סייע במניעה ובתיקון של בעיות בקבצי מסד נתונים באמצעות 'דחיסה ותיקון'

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קבצי מסד נתונים יכול לגדול במהירות בעת השימוש בהם, לעתים impeding הביצועים. הם יכולים גם לעיתים לבלתי פגום או שניזוק. באפשרותך להשתמש בפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים ב- Microsoft Office Access כדי למנוע או לפתור בעיות אלה.

מאמר זה מסביר כיצד לגבות או לשחזר מסד נתונים. חפש קישורים למידע נוסף בסעיף למידע נוסף.

בנושא זה

מדוע דחיסה ותיקון של מסד נתונים

לפני שתתחיל

סיוע במניעה ובפתרון של בעיות בקבצי מסדי נתונים באמצעות דחיסה ותיקון

מדוע דחיסה ותיקון של מסד נתונים

מבט כולל על זה מסביר כיצד להשתמש בפקודה הדחיסה והתיקון יכולה לסייע במניעה ובתיקון של בעיות הבאות לעתים להשפיע על מסד נתונים: גדילה גדול יותר כאשר מקור השימוש וקבצי מליפול פגום.

קבצי מסד נתונים לגדול כאשר מקור השימוש

כאשר תוסיף ולעדכן נתונים או לשנות את העיצוב שלו, קובץ מסד נתונים הופך גדול יותר. חלק זה גידול מקורו נתונים חדשים, אך חלק מגיע ממקורות אחרים:

 • Access יוצר אובייקטים מוסתרים, זמני לביצוע משימות שונות. לעתים, אובייקטים אלה זמני יישארו במסד הנתונים שלך לאחר Access זקוק להן עוד.

 • בעת מחיקת אובייקט מסד נתונים, שטח הדיסק שבו תפוס האובייקט הוא לא באופן אוטומטי שהתקבל בחזרה — קובץ מסד הנתונים עדיין משתמשת מקום בדיסק, למרות האובייקט נמחק.

כפי קובץ מסד הנתונים שלך ממלא נשאר אובייקטים זמניות ולא שנמחק, עלולים לפגוע הביצועים שלו. אובייקטים להיפתח לאט יותר, שאילתות עשויה להימשך זמן רב מהרגיל להפעלת ולאחר פעולות אופייניות בדרך כלל נראה להימשך זמן רב.

הערה: דחיסת לא דחיסת הנתונים שלך — הוא הופך את מסד הנתונים קובץ קטן יותר על-ידי ביטול השטח שאינו בשימוש.

באפשרותך קבצי מסד נתונים פגום

במקרים מסוימים, באפשרותך פגום קובץ מסד נתונים. אם קובץ מסד נתונים משותף ברשת משתמשים מרובים לעבוד ישירות עם הקובץ בו-זמנית, קובץ זה מכיל סיכון קטנה של מליפול פגום. הסיכון נזק גדול במידה מסוימת אם משתמשים לעתים קרובות לערוך נתונים בשדות תזכיר, הסיכון גדל לאורך זמן. באפשרותך לצמצם את הסיכון באמצעות הפקודה הדחיסה והתיקון.

לעתים קרובות, סוג זה של נזק כתוצאה בעיה Visual Basic for Applications (VBA) מודול ו- לא סיכון של אובדן נתונים. עם זאת, סוג זה של נזק סיכון לנזק עיצוב מסד נתונים, כגון קוד VBA שאבד או טפסים בלתי שמיש.

לעתים רחוקות, פגיעה בקובץ מסד הנתונים לגרום לאובדן נתונים. בדרך כלל, אובדן זה מוגבל הפעולה האחרונה של משתמש יחיד; כלומר, יחיד לשנות נתונים. כאשר משתמש מתחיל לשינוי נתונים והוא השינוי נקטע — לדוגמה, עקב אובדן שירות רשת — Access מסמן את קובץ מסד הנתונים כפי פגום. ניתן לתקן את הקובץ, אך ייתכן שחלק מהנתונים חסרים לאחר השלמת התיקון.

עצה: פיצול מסד נתונים עשוי לסייע במניעת נזק לקבצי מסד נתונים את ובהגבלת אובדן הנתונים על-ידי שמירת הנתונים בקובץ נפרד שמשתמשים אינם ניגשים אליו ישירות.

Access מבקש ממך לתקן קובץ מסד נתונים פגום

כאשר אתה מנסה לפתוח קובץ מסד נתונים פגום, אתה מתבקש לאפשר ל- Access לתקן באופן אוטומטי את הקובץ. באפשרותך להשתמש בפקודה הדחיסה והתיקון כדי לתקן ולפתוח את קובץ מסד נתונים פגום גם באופן ידני.

