סינון או הסרת ערכים כפולים

Excel עבור Office 365 עבור Mac, ‏Excel 2019 עבור Mac, Excel 2016 עבור Mac

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

סינון ערכים ייחודיים והסרת ערכים כפולים הם שתי פעילויות קשורות בצורה מדויקת מאחר התוצאות המוצגות זהים — רשימה של ערכים ייחודיים. ההבדל, עם זאת, חשוב. כאשר אתה מסנן עבור ערכים ייחודיים, אתה מסתיר באופן זמני ערכים כפולים, אך בעת הסרת ערכים כפולים, עליך למחוק לצמיתות ערכים כפולים. ערך כפול הוא אחד שבו כל הערכים בשורה מהווים התאמה מדויקת של כל הערכים בשורה אחרת. ערכים כפולים נקבעים על-ידי הערך המוצג בתא ואת לא בהכרח הערך המאוחסן בתא. לדוגמה, אם יש לך אותו ערך תאריך בתאים שונים, אחד המעוצב כ- "8/12/2017" והשני כ- "8 בדצמבר, 2017", הערכים יהיו ייחודיים. מומלץ לסינון עבור או לעצב באופן מותנה ערכים ייחודיים תחילה כדי לאשר כי התוצאות נכונות לפני הסרת ערכים כפולים.

הערה: אם הנוסחה בתאים שונים, אך הערכים זהים, הם ייחשבו ערכים כפולים. לדוגמה, אם התא A1 מכיל את הנוסחה = 2-1 בתא A2 מכיל את הנוסחה = 3-2, בתנאי הערך מאותחל זהים, הם ייחשבו ערכים כפולים. אם ערך זהה מעוצב באמצעות תבניות מספר שונות, הם אינם נחשבים ערכים כפולים. לדוגמה, אם הערך בתא A1 תעוצב 1.00 ואת הערך בתא ש-a2 מאותחל כ- 1, הם אינם נחשבים ערכים כפולים.

מסנן עבור ערכים ייחודיים

 1. בחר את טווח התאים, או ודא שהתא הפעיל נמצא בטבלה.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיון וסינון, לחץ על‏ ‏מתקדם.

  לחצן מתקדם

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  לסנן את טווח התאים או טבלה במקום

  בחר את טווח התאים ולאחר מכן לחץ על סנן את הרשימה, במקום.

  העתק את תוצאות הסינון למיקום אחר

  בחר את טווח התאים, לחץ על העתק למיקום אחר ולאחר מכן, בתיבה העתק אל, הזן הפניה לתא.

  הערה: אם אתה מעתיק את תוצאות הסינון למיקום אחר, הערכים הייחודיים מהטווח שנבחר מועתקים למיקום החדש. הנתונים המקוריים לא יושפעו.

 4. בחר את תיבת הסימון רשומות ייחודיות בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.

אפשרויות נוספות

בעת הסרת ערכים כפולים, רק הערכים בטווח שנבחר תאים או טבלה מושפעים. כל ערך אחר מחוץ לטווח של תאים או בטבלה לא שונה או הועבר. מאחר שאתה מוחק נתונים לצמיתות, מומלץ להעתיק טווח תאים או בטבלה המקורית גיליון אחר או לחוברת עבודה אחרת לפני הסרת ערכים כפולים.

הערה: לא ניתן להסיר ערכים כפולים מנתונים אשר מחולק לרמות או שיש לו סכומי ביניים. כדי להסיר ערכים כפולים, עליך להסיר את החלוקה לרמות וסכומי תחילה.

 1. בחר את טווח התאים, או ודא שהתא הפעיל נמצא בטבלה.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים, לחץ על הסרת כפולים.

  לחצן ' הסר כפילויות '

 3. בחר אחת או יותר מתיבות הסימון, מתייחסים אליהן העמודות בטבלה, ולאחר מכן לחץ על הסרת כפולים.

  עצה: אם הטווח של תאים או בטבלה מכיל עמודות רבות וברצונך לבחור עמודות ספורות בלבד, נקה את תיבת הסימון בחר הכל ובחר רק את העמודות הרצויות.

באפשרותך להחיל עיצוב מותנה על ערכים ייחודיים או כפולים כך שהם ניתנים להצגה בקלות. בצבעים נתונים כפולים, לדוגמה, יכולה לסייע לך לאתר ולהסיר, במידת הצורך, נתונים אלה.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על עיצוב מותנה, הצבע על כללי סימון תאים ולאחר מכן לחץ על ערכים כפולים.

 3. בחר את האפשרויות הרצויות בתיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

באפשרותך ליצור כלל לנתוני צבע קוד ייחודיים או כפולים בגיליון. פעולה זו שימושית במיוחד כאשר הנתונים כוללים קבוצות מרובות של ערכים כפולים.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כלל חדש.

 3. ברשימה סגנון, בחר קלאסית ולאחר מכן עצב רק עליונים או תחתונים ערכים המדורגים מהרשימה, בחר עיצוב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד.

 4. רשימת הערכים בטווח שנבחר, בחר ייחודיים או כפולים.

