ניתוח נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

 • אם מוצגת תיבת הדו-שיח Data Analysis, לחץ על הכלי בו ברצונך להשתמש תחת Analysis Tools ולאחר מכן לחץ על OK.

 • הזן את הנתונים המתאימים ולחץ על האפשרויות בתיבת הדו-שיח עבור הכלי שבחרת, ולאחר מכן לחץ על OK.

  לקבלת תיאור של כל כלי ולמידע אודות אופן השימוש בתיבת הדו-שיח עבור כל כלי, לחץ על שם כלי ברשימה הבאה:

  Anova

  כלי הניתוח של Anova מספקים סוגים שונים של ניתוח שונות. הכלי בו עליך להשתמש תלוי במספר הפקטורים והמדגמים שברשותך מתוך האוכלוסיות שברצונך לבחון.

  Anova: Single Factor

  כלי זה מבצע ניתוח שונות פשוט של נתונים משני מדגמים או יותר. הניתוח מספק בדיקה של ההיפותזה לפיה כל מדגם לקוח מאותה התפלגות ההסתברות המשמשת כבסיס אל מול ההיפותזה החלופית, לפיה התפלגויות ההסתברות המשמשת כבסיס אינן זהות עבור כל המדגמים. אם ישנם שני מדגמים בלבד, באפשרותך להשתמש בפונקציית גליון העבודה TTEST. כאשר קיימים יותר משני מדגמים, אין הכללה נוחה של TTEST, וניתן במקום זאת, לקרוא למודל Single Factor Anova.

  Anova: תיבת הדו-שיח של גורמי יחיד

  Input Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח. ההפניה חייבת להכיל שני טווחים סמוכים או יותר של נתונים המסודרים בעמודות או בשורות.

  Grouped By      כדי לציין אם הנתונים בטווח הקלט מסודרים בשורות או בעמודות, לחץ על Rows או על Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     אם השורה הראשונה בטווח הקלט שלך מכילה תוויות, בחר בתיבת הסימון Labels in First Row. אם התוויות נמצאות בעמודה הראשונה בטווח הקלט, בחר בתיבת הסימון Labels in First Column. תיבת סימון זו ריקה אם טווח הקלט שלך אינו כולל תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Alpha      הזן את הרמה בה ברצונך להעריך את הערכים הקריטיים עבור סטטיסטיקת F. רמת אלפא היא רמת מובהקות, הקשורה להסתברות של שגיאה מסוג I (דחיית היפותזת אמת).

  Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים או תורחב מעבר לגבולות גליון העבודה.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית והדבק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  Anova: Two-Factor with Replication

  כלי ניתוח זה יעיל כאשר נתונים מסווגים לפי שני ממדים שונים. למשל, בניסיון שמטרתו למדוד את גובהם של צמחים, ייתכן שהצמחים מקבלים סוגים שונים של דשן (לדוגמה, A‏, B‏, C) וכן גדלים בטמפרטורות שונות (לדוגמה, נמוכה, גבוהה). עבור כל אחד מששת הזוגות האפשריים של {מדשן, טמפרטורה}, יש לנו מספר שווה של תצפיות לגבי גובה הצמח. באמצעות כלי Anova זה, באפשרותנו לבחון:

  • אם גובה הצמחים עבור סוגי הדשן השונים נלקח מתוך אותה אוכלוסיה המשמשת כבסיס. הטמפרטורות אינן נלקחות בחשבון בניתוח זה.

  • אם גובה הצמחים עבור רמות הטמפרטורה השונות נלקח מתוך אותה אוכלוסיה המשמשת כבסיס. סוגי הדשן אינם נלקחים בחשבון בניתוח זה.

   אם, בהתייחס להשפעות ההבדלים בין סוגי הדשנים הנמצאים בנקודת התבליט הראשונה וההבדלים בטמפרטורה הנמצאים בנקודת התבליט השניה, ששת המדגמים המייצגים את כל הזוגות של ערכי {מדשן, טמפרטורה} נלקחים מתוך אותה אוכלוסיה. ההיפותזה החלופית היא שישנן השפעות עקב זוגות {מדשן, טמפרטורה} ספציפיים, מעל ומעבר להבדלים המבוססים על מדשן בלבד או על טמפרטורה בלבד.

   הגדרת טווח הקלט עבור כלי anova

   Anova: דו-גורמי כשתיבת הדו-שיח שכפול

   Input Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח. ההפניה חייבת להכיל שני טווחים סמוכים או יותר של נתונים המסודרים בעמודות או בשורות.

   Rows per sample      הזן את מספר השורות הכלולות בכל מדגם. כל מדגם חייב להכיל מספר זהה של שורות, מכיוון שכל שורה מייצגת שכפול של הנתונים.

   Alpha      הזן את הרמה בה ברצונך להעריך ערכים קריטיים עבור סטטיסטיקת F. רמת אלפא היא רמת מובהקות, הקשורה להסתברות של שגיאה מסוג I (דחיית היפותזת אמת).

   Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. Microsoft Office Excel קובע באופן אוטומטי את גודל אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים או תורחב מעבר לגבולות גליון העבודה.

   New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

   New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

   Anova: Two-Factor Without Replication

   כלי ניתוח זה יעיל כאשר נתונים מסווגים לפי שני ממדים שונים כמו במקרה בעל שני הפקטורים עם שכפול. עם זאת, כאשר כלי זה בשימוש, ההנחה היא שקיימת תצפית אחת בלבד עבור כל זוג (למשל, כל זוג {מדשן, טמפרטורה} בדוגמה הקודמת).

   Anova: דו-גורמי ללא שכפול תיבת דו-שיח

   Input Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח. ההפניה חייבת להכיל שני טווחים סמוכים או יותר של נתונים המסודרים בעמודות או בשורות.

   Labels      תיבת סימון זו ריקה אם אין תוויות בטווח הקלט. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

   Alpha      הזן את הרמה בה ברצונך להעריך ערכים קריטיים עבור סטטיסטיקת F. רמת אלפא היא רמת מובהקות, הקשורה להסתברות של שגיאה מסוג I (דחיית היפותזת אמת).

   Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודל אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים או תורחב מעבר לגבולות גליון העבודה.

   New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

   New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  המתאם

  הן פונקציית גליון העבודה CORREL והן פונקציית גליון העבודה PEARSON מחשבות את מקדם המתאם בין שני משתני מדידה כאשר המידות בכל משתנה מובחנות עבור כל נושאי N. (תצפיות חסרות לגבי נושא גורמות לכך שהניתוח יתעלם מנושא זה.) כלי ניתוח המתאם יעיל במיוחד כאשר קיימים יותר משני משתני מידות עבור כל אחד מנושאי N. הכלי מספק טבלת פלט, מטריצת התאמה, המציגה את ערך CORREL (או PEARSON) החל על כל זוג אפשרי של משתני מידות.

  מקדם המתאם, כמו השונות המשותפת, מודד עד כמה שני משתני מידות יכולים "להשתנות יחדיו". שלא כמו השונות המשותפת, מקדם המתאם בנוי כך שהערך שלו אינו תלוי ביחידות המבטאות את שני משתני המידות. (לדוגמה, אם שני משתני המידות הם משקל וגובה, הערך של מקדם המתאם אינו משתנה אם המשקל עובר המרה מליטרה לקילוגרם.) הערך של כל מקדם מתאם חייב להיות בטווח של ‎-1 ו- ‎+1 כולל.

  ניתן להשתמש בכלי ניתוח המתאם כדי לבחון כל זוג של משתני מידה במטרה לבדוק אם שני משתני המידה נוטים לנוע יחדיו — כלומר, אם ערכים גדולים של משתנה אחד נוטים להשתייך לערכים גדולים של השני (התאמה חיובית), אם ערכים קטנים של משתנה אחד נוטים להשתייך לערכים גדולים של השני (התאמה שלילית) או אם ערכים של שני המשתנים נוטים שלא להשתייך (התאמה קרובה ל- 0 (אפס)).

  תיבת הדו-שיח המתאם

  Input Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח. ההפניה חייבת להכיל שני טווחים סמוכים או יותר של נתונים המסודרים בעמודות או בשורות.

  Grouped By      כדי לציין אם הנתונים בטווח הקלט מסודרים בשורות או בעמודות, לחץ על Rows או על Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     אם השורה הראשונה בטווח הקלט שלך מכילה תוויות, בחר בתיבת הסימון Labels in First Row. אם התוויות נמצאות בעמודה הראשונה בטווח הקלט, בחר בתיבת הסימון Labels in First Column. תיבת סימון זו ריקה אם טווח הקלט שלך אינו כולל תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. Excel מאכלס רק חצי מהטבלה, מכיוון שהמתאם בין שני טווחי נתונים אינו תלוי בסדר בו מעובדים הטווחים. תאים בטבלת הפלט בעלי קואורדינטות שורה ועמודה תואמות מכילים את הערך 1, מכיוון שכל ערכת נתונים מתואמת בדיוק עם עצמה.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  שונות משותפת

  הן כלי המתאם והן כלי השונות המשותפת יכולים לשמש באותה סביבה, כאשר מובחנים N משתני מידה שונים בקבוצה של פריטים בודדים. הן כלי המתאם והן כלי השונות המשותפת מציגים טבלת פלט, מטריצה, המציגה את מקדם המתאם או את השונות המשותפת, בהתאמה, בין כל זוג של משתני מידה. ההבדל טמון בכך שמקדמי מתאמים חייבים להיות בטווח של ‎-1 ו- ‎+1 כולל. כלי שונות משותפת מקבילים אינם כפופים לקנה מידה מסוים. הן מקדם המתאם והן השונות המשותפת מודדים עד כמה שני משתנים "משתנים יחדיו".

  כלי השונות המשותפת מחשב את הערך של פונקציית גליון העבודה COVAR עבור כל זוג של משתני מידה. (כאשר קיימים שני משתני מידות בלבד, כלומר, N=2, חלופה הגיונית היא שימוש ישיר ב- COVAR במקום בכלי השונות המשותפת.) הערך באלכסון של טבלת הפלט של כלי השונות המשותפת בשורה i, עמודה i, הוא השונות המשותפת של משתנה המידה של ה- i עם עצמו. זהו רק משתנה האוכלוסיה עבור משתנה זה, כפי שמחשבת פונקציית גליון העבודה VARP.

  באפשרותך להשתמש בכלי השונות המשותפת כדי לבחון כל זוג משתני מידה במטרה לבדוק אם שני משתני המידה נוטים לנוע יחד — כלומר, אם ערכים גדולים של משתנה אחד נוטים להיות משויכים לערכים גדולים של השני (שונות משותפת חיובית), אם ערכים קטנים של משתנה אחד נוטים להיות משויכים לערכים גדולים של השני (שונות משותפת שלילית) או אם ערכים של שני המשתנים נוטים שלא להיות משויכים (שונות משותפת קרובה ל- 0 (אפס)).

  תיבת הדו-שיח השונות המשותפת

  Input Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח. ההפניה חייבת להכיל שני טווחים סמוכים או יותר של נתונים המסודרים בעמודות או בשורות.

  Grouped By      כדי לציין אם הנתונים בטווח הקלט מסודרים בשורות או בעמודות, לחץ על Rows או על Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     אם השורה הראשונה בטווח הקלט שלך מכילה תוויות, בחר בתיבת הסימון Labels in First Row. אם התוויות נמצאות בעמודה הראשונה בטווח הקלט, בחר בתיבת הסימון Labels in First Column. תיבת סימון זו ריקה אם טווח הקלט שלך אינו כולל תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. Excel מאכלס רק חצי מהטבלה, מכיוון שהשונות המשותפת בין שני טווחי נתונים אינה תלויה בסדר בו מעובדים הטווחים. אלכסון הטבלה מכיל את השונות של כל טווח.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  סטטיסטיקת תיאורי

  כלי הניתוח Descriptive Statistics מחולל דוח של סטטיסטיקה בעלת משתנה יחיד עבור נתונים בטווח הקלט, תוך מתן מידע אודות המגמה וההשתנות הכלליות של הנתונים.

