סיוע במניעה ובפתרון של בעיות בקבצי מסדי נתונים באמצעות דחיסה ותיקון

סיוע במניעה ובפתרון של בעיות בקבצי מסדי נתונים באמצעות דחיסה ותיקון

קבצי מסד נתונים יכולים לגדול במהירות בזמן השימוש בהם, ולעתים הדבר עלול לפגוע בביצועים. לעתים עלול להיגרם נזק לקבצים הם שהם עלולים להיפגם. באפשרותך להשתמש בפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים ב- Microsoft Office Access כדי למנוע בעיות אלה או לפתור אותן.

מאמר זה אינו מסביר כיצד לגבות או לשחזר מסד נתונים. חפש קישורים למידע נוסף במקטע למידע נוסף.

הערה: כאשר דוחסים ומתקנים מסד נתונים באינטרנט שפורסם, עליך לסנכרן את מסד הנתונים בסיום הדחיסה והתיקון. ייתכן שדחיסה ותיקון לא יפתרו את כל הבעיות שעשויות להתרחש עם מסד נתונים באינטרנט שפורסם.

במאמר זה

סיבות לדחיסה ותיקון של מסד נתונים

לפני שתתחיל

דחיסה ותיקון של מסד נתונים

סיבות לדחיסה ותיקון של מסד נתונים

מבט כולל זה מסביר כיצד השימוש בפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים יכול לסייע במניעה ותיקון של הבעיות הבאות שלעתים משפיעות על מסד נתונים: קבצים הולכים וגדלים עם השימוש וקבצים נפגמים.

קבצי מסד נתונים הולכים וגדלים עם השימוש

בעת הוספה ועדכון של נתונים ושינוי העיצוב שלהם, קובץ מסד הנתונים גדל. חלק מגידול זה הוא תוצאה של נתונים חדשים, אך חלק אחר מגיע ממקורות אחרים:

 • Access יוצר אובייקטים זמניים מוסתרים לביצוע משימות שונות. לעתים, חלק מהאובייקטים הזמניים האלה נשאר במסד הנתונים גם לאחר ש- Access כבר לא זקוק להם.

 • בעת מחיקה של אובייקט מסד נתונים, שטח הדיסק שנתפס על-ידי האובייקט לא מתפנה בחזרה באופן אוטומטי - קובץ מסד הנתונים עדיין משתמש בשטח דיסק זה, על אף שהאובייקט נמחק.

כאשר קובץ מסד הנתונים מתמלא בשאריות של אובייקטים זמניים ואובייקטים שנמחקו, הביצועים שלו עלולים להיפגע. אובייקטים עשויים להיפתח לאט יותר, שאילתות עשויות לפעול במשך זמן רב יותר מהרגיל ונראה שפעולות אופייניות לוקחות זמן רב יותר.

הערה: דחיסה אינה דוחסת את הנתונים – היא הופכת את קובץ מסד הנתונים לקטן יותר על-ידי הסרת שטחים שאינם בשימוש.

קבצי מסד נתונים עלולים להיפגם

בנסיבות מסוימות, קובץ מסד נתונים עלול להיפגם. אם קובץ מסד נתונים שותף ברשת ומשתמשים מרובים עובדים ישירות עם הקובץ בו-זמנית, קיים סיכון קטן שקובץ זה ייפגם. הסיכון לגרימת נזק לקובץ גדל במידה מסוימת אם המשתמשים עורכים לעתים קרובות נתונים בשדות 'תזכיר', והסיכון הולך וגדל עם הזמן. באפשרותך להפחית סיכון זה על-ידי שימוש בפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים.

לעתים קרובות, סוג זה של נזק נגרם כתוצאה מבעיה במודול של Visual Basic for Applications ‏(VBA) ואינו כרוך בסיכון לאובדן נתונים. עם זאת, סוג זה של נזק אינו כרוך בסיכון העיצוב של מסד נתונים, כגון אובדן קוד VBA או טפסים שיוצאים מכלל שימוש.

לעתים נדירות קובץ מסד נתונים פגום כרוך באובדן נתונים. בדרך כלל, אובדן זה מוגבל לפעולה האחרונה של משתמש אחד; כלומר, שינוי יחיד בנתונים. לאחר שהמשתמש מתחיל לשנות נתונים והשינוי נקטע - לדוגמה, עקב תקלה בשירות הרשת - Access מסמן את קובץ מסד הנתונים כפגום. ניתן לתקן את הקובץ, אך ייתכן שחלק מהנתונים יחסרו בסיום התיקון.

עצה: פיצול מסד נתונים עשוי לסייע במניעת הנזק לקבצי מסד נתונים ובהגבלת אובדן הנתונים על-ידי שמירת הנתונים בקובץ נפרד שמשתמשים אינם ניגשים אליו ישירות.

Access יציג לך הנחיה לתקן קובץ מסד נתונים פגום

כאשר תנסה לפתוח קובץ מסד נתונים פגום, תוצג לך הנחיה לאפשר ל- Access לתקן באופן אוטומטי את הקובץ. באפשרותך להשתמש גם באופן ידני בפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים כדי לתקן ולפתוח קובץ מסד נתונים פגום.

אם Access מתקן לחלוטין קובץ פגום, הוא מציג הודעה שמציינת כי התיקון הושלם בהצלחה ועליך לבדוק את תוכן מסד נתונים כדי להיות בטוח שהכול תקין.

אם Access הצליח באופן חלקי בלבד, הוא מתעד את אובייקטי מסד הנתונים שאותם הוא לא הצליח לתקן כדי שתוכל להחליט אם לשחזר אותם מגיבוי.

הערה: תוכל להגדיר אפשרות מסד נתונים שגורמת להפעלה אוטומטית של הפקודה 'דחיסה ותיקון של מסד נתונים' בכל פעם שאתה סוגר מסד נתונים מסוים. אם אתה המשתמש היחיד במסד הנתונים, עליך להגדיר אפשרות זו. במסדי נתונים מרובי משתמשים לא מומלץ להגדיר אפשרות זו, מאחר שהיא עלולה להפריע באופן רגעי לזמינות מסד הנתונים.

לראש הדף

לפני שתתחיל

שקול לבצע את הפעולות הבאות לפני שתתחיל בפעולת דחיסה ותיקון:

 • צור תמיד גיבוי    במשך תהליך התיקון, Access עשוי לחתוך נתונים מסוימים מטבלאות שפגמו. לעתים ניתן לשחזר נתונים אלה מגיבוי. בנוסף לאסטרטגיית הגיבוי הרגיל, עליך לבצע גיבוי לפני השימוש בפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים. באפשרותך ליצור גיבוי באמצעות הפקודה גבה מסד נתונים:

  • בכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור ופרסם ולאחר מכן, תחת מתקדם, לחץ על גבה מסד נתונים.

 • דחוס ותקן באופן אוטומטי    למעט כאשר אתה משתף קובץ מסד נתונים יחיד עם משתמשים אחרים ברשת, עליך להגדיר דחיסה ותיקון אוטומטיים של מסד הנתונים.

 • שים לב לטבלת השגיאות של שחזור המערכת    כאשר ל- Access אין אפשרות לתקן את כל האובייקטים בקובץ מסד נתונים פגום, אובייקטים ששחזורם לא הצליח יצוינו בטבלה בשם MSysCompactErrors. אם קיימות שגיאות, Access פותח את הטבלה MSysCompactErrors בתצוגת גליון נתונים.

  אם יש לך גיבוי של מסד נתונים שביצעת לפני שמסד הנתונים נפגם, באפשרותך להשתמש בטבלה MSysCompactErrors כדי לקבוע אילו אובייקטים ברצונך לייבא מגיבוי מסד נתונים אל מסד הנתונים המתוקן.

 • קבל גישה בלעדית אל מסד הנתונים כדי להשתמש בפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים    אם רק אתה משתמש במסד הנתונים, תוכל לדלג על המשך סעיף זה ולעבור ישירות אל דחיסה ותיקון של מסד נתונים.

  פעולת דחיסה ותיקון מחייבת גישה בלעדית לקובץ מסד הנתונים, מכיוון שהפעולה עלולה להפריע למשתמשים אחרים. עליך להודיע למשתמשים אחרים מתי אתה מתכנן לבצע פעולת דחיסה ותיקון, כך שהם יוכלו להימנע משימוש במסד הנתונים בפרק זמן זה.

  הודע למשתמשים כמה זמן עליהם להימנע משימוש במסד הנתונים. אם אתה מפעיל פעולות דחיסה ותיקון באופן קבוע, תעד כמה זמן פעולה זו נמשכת. לאחר מכן תוכל לבצע הערכות מדויקות שיסייעו למשתמשים האחרים לדעת כמה זמן עליהם להימנע משימוש במסד הנתונים.

 • השג מספיק הרשאות להפעלה של פעולת הדחיסה והתיקון    אם אתה משתמש בקובץ מסד נתונים מגירסה קודמת ואתה חלק מקבוצת עבודה, ייתכן שלא תוכל לדחוס ולתקן את מסד הנתונים בעצמך. אם אין לך הרשאות מספיקות ועליך לדחוס ולתקן מסד נתונים, פנה אל מנהל קבוצת העבודה לקבלת סיוע.

