ניהול רשיונות משתמשים Yammer ב- Office 365

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כפי Yammer משתלב עם Office 365 קרוב יותר, תוכל לנהל רשיונות Yammer ב- Office 365. בעבר, Yammer רשיונות לא היתה אפשרות בנפרד להקצות למשתמשים. כאשר שצפית בו הדףהקצאת רשיונותOffice 365, תראה רשיונות Yammer הוגדרו כלא זמינים וכי לא היתה אפשרות בנפרד להקצות למשתמשים, כמו המסך הבא. 

צילום מסך של המקטע 'הקצאת רשיונות' במרכז הניהול של Office 365 עם רשיון Yammer Enterprise שנבחר.

מעתה והלאה, Yammer רשיונות ניתן להקצות לכל משתמש, כפי שמוצג צילום מסך הבאה.

צילום מסך של המקטע 'הקצאת רשיונות' במרכז הניהול של Office 365 עם רשיון Yammer Enterprise זמין להקצאה.

בעת שינוי רשיונות Yammer ברמת המשתמש, החוויה Office 365 תשקף בחירה זו. לדוגמה, Office 365  מפעיל יישומים תציג רק את האריח Yammer עבור משתמשים בעלי רשיון Yammer (דומה שירותים Office 365 אחרים). שים לב והמשתמשים עדיין יוכלו להיכנס מ- www.yammer.com באמצעות זהותו Office 365. למשתמשים שאין להם זהות Office 365 ולרוחב רשיון לא תהיה אפשרות להיכנס. באפשרותך לחסום משתמשים שאין להם רשיונות Yammer מגישה Yammer על-ידי הפעלת אבטחת הגדרת בלוק Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer (ראה Yammer התחלה משתמשי Office 365 חסימה שאין להם רשיונות).

הקצה רשיונות Yammer למשתמשים

באפשרותך להקצות רשיונות למשתמשים את מרכז הניהול של Office 365 או על-ידי שימוש בפקודות cmdlet של Windows PowerShell עבור Office 365.

 • אם לרכוש Yammer כחלק תוכנית כרוכה מנוי (כגון Office 365 Enterprise E3 ), היה להקצות את התוכנית מנוי כרוכה למשתמש, לאחר מכן לאחר למשתמש הרשיונות הזמינים, הרשיון Yammer באופן אוטומטי יוקצה למשתמש.

 • אם רכשת את Yammer Enterprise מנוי עצמאי, בעבר היתה לא להקצות אותו למשתמש. כן, לאחר Yammer למשתמש הרשיונות הזמינים, הרשיון Yammer לא באופן אוטומטי יוקצו למשתמש.

עליך להיות מנהל מערכת כללי של Office 365 או מנהל משתמשים כדי לבצע את הפעולות הבאות.

ניהול רשיונות במרכז הניהול של Office 365

להקצות או להסיר את הרשיון Yammer למשתמשים באותו אופן שבו אתה מקצה רשיון Office 365 Enterprise E3 אחר כלשהו. היכנס ל- Office 365 Enterprise E3, נווט אל מרכז הניהול של Office 365 ובלוח משתמשים > משתמשים פעילים ', הקצאה או הסרה של הרשיון Yammer עבור משתמשים. לקבלת מידע נוסף, ראה הקצאת רשיונות למשתמשי Office 365 לעסקים וקביעת הסרת רשיונות ממשתמשים ב- Office 365 לעסקים .

ניהול רשיונות באמצעות Windows PowerShell

באפשרותך להשתמש בפקודות cmdlet ב- Windows PowerShell להקצות רשיונות Office 365. עם Windows PowerShell, באפשרותך בקלות רבה יותר לראות למי יש רשיון, ולהקצות רשיונות עבור משתמשים מרובים בבת אחת. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ב- Office 365 PowerShell להקצות רשיונות לתיבות חשבונות משתמשים. באפשרותך גם בצובר לעדכן רשיונות בהתבסס על קובץ CSV. לקבלת מידע נוסף, ראה הקצאת הרשיונות בצובר למשתמשי Office 365 בהתבסס על CSV.

להלן כמה דוגמה Windows PowerShell מקטעי script שבהם באפשרותך להשתמש כדי לנהל רשיונות Yammer. להשתמש בהם כדי לפתח קובץ script מלאה עבור הארגון שלך.

