ניתוב מחדש או הזזה של מחברים בין צורות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מחבר הוא קו המחבר שתי צורות אשר נשאר מחובר לצורות אליהן תחבר אותו. שלושת סוגי המחברים הם ישר, מרפקי (זוויתי), ומעוקל. נקודות חיבור מופיעות בסופי מחבר ולאחר נקודות חיבור נוספים מצוינות באמצעות נקודות עגולות כאשר אתה מזיז את מצביע העכבר מעל צורה. נקודות חיבור מופיעות נקודות אדום ב- Microsoft Office Excel 2007 וב - Microsoft Office PowerPoint 2007 ולאחר מכן, בשם נקודות כחולות ב- Microsoft Office Word 2007 ו- Microsoft Office Outlook 2007. נקודות אלה מציינות היכן באפשרותך לצרף מחבר לצורה.

מחבר שנותב מחדש
דוגמה של צורות עם מחבר שנותב מחדש

למרות מחברים יישארו מחוברים ולהעביר עם צורות, ייתכן שתרצה ניתוב מחדש אוטומטי או ידני הזזה של מחברים כדי להפוך חיבורים ישירים יותר וכדי למנוע מחברים חוצה צורות.

ניתוב מחדש אוטומטי של מחבר לנקודות הקרובות ביותר בין צורות

 1. בחר את הצורה מחובר או המחבר שברצונך לנתב מחדש.

  אם קווים מחברים מרובים מחוברים לצורה, בחר רק את המחברים שברצונך לנתב מחדש.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' ולאחר מכן לחץ על נתב מחדש מחברים.

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

לראש הדף

מחבר להעביר באופן ידני

באיזו תוכנית Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Excel

ב- outlook

PowerPoint

Word

Excel

כדי להזיז מחבר באופן ידני, לנתק אחד מהקצוות של צורה, ולאחר מכן חבר את הקצה לאתר חיבור אחר באותה צורת, או צרף אותו לצורה אחרת.

 • לחץ על המחבר שברצונך להעביר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזיז קצה אחד של המחבר, גרור את הקצה ולאחר מכן לחץ על כדי לחבר אותו לנקודת חיבור אחר באותה צורת או בצורה שונה.

   נקודות חיבור מצורפות על-גבי הקו מופיעות כעיגולים אדומים. נקודות חיבור שאינן מצורפות על-גבי הקו מופיעות כעיגולים בצבע כחול בהיר (כמעט שקוף).

  • כדי לנתק את המחבר כולו, גרור את מרכזו.

   הערות: 

   • אם תנתק את המחבר, ישמרו הצורה שלו ולא יכול להיות reattached באופן ידני בלבד נקודות חיבור.

   • כדי למנוע נעילת באופן אוטומטי את סוף מחבר העברה בעת העברת צורה, והחזק את ALT לחוץ בעת גרירת הקצה. באפשרותך למקם את הקצה בכל מקום בצורה ללא חיבור סוף הצורה, כך סוף לא יעביר אם תעביר את הצורה שוב.

   • נקודת אחיזה לכוונון הוא נקודת אחיזה בצורת מעוין שניתן לבצע כדי להתאים את המראה, אך לא הגודל של רוב הצורות. אם המחבר יש נקודת אחיזה לכוונון צהובה, גרירת נקודת אחיזה לכוונון שינוי הצורה של המחבר, אך לא תנתק את המחבר.

   • באפשרותך גם לשנות את הצבע, הסגנון, או העובי של מחבר.

לראש הדף

Outlook

כדי להזיז מחבר באופן ידני, לנתק אחד מהקצוות של צורה, ולאחר מכן חבר את הקצה לאתר חיבור אחר באותה צורת, או צרף אותו לצורה אחרת.

 • לחץ על המחבר שברצונך להעביר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזיז קצה אחד של המחבר, גרור את הקצה ולאחר מכן לחץ על כדי לחבר אותו לנקודת חיבור אחר באותה צורת או בצורה שונה.

   נקודות חיבור מצורפות שורה מופיעים עיגולים אדום. נקודות חיבור לא מצורף שורה מופיעים עיגולים ירוק.

  • כדי לנתק את המחבר כולו, גרור את מרכזו.

   הערות: 

   • אם תנתק את המחבר, ישמרו הצורה שלו ולא יכול להיות reattached באופן ידני בלבד נקודות חיבור.