אם Access מתקן קובץ פגום לחלוטין, הוא מציג הודעה המציינת כי התיקון בוצעה בהצלחה ושעליך לבדוק את תוכן מסד הנתונים להיות בטוח שהכל כפי אמור להיות.

אם Access בלבד עוזרות חלקית, הוא שומר לעקוב אחר של אובייקטי מסד נתונים שלא היתה לא לתקן כך שלא ניתן לקבוע מה שאתה צריך כדי לשחזר מגיבוי.

הערה: באפשרותך להגדיר אפשרות מסד נתונים של הגורם תכונת הדחיסה והתיקון להפעיל באופן אוטומטי בכל פעם שאתה סוגר מסד נתונים מסוים. אם אתה המשתמש היחיד של מסד נתונים, עליך להגדיר אפשרות זו. במסדי נתונים רב-משתמשים, לא מומלץ להגדיר אפשרות זו, מאחר שהוא הפרעה זמנית, עשויים להפריע זמינות מסד נתונים.

לראש הדף

לפני שתתחיל

שקול לבצע את הפעולות הבאות לפני שתתחיל פעולת הדחיסה והתיקון:

 • צור תמיד גיבוי    במהלך תהליך התיקון, Access עשוי לחתוך כמה נתונים מטבלאות שלא פגומים. לעתים היא אפשרות לשחזר נתונים אלה מגיבוי. בנוסף אסטרטגיית גיבוי רגיל, עליך להפוך גיבוי לפני שימוש בפקודה הדחיסה והתיקון. באפשרותך לבצע גיבוי באמצעות הפקודה גיבוי מסד נתונים:

  • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על ניהול ולאחר מכן, תחת נהל מסד נתונים זה, לחץ על גיבוי מסד נתונים.

 • באופן אוטומטי דחיסה ותיקון    אלא אם כן אתה משתף קובץ מסד נתונים יחיד עם משתמשים אחרים ברשת, עליך להגדיר למסד הנתונים שלך באופן אוטומטי דחיסה ותיקון.

 • שים לב של הטבלה שגיאות שחזור מערכת    כאשר Access אין אפשרות לתקן את כל האובייקטים בקובץ מסד נתונים פגום, כל האובייקטים לא תהיה אפשרות לשחזר מפורטים בטבלה בשם MSysCompactErrors. אם קיימות שגיאות, Access פותח את הטבלה MSysCompactErrors ב- תצוגת גליון נתונים.

  אם יש לך מסד נתונים של גיבוי אותך לפני הפך פגום מסד הנתונים, באפשרותך להשתמש הטבלה MSysCompactErrors כדי לקבוע את האובייקטים שברצונך לייבא מתוך גיבוי מסד נתונים לתוך מסד הנתונים שתוקנו.

 • לקבלת גישה בלעדית למסד הנתונים שלך כדי להשתמש בפקודה הדחיסה והתיקון    אם אתה האדם היחיד משתמשת מסד הנתונים שלך, תוכל לדלג על שאר סעיף זה ולעבור ישירות אל דחיסה ותיקון מסד נתונים.

  פעולת הדחיסה והתיקון דורשת גישה בלעדית לקובץ מסד הנתונים, מכיוון הפעולה עשויים להפריע משתמשים אחרים. להודיע למשתמשים אחרים כאשר אתה מתכוון להפעיל של דחיסה ותיקון של הפעולה, כך שיוכלו להימנע משימוש במסד הנתונים במהלך תקופה זו.

  הורה למשתמשים כמה זמן הם עליך להימנע משימוש במסד הנתונים. אם אתה להפעיל קומפקטי ומתקן פעולות באופן קבוע, לתעד הזמן שלוקח. באפשרותך להפוך הערכת מדויקות יותר אשר לספק למשתמשים אחרים הדרכה לגבי כמה זמן הם עליך להימנע משימוש במסד הנתונים.

 • השג מספיקות הרשאות להפעלה של פעולת הדחיסה והתיקון    אם אתה משתמש של קובץ מסד נתונים מגירסה קודמת מהווים חלק קבוצת עבודה, שייתכן שלא תצליח דחיסה ותיקון של מסד הנתונים בעצמך. אם אין לך הרשאות מספיקות, עליך דחיסה ותיקון של מסד נתונים, פנה למנהל קבוצת עבודה לקבלת סיוע.

