סוגי התרשימים הזמינים ב- Office

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת יצירת תרשים בגליון עבודה של Excel, מסמך של Word או מצגת של PowerPoint, ניתן לבחור מבין אפשרויות רבות. אם אתה משתמש בתרשים המומלץ עבור הנתונים שלך או בתרשים שאתה בוחר מרשימת כל התרשימים, כדאי לקבל קצת מידע נוסף על כל סוג תרשים.

לחץ כאן כדי להתחיל ביצירת תרשים.

בחר סוג תרשים כדי ללמוד פרטים נוספים עליו

לקבלת תיאור של כל סוג תרשים, בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת הבאה.

הערה: סוגי תרשימים מסוימים זמינים רק ביישומים Office 2013 ו- Office 2016.

בתרשים טורים ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשים טורים מציג בדרך כלל קטגוריות לאורך הציר האופקי (קטגוריות) וערכים לאורך הציר האנכי (ערכים), כמוצג בתרשים זה:

תרשים טורים מקובץ באשכולות

סוגים של תרשימי טורים

 • טורים מקובצים באשכולות וטורים באשכולות תלת-ממדי   

  תרשימי טורים מקובצים באשכולות וטורים באשכולות תלת-ממדי

  תרשים טורים מקובצים באשכולות מציג ערכים בטורים דו-ממדיים. תרשים טורים באשכולות תלת-ממדי מציג טורים בתבנית תלת-ממדית, אך אינו משתמש בציר ערכים שלישי (ציר עומק). השתמש בתרשים זה כשיש לך קטגוריות המייצגות:

  • טווחים של ערכים (לדוגמה, ספירות פריטים).

  • סידורי סולם ספציפי (לדוגמה, סרגל Likert עם ערכים כגון 'מסכים בהחלט', 'מסכים', 'ניטרלי', 'לא מסכים', 'לא מסכים כלל').

  • שמות שאינם מופיעים בסדר מסוים (לדוגמה, שמות פריטים, שמות גיאוגרפיים או שמות אנשים).

 • טורים מוערמים וטורים מוערמים תלת-ממדיים     תרשים טורים מוערמים מציג ערכים בטורים דו-ממדיים מוערמים. תרשים טורים מוערמים בתלת-ממד מציג את הטורים המוערמים בתבנית תלת-ממדית, אך אינו משתמש בציר עומק. השתמש בתרשים זה כשיש לך סדרת נתונים מרובות וברצונך להדגיש את הסכום.

  תרשימי טורים מוערמים וטורים מוערמים תלת-ממדיים

 • טורים מוערמים 100% וטורים מוערמים 100% תלת-ממדיים    תרשים טורים מוערם 100% מציג ערכים בטורים דו-ממדים המוערמים כדי לייצג 100%. תרשים טורים מוערמים 100% בתלת-ממד מציג את הטורים בתבנית תלת-ממדית, אך אינו משתמש בציר עומק. השתמש בתרשים זה כשיש לך שתי סדרות נתונים או יותר וברצונך להדגיש את התרומות לכלל, בייחוד אם הסכום הכולל זהה עבור כל קטגוריה.

  תרשימי טורים מוערמים 100% וטורים מוערמים 100% תלת-ממדיים

 • טורים תלת-ממדיים    תרשימי טורים תלת-ממדיים משתמשים בשלושה צירים שניתן לשנות (ציר אופקי, ציר אנכי וציר עומק) ומשווים נקודות נתונים לאורך הציר האופקי וציר העומק. השתמש בתרשים זה כאשר ברצונך להשוות נתונים בין קטגוריות וסדרות נתונים.

  תרשים טורים תלת-ממדי

בתרשים קו ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. בתרשים קו, נתוני קטגוריות מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האופקי וכל נתוני הערכים מפוזרים בצורה שווה לאורך הציר האנכי. תרשימי קו יכולים להציג נתונים מתמשכים לאורך זמן בציר אחיד, ולכן הם מתאימים להצגת מגמות בנתונים במרווחים קבועים כגון חודשים, רבעונים או שנות כספים.

