ניהול טווחי נתונים חיצוניים והמאפיינים שלהם

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לשנות את המאפיינים של טווח נתונים חיצוני לנתוני פקד שיובא לתוך גליון עבודה דרך חיבור למקור נתונים חיצוני.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד עוד אודות טווחי נתונים חיצוניים והמאפיינים

חיפוש טווח נתונים חיצוני

שינוי שם של טווח נתונים חיצוני

שינוי שאילתת הבסיס עבור טווח נתונים חיצוני

העתקת טווח נתונים חיצוני ואת שאילתת הבסיס שלו

ציון האופן שבו נתונים חדשים יתווספו לטווח נתונים חיצוני

ציון עיצוב ופריסת נתונים

העתקת נוסחאות בעת התרחבות טווח נתונים חיצוני

הקפאת נתונים בטווח נתונים חיצוני

התאמה אישית של שמות שדה בטווח נתונים חיצוני

חיפוש טווח נתונים חיצוני

למד עוד אודות טווחי נתונים חיצוניים והמאפיינים שלהם

טווח נתונים חיצוני (נקרא גם טבלת שאילתה) הוא שם מוגדר או שם טבלה שמגדירים את מיקום הנתונים שהובאו אל גליון עבודה. בעת התחברות לנתונים חיצוניים, Excel יוצר טווח נתונים חיצוני באופן אוטומטי. יוצא הדופן היחיד הוא דוח PivotTable המחובר למקור נתונים - דוח PivotTable אינו משתמש בטווח נתונים חיצוני. ב-Excel, באפשרותך לעצב ולפרוס טווח נתונים חיצוני או להשתמש בו בחישובים, בדומה לכל סוג נתונים אחר.

מאפייני טווח נתונים חיצוני

טווח נתונים חיצוני כולל מאפיינים נוספים (להבדיל ממאפייני חיבורים) שבהם באפשרותך להשתמש לשליטה בנתונים, כגון שימור עיצוב התאים ורוחב העמודות. באפשרותך לשנות מאפיינים אלה של טווח נתונים חיצוני על-ידי לחיצה על מאפיינים בקבוצה חיבורים שבכרטיסיה נתונים. לאחר מכן, בצע את השינויים הדרושים באמצעות השלבים הבאים:

 • עבור טווחי נתונים חיצוניים הנוצרים מ- Microsoft Query ואשף חיבור הנתונים, השתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני נתונים חיצוניים.

 • עבור טווחי נתונים חיצוניים הנוצרים מקובץ טקסט מיובא או משאילתת אינטרנט המאחזרת נתוני HTML, השתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני טווח נתונים חיצוני.

 • עבור טווחי נתונים חיצוניים הנוצרים משאילתת אינטרנט המאחזרת נתוני XML, השתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני מפות XML.

שימוש בתבניות עם טווחי נתונים חיצוניים

אם ברצונך לשתף סיכום או דוח המבוססים על נתונים חיצוניים, באפשרותך לתת למשתמשים אחרים חוברת עבודה המכילה טווח נתונים חיצוני, או באפשרותך ליצור תבנית דוח. תבנית דוח מאפשרת לשמור את הסיכום או הדוח מבלי לשמור את הנתונים החיצוניים, כך שהקובץ קטן יותר. הנתונים החיצוניים מאוחזרים כאשר משתמש פותח את תבנית הדוח.

לראש הדף

חיפוש טווח נתונים חיצוני

 1. בחר את גליון העבודה שבו ברצונך לבצע חיפוש עבור טווח נתונים חיצוני.

 2. ב- שורת הנוסחאות, לחץ על החץ לצד התיבה שם ולאחר מכן לחץ על שם טווח הנתונים החיצוני הרצוי.

לראש הדף

שינוי שם של טווח נתונים חיצוני

 1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל השמות, לחץ על שם טווח הנתונים החיצוני ולאחר מכן לחץ על ערוך. ניתן גם ללחוץ פעמיים על השם.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת שם, הקלד שם חדש עבור ההפניה בתיבה שם.

הערה: לחצן סגור סוגר את תיבת הדו-שיח מנהל השמות בלבד. אינך צריך ללחוץ על סגור כדי לבצע שינויים שכבר ביצעת.