לראש הדף

סיוע במניעה ובפתרון של בעיות בקבצי מסדי נתונים באמצעות דחיסה ותיקון

דחיסה ותיקון אוטומטיים של מסד נתונים כאשר הוא נסגר

דחיסה ותיקון אוטומטיים של מסד נתונים כאשר הוא נסגר

באפשרותך לבחור באפשרות מסד הנתונים דחוס וסגור אם ברצונך לדחוס ולתקן באופן אוטומטי מסד נתונים כאשר הוא נסגר.

הערה: הגדרת אפשרות זו משפיעה רק על מסד הנתונים הפתוח כעת. עליך להגדיר אפשרות זו בנפרד לכל מסד נתונים שברצונך לדחוס ולתקן באופן אוטומטי.

 1. בכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access, לחץ על מסד נתונים נוכחי.

 3. תחת אפשרויות יישום, בחר בתיבת הסימון דחוס בעת הסגירה.

לראש הדף

דחיסה ותיקון ידניים של מסד נתונים

בנוסף לשימוש בפקודה דחוס בעת הסגירה, או במקומה, באפשרותך להפעיל את הפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים באופן ידני. באפשרותך להפעיל את הפקודה כשיש לך מסד נתונים פתוח, וכן באפשרותך להפעיל את הפקודה במסד נתונים שאינו פתוח. באפשרותך גם ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה שמפעיל את הפקודה דחיסה ותיקון של מסד נתונים על קובץ מסד נתונים מסוים.

דחיסה ותיקון של מסד נתונים שפתחת

הערה: אם גם אנשים אחרים משתמשים כעת בקובץ מסד הנתונים, אין באפשרותך לבצע פעולת דחיסה ותיקון.

 • בכרטיסיה קובץ, לחץ על מידע ולאחר מכן לחץ על דחיסה ותיקון של מסד נתונים.

דחיסה ותיקון של מסד נתונים שאינו פתוח

הערה: אם אנשים אחרים משתמשים כעת בקובץ מסד הנתונים, אין באפשרותך לבצע פעולת דחיסה ותיקון. בזמן פעולת הדחיסה והתיקון, אף אחד לא יכול להשתמש בקובץ מסד הנתונים.

 1. הפעל את Access, אך אל תפתח מסד נתונים.

 2. הצבע על מידע, ולאחר מכן לחץ על דחיסה ותיקון של מסד נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח דחיסה ממסד הנתונים הדו-שיח בתיבת, נווט אל מסד הנתונים שברצונך לדחוס ולתקן ולחץ עליו פעמיים.

יצירת קיצור דרך בשולחן העבודה לדחיסה ותיקון של מסד נתונים מסוים

באפשרותך ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה שבו תוכל להשתמש כדי לדחוס ולתקן מסד נתונים מסוים.

לפני שתתחיל, בדוק את מיקום הקובץ Msaccess.exe במחשב שלך. הקובץ Msaccess.exe נמצא בדרך כלל בתיקיה הבאה:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

אם אינך מוצא את הקובץ Msaccess.exe במיקום זה, חפש את הקובץ ורשום את הנתיב המלא.

יצירת קיצור דרך בשולחן העבודה    

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על קיצור דרך בתפריט הקיצור.

 2. בעמוד הראשון של 'אשף יצירת קיצור דרך', בתיבה הקלד את מיקום הפריט, הקלד תו מרכאות ("), הזן את הנתיב המלא של הקובץ Msaccess.exe (כולל שם הקובץ) ולאחר מכן הקלד תו מרכאות. (לחלופין, לחץ על עיון כדי לאתר ולבחור את הקובץ. במקרה זה, המרכאות יתווספו באופן אוטומטי.)

  לדוגמה, הקלד:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. לאחר תו המרכאות הסוגר, הקלד רווח ולאחר מכן הקלד את הנתיב המלא אל מסד הנתונים שברצונך לדחוס ולתקן. אם הנתיב כולל רווחים, הקף את הנתיב בסימני מרכאות. הקלד רווח נוסף ולאחר מכן הקלד ‎/compact.

  לדוגמה, הקלד: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. לחץ על הבא.

 5. בתיבה הקלד שם עבור קיצור הדרך, הקלד שם עבור קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על סיום.

  האשף ייצור את קיצור הדרך ויחליף אותו בשולחן העבודה שלך.

 6. כאשר תרצה לדחוס ולתקן את מסד הנתונים, לחץ פעמיים על קיצור הדרך.

  עצה: כדי להוסיף את קיצור הדרך בשולחן העבודה לתפריט התחלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור ולאחר מכן לחץ על הצמד לתפריט התחלה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×