ניטור נתוני Yammer (מדריך הניהול של Yammer)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

נטר את נתוני Yammer בעזרת תכונות אלה: ניטור מילות מפתח, הגדרות אבטחה, ייצוא נתונים, שמירת נתונים וניתוח.

מאמר זה מהווה חלק ממדריך הניהול של Yammer

הגדרת רשת Yammer

ניהול משתמשי Yammer

ניטור נתוני Yammer    

תכונות נוספות של Yammer

שאלות נפוצות בנושא אבטחה ב- Yammer

רשימת פעולות לביצוע עבור המוכנות הטכנית של Yammer

ניטור מילות מפתח

* מנהלי מערכת מאומתים בלבד

Yammer מאפשר לך ניטור מילות מפתח כדי לעקוב אחר תוכן רגיש, מתוך צירופי מילים על מידע אישי העובדים ולהתניות מסוים. כאשר כל משתמש הצבות הודעה הכוללת תחת פיקוח מילת מפתח או צירוף מילים, Yammer מודיע המצוינות תיבת קלט של כתובת הדואר האלקטרוני של האדם. מנהלי מערכת מאומתים יכולים לגשת להגדרות אלה על-ידי מעבר אל מנהל רשת ותחת תוכן ואבטחה, בחר ניטור מילות מפתח.

הסוגים הבאים של מחרוזות נתמכות: בודדת מילות מפתח והצעות ביטויים רגילים. לקבלת מידע נוסף אודות שפת הביטוי רגיל, עיין מדריך לעיון מהיר של MSDN.

טבלה זו מספקת מספר דוגמאות לביטויים רגילים, אשר יסמנו בדגל מילים ספציפיות, כרטיסי אשראי ולאחר מספרי תעודות זהות:

מטרה

תבנית

התאמות

גבול מילה

‎\bword\b

\btheme\b תואם "theme", אך לא "ערכות נושא, אותם"

כרטיסי אשראי

\b(?:\ d[ ‐]*?) {13, 16} \b

רח' 5678 90123

רח' 5678 9012 3456

‎1234‐5678‐9012‐3456

מספרי תעודות זהות

\d{2 \b\d{3} [-]} \d{4}\b [-]

123 45 6789

‎123‐45‐6789

עצה: לקבלת נקודת התחלה ליצירת רשימת מילות המפתח שלך, בקר: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

הגדרות אבטחה

* מנהלי מערכת מאומתים בלבד

שמירה על הסודיות ותקינות של המידע שלך היא אחת עדיפויות של Yammer הגבוהה ביותר. בנוסף המידות אנו לנקוט כדי להבטיח כי לעולם לא נחשף לסכנה של הנתונים שלך, אנו מציעים האבטחה הבאים דרישות access שניתן לקבוע כדי להמשיך להגן על הרשת שלך. באפשרותך לגשת להגדרות אלה בתוך מנהל רשת ותחת תוכן ואבטחה, בחר הגדרות אבטחה.

הגבלות טווח IP

ציון אחד או יותר מורשה טווחי IP מאפשר לך להגביל את הגישה לרשת Yammer ל- LAN החברה שלך בלבד או רשתות אחרות מהימן. כל המשתמשים ניסיון לבצע כניסה מתוך דפדפן אינטרנט עם כתובת IP מחוץ ל- range(s) שהוגדרה כאן ייחסמו. באפשרותך קלט של ההתחלה והסיום של טווח IP שברצונך לאפשר, ולהקצות שם בכל טווח.

בדרך כלל, משתמשים באמצעות לקוחות ניידים תהיה מחוץ לטווח IP מורשים (אלא אם כן הלקוח הנייד הוא משתמש ב- Wi-Fi ברשת מהימן). כדי לאפשר גישה מתוך לקוחות ניידים, בחר את האפשרות אפשר login. פעולה זו עדיין מגביל את כניסות אינטרנט מחוץ לטווח IP המהימנים שלך, אך הוא מאפשר לקוח נייד כניסות מתוך מחוץ לטווח IP. אם אתה בוחר מנע כניסה, למשתמשים מחוץ לטווח IP מהימן תהיה אפשרות לקבל גישה Yammer באמצעות לקוחות.

