ניהול פגישה כמציג

השתמש באפשרויות ניהול התוכן והמשתתפים של Lync Online כדי לנהל פגישות יעילות וללא הסחות.

חשוב:  אם אינך מארגן הפגישה או המציג שלה, שים לב שרוב האפשרויות הללו משפיעות על מה שאחרים רואים, שומעים או עושים בפגישה. על המציג לנהוג בשיקול דעת.

מה ברצונך לעשות?

ניהול המשתתפים

הצגה או הסתרה של רשימת המשתתפים.

השתקה או ביטול השתקה של משתתפים

שינוי הרשאות מציג או משתתף במהלך הפגישה

הכנסה או דחיית גישה של אנשים בחדר הכניסה

התחלת שיחה נפרדת עם משתתף אחד או יותר

הזמנת אנשים נוספים לפגישה

עבודה עם תוכן של פגישה

העלאה או הכנה של תוכן לפני הפגישה

הצגת תוכן פגישה שכבר הועלה

שיתוף תוכנית או שולחן העבודה

העלאת קובץ PowerPoint עבור מצגת

העלאת קבצים מצורפים שהמשתתפים יוכלו להציג ולשמור

ביאור מצגת PowerPoint או לוח ציור

הוספת לוח ציור או תשאול לפגישה

הצגה או הסתרה של הבמה

שינוי הרשאות תוכן

קביעה מי יכול לבאר מצגות PowerPoint

קביעה מי יכול להציג תוכן של הפגישה באופן פרטי

שינוי בעלי הגישה לתוכן הפגישה

קביעה מי יכול להציג ולשמור קבצים מצורפים

הוספת וידאו לפגישה

סיום פגישה או יציאה מפגישה

יציאה וסיום הפגישה

עזיבת הפגישה והשארתה פעילה

ניהול המשתתפים

באפשרותך לבצע את מרבית משימות ניהול הפגישה על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על אחד מהאנשים שברשימת המשתתפים או יותר, או באמצעות תפריט אפשרויות אנשים הלחצן 'אפשרויות אנשים' ב-Lync .

הצגה או הסתרה של רשימת המשתתפים.

 • בחלון השיחה, לחץ על תפריט אפשרויות אנשים ולאחר מכן לחץ על הצג את רשימת המשתתפים.

מומלץ לשמור את רשימת המשתתפים בתצוגה במהלך הפגישה, כדי שתוכל לעקוב אחר הנוכחים, הדוברים ואחר אנשים המתקשים עם השמע או השיתוף. עם זאת, ייתכן שיהיה עליך להסתיר את רשימת המשתתפים כדי לסקור שיחה ארוכה של הודעות מיידיות (IM), לדוגמה.

השתקה או ביטול השתקה של משתתפים

 • כדי לנהל שמע של אדם אחד או יותר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השם או השמות ברשימת המשתתפים ולאחר מכן לחץ על השתק או בטל השתקה.

  חשוב:  באפשרותך להשתיק ולבטל השתקה של משתתפים המשתמשים ב- Lync לצורך שמע. אינך יכול להשתיק או לבטל השתקה של משתתפים המחוברים לשמע של הפגישה דרך טלפון, כלומר, משתתפים שהשתמשו בתכונה 'התקשר אלי' של Lync כדי שפגישת Lync תחייג למספר טלפון או כדי לחייג לפגישה. (אנשים המחוברים באמצעות טלפון יכולים להקיש על ‎*1 בלוח מקשי הטלפון כדי לגשת לפקודות חיוג צלילים לצורך תכונות שמע, כולל השתקה וביטול השתקה.)

שינוי הרשאות מציג או משתתף במהלך הפגישה

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ברשימת המשתתפים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על משתתף אחד או יותר ולאחר מכן לחץ על הפוך למציג או הפוך למשתתף, בהתאם לצורך.

  • לחץ על התפריט אפשרויות אנשים ולאחר מכן לחץ על הפוך את כולם למשתתפים.

   עצה:  בחר באפשרות זו כאשר ישנם יותר מדי מציגים והדבר מפריע לזרימה של הפגישה.

הכנסה או דחיית גישה של אנשים בחדר הכניסה

חדר הכניסה של הפגישה פועל רק עבור משתתפים המתחברים לפגישה באמצעות VoIP. משתתפים שמחייגים לפגישה באמצעות טלפון יעקפו את חדר הכניסה לפגישה.

 • כדי להכניס אנשים שנמצאים בחדר הכניסה או כדי לדחות אותם, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  • ברשימת המשתתפים, תחת חדר כניסה, לחץ על הכנס את כולם או דחה את כולם.

  • ברשימת המשתתפים, לצד שמו של כל אדם, לחץ על הכנס או דחה בהתאם לצורך.

