ניהול מנהלי מערכת של Yammer

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

רק משתמשים בעלי תפקידי המתאים באפשרותך לבצע משימות ניהוליות Yammer. תפקידים מסוימים מנוהלות Yammer וחלק ב- Office 365.

להלן התפקידים הזמינים והפעולות שהאנשים שתפקידים אלה הוקצו להם יוכלו לבצע. לחץ על שם תפקיד לקבלת רשימה מפורטת של משימות שניתן לבצע תפקיד זה, ולקבלת שלבים כדי להוסיף ולהסיר לכל תפקיד עבור משתמש.

תפקיד

המטרה העסקית

ניהול קבוצת yammer

ניהול הפעילות באופן יומיומי בקבוצה כדי לשמור את קבוצת תפוס ולחץ על יעילות, כולל פיקוח על פעילות שימוש הקבוצה.

קורא דוח של office 365

הצגת דוחות המציגה שימוש הכולל של Yammer. תפקיד זה שימושית עבור כל אדם בעל לשפר ולפקח בהטמעה Yammer.

מנהל רשת yammer

קביעת תצורה של הרשת.

מנהלי מערכת מאומתים של yammer

קביעת תצורה של הרשת ולאחר מכן בצע משימות עם ההשלכות משפטיים עבור הנתונים המאוחסנים ב- Yammer, כגון קביעת תצורה של הגדרות אבטחה, ניטור מילות מפתח לשימוש המתאים, שמירת נתונים לניהול ולהצגה של ייצוא נתונים.

המנהל הכללי של office 365

כל הפעילויות Yammer אומת הניהול ו- Office 365 קורא דוח שבאפשרותך לבצע, פלוס משימות הניהול עבור שירותים אחרים של Office 365.

הענק ושנה תפקידי ניהול במרכז הניהול של Yammer. בצילום המסך שלהלן, ברגר דבורה הוא מנהל מערכת מאומת, Siciliani דייגו הוא מנהל רשת ו- Bowen מרב המוגדר כמנהל הכללי של Office 365.

צילום מסך המציג את רשימת מנהלי המערכת

ניהול קבוצת yammer

משימות

 • נהל ההגדרות עבור הקבוצה, כולל שם, תיאור, תמונות וכותרת עליונה של צבעים.

 • נהל את השיחות ואת הקבצים בקבוצה.

 • ניהול חברים ומנהלים הקבוצה.

 • פרסום הכרזות

לקבלת הוראות לביצוע משימות אופייני לנהל את קבוצת Yammer, ראה ניהול קבוצה ב- Yammer.

מי יכול לתת תפקיד זה לאחרים

 • כל משתמש Yammer היוצר קבוצה מוקצה את תפקיד ניהול של הקבוצה עבור הקבוצה באופן אוטומטי, באפשרותך ולהוסיף או להסיר מנהלי קבוצות אחרות. קיימת מגבלה של מנהלי קבוצות 100 לכל קבוצה.

 • מנהלי מערכת מאומתים באפשרותך להוסיף או להסיר מנהלי קבוצות בכל הקבוצות.

 • מנהלי רשת רק באפשרותך להוסיף או להסיר מנהלי קבוצות עבור הם חברים של קבוצות.

הערה: מנהלי רשת ומנהלי מאומת באפשרותך לבטל את האפשרות של משתמשי Yammer ליצור קבוצות. במקרה זה, הם עליך להקצות מערכת הקבוצה הראשוני, מי מכן יכול לבצע את כל משימות הניהול של הקבוצה עבור הקבוצה, לרבות הוספת מנהלי קבוצות נוספות. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול מי יוכל ליצור קבוצות של Office 365.

הוספה או הסרה של מנהל קבוצה מקבוצה

 • בדף ' קבוצה ', בפינה השמאלית העליונה, לחץ על סמל הגדרות, לחץ על ניהול חברים ומנהלים, בחר משתמש, ולאחר מכן לחץ על ביצוע הניהול, או ביטול תוקף הניהול.

קורא דוח של office 365

משימות

 • הצג דוחות שימוש עבור Yammer בלוח המחוונים דיווח השימוש של Office 365.

לקבלת מידע אודות גישה ופירוש של דוחות, ראה Yammer דוח פעילות, דוח פעילות קבוצות של Yammerו- Yammer דוח שימוש התקן.

