סיכום הדרכים לחיבור וספירה של נתוני Excel

סיכום הדרכים לחיבור וספירה של נתוני Excel

ספירה לעומת סיכום
פעולת הסיכום (חיבור ערכים) היא חלק בלתי נפרד של ניתוח נתונים, בין אם אתה מחשב סכומי ביניים של המכירות באזור צפון מערב או מחשב סכום מצטבר של קבלות שבועיות. Excel מספק שיטות מרובות לסיכום נתונים.

כדי לעזור לך לבצע את הבחירה הטובה ביותר, מאמר זה מספק סיכום מקיף של שיטות, מידע שיעזור לך להחליט במהירות באיזו טכניקה להשתמש, וקישורים למאמרים מעמיקים.

הקפד לא לבלבל בין סיכום לספירה. לקבלת מידע נוסף על ספירת תאים, עמודות או שורות של נתונים, ראה ספירת תאים, שורות או עמודות של נתונים.

במאמר זה

פעולות חיבור וחיסור פשוטות

באפשרותך לחבר ולהחסיר מספרים באמצעות נוסחה פשוטה, על-ידי לחיצה על לחצן או באמצעות פונקציית גליון עבודה.

חיבור הערכים בתא באמצעות נוסחה פשוטה

אם אתה רוצה רק תוצאה מהירה, באפשרותך להשתמש ב- Excel כמחשבון קטן. עשה זאת באמצעות האופרטור האריתמטי סימן חיבור (+). לדוגמה, אם תקליד את הנוסחה ‎=5+10 בתא, Excel יציג 15 כתוצאה.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש באופרטורים אריתמטיים בנוסחה, עיין במאמר שימוש ב- Excel כמחשבון.

לראש הדף

חיסור הערכים בתא באמצעות נוסחה פשוטה

עשה זאת באמצעות האופרטור האריתמטי סימן חיסור (-). לדוגמה, הנוסחה ‎=12-9 תציג את התוצאה 3.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש באופרטורים אריתמטיים בנוסחה, עיין במאמר שימוש ב- Excel כמחשבון.

לראש הדף

חיבור הערכים בעמודה או בשורה באמצעות לחצן

באפשרותך להשתמש בסכום אוטומטי כדי לסכם במהירות טווח של מספרים בעמודה או בשורה. לחץ על תא ריק מתחת לעמודה של מספרים או משמאל לשורה של מספרים, ולאחר מכן לחץ על סכום אוטומטי. Excel בוחר מה נראה כטווח הנתונים הסביר ביותר. לחץ שוב על סכום אוטומטי כדי לקבל את הטווח שנבחר על-ידי Excel, או בחר טווח בעצמך ולאחר מכן לחץ על סכום אוטומטי.

שימוש בסכום אוטומטי כדי להוסיף במהירות שורת נתונים

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בסכום אוטומטי, עיין במאמר שימוש ב- Excel כמחשבון.

לראש הדף

חיבור הערכים בטווח באמצעות פונקציה

הפונקציה SUM שימושית כאשר ברצונך לחבר או להחסיר ערכים מטווחים שונים או לשלב ערכי מספרים עם טווחים של מספרים. השתמש בפונקציה SUM כדי לחבר את כל הארגומנטים שציינת בתוך תווי פתיחה וסגירה של סוגריים. כל ארגומנט יכול להיות טווח, הפניה לתא או ערך מספרי חיובי או שלילי.

כדי להזין נוסחה פשוטה, הקלד ‎=SUM בתא, ולאחריו תו פתיחת סוגריים. בשלב הבא, הקלד מספר אחד או יותר, הפניות לתאים או טווחי תאים, כשהם מופרדים באמצעות פסיקים. לאחר מכן, הקלד תו סגירת סוגריים והקש ENTER כדי להציג את התוצאה. באפשרותך גם להשתמש בעכבר כדי לבחור תאים שמכילים את הנתונים שברצונך לסכם.