  תיבת הדו-שיח סטטיסטיקת תיאורי

  Input Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח. ההפניה חייבת להכיל שני טווחים סמוכים או יותר של נתונים המסודרים בעמודות או בשורות.

  Grouped By      כדי לציין אם הנתונים בטווח הקלט מסודרים בשורות או בעמודות, לחץ על Rows או על Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     אם השורה הראשונה בטווח הקלט שלך מכילה תוויות, בחר בתיבת הסימון Labels in First Row. אם התוויות נמצאות בעמודה הראשונה בטווח הקלט, בחר בתיבת הסימון Labels in First Column. תיבת סימון זו ריקה אם טווח הקלט שלך אינו כולל תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Confidence Level for Mean      בחר אם ברצונך לכלול בטבלת הפלט שורה עבור רמת הביטחון של הממוצע. בתיבה, הזן את רמת הביטחון בה ברצונך להשתמש. לדוגמה, ערך של 95 אחוזים מחשב את רמת הביטחון של הממוצע במובהקות של 5 אחוזים.

  Kth Largest      בחר אם ברצונך לכלול שורה בטבלת הפלט עבור ערך Kth Largest עבור כל טווח נתונים. בתיבה, הזן את המספר לשימוש עבור k. אם תזין 1, שורה זו תכיל את המקסימום של ערכת הנתונים.

  Kth Smallest      בחר אם ברצונך לכלול שורה בטבלת הפלט עבור ערך Kth Smallest עבור כל טווח נתונים. בתיבה, הזן את המספר לשימוש עבור k. אם תזין 1, שורה זו תכיל את המינימום של ערכת הנתונים.

  Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. כלי זה מפיק שתי עמודות מידע עבור כל ערכת נתונים. העמודה השמאלית מכילה תוויות סטטיסטיקה והעמודה הימנית מכילה את הסטטיסטיקה. Excel כותב טבלת סטטיסטיקה בעלת שתי עמודות עבור כל עמודה או שורה בטווח הקלט, בהתאם לאפשרות Grouped By שבחרת.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  Summary statistics      בחר אם ברצונך ש- Excel יפיק שדה אחד עבור כל אחד מהנתונים הסטטיסטיים הבאים בטבלת הפלט: ממוצע, שגיאת תקן (של הממוצע), חציון, מצב, סטיית תקן, שונות, Kurtosis, מידת הטיה, טווח, מינימום, מקסימום, סיכום, ספירה, גדול ביותר (#), קטן ביותר (#) ורמת ביטחון.

  החלקת מעריכית

  כלי הניתוח Exponential Smoothing מנבא ערך המבוסס על התחזית לתקופה הקודמת, כשהוא מותאם לשגיאה בתחזית קודמת זו. הכלי משתמש בקבוע המחליק a, שסדר הגודל שלו קובע את העוצמה בה תחזיות מגיבות על שגיאות בתחזית הקודמת.

  הערה: ערכים של 0.2 עד 0.3 מהווים קבועים הגיוניים להחלקה. ערכים אלה מציינים שיש להתאים את התחזית הנוכחית ב- 20 עד 30 אחוזים עבור השגיאה בתחזית הקודמת. קבועים גדולים יותר מפיקים תגובה מהירה יותר, אך עשויים לגרום להשלכות לא יציבות. קבועים קטנים יותר עשויים לגרום להשהיות ארוכות עבור ערכי תחזית.

  תיבת הדו-שיח החלקה מעריכית

  Input Range      הזן את הפניית התא עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח. הטווח חייב להכיל עמודה או שורה בודדות עם ארבעה תאי נתונים או יותר.

  Damping factor      הזן את מקדם השיכוך בו ברצונך להשתמש כקבוע ההחלקה המעריכית. מקדם השיכוך הוא פקטור תיקון הממזער את חוסר היציבות של נתונים שנאספו לרוחב אוכלוסיה. מקדם השיכוך בברירת המחדל הוא 0.3.

  הערה: ערכים של 0.2 עד 0.3 מהווים קבועים הגיוניים להחלקה. ערכים אלה מציינים שיש להתאים את התחזית הנוכחית ב- 20 עד 30 אחוזים עבור השגיאה בתחזית הקודמת. קבועים גדולים יותר מפיקים תגובה מהירה יותר, אך עשויים לגרום להשלכות לא יציבות. קבועים קטנים יותר עשויים לגרום להשהיות ארוכות עבור ערכי תחזית.

  Labels      בחר אם השורה והעמודה הראשונות בטווח הקלט שלך מכילות תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווח הקלט שלך אינו מכיל תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. אם תבחר בתיבת הסימון Standard Errors, יפיק Excel טבלת פלט בעלת שתי עמודות עם ערכי שגיאה סטנדרטיים בעמודה הימנית. אם אין די ערכים היסטוריים לתכנון תחזית או לחישוב שגיאה סטנדרטית, Excel מחזיר את ערך השגיאה ‎#N/A.

  הערה: טווח הפלט חייב להימצא באותו גליון עבודה בו נמצאים הנתונים בהם נעשה שימוש בטווח הקלט. מסיבה זו, האפשרויות New Worksheet Ply ו- New Workbook אינן זמינות.

  Chart Output      בחר כדי לחולל תרשים מוטבע עבור הערכים הממשיים וערכי התחזית בטבלת הפלט.

  Standard Errors      בחר אם ברצונך לכלול בטבלת הפלט עמודה שתכיל ערכי שגיאה סטנדרטיים. נקה תיבת סימון זו אם דרושה לך טבלת פלט בעלת עמודה אחת ללא ערכי שגיאה סטנדרטיים.

  F-Test Two-Sample for Variances

  כלי הניתוח F-Test Two-Sample for Variances מבצע בדיקת F של שני מדגמים כדי להשוות את השונות של שתי אוכלוסיות.

  לדוגמה, ניתן להשתמש בכלי F-Test במדגמים של זמנים של כל אחת משתי קבוצות בתחרות שחייה. הכלי מספק את התוצאה של בדיקת ההיפותזה הריקה ששני מדגמים אלה מגיעים מהתפלגויות בעלות שונויות שוות, אל מול החלופה לפיה השונויות אינן זהות בהתפלגויות המשמשות כבסיס.