לראש הדף

שינוי שאילתת הבסיס עבור טווח נתונים חיצוני

באפשרותך לשנות את שאילתת הבסיס עבור טווח נתונים חיצוני שנוצר מ- Microsoft Query, מקובץ טקסט מיובא, משאילתת אינטרנט או מאשף חיבור הנתונים.

שינוי שאילתת הבסיס עבור טווח נתונים חיצוני שנוצר מ- Microsoft Query

 1. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני שעבורו ברצונך לשנות את שאילתת הבסיס.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני נתונים חיצוניים, לחץ על מאפייני חיבור מאפיינים .

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור, לחץ על הכרטיסיה הגדרה ולאחר מכן לחץ על עריכת שאילתה.

לקבלת מידע נוסף אודות בנייה ועריכה של שאילתות ב- Microsoft Query, עיין בעזרה עבור Microsoft Query.

שינוי שאילתת הבסיס עבור טווח נתונים חיצוני שנוצר מקובץ טקסט מיובא

 1. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני שעבורו ברצונך לשנות את שאילתת הבסיס.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח חיבורי חוברת עבודה, לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור, לחץ על הכרטיסיה הגדרה ולאחר מכן לחץ על עריכת שאילתה.

 5. בתיבת הדו-שיח ייבוא קובץ טקסט, לחץ על ייבא.

 6. בצע שינויים בקובץ הטקסט המיובא באשף ייבוא הטקסט ולאחר מכן לחץ על סיום.

  לקבלת מידע נוסף אודות ייבוא קבצי טקסט, ראה ייבוא או ייצוא קבצי טקסט.

שינוי שאילתת הבסיס עבור טווח נתונים חיצוני שנוצר מ- Microsoft Query

 1. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני שעבורו ברצונך לשנות את שאילתת הבסיס.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח חיבורי חוברת עבודה, לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור, לחץ על הכרטיסיה הגדרה ולאחר מכן לחץ על עריכת שאילתה.

 5. בצע שינויים בשאילתת האינטרנט בתיבת הדו-שיח ערוך שאילתת אינטרנט ולאחר מכן לחץ על סיום.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירה ועריכה של שאילתות אינטרנט, ראה קבלת נתונים חיצוניים מדף אינטרנט.

שינוי שאילתת הבסיס עבור טווח נתונים חיצוני שנוצר באמצעות אשף חיבור הנתונים

 1. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני שעבורו ברצונך לשנות את שאילתת הבסיס.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני נתונים חיצוניים, לחץ על מאפייני חיבור מאפיינים .

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור, לחץ על הכרטיסיה הגדרה.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה סוג פקודה, לחץ על טבלה ולאחר מכן, בתיבה טקסט פקודה שנה את הערך לשם של טבלה, תצוגה או שאילתה מתאימה.

  • בתיבה סוג פקודה, לחץ על SQL או על ברירת מחדל ולאחר מכן, בתיבה טקסט פקודה, ערוך את משפט ה- SQL.

   הערה: בהתאם לאופן הגדרת החיבור, ייתכן שהתיבה סוג פקודה לא תהיה זמינה (היא תהיה מעומעמת).

לראש הדף

העתקת טווח נתונים חיצוני ואת שאילתת הבסיס שלו

 1. בשורת הנוסחאות, לחץ על החץ לצד תיבת שם ולאחר מכן לחץ על השם של טווח הנתונים החיצוני המבוקש.

  עבור טבלת Excel, בחר בשם הטווח ולאחר מכן הקש CTRL+A כדי לבחור בכותרות הטבלה.

  אם ברצונך לכלול תוויות או נוסחאות עמודה שאינן חלק מטווח הנתונים החיצוני, בחר בתאים המכילים את תוויות או נוסחאות העמודה שברצונך להעתיק. לחץ על החץ לצד תיבת שם בשורת הנוסחאות ולאחר מכן לחץ על השם של טווח הנתונים החיצוני שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. עבור לחוברת העבודה שבה ברצונך להדביק את טווח הנתונים החיצוני.

 4. לחץ על התא הימני העליון של ה אזור הדבקה.

  כדי להבטיח נתונים חיצוניים לא יחליפו נתונים קיימים, ודא כי גליון העבודה בו נתונים תחת או משמאל לתא שעליו תלחץ.

 5. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

הערה: אם תעתיק רק חלק טווח נתונים חיצוני, המשמש כבסיס שאילתה אינו מועתק ולא ניתן לרענן את הנתונים המועתקים.