תרשים קו עם סמנים

סוגים של תרשימי קו

 • קו וקו עם סמנים    תרשימי קווים מוצגים עם או בלי סמנים כדי לציין ערכי נתונים בודדים, והם יכולים להציג מגמות לאורך זמן או קטגוריות בריווח אחיד, בעיקר כשיש לך נקודות נתונים רבות והסדר שבו הן מופיעות חשוב. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו ללא סמנים.

  תרשימי קו עם או ללא סמנים

 • קו מוערם וקו מוערם עם סמנים    תרשימי קו מוערמים מוצגים עם או בלי סמנים כדי לציין ערכי נתונים בודדים, והם יכולים להציג את מגמת התרומה של כל ערך לאורך זמן או בקטגוריות בריווח אחיד.

  תרשימי קו מוערם עם או ללא סמנים

 • קו מוערם וקו מוערם עם סמנים    תרשימי קו מוערמים 100% מוצגים עם או בלי סמנים כדי לציין ערכי נתונים בודדים, והם יכולים להציג את מגמת האחוזים שכל ערך תורם לאורך זמן או בקטגוריות בריווח אחיד. אם קיימות קטגוריות רבות או שהערכים מקורבים, השתמש בתרשים קו מוערם 100% ללא סמנים.

  תרשימי קו מוערם 100% וקו מוערם 100% עם סמנים

 • קו תלת-ממדי    תרשימי קו תלת-ממדיים מציגים כל שורה או עמודה של נתונים כרצועה תלת-ממדית. לתרשים קו תלת-ממדי יש ציר אופקי, ציר אנכי וציר עומק שניתן לשנות.

  תרשים קו תלת-ממדי

  הערות: 

  • תרשימי קו מתאימים ביותר כאשר התרשים שלך כולל סדרות נתונים מרובות – אם יש לך סידרת נתונים אחת בלבד, שקול להשתמש בתרשים פיזור במקום זאת.

  • תרשימי קו מוערמים מסכמים את הנתונים, וזו אינה התוצאה הרצויה במקרה שלך. לפעמים לא קל לראות שהקווים מוערמים, לכן שקול להשתמש בסוג תרשים קו שונה או בתרשים שטח מוערם במקום זאת.

בתרשים עוגה ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודה או בשורה אחת בגליון עבודה. תרשימי עוגה מציגים את גודל הפריטים בסדרת נתונים אחת, ביחס לסכום הפריטים. נקודות נתונים בתרשימי עוגה מוצגות כאחוזים מהעוגה השלמה.

תרשים עוגה

שקול להשתמש בתרשים עוגה כאשר:

 • יש לך סדרת נתונים אחת בלבד.

 • כל הערכים בנתונים אינם שליליים.

 • הרוב המוחלט של הערכים בנתונים אינם ערכי אפס.

 • יש לך שבע קטגוריות לכל היותר וכולן מייצגות חלקים מהעוגה השלמה.

סוגים של תרשימי עוגה

 • עוגה ועוגה תלת-ממדית    תרשימי עוגה מציגים את התרומה של כל ערך לסך כולל בתבנית דו-ממדית או תלת-ממדית. באפשרותך להוציא פרוסות מתוך תרשים עוגה באופן ידני להדגשת הפרוסות.

  תרשימי עוגה ועוגה תלת-ממדית

 • עוגה מתוך עוגה ועמודה מתוך עוגה    תרשימי עוגה מתוך עוגה או עמודה מתוך עוגה מציגים תרשימי עוגה עם ערכים קטנים יותר, שהוצאו לתרשים עוגה משני או תרשים עמודות מוערמות משני כדי להבליט אותם בקלות רבה יותר.

