ניהול קבוצות Office 365 באמצעות PowerShell

עדכון אחרון: 2 בפברואר 2018

מאמר זה מספק את השלבים לביצוע משימות ניהול נפוצות עבור קבוצות ב- Microsoft PowerShell. בנוסף, המאמר מפרט את רכיבי ה- cmdlet של PowerShell עבור קבוצות. לקבלת מידע אודות ניהול אתרי SharePoint, ראה ניהול אתרי SharePoint Online באמצעות PowerShell.

משימות נפוצות לניהול קבוצות Office 365

כאשר משתמשים יוצרים או עורכים קבוצה ב- Outlook, ניתן להציג להם קישור לקווים המנחים לשימוש שנקבעו על-ידי הארגון. לדוגמה, אם הארגון מחייב להוסיף קידומת או סיומת ספציפיות לשם קבוצה.

השתמש ב- PowerShell של Azure Active Directory כדי לנתב את המשתמשים שלך לקווים המנחים לשימוש בקבוצות Office 365 שנקבעו על-ידי הארגון. ראה רכיבי cmdlet של Azure Active Directory לקביעת התצורה של הגדרות קבוצה ובצע את השלבים המפורטים בנושא יצירת הגדרות ברמת מדריך הכתובות כדי להגדיר את ההיפר-קישור לקווים המנחים לשימוש. לאחר הפעלת ה- cmdlet‏ AAD, המשתמשים יראו את הקישור לקווים המנחים בעת יצירה או עריכה של קבוצה ב- Outlook.

יצירת קבוצה חדשה עם קישור לקווים מנחים לשימוש

לחץ על 'קווים מנחים לשימוש בקבוצה' כדי לעיין בקווים המנחים של הארגון לגבי קבוצות Office 365

ניתן לבצע פעולה זו גם במרכז הניהול של Exchange. ראה מתן אפשרות לחברים 'לשלוח בתור' או 'לשלוח בשם' קבוצה של Office 365.

אם ברצונך לאפשר לחברי קבוצות Office 365 לשלוח הודעות בתור הקבוצה, השתמש ברכיבי ה- cmdlet ‏Add-RecipientPermission ו- Get-RecipientPermission כדי להגדיר זאת. לאחר שתהפוך הגדרה זו לזמינה, המשתמשים בקבוצות Office 365 יוכלו להשתמש ב- Outlook או ב- 'Outlook באינטרנט' כדי לשלוח ולהשיב לדואר אלקטרוני בתור הקבוצה של Office 365. המשתמשים יוכלו לעבור לקבוצה, ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה ולשנות את השדה 'שלח בתור' לכתובת הדואר האלקטרוני של הקבוצה.

הערה: תצטרך להוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני של הקבוצה לשדה עותק בעת חיבור ההודעה עם האפשרות 'שלח בתור', כדי שההודעה תישלח לקבוצה ותופיע בשיחות הקבוצה.

נכון לעכשיו, הדרך היחידה לעדכן את מדיניות תיבת הדואר היא באמצעות PowerShell.

 • השתמש בפקודה זו כדי להגדיר את כינוי הקבוצה.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • השתמש בפקודה זו כדי להגדיר את כינוי המשתמש.

  $userAlias = "User"
 • השתמש בפקודה זו כדי להעביר את groupalias ל- cmdlet ‏Get-Recipient כדי לקבל את פרטי הנמען.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • לאחר מכן, תצטרך להעביר את שם נמען היעד (שם הקבוצה) ל- cmdlet ‏Add-RecipientPermission. ערך useralias שעבורו תינתן הרשאת sendas יוקצה לפרמטר Trustee.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • לאחר הפעלת ה- cmdlet, המשתמשים יוכלו לעבור ל- Outlook או ל- 'Outlook באינטרנט' כדי לשלוח בתור הקבוצה, על-ידי הוספת כתובת הדואר האלקטרוני של הקבוצה לשדה מאת.

באפשרותך ליצור סיווגים שאותם המשתמשים בארגון יוכלו להגדיר בעת יצירת קבוצה של Office 365. לדוגמה, באפשרותך לאפשר למשתמשים להגדיר את הסיווגים "רגיל", "סודי" ו"סודי ביותר" בקבוצות שהם יוצרים. סיווגי קבוצות אינם מוגדרים כברירת מחדל, ועליך ליצור אותם כדי שהמשתמשים יוכלו להגדיר אותם. השתמש ב- PowerShell של Azure Active Directory כדי לנתב את המשתמשים לקווים המנחים לשימוש בקבוצות Office 365 שנקבעו על-ידי הארגון.