   • כדי למנוע נעילת באופן אוטומטי את סוף מחבר העברה בעת העברת צורה, והחזק את ALT לחוץ בעת גרירת הקצה. באפשרותך למקם את הקצה בכל מקום בצורה ללא חיבור סוף הצורה, כך סוף לא יעביר אם תעביר את הצורה שוב.

   • נקודת אחיזה לכוונון הוא נקודת אחיזה בצורת מעוין שניתן לבצע כדי להתאים את המראה, אך לא הגודל של רוב הצורות. אם המחבר יש נקודת אחיזה לכוונון צהובה, גרירת נקודת אחיזה לכוונון שינוי הצורה של המחבר, אך לא תנתק את המחבר.

   • באפשרותך גם לשנות את הצבע, הסגנון, או העובי של מחבר.

לראש הדף

PowerPoint

כדי להזיז מחבר באופן ידני, לנתק אחד מהקצוות של צורה, ולאחר מכן חבר את הקצה לאתר חיבור אחר באותה צורת, או צרף אותו לצורה אחרת.

 • לחץ על המחבר שברצונך להעביר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזיז קצה אחד של המחבר, גרור את הקצה ולאחר מכן לחץ על כדי לחבר אותו לנקודת חיבור אחר באותה צורת או בצורה שונה.

   נקודות חיבור מצורפות על-גבי הקו מופיעות כעיגולים אדומים. נקודות חיבור שאינן מצורפות על-גבי הקו מופיעות כעיגולים בצבע כחול בהיר (כמעט שקוף).

  • כדי לנתק את המחבר כולו, גרור את מרכזו.

   הערות: 

   • אם תנתק את המחבר, ישמרו הצורה שלו ולא יכול להיות reattached באופן ידני בלבד נקודות חיבור.

   • כדי למנוע נעילת באופן אוטומטי את סוף מחבר העברה בעת העברת צורה, והחזק את ALT לחוץ בעת גרירת הקצה. באפשרותך למקם את הקצה בכל מקום בצורה ללא חיבור סוף הצורה, כך סוף לא יעביר אם תעביר את הצורה שוב.

   • נקודת אחיזה לכוונון הוא נקודת אחיזה בצורת מעוין שניתן לבצע כדי להתאים את המראה, אך לא הגודל של רוב הצורות. אם המחבר יש נקודת אחיזה לכוונון צהובה, גרירת נקודת אחיזה לכוונון שינוי הצורה של המחבר, אך לא תנתק את המחבר.

   • באפשרותך גם לשנות את הצבע, הסגנון, או העובי של מחבר.

לראש הדף

Word

כדי להזיז מחבר באופן ידני, לנתק אחד מהקצוות של צורה, ולאחר מכן חבר את הקצה לאתר חיבור אחר באותה צורת, או צרף אותו לצורה אחרת.

 • לחץ על המחבר שברצונך להעביר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזיז קצה אחד של המחבר, גרור את הקצה ולאחר מכן לחץ על כדי לחבר אותו לנקודת חיבור אחר באותה צורת או בצורה שונה.

   נקודות חיבור מצורפות שורה מופיעים עיגולים אדום. נקודות חיבור לא מצורף בשורה מופיעות עיגולים ירוק.

  • כדי לנתק את המחבר כולו, גרור את מרכזו.

   הערות: 

   • אם תנתק את המחבר, ישמרו הצורה שלו ולא יכול להיות reattached באופן ידני בלבד נקודות חיבור.

   • כדי למנוע נעילת באופן אוטומטי את סוף מחבר העברה בעת העברת צורה, והחזק את ALT לחוץ בעת גרירת הקצה. באפשרותך למקם את הקצה בכל מקום בצורה ללא חיבור סוף הצורה, כך סוף לא יעביר אם תעביר את הצורה שוב.

   • נקודת אחיזה לכוונון הוא נקודת אחיזה בצורת מעוין שניתן לבצע כדי להתאים את המראה, אך לא הגודל של רוב הצורות. אם המחבר יש נקודת אחיזה לכוונון צהובה, גרירת נקודת אחיזה לכוונון שינוי הצורה של המחבר, אך לא תנתק את המחבר.

   • באפשרותך גם לשנות את הצבע, הסגנון, או העובי של מחבר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×