סוגי תרשימים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תכונת יצירת התרשימים ב- Office מאפשרת לך ליצור בקלות תרשימים נאים ב- Excel ולאחר מכן להוסיף אותם למסמכים.

הערה: ייתכן שחלק מהתוכן בנושא זה לא יהיה ישים בשפות מסוימות.

סוגי תרשימים רבים זמינים לעזור לך להציג נתונים בדרכים בעלות משמעות עבור הקהל שלך. הנה כמה דוגמאות לסוגי התרשימים הנפוצים ביותר ולאופן השימוש בהם.

טור תרשים

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגליון עבודה של Excel בתרשים טורים. בתרשימי טורים, הקטגוריות מסודרות בדרך כלל לאורך הציר האופקי, והערכים מסודרים לאורך הציר האנכי.

ניתן להשתמש בתרשימי טורים כדי להראות כיצד הנתונים משתנים לאורך זמן, או כדי להציג השוואות בין פריטים.

לתרשימי טורים יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים טורים מקובץ באשכולות    משווה ערכים בין קטגוריות. תרשים טורים מקובץ באשכולות מציג ערכים במלבנים אנכיים דו-ממדיים. תרשים טורים מקובץ באשכולות בתלת-ממד מציג את הנתונים באמצעות פרספקטיבה תלת-ממדית.

 • תרשים טורים מוערם    מציג את היחסים של פריטים בודדים לשלם, תוך השוואת תרומתו של כל ערך לסכום הכולל בכל הקטגוריות. תרשים טורים מוערם מציג ערכים במלבנים מוערמים אנכיים דו-ממדיים. תרשים טורים מוערם בתלת-ממד מציג את הנתונים באמצעות פרספקטיבה תלת-ממדית. פרספקטיבה תלת-ממדית אינה מהווה תרשים תלת-ממדי אמיתי משום שלא נעשה שימוש בציר ערכים שלישי (ציר עומק).

 • תרשים טורים מוערם 100%    משווה את האחוז שכל ערך תורם לסכום הכולל בין קטגוריות. תרשים טורים מוערם 100% מציג ערכים במלבנים מוערמים אנכיים ודו-ממדיים של 100%. תרשים טורים מוערם 100% בתלת-ממד מציג את הנתונים באמצעות פרספקטיבה תלת-ממדית. פרספקטיבה תלת-ממדית אינה מהווה תרשים תלת-ממדי אמיתי משום שלא נעשה שימוש בציר ערכים שלישי (ציר עומק).

 • תרשים טורים תלת-ממדי    משתמש בשלושה צירים שניתן לשנות (ציר אופקי, ציר אנכי וציר עומק). הוא משווה נקודות נתונים לאורך הציר האופקי וציר העומק.

תרשים קו

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים קו. תרשימי קו יכולים להציג נתונים רציפים לאורך זמן, ביחס לקנה מידה משותף, ולכן הם מתאימים במיוחד להצגת מגמות בנתונים במרווחים קבועים. בתרשים קו, נתוני קטגוריות מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האופקי, וכל נתוני הערכים מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האנכי.

תרשימי קו מתאימים לשימוש אם תוויות הקטגוריות שלך מכילות טקסט ומייצגות ערכים במרווחים שווים, כגון חודשים, רבעונים או שנות כספים.

לתרשימי קו יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים קו עם ובלי סמנים    מציג מגמות לאורך זמן או קטגוריות לפי סדר, בעיקר כשיש נקודות נתונים רבות והסדר שבו הן מופיעות חשוב. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו ללא סמנים.

 • תרשים קו מוערם עם או בלי סמנים    מציג את מגמת התרומה של כל ערך לאורך זמן או קטגוריות לפי סדר. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו מוערם ללא סמנים.

 • תרשים קו מוערם 100% המוצג עם או בלי סמנים    מציג את מגמת האחוזים שכל ערך תורם לאורך זמן או בקטגוריות לפי סדר. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו מוערם 100% ללא סמנים.

 • תרשים קו תלת-ממדי    מציג כל שורה או עמודה של נתונים כרצועה תלת-ממדית. לתרשים קו תלת-ממדי יש ציר אופקי, ציר אנכי וציר עומק שניתן לשנות.

תרשים עוגה

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודה או בשורה אחת בגיליון של Excel בתרשים עוגה. תרשימי עוגה מציגים את גודל הפריטים בסדרת נתונים אחת, ביחס לסכום הפריטים. נקודות הנתונים בתרשימי עוגה מוצגות כאחוזים מהעוגה השלמה.

