ניהול מיפויי מאפיינים של מטה-נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מיפוי מאפיינים של מטה-נתונים ממפה מאפיינים שמחולצים ממסמכים במהלך סריקות (נקראים מאפיינים סרוקים) של מאפיינים מנוהלים, שמשתמשים יכולים להשתמש בהם בשאילתות חיפוש. לדוגמה, לשלושה סוגים שונים של מסמכים יכולים להיות שמות שונים עבור המאפיין המזהה את המחבר. סוג מסמך אחד עשוי לקרוא למאפיין זה "מחבר", סוג אחר יקרא לו "כותב" וסוג שלישי יקרא לו "מאפיין3". באפשרותך למפות כל אחד ממאפיינים סרוקים אלה למאפיין המנוהל "מחבר" כך שכאשר המשתמש יבצע שאילתה לפי "מחבר", התוצאות המתאימות משלושת סוגי המסמכים ייכללו. ניתן לבצע חיפושים רק על מאפיינים מנוהלים, לא על מאפיינים סרוקים.

כדי לנהל מיפויי מאפיינים של מטה-נתונים, עליך לפתוח תחילה את הדף 'מיפויי מאפייני מטה-נתונים'. כדי לפתוח את הדף 'מיפויי מאפיינים של מטה-נתונים':

 1. בהפעלה המהירה, לחץ על ניהול יישומים.

 2. בדף 'ניהול יישומים', תחת יישומי שירות, לחץ על נהל יישומי שירות.

 3. בדף 'ניהול יישומי שירות', ברשימת יישומי השירות, לחץ על יישום שירות החיפוש שברצונך לקבוע את תצורתו, או לחץ במקום כלשהו בשורה של יישום שירות החיפוש שברצונך לקבוע את תצורתו ולאחר מכן לחץ על נהל ברצועת הכלים.

 4. בכרטיסיה SearchServiceApplicationName: דף ניהול החיפוש, בהפעלה המהירה, תחת שאילתות ותוצאות, לחץ על מאפיינים של מטה-נתונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת מאפיין מנוהל

עריכת מאפיין מנוהל

מחיקת מאפיין מנוהל

עריכת קטגוריה

מחיקת קטגוריה

הוספת מאפיין מנוהל

 1. בדף מיפוי מאפיינים של מטה-נתונים, לחץ על מאפיין מנוהל חדש.

 2. בדף 'מאפיין מנוהל חדש', במקטע שם וסוג, בתיבה שם מאפיין, הקלד את השם של המאפיין המנוהל החדש.

  1. בתיבה תיאור, הקלד תיאור מפורט של המאפיין.

  2. תחת סוג המידע במאפיין זה, בחר באחת מהאפשרויות הבאות בתור סוג הנתונים של מאפיין זה:

   • טקסט

   • מספר שלם

   • מקומות עשרוניים

   • תאריך ושעה

   • כן/לא

  3. בחר בתיבת הסימון כולל ערכים מרובים כדי לאפשר לך לבחור יותר מסוג נתונים אחד.

 3. במקטע מיפויים למאפיינים סרוקים, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  1. כלול ערכים מכל המאפיינים הסרוקים שמופו.     בחר באפשרות זו אם ברצונך למפות ערכים מכל המאפיינים הסרוקים עבור מסמך נתון. שאילתה עבור מאפיין במסמך, שבה כל המאפיינים הסרוקים ממופים, מחזירה תוצאה אם אחד מהמאפינים הסרוקים שמופו מתאים.

  2. כלול ערכים ממאפיין סרוק יחיד על-פי הסדר שצוין.     בחר באפשרות זו אם ברצונך למפות רק ערך אחד. בעת מיפוי מאפיינים סרוקים מרובים למאפיין מנוהל, הערך הראשון תחת מאפיינים סרוקים הממופים למאפיין מנוהל זה נבחר עבור המסמך.

  3. באפשרותך לשנות את סדר הרשימה על-ידי בחירת ערך ולחיצה על הלחצנים הזז למעלה והזז למטה.

  4. כדי להוסיף מיפוי לרשימה, לחץ על הוסף מיפוי.

   • בתיבת הדו-שיח בחירת מאפיין סרוק, הרחב את תפריט בחירת קטגוריה ולאחר מכן בחר כל הקטגוריות או סוג ספציפי של קטגוריית מסמכים (לדוגמה, Office או XML).

   • ברשימה בחר מאפיין סרוק, בחר מאפיין סרוק כדי למפות אותו למאפיין המנוהל שאתה מוסיף.

   • מכיוון שרשימת המאפיינים הסרוקים נוטה להיות ארוכה, באפשרותך להקליד את השם (או החלק הראשון של השם) של המאפיין שאתה מחפש בתיבה שם מאפיין סרוק ולאחר מכן ללחוץ על חפש.

   • לחץ על אישור.