  הכלי מחשב את הערך f של F-statistic (או F-ratio). ערך של f קרוב ל- 1 מספק הוכחה ששונויות האוכלוסיה המשמשות כבסיס הן שוות. בטבלת הפלט, if f < 1 "P(F <= f) one-tail"‎ נותן את ההסתברות של אבחנה בערך של F-statistic שהינו קטן מ- f כאשר שונויות האוכלוסיה הן שוות, ו- "F Critical one-tail" נותן את הערך הקריטי פחות מ- 1 עבור רמת המובהקות הנבחרת, Alpha‏. if f > 1, "P(F <= f) one-tail"‎ נותן את ההסתברות של אבחנה בערך של F-statistic שהינו גדול מ- f כאשר שונויות האוכלוסיה הן שוות, ו- "F Critical one-tail" נותן את הערך הקריטי גדול מ- 1 עבור Alpha.

  F-Test Two-Sample עבור תיבת הדו-שיח סטיות

  Variable 1 Range      הזן את ההפניה עבור העמודה או השורה הראשונות שברצונך לנתח.

  Variable 2 Range      הזן את ההפניה עבור העמודה או השורה השניות שברצונך לנתח.

  Labels      בחר אם השורה או העמודה הראשונות בטווח הקלט שלך מכילות תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווח הקלט שלך אינו מכיל תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Alpha      הזן את רמת הבטחון עבור הבדיקה. ערך זה חייב להיות בטווח של ‎0...1. רמת alpha היא רמת מובהקות הקשורה להסתברות של שגיאה מסוג I (דחיית היפותזת אמת).

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  ניתוח Fourier

  כלי הניתוח Fourier Analysis פותר בעיות במערכות ליניאריות ומנתח נתונים תקופתיים באמצעות שיטת Fast Fourier Transform (FFT)‎ להמרת נתונים. כלי זה גם תומך בהמרות הפוכות, בהן ההופכי של נתונים שהומרו מחזיר את הנתונים המקוריים.

  טווחי קלט ופלט עבור ניתוח fourier

  בתיבת הדו-שיח ניתוח Fourier

  Input Range      הזן את ההפניה לטווח של הנתונים הממשיים או המורכבים שברצונך להמיר. נתונים מורכבים חייבים להימצא בתבנית x+yi או בתבנית x+yj. מספר ערכי טווח הקלט חייב להיות חזקה זוגית של 2. אם x הוא מספר שלילי, ציין לפניו גרש ( ' ). מספר הערכים המרבי הוא 4096.

  Labels in First Row      בחר אם השורה הראשונה בטווח הקלט שלך מכילה תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווח הקלט שלך אינו מכיל תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  Inverse      אם תיבת סימון זו נבחרת, הנתונים שבטווח הקלט נחשבים למומרים ומתבצעת המרה הופכית המחזירה את הקלט המקורי. אם תיבת סימון זו ריקה, הנתונים בטווח הקלט מומרים בטבלת הפלט.

  היסטוגרמה

  כלי הניתוח Histogram מחשב שכיחויות אינדיווידואליות ומצטברות עבור טווח תאים של נתונים וסלי נתונים. כלי זה מפיק נתונים עבור מספר המופעים של ערך בתוך ערכת נתונים.

  לדוגמה, בכיתה של 20 תלמידים, ניתן לקבוע את התפלגות הציונים לפי קטגוריות של אותיות-ציונים. טבלה מסוג היסטוגרמה מייצגת את גבולות האותיות-ציונים ואת מספר הנקודות בין הגבול הנמוך ביותר לבין הגבול הנוכחי. התוצאה היחידה והנפוצה ביותר היא מצב הנתונים.

  תיבת הדו-שיח של היסטוגרמה

  Input Range      הזן את הפניית התא עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח.

  Bin Range (אופציונלי)      הזן את הפניית התא עבור טווח המכיל קבוצה אופציונלית של ערכי גבול המגדירים טווחי סלים. על ערכים אלה להיות בסדר עולה. Microsoft Office Excel סופר את מספר נקודות הנתונים בין מספר הסל הנוכחי והסל הגבוה יותר הסמוך אליו, אם הן קיימות. מספר נספר בסל מסוים אם הוא שווה למספר הסל או נמוך ממנו עד לסל האחרון. כל הערכים מתחת לערך הסל הראשון נספרים יחד כשם שנספרים גם הערכים מעל לערך הסל האחרון.

  אם אתה משמיט את טווח הסלים, Excel יוצר קבוצה של סלים המבוזרים באופן שווה בין ערכי המינימום והמקסימום של הנתונים.

  Labels      בחר אם השורה או העמודה הראשונות בטווח הקלט שלך מכילות תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווח הקלט שלך אינו מכיל תוויות. Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  Pareto (sorted histogram)      בחר כדי להציג נתונים בטבלת הפלט בסדר תדירות יורד. אם תיבת סימון זו ריקה, Excel מציג את הנתונים בסדר עולה ומשמיט את שלושת העמודות הימניות ביותר המכילות את הנתונים הממוינים.

  Cumulative Percentage      בחר כדי ליצור טבלת פלט עבור אחוזים מצטברים וכדי לכלול שורת אחוז מצטבר בתרשים ההיסטוגרמה. נקה תיבת סימון זו כדי להשמיט את האחוזים המצטברים.

  Chart Output      בחר כדי ליצור תרשים היסטוגרמה מוטבע עם טבלת הפלט.

  ממוצע נע

  כלי הניתוח Moving Average משקף ערכים בתקופת התחזית, בהתבסס על הערך הממוצע של המשתנה על-פני מספר מוגדר של תקופות קודמות. ממוצע נע מספק מידע מגמה שממוצע פשוט של כל הנתונים ההיסטוריים יסתיר. השתמש בכלי זה כדי לחזות מכירות, רשימות מלאי או מגמות אחרות. כל ערך תחזית מבוסס על הנוסחה הבאה.