שקול להשתמש בתרשים עוגה כאשר יש לך סידרת נתונים אחת בלבד שברצונך להתוות, אף אחד מהערכים שברצונך להתוות אינו שלילי, הרוב המוחלט של הערכים שברצונך להתוות אינם ערכי אפס, אין לך יותר משבע קטגוריות, והקטגוריות מייצגות חלקים מהעוגה השלמה.

לתרשימי עוגה יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים עוגה    מציג את התרומה של כל ערך לסך כולל בתבנית דו-ממדית או תלת-ממדית. באפשרותך להוציא פרוסות מתוך תרשים עוגה באופן ידני להדגשת הפרוסות.

 • תרשים עוגה מתוך עוגה ועמודה מתוך עוגה    מציג תרשימי עוגה עם ערכים מוגדרים על-ידי המשתמש המחולצים מתוך תרשים העוגה הראשי, ומשולבים לתוך תרשים עוגה משני או תרשים עמודות מוערם. סוגי תרשימים אלה שימושיים כשברצונך לאפשר להבחין בין פרוסות קטנות בתרשים העוגה הראשי בקלות רבה יותר.

 • תרשים טבעת     בדומה לתרשים עוגה, תרשים טבעת מציג את קשרי הגומלין בין החלקים לשלם. עם זאת, הוא יכול להכיל יותר מרשומה אחת סדרות נתונים. כל טבעת בתרשים הטבעת מייצגת סדרת נתונים. הצגת נתונים בתא מצלצל, כאשר כל טבעת מייצגת סידרת נתונים. אם אחוזים מוצגות בתוויות נתונים, כל טבעת סך 100%.

  תרשים - טבעת

תרשים עמודות

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים עמודות.

השתמש בתרשימי עמודות להצגת השוואות בין פריטים בודדים.

לתרשימי עמודות יש את סוגי המשנה הבאים:

 • עמודות מקובצות באשכולות ותלת -ממד מקובצים באשכולות פס תרשים     השוואת ערכים בין קטגוריות. בתרשים עמודות מקובצות באשכולות, הקטגוריות מסודרות בדרך כלל לאורך הציר האנכי ואת הערכים הציר האופקי. עמודה מקובצת בתרשים תלת-ממדי מציגה את המלבנים האופקיים בתבנית תלת-ממדית. הוא לא יציג את הנתונים בשלושה צירים.

 • עמודות מוערמות ותלת -ממד תרשים עמודות מוערמות תרשים     מציג את היחס בין פריטים בודדים לכלל. בתרשים עמודות מוערמות בתרשים תלת-ממדי מציגה את המלבנים האופקיים בתבנית תלת-ממדית. הוא לא יציג את הנתונים בשלושה צירים.

 • תרשים עמודות מוערם 100% ותרשים עמודות מוערם 100% בתלת-ממד    משווים בין האחוז שכל ערך תורם לסכום הכולל בין קטגוריות. תרשים עמודות מוערם 100% בתלת-ממד מציג את המלבנים האופקיים בתבנית תלת-ממדית. הוא אינו מציג את הנתונים בשלושה צירים.

תרשים פיזור

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים XY (פיזור). תרשים פיזור מכיל שני צירי ערכים. הוא מציג ערכה אחת של נתונים מספריים לאורך הציר האופקי (ציר X), וערכה נוספת לאורך הציר האנכי (ציר Y). הוא משלב ערכים אלה לנקודות נתונים בודדות ומציג אותן במרווחים לא קבועים, או אשכולות.

תרשימי פיזור מציגים את הקשרים בין הערכים המספריים בכמה סדרות נתונים, או מתווים שתי קבוצות מספרים כסידרה אחת של קואורדינטות XY. תרשימי פיזור משמשים בדרך כלל להצגה ולהשוואה של ערכים מספריים, כגון נתונים מדעיים, סטטיסטיים והנדסיים.

לתרשימי פיזור יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים פיזור     השוואת זוגות ערכים. השתמש בתרשים פיזור עם סמנים של נתוני אך ללא קווים אם יש לך נקודות נתונים רבות ולהפוך קווים מחברים בדרך כלל את הנתונים קשה יותר לקריאה. כמו כן, באפשרותך להשתמש בסוג תרשים זה כאשר אין לך להצגת קישוריות של נקודות הנתונים.

 • תרשים פיזור עם קווים חלקים ותרשים פיזור עם קווים חלקים וסמנים    מציגים עקומה חלקה המחברת בין נקודות הנתונים. ניתן להציג קווים חלקים עם או ללא סמנים. השתמש בתרשים קווים חלקים ללא סמנים אם קיימות נקודות נתונים רבות.

 • תרשים פיזור עם קווים ישרים ותרשים פיזור עם קווים ישרים וסמנים    מציגים קווים ישרים המחברים בין נקודות הנתונים. ניתן להציג קווים ישרים עם או ללא סמנים.

