שורות ועמודות

סינון להצגת ערכים ייחודיים או הסרת ערכים כפולים

סינון להצגת ערכים ייחודיים או הסרת ערכים כפולים

ב- Excel, קיימות מספר דרכים לסינון עבור ערכים ייחודיים – או להסיר ערכים כפולים:

 • כדי לסנן ערכים ייחודיים, לחץ על Data > Sort _AMP_ filter > Advanced.
  הקבוצה 'מיין וסנן' בכרטיסיה 'נתונים'

 • כדי להסיר ערכים כפולים, לחץ על Data _GT_ Data Tools _GT_ הסרתכפילויות.
  הסר כפילויות

 • כדי להדגיש ערכים ייחודיים או כפולים, השתמש בפקודה ' עיצוב מותנה ' בקבוצה ' סגנון ' בכרטיסיה ' בית '.

סינון עבור ערכים ייחודיים והסרת ערכים כפולים הם שתי פעילויות דומות, מאחר שהמטרה היא להציג רשימה של ערכים ייחודיים. עם זאת, יש הבדל קריטי, עם זאת: כאשר אתה מסנן ערכים ייחודיים, הערכים הכפולים מוסתרים באופן זמני בלבד. עם זאת, הסרת ערכים כפולים משמעותה שאתה מוחק לצמיתות ערכים כפולים.

ערך כפול הוא אחד שבו כל הערכים בשורה אחת לפחות זהים לכל הערכים בשורה אחרת. השוואה בין ערכים כפולים תלויה בתוכן המופיע בתא – ולא בערך הבסיסי המאוחסן בתא. לדוגמה, אם יש לך ערך תאריך זהה בתאים שונים, אחד שעוצב כ-"3/8/2006" והשני כ-"Mar 8, 2006", הערכים הם ייחודיים.

סמן לפני הסרת כפילויות: לפני הסרת ערכים כפולים, מומלץ לנסות תחילה לסנן — או לעצב מותנה על-ערכים ייחודיים כדי לאשר שאתה משיג את התוצאות הצפויות.

בצע שלבים אלה:

 1. בחר את טווח התאים, או ודא שהתא הפעיל נמצא בטבלה.

 2. לחץ על Data _GT_ Advanced (בקבוצה מיון & Filter ).

  הקבוצה 'מיין וסנן' בכרטיסיה 'נתונים'

 3. בתיבה המוקפץ מסנן מתקדם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לסנן את טווח התאים או הטבלה במקום:

 • לחץ על סנן את הרשימה, במקום.

כדי להעתיק את התוצאות של המסנן למיקום אחר:

 • לחץ על העתק למיקום אחר.

 • בתיבה העתק אל , הזן הפניה לתא.

 • לחלופין, לחץ על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן כדי להסתיר באופן זמני את החלון המוקפץ , בחר תא בגליון העבודה ולאחר מכן לחץ על הרחב את תמונת לחצן .

 • בדוק את הרשומות הייחודיות בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערכים הייחודיים מהטווח יועתקו למיקום החדש.

בעת הסרת ערכים כפולים, האפקט היחיד הוא על הערכים בטווח התאים או בטבלה. ערכים אחרים מחוץ לטווח התאים או הטבלה לא ישתנו או יזוזו.  בעת הסרת כפילויות, המופע הראשון של הערך ברשימה נשמר, אך ערכים זהים אחרים נמחקים. 

מאחר שאתה מוחק נתונים לצמיתות, מומלץ להעתיק את טווח התאים או הטבלה המקורי לגליון עבודה אחר או לחוברת עבודה אחרת לפני הסרת ערכים כפולים.

בצע שלבים אלה:

 1. בחר את טווח התאים, או ודא שהתא הפעיל נמצא בטבלה.

 2. בכרטיסיה נתונים , לחץ על הסר כפילויות (בקבוצה כלי נתונים ).

  הסר כפילויות
 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • תחת עמודות, בחר עמודה אחת או יותר.

  • כדי לבחור במהירות את כל העמודות, לחץ על בחר הכל.

  • כדי לנקות במהירות את כל העמודות, לחץ על בטל בחירה של הכל.

   אם טווח התאים או הטבלה מכיל עמודות רבות וברצונך לבחור רק כמה עמודות, ייתכן שיהיה לך קל יותר ללחוץ על בטל את הבחירה של הכלולאחר מכן, תחת עמודות, בחר עמודות אלה.

   הערה: הנתונים יוסרו מכל העמודות, גם אם לא תבחר את כל העמודות בשלב זה. לדוגמה, אם תבחר Column1 ו-Column2, אך לא את Column3, אזי "key" המשמש לאיתור כפילויות הוא הערך של שני Column1 & Column2.  אם מופיע כפילות בעמודות אלה, השורה כולה תוסר, כולל עמודות אחרות בטבלה או בטווח.