1

2

3

A

נוכחות

4823

12335

לדוגמה, באמצעות הנתונים בטבלה הקודמת, כל הנוסחאות הבאות משתמשות בפונקציה SUM כדי להחזיר ערך זהה (17158):

 • ‎=SUM(4823,12335)‎

 • ‎=SUM(A2,A3)‎

 • ‎=SUM(A2:A3)‎

 • ‎=SUM(A2,12335)‎

האיור הבא מציג את הנוסחה המשתמשת בפונקציה SUM כדי לחבר את הערך של התא A2 ו- 12335. מתחת לנוסחה, תיאור מסך מציג הנחיה לשימוש בפונקציה SUM.

שימוש בפונקציה SUM כדי להוסיף תא וערך

הערות: 

 • ב- Excel אין פונקציית SUBTRACT. כדי לחסר ערכים באמצעות פונקציה, ניתן להשתמש בערכים שליליים עם הפונקציה SUM. לדוגמה, הנוסחה ‎=SUM(30,A3,-15,-B6)‎ מחברת 30 ואת הערך שבתא A3, מחסרת 15 ומחסרת את הערך שבתא B6.

 • באפשרותך לכלול עד 255 ערכים מספריים או הפניות לתא או לטווח, בכל שילוב שהוא, כארגומנטים בפונקציה SUM.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הפונקציה SUM.

לראש הדף

חיסור הערכים בטווח באמצעות פונקציה

השתמש בפונקציה SUM לחיסור מספרים על-ידי הזנת המספרים שברצונך לחסר כמספרים שליליים בנוסחה.

1

2

3

A

נוכחות

29072

12335

לדוגמה, באמצעות הנתונים בטבלה הקודמת, כל הנוסחאות הבאות משתמשות בפונקציה SUM כדי להחזיר ערך זהה (16737):

 • ‎=SUM(29072,-12335)‎

 • ‎=SUM(A2,-A3)‎

 • ‎=SUM(A2,-12335)‎

 • ‎=SUM(A2,(-1*(A3)))‎

לראש הדף

סיכום נתונים על-ידי קיבוץ וסידור בטבלת ציר

באפשרותך להשתמש בחלוקה לרמות או בדוח PivotTable כדי לקבץ ולסכם את הנתונים שלך.

חיבור הערכים ברשימה או בעמודה של טבלת Excel באמצעות חלוקה לרמות

אם הנתונים שלך ממוקמים ברשימה ובאפשרותך לקבץ אותה לוגית לפי ערכי עמודה, תוכל לקבץ ולסכם את הנתונים על-ידי יצירת חלוקה לרמות. יצירת חלוקה לרמות יכולה לסכם נתונים על-ידי הוספת סכומי ביניים וסכומים כוללים. נניח שיש לך את נתוני המכירות הבאים, כשהם מסודרים לפי אזור וחודש.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

אזור

חודש

מכירות

מזרח

ינו

18,000 ש"ח

מזרח

פבר

23,000 ש"ח

מזרח

מרץ

19,000 ש"ח

מערב

ינו

17,000 ש"ח

מערב

פבר

27,000 ש"ח

מערב

מרץ

21,000 ש"ח

האיור הבא מציג חלוקה לרמות עם סכומי ביניים, המקובצים לפי אזור וסכום כולל.

חלוקה לרמות עם סכומי ביניים וסכום כולל

השתמש בפקודה סכום ביניים (הכרטיסייה נתונים, הקבוצה חלוקה לרמות) כדי ליצור חלוקה לרמות, סכומי ביניים וסכום כולל.

הנתונים המקוריים כללו שלוש שורות של נתונים עבור האזור 'מזרח' ו- 3 שורות של נתונים עבור האזור 'מערב' (שורות 2 עד 7). שים לב שפעולת סכום הביניים הוסיפה את הסכום הכולל לאזור מזרח בשורה 5 בין שורת הנתונים האחרונה של אזור מזרח לשורת הנתונים הראשונה של אזור מערב.