 • תרשים בועות או תרשים בועות עם אפקט תלת-ממדי    תרשים בועות הוא סוג של תרשים xy (פיזור), שבו גודל הבועה מייצג את הערך של משתנה שלישי. השוואה בין קבוצות של שלושה ערכים במקום פעמיים. הערך השלישי קובע את גודל סמן הבועה. באפשרותך לבחור להציג בועות בתבנית דו-ממדית או עם אפקט תלת-ממדי.

  בועה בתרשים

אזור תרשים

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים שטח. על-ידי הצגת סכום הערכים המותווים, תרשים שטח מציג גם את הקשר בין החלקים לכלל.

תרשימי שטח מבליטים את גודל השינוי לאורך זמן, וניתן להשתמש בהם להדגשת הערך הכולל של מגמה כלשהי. לדוגמה, ניתן להתוות בתרשים שטח נתונים המייצגים רווחים לאורך זמן כדי להדגיש את הרווח הכולל.

לתרשימי שטח יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים שטח    מציג מגמת ערכים לאורך זמן או נתוני קטגוריות אחרות. תרשימי שטח תלת-ממדיים משתמשים בשלושה צירים (אופקי, אנכי ועומק) שניתן לשנות. ככלל, שקול להשתמש בתרשים קו במקום בתרשים שטח לא מוערם מאחר שנתונים מסידרה אחת עלולים להסתיר נתונים מסידרה אחרת.

 • תרשים שטח מוערם    מציג את מגמת התרומה של כל ערך לאורך זמן או נתוני קטגוריה אחרת. תרשים שטח מוערם בתלת-ממד מוצג באותה צורה אך משתמש בפרספקטיבה תלת-ממדית. פרספקטיבה תלת-ממדית אינה מהווה תרשים תלת-ממדי אמיתי משום שלא נעשה שימוש בציר ערכים שלישי (ציר עומק).

 • תרשים שטח מוערם 100%    מציג את המגמה באחוזים שכל ערך תורם לאורך זמן או קטגוריית נתונים אחרת. תרשים שטח מוערם 100% בתלת-ממד מוצג באותה צורה אך משתמש בפרספקטיבה תלת-ממדית. פרספקטיבה תלת-ממדית אינה מהווה תרשים תלת-ממדי אמיתי משום שלא נעשה שימוש בציר ערכים שלישי (ציר עומק).

תרשים מניות

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בסדר ספציפי בגיליון Excel בתרשים מניות.

כפי שניתן להבין משמו, תרשים מניות משמש לעתים קרובות להצגת התנודות במחירי מניות. עם זאת, ניתן גם להשתמש בתרשים זה עבור נתונים מדעיים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בתרשים מניות כדי לציין תנודת טמפרטורות יומית או שנתית.

לתרשימי מניות יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים מניות של גבוה-נמוך-סגירה     ממחיש מחירי מניות. היא דורשת בשלוש סדרות ערכים בסדר הנכון: גבוה, נמוך ולאחר מכן סגירה.

 • תרשים מניות של פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה     דורש ארבע סדרות ערכים בסדר הנכון: פתיחה, גבוה, נמוך ו וערך סגירה.

 • תרשים מניות של נפח-גבוה-נמוך-סגירה     דורש ארבע סדרות ערכים בסדר הנכון: ערך נפח, ערך גבוה, נמוך ולאחר מכן סגירה. הוא מודד נפח באמצעות שני צירי ערכים: אחד עבור העמודות שאת למדוד את עוצמת הקול, והשני עבור מחירי המניות.

 • תרשים מניות של נפח-פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה     דורש חמש סדרות ערכים בסדר הנכון: ערך נפח, פתיחה, גבוה, נמוך וערך סגירה.

פני שטח של תרשים

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים פני שטח. כמו במפה טופוגרפית, צבעים ודפוסים מצביעים על אזורים הנמצאים באותו טווח ערכים.

תרשים פני שטח שימושי כאשר ברצונך לאתר שילובים מיטביים בין שתי ערכות נתונים.

לתרשימי פני שטח יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים פני שטח תלת-ממדי    מציג מגמות בערכים על-פני שני ממדים בעקומה רציפה. רצועות צבעוניות בתרשים פני השטח אינן מייצגות את סידרת נתונים. הן מייצגות את ההפרש בין הערכים. תרשים זה מספק תצוגה תלת-ממדית של הנתונים, בדומה ליריעת גומי הנמתחת מעל תרשים טורים תלת-ממדי. תרשים זה משמש בדרך כלל להצגת קשרים בין כמויות גדולות של נתונים שקשה להציג בדרכים אחרות.