  בנוסחה כדי לחשב ממוצעים נע

  כאשר:

  • N הוא מספר התקופות הקודמות שיש לכלול בממוצע הנע

  • Aj הוא הערך הממשי בזמן j

  • Fj הוא הערך החזוי בזמן j

   תיבת הדו-שיח ממוצע נע

   Input Range      הזן את הפניית התא עבור טווח הנתונים שברצונך לנתח. הטווח חייב לכלול עמודה בודדת המכילה ארבעה תאי נתונים או יותר.

   Labels in First Row      בחר אם השורה הראשונה בטווח הקלט שלך מכילה תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווח הקלט שלך אינו מכיל תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

   Interval      הזן את מספר הערכים שברצונך לכלול בממוצע הנע. מרווח ברירת המחדל הוא 3.

   Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. אם תבחר בתיבת הסימון Standard Errors, יפיק Excel טבלת פלט בעלת שתי עמודות עם ערכי שגיאה סטנדרטיים בעמודה הימנית. אם אין די ערכים היסטוריים לתכנון תחזית או לחישוב שגיאה סטנדרטית, Excel מחזיר את ערך השגיאה ‎#N/A.

   טווח הפלט חייב להימצא באותו גליון עבודה בו נמצאים הנתונים בהם נעשה שימוש בטווח הקלט. מסיבה זו, האפשרויות New Worksheet Ply ו- New Workbook אינן זמינות.

   Chart Output      בחר כדי ליצור תרשים היסטוגרמה מוטבע עם טבלת הפלט.

   Standard Errors      בחר אם ברצונך לכלול בטבלת הפלט עמודה שתכיל ערכי שגיאה סטנדרטיים. נקה תיבת סימון זו אם דרושה לך טבלת פלט בעלת עמודה אחת ללא ערכי שגיאה סטנדרטיים.

  הפקת מספרים אקראיים

  כלי הניתוח Random Number Generation ממלא טווח במספרים אקראיים עצמאיים הנלקחים מאחת ממספר התפלגויות. ניתן לאפיין את הנושאים באוכלוסיה באמצעות התפלגות הסתברות. לדוגמה, ניתן להשתמש בהתפלגות רגילה לאפיון האוכלוסיה של גובה של פרטים, או להשתמש בהתפלגות Bernoulli של שתי תוצאות אפשריות לאפיון האוכלוסיה של תוצאות הטלת מטבע.

  תיבת הדו-שיח ' יצירת מספר אקראי

  Number of Variables      הזן את מספר עמודות הערכים הרצויות לך בטבלת הפלט. אם לא תזין מספר, Microsoft Office Excel ימלא את כל העמודות בטווח הפלט שציינת.

  Number of Random Numbers      הזן את מספר נקודות הנתונים שברצונך לראות. כל נקודת נתונים מופיעה בשורה בטבלת הפלט. אם לא תזין מספר, Excel ימלא את כל השורות בטווח הפלט שציינת.

  Distribution      לחץ על שיטת ההתפלגות בה ברצונך להשתמש כדי ליצור ערכים אקראיים.

  Uniform      כלי זה מתאפיין בגבולות תחתונים ועליונים. משתנים נלקחים בהסתברות שווה מכל הערכים שבטווח. ביישום נפוץ נעשה שימוש בהתפלגות אחידה בטווח של ‎0...1.

  Normal      כלי זה מתאפיין בממוצע וסטיית תקן. ביישום נפוץ נעשה שימוש בממוצע 0 ובסטיית תקן של 1 עבור ההתפלגות הרגילה התקנית.

  Bernoulli      כלי זה מתאפיין בהסתברות להצלחה (ערך p) בניסוי נתון. למשתנים אקראיים של ברנולי יש ערך של 0 או של 1. לדוגמה, באפשרותך לקחת משתנה אקראי אחיד בטווח של ‎0...1. אם המשתנה קטן מהסתברות ההצלחה או שווה לה, למשתנה האקראי של ברנולי מוקצה הערך 1; אחרת, מוקצה לו הערך 0.

  Binomial      כלי זה מתאפיין בהסתברות של הצלחה (ערך p) עבור מספר ניסויים. לדוגמה, באפשרותך ליצור משתנים אקראיים של ברנולי של מספר ניסויים שסכומם הוא משתנה אקראי בינומי.

  Poisson      כלי זה מאופיין על-ידי הערך למדה, השווה ל- ממוצע/1. בהתפלגות פואסון נעשה לרוב שימוש כדי לאפיין את מספר הארועים המתרחשים בכל יחידת זמן —לדוגמה, הקצב הממוצע בו מגיעות מכוניות לקופות גביית אגרת נסיעה.

  Patterned      כלי זה מתאפיין בגבול נמוך וגבוה, שלב, שיעור חזרה עבור ערכים ושיעור חזרה עבור הסדרה.

  Discrete      כלי זה מתאפיין בערך ובטווח ההסתברות המשויך. הטווח חייב לכלול שתי עמודות: העמודה השמאלית מכילה ערכים והעמודה הימנית מכילה הסתברויות המשויכות לערך בשורה זו. סכום ההסתברויות חייב להיות 1.

  Parameters      הזן ערכים כדי לאפיין את ההתפלגות הנבחרת.

  Random Seed      הזן ערך אופציונלי שממנו ייווצרו מספרים אקראיים. באפשרותך להשתמש מחדש בערך זה מאוחר יותר כדי להפיק את אותם מספרים אקראיים.

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  Rank and Percentile

  כלי הניתוח Rank and Percentile מפיק טבלה הכוללת את הדירוג הסודר ואת הדירוג באחוזים של כל ערך בערכת נתונים. באפשרותך לנתח את המעמד היחסי של ערכים בערכת נתונים. כלי זה משתמש בפונקציות גליון העבודה RANK ו- PERCENTRANK‏. RANK אינו מתייחס לערכים קשורים. אם ברצונך להתייחס לערכים קשורים, השתמש בפונקציית גליון העבודה RANK יחד עם פקטור התיקון המוצע בקובץ העזרה של RANK.