 5. ברשימה תבנית עם, בחר את אפשרות לאופן ערכים ייחודיים או כפולים שברצונך לעצב.

ניתן לערוך כלל קיים ולשנות אותה כדי להחיל את העיצוב המותנה לנתונים ייחודיים או כפולים.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

 3. ודא כי בגיליון המתאים או את הטבלה נבחרה מתוך הרשימה הצג כללי עיצוב.

 4. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל.

 5. בחר את האפשרויות הרצויות, ולאחר מכן לחץ על אישור.

מסנן עבור ערכים ייחודיים

 1. בחר את טווח התאים, או ודא שהתא הפעיל נמצא בטבלה.

 2. בכרטיסיה ' נתונים ', תחת מיין וסנן, לחץ על החץ לצד מסנן ולאחר מכן לחץ על סינון מתקדם.

  הכרטיסיה 'נתונים', הקבוצה 'מיון וסינון'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  לסנן את טווח התאים או טבלה במקום

  בחר את טווח התאים ולאחר מכן לחץ על סנן את הרשימה, במקום.

  העתק את תוצאות הסינון למיקום אחר

  בחר את טווח התאים, לחץ על העתק למיקום אחר ולאחר מכן, בתיבה העתק אל, הזן הפניה לתא.

  הערה: אם אתה מעתיק את תוצאות הסינון למיקום אחר, הערכים הייחודיים מהטווח שנבחר מועתקים למיקום החדש. הנתונים המקוריים לא יושפעו.

 4. בחר את תיבת הסימון רשומות ייחודיות בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.

אפשרויות נוספות

בעת הסרת ערכים כפולים, רק הערכים בטווח שנבחר תאים או טבלה מושפעים. כל ערך אחר מחוץ לטווח של תאים או בטבלה לא שונה או הועבר. מאחר שאתה מוחק נתונים לצמיתות, מומלץ להעתיק טווח תאים או בטבלה המקורית גיליון אחר או לחוברת עבודה אחרת לפני הסרת ערכים כפולים.

הערה: לא ניתן להסיר ערכים כפולים מנתונים אשר מחולק לרמות או שיש לו סכומי ביניים. כדי להסיר ערכים כפולים, עליך להסיר את החלוקה לרמות וסכומי תחילה.

 1. בחר את טווח התאים, או ודא שהתא הפעיל נמצא בטבלה.

 2. בכרטיסיה ' נתונים ', תחת כלים, לחץ על הסרת כפולים.

  הכרטיסיה 'נתונים', הקבוצה 'כלים'

 3. בחר אחת או יותר מתיבות הסימון, מתייחסים אליהן העמודות בטבלה, ולאחר מכן לחץ על הסרת כפולים.

  Excel מציג הודעה המציינת כמה ערכים כפולים הוסרו והישארות כמה ערכים ייחודיים, או הודעה המציינת כי ערכים כפולים הוסרו.

  עצה: אם הטווח של תאים או בטבלה מכיל עמודות רבות וברצונך לבחור עמודות ספורות בלבד, נקה את תיבת הסימון בחר הכל ובחר רק את העמודות הרצויות.

באפשרותך להחיל עיצוב מותנה על ערכים ייחודיים או כפולים כך שהם ניתנים להצגה בקלות. בצבעים נתונים כפולים, לדוגמה, יכולה לסייע לך לאתר ולהסיר, במידת הצורך, נתונים אלה.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה ' בית ', תחת עיצוב, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, הצבע על כללי סימון תאים ולאחר מכן לחץ על ערכים כפולים.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עיצוב'

 3. בחר את האפשרויות הרצויות, ולאחר מכן לחץ על אישור.

באפשרותך ליצור כלל לנתוני צבע קוד ייחודיים או כפולים בגיליון. פעולה זו שימושית במיוחד כאשר הנתונים כוללים קבוצות מרובות של ערכים כפולים.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה ' בית ', תחת עיצוב, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כלל חדש.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עיצוב'

 3. בתפריט הנפתח סגנון, לחץ על קלאסית ולאחר מכן עצב רק עליונים או תחתונים ערכים המדורגים בתפריט הנפתח, לחץ על עצב רק ערכים ייחודיים או כפולים.

 4. בתפריט הנפתח הערכים בטווח שנבחר, לחץ על ייחודיים או כפולים.

 5. בתפריט הנפתח תבנית עם, בחר אפשרות לאופן ערכים ייחודיים או כפולים שברצונך לעצב.

ניתן לערוך כלל קיים ולשנות אותה כדי להחיל את העיצוב המותנה לנתונים ייחודיים או כפולים.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה ' בית ', תחת עיצוב, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עיצוב'

 3. ודא כי בגיליון המתאים או את הטבלה נבחרה בתפריט הנפתח הצג כללי עיצוב.

 4. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל.

 5. בחר את האפשרויות הרצויות, ולאחר מכן לחץ על אישור.

למידע נוסף

מיון רשימת נתונים

סינון רשימת נתונים

סינון לפי צבע גופן, צבע תא או ערכות של צלמיות

חיפוש והחלפה של טקסט או מספרים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×