 • תרשים פני שטח תלת-ממדי במסגרת תיל    מציג את הקווים בלבד. תרשים פני שטח תלת-ממדי במסגרת תיל אינו נוח לקריאה, אך סוג תרשים זה שימושי כשברצונך להתוות ערכות נתונים גדולות במהירות רבה יותר.

 • תרשים מיתאר    תרשים פני שטח בתצוגה מלמעלה, בדומה למפות טופוגרפיות דו-ממדיות. בתרשים מיתאר, רצועות צבעוניות מייצגות טווחי ערכים ספציפיים. הקווים בתרשים מיתאר מחברים נקודות עם אינטרפולציה בעלות ערך שווה.

 • תרשים מיתאר עם מסגרת תיל    תרשים פני שטח בתצוגה מלמעלה. ללא רצועות צבעוניות על פני השטח, תרשים עם מסגרת תיל מציג את הקווים בלבד. תרשימי מיתאר עם מסגרת תיל אינם קלים לקריאה. כדאי להשתמש בתרשים פני שטח תלת-ממדי במקום זאת.

מכ"ם תרשים

בתרשים מכ"ם, לכל קטגוריה יש ציר ערכים משלה היוצא מנקודת המרכז. קווים מחברים את כל הערכים באותה הסידרה.

השתמש בתרשימי מכ"ם כדי להשוות את הערכים המצטברים של כמה סדרות נתונים.

לתרשימי מכ"ם יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים מכ"ם    מציג שינויים בערכים ביחס לנקודת מרכז.

 • מכ ' ' ם עם סמנים    מציג שינויים בערכים ביחס לנקודת מרכז עם סמנים.

 • תרשים מכ"ם עם מילוי    מציג שינויים בערכים ביחס לנקודת מרכז, וממלא את האזור המכוסה על-ידי סידרת נתונים בצבע.

באפשרותך להשתמש תרשים מפת כדי להשוות בין ערכים ולהציג קטגוריות על-פני אזורים גיאוגרפיים וחודשים. להשתמש בו כאשר יש לך אזורים גיאוגרפיים וחודשים בנתונים שלך, כגון מדינות/אזורים, הברית, מחוזות או קודי מיקוד.

תרשים מפה של Excel עם נתוני ערך תרשים מפה של Excel לפי קטגוריה

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת תרשים מפה.

תרשימי משפך מציגים ערכים על-פני שלבים מרובים בתהליך.

תרשים משפך המציג צבר מכירות; שלבים מפורטים בעמודה הראשונה, ערכים בעמודה השנייה

בדרך כלל, הערכים הקטנת בהדרגה, מתן גישה מייצגי הפעילויות באופן דומה משפך. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת תרשים משפך.

שתרשים מפת מספק תצוגה היררכית של הנתונים שלך ואת מהוות דרך קלה כדי להשוות בין רמות שונות של סיווג לקטגוריות. שתרשים מפת מציגה קטגוריות על-ידי צבע וקירבה ושם תוכל להציג בקלות הרבה נתונים שבו היה הופך לקשה עם סוגי תרשימים אחרים. באפשרותך אפשרות להתוות שתרשים מפת ובעת ריק תאים ריקים קיימים במבנה ההירארכי תרשימי מפת עץ מתאימים להשוואת הפרופורציות בתוך ההירארכיה.

דוגמה לתרשים מפת עץ ב- Office 2016 עבור Windows

אין תרשימי משנה של תרשימי מפת עץ.

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת תרשים מפת עץ.

שתרשים קרני שמש הוא אידיאלי להצגת נתונים הירארכיים ואין אפשרות להתוות כאשר קיימים תאים ריקים (ריק) במבנה ההירארכי. כל רמה של הירארכיית מיוצגות על-ידי הטבעת אחד או עיגול עם העיגול הפנימי בתור בראש ההירארכיה. תרשים קרני שמש ללא נתונים הירארכיים (רמה אחת מקטגוריות), נראה דומה תרשים טבעת. עם זאת, תרשים קרני שמש עם רמות מרובות של קטגוריות מציגה ביחס טבעות חיצוני טבעות פנימי. שתרשים קרני שמש יעילה במיוחד בחלק המציגה כיצד טבעת אחד מנותק לחלקים משתתף שלו.

תמונה של תרשים קרני שמש ב- Excel 2016 עבור Windows

אין תרשימי משנה של תרשימי קרני שמש.

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת תרשים קרני שמש.

תרשים מפל מים מציג מצטבר הכולל של נתונים פיננסיים שלך כפי ערכים שנוספו או חוסרו. הוא שימושי להבין כיצד מושפע ערך התחלתי סידרת ערכים חיוביים ושליליים. העמודות הן צבע מקודד כדי שתוכל במהירות לדעת חיוביים ממספרים שליליים.