התחלת שיחה נפרדת עם משתתף אחד או יותר

 • ברשימת המשתתפים, בחר אדם אחד או יותר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השמות שבחרת ולאחר מכן לחץ על אפשרות יצירת הקשר הדרושה.

הזמנת אנשים נוספים לפגישה

כדי להזמין אנשים נוספים באמצעות Lync Online, בצע את הפעולות הבאות.

 1. (אופציונלי) כדי לשנות אפשרויות גישה או הצגה עבור האנשים שברצונך להזמין, בצע את הפעולות הבאות:

  • בפגישה של Lync Online או בחלון השיחה הקבוצתית, לחץ על מידע על הצטרפות ואפשרויות פגישה.

  • בתיבת הדו-שיח מידע על הצטרפות ואפשרויות פגישה, לחץ על לחצן אפשרויות פגישה.

  • שנה את אפשרויות הפגישה כנדרש. לקבלת פרטים, ראה שינוי אפשרויות פגישה במהלך פגישה.

 2. לחץ על תפריט אפשרויות אנשים ולאחר מכן לחץ על הזמן לפי שם או מספר טלפון.

כדי להזמין אנשים נוספים על-ידי שליחה של הודעת דואר אלקטרוני, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על תפריט אפשרויות אנשים ולאחר מכן לחץ על הזמן באמצעות דואר אלקטרוני.

 2. (אופציונלי) כדי לשנות אפשרויות גישה או הצגה עבור האנשים שברצונך להזמין, בהזמנה לפגישה, לחץ על אפשרויות פגישה. לקבלת פרטים, ראה הגדרת אפשרויות פגישה מקוונת.

לראש הדף

עבודה עם תוכן של פגישה

ב- Lync Online, תוכן הפגישה מוצג משמאל לרשימת המשתתפים באזור שנקרא במה. אם אתה המציג הפעיל, תוכל לעבוד עם מצגות, לוחות ציור ותשאולים של Microsoft PowerPoint באזור זה. כאשר אתה משתף תוכנית או את שולחן העבודה שלך, כל אדם אחר בפגישה יכול לראות את מה שאתה משתף בבמה.

העלאה או הכנה של תוכן לפני הפגישה

לפני תחילת הפגישה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בלקוח העברת ההודעות ושיתוף הפעולה לוח שנה של Microsoft Office Outlook, פתח את ההזמנה לפגישה שאתה מתכנן ולאחר מכן לחץ על הצטרף לפגישה מקוונת.

 2. בחלון השיחה, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • לחץ על תפריט שיתוף כדי לשתף את שולחן העבודה שלך או תוכנית מסוימת, כדי להעלות מצגת של PowerPoint, להוסיף לוח ציור או ליצור תשאול חדש.

  • לחץ על לחצן הוסף או הצג קבצים מצורפים כדי להעלות קובץ.

לקבלת פרטים, עיין בשלבים המתאימים שמתוארים בהמשך נושא זה.

הצגת תוכן פגישה שכבר הועלה

 • בחלון הפגישה, לחץ על שיתוף, הצבע על תוכן אחרון ולאחר מכן לחץ על התוכן שברצונך להציג.

שיתוף תוכנית או שולחן העבודה

העלאת קובץ PowerPoint עבור מצגת

 1. בחלון הפגישה, לחץ על שיתוף ולאחר מכן לחץ על מצגת PowerPoint.

 2. בחר את הקובץ שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על העלה. לקבלת פרטים, ראה הצגת מצגת PowerPoint.

העלאת קבצים מצורפים שהמשתתפים יוכלו להציג ולשמור

כדי להעלות מסמך כך שהמשתתפים יוכלו לשמור עותק שלו במחשב שלהם, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלון השיחה, לחץ על לחצן הוסף או הצג קבצים מצורפים.

 2. בתיבת הדו-שיח קבצים מצורפים, לחץ על הוסף קבצים מצורפים.

 3. בחר בקובץ שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על העלה.

ביאור מצגת PowerPoint או לוח ציור

 • בבמת הפגישה, בסרגל הכלים של הביאור בפינה הימנית התחתונה, לחץ על כלי הביאור המבוקש.

אתה וכל אדם אחר בפגישה יוכלו לבאר לוח ציור או שקופית של PowerPoint בדרכים הבאות:

 • שימוש במצביע הלייזר, נקודה צבעונית בעלת תווית עם שמך עליה

 • הוספת קווים או צורות

 • הוספת טקסט

 • ציור או הדגשה באמצעות העט

 • הוספת חותמת חץ, חותמת סימן ביקורת או חותמת X

 • הוספת קובץ גרפיקה

לקבלת פרטים אודות כלי הביאור, ראה שיתוף פעולה בלוח הציור.

הערה:  כלי הביאור אינם זמינים עבור תוכן משותף. אם אתה משתף שולחן עבודה או תוכנית, על המשתתפים האחרים לבקש אישור לפני שיוכלו לבצע שינויים בתוכן שאתה משתף.