  תרשימי עוגה מתוך עוגה ועמודה מתוך עוגה

תרשימי טבעת

בתרשים טבעת ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בלבד בגליון עבודה. בדומה לתרשים עוגה, תרשים טבעת מציג את קשרי הגומלין בין החלקים לכלל, אך תרשים טבעת יכול להכיל יותר מסדרת נתונים אחת.

תרשים טבעת

סוגים של תרשימי טבעת

 • טבעת    תרשימי טבעת מציגים נתונים בטבעות, כאשר כל טבעת מייצגת סדרת נתונים. אם מוצגים אחוזים בתוויות נתונים, הסך של כל טבעת הוא 100%.

  תרשים טבעת

  הערה: תרשימי טבעת אינם קלים לקריאה. כדאי להשתמש בתרשים טורים מוערם או בתרשים עמודות מוערם במקום זאת.

בתרשים עמודות ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשימי עמודות ממחישים השוואות בין פריטים נפרדים. בתרשים עמודות, הקטגוריות מסודרות בדרך כלל לאורך הציר האנכי והערכים לאורך הציר האופקי.

תרשים עמודות

שקול להשתמש בתרשים עמודות כאשר:

 • תוויות הצירים ארוכות.

 • הערכים המוצגים הם משכי זמן.

סוגים של תרשימי עמודות

 • עמודות מקובצות באשכולות ועמודות מקובצות באשכולות בתלת-ממד    תרשים עמודות מקובץ באשכולות מציג עמודות בתבנית דו-ממדית. תרשים עמודות מקובצות באשכולות בתלת-ממד מציג עמודות בתבנית תלת-ממדית; הוא אינו משתמש בציר עומק.

  תרשימי עמודות מקובצות באשכולות ועמודות מקובצות באשכולות תלת-ממדיות

 • עמודות מוערמות ועמודות מוערמות בתלת-ממד    תרשימי עמודות מוערמים מציגים את הקשר בין פריטים בודדים לכלל התרשים בעמודות דו-ממדיות. תרשים עמודות מוערמות בתלת-ממד מציג עמודות בתבנית תלת-ממדית; הוא אינו משתמש בציר עומק.

  תרשימי עמודות מוערמות ועמודות מוערמות תלת-ממדיות

 • עמודות מוערמות 100% ועמודות מוערמות 100% תלת-ממדיות    תרשים עמודות מוערם 100% מציג עמודות דו-ממדיות המשוות את האחוז שכל ערך תורם למכלול בקטגוריות השונות. תרשים עמודות מוערמות 100% בתלת-ממד מציג עמודות בתבנית תלת-ממדית; הוא אינו משתמש בציר עומק.

  תרשימי עמודות מוערמות 100% ועמודות מוערמות 100% תלת-ממדיות

בתרשים שטח ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשימי שטח יכולים לשמש להתוויית שינויים לאורך זמן ולהבלטת הערך הכולל במגמה. על-ידי הצגת סכום הערכים המותווים, תרשים שטח מציג גם את הקשר בין החלקים לכלל.

תרשים שטח

סוגים של תרשימי שטח

 • שטח ושטח תלת-ממדי    תרשימי שטח מוצגים בתבנית דו-ממדית או תלת-ממדית, והם מציגים מגמת ערכים לאורך זמן או נתוני קטגוריות אחרות. תרשימי שטח תלת-ממדיים משתמשים בשלושה צירים (אופקי, אנכי ועומק) שניתן לשנות. ככלל, שקול להשתמש בתרשים קו במקום בתרשים שטח לא מוערם מאחר שנתונים מסידרה אחת עלולים להסתיר נתונים מסידרה אחרת.

  תרשימי שטח ושטח תלת-ממדי

 • שטח מוערם ושטח מוערם תלת-ממדי    תרשימי שטח מוערמים מציגים את מגמת התרומה של כל ערך לאורך זמן או נתוני קטגוריות אחרות בתבנית דו-ממדית. תרשים שטח מוערם בתלת-ממד עושה אותו הדבר, אך מציג שטחים בתבנית תלת-ממדית מבלי להשתמש בציר עומק.

  תרשימי עמודות מוערמות ועמודות מוערמות תלת-ממדיות

 • שטח מוערם 100% ושטח מוערם 100% תלת-ממדי    תרשימי שטח מוערמים 100% מציגים את המגמה באחוזים שכל ערך תורם לאורך זמן או נתוני קטגוריות אחרות. תרשים שטח מוערם 100% בתלת-ממד עושה אותו הדבר, אך מציג שטחים בתבנית תלת-ממדית מבלי להשתמש בציר עומק.

  תרשימי שטח מוערם 100% ושטח מוערם 100% תלת-ממדי

בתרשים XY (פיזור) ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגיליון עבודה. מקם את ערכי x בשורה או בעמודה אחת, ולאחר מכן הזן את ערכי y התואמים בשורות או בעמודות הסמוכות.

תרשים פיזור מכיל שני צירי ערכים: ציר ערכים אופקי (x) וציר ערכים אנכי (y). הוא משלב ערכי x ו- y לנקודות נתונים בודדות ומציג אותן במרווחים לא קבועים, או אשכולות. תרשימי פיזור משמשים בדרך כלל להצגה והשוואה של ערכים מספריים, כגון נתונים מדעיים, סטטיסטיים והנדסיים.

תרשים פיזור

שקול להשתמש בתרשים פיזור כאשר:

 • ברצונך לשנות את קנה המידה של הציר האופקי.

 • ברצונך להפוך את הציר לסרגל לוגריתמי.

 • הערכים בציר האופקי אינם מרווחים באופן שווה.

 • קיימות נקודות נתונים רבות על הציר האופקי.

 • ברצונך להתאים את הסרגלים הנפרדים של הצירים של תרשים פיזור כדי לחשוף מידע נוסף על הנתונים הכולל זוגות או קבוצות של ערכים.

 • ברצונך להציג קווי דמיון בין ערכות נתונים גדולות במקום הבדלים בין נקודות נתונים.

 • ברצונך להשוות נקודות נתונים רבות ללא התייחסות לזמן— ככל שתכלול יותר נתונים בתרשים פיזור, כך ישתפרו ההשוואות שתוכל לערוך.

סוגים של תרשימי פיזור

 • פיזור    תרשים זה מציג נקודות נתונים ללא קווים מחברים כדי להשוות זוגות של ערכים.

  תרשים פיזור

 • פיזור עם קווים חלקים וסמנים ופיזור עם קווים חלקים    תרשים זה מציג עקומה חלקה המחברת בין נקודות הנתונים. ניתן להציג קווים חלקים עם או ללא סמנים. השתמש בתרשים קווים חלקים ללא סמנים אם קיימות נקודות נתונים רבות.

  תרשימי פיזור עם קווים חלקים וסמנים ופיזור עם קווים חלקים

 • פיזור עם קווים ישרים וסמניםופיזור עם קווים ישרים    תרשים זה מציג קווים ישרים המחברים בין נקודות נתונים. ניתן להציג קווים ישרים עם או ללא סמנים.

  תרשימי פיזור עם קווים ישרים וסמנים ופיזור עם קווים ישרים

תרשימי בועות

בדומה לתרשימי פיזור, תרשימי בועות מוסיפים עמודה שלישית כדי לציין את גודל הבועות המייצגות את נקודות הנתונים בסדרת הנתונים.

תרשים בועות

סוגים של תרשימי בועות

 • בועות או בועות עם אפקט תלת-ממד    שני תרשימי הבועות משווים ערכות של שלושה ערכים במקום שניים, ומציגים את הבועות בתבנית דו-ממדית או תלת-ממדית (מבלי להשתמש בציר עומק). הערך השלישי מציין את גודל סמן הבועה.