דוגמה של תרשים מפל מים

אין תרשימי משנה של תרשימי מפל.

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת תרשים מפל מים.

הנתונים המותווים בתרשים ההיסטוגרמה מראים תדירויות בהתפלגות. כל עמודה של התרשים נקראת תא, וניתן לשנות אותה להמשך הניתוח של הנתונים.

היסטוגרמה לדוגמה

סוגים של תרשימי היסטוגרמה

 • היסטוגרמה    תרשים ההיסטוגרמה מציג את התפלגות הנתונים בקיבוץ לתאי תדירות.

  תרשים היסטוגרמה בתרשים מסוג המשנה 'היסטוגרמה'
 • תרשים Pareto    תרשים Pareto הוא היסטוגרמה ממוינת המכילה שתי עמודות הממוינות בסדר יורד, וקו המייצג את האחוז הכולל המצטבר.

  סוג המשנה 'תרשים Pareto' בתרשימים הזמינים של היסטוגרמה

מידע נוסף זמין עבור תרשימי היסטוגרמה ו- Pareto .

תרשים קופסה ושפם מציג התפלגות של נתונים לרביעונים, ומסמן את הממוצע ואת הערכים החריגים. התיבות עשויות להכיל קווים אנכיים בולטים המכונים "שפם". קווים אלה מציינים את השונות מחוץ לרביעון העליון ולרביעון התחתון, וכל נקודה מחוץ לקווים או לשפמים אלה נחשבת לערך חריג. השתמש בסוג תרשים זה כשיש ערכות נתונים מרובות הקשורות זו לזו בדרך כלשהי.

תרשים קופסאות לדוגמה

לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה תיבת ותרשים קופסה.

סוגי תרשימים רבים זמינים לעזור לך להציג נתונים בדרכים בעלות משמעות עבור הקהל שלך. הנה כמה דוגמאות לסוגי התרשימים הנפוצים ביותר ולאופן השימוש בהם.

טור תרשים

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגליון עבודה של Excel בתרשים טורים. בתרשימי טורים, הקטגוריות מסודרות בדרך כלל לאורך הציר האופקי, והערכים מסודרים לאורך הציר האנכי.

ניתן להשתמש בתרשימי טורים כדי להראות כיצד הנתונים משתנים לאורך זמן, או כדי להציג השוואות בין פריטים.

לתרשימי טורים יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים טורים מקובץ באשכולות    משווה ערכים בין קטגוריות. תרשים טורים מקובץ באשכולות מציג ערכים במלבנים אנכיים דו-ממדיים. תרשים טורים מקובץ באשכולות בתלת-ממד מציג את הנתונים באמצעות פרספקטיבה תלת-ממדית.

 • תרשים טורים מוערם    מציג את היחסים של פריטים בודדים לשלם, תוך השוואת תרומתו של כל ערך לסכום הכולל בכל הקטגוריות. תרשים טורים מוערם מציג ערכים במלבנים מוערמים אנכיים דו-ממדיים. תרשים טורים מוערם בתלת-ממד מציג את הנתונים באמצעות פרספקטיבה תלת-ממדית. פרספקטיבה תלת-ממדית אינה מהווה תרשים תלת-ממדי אמיתי משום שלא נעשה שימוש בציר ערכים שלישי (ציר עומק).

 • תרשים טורים מוערם 100%    משווה את האחוז שכל ערך תורם לסכום הכולל בין קטגוריות. תרשים טורים מוערם 100% מציג ערכים במלבנים מוערמים אנכיים ודו-ממדיים של 100%. תרשים טורים מוערם 100% בתלת-ממד מציג את הנתונים באמצעות פרספקטיבה תלת-ממדית. פרספקטיבה תלת-ממדית אינה מהווה תרשים תלת-ממדי אמיתי משום שלא נעשה שימוש בציר ערכים שלישי (ציר עומק).

 • תרשים טורים תלת-ממדי    משתמש בשלושה צירים שניתן לשנות (ציר אופקי, ציר אנכי וציר עומק). הוא משווה נקודות נתונים לאורך הציר האופקי וציר העומק.

 • תרשימי גליל, חרוט ופירמידה    זמינים באותם סוגי תרשימים מקובצים, מוערמים, מוערמים 100% ותלת-ממדיים הזמינים לתרשימי טורים מלבניים. הם מציגים ומשווים נתונים באותה הצורה. ההבדל היחיד הוא שסוגי תרשימים אלה מציגים צורות של גליל, חרוט ופירמידה במקום מלבנים.