  תיבת הדו-שיח דירוג וקווי אחוזון

  Input Range      הזן את הפניית התא עבור הטווח של נתוני גליון העבודה שברצונך לנתח.

  Grouped By      כדי לציין אם הנתונים בטווח הקלט מסודרים בשורות או בעמודות, לחץ על Rows או על Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     אם תלחץ על Columns והשורה הראשונה בטווח הקלט שלך מכילה תוויות, בחר בתיבת הסימון Labels in First Row. אם תלחץ על Rows והעמודה הראשונה בטווח הקלט שלך מכילה תוויות, בחר בתיבת הסימון Labels in First Column. נקה את תיבת הסימון אם אין תוויות בטווח הקלט. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות השורה והעמודה המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Output Range      הזן את ההפניה עבור תא השמאלי העליון של טבלת הפלט. Excel יוצר טבלת פלט אחת עבור כל ערכת נתונים בטווח הקלט. כל טבלת פלט מכילה ארבע עמודות: מספר נקודת הנתונים, ערך נקודת הנתונים, דירוג נקודת הנתונים ודירוג האחוזים של נקודת הנתונים, ממוינות בסדר דירוג עולה.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  רגרסיה

  כלי הניתוח Regression מבצע ניתוח של רגרסיה ליניארית באמצעות שיטת "least squares" להתאמת קו לקבוצת תצפיות. באפשרותך לנתח כיצד משתנה תלוי יחיד מושפע מהערכים של משתנה בלתי תלוי אחד או יותר. לדוגמה, באפשרותך לנתח כיצד מושפעים הביצועים של ספורטאי מגורמים כגון גיל, גובה ומשקל. ניתן להקצות חלקים במדדי הביצועים לכל אחד משלושה גורמים אלה, בהתבסס על קבוצת נתוני ביצועים ולאחר מכן להשתמש בתוצאות כדי לחזות את ביצועיו של ספורטאי חדש שלא נבחן.

  הכלי Regression משתמש בפונקציית גליון העבודה LINEST.

  תיבת הדו-שיח של רגרסיה

  Input Y Range      הזן את ההפניה עבור טווח הנתונים התלויים. הטווח חייב להכיל עמודה בודדת של נתונים.

  Input X Range      הזן את ההפניה עבור טווח הנתונים הבלתי תלויים. Microsoft Office Excel מסדר משתנים בלתי תלויים מטווח זה בסדר עולה משמאל לימין. המספר המרבי של משתנים בלתי תלויים הוא 16.

  Labels      בחר אם השורה או העמודה הראשונות בטווח או בטווחי הקלט מכילות תוויות. נקה תיבת סימון זו אם הקלט אינו מכיל תוויות. Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Confidence Level      בחר כדי לכלול רמה נוספת בטבלת הפלט של הסיכום. בתיבה, הזן את רמת הביטחון שברצונך להחיל בנוסף לרמת 95 האחוזים המוגדרת כברירת המחדל.

  Constant is Zero      בחר כדי לכפות על שורת הרגרסיה לעבור דרך המקור.

  Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. אפשר לפחות שבע עמודות עבור טבלת הפלט של הסיכום, הכוללת טבלת Anova, מקדמים, שגיאת תקן של אומדן y, ערכי r2, מספר תצפיות ושגיאת תקן של מקדמים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  Residuals      בחר כדי לכלול שאריות בטבלת הפלט של השאריות.

  Standardized Residuals      בחר כדי לכלול שאריות מתוקננות בטבלת הפלט של השאריות.

  Residual Plots      בחר כדי ליצור תרשים עבור כל משתנה בלתי תלוי כנגד השארית.

  Line Fit Plots      בחר כדי ליצור תרשים עבור הערכים החזויים כנגד הערכים הנצפים.

  Normal Probability Plots      בחר כדי ליצור תרשים המבצע התוויה של הסתברות רגילה.

  דגימה

  כלי הניתוח Sampling יוצר מדגם מתוך אוכלוסיה על-ידי טיפול בטווח הקלט כאוכלוסיה. כאשר האוכלוסיה גדולה מכדי לעבדה או לציירה בתרשים, ניתן להשתמש במדגם מייצג. באפשרותך גם ליצור מדגם המכיל רק את הערכים מחלק מסוים במחזור, אם אתה סבור שנתוני הקלט הם תקופתיים. לדוגמה, אם טווח הקלט מכיל נתוני מכירות רבעוניים, דגימה עם שיעור תקופתי של ארבע מציבה את הערכים מאותו רבעון בטווח הפלט.

  תיבת הדו-שיח דגימה

  Input Range      הזן את ההפניות עבור טווח הנתונים המכיל את אוכלוסיית הערכים שברצונך לדגום. Microsoft Office Excel לוקח מדגמים מהעמודה הראשונה, לאחר מכן מהעמודה השניה וכן הלאה.

  Labels      בחר אם השורה או העמודה הראשונות בטווח הקלט שלך מכילות תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווח הקלט אינו מכיל תוויות. Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Sampling Method      לחץ על Periodic או על Random כדי לציין את מרווח הדגימה הרצוי.

  Period      הזן את המרווח התקופתי בו ברצונך שהדגימה תתרחש. ערך מספר התקופה בטווח הקלט וכל ערך מספר תקופה מנקודה זו והלאה יועתקו לעמודת הפלט. הדגימה תיפסק כאשר תגיע לסוף טווח הקלט.

  Number of Samples      הזן את מספר הערכים האקראיים הרצויים בעמודת הפלט. כל ערך נלקח ממיקום אקראי בטווח הקלט וניתן לבחור בכל מספר יותר מפעם אחת.

  Output Range      הזן את ההפניה עבור התא השמאלי העליון של טבלת הפלט. הנתונים נכתבים בעמודה בודדת מתחת לתא. אם תבחר ב- Periodic, מספר הערכים בטבלת הפלט יהיה שווה למספר הערכים בטווח הקלט, לחלק בשיעור הדגימה. אם תבחר ב- Random, מספר הערכים בטבלת הפלט יהיה שווה למספר המדגמים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  למבחן t

  כלי הניתוח Two-Sample t-Test בודקים את השוויון של ממוצעי האוכלוסיה העומדים בבסיס כל מדגם. שלושת הכלים משתמשים בהנחות שונות: שהשונויות של האוכלוסיה הן שוות, שהשונויות של האוכלוסיה אינן שוות וששני המדגמים מייצגים תצפיות של לפני טיפול ולאחר טיפול באותם נושאים.