  תרשימי בועות ובועות עם אפקט תלת-ממדי

בתרשים מניות ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בסדר ספציפי בגליון עבודה. כפי שניתן להבין משמם, תרשימי מניות יכולים להמחיש תנודות במחירי מניות. עם זאת, תרשימים אלה יכולים גם להמחיש תנודות בנתונים אחרים, כגון כמות משקעים יומית או טמפרטורות שנתיות. הקפד לארגן את הנתונים בסדר הנכון כדי ליצור תרשים מניות.

לדוגמה, כדי ליצור תרשים מניות פשוט מסוג גבוה-נמוך-סגירה, סדר את הנתונים עם כותרות העמודות 'גבוה', 'נמוך' ו'סגירה' בסדר הזה.

תרשים מניות

סוגים של תרשימי מניות

 • גבוה-נמוך-סגירה    תרשים מניות זה משתמש בשלוש סדרות ערכים בסדר הבא: ערך גבוה, ערך נמוך וערך סגירה.

  תרשים מניות של גבוה-נמוך-סגירה

 • פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה    תרשים מניות זה משתמש בארבע סדרות ערכים בסדר הבא: ערך פתיחה, ערך גבוה, ערך נמוך וערך סגירה.

  תרשים מניות של פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה

 • נפח-גבוה-נמוך-סגירה    תרשים מניות זה משתמש בארבע סדרות ערכים בסדר הבא: ערך נפח, ערך גבוה, ערך נמוך וערך סגירה. תרשים מסוג זה מודד נפח באמצעות שני צירי ערכים: אחד עבור העמודות המודדות נפח ואחד עבור מחירי המניות.

  תרשים של מניות נפח-גבוה-נמוך-סגירה

 • נפח-פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה    תרשים מניות זה משתמש בחמש סדרות ערכים בסדר הבא: ערך נפח, ערך פתיחה, ערך גבוה, ערך נמוך וערך סגירה.

  תרשים מניות של נפח-פתיחה-גבוה-נמוך-סגירה

בתרשים פני שטח ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשים זה שימושי כאשר ברצונך לאתר שילובים מיטביים בין שתי ערכות נתונים. כמו במפה טופוגרפית, צבעים ודפוסים מצביעים על אזורים הנמצאים באותו טווח ערכים. באפשרותך ליצור תרשים פני שטח כאשר הקטגוריות וסדרות הנתונים מכילות ערכים מספריים.

תרשים פני שטח

סוגים של תרשימי פני שטח

 • פני שטח תלת-ממדי    תרשים זה מספק תצוגה תלת-ממדית של הנתונים, בדומה ליריעת גומי הנמתחת מעל תרשים טורים תלת-ממדי. תרשים זה משמש בדרך כלל להצגת קשרים בין כמויות גדולות של נתונים שקשה להציג בדרכים אחרות. פסי צבעים בתרשים פני שטח אינם מייצגים את סדרות הנתונים; הם מציינים את ההפרש בין הערכים.

  תרשים פני שטח תלת-ממדי

 • פני שטח תלת-ממדי במסגרת תיל    תרשים פני שטח תלת-ממדי נקרא תרשים פני שטח תלת-ממדי במסגרת תיל כאשר הוא מוצג ללא צבע בפני השטח. תרשים זה מציג את הקווים בלבד. תרשים פני שטח תלת-ממדי במסגרת תיל אינו נוח לקריאה, אך הוא יכול להתוות ערכות נתונים גדולות מהר יותר מתרשים פני שטח תלת-ממדי.

  תרשים פני שטח תלת-ממדי עם מסגרת תיל

 • מיתאר    תרשימי מיתאר הם תרשימי פני שטח בתצוגה מלמעלה, בדומה למפות טופוגרפיות דו-ממדיות. בתרשים מיתאר, פסי צבעים מייצגים טווחי ערכים ספציפיים. הקווים בתרשים מיתאר מחברים נקודות עם אינטרפולציה בעלות ערך שווה.