 • הדוגמה הבאה מקצה רשיון מתוכנית הרישוי litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (Yammer Enterprise עצמאי) belindan@litwareinc.com משתמשים לא מורשים.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • הדוגמה הבאה unassigns הרשיון Yammer Enterprise מ- litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3 ) כדי belindan@litwareinc.com המשתמש.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  
   $DisabledOptions = @()
  
   $License.ServiceStatus | ForEach {
  
     If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" } 
  
   }
  
   $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  
  }
  
 • אם אתה רוצה במקום זאת לאפשר Yammer עבור משתמש מבלי להשפיע על שום דבר אחר ברשיון שלהם, באפשרותך להפעיל את קובץ ה-script שלעיל אך לשנות:

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }

  למצב

  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -and $_.ServicePlan.ServiceName -notlike "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
 • הדוגמה הבאה מחזירה מידע אודות כל המשתמשים המורשים לא כעת עבור Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

התחל חסימת משתמשים שאין להם רשיונות Yammer

נדרשים רק כמה שלבים כדי להתחיל חסימת משתמשים Office 365 שאין להם רשיונות Yammer. עם זאת, הפעלת ההגדרה עשויים בטעות להפריע גישת משתמשים ל- Yammer. לכן לפני שתתחיל, בצע את הפעולות הבאות כדי לוודא שמשתמשי Yammer שתוכל להמשיך לעבוד בצורה חלקה:

 • ודא כי הפעלת את ההגדרה כדי לאכוף זהות Office 365 עבור משתמשי Yammer.    באפשרותך להקצות או לבטל הקצאה של רשיונות Yammer רק למשתמשים Yammer המנוהלים ב- Office 365. כן, כדי לחסום Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer, נדרש כל המשתמשים Yammer המנוהלים ב- Office 365. ניתן להפעיל את ההגדרה בלוק Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer רק כאשר ההגדרה לאכוף זהות ב- office 365 עבור משתמשי Yammer מופעלת.

 • ודא שיש לכל משתמשי Yammer הנוכחי רשיון Yammer.    כאשר תתחיל חסימת Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer, כל משתמש ללא רשיון Yammer לא תהיה אפשרות לגשת Yammer. לכן לפני שתתחיל, ודא כי כל המשתמשים Yammer הנוכחי יש Yammer רשיונות. שיטה אחת כדי לבדוק זאת היא לעבור אל הדף ייצוא משתמשים ב- Yammer וייצוא של כל המשתמשים. לאחר מכן להשוות הרשימה שרשימת המשתמשים ב- Office 365 ובצע את השינויים הדרושים. לקבלת פרטים נוספים, עיין במאמר כיצד לבצע ביקורת משתמשי Yammer הרשתות מחובר ל- Office 365.

 • יידוע המשתמשים אודות השינוי.    אנו ממליצים כי אתה הורה למשתמשים כי אתה מתחיל לחסום Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer, מאחר שהוא עשויים להפריע שלהם השימוש יומיומיות Yammer.

כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מנהל מערכת כללי ב- Office 365 שסונכרן עם Yammer כמנהל מערכת מאומת. כדי לבדוק אם החשבון שלך סונכרן, באפשרותך לעבור אל הדף ניהול רשת ב- Yammer ולעיין במקטע מנהלי מערכת. מנהלי מערכת כלליים יסונכרנו עם Yammer רק אם השם הראשי של המשתמש (UPN) שלהם ב- Office 365 תואם לתחום ב- Yammer. צילום המסך הבא מציג מנהל מערכת מסונכרן בדף מנהלי מערכתYammer.

צילום מסך המציג חשבון מנהל מערכת מאומת שמסונכרן כמנהל מערכת כללי ב- Office 365

אם אתה מוכן חסימת משתמשים שאין להם רשיונות Yammer, בצע שלבים אלה.

 1. ב- Yammer, עבור אל הסעיף מנהל רשת, ובחר הגדרות אבטחה.

 2. בדף הגדרות אבטחה, עבור אל הסעיף לאכוף זהות 365 של Office, בחר בתיבת הסימון אכוף Office 365 זהות ב- Yammer ואשר את הבחירה. אכיפת זהות Office 365 הוא שלב דרושות מראש כדי חסימת משתמשים ללא רשיונות Yammer.

