סיבוב או היפוך של תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה

סיבוב או היפוך של תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה

ניתן לשנות את המיקום של תיבת טקסט (והטקסט שבתוכה), הצורה, WordArt, או התמונה, על-ידי סיבוב או היפוך.

פקודות הסיבוב זמינות בכרטיסיה 'כלי ציור - עיצוב אובייקט' ברצועת הכלים של סרגל הכלים. בחר את האובייקט שברצונך לסובב ולאחר מכן לחץ על רצועת הכלים.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. לחץ על נקודת האחיזה לסיבוב בחלקו העליון של האובייקט ולאחר מכן גרור בכיוון הרצוי.

  צורה עם נקודות אחיזה לסיבוב

  • כדי להגביל את הסיבוב לזוויות בהפרשים של 15 מעלות, החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לסיבוב.

  • כאשר אתה מסובב צורות מרובות, הן אינן מסתובבות כקבוצה. כל צורה מסתובבת סביב המרכז שלה.

  • בעת סיבוב אובייקט מוטבע ב- Word, האובייקט נשאר באותו מיקום על הקו במהלך הסיבוב, כך שהסיבוב עשוי להיראות מוזר. אם אינך מרוצה מהמראה המתקבל, באפשרותך לשנות את אפשרות הפריסה או גלישת הטקסט.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. תחת כלי ציור (או כלי תמונות אם אתה מסובב תמונה), בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על סובב ולאחר מכן לחץ על אפשרויות סיבוב נוספות.

  אפשרויות סיבוב נוספות בתפריט 'סיבוב'

 3. בחלונית או בתיבת הדו-שיח שנפתחה, הזן את מידת הסיבוב הרצויה לסיבוב האובייקט בתיבה סיבוב. ניתן גם להשתמש בחצים כדי לסובב את האובייקט בדיוק למיקום הרצוי.

אם אינך רואה את כרטיסיות העיצוב כלי ציור או כלי תמונות, ודא שבחרת תיבת טקסט, צורה או WordArt. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על האובייקט כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. תחת כלי ציור (או כלי תמונות אם אתה מסובב תמונה), בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על סובב ולאחר מכן:

  • כדי לסובב את האובייקט 90 מעלות לימין, לחץ על סובב לימין ב- 90°‏.

  • כדי לסובב את האובייקט 90 מעלות לשמאל, לחץ על סובב לשמאל ב- 90°‏.

אם אינך רואה את הכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט או כלי תמונות - עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על האובייקט כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

באפשרותך ליצור אפקט של תמונת מראה או להפוך אובייקט מלמעלה-למטה (היפוך) באמצעות כלי היפוך.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. תחת כלי ציור (או כלי תמונות אם אתה מסובב תמונה), בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על סובב ולאחר מכן:

  • כדי להפוך אובייקט מלמעלה-למטה, לחץ על הפוך אנכית.

  • כדי ליצור תמונת מראה של האובייקט, לחץ על הפוך אופקית.

אם אינך רואה את הכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט או כלי תמונות - עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על האובייקט כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

עצה: אם אתה פשוט רוצה ליצור תמונת מראה של טקסט במסמך, ראה היפוך טקסט או יצירת תמונת מראה.

בעת סיבוב אובייקט, כל טקסט בתוך האובייקט יסתובב איתו. עם זאת, טקסט בתוך אובייקט הפוך לא מתהפך באופן אוטומטי עם כלי הסיבוב. כדי להפוך טקסט יחד עם האובייקט המכיל אותו, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות ב- Word,‏ Outlook,‏ Excel ו- PowerPoint.

 1. בחר ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שברצונך להפוך ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה.

 2. בחלונית עיצוב צורה, תחת אפשרויות צורה, לחץ על אפקטים.