מדיניות סיסמאות

באפשרותך להגדיר כיצד ארוך ומורכבות סיסמאות חייב להיות ומשתמשים באיזו תדירות יש לשנות אותן. אם עליך לשנות הגדרות סיסמה ולחץ על שמור, המשתמשים שאת סיסמאות אינה עומדת בדרישות אלה מתבקשים כדי לשנות את הסיסמאות שלהם בעת ביצוע לכניסה הבאה. בחירה באפשרות כפה לכל המשתמשים לשינוי שלהם סיסמאות באופן מיידי דורש את כל המשתמשים לשנות את הסיסמאות שלהם בפעם הבאה שהם כניסה, ללא קשר שינויים דרישת סיסמה.

הערה: רשתות חיצוניות אין יכולת כדי לקבוע תצורה של מדיניות סיסמה. זהו כדי למנוע ממשתמשים כעת מתמודד עם מדיניות הדרישה מרובים של חוזק הסיסמה אם הם משתתף לרשתות חיצוניות. למשתמשים יש לציית למדיניות חוזק הסיסמה שלהם הרשת הביתית.

העברת הודעות חיצוניות

באפשרותך לבחור כדי לאכוף את Exchange Online Exchange כללי תעבורה (ETRs) ב- Yammer. לקבלת מידע אודות הגדרה זו, ראה שליטה חיצוניים messaging ברשת Yammer בעזרת כללי תעבורה של Exchange.

אכיפת הזהות של Office 365 ב- Yammer

באפשרותך לבחור זהות לאכוף Office 365 ב- Yammer . לקבלת מידע אודות הגדרה זו, ראה לאכוף office 365 זהות עבור משתמשי Yammer.

ייצוא נתונים

* מנהלי מערכת מאומתים בלבד

חשוב: תכונה זו אינה לפיקוח השתמש ועבור גילוי, לא עבור העברת רשתות Yammer. לקבלת מידע ההעברה, ראה העברת רשת: איחוד רשתות Yammer מרובות.

Yammer ייצוא נתוני חבילות וייצוא כל הודעות, הערות, קבצים, נושאים, משתמשים וקבוצות. הוא אפשרות לייצא את הנתונים לקובץ. zip המכיל קבצי csv עבור הודעות וקבצים המכיל קבצים ודפי ארכיונים נוספים. באפשרותך לבצע פעולת ייצוא חד-פעמיות פשוט על-ידי ציון תאריך ההתחלה שממנו ברצונך לייצא. באפשרותך לגשת להגדרות אלה, תחת מנהל רשת ותחת תוכן ואבטחה, בחר ייצוא נתונים. לחלופין, באפשרותך להגדיר את ייצוא חוזרות אוטומטית על-ידי שימוש Yammer API. ייצוא הנתונים הוא קובץ zip הכוללת:

  • הודעות, משתמשים, נושאים וקבוצות בקבצי. csv נפרדים:    אלה כוללים פרטים מלאים לגבי כל סוג נתונים, כגון מזהה הודעה, חותמות זמן, משתתפים, שמות קבוצות וכן הלאה.

  • קבצים והערות תיקיות:    אלה מכילים קבצים והערות ברשת שלך. קבצים הם בתבנית המקורית שלו ואת הערות מיוצאים בתבנית. html. שים לב לייצוא להכיל רק קבצים להערות שיצרת או שינית במהלך פרק הזמן שצוין עבור הייצוא.

כלי ניהול – ייצוא נתונים

עונה על הנתונים שלך מחסון, צרכי גילוי אלקטרוני ותאימות של Yammer חדש של ייצוא נתונים. ייצוא נתוני חבילות וייצוא כל הודעות, דפים, קבצים, נושאים, משתמשים וקבוצות ברשת שלך. באפשרותך בקלות הגדרת ויצירת ייצוא חוזרות באמצעות Yammer ה-API של ייצוא נתונים או להוריד פעולת ייצוא חד-פעמיות מממשק כלי הניהול. מידע נוסף אודות _z2z_/ייצוא API במרכז מפתחים Yammer.

נקודות מרכזיות

  • ייצוא נתונים מקיפה:    לייצא את כל הנתונים ברשת שלך, כולל הודעות, דפים, קבצים, נושאים, משתמשים וקבוצות. פעולות ייצוא גם לכלול שלא פורסמו ודפי כל הגירסאות של דפי (כל תוכן שנוצר או שונו במהלך הזמן שצוין תקופת) וקבצים.

  • API לייצוא נתונים:    לנצל API ייצוא נתונים כדי להגדיר ולהתאים אישית פעולות ייצוא אוטומטי, חוזרת עבור הרשת שלך. API מספק שליטה, גמישות והתאמה אישית עבור מנהלי IT נוסף.

  • פשוטה פעולות ייצוא חד-פעמיות:    פשוט ציין תאריך התחלה צריכים לכלול את כל נתוני הרשת מנקודת זו ההתחלה.

  • שמירת נתונים:    לבחור בין מחיקת הקשיחלמחוק רכים אפשרויות בהתאם לצרכים שלך. הסרת נתונים לצמיתות למחוק הקשיח כאשר הוא נמחק ברשת מומלצים עבור רוב הרשתות. מחיקת רכים אפשרות שומרת למחוק נתונים גלויים בייצוא נתונים.

שימוש ב- API של Yammer כדי להגדיר פעולות ייצוא חוזרות

המבוא של ה-API ייצוא נתונים, Yammer הוא phasing החוצה את הפונקציונליות ייצוא חוזרות ישנות יותר ופקודות לפשט את ממשק הניהול של ייצוא נתונים. הפונקציונליות ייצוא חוזרות ישנות יותר יישאר זמין באופן זמני, אך אנו קוראים מנהלים למעבר ל- API ייצוא נתונים. API ייצוא נתונים מספקת גמישות רבה יותר ושליטה עבור מנהלי מערכת, ומאפשרת מנהלים ליצירת ייצוא חוזרות אוטומטית כדי לענות על צרכי שלהן.

קובץ Script לדוגמה לייצוא נתונים

שימוש ב- API קובץ script לדוגמה מסופק תחת _z1z_/ייצוא במרכז מפתחים Yammer. ניתן להשתמש בקובץ script זה עם schedulers נפוצות (Cron וכן הלאה) כדי להגדיר ייצוא חוזרות בקלות.

שמירת נתונים

* מנהלי מערכת מאומתים בלבד

כאן, תחת מנהל רשת ותחת תוכן ואבטחה, בחר באפשרות שמירת נתונים, באפשרותך לבחור אפשרויות עבור הנתונים שנמחקו כיצד נשמר ברשת שלך. קבוצות ברירת מחדל או האפשרות המומלצת היא למחוק קשיח, שבו הנתונים שנמחקו יוסרו לצמיתות מהרשת ואת אינו גלוי בתוך ייצוא נתונים. באפשרותך גם למחוק רכים, שבו הנתונים שנמחקו יישמרו בשרתי Yammer אלא אם כן להסיר באופן ספציפי באמצעות ה-API של מפתחים. במקרה זה נתונים שנמחקו אינו גלוי בפני משתמשים ברשת, אך הוא מיוצא באמצעות ייצוא נתונים. בחר באפשרות זו אם יש לך מסוימים תקינה או דרישות תאימות גילוי אלקטרוני מצריך קביעות את השמירה של הנתונים שנמחקו.

ניתוח

זהו לוח מחוונים ניטור ומעקב אחר הביצועים של הרשת, ומאפשר לך לבחון שלו תקינות, כדי לזהות הזדמנויות עבור גידול וכדי לסייע לך לעקוב אחר אופן הארגון שלך משתמש Yammer. באפשרותך לגשת המאפיינים של ביצועי הרשת כגון growth רשת, מעורבות חבר, הודעות שפורסמו, קבוצות ופקודות נתונים סטטיסטיים אחרים, תחת מנהל רשת, תחת Analytics, בחר את לוח המחוונים. שים לב כי הפונקציה analytics פתוח לכל המשתמשים ברשת שלך, כך לכל משתמש יוכלו להציג סטטיסטיקות מצטברות אודות הרשת שלהם.

דוחות של yammer

באפשרותך גם להציג את דוח Yammer פעילות בלוח המחוונים דוחותOffice 365. הדוח פעילות יכולה לספק לך משתמש או מידע ספציפי של פעילות מעל טווחי נתונים המוגדרות מראש (מתוך השבוע עד 6 חודשים). לקבלת פרטים, ראה הצגת דוח הפעילות של Yammer.

המאמר הבא: תכונות נוספות של Yammer (מדריך הניהול של Yammer).

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

מדריך הניהול של Yammer

מרכז הניהול של Yammer

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×