 3. לאחר בחירת תיבת הסימון אכוף Office 365 זהות ב- Yammer, תיבת הסימון של בלוק Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer יהיו זמינים. בחר את תיבת הסימון של בלוק Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer ולאחר מכן בחר שמור.

  צילום מסך של בלוק משתמשי Office 365 מבלי תיבת הסימון רשיונות Yammer בהגדרות האבטחה של Yammer
 4. תראה הודעת אישור ששואלת אם אתה מוכן להתחיל חסימת משתמשים Office 365 ללא Yammer רשיונות.

  צילום מסך של תיבת דו-שיח לאישור כדי להפעיל חסימת משתמשים ללא רשיונות Yammer

  הודעת האישור מציג את מספר משתמשים פעילים ברשת Yammer. ודא כי כל המשתמשים Yammer הנוכחי יש Yammer רשיונות. לקבלת פרטים נוספים, ראה כיצד ביקורת משתמשי Yammer ברשתות מחובר ל- Office 365.

  אם תרצה, באפשרותך באופן אוטומטי התנתקות כל המשתמשים הנוכחיים, כך תוכל להיות בטוח כי כולם באמצעות שירות Yammer נכנס באמצעות זהויות Office 365 שלהם ויש לך רשיון Yammer. אם תבחר לעשות זאת, בחר בתיבת הסימון ולצאת כל המשתמשים הנוכחיים. אנו ממליצים מאוד פעולה זו בכל פעם של פעילות משתמשים היתה מינימלית (מכיוון משתמשים עשוי להיות מחובר באמצע עבודתם) ולהעביר אותה עליהם מראש.

 5. אם אתה מוכן להתחיל חסימת Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer, בחר כן, אני מוכן כדי לאשר את הבחירה שלך. פעולה זו מחזירה לך לדף הגדרות אבטחה היכן נבחרה כעת תיבת הסימון של בלוק Office 365 משתמשים ללא רשיונות Yammer.

 6. בחר שמור כדי לשמור את ההגדרות ולאחר מכן לחץ על בדף.

  אם לא תבחר לשמור אך במקום זאת מנווט החוצה העמוד, ההגדרות שלך לא ייכנסו לתוקף.

שאלות נפוצות

ש: מדוע אתה מוסיף יכולת זו כדי להקצות Yammer הרשיונות לכל משתמש?

א: לקוחות מעוניינים לספק Yammer על קבוצת משנה של משתמשים בחברה שלהן – בדרך כלל עבור ההשקה גיאוגרפי או צוות על-ידי צוות. אנו באופן ספציפי, יש לשמוע אותך כמה בקשות מלקוחות לשלוט איזה מבין המשתמשים שלהם יכול לראות את Yammer אריח ב- Office 365  מפעיל יישומים. היכולת להקצות Yammer רשיונות למשתמש מספק יכולת זו באופן עקבי עם שירותים אחרים של Office 365.

ש: כיצד זה משפיע על משתמשי Yammer מי היכנס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלהם?

א: רשיונות ייאכפו רק עבור משתמשים שיכולים להיכנס למערכת עם זהות Office 365, מאחר אין אפשרות לנהל משתמשים בעלי זהות מדור קודם Yammer (login כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה) ב- Office 365.

ש: מה קורה אם אין ברצוני לבצע כל אדם בחברה שלי כדי להשתמש מדור קודם זהות Yammer?

א: באפשרותך זהות לאכוף Office 365 עבור כל המשתמשים Yammer.

ש: כיצד האם Yammer רציף רשיונות לכל שימוש החוצה ללקוחות?

א: כל הרשתות Yammer המחוברים דיירים Office 365 יקבלו שינוי זה באופן אוטומטי.

ש: כיצד אוכל לדעת אם כל משתמשי Yammer שלי יש חשבונות ב- Office 365?

א: באפשרותך לייצא את רשימת המשתמשים שלך מ- Yammer ובדוק אם משתמשים שאינם ב- Office 365. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד ביקורת משתמשי Yammer הרשתות מחובר ל- Office 365.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×