תרשים קו

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים קו. תרשימי קו יכולים להציג נתונים רציפים לאורך זמן, ביחס לקנה מידה משותף, ולכן הם מתאימים במיוחד להצגת מגמות בנתונים במרווחים קבועים. בתרשים קו, נתוני קטגוריות מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האופקי, וכל נתוני הערכים מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האנכי.

תרשימי קו מתאימים לשימוש אם תוויות הקטגוריות שלך מכילות טקסט ומייצגות ערכים במרווחים שווים, כגון חודשים, רבעונים או שנות כספים.

לתרשימי קו יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים קו עם ובלי סמנים    מציג מגמות לאורך זמן או קטגוריות לפי סדר, בעיקר כשיש נקודות נתונים רבות והסדר שבו הן מופיעות חשוב. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו ללא סמנים.

 • תרשים קו מוערם עם או בלי סמנים    מציג את מגמת התרומה של כל ערך לאורך זמן או קטגוריות לפי סדר. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו מוערם ללא סמנים.

 • תרשים קו מוערם 100% המוצג עם או בלי סמנים    מציג את מגמת האחוזים שכל ערך תורם לאורך זמן או בקטגוריות לפי סדר. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו מוערם 100% ללא סמנים.

 • תרשים קו תלת-ממדי    מציג כל שורה או עמודה של נתונים כרצועה תלת-ממדית. לתרשים קו תלת-ממדי יש ציר אופקי, ציר אנכי וציר עומק שניתן לשנות.

תרשים עוגה

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודה או בשורה אחת בגיליון של Excel בתרשים עוגה. תרשימי עוגה מציגים את גודל הפריטים בסדרת נתונים אחת, ביחס לסכום הפריטים. נקודות הנתונים בתרשימי עוגה מוצגות כאחוזים מהעוגה השלמה.

שקול להשתמש בתרשים עוגה כאשר יש לך סידרת נתונים אחת בלבד שברצונך להתוות, אף אחד מהערכים שברצונך להתוות אינו שלילי, הרוב המוחלט של הערכים שברצונך להתוות אינם ערכי אפס, אין לך יותר משבע קטגוריות, והקטגוריות מייצגות חלקים מהעוגה השלמה.

לתרשימי עוגה יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים עוגה    מציג את התרומה של כל ערך לסך כולל בתבנית דו-ממדית או תלת-ממדית. באפשרותך להוציא פרוסות מתוך תרשים עוגה באופן ידני להדגשת הפרוסות.

 • תרשים עוגה מתוך עוגה ועמודה מתוך עוגה    מציג תרשימי עוגה עם ערכים מוגדרים על-ידי המשתמש המחולצים מתוך תרשים העוגה הראשי, ומשולבים לתוך תרשים עוגה משני או תרשים עמודות מוערם. סוגי תרשימים אלה שימושיים כשברצונך לאפשר להבחין בין פרוסות קטנות בתרשים העוגה הראשי בקלות רבה יותר.

 • תרשים עוגה מופרדת    מציג את התרומה של כל ערך לסכום הכולל תוך הדגשת ערכים נפרדים. ניתן להציג תרשימי עוגה מופרדת בתבנית תלת-ממדית. באפשרותך לשנות את הגדרת הפרדת עוגה עבור כל העוגה ועבור פרוסות בודדות. עם זאת, לא ניתן להזיז פרוסות של עוגה מופרדת באופן ידני.

תרשים עמודות

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים עמודות.

השתמש בתרשימי עמודות להצגת השוואות בין פריטים בודדים.

לתרשימי עמודות יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים עמודות מקובץ באשכולות    משווה ערכים בין קטגוריות. בתרשים עמודות מקובץ באשכולות, הקטגוריות מסודרות בדרך כלל לאורך הציר האנכי והערכים מסודרים לאורך הציר האופקי. תרשים עמודות מקובץ באשכולות בתלת-ממד מציג את המלבנים האופקיים בתבנית תלת-ממדית. הוא אינו מציג את הנתונים בשלושה צירים.

 • תרשים עמודות מוערם    מציג את הקשר בין פריטים בודדים לכלל. תרשים עמודות מוערם בתלת-ממד מציג את המלבנים האופקיים בתבנית תלת-ממדית. הוא אינו מציג את הנתונים בשלושה צירים.

 • תרשים עמודות מוערם 100% ותרשים עמודות מוערם 100% בתלת-ממד    משווים בין האחוז שכל ערך תורם לסכום הכולל בין קטגוריות. תרשים עמודות מוערם 100% בתלת-ממד מציג את המלבנים האופקיים בתבנית תלת-ממדית. הוא אינו מציג את הנתונים בשלושה צירים.

 • תרשימי גליל, חרוט ופירמידה אופקיים    זמינים באותם סוגי תרשימים מקובצים באשכולות, מוערמים ומוערמים 100% הקיימים עבור תרשימי עמודות מלבניות. הם מציגים ומשווים נתונים באותה הצורה. ההבדל היחיד הוא שסוגי תרשימים אלה מציגים צורות של גליל, חרוט ופירמידה במקום מלבנים אופקיים.

אזור תרשים

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים שטח. על-ידי הצגת סכום הערכים המותווים, תרשים שטח מציג גם את הקשר בין החלקים לכלל.

תרשימי שטח מבליטים את גודל השינוי לאורך זמן, וניתן להשתמש בהם להדגשת הערך הכולל של מגמה כלשהי. לדוגמה, ניתן להתוות בתרשים שטח נתונים המייצגים רווחים לאורך זמן כדי להדגיש את הרווח הכולל.

לתרשימי שטח יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים שטח    מציג מגמת ערכים לאורך זמן או נתוני קטגוריות אחרות. תרשימי שטח תלת-ממדיים משתמשים בשלושה צירים (אופקי, אנכי ועומק) שניתן לשנות. ככלל, שקול להשתמש בתרשים קו במקום בתרשים שטח לא מוערם מאחר שנתונים מסידרה אחת עלולים להסתיר נתונים מסידרה אחרת.

 • תרשים שטח מוערם    מציג את מגמת התרומה של כל ערך לאורך זמן או נתוני קטגוריה אחרת. תרשים שטח מוערם בתלת-ממד מוצג באותה צורה אך משתמש בפרספקטיבה תלת-ממדית. פרספקטיבה תלת-ממדית אינה מהווה תרשים תלת-ממדי אמיתי משום שלא נעשה שימוש בציר ערכים שלישי (ציר עומק).

 • תרשים שטח מוערם 100%    מציג את המגמה באחוזים שכל ערך תורם לאורך זמן או קטגוריית נתונים אחרת. תרשים שטח מוערם 100% בתלת-ממד מוצג באותה צורה אך משתמש בפרספקטיבה תלת-ממדית. פרספקטיבה תלת-ממדית אינה מהווה תרשים תלת-ממדי אמיתי משום שלא נעשה שימוש בציר ערכים שלישי (ציר עומק).

תרשים פיזור

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים XY (פיזור). תרשים פיזור מכיל שני צירי ערכים. הוא מציג ערכה אחת של נתונים מספריים לאורך הציר האופקי (ציר X), וערכה נוספת לאורך הציר האנכי (ציר Y). הוא משלב ערכים אלה לנקודות נתונים בודדות ומציג אותן במרווחים לא קבועים, או אשכולות.

תרשימי פיזור מציגים את הקשרים בין הערכים המספריים בכמה סדרות נתונים, או מתווים שתי קבוצות מספרים כסידרה אחת של קואורדינטות XY. תרשימי פיזור משמשים בדרך כלל להצגה ולהשוואה של ערכים מספריים, כגון נתונים מדעיים, סטטיסטיים והנדסיים.

לתרשימי פיזור יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים פיזור עם סמנים בלבד    משווה זוגות ערכים. השתמש בתרשים פיזור עם סמני נתונים אך ללא קווים אם יש לך נקודות נתונים רבות והקווים המקשרים יקשו על קריאת הנתונים. ניתן גם להשתמש בסוג תרשים זה כשאינך צריך להציג את הקישוריות של נקודות הנתונים.

 • תרשים פיזור עם קווים חלקים ותרשים פיזור עם קווים חלקים וסמנים    מציגים עקומה חלקה המחברת בין נקודות הנתונים. ניתן להציג קווים חלקים עם או ללא סמנים. השתמש בתרשים קווים חלקים ללא סמנים אם קיימות נקודות נתונים רבות.

 • תרשים פיזור עם קווים ישרים ותרשים פיזור עם קווים ישרים וסמנים    מציגים קווים ישרים המחברים בין נקודות הנתונים. ניתן להציג קווים ישרים עם או ללא סמנים.

בועה בתרשים

תרשים בועות הוא סוג של תרשים XY (פיזור), שבו גודל הבועה מייצג את הערך של משתנה שלישי.

לתרשימי בועות יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים בועות או תרשים בועות עם אפקט תלת-ממדי    משווה קבוצות של שלושה ערכים במקום שניים. הערך השלישי קובע את גודל סמן הבועה. באפשרותך לבחור להציג בועות בתבנית דו-ממדית או עם אפקט תלת-ממדי.

תרשים מניות

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בסדר ספציפי בגיליון Excel בתרשים מניות.

כפי שניתן להבין משמו, תרשים מניות משמש לעתים קרובות להצגת התנודות במחירי מניות. עם זאת, ניתן גם להשתמש בתרשים זה עבור נתונים מדעיים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בתרשים מניות כדי לציין תנודת טמפרטורות יומית או שנתית.

לתרשימי מניות יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים מניות גבוה-נמוך-סגירה    ממחיש מחירי מניות. דרושות לו שלוש סדרות ערכים בסדר הנכון: גבוה, נמוך ולאחר מכן סגירה.

 • תרשים מניות פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה    דורש ארבע סדרות ערכים בסדר הנכון: פתיחה, גבוה, נמוך ולאחר מכן סגירה.

 • תרשים מניות נפח-גבוה-נמוך-סגירה    דורש ארבע סדרות ערכים בסדר הנכון: נפח, גבוה, נמוך ולאחר מכן סגירה. התרשים מודד נפח באמצעות שני צירי ערכים: אחד עבור העמודות המודדות נפח ואחד עבור מחירי המניות.

 • תרשים מניות נפח-פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה    דורש חמש סדרות ערכים בסדר הנכון: נפח, פתיחה, גבוה, נמוך וסגירה.

פני שטח של תרשים

ניתן להתוות נתונים המסודרים בעמודות או בשורות בגיליון של Excel בתרשים פני שטח. כמו במפה טופוגרפית, צבעים ודפוסים מצביעים על אזורים הנמצאים באותו טווח ערכים.

תרשים פני שטח שימושי כאשר ברצונך לאתר שילובים מיטביים בין שתי ערכות נתונים.

לתרשימי פני שטח יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים פני שטח תלת-ממדי    מציג מגמות בערכים על-פני שני ממדים בעקומה רציפה. רצועות צבעוניות בתרשים פני השטח אינן מייצגות את סידרת נתונים. הן מייצגות את ההפרש בין הערכים. תרשים זה מספק תצוגה תלת-ממדית של הנתונים, בדומה ליריעת גומי הנמתחת מעל תרשים טורים תלת-ממדי. תרשים זה משמש בדרך כלל להצגת קשרים בין כמויות גדולות של נתונים שקשה להציג בדרכים אחרות.

 • תרשים פני שטח תלת-ממדי במסגרת תיל    מציג את הקווים בלבד. תרשים פני שטח תלת-ממדי במסגרת תיל אינו נוח לקריאה, אך סוג תרשים זה שימושי כשברצונך להתוות ערכות נתונים גדולות במהירות רבה יותר.

 • תרשים מיתאר    תרשים פני שטח בתצוגה מלמעלה, בדומה למפות טופוגרפיות דו-ממדיות. בתרשים מיתאר, רצועות צבעוניות מייצגות טווחי ערכים ספציפיים. הקווים בתרשים מיתאר מחברים נקודות עם אינטרפולציה בעלות ערך שווה.

 • תרשים מיתאר עם מסגרת תיל    תרשים פני שטח בתצוגה מלמעלה. ללא רצועות צבעוניות על פני השטח, תרשים עם מסגרת תיל מציג את הקווים בלבד. תרשימי מיתאר עם מסגרת תיל אינם קלים לקריאה. כדאי להשתמש בתרשים פני שטח תלת-ממדי במקום זאת.

תרשים - טבעת

בדומה לתרשים עוגה, תרשים טבעת מציג את הקשר בין החלקים לשלם. עם זאת, הוא יכול להכיל יותר מסידרת נתונים אחת. כל טבעת של תרשים טבעת מייצגת סידרת נתונים.

לתרשימי טבעת יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים טבעת    מציג נתונים בטבעות, כאשר כל טבעת מייצגת סידרת נתונים. אם מוצגים אחוזים בתוויות נתונים, הסך של כל טבעת הוא 100%.

 • תרשים טבעת מופרדת    מציג את התרומה של כל ערך לסכום הכולל תוך הדגשת ערכים נפרדים. עם זאת, הוא יכול להכיל יותר מסידרת נתונים אחת.

מכ"ם תרשים

בתרשים מכ"ם, לכל קטגוריה יש ציר ערכים משלה היוצא מנקודת המרכז. קווים מחברים את כל הערכים באותה הסידרה.

השתמש בתרשימי מכ"ם כדי להשוות את הערכים המצטברים של כמה סדרות נתונים.

לתרשימי מכ"ם יש את סוגי המשנה הבאים:

 • תרשים מכ"ם    מציג שינויים בערכים ביחס לנקודת מרכז.

 • תרשים מכ"ם עם מילוי    מציג שינויים בערכים ביחס לנקודת מרכז, וממלא את האזור המכוסה על-ידי סידרת נתונים בצבע.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

יצירת תרשים

עריכת נתונים בתרשים

הוסף ציר משני לתרשים

יצירת תרשים ארגוני

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×