לראש הדף

סיוע במניעה ובפתרון של בעיות בקבצי מסדי נתונים באמצעות דחיסה ותיקון

באופן אוטומטי דחיסה ותיקון של מסד נתונים כאשר הוא נסגר

דחיסה ותיקון ידניים של מסד נתונים

באופן אוטומטי דחיסה ותיקון של מסד נתונים כאשר הוא נסגר

באפשרותך לבחור את האפשרות מסד נתונים דחוס בעת הסגירה אם ברצונך באופן אוטומטי דחיסה ותיקון של מסד נתונים כאשר הוא נסגר.

הערה: הגדרת אפשרות זו משפיעה על רק את מסד הנתונים הפתוח כעת. עליך להגדיר אפשרות זו עבור כל מסד נתונים שברצונך באופן אוטומטי דחיסה ותיקון בנפרד.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access, לחץ על מסד נתונים נוכחי.

 3. תחת אפשרויות יישום, בחר בתיבת הסימון דחוס בעת הסגירה.

לראש הדף

דחיסה ותיקון ידניים של מסד נתונים

בנוסף, או במקום באמצעות האפשרות דחוס בעת הסגירה מסד נתונים, באפשרותך להפעיל באופן ידני את הפקודה הדחיסה והתיקון. באפשרותך להפעיל את הפקודה כאשר יש לך מסד נתונים פתוח, באפשרותך להפעיל את הפקודה מסד נתונים שאינו פתוח. באפשרותך גם ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה הפועל בפקודה הדחיסה והתיקון עבור קובץ מסד נתונים מסוים.

דחיסה ותיקון של מסד נתונים שאתה פותח

הערה: אם משתמשים אחרים משתמש גם כעת קובץ מסד הנתונים, אין באפשרותך לבצע פעולת הדחיסה והתיקון.

 • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על ניהול ולאחר מכן, תחת ניהול מסד נתונים זה, לחץ על דחיסה ותיקון של מסד נתונים.

דחיסה ותיקון של מסד נתונים שאינו פתוח

הערה: אם משתמשים אחרים משתמש כעת קובץ מסד הנתונים, אין באפשרותך לבצע פעולת הדחיסה והתיקון. בעת הפעלת פעולת הדחיסה והתיקון, ניתן יהיה להשתמש קובץ מסד הנתונים.

 1. הפעל את Access, אך אל תפתח מסד נתונים.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על ניהול ולאחר מכן, תחת ניהול מסד נתונים זה, לחץ על דחיסה ותיקון של מסד נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח דחיסה ממסד נתונים, נווט אל ולחץ פעמיים על מסד הנתונים שברצונך דחיסה ותיקון.

יצירת קיצור דרך בשולחן העבודה דוחס ומתקן מסד נתונים מסוים

באפשרותך ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה שבהם באפשרותך להשתמש כדי דחיסה ותיקון של מסד נתונים מסוים.

לפני שתתחיל, ודא את המיקום של הקובץ Msaccess.exe. exe במחשב שלך. הקובץ Msaccess.exe. exe בדרך כלל ממוקם בתיקיה הבאה:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

אם אינך מאתר את הקובץ Msaccess.exe במיקום זה, חפש את הקובץ וציין לעצמך את הנתיב המלא.

יצירת קיצור דרך בשולחן העבודה   

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על קיצור דרך בתפריט הקיצור.

 2. בעמוד הראשון של אשף קיצור דרך ליצור, בתיבה הקלד את מיקום הפריט, הקלד מרכאות כפולות ("), הזן את הנתיב המלא עבור הקובץ Msaccess.exe. exe (כולל שם הקובץ) ולאחר מכן הקלד מרכאות כפולות. (לחלופין, לחץ על עיון כדי לאתר ולבחור את הקובץ. במקרה זה, המרכאות מתווספים באופן אוטומטי.)

  לדוגמה, הקלד:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. לאחר תו מרכאות סוגר, הקלד רווח ולאחר מכן הקלד את הנתיב המלא אל מסד הנתונים שברצונך דחיסה ותיקון. אם הנתיב כולל רווחים, הקף את הנתיב בסימני גרש. הקלד רווח נוסף ולאחר מכן הקלד/קומפקטית.

  לדוגמה, הקלד: compact / "C:\My Folder\My Database.accdb"

 4. לחץ על הבא.

 5. בתיבה הקלד שם עבור קיצור הדרך, הקלד שם עבור קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על סיום.

  האשף יוצר את קיצור הדרך וממקם אותו בשולחן העבודה.

 6. בכל פעם שתרצה דחיסה ותיקון של מסד הנתונים, לחץ פעמיים על קיצור הדרך.

  עצה: כדי להוסיף את קיצור הדרך בשולחן העבודה לתפריט התחלה, באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על הצמד לתפריט התחלה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×