אם תלחץ על תא A4 ולאחר מכן תלחץ על הפקודה סכום ביניים, Excel יוצר חלוקה לרמות ומוסיף שורות לכל סכום כולל של אזור מזרח, סכום כולל של אזור מערב וסכום כולל, ומאכלס התאים שבעמודה מכירות בסכומים אלה.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים הבאים:

הצגת רשימת נתונים בגליון עבודה בחלוקה לרמות

הוספת סכומי ביניים ברשימת נתונים בגליון עבודה

לראש הדף

חיבור הערכים ברשימה או בעמודה של טבלת Excel באמצעות פונקציה

כחלופה גמישה יותר לפקודה סכום ביניים, באפשרותך להשתמש בפונקציה SUBTOTAL פונקציה כדי לחשב סכומי ביניים וסכומים כוללים ברשימות או בטבלאות של Excel שמכילות שורות או עמודות מוסתרות. בפונקציה SUBTOTAL, ציין ארגומנט שכולל או לא כולל ערכים מוסתרים.

הערה: הפונקציה SUBTOTAL יכולה לקבוע אם שורות מוסתרות כלולות בתוצאות והיא תמיד מתעלמת משורות שסוננו.

לדוגמה, נניח שברצונך לחשב סכומי ביניים וסכום כולל עבור נתונים בתאים C2 עד C7, אך ברצונך להתעלם מנתונים מוסתרים בשורה 3 ובשורה 6. הפונקציה שבה אתה משתמש נראית כך:

‎= SUBTOTAL( 109,C2:C7)‎

הארגומנט הראשון (109) מציין שברצונך לחבר את הערכים בטווח ולהתעלם מערכים מוסתרים. כדי לכלול את הערכים המוסתרים, השתמש במקום זאת ב- 9 כארגומנט הראשון.

לקבלת מידע מעמיק יותר, עיין במאמרים הפונקציה SUBTOTAL וסיכום הנתונים בטבלת Excel.

לראש הדף

סיכום הנתונים והתבוננות בנתונים מנקודות מבט שונות

כאשר גליון עבודה מכיל מאות או אפילו אלפי שורות של נתונים דומים, קשה ליצור משמעות ממספרים אלה. באפשרותך לבנות מהנתונים דוח PivotTable ב- Excel, שמציג סכומי ביניים וסכומים כוללים, ויכול לסכם את הנתונים בהתבסס על קטגוריות שתציין.

באפשרותך ליצור PivotTable במהירות על-ידי בחירת תא בטווח נתונים או בטבלת Excel ולאחר מכן, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחיצה על PivotTable.

כדי להציג את העוצמה של PivotTable, שים לב שבדוגמה הבאה, נתוני המכירות מכילים שורות רבות (קיימות למעשה 40 שורות של נתונים, אך הגרפיקה מציגה רק חלק מהן). בנוסף, הנתונים אינם מסוכמים, ואינם כוללים סכומי ביניים או סכום כולל.

הנתונים המשמשים בדוח PivotTable

דוח PivotTable המבוסס על אותם נתונים מציג סכומי ביניים וסכומים כוללים, ומספק סיכום תמציתי במבט מהיר.

נתונים מסוכמים וסכומים בדוח PivotTable

יצירת טבלאות PivotTable ועבודה עמן עשויות לחייב הכנה ראשונית של הנתונים שלך ובקיאות במושגים מסוימים.

לקבלת מידע מפורט שיעזור לך להתחיל בעבודה, עיין במאמרים הבאים:

חישוב ערכים בדוח PivotTable

שדות סכום ביניים ושדות סיכום בדוח PivotTable

לראש הדף

סיכום הנתונים בהתבסס על תנאי אחד או יותר

באמצעות פונקציות גליון העבודה, תוכל להחיל תנאים (שנקראים גם קריטריונים) כדי לחבר את הנתונים שעומדים בתנאים שציינת בלבד.

חיבור הערכים בטווח בהתבסס על תנאי יחיד באמצעות פונקציה אחת או שילוב של פונקציות

השתמש בפונקציה SUMIF או קנן את הפונקציה SUM בתוך הפונקציה IF.

באפשרותך להוסיף מספרים בהתבסס על קריטריון יחיד באמצעות הפונקציה SUMIF או באמצעות שילוב של הפונקציות SUM ו-IF.

לדוגמה, הנוסחה ‎=SUMIF(A2:A6,">20")‎ מחברת רק את המספרים בטווח A2 עד A6 שהם גדולים מ- 20.

הערה: המידע הבא הוא מעט טכני, אך בהחלט כדאי ללמוד אותו.

אם הפונקציה SUMIF לא קיימת, עדיין תוכל להגיע לאותה תשובה על-ידי שילוב הפונקציות IF ו-SUM. שילוב הפונקציות בדרך זו מוכר גם בשם "קינון", מכיוון שנעשה שימוש בפונקציה אחת בתוך פונקציה אחרת.

כדי ליצור נוסחה שמחקה את הפונקציה SUMIF, הזן נוסחה שמתייחסת לטווח A2 עד A6 כמערך, כלומר הטווח נחשב לישות אחת שמכילה חמישה תאים.

הנוסחה שלך תיראה כך: ‎{=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))}‎. הסוגריים "המסולסלים" שמקיפים את הנוסחה מציינים שזוהי נוסחת מערך. נוסחת מערך דורשת טיפול מיוחד: במקום להקליד את הסוגריים המסולסלים בעצמך, במקום זאת עליך להקיש CTRL+SHIFT+ENTER - לאחר מכן, Excel יתחום את הנוסחה =SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6)) בתוך הסוגריים המסולסלים. אם תקליד את הסוגריים המסולסלים בעצמך, לא תיצור נוסחת מערך.

נסה זאת!    

העתק את הנתונים מהטבלה הבאה לתוך גליון עבודה בתא A1. לאחר הדבקת הנתונים, תבחין שתא A10 מכיל שגיאת ‎#VALUE!‎. המשמעות היא שעליך להמיר התא A10 לנוסחת מערך. עשה זאת על-ידי הקשה על F2 ולאחר מכן הקשה על CTRL+SHIFT+ENTER. Excel מציג את התוצאה (65) בתאים A8 ו- A10.

כיצד להעתיק את נתוני גליון העבודה לדוגמה

 • צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

 • בחר את הדוגמה בנושא העזרה.

  הערה: אל תבחר את כותרות השורה או העמודה.

  בחירת דוגמה מהעזרה
  בחירת דוגמה מהעזרה
 • הקש CTRL+C.

 • בגליון העבודה, בחר את התא A1 והקש CTRL+V.

 • כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות שמחזירות את התוצאות, הקש CTRL+`‎ (סימון הטעמה מסוג grave).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

משקל

18

29

36

11

16

שימוש בפונקציה SUMIF

‎=SUMIF(A2:A6,">20")‎

שימוש בפונקציות SUM ו- IF

‎=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))‎

בנוסף, עיין במאמר Knowledge Base‏ XL: כאשר תשתמש ב-‎SUM(IF())‎ במקום ב-CountBlank()‎ יספק הנחיות נוספות לגבי המקרים שבהם תוכל להשתמש בפוקנציה SUMIF.

לראש הדף

חיבור הערכים בעמודה בהתבסס על תנאי אחד או יותר באמצעות פונקציה

השתמש בפונקציה DSUM כדי להוסיף את המספרים בשדה (עמודה) של רשומות ברשימה או במסד נתונים שמקיימות תנאים (שנקראים גם קריטריונים) שאותם תציין.

תוכל גם להשתמש בפונקציה DSUM כאשר יש לך רשימת עמודות וקל לך יותר להגדיר את התנאים בטווח תאים נפרד במקום להשתמש בפונקציה מקוננת.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הפונקציה DSUM.

לראש הדף

חיבור ערכים בטווח המבוססים על תנאים מרובים באמצעות אשף (עבור Excel 2007 בלבד)

באפשרותך להשתמש באשף סכום מותנה (נוסחאות > פתרונות > סכום מותנה) כדי לחבר ערכים המבוססים על תנאים מרובים.

