ניהול מיקומי קבצים מהימנים של Excel Services

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מיקומי קבצים מהימנים הם אתרים של Microsoft Office SharePoint Server 2007, נתיבים של מוסכמה עולמית למתן שמות (UNC) או אתרי אינטרנט של HTTP ששרת שמפעיל את Excel Calculation Services מורשה לגשת לחוברות עבודה בהם.

באפשרותך ליצור מיקומים מהימנים שונים של קבצים עבור מטרות שונות או פרוייקטים שונים, ובאפשרותך להתאים את ההגדרות וההרשאות של מיקומי הקבצים.

בתחילה, לא קיימים מיקומי קבצים מהימנים של Excel Services. כדי להשתמש ב- Excel Services, עליך ליצור לפחות מיקום מהימן אחד של קבצים.

כדי לנהל מיקומי קבצים מהימנים של Excel Services, פתח את דף מיקומי קבצים מהימנים של Excel Services:

 1. פתח את דף הניהול עבור ספק השירותים המשותפים (SSP).

  כדי לפתוח את דף הניהול עבור ה- SSP, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בסרגל הניווט העליון, לחץ על ניהול יישומים.

  2. בדף 'ניהול יישומים', במקטע שירותים משותפים של Office SharePoint Server , לחץ על צור או קבע את תצורת השירותים המשותפים של חווה זו.

  3. בדף 'ניהול שירותים משותפים של חווה זו', לחץ על ה- SSP עבורו ברצונך לפתוח את דף הניהול.

 2. בדף הבית של ניהול שירותים משותפים, במקטע הגדרות Excel Services, לחץ על מיקומים מהימנים של קבצים .

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת מיקום קבצים מהימן

עריכת מיקום קבצים מהימן

מחיקת מיקום קבצים מהימן

הוספת מיקום קבצים מהימן

 1. בדף מיקומי קבצים מהימנים של Excel Services, לחץ על הוספת מיקום של קובץ מהימן.

 2. בדף מיקומי קבצים מהימנים של Excel Services, במקטע מיקום, הקלד כתובת עבור מיקום הקבצים המהימן.

  תבנית הכתובת חייבת להתאים לסוג המיקום שאתה מציין. סוג המיקום מצוין בשלב הבא.

  • תחת סוג מיקום , בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

   • Windows SharePoint Services. בחר באפשרות זו כדי לציין כתובת URL של אתר SharePoint כמיקום הקבצים המהימן.

   • UNC. בחר באפשרות זו כדי לציין שיתוף קבצים כמיקום הקבצים המהימן באמצעות כתובת UNC.

   • HTTP. בחר באפשרות זו כדי לציין כתובת option URL של HTTP כמיקום הקבצים המהימן.

  • אם ברצונך שהצאצאים של מיקום הקובץ המהימן יהיו גם הם מיקומי קבצים מהימנים, בחר בתיבת הסימון Children trusted.

   הערה: למרות שבאפשרותך לשפר את יכולת הניהול על-ידי מתן אמון בצאצאים, אתה עשוי גם ליצור בעיית אבטחה פוטנציאלית על-ידי מתן אפשרות לאתרי משנה ולספריות משנה של מיקומים מהימנים להיחשב אוטומטית כמהימנים ברגע היווצרותם.

  • בתיבה תיאור, באפשרותך גם להזין תיאור של מיקום הקבצים המהימן כדי לתאר את המטרה שלו.

 3. במקטע ניהול הפעלות, בתיבה זמן קצוב להפעלה, הקלד ערך בשניות שמייצג את הזמן שהפעלה של Excel Calculation Services יכולה להיות פתוחה ובלתי פעילה לפני שהיא נסגרת, כפי שנמדד מהסיום של כל בקשת פתיחה.

  אם ברצונך שלהפעלה לא יהיה זמן קצוב, הקלד ‎-1. כדי להגדיר את ההפעלה כך שתוקפה יפוג בתום בקשת פתיחה יחידה, הקלד 0.

  • בתיבה זמן קצוב קצר להפעלה, הקלד ערך בשניות שמייצג את הזמן שהפעלה של Excel Calculation Services יכולה להיות פתוחה ובלתי פעילה, לפני התערבות כלשהי של משתמש, לפני כיבוי ההפעלה, כפי שנמדד מסיום בקשת הפתיחה ההתחלתית.

   אם ברצונך שלהפעלה לא יהיה זמן קצוב, הקלד ‎-1. כדי להגדיר את ההפעלה כך שתוקפה יפוג בתום בקשת פתיחה יחידה, הקלד 0.

  • בתיבה משך זמן מרבי לבקשה , הקלד ערך בשניות עבור משך הזמן המרבי של בקשה יחידה בהפעלה.

   אם ברצונך שלבקשה לא תהיה מגבלה של משך זמן, הקלד -1.

   על-ידי הגבלת משך הזמן של בקשה יחידה, באפשרותך לעזור בהפחתת הסיכון של התקפה מסוג מניעת שירות.

 4. במקטע מאפייני חוברת עבודה, בתיבה גודל מרבי של חוברת עבודה , הקלד ערך במגה-בתים (MB) עבור הגודל המרבי של חוברת עבודה ש- Excel Calculation Services יכול לפתוח.

  אפשר להתפשר על ביצועים וזמינות משאבים כאשר משתמשים פותחים חוברות עבודה גדולות במיוחד. אם אינך שולט בגודל האפשרי של חוברות עבודה המופעלות על-ידי הפעלות פתוחות של Excel Calculation Services, אתה מסתכן בכך שמשתמשים יחרגו מיכולת הקיבול של המשאבים שלך ושהם יעמיסו על השרת.

  בתיבה גודל תרשים מרבי, הקלד ערך ב- MB עבור הגודל המרבי של תרשים ש- Excel Calculation Services יכול לפתוח.

 5. במקטע אופן פעולה של חישוב , בתיבה תקופת חיים של מטמון פונקציה נדיפה , הקלד ערך עבור משך הזמן המרבי בשניות שבו ערך מחושב עבור פונקציה נדיפה מאוחסן במטמון לחישובים אוטומטיים.

  כדי לחשב את הפונקציה הנדיפה פעם אחת בכל פתיחה, הקלד ‎-1. כדי לחשב את הפונקציה ברציפות, הקלד 0.

  תחת מצב חישוב חוברת עבודה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • קובץ. בחר באפשרות זו כדי לבצע חישובים כפי שצוין בקובץ.

  • ידני. בחר באפשרות זו אם ברצונך לבצע חישובים מחדש רק כאשר מתקבלת בקשה לחישוב מחדש.

  • אוטומטי. בחר באפשרות זו אם ברצונך שכל שינוי בערך יגרום לחישוב מחדש של כל הערכים האחרים שתלויים באותו ערך. כמו כן, פונקציות נדיפות נקראות אם הזמן הקצוב שלם חלף.

  • אוטומטי פרט לטבלאות נתונים. בחר באפשרות זו אם ברצונך שכל שינוי בערך יגרום לחישוב מחדש של כל הערכים האחרים שתלויים באותו ערך, כל עוד הערכים אינם בטבלת נתונים. כמו כן, פונקציות נדיפות נקראות אם הזמן הקצוב שלם חלף.

 6. במקטע נתונים חיצוניים, תחתאפשר שימוש בנתונים חיצוניים , בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • ללא. בחר באפשרות זו כדי להפוך לבלתי זמינים את כל חיבורי הנתונים החיצוניים עבור מיקום הקבצים המהימן.

  • ספריות חיבורי נתונים מהימנות בלבד . בחר באפשרות זו כדי להפוך לזמינים רק חיבורים למקורות נתונים שהם חלק מספריה מהימנה של חיבורי לנתונים. השרת יתעלם מהגדרות שמוטבעות בגליון העבודה.

  • ספריות חיבורי נתונים מהימנות וחיבורים מוטבעים . בחר באפשרות זו כדי להורות לשרת לנסות חיבורים מוטבעים אל מקורות נתונים רק לאחר שהשרת נכשל בניסיון של חיבורים למקורות נתונים שהם חלק מספריה מהימנה של חיבורי נתונים.

   עצה: אם אתה מנהל חיבורי נתונים עבור מספר קטן של עורכי חוברות עבודה, שקול לבחור באפשרות זו. היא מאפשרת לעורכי חוברות עבודה להטביע חיבורים ישירים אל מקורות נתונים חיצוניים בחוברות העבודה שלהם אך עדיין לקבל גישה אל ספריות מהימנות של חיבורי נתונים אם הקישורים המוטבעים נכשלים.

   תחת אזהרה בעת רענון , בחר בתיבת הסימון אזהרת רענון מופעלת כדי להציג אזהרה לפני רענון של נתונים חיצוניים עבור קבצים במיקום זה. כשאתה בוחר באפשרות זו, אתה מבטיח שמבוצע רענון אוטומטי של נתונים חיצוניים ללא התערבות משתמש.

   תחת עצור כאשר הפעולה רענן עם פתיחה נכשלת , בחר בתיבת הסימון עצירת פתיחה זמינה כדי להפסיק פעולה פתוחה על קובץ במיקום מהימן זה בנסיבות הבאות:

  • הקובץ מכיל חיבור לנתונים רענן עם פתיחה.

  • אין אפשרות לרענן את הקובץ כשהוא נפתח.

  • למשתמש אין זכות משתמש של פתיחה הקובץ

   תחת תקופת חיים של מטמון נתונים חיצוניים , בתיבה רענון אוטומטי (תקופתי / עם פתיחה): , הקלד ערך בשניות עבור משך הזמן המרבי שבו יכולה המערכת להשתמש בתוצאות של תשאול נתונים חיצוניים עבור תוצאות שאילתה חיצוניות שהתרעננו אוטומטית. כדי למנוע רענון נתונים לאחר השאילתה הראשונה, הקלד -1.

   תחת תקופת חיים של מטמון נתונים חיצוניים , בתיבה רענון ידני, הקלד ערך בשניות עבור משך הזמן המרבי שבו יכולה המערכת להשתמש בתוצאות של תשאול נתונים חיצוניים עבור תוצאות שאילתה חיצוניות שהתרעננו באופן ידני. כדי למנוע רענון נתונים לאחר השאילתה הראשונה, הקלד -1.

   בתיבה מספר מרבי של שאילתות בו-זמניות, הקלד ערך עבור מספר השאילתות המרבי שיכולות לפעול במקביל במהלך הפעלה יחידה.

 7. במקטע פונקציות המוגדרות על-ידי משתמש , בחר בתיבת הסימון מותרות פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש כדי לאפשר קריאה לפונקציות המוגדרות על-ידי משתמשים מחוברות עבודה שממוקמות במיקום הקבצים המהימן.

 8. לחץ על אישור.

לראש הדף

עריכת מיקום קבצים מהימן

 • בדף מיקומי קבצים מהימנים של Excel Services, הצבע על המיקום האמין של הקובץ שברצונך לערוך, לחץ על החץ שמופיע ולאחר מכן לחץ על ערוך.

לראש הדף

מחיקת מיקום קבצים מהימן

 1. בדף מיקומי קבצים מהימנים של Excel Services, הצבע על המיקום האמין של הקובץ שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על Delete.

 2. לחץ על אישור בתיבת ההודעה השואלת אם ברצונך להמשיך במחיקה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×