ניהול מעקב אחר עלויות הפרוייקט

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

כיצד ניתן לדעת אם הפרוייקט שלך מוגבל? במהלך מעקב אחר עלויות ב- Project. השתמש ב- Project כדי להשוות הערכות עלות מקוריות, עלויות בפועל, עלויות מוקרנות ולראות את השונות בין עלויות בכל עת ובכל רמה של פירוט. 

במאמר זה

מהו תהליך מעקב העלויות?

האם ניתן להעניק דוגמה למעקב אחר עלויות?

היכן ניתן להציג מידע אודות עלויות?

מהו תהליך מעקב העלויות?

כדי לעקוב אחר עלויות בצורה הטובה ביותר, עליך ליצור תחילה תקציב על-ידי יצירה והזנה של ערכי עלות עבור משאבי תקציב המוקצים ל- פעילות ערסל של פרוייקט. לאחר מכן, באפשרותך לזהות משאבים ועלויות אחרות של פעילויות שברצונך לעקוב אחריהן ולמדוד אותם כנגד משאבי התקציב. באפשרותך להזין תעריפי תשלום, עלויות לכל שימוש ועלויות קבועות עבור משימות, משאבים, ובמידת הצורך, הקצאות. לאחר מכן, ציין את העבודה המשוער או את משך זמן עבור פעילויות והקצה משאבים לפעילויות.

רק כאשר כל השלבים הללו מושלמים, ניתן Project לחשב את העלויות המוערכות הכוללות עבור הפרוייקט. ייתכן שתרצה למקד את ההערכות שלך. לאחר שתסיים, תוכל לסווג ולקבץ את כל המשאבים כדי להשוות אותם לעלויות המתוקצבות. באפשרותך גם להגדיר תוכנית בסיסית עם העלויות המתוקצבות ולהשתמש בה כדי להשוות עם עלויות בפועל כאשר הפרוייקט מתקדם.

לאחר שהפרוייקט מופעל, אתה מעדכן את התקדמות הפעילות – כמות העבודה שבוצעה בפעילויות או אחוז המשימות שהושלמו. Project מחשב עלויות עבורך בהתבסס על התקדמות הפעילות.

הערה: באפשרותך גם לבחור לבטל חישוב אוטומטי של עלויות ולהזין עלויות בפועל בעצמך, בנוסף להתקדמות הפעילות.

על-ידי שילוב העלויות בפועל של עבודה שהושלמה עם העלויות המשוערות עבור עבודה נותרת, Project מחשב עלויות מתוזמנות (מתוכננות). חשוב מכך, הוא מחשב את ההבדל בין העלויות המתוזמנות והעלויות הבסיסיות. הבדל זה, או סטיית עלות, מיידע אותך אם הפרוייקט שלך מופיע בתקציב.

באפשרותך לבצע מעקב אחר עלויות פשוט על-ידי הצגת העלויות בפועל ועלויות מתוזמנות (מתוכננות) עבור פעילויות, משאבים, מטלות והפרוייקט.

אם יצרת תקציב באמצעות תוכנית בסיסית, באפשרותך לבצע מעקב מקיף יותר על-ידי השוואת העלויות בפועל והעלויות המתוזמנות לגבי העלויות הבסיסיות.

כדי לקבוע אם אתה משתמש בתקציב או לא, באפשרותך להציג את סטיות העלות בין עלויות מתוזמנות לבין עלויות בסיסיות. לדוגמה, אם הפעילות מתוקצבת ל-$50, אך הפעילות מתבצעת בחצי דרך והיא כבר עולה $35, העלות המתוזמנת היא $60 (העלויות בפועל של $35 עד היום, בנוסף $25 לעלויות הצפויות עבור העבודה הנותרת בפעילות). סטיית העלות היא $10 ($60 של עלות בפועל מינוס $50 של עלות תקציב).

על-ידי פיקוח על סטיות עלות באופן קבוע, באפשרותך לבצע שלבים כדי לוודא שהפרוייקט שלך נשאר קרוב לתקציב שלו.

הערה: באפשרותך להציג סטיות עלות רק אם הזנת עלויות ראשוניות ושמרת תוכנית בסיסית. לדוגמה, אם לא הזנת תעריפי תשלום עבור משאב לפני ששמרת את תוכנית הבסיסית, לא תוכל להציג סטיות עלות עבור משאב זה.

האם ניתן להעניק דוגמה למעקב אחר עלויות?

באפשרותך להזין את המשימה שנקראת "בדוק את התוכנית" בתוכנית הפרוייקט ולהקצות בוחן חוזה לפעילות ב-$40 לשעה (להניח שהתשלום של הבודק הוא התרומה היחידה לעלות הפעילות). עליך להזין משך של 10 ימים (ב-8 שעות ביום) ולאחר מכן לשמור תוכנית בסיסית.

בסוף חמישה ימים, עליך לקבוע שהמשימה מסתיימת חצי ולסמן את המשימה ב- Project כ50% ביצוע. בתצוגה גיליון פעילויות, עליך להחיל את הטבלה ' עלות ' ולראות את הפרטים הבאים:

  • בשדה ' בסיסית ', Project מציג את העלות הבסיסית של הפעילות, $3,200, שהיא מחושבת על-ידי הכפלת האומדן המשך המקורי של 10 ימים (או 80 שעות) על-ידי התעריף הסטנדרטי של $40 לשעה.

  • מאחר שהמשימה לא הועלתה עלויות לא מתוכננות בחמשת הימים הראשונים, השדה בפועל מציג באופן מדויק את העלות בפועל שנצברה עד כה. במקרה זה, עבודה בפועל מחושבת על-ידי הנוסחה עבודה בפועל * תעריף סטנדרטי = עלות בפועל, או 40 שעות * $40 לשעה = $1,600. (שעות נוספות, עלויות לכל שימוש ועלויות קבועות אינם נכללים בדוגמה זו, אך ניתן לכלול אותו בעלות בפועל).

  • העלות הנותרת מחושבת על-ידי הנוסחה עבודה נותרת * תעריף סטנדרטי = עלות נותרת או 40 שעות * $40 לשעה = $1,600.

  • בשדה ' עלות כוללת ', Project מציג את העלות המתוזמנת, שהיא מחשבת בהתאם לנוסחה עלות בפועל + עלות נותרת = עלות מתוזמנת, או $1,600 + $1,600 = $3,200. מאחר שהעלות המתוזמנת שווה לעלות הבסיסית, השדה ' סטייה ' מציג את סטיית העלות (CV) של $0, כלומר, המשימה היא בדיוק על תקציב.

היכן ניתן להציג מידע אודות עלויות?

ב- Project, באפשרותך לראות עלויות עבור משימות, משאבים והקצאות. באפשרותך גם לראות את עלות הפרוייקט, המבוססת בדרך כלל על העלויות המפורטות הבאות. באפשרותך להציג את העלויות הכוללות ואת עלויות היחידת זמן עבודה הכוללות עלויות המפוזרות לאורך זמן.

לקבלת פרטים והליכים מפורטים להצגת מידע אודות עלויות ב- Project, ראה הצגת סכומי עלויות של פרוייקט.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider