ניהול Wiki

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי לנהל את רוב ההגדרות של Wiki, דרושה לך הרשאה לניהול אתר. ברוב המקרים, פירוש הדבר הוא שעליך להיות חבר בקבוצת בעלי האתרים או לקבל רמת הרשאה מסוג 'שליטה מלאה'.

בנושא זה

מבט כולל

הגדרת הרשאות ייחודיות

עבודה עם קבוצות SharePoint

הוספת משתמשים ל- wiki

הפסק קבלת הרשאות בירושה מאתר אב

הגדרת הרשאות ייחודיות עבור דף wiki

הצג את כל הדפים של wiki

שחזור גירסה קודמת של דף wiki

לראות אילו דפים מקשרים לדף הנוכחי

מחיקת עמודים לא רצויים

סקירה

כדי לאפשר לאנשים להציג את ה- Wiki ולהשתתף בו, עליך לתת להם גישה לספריה שדפי ה- Wiki מאוחסנים בה. עליך גם לשקול מי האנשים שתרצה שישתתפו ב- Wiki ומי האנשים שתרצה שיוכלו לערוך את ה- Wiki. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך לספק גישה רחבה יותר ל- Wiki מאשר לשאר האתר. מצד שני, ייתכן שתרצה להגביל את הגישה ל- Wiki לאנשים ספורים.

אם ה- Wiki הוא ספריית דפי Wiki באתר הצוות, תוכל לבחור לקבל בירושה את ההרשאות אם אותה קבוצת אנשים תעבוד על ה- Wiki. אם עליך לספק גישה לקבוצת אנשים גדולה יותר, קטנה יותר או שונה בהשוואה לאתר שלך, השתמש בהרשאות ייחודיות. דרך יעילה לניהול הרשאות של משתמשים מרובים היא שימוש בקבוצות SharePoint.

הערה: מאמר זה מניח wiki הוא ספריית דפי wiki. אם wiki נוצר באתר צוות, דפי wiki, ייתכן בספריית דפי אתר, אם ספריית דפי wiki נפרד נוצר אף פעם. במקרה זה, wiki הוא למעשה לאתר הצוות כולו ולאחר מכן ההליכים לניהול הרשאות יתחיל מתוך תפריט ' פעולות אתר ' של האתר.

הגדרת הרשאות ייחודיות

כדי להגדיר הרשאות ייחודיות, עליך לנתק את קשר הגומלין של הירושה עם האתר. כדי לאמת את קשר הגומלין של הירושה של ה- Wiki, עבור לספריה שדפי ה- Wiki מאוחסנים בה, לחץ על הכרטיסיה דף ולאחר מכן לחץ על הרשאות ספריה. סרגל צהוב מופיע מתחת לרצועת הכלים ומציין אם הדף מקבל הרשאות בירושה מהאב שלו. באפשרותך לנהל את קשר הגומלין של הירושה מדף הרשאות זה.

אם יש לך שאלות לגבי אופן ההגדרה של האתר שלך, עליך להתייעץ עם האדם שהגדיר או מנהל את האתר. מנהל מערכת, כגון מישהו שקובע תצורה ומנהל את השרת, עשוי להגדיר הגבלות נוספות עבור האתר שלך.

עבודה עם קבוצות SharePoint

קבוצות SharePoint מאפשרות לך לנהל רמות הרשאה עבור משתמשים מרובים בצורה יעילה יותר. באפשרותך להשתמש בקבוצות SharePoint כדי להקצות את רמות ההרשאה הרצויות (פרט לרמת ההרשאה 'גישה מוגבלת'). שים לב שניתן גם ליצור רמות הרשאה מותאמות אישית שלאחר מכן תוכל להקצות לקבוצות SharePoint.

אם הארגון כולל אנשים שאמורים לקבל אותן הרשאות באובייקט אחד או יותר שניתן לאבטח, כגון אתר או ספריה, אתה או מנהל המערכת שלך יכולים לשקול ליצור קבוצת SharePoint (או להתאים אישית קבוצה קיימת) עבורם. לדוגמה, באפשרותך ליצור קבוצת SharePoint עבור מנחי דיונים בשם 'מנחי דיונים של SharePoint', קבוצת SharePoint עבור אנליסטים בשם 'אנליסטים של SharePoint' וכדומה.