מי יכול לתת תפקיד זה לאחרים

תפקיד זה כלול ב- Office 365 תפקיד מנהל כללי וניתן להעניק למשתמשים אחרים על-ידי למנהל הכללי של Office 365 לקבלת מידע נוסף אודות תפקיד זה, ראה אודות Office 365 תפקידי מנהל מערכת.

הוספה או הסרה של תפקיד קורא דוח

מנהל רשת yammer

משימות

 • קביעת תצורה של הגדרות רשת, כולל סמל וצבעים, מדיניות שימוש, מה כלול בפרופילי משתמשים.

 • ניהול משתמשים פנימיים ואורחים חיצוניים, הקבוצות שאינן מפורטות

 • הענקה וביטול של תפקיד מנהל רשת

 • עבור קבוצות שהם נמצאים, דבר מנהלי קבוצות לעשות.

לקבלת הוראות לביצוע משימות אופייניות עבור מנהלי מערכת של רשת, ראה את Yammer - עזרה למנהלי מערכת.

מי יכול לתת תפקיד זה לאחרים

אנשים בעלי תפקיד מנהל מערכת כללי של Office 365, ו- Yammer אומת מנהלים ומנהלי רשת לספק Yammer למשתמשים אחרים את תפקיד מנהל הרשת.

הוספת מנהל רשת

 1. במרכז הניהול של Yammer, לחץ על מנהלים ולאחר מכן, במקטע מינוי מנהלי מערכת נוספות, הזן את המשתמש שם.

 2. בחר להפוך מהחברים למנהל מערכת למשתמש זה ולאחר מכן לחץ על שלח.

הסרת מנהל רשת

 • במרכז הניהול של Yammer, לחץ על מנהלים, בחר את המשתמש שם ולאחר מכן לחץ על הסר.

מנהל מערכת מאומת

משימות

כל הפעילויות מנהל הרשת יכול לעשות, וכן:

 • הקצאת מאומת ורשתות תפקידי מנהל מערכת.

 • ניהול מדיניות תוכן, כולל ניטור מילות מפתח, שמירת נתונים, הגדרות אבטחה, וקריאה של נתונים בקבוצות פרטית.

 • ייצוא נתונים

 • ביצוע שילובים עם כלים אחרים

לקבלת הוראות לביצוע משימות אופייניות עבור מנהלי מערכת מאומתים, ראה את Yammer - עזרה למנהלי מערכת.

מי יכול לתת תפקיד זה לאחרים

 • למנהל הכללי של Office 365

 • מאומת Yammer ניהול.

הוספה או הסרה של מנהלי מערכת מאומתים, מבלי להעניק להם תפקיד מנהל כללי Office 365

 1. במרכז הניהול של Yammer, לחץ על מנהלים.

 2. אם המשתמש כבר מנהל מערכת רשת, את שמו יופיעו ברשימה מנהלים הנוכחי. בחר הענקת מאומת הניהול.

  אם המשתמש אינו כבר מנהל הרשת:

  1. במקטע מינוי מנהלי מערכת נוספים, לחפש אותן לפי שם, ובחר להפוך מהחברים למנהל מערכת למשתמש זה ולאחר מכן לחץ על שלח.

  2. אתר את המשתמש ברשימה s הניהול הנוכחית, ולחץ על הענקת למנהל מאומת.

שינוי מנהל מערכת מאומת שאינו גם מערכת כללי של Office 365 כמנהל רשת

 • במרכז הניהול של Yammer, לחץ על מנהלים ולאחר במקטע הנוכחי מנהלים, בשורה עבור המערכת, לחץ על ביטול תוקף למנהל מאומת.

הסרת כל תפקידי הניהול מנהלי מערכת מאומתים שאינו גם מנהל מערכת כללי של Office 365

 • במרכז הניהול של Yammer, לחץ על מנהלים ולאחר במקטע הנוכחי מנהלים, בשורה עבור המערכת, לחץ על הסר.

המנהל הכללי של office 365

כל אדם בעל תפקיד מנהל כללי Office 365 הוא באופן אוטומטי Yammer מאומת ניהול.

משימות

כל הפעילויות שבאפשרותך לבצע מנהל מערכת מאומת, וכן:

 • הצגת דוחות בלוח המחוונים דיווח של Office 365 שימוש.