חשוב: אשף סכום מותנה זמין ב- Excel 2007 ובגירסאות קודמות בלבד. לקבלת מידע נוסף, ראה מה קרה לתוספת 'אשף סכום מותנה'?.

אם פקודה זו אינה זמינה (ייתכן גם שהקבוצה פתרונות לא תהיה גלויה), התקן וטען את התוספת Analysis ToolPak.

כיצד לטעון את Analysis ToolPak

לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excel ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה תוספות.

 1. ברשימה נהל, בחר תוספות של Excel ולאחר מכן לחץ על ביצוע.

 2. ברשימה תוספות זמינות, בחר בתיבה Analysis ToolPak ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. אם האשף מופיע ברשימה תוספות אפליקציה לא פעילות, בחר את האשף ולאחר מכן לחץ על בצע כדי להפוך אותו לפעיל.

 4. במידת הצורך, פעל בהתאם להוראות בתוכנית ההתקנה.

כדי להשתמש באשף סכום מותנה, בחר את טווח הנתונים ולחץ על הפקודה סכום מותנה (הקבוצה פתרונות בכרטיסיה נוסחאות). בצע את שלבים 1 עד 4 כדי להשלים את האשף. האיור הבא מציג את שלב 2 של האשף, שבו יש תנאי אחד: הערכים שיסוכמו חייבים להיות גדולים מ- 100.

אשף סכום מותנה: שלב 2 מתוך 4

לראש הדף

חיבור הערכים בטווח בהתבסס על תנאים מרובים באמצעות פונקציה אחת או שילוב של פונקציות

שימוש בפונקציה SUMIFS. ספק את הטווח שברצונך לסכם, טווח שמכיל את התנאים ואת התנאים שיוחלו על טווח התנאים. כאפשרות חלופית, תוכל לקנן את הפונקציות SUM ו- IF.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הפונקציה SUMIFS.

בנוסף, עיין במאמרי Knowledge Base הבאים לקבלת מידע נוסף:

לראש הדף

סיכום ערכים בריבוע וערכי מערך

באפשרותך להשתמש בפונקציות גליון העבודה כדי להוסיף ערכים בשתי עמודות או יותר שתואמות זו לזו. פעולה מסוג זה יכולה להיות פשוט כמו קביעה ממוצע משוקלל (עיין בדוגמה הבאה שמחשבת ממוצע ציונים), או שהיא יכולה להיות חישוב סטטיסטי או הנדסי מורכב.

סיכום המכפלה של ערכים תואמים במערך אחד או יותר

השתמש בפונקציה SUMPRODUCT. לדוגמה, באפשרותך לחשב את ממוצע הציונים של תלמיד באמצעות הפונקציה SUMPRODUCT ולחלק את התוצאה לפי מספר נקודות הזכות, כפי שמוצג באיור הבא.

הכפלת ערכים תואמים בשני מערכים

הנוסחה ‎=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)/SUM(B2:B6)‎ מכפילה את הציון שהושג בכל שיעור במספר נקודות הזכות שלו, מסכמת מכפלות אלה (61.3), מחלקת סכום זה בסכום הכולל של נקודות זכות (18) וקובעת את ממוצע הציונים (3.41). סוג זה של חישוב נקרא גם ממוצע משוקלל.

באפשרותך להשתמש בפונקציה SUMPRODUCT גם בפעולות מתמטיות מתקדמות יותר על-ידי הכפלת כמה מערכים.

קל להשתמש בפונקציה SUMPRODUCT עם מערכים בעלי ממדים זהים, אך תוכל גם להשתמש בפונקציה SUM ב- נוסחת מערך אם דרושה לך גמישות רבה יותר.

לקבלת מידע מפורט יותר, עיין במאמר הפונקציה SUMPRODUCT.

ארבע הפונקציות הבאות נמצאות בדרך כלל בשימוש ביישומים סטטיסטיים מתקדמים או ביישומים מתמטיים מורכבים, לכן נציג תיאור קצר בלבד. לקבלת מידע נוסף, לחץ על שם הפונקציה כדי לעבור ישירות אל הנושא המתאים לה.