  הכרטיסיה 'אפקטים' בחלונית 'עיצוב צורה'

 3. תחת סיבוב תלת-ממדי, באחת התיבות סיבוב (X,‏ Y או Z, בהתאם לאופן שבו ברצונך לסובב את הטקסט), הזן 180.

  סיבוב X בכרטיסיה 'אפקטים'

  הערות: 

  • שינוי הסיבוב עשוי להשפיע על צבע המילוי של האובייקט. באפשרותך להתאים את צבע המילוי בחלונית עיצוב צורה בכרטיסיה מילוי וקו הכרטיסיה 'מילוי וקו' .

  • בעת הלחיצה על אובייקט כדי לערוך את הטקסט, הוא יחזור למראה המקורי שלו באופן זמני בזמן העריכה. המראה ההפוך יוחל מחדש כשתסיים לבצע את העריכה ותלחץ מחוץ לאובייקט.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. לחץ על נקודת האחיזה לסיבוב בחלקו העליון של האובייקט ולאחר מכן גרור בכיוון הרצוי.

  צורה עם נקודות אחיזה לסיבוב

  הערה: כדי להגביל את הסיבוב לזוויות בהפרשים של 15 מעלות, החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לסיבוב.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. תחת כלי ציור (או כלי תמונות אם אתה מסובב תמונה), בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על סובב ולאחר מכן לחץ על אפשרויות סיבוב נוספות.

  אפשרויות סיבוב נוספות בתפריט 'סיבוב'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות, כלי ציור או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על התמונה כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

 3. בחלונית או בתיבת הדו-שיח שנפתחה, הזן את מידת הסיבוב הרצויה לסיבוב האובייקט בתיבה סיבוב. ניתן גם להשתמש בחצים כדי לסובב את האובייקט בדיוק למיקום הרצוי.

באפשרותך ליצור אפקט של תמונת מראה או להפוך אובייקט מלמעלה-למטה (היפוך) באמצעות כלי היפוך.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. תחת כלי ציור (או כלי תמונות אם אתה מסובב תמונה), בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על סובב ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפוך אובייקט מלמעלה-למטה, לחץ על הפוך אנכית.

  • כדי ליצור תמונת מראה של האובייקט, לחץ על הפוך אופקית.

אם אינך רואה את הכרטיסיה כלי ציור - עיצוב אובייקט או כלי תמונות - עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעמיים על האובייקט כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

עצה: אם אתה פשוט רוצה ליצור תמונת מראה של טקסט במסמך, ראה היפוך טקסט או יצירת תמונת מראה.

בעת סיבוב אובייקט, כל טקסט בתוך האובייקט יסתובב איתו. עם זאת, טקסט בתוך אובייקט הפוך לא מתהפך באופן אוטומטי עם כלי הסיבוב. כדי להפוך טקסט יחד עם האובייקט המכיל אותו, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות ב- Word,‏ Outlook,‏ Excel ו- PowerPoint.

 1. בחר ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שברצונך להפוך ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה.

 2. בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה, לחץ על סיבוב תלת-ממדי מימין.

  סיבוב תלת-ממדי בתיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. באחת התיבות סיבוב (X,‏ Y או Z, בהתאם לאופן שבו ברצונך לסובב את הטקסט), הזן 180.

  הערות: 

  • שינוי הסיבוב עשוי להשפיע על צבע המילוי של האובייקט. באפשרותך להתאים את צבע המילוי בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה בכרטיסיה מילוי.

  • בעת הלחיצה על אובייקט כדי לערוך את הטקסט, הוא יחזור למראה המקורי שלו באופן זמני בזמן העריכה. המראה ההפוך יוחל מחדש בעת לחיצה על פריט מחוץ לאובייקט.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. לחץ על תמונה, צורה או WordArt שברצונך לסובב.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את נקודת אחיזה לסיבוב בכיוון שברצונך לסובב את הצורה.
   רק תמונות וצורות כוללות נקודות אחיזה לסיבוב.
   נקודת אחיזה לסיבוב

   לחץ על נקודת האחיזה לסיבוב בחלקו העליון של האובייקט ולאחר מכן גרור בכיוון הרצוי.

   הערה: כדי להגביל את הסיבוב לזוויות של 15 מעלות, החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לסיבוב.

  • כדי לציין סיבוב מדויק, לחץ תחילה על הכרטיסיה עיצוב אובייקט.

   הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב אובייקט, ודא שבחרת את האובייקט.

  • בקבוצה סידור, לחץ על סובב תמונת לחצן , לחץ על אפשרויות סיבוב נוספות ולאחר מכן, בכרטיסיה גודל, תחת סובב, הזן את המידה שבה ברצונך לסובב את התמונה בתיבה סיבוב.

 1. לחץ על תמונה, צורה או WordArt שברצונך לסובב.

 2. לחץ על הכרטיסיה תבנית.

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב אובייקט, ודא שבחרת את האובייקט.

 3. בקבוצה סדר, לחץ על סובב תמונת לחצן ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסובב את האובייקט 90 מעלות לימין, לחץ על סובב לימין ב- 90°‏.

  • כדי לסובב את האובייקט 90 מעלות לשמאל, לחץ על סובב לשמאל ב- 90°‏.

כאשר אתה הופך צורה, תמונה או אובייקט אחר, אתה יוצר תמונה הפוכה של הצורה, התמונה או האובייקט.

עצה: באפשרותך ליצור תמונת מראה של צורה, תמונה או אובייקט על-ידי יצירת עותק של פריטים אלה והיפוכם. גרור את העותק המשוכפל למיקום שבו הוא משקף את הצורה, התמונה או אובייקט המקורי.

 1. לחץ על תמונה, צורה או WordArt שברצונך להפוך.

 2. לחץ על הכרטיסיה תבנית.

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיה עיצוב אובייקט, ודא שבחרת את האובייקט.

 3. בקבוצה סדר, לחץ על סובב תמונת לחצן ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפוך את האובייקט במאונך, לחץ על הפוך אנכית.

  • כדי להפוך את האובייקט במאוזן, לחץ על הפוך אופקית.

   הערות: 

   • כדי לסובב גרפיקת SmartArt, העתק את גרפיקת SmartArt, הדבק אותה כתמונה ולאחר מכן סובב את התמונה.

   • אם אפשרויות הסיבוב אינן זמינות בעת לחיצה על התמונה שברצונך לסובב או להפוך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל תמונה ועל תפריט קיצור, הצבע על גלישת טקסט ולאחר מכן לחץ על ריבוע או כל אפשרות שאינה בשורה עם טקסט.

כלי הסיבוב אינם זמינים ב- Office Online

PowerPoint Online מאפשר לך להפוך תמונה באופן אופקי או אנכי. מלבד יכולת זו, יישומי Office Online אינם כוללים כלי סיבוב. אם יש לך גירסת שולחן עבודה של Office, לחץ על פתח ב- [שם התוכנית] בתוכנית שולחן העבודה כדי לפתוח את המסמך ולהשתמש בכלי הסיבוב. אם אין לך גירסת שולחן עבודה של Office, באפשרותך לנסות או לקנות את הגירסה העדכנית ביותר עכשיו.

היפוך טקסט

עיין במאמר הפיכת טקסט או יצירת תמונת מראה.

גלישת טקסט סביב פריט

עיין במאמר גלישת טקסט סביב עיגול או צורה אחרת.

סיבוב טבלה או גרפיקת SmartArt

העתק את הטבלה או את גרפיקת SmartArt, הדבק אותה כתמונה ולאחר מכן סובב את התמונה.

למידע נוסף

הפיכת טקסט או יצירת תמונת מראה

גלישת טקסט סביב עיגול או צורה אחרת

חיתוך תמונה

שימוש באפשרויות הפריסה של Word להזזת תמונות

קיבוץ או ביטול קיבוץ של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×