  תרשים מיתאר

 • מיתאר עם מסגרת תיל    גם תרשימי מיתאר עם מסגרת תיל הם תרשימי פני שטח בתצוגה מלמעלה. ללא פסי צבע על פני השטח, תרשים עם מסגרת תיל מציג את הקווים בלבד. תרשימי מיתאר עם מסגרת תיל אינם קלים לקריאה. כדאי להשתמש בתרשים פני שטח תלת-ממדי במקום זאת.

  תרשים מיתאר עם מסגרת תיל

בתרשים מכ"ם ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות בגליון עבודה. תרשימי מכ"ם משווים את הערכים המצטברים של כמה סדרת נתונים.

תרשים מכ"ם

סוגים של תרשימי מכ"ם

 • מכ"ם ומכ"ם עם סמנים    עם או בלי סמנים של נקודות נתונים נפרדות, תרשימי מכ"ם מציגים שינויים בערכים ביחס לנקודת מרכז.

  תרשימי מכ''ם ומכ''ם עם סמנים

 • מכ"ם עם מילוי    בתרשים מכ"ם עם מילוי, האזור המכוסה על-ידי סדרת נתונים מתמלא בצבע.

  תרשים מכ''ם עם מילוי

תרשים מפת עץ מספק תצוגה הירארכית של הנתונים ומהווה דרך קלה להשוואת רמות שונות של סיווג לקטגוריות. תרשים מפת העץ מציג קטגוריות לפי צבע וקרבה, ומאפשר להציג בקלות נתונים רבים מאוד – פעולה קשה לביצוע בסוגי תרשימים אחרים. ניתן להתוות תרשימי מפת עץ כאשר קיימים תאים ריקים בתוך המבנה ההירארכי, וכדאי להשתמש בתרשימי מפת עץ להשוואת פרופורציות בתוך ההירארכיה.

דוגמה לתרשים מפת עץ ב- Office 2016 עבור Windows

אין תרשימי משנה של תרשימי מפת עץ.

תרשים קרני השמש מתאים להצגת נתונים הירארכיים וניתן להתוות אותו כשקיימים תאים ריקים בתוך המבנה ההירארכי. כל רמה בהירארכיה מיוצגת על-ידי טבעת אחת או עיגול אחד, כשהעיגול הפנימי ביותר מייצג את ראש ההירארכיה. תרשים קרני שמש ללא נתונים הירארכיים (רמה אחת של קטגוריות) דומה לתרשים טבעת. עם זאת, תרשים קרני שמש עם רמות מרובות של קטגוריות מראה כיצד הטבעות החיצוניות קשורות לטבעות הפנימיות. תרשים קרני השמש הוא היעיל ביותר להצגת האופן שבו טבעת אחת מורכבת מהנתונים שתרמו לה.

תמונה של תרשים קרני שמש ב- Excel 2016 עבור Windows

אין תרשימי משנה של תרשימי קרני שמש.

הנתונים המותווים בתרשים ההיסטוגרמה מראים תדירויות בהתפלגות. כל עמודה של התרשים נקראת תא, וניתן לשנות אותה להמשך הניתוח של הנתונים.

היסטוגרמה לדוגמה

סוגי תרשימי היסטוגרמה

 • היסטוגרמה    תרשים ההיסטוגרמה מציג את התפלגות הנתונים בקיבוץ לתאי תדירות.

  תרשים היסטוגרמה בתרשים מסוג המשנה 'היסטוגרמה'
 • תרשים Pareto    תרשים Pareto הוא היסטוגרמה ממוינת המכילה שתי עמודות הממוינות בסדר יורד, וקו המייצג את האחוז הכולל המצטבר.