 4. בדף מאפיינים מנוהלים חדשים, במקטע השתמש בטווחים, בחר בתיבת הסימון אפשר את השימוש של מאפיין זה בטווחים אם ברצונך שהמאפיין יהיה זמין להגדרת טווחי חיפוש.

  עצה: בחר בתיבת סימון זו רק עבור המאפיינים שבהם בכוונתך להשתמש בטווחים. כל אחד מהמאפיינים המוגדר כטווח יגדיל את גודל האינדקס; הימנע ממצב זה במידת האפשר.

 5. במקטע מיטוב אחסון של מאפיינים מנוהלים, בחר בתיבת הסימון הקטן דרישות אחסון עבור מאפייני טקסט על-ידי שימוש ב- Hash עבור השוואה אם ברצונך להקטין את שטח האחסון הדרוש למאפייני המטה-נתונים.

  בחר בתיבת הסימון הוסף מאפיין מנוהל לערכת תוצאות מותאמת אישית שמאוחזרת בכל שאילתה. הערה: רק 2 הקילו-בתים הראשונים של נתונים זמינים לתצוגה כברירת מחדל אם אתה משתמש בדף תוצאות מותאם אישית וברצונך להציג מאפיינים מנוהלים בדף תוצאות זה.

 6. לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח המודיעה שהשינויים ייכנסו לתוקף לאחר הסריקה המלאה הבאה, לחץ על אישור.

  הערה: שינויים במיפויי המאפיינים נכנסים לתוקף מסמך אחר מסמך, החל מהרגע שבו מסמך נסרק, ללא קשר לסוג הסריקה. סריקה מלאה מבטיחה שהשינויים מוחלים באופן עקבי על האינדקס כולו.

לראש הדף

עריכת מאפיין מנוהל

ייתכן שתרצה לערוך מאפיין מנוהל כדי למפות אליו מאפיין סרוק נוסף.

כדי לערוך מאפיין מנוהל:

 1. בדף 'מיפויי מאפיינים של מטה-נתונים', ברשימה תצוגת מאפיינים מנוהלים, הצבע על המאפיין המנוהל שברצונך לערוך, הרחב את התפריט ולאחר מכן לחץ על ערוך/מפה מאפיין.

 2. על מאפיין מנוהל עריכה - דף מהתנגשויות, קבע את תצורת ההגדרות שברצונך לשנות.

  לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות מאפיין מנוהל, עיין בסעיף הוספת מאפיין מנוהל של נושא זה.

לראש הדף

מחיקת מאפיין מנוהל

למחיקת מאפיין מנוהל יש את ההשלכות הבאות:

 • משתמשים לא יוכלו יותר לתשאל באמצעות מאפיין זה.

 • אם טווח משתמש במאפיין זה בכללים שלו, הטווח לא יעבוד.

 • אם יישומי חיפוש מותאמים אישית או רכיבי Web Part משתמשים במאפיין זה, הם לא יעבדו.

כדי למחוק מאפיין מנוהל:

 1. בדף 'מיפויי מאפיינים של מטה-נתונים', ברשימה תצוגת מאפיינים מנוהלים, הצבע על המאפיין המנוהל שברצונך למחוק, הרחב את התפריט ולאחר מכן לחץ על מחק.

 2. לחץ על אישור כדי לאשר את המחיקה.

לראש הדף

עריכת קטגוריה

כדי לערוך קטגוריה:

 1. בדף 'מיפויי מאפייני מטה-נתונים', לחץ על מאפיינים סרוקים.

 2. ברשימה תצוגת מאפיינים סרוקים, הצבע על הקטגוריה שברצונך לערוך, הרחב את התפריט ולאחר מכן לחץ על ערוך קטגוריה.

 3. בקטגוריה עריכה: דף CategoryName, במקטע שם ומידע, באפשרותך להקליד שם חדש עבור הקטגוריה או השאר את השם הנוכחי.

 4. במקטע הגדרות מאפיינים שנסרקו בכמות גדולה, בחר אחת או יותר מתיבות הסימון הבאות:

  • גלה מאפיינים חדשים באופן אוטומטי בעת ביצוע סריקה

  • מפה את כל מאפייני המחרוזות בקטגוריה זו למאפיין המנוהל של התוכן

  • צור באופן אוטומטי מאפיין מנוהל חדש עבור כל מאפיין שנסרק אשר התגלה בקטגוריה זו

  • מחק את כל המאפיינים שנסרקו שאינם ממופים

לראש הדף

מחיקת קטגוריה

כדי למחוק קטגוריה:

 1. בדף 'מיפויי מאפייני מטה-נתונים', לחץ על מאפיינים סרוקים.

 2. ברשימה תצוגת מאפיינים סרוקים, הצבע על הקטגוריה שברצונך למחוק, הרחב את התפריט ולאחר מכן לחץ על מחק.

 3. לחץ על אישור כדי לאשר את המחיקה.

לקבלת התוכן העדכני והמקיף ביותר הקשור למוצר זה, ראה http://technet.microsoft.com.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×