באפשרותך גם להוסיף משתמש יחיד לאתר, אם לאותו אדם יש צרכים ייחודיים ואם אינך חושב שיהיה עליך להקצות רמה דומה לאנשים מרובים.

לראש הדף

הוספת משתמשים ל- Wiki

השתמש בהליך זה כדי להוסיף משתמשים לקבוצה או בנפרד לספריית דפי Wiki. אם ה- Wiki מקבל הרשאות בירושה מאתר אב, עליך להוסיף את המשתמש לאתר או לעיין בסעיף "הפסקת קבלת הרשאות בירושה מאתר אב" (בהמשך מאמר זה) כדי ללמוד כיצד להפסיק קבלת הרשאות בירושה.

 1. מתוך ה- Wiki, לחץ על הכרטיסיה דף ברצועת הכלים, ולאחר מכן לחץ על הרשאות ספריה.

 2. כדי להוסיף אנשים לקבוצה או להעניק הרשאות לאנשים ישירות ב- wiki, לחץ על הענקת הרשאות.

  הערה: אם wiki יורש הרשאות מאתר האב שלו, האפשרות הענקת הרשאות אינו מופיע. כדי להוסיף את המשתמש לאתר האב, לחץ על שם האתר בסרגל ההודעות הצהוב מתחת לרצועת הכלים.

 3. בתיבת הדו-שיח הענקת הרשאות, בתיבה משתמש/קבוצות, הקלד את שם המשתמש או הקבוצה שברצונך להוסיף ל- Wiki.

  כדי לעבור אל שם משתמש או קבוצה, לחץ על הסמל עיון, אשר נראים כך ספר.

 4. לחץ על סמל בדוק שמות כדי לאמת את המשתמש או הקבוצה.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

 6. כדי להעניק הרשאות למשתמש באופן ישיר, בחר בתיבת הסימון של רמת ההרשאה שברצונך להקצות.

 7. כדי להוסיף את המשתמש לקבוצה, בחר באפשרות הוסף משתמשים לקבוצת SharePoint (מומלץ) ולאחר מכן בחר את שם הקבוצה מהרשימה.

לראש הדף

הפסקת קבלת הרשאות בירושה מאתר אב

בעת הפסקת קבלת הרשאות בירושה מאתר אב, קבוצות SharePoint והרשאות קשורות מאתר האב מועתקות לאתר שלך. לאחר מכן, באפשרותך להוסיף, למחוק או לשנות את ההרשאות של ספריית דפי ה- Wiki. אם אינך בטוח לגבי אופן ההגדרה של אתר האב או של מבנה ההרשאות שלך, ייתכן שיהיה עליך להתייעץ עם הבעלים או עם מנהל המערכת של אתר האב.

חשוב: לאחר הפסקת קבלת הרשאות בירושה, שינויים שבוצעו את ההרשאות של אתר האב עוד ישפיע על ספריית דפי wiki.

 1. מתוך ה- Wiki, לחץ על הכרטיסיה דף ברצועת הכלים, ולאחר מכן לחץ על הרשאות ספריה.

 2. לחץ על לחצן הפסק קבלת הרשאות בירושה.

סרגל ההודעות הצהוב מתחת לרצועת הכלים יציג כעת את ההודעה: לספריה זו יש הרשאות ייחודיות.

לראש הדף

הגדרת הרשאות ייחודיות עבור דף Wiki

אם ברצונך להגביל הרשאות עבור דף Wiki כך שרק אנשים מועטים יוכלו לערוך אותו, באפשרותך להגדיר הרשאות ייחודיות עבור הדף.

 1. מתוך הדף שברצונך להגדיר בו את ההרשאות, לחץ על הכרטיסיה דף ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על לחצן הרשאות דף.

 2. לחץ על לחצן הפסק קבלת הרשאות בירושה.

  הערה: לאחר הפסקת קבלת הרשאות בירושה, שינויים שבוצעו ההרשאות של ספריית דפי wiki האב עוד ישפיע על דף ה-wiki.