  עבור שלושת הכלים שלהלן, ערך מסוג t-Statistic‏, t, מחושב ומוצג כ- "t Stat" בטבלאות הפלט. בהתאם לנתונים, הערך t יכול להיות שלילי או חיובי. בהנחה של ממוצעי אוכלוסיה שווים בבסיס, if t < 0, "P(T <= t) one-tail"‎ נותן את ההסתברות שיאובחן ערך מסוג t-Statistic, שהינו שלילי יותר מ- t‏. If t >=0, "P(T <= t) one-tail"‎ נותן את ההסתברות שיאובחן ערך מסוג t-Statistic, שהינו חיובי יותר מאשר t‏. "t Critical one-tail" נותן את ערך החיתוך, כך שההסתברות של אבחנה בערך מסוג t-Statistic שהינו גדול או שווה ל- "t Critical one-tail" היא Alpha.

  "P(T <= t) two-tail" נותן את ההסתברות שיאובחן ערך מסוג t-Statistic שהינו גדול יותר בערך מוחלט מאשר t‏. "P Critical two-tail" נותן את ערך החיתוך, כך שההסתברות של ערך t-Statistic מאובחן שהינו גדול יותר בערך מוחלט מאשר "P Critical two-tail" היא Alpha.

  t-Test: Paired Two Sample For Means

  באפשרותך להשתמש במבחן מדגמים מזווגים כאשר מתקיים זיווג טבעי של תצפיות במדגמים, כגון בעת שקבוצת מדגם נבחנת פעמיים — לפני ואחרי ניסוי. כלי ניתוח זה והנוסחה שלו מבצעים Two-Sample Student's t-Test מזווג כדי לקבוע אם יש סבירות שתצפיות שנלקחו לפני טיפול ותצפיות שנלקחו לאחר טיפול הגיעו מהתפלגויות בעלות ממוצעי אוכלוסיה שווים. צורת t-Test זו אינה מניחה כי השונויות של שתי האוכלוסיות שוות.

  הערה: בין התוצאות שכלי זה מפיק, ניתן למצוא שונות במאגר, מדד נצבר של התפשטות הנתונים בסביבת הממוצע, הנגזר מהנוסחה הבאה.

  נוסחה לחישוב שונות במאגר

  למבחן t: זוגי לדוגמה שני ממוצעי בתיבת הדו-שיח

  Variable 1 Range      הזן את הפניית התא עבור טווח הנתונים הראשון שברצונך לנתח. הטווח חייב להכיל עמודה או שורה בודדות ואת אותו מספר נקודות הנתונים כמו בטווח השני.

  Variable 2 Range      הזן את הפניית התא עבור טווח הנתונים השני שברצונך לנתח. הטווח חייב להכיל עמודה או שורה בודדות ואת אותו מספר נקודות הנתונים כמו בטווח הראשון.

  Hypothesized Mean Difference      הזן את המספר הרצוי עבור התזוזה בממוצע המדגם. ערך של 0 (אפס) מציין שההנחה היא כי ממוצע המדגם הוא שווה.

  Labels      בחר אם השורה או העמודה הראשונה בטווחי הקלט שלך מכילה תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווחי הקלט שלך אינם מכילים תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Alpha      הזן את רמת הבטחון עבור הבדיקה. ערך זה חייב להיות בטווח של ‎0...1. רמת alpha היא רמת מובהקות הקשורה להסתברות של שגיאה מסוג I (דחיית היפותזת אמת).

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

  כלי ניתוח זה מבצע Two-Sample Student's t-Test. צורת t-Test זו, המניחה כי שתי ערכות הנתונים הגיעו מהתפלגויות בעלות שונויות זהות, נקראת t-Test הומוסקדאסטי (homoscedastic). באפשרותך להשתמש ב- t-Test זה כדי לקבוע אם יש סבירות ששני המדגמים יגיעו מהתפלגויות בעלות ממוצעי אוכלוסיה שווים.

  למבחן t: שני מדגמים בהנחה בתיבת הדו-שיח סטיות שווה

  Variable 1 Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים הראשון שברצונך לנתח. הטווח חייב להיות מורכב מעמודה או שורה יחידה של נתונים.

  Variable 2 Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים השני שברצונך לנתח. הטווח חייב להיות מורכב מעמודה או שורה יחידה של נתונים.

  Hypothesized Mean Difference      הזן את המספר הרצוי עבור התזוזה בממוצע המדגם. ערך של 0 (אפס) מציין כי ההשערה היא שממוצע המדגם הוא שווה.

  Labels      בחר אם השורה או העמודה הראשונה בטווחי הקלט שלך מכילה תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווחי הקלט שלך אינם מכילים תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Alpha      הזן את רמת הבטחון עבור הבדיקה. ערך זה חייב להיות בטווח של ‎0...1. רמת alpha היא רמת מובהקות הקשורה להסתברות של שגיאה מסוג I (דחיית היפותזת אמת).

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

  כלי ניתוח זה מבצע Two-Sample Student's t-Test. צורת t-Test זו, המניחה כי שתי קבוצות הנתונים הגיעו מהתפלגויות בעלות שונויות לא שוות, נקראת t-Test הטרוסקדאסטי (heteroscedastic). כמו במקרה הקודם של השונויות השוות, באפשרותך להשתמש ב- t-Test זה כדי לקבוע אם יש סבירות ששני המדגמים הגיעו מהתפלגויות בעלות ממוצעי אוכלוסיה שווים. השתמש במבחן זה כאשר ישנם נושאים ברורים בשני המדגמים. השתמש במבחן מדגמים מזווגים, המתואר בדוגמה הבאה, כאשר קיימת קבוצה נושאים בודדת ושני המדגמים מייצגים מידות לנושא לפני ואחרי טיפול.