הוספת לוח ציור או תשאול לפגישה

 • בחלון הפגישה, לחץ על שיתוף ולאחר מכן לחץ על לוח ציור חדש או תשאול חדש.

לקבלת פרטים, ראה שיתוף פעולה עם לוח ציור וניהול תשאול.

הצגה או הסתרה של הבמה

 • בחלון הפגישה, לחץ על שיתוף ולאחר מכן לחץ על הצג את הבמה.

לראש הדף

שינוי הרשאות תוכן

באפשרותך לקבוע מי יוכל לעשות מה עם התוכן המשותף.

קביעה מי יכול לבאר מצגות PowerPoint

 1. בחלון השיחה, לחץ על מידע על הצטרפות ואפשרויות פגישה.

 2. בתיבת הדו-שיח מידע על הצטרפות ואפשרויות פגישה, לחץ על לחצן אפשרויות פגישה.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה מקוונת, תחת הרשאות, שנה את הוסף ביאורים למצגות למציגים בלבד, כולם או אף אחד.

קביעה מי יכול להציג תוכן של הפגישה באופן פרטי

כברירת מחדל, מציגים אחרים יכולים להציג באופן פרטי תוכן של הפגישה מבלי שהדבר ישפיע על מה שמשתתפים אחרים רואים בפגישה. מציגים אחרים יכולים לדפדף בין שקופיות PowerPoint שאתה מציג בקצב שלהם, או לעבור לפריט אחר ברשימת התוכן.

כדי לשנות אפשרויות תצוגה פרטית בתוכן הפגישה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלון השיחה, לחץ על מידע על הצטרפות ואפשרויות פגישה.

 2. בתיבת הדו-שיח מידע על הצטרפות ואפשרויות פגישה, לחץ על לחצן אפשרויות פגישה.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה מקוונת, תחת הרשאות, שנה את הצג באופן פרטי למציגים בלבד, כולם או אף אחד.

הערה:  לא ניתן להציג באופן פרטי שולחנות עבודה או תוכניות משותפים.

שינוי בעלי הגישה לתוכן הפגישה

כברירת מחדל, רק למציגים יש גישה מורחבת לתוכן הפגישה. כדי לשנות זאת, בצע את הפעולות הבאות:

 • ברשימת התוכן, לחץ על הפריט שברצונך לשנות, הצבע על הפוך לזמין עבור ולאחר מכן לחץ על מארגנים, מציגים או כולם.

כאשר אתה בוחר באפשרות מציגים או כולם, אנשים בקטגוריה זו יוכלו לשלוט במצגות PowerPoint, בלוחות הציור ובתשאולים בדרכים הבאות:

 • שמירת עותק מקומי, עם או ללא הביאורים

 • שינוי התוכן שמוצג בבימת הפגישה

 • שינוי שם או הסרת תוכן

 • הענקת גישה מורחבת לתוכן הפגישה לכולם

קביעה מי יכול להציג ולשמור קבצים מצורפים

כברירת מחדל, כל האנשים בפגישה יכולים לשמור ולהציג קבצים מצורפים בפגישה. כדי לשנות זאת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלון השיחה, לחץ על לחצן הוסף או הצג קבצים מצורפים.

 2. לחץ על החץ שמשמאל לתוכן שברצונך לשנות, הצבע על הפוך לזמין עבור ולאחר מכן לחץ על מארגנים, מציגים או כולם.

לראש הדף

הוספת וידאו לפגישה

כדי להוסיף וידאו לפגישה, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחלון השיחה, לחץ על וידאו.

לראש הדף

סיום פגישה או יציאה מפגישה

באפשרותך לסיים את הפגישה ולנתק את כולם, או רק לסגור את החלון ולאפשר לאחרים להמשיך בפגישה.

יציאה וסיום הפגישה

 • בחלון הפגישה, לחץ על אפשרויות אנשים ולאחר מכן לחץ על הסר את כולם וסיים את הפגישה. פעולה זו סוגרת את החלון ומנתקת את כולם מהפגישה, כולל המשתתפים שחייגו לפגישה.

צילום מסך של לחצן סיום הפגישה

עזיבת הפגישה והשארתה פעילה

 • פשוט סגור את חלון השיחה או הפגישה. אחרים יוכלו להישאר מחוברים ולהמשיך בפגישה.

  חשוב:  מומלץ להשתמש באפשרות הסר את כולם וסיים את הפגישה כדי למנוע חיובים נוספים של ספק השמע של שיחות הוועידה, למקרה שאנשים אחרים ישכחו לנתק את השמע שלהם. היוצא מן הכלל היחיד למקרה זה הוא כאשר ברצונך לאפשר למשתתפים להמשיך בפגישת Lync גם בהיעדרותך.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×