 4. לחץ על אישור, ותופיע הודעה המציינת את מספר הערכים הכפולים שהוסרו, או כמה ערכים ייחודיים נותרו. לחץ על אישור כדי להתעלם מהודעה זו.

 5. החלף את השינוי על-ידי לחיצה על בטל (או הקשה על Ctrl + Z בלוח המקשים).

אין באפשרותך להסיר ערכים כפולים מנתוני חלוקה לרמות המחולקים לרמות או שמכיל סכומי ביניים. כדי להסיר כפילויות, עליך להסיר את המיתאר ואת סכומי הביניים. לקבלת מידע נוסף, ראה חלוקה לרמות של רשימת נתונים בגליון עבודה והסרת סכומי ביניים.

הערה: לא ניתן לעצב באופן מותנה שדות באזור ' ערכים ' של דוח PivotTable לפי ערכים ייחודיים או כפולים.

עיצוב מהיר

בצע שלבים אלה:

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית , בקבוצה סגנון , לחץ על החץ הקטן לעיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאיםובחר ערכיםכפולים.
  ערכים כפולים

 3. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר תבנית.

עיצוב מתקדם

בצע שלבים אלה:

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית , בקבוצה סגנונות , לחץ על החץ לעיצוב מותנהולאחר מכן לחץ על נהל כללים כדי להציג את החלון המוקפץ של מנהל כללי העיצוב המותנה .
  תפריט 'עיצוב מותנה' עם האפשרות 'ניהול כללים' מסומנת

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש כדי להציג את החלון המוקפץ של כלל עיצוב חדש .

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, התחל לוודא שגליון העבודה או הטבלה המתאימים נבחרו ברשימה הצג כללי עיצוב עבור . במידת הצורך, בחר טווח תאים אחר על-ידי לחיצה על לחצן ' כווץ תמונת לחצן ' בחלון ' חל על ' בחלון המוקפץ באופן זמני להסתיר אותו. בחר טווח תאים חדש בגליון העבודה ולאחר מכן הרחב את החלון המוקפץ שוב תמונת לחצן . בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל כדי להציג את החלון המוקפץ ' עריכת כלל עיצוב '.

 4. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק ערכים ייחודיים או כפולים.

 5. ברשימה עצב את כל הרשימה של עריכת תיאור הכלל, בחר באפשרות unique או כפול.

 6. לחץ על עיצוב כדי להציג את החלון ' עיצוב תאים מוקפץ '.

 7. בחר את המספר, הגופן, הגבול או תבנית המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור. באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. התבניות שאתה בוחר מוצגות בלוח התצוגה המקדימה.

ב- Excel באינטרנט, באפשרותך להסיר ערכים כפולים.

הסרת ערכים כפולים

בעת הסרת ערכים כפולים, האפקט היחיד הוא על הערכים בטווח התאים או בטבלה. ערכים אחרים מחוץ לטווח התאים או הטבלה לא ישתנו או יזוזו. בעת הסרת כפילויות, המופע הראשון של הערך ברשימה נשמר, אך ערכים זהים אחרים נמחקים.

חשוב: תוכל תמיד ללחוץ על בטל כדי להחזיר את הנתונים לאחר הסרת הכפילויות. כאמור, מומלץ להעתיק את הטווח המקורי של תאים או טבלה לגליון עבודה אחר או לחוברת עבודה אחרת לפני הסרת ערכים כפולים.

בצע שלבים אלה:

 1. בחר את טווח התאים, או ודא שהתא הפעיל נמצא בטבלה.

 2. בכרטיסיה נתונים , לחץ על הסר כפילויות.

 3. בתיבת הדו הסרת כפילויות, בטל את הבחירה בעמודות שבהן אינך מעוניין להסיר ערכים כפולים.

  הערה: הנתונים יוסרו מכל העמודות, גם אם לא תבחר את כל העמודות בשלב זה. לדוגמה, אם תבחר Column1 ו-Column2, אך לא את Column3, אזי "key" המשמש לאיתור כפילויות הוא הערך של שני Column1 & Column2.  אם מופיע עותק כפול ב-Column1 וב-Column2, השורה כולה תוסר, כולל נתונים מ-Column3.

 4. לחץ על אישור, ותופיע הודעה המציינת את מספר הערכים הכפולים שהוסרו. לחץ על אישור כדי להתעלם מהודעה זו.

הערה: אם ברצונך להחזיר את הנתונים שלך, פשוט לחץ על בטל (או הקש Ctrl + Z בלוח המקשים).

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

ספירת ערכים ייחודיים בין ערכים כפולים

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×