  הנוסחה שלהלן משמשת לקביעת הערך הסטטיסטי t.

  הנוסחה לחישוב הערך t

  הנוסחה שלהלן משמשת לחישוב דרגות החופש, df. מאחר שתוצאת החישוב אינה מספר שלם בדרך כלל, הערך של df מעוגל למספר השלם הקרוב ביותר כדי לקבל ערך קריטי מטבלת t. פונקציית גליון העבודה TTEST ב- Excel משתמשת בערך df המחושב מבלי לעגל אותו, מאחר שניתן לחשב ערך עבור TTEST עם df שאינו מספר שלם. עקב גישות שונות אלה לקביעת דרגות החופש, התוצאות של TTEST ושל כלי t-Test זה יהיו שונות במקרה של שונות שונה (Unequal Variances).

  נוסחה להערכת דרגות חופש

  למבחן t: שני מדגמים בהנחה בתיבת הדו-שיח סטיות אי-שוויון

  Variable 1 Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים הראשון שברצונך לנתח. הטווח חייב להיות מורכב מעמודה או שורה יחידה של נתונים.

  Variable 2 Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים השני שברצונך לנתח. הטווח חייב להיות מורכב מעמודה או שורה יחידה של נתונים.

  Hypothesized Mean Difference      הזן את המספר הרצוי עבור התזוזה בממוצע המדגם. ערך של 0 (אפס) מציין שההנחה היא כי ממוצע המדגם הוא שווה.

  Labels      בחר אם השורה או העמודה הראשונה בטווחי הקלט שלך מכילה תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווחי הקלט שלך אינם מכילים תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Alpha      הזן את רמת הבטחון עבור הבדיקה. ערך זה חייב להיות בטווח של ‎0...1. רמת alpha היא רמת מובהקות הקשורה להסתברות של שגיאה מסוג I (דחיית היפותזת אמת).

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  מבחן z

  כלי הניתוח z-Test: Two Sample for Means מבצע z-Test של שני מדגמים עבור ממוצעים בעלי שונות ידועה. כלי זה משמש לבדיקת ההיפותזה הריקה שאין הבדל בין שני ממוצעי אוכלוסיה נגד היפותזה חלופית חד-צדדית או דו-צדדית. אם השונות אינה ידועה, יש להשתמש במקום זאת בפונקציית גליון העבודה ZTEST.

  בעת שימוש בכלי z-Test, יש להקפיד להבין את הפלט. "P(Z <= z) one-tail" הוא, למעשה, P(Z >= ABS(z))‎, ההסתברות של z-value הרחק מ- 0 באותו כיוון של ערך z המאובחן כאשר אין הבדל בין ממוצעי האוכלוסיה. "P(Z <= z) two-tail" הוא, למעשה, P(Z >= ABS(z)‎ או Z <= -ABS(z))‎, ההסתברות של z-value הרחק מ- 0 בכל כיוון מאשר ערך z המאובחן כאשר אין הבדל בין ממוצעי האוכלוסיה. התוצאה הדו-זנבית היא רק התוצאה החד-זנבית כאשר היא מוכפלת פי 2. ניתן להשתמש בכלי z-Test גם עבור מקרים בהם ההיפותזה הריקה היא שקיים ערך ספציפי שאינו אפס עבור ההבדל בין שני ממוצעי האוכלוסיה. לדוגמה, ניתן להשתמש בבדיקה זו כדי לקבוע את הבדלי הביצועים בין שני דגמי מכוניות.

  מבחן z: שתיים לדוגמה עבור תיבת הדו-שיח ממוצעי

  Variable 1 Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים הראשון שברצונך לנתח. הטווח חייב להיות מורכב מעמודה או שורה יחידה של נתונים.

  Variable 2 Range      הזן את הפניית התאים עבור טווח הנתונים השני שברצונך לנתח. הטווח חייב להיות מורכב מעמודה או שורה יחידה של נתונים.

  Hypothesized Mean Difference      הזן את המספר הרצוי עבור התזוזה בממוצע המדגם. ערך של 0 (אפס) מציין שההנחה היא כי ממוצע המדגם הוא שווה.

  Variable 1 Variance (known)      הזן את שונות האוכלוסיה המוכרת עבור טווח הקלט Variable 1.

  Variable 2 Variance (known)      הזן את שונות האוכלוסיה המוכרת עבור טווח הקלט Variable 2.

  Labels      בחר אם השורה או העמודה הראשונה בטווחי הקלט שלך מכילה תוויות. נקה תיבת סימון זו אם טווחי הקלט שלך אינם מכילים תוויות. Microsoft Office Excel יוצר את תוויות הנתונים המתאימות עבור טבלת הפלט.

  Alpha      הזן את רמת הבטחון עבור הבדיקה. ערך זה חייב להיות בטווח של ‎0...1. רמת alpha היא רמת מובהקות הקשורה להסתברות של שגיאה מסוג I (דחיית היפותזת אמת).

  Output Range      הזן את ההפניה לתא השמאלי העליון בטבלת הפלט. Excel קובע באופן אוטומטי את גודלו של אזור הפלט ומציג הודעה אם טבלת הפלט תחליף נתונים קיימים.

  New Worksheet Ply      לחץ כדי להוסיף גליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית ולהדביק את התוצאות החל מתא A1 של גליון העבודה החדש. כדי לתת שם לגליון העבודה החדש, הקלד שם בתיבה.

  New Workbook      לחץ כדי ליצור חוברת עבודה חדשה שבה התוצאות נוספות לגליון עבודה חדש.

  הערות: 

  • ניתן להשתמש בפונקציות ניתוח הנתונים רק בגליון עבודה אחד בכל פעם. בעת ניתוח נתונים בגליונות עבודה מקובצים, התוצאות יופיעו בגליון העבודה הראשון וטבלאות מעוצבות ריקות יופיעו בגליונות העבודה הנותרים. כדי לבצע ניתוח נתונים בגליונות העבודה הנותרים, חשב מחדש את כלי הניתוח עבור כל גליון עבודה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×