ניהול נתיבים ומשימות של פריסות תוכן

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הערה: בקר www.microsoft.com לקבלת המידע העדכני ביותר ואת מקיפה.

נתיבים של פריסות תוכן ציין שהמקור והיעד עבור פריסת תוכן אחר הקשור הגדרות. משימות פריסת תוכן ציין נתיב פריסת תוכן משמש עבור פריסת התוכן, תזמון (אופציונלי) והגדרות קשורות אחרות.

כדי לנהל נתיבים של פריסות תוכן ומשימות, פתח את דף ניהול נתיבים של פריסות תוכן ומשימות:

 1. בסרגל הניווט העליון, לחץ על פעולות.

 2. בדף ' פעולות ', במקטע פריסת תוכן, לחץ על פריסת תוכן נתיבים ומשימות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

צור נתיב חדש של פריסת תוכן

עריכת נתיב פריסת תוכן

מחיקת נתיב פריסת תוכן

צור משימה חדשה של פריסת תוכן

עריכה של משימת פריסת תוכן

מחיקת משימת פריסת תוכן

הפעלה ידנית של משימת פריסת תוכן

ביטול משימת פריסת תוכן

צור נתיב חדש של פריסת תוכן

 1. בדף ' ניהול נתיבים של פריסות תוכן ומשימות, לחץ על נתיב חדש.

 2. בדף ' יצירת נתיב של פריסת תוכן ', הקלד שם עבור נתיב פריסת התוכן בתיבה הקלד שם הנתיב.

 3. הקלד תיאור של נתיב פריסת התוכן בתיבה הקלד את התיאור של נתיב פריסת התוכן.

 4. במקטע אוסף אתרים ויישום אינטרנט של מקור, ברשימה יישום אינטרנט של מקור, לחץ על יישום אינטרנט של מקור.

 5. לחץ על אוסף אתרי מקור בתפריט אוסף אתרי מקור.

  אוסף אתרים ויישום אינטרנט לקבוע על-פי שבו נפרס התוכן. לאחר שתבצע את בחירותיך, מיקום המקור מוצג תחת URL.

 6. במקטע יישום האינטרנט של הניהול המרכזי של היעד, הקלד את כתובת ה-URL של שרת הניהול המרכזי של היעד בתיבה סוג כתובת ה-URL של שרת הניהול המרכזי של היעד.

  הערה: זוהי כתובת ה-URL של שרת הניהול המרכזי בשרת היעד; היא אינה כתובת ה-URL של השרת שתצורתו נקבעה לקבל תוכן נכנס משימות פריסה.

 7. במקטע מידע אימות, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • התחבר באמצעות חשבון מאגר היישומים. בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש חשבון מאגר היישומים כדי לאמת בשרת היעד של הניהול המרכזי.

  • התחבר באמצעות חשבון אחר. בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש בחשבון שונה חשבון מאגר היישומים עבור אימות בשרת היעד של הניהול המרכזי. אם תבחר באפשרות זו, בחר בסוג אימות וספק אישורים עבור החשבון לשימוש עבור האימות.

 8. לחץ על Connect.

  הערה: אם האישורים שהזנת הם חוקיים, מופיעה ההודעה שהחיבור הצליח.

  אתה מחובר לשרת הניהול המרכזי של היעד, המספק רשימה של היעד זכאי יישומי אינטרנט ואוספי אתרים.

 9. במקטע אוסף אתרים ויישום אינטרנט של יעד, לחץ על יישום אינטרנט ברשימה יישום אינטרנט של יעד יעד.

 10. ברשימה אוסף אתרי יעד, לחץ על אוסף אתרים המשמש כיעד.

 11. במקטע שמות משתמשים, בחר בתיבת הסימון פרוס שמות משתמשים אם ברצונך לכלול שמות משתמשים כאשר נתיב זה משמש לצורך פריסת תוכן.

 12. במקטע פרטי אבטחה, ברשימה מידע אבטחה בפריסת התוכן, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • הכל

  • הגדרות תפקיד בלבד

  • ללא

 13. לחץ על אישור.

לראש הדף

עריכת נתיב פריסת תוכן

 • בדף ' ניהול נתיבים של פריסות תוכן הדף משימות, לחץ על ערוך בתפריט עבור הנתיב שברצונך לערוך.

  לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות שבאפשרותך לערוך, עיין בסעיף יצירת נתיב פריסת תוכן חדש .

לראש הדף

מחיקת נתיב פריסת תוכן

 • בדף ' ניהול נתיבים של פריסות תוכן הדף משימות, לחץ על מחק בתפריט עבור הנתיב שברצונך למחוק.

 • לחץ על אישור בתיבת ההודעה השואלת אותך אם ברצונך להמשיך בפעולת המחיקה.

לראש הדף

צור משימה חדשה של פריסת תוכן

 1. בדף ' ניהול נתיבים של פריסות תוכן ומשימות, לחץ על משימה חדשה.

 2. בדף ' משימת פריסת תוכן ', במקטע שם ותיאור, הקלד שם עבור משימת פריסת התוכן בתיבה שם.

 3. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור משימת פריסת תוכן.

 4. במקטע נתיב, לחץ על נתיב פריסת התוכן בתפריט בחר נתיב פריסת תוכן.

 5. במקטע טווח, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אוסף האתרים כולו. בחר באפשרות זו אם ברצונך לכלול את כל האתרים באוסף האתרים בפריסה.

  • אתרים ספציפיים בתוך אוסף האתרים. בחר באפשרות זו אם ברצונך לציין האתרים באוסף האתרים בפריסה. אם תבחר באפשרות זו, לחץ על בחירת אתרים לבחירת האתרים שייכללו בפריסה.

 6. במקטע תדירות, באפשרותך לנקות את תיבת הסימון הפעל משימה זו בהתאם ללוח הזמנים הבא כדי להפעיל את המשימה באופן ידני, או באפשרותך לבחור את תיבת הסימון הפעל משימה זו בהתאם ללוח הזמנים הבא כדי לציין תזמון.

 7. במקטע אפשרויות פריסה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • פרוס רק חדשות, שינוי, או מחיקה של תוכן. בחר באפשרות זו כדי לפרוס תוכן חדש או תוכן שהשתנה או נמחק.

  • פרוס את כל התוכן, כולל תוכן שכבר נפרס לפני. בחר באפשרות זו כדי לפרוס את כל התוכן.

 8. במקטע הודעה, אם ברצונך לקבל דואר אלקטרוני לאחר משימת פריסת תוכן הושלמה בהצלחה, בחר בתיבת הסימון שלח דואר אלקטרוני כאשר משימת פריסת התוכן מצליחה.

 9. אם ברצונך לקבל דואר אלקטרוני כאשר משימת פריסת תוכן נכשלת, בחר בתיבת הסימון שלח דואר אלקטרוני אם משימת פריסת תוכן נכשלת.

 10. אם תבחר באפשרות שלח דואר אלקטרוני כאשר משימת פריסת התוכן מצליחה או בתיבת הסימון שלח דואר אלקטרוני אם משימת פריסת תוכן נכשלת, הקלד כתובת דואר אלקטרוני בתיבה הקלד כתובות דואר אלקטרוני.

לראש הדף

עריכה של משימת פריסת תוכן

 • בדף ' ניהול נתיבים של פריסות תוכן הדף משימות, לחץ על ערוך בתפריט עבור המשימה שברצונך לערוך.

  לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות שבאפשרותך לערוך, עיין בסעיף יצירת משימת פריסת תוכן חדש .

לראש הדף

מחיקת משימת פריסת תוכן

 1. בדף ' ניהול נתיבים של פריסות תוכן הדף משימות, לחץ על מחק בתפריט עבור המשימה שברצונך למחוק.

 2. לחץ על אישור בתיבת ההודעה השואלת אותך אם ברצונך להמשיך בפעולת המחיקה.

לראש הדף

הפעלה ידנית של משימת פריסת תוכן

 • בדף ' ניהול נתיבים של פריסות תוכן הדף משימות, לחץ על הפעל כעת בתפריט עבור המשימה שברצונך להפעיל.

  מצב משימת מדווח בעמודה מצב.

לראש הדף

ביטול משימת פריסת תוכן

 • בדף ' ניהול נתיבים של פריסות תוכן הדף משימות, לחץ על ביטול בתפריט עבור המשימה שברצונך לבטל.

  מצב משימת מדווח בעמודה מצב.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×