  סוג המשנה 'תרשים Pareto' בתרשימים הזמינים של היסטוגרמה

תרשים קופסה ושפם מציג התפלגות של נתונים לרביעונים, ומסמן את הממוצע ואת הערכים החריגים. התיבות עשויות להכיל קווים אנכיים בולטים המכונים "שפם". קווים אלה מציינים את השונות מחוץ לרביעון העליון ולרביעון התחתון, וכל נקודה מחוץ לקווים או לשפמים אלה נחשבת לערך חריג. השתמש בסוג תרשים זה כשיש ערכות נתונים מרובות הקשורות זו לזו בדרך כלשהי.

תרשים קופסאות לדוגמה

אין תרשימי משנה של תרשימי קופסה ושפם.

תרשים מפל מציג סכום מצטבר של נתונים פיננסיים עם החיבור או החיסור של ערכים. הוא שימושי להבנת האופן שבו הערך הראשוני מושפע מסידרה של ערכים חיוביים ושליליים. הטורים מקודדים לפי צבעים כדי שתוכל להבדיל במהירות בין מספרים חיוביים ושליליים.

דוגמה של תרשים מפל מים

אין תרשימי משנה של תרשימי מפל.

תרשימי משפך מציגים ערכים על-פני שלבים מרובים בתהליך.

תרשים משפך המציג צבר מכירות; שלבים מפורטים בעמודה הראשונה, ערכים בעמודה השנייה

בדרך כלל, הערכים קטנים בהדרגה ומעניקים למייצגי הפעילויות מראה של משפך. מידע נוסף על תרשימי משפך זמין כאן.

בתרשימים משולבים ניתן להתוות נתונים המאורגנים בעמודות או בשורות. תרשימים משולבים משלבים שני סוגי תרשימים או יותר כדי להקל על הבנת הנתונים, בעיקר כשיש נתונים מסוגים רבים ושונים. כשהוא מוצג יחד עם ציר משני, קל עוד יותר לקרוא תרשים זה. בדוגמה זו השתמשנו בתרשים טורים להצגת מספרי בתים שנמכרו בין ינואר ליוני, ולאחר מכן השתמשנו בתרשים קו כדי להקל את הקוראים לזהות במהירות את מחיר המכירה הממוצע לפי חודש.

יצירת תרשים משולב עם ציר משני

סוגים של תרשימים משולבים

 • טורים מקובצים באשכולות - קו וטורים מקובצים באשכולות - קו על ציר משני    עם או בלי ציר משני, תרשים זה משלב תרשים טורים מקובצים באשכולות עם תרשים קו, ומציג כמה סדרות נתונים בתור טורים וסדרות אחרות בתור קווים באותו תרשים.

  תרשימי טורים מקובצים באשכולות

 • שטח מוערם - טורים מוערמים    תרשים זה משלב תרשים שטח מוערם ותרשים טורים מוערמים, ומציג כמה סדרות נתונים בתור שטחים מוערמים וסדרות אחרות בתור טורים באותו תרשים.

  שטח מוערם - תרשים טורים מקובץ באשכולות

 • שילוב מותאם אישית    תרשים זה מאפשר לך לשלב את התרשימים שברצונך להציג באותו תרשים.

  תרשים שילוב מותאם אישית

שינוי סוג תרשים

אם כבר יש לך תרשים, אך אתה מעוניין רק לשנות את סוג התרשים:

 1. בחר את התרשים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב ולחץ על שנה סוג תרשים

  שנה סוג תרשים

 2. בחר סוג תרשים חדש בתיבה שינוי סוג תרשים.

למידע נוסף

יצירת תרשים משפך

הצגת הנתונים בתרשים גנט

יצירת היסטוגרמה

יצירת תרשים Pareto

יצירת תרשים קרני שמש ב- Office 2016

יצירת תרשים מפת עץ ב- Office 2016

יצירת תרשים מפל ב- Office 2016

יצירת תרשים קופסאות

הוספת תרשים עוגה

יצירת תרשים ב- Excel 2016 עבור Windows

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×