ראה רכיבי cmdlet של Azure Active Directory לקביעת התצורה של הגדרות קבוצה ובצע את השלבים תחת יצירת הגדרות ברמת מדריך הכתובות כדי להגדיר את הסיווג עבור קבוצות Office 365.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

כדי לשייך תיאור לכל סיווג, באפשרותך להשתמש בתכונת ההגדרות ClassificationDescriptions לצורך ההגדרה.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

לדוגמה:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

לאחר הפעלת ה- cmdlet שלעיל של Azure Active Directory כדי להגדיר את הסיווג, הפעל את ה- cmdlet‏ Set-UnifiedGroup אם ברצונך להגדיר את הסיווג עבור קבוצה ספציפית.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

או צור קבוצה חדשה עם סיווג.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

ראה שימוש ב- PowerShell עם Exchange Online והתחברות ל- PowerShell של Exchange Online לקבלת פרטים נוספים על שימוש ב- PowerShell של Exchange Online.

לאחר הפיכת הגדרות אלה לזמינות, בעלי הקבוצה יוכל לבחור סיווג מהתפריט הנפתח ב- 'Outlook באינטרנט' וב -Outlook ולאחר מכן לשמור אותו בדף עריכה של הקבוצה.

בחירת סיווג של קבוצת Office 365

באפשרותך לציין אם קבוצה של Office 365 תופיע ברשימת הכתובות הכללית (GAL) וברשימות אחרות של הארגון שלך. לדוגמה, אם יש לך קבוצה של מחלקה משפטית שאינך מעוניין שתופיע ברשימת הכתובות, באפשרותך למנוע את הופעת הקבוצה הזו ב- GAL. הפעל את ה- commandlet Set-Unified כדי להסתיר את הקבוצה מרשימת הכתובות באופן הבא:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

אם אינך מעוניין שמשתמשים מארגון אחר ישלחו דואר אלקטרוני לקבוצה של Office 365, באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור קבוצה זו. רק משתמשים פנימיים יוכלו לשלוח דואר אלקטרוני לקבוצה שלך. אם משתמש חיצוני ינסה לשלוח הודעה לקבוצה זו, הוא יידחה.

הפעל את ה- commandlet Set-UnifiedGroup כדי לעדכן הגדרה זו, באופן הבא:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

בכל פעם ששולח מנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לקבוצה של Office 365, ניתן להציג לו עצת דואר.

הפעל את ה- commandlet Set-Unified כדי להוסיף עצת דואר לקבוצה:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

מלבד עצת דואר, באפשרותך גם להגדיר MailTipTranslations, שמציין שפות נוספות עבור עצת דואר. לדוגמה, אם ברצונך לכלול את התרגום לספרדית, הפעל את הפקודה הבאה:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

שם התצוגה מציין את שם הקבוצה של Office 365. באפשרותך לראות את השם הזה במרכז הניהול של Exchange או בפורטל הניהול של o365. באפשרותך לערוך את שם התצוגה של הקבוצה או להקצות שם תצוגה לקבוצה קיימת של Office 365 על-ידי הפעלת הפקודה Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

שם cmdlet

תיאור

Get-UserPhoto

משמש להצגת מידע על תמונת המשתמש המשויכת לחשבון כלשהו. תמונות של משתמשים מאוחסנות ב- Active Directory

Set-UserPhoto

משמש לשיוך תמונת משתמש לחשבון. תמונות של משתמשים מאוחסנות ב- Active Directory

Remove-UserPhoto

הסרת תמונת קבוצה של Office 365

רכיבי cmdlet עבור קבוצות של Office 365

רכיבי cmdlet הבאים הפכו לאחרונה לזמינים עבור קבוצות של Office 365. אם אינך מצליח להשתמש בהם, מנוי Office 365 שלך עדיין לא עודכן בפונקציונליות זו. עיין במרכז ההודעות ובמפת הדרכים של Office 365.

שם cmdlet

תיאור

Get-UnifiedGroup

השתמש ב- cmdlet זה כדי לחפש קבוצות Office 365 קיימות ולהציג את מאפייני אובייקט הקבוצה

Set-UnifiedGroup

עדכון המאפיינים של קבוצה ספציפית של Office 365

New-UnifiedGroup

יצירת קבוצה חדשה של Office 365. cmdlet זה מספק ערכה מינימלית של פרמטרים. כדי להגדיר ערכים עבור מאפיינים מורחבים, השתמש ב- Set-UnifiedGroup לאחר יצירת הקבוצה החדשה

Remove-UnifiedGroup

מחיקת קבוצה קיימת של Office 365

Get-UnifiedGroupLinks

אחזור פרטי חברות ובעלים עבור קבוצה של Office 365

Add-UnifiedGroupLinks

הוספת מאות או אלפי משתמשים, או בעלים חדשים, לקבוצה קיימת של Office 365

Remove-UnifiedGroupLinks

הסרת בעלים וחברים מקבוצה קיימת של Office 365

לקבלת מידע נוסף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×