 • הוספה והסרה של תפקיד מנהל כללי Office 365 והתפקיד קורא דוחות Office 365 ממשתמשים אחרים.

 • ניהול שירותים אחרים של Office 365.

מי יכול לתת תפקיד זה לאחרים

 • אנשים אחרים עם תפקיד מנהל מערכת כללי של Office 365.

הוספה או הסרה של תפקיד מנהל כללי Office 365

כדי להוסיף מנהל מערכת כללי של Office 365, ראה הקצאת תפקידי ניהול ב- Office 365 לעסקים.

הסרת אחר המנהל הכללי של Office 365

 • במרכז הניהול של Yammer, לחץ על מנהלים ולאחר בשורה עבור מנהל המערכת, לחץ על שינוי מצב של Office 365 מנהלי מערכת. פעולה זו מובילה אותך לדף Office 365 שבה ניתן לשנות התפקידים של המשתמש.

פתרון בעיות של תפקידי מנהל מערכת

האם ניתן לשנות תפקיד ניהול התמונות שלי עבור Yammer?

לא. מנהלי מערכת אין אפשרות לערוך תפקידים משלהם.

כיצד ניתן למצוא פרטים מנהלי מערכת מאומתים ורשת מיהם עבור הרשת שלנו?

משתמשים Non‐admin יכולים לראות את כל מנהלי המערכת ברשימה חברים בקבוצה כל החברה. מנהלי מערכת יש התחלה כחול לצד שמו /.

מנהלי מערכת יכולים להציג את רשימת מנהלי מערכת: במרכז הניהול של Yammer, בחר מנהלים. מנהלי מערכת יכולים גם לייצא רשימה של מנהלי מערכת כדי לסקור את האנשים שיש להם תפקיד מנהל רשת ולמי יש את התפקיד למנהל מאומת. במרכז הניהול של Yammer, בחר ייצוא משתמשים. בהמיוצא. ZIP קובץ, פתח Admins.csv.

אני מנהל מערכת כללי של Office 365 וכאשר אני נכנס ל- Yammer, מדוע איני רואה את כל כלי הניהול?

בדוק את האפשרויות הבאות לפתרון בעיות כדי לקבוע מדוע המנהל שלך אינו מקבל הודעות דואר אלקטרוני מ- Yammer:

 1. האם המנהל יצר חשבון Yammer?

  התהליך האוטומטי של Office 365 מסנכרן את המנהל הכללי כמנהל מאומת ב- Yammer, אך המשתמש עדיין צריך ליצור חשבון ב- Yammer כדי לקבל דואר אלקטרוני של אישור.

 2. האם המנהל נמצא בתחום הנכון?

  המשתמש חייב להיות כתובת דואר אלקטרוני הנמצא באותו תחום החברה שבו השתמשת כדי להפעיל את Yammer. אם תיצור מנהל מערכת ב- customer.uk, אך הרשת Yammer שלאחר שהפעלת customer.com, מנהל המערכת לא תסונכרן בשם Yammer מנהל מערכת מאומת. לקבלת מידע נוסף אודות אופן העריכה התחום של מנהל מערכת של, ראה המושגים הניהול של Yammer.

 3. האם המנהל משתמש בדואר אלקטרוני כללי?

  מנהל מערכת אינו יכול להיות בעל כתובת דואר אלקטרוני כללית ויש להקצות לו משתמש אמיתי. כדי להסדיר זאת, קיימות מילים מסוימות שאינן מותרות בכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל כללי:

  • admin,‏ noreply,‏ help,‏ support,‏ workfeed,‏ feedback,‏ yammer,‏ api,‏ abuse,‏ postmaster,‏ hostmaster,‏ root,‏ new,‏ create,‏ index,‏ show,‏ destroy,‏ delete ו- update

 4. האם החברה שלך הוסיפה את Yammer.com לרשימת הנמענים הבטוחים?

  ייתכן ששירות הדואר האלקטרוני שלך חוסם הודעות דואר אלקטרוני מהתחום של Yammer. ודא כי Yammer.com נמצא ברשימת הנמענים הבטוחים בחברה שלך וכי לא נמנעת ממנו שליחה של הודעות דואר אלקטרוני באף דרך אחרת.

למידע נוסף

Yammer - עזרה למנהלי מערכת

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×