 • הפונקציה SUMSQ  מחזירה את סכום הריבועים של רשימת מספרים או ערכים בטווח. לדוגמה, הפונקציה SUMSQ(2,3)‎ מחזירה 13.

 • הפונקציה SUMX2PY2  מחברת את סכום הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים.

 • הפונקציה SUMX2PY2  מחברת את סכום הפרשי הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים.

 • הפונקציה SUMX2PY2  מחברת את סכום ריבועי ההפרשים של ערכים מתאימים בשני מערכים.

לראש הדף

מקרים מיוחדים (סכום מצטבר, ערכים ייחודיים)

באפשרותך להשתמש בפונקציות גליון עבודה כדי ליצור סכומים כוללים שמתעדכנים באופן אוטומטי כאשר נוספים עוד נתונים לטווח או לטבלה, או כדי לחבר רק את הערכים הייחודיים שנמצאים בטווח או בטבלה.

יצירת סכום מצטבר באמצעות פונקציה

השתמש בפונקציה SUM. לדוגמה, צור כותרות עמודות בגליון עבודה שנקראות הפקדות, משיכות ויתרה.

 1. בתא הראשון בעמודה יתרה, הזן היתרה ההתחלתית שלך.

 2. בתא שנמצא ישירות מתחת ליתרה (במקרה זה, C3), הזן נוסחה שמחברת את הערך מהעמודה 'הפקדות' באותה שורה ומחסרת את הערך מהעמודה 'משיכות' (‎=SUM(C2,A3,-B3)‎.

 3. גרור נוסחה זו כלפי מטה לכל השורה החדשות שתוסיף. בדוגמה הבאה, הנוסחה נגררה עד לשורה 4.

  ייתכן שיהיה לך קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.

  כיצד להעתיק דוגמה

  • צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

  • בחר את הדוגמה בנושא העזרה.

   הערה: אל תבחר את כותרות השורה או העמודה.

   בחירת דוגמה מהעזרה

   בחירת דוגמה מהעזרה

  • הקש CTRL+C.

  • בגליון העבודה, בחר את התא A1 והקש CTRL+V.

  • כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות שמחזירות את התוצאות, הקש CTRL+` (דגש Grave), או בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה ביקורת נוסחאות, לחץ על לחצן הצג נוסחאות.

1

2

3

4

A

B

C

הפקדות

משיכות

יתרה

500

1000

625

‎=SUM(C2,A3,-B3)‎

1000

740

‎=SUM(C3,A4,-B4)‎

באפשרותך להשתמש ביתרה מצטברת כפי שאתה עושה ברישום שיק כדי לצפות כיצד ערכים של פריטים בתאים גדלים או קטנים כאשר אתה מזין פריטים וערכים חדשים לאורך זמן.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר חישוב יתרה מצטברת.

לראש הדף

חיבור ערכים ייחודיים בטווח באמצעות נוסחה מורכבת

בעמודה, הזן רשימה של ערכים שמכילה ערכים כפולים, ולאחר מכן השתמש בשילוב של הפונקציות SUM‏, IF ו- FREQUENCY כדי לחבר רק ערכים ייחודיים שנמצאו בטווח זה.

לראש הדף

הכללת ערכים מגליונות עבודה אחרים או מחוברות עבודה אחרות בנוסחה

באפשרותך לחבר או לחסר תאים או טווחים של נתונים מגליונות עבודה אחרים או מחוברות עבודה אחרות בנוסחה על-ידי הכללת הפניה אליהם. כדי להפנות לתא או לטווח בגליון עבודה אחר או בחוברת עבודה אחרת, השתמש בהוראות בטבלה הבאה.

כדי להפנות אל:

הזן

דוגמאות

תא או טווח בגליון עבודה אחר באותה חוברת עבודה

השם של גליון העבודה, כשאחריו סימן קריאה, ואחריו ההפניה לתא או שם הטווח.

Sheet2!B2:B4
Sheet3!SalesFigures

תא או טווח בחוברת עבודה אחרת שפתוחה כעת

שם הקובץ של חוברת העבודה מופיע בסוגריים מרובעים ([]) והשם של גליון העבודה, כשאחריו סימן קריאה, ואחריו ההפניה לתא או שם הטווח.

‎[MyWorkbook.xlsx]Sheet1!A7

תא או טווח בחוברת עבודה אחרת שאינה פתוחה

הנתיב המלא ושם הקובץ של חוברת העבודה מופיעים בסוגריים מרובעים ([]) והשם של גליון העבודה, כשאחריו סימן קריאה, ואחריו ההפניה לתא או שם הטווח. אם הנתיב המלא מכיל תווי רווח, הקף את תחילת הנתיב ועד סוף שם גליון העבודה בסימני גרש בודד (עיין בדוגמה).

['C:\My Documents\[MyWorkbook.xlsx]Sheet1'!A2:A5

לראש הדף

סיכום והחסרה של ערכי תאריך ושעה

באפשרותך להשתמש בפונקציות תאריך ושעה ואפילו בפעולות חיבור או חיסור פשוטות כדי לחשב את הזמן שחלף, להעריך תאריכי סיום עבור פרוייקטים ועוד. הטבלה הבאה מציגה כמה נוסחאות שמחשבות שעות וימים שחלפו. שים לב, אם תחסר תאריך או שעה כך שהתוצאה תהיה ערך שלילי, Excel יציג את התווים ### בתא שמכיל את הנוסחה.

ייתכן שיהיה לך קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.

כיצד להעתיק דוגמה

 • צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

 • בחר את הדוגמה בנושא העזרה.

  הערה: אל תבחר את כותרות השורה או העמודה.

  בחירת דוגמה מהעזרה

  בחירת דוגמה מהעזרה

 • הקש CTRL+C.

 • בגליון העבודה, בחר את התא A1 והקש CTRL+V.

 • כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות שמחזירות את התוצאות, הקש CTRL+` (דגש Grave), או בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה ביקורת נוסחאות, לחץ על לחצן הצג נוסחאות.

1

2

3

4

5

A

B

C

שעת התחלה

שעת סיום

נוסחה לחישוב הזמן שחלף

תיאור (תוצאה)

‎11:55:24 AM‎

2:48:13 PM

‎=B2-A2

מציג את הזמן שחלף בשעות, דקות ושניות. במקרה זה, Excel מציג את התוצאה (‎2:52:49 AM) בתבנית "AM" מכיוון שההפרש קטן מ- 12 שעות. אם ההפרש הוא 12 שעות או יותר, Excel יציג את תבנית "PM".

תאריך התחלה

תאריך סיום

נוסחה לימים שחלפו

תיאור (תוצאה)

5/28/2008

6/03/2008

‎=B5-A5

מציגה את הימים שחלפו כמספר (6).

עבודה עם ערכי תאריך ושעה יכולה לגרום לתוצאות בלתי צפויות, לכן היה זהיר.

לראש הדף

הצגת חישובים בשורת המצב של Excel

לקבלת מבט מהיר בסכומים הכוללים עבור תאים שנבחרו בגליון העבודה, בחן את שורת המצב של Excel (הממוקמת בחלק התחתון של חלון המסמך).

כאשר תא אחד או יותר נבחרים, מידע אודות הנתונים בתאים אלה מוצג בשורת המצב של Excel. לדוגמה, אם נבחרו ארבעה תאים בגליון העבודה, והם מכילים את הערכים 2, 3, מחרוזת טקסט (כגון "ענן"), ו- 4, ניתן להציג את כל הערכים הבאים בשורת המצב בו-זמנית: ממוצע, ספירה, ספירה מספרית, מינימום, מקסימום וסכום. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המצב כדי להציג או להסתיר אחד מערכים אלה, כמה מהם או את כולם. ערכים אלה מוצגים באיור הבא.

שורת מצב המציגה חישובים וספירות של תאים נבחרים

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×