 3. כדי לערוך או להסיר הרשאות משתמש, בחר את שם המשתמש או הקבוצה ולאחר מכן לחץ על ערוך הרשאות משתמש או על הסר הרשאות משתמש, כנדרש.

 4. כדי להוסיף אנשים לקבוצה או להעניק הרשאות לאנשים ישירות בדף wiki, לחץ על הענקת הרשאות.

 5. בתיבת הדו-שיח הענקת הרשאות, בתיבה משתמש/קבוצות, הקלד את שם המשתמש או הקבוצה שברצונך להוסיף לדף Wiki.

  כדי לעבור אל שם משתמש או קבוצה, לחץ על הסמל עיון, אשר נראים כך ספר.

 6. לחץ על סמל בדוק שמות כדי לאמת את המשתמש או הקבוצה.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעניק הרשאות למשתמש באופן ישיר, בחר בתיבת הסימון של רמת ההרשאה שברצונך להקצות.

  • כדי להוסיף את המשתמש לקבוצה, בחר באפשרות הוסף משתמשים לקבוצת SharePoint (מומלץ) ולאחר מכן בחר את שם הקבוצה מהרשימה.

כדי לחזור אל דף wiki שאתה מגדיר הרשאות עבור, לחץ על לחצן נווט למעלה (לצד כרטיסיית אתר ברצועת הכלים), ולאחר מכן לחץ על השם של דף שלך.

לראש הדף

הצגת כל הדפים של Wiki

באפשרותך להציג את כל הדפים של אתר Wiki במקום אחד, במקום לנווט לכל אחד מהם במבנה ה- Wiki. דפי ה- Wiki מאוחסנים בספריית דפי Wiki, שם ניתן לערוך אותם בדומה למסמכים בספריית מסמכים רגילה.

מדף כלשהו ב- Wiki, לחץ על הכרטיסיה דף ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על לחצן הצג את כל הדפים.

כדי לחזור אל דף הבית של wiki, לחץ על השם של קישור שביל wiki.

לראש הדף

שחזור גירסה קודמת של דף Wiki

 1. מדף ה- Wiki שברצונך לשחזר, לחץ על הכרטיסיה דף ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על היסטוריית דפים.

 2. תחת גירסאות, לחץ על מספר הגירסה שברצונך להציג.

  עצה: אם אינך בטוח איזו גירסה ברצונך, באפשרותך להשתמש ברשימה השווה עם הגירסה כדי להשוות את הדף שאתה מציג באמצעות גירסה קודמת של הדף.

 3. כשתמצא את הגירסה שברצונך לשחזר, לחץ על שחזר גירסה זו.

לראש הדף

הצגת הדפים שמקושרים לדף הנוכחי

אם אתה מנסה לפתור בעיית קישור, או לקבוע אם ניתן למחוק דף כלשהו, כדאי לך להציג את הדפים שמקושרים לדף ה- Wiki הנוכחי.

מדף כלשהו ב- Wiki, לחץ על הכרטיסיה דף ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על לחצן קישורים נכנסים.

כדי לחזור לדף שהצגת, לחץ על לחצן נווט למעלה (לצד כרטיסיית אתר ברצועת הכלים) ולאחר מכן לחץ על השם של דף שלך

לראש הדף

מחיקת דפים לא רצויים

ככל שה- Wiki של הצוות גדל, הצוות עשוי למצוא את עצמו עם דפים שכבר אינם בשימוש. מחיקת דפים לא רצויים עוזרת לפנות שטח בשרת ומונעת מאנשים להיכנס בטעות למידע מיושן ולעיין בו.

חשוב: בתור בפעולת המחיקה של כל תוכן, עליך לוודא שהדפים אינן נחוצות עוד על-ידי הצוות.

 1. מדף כלשהו ב- Wiki, לחץ על הכרטיסיה דף ברצועת הכלים ולאחר מכן לחץ על לחצן הצג את כל הדפים.

 2. הצבע על שמו של דף ה- Wiki שברצונך לערוך, בחר בתיבת הסימון שמופיעה ליד שם הדף ולאחר מכן לחץ על מחק מסמך.

 3. חזור על התהליך עבור כל דף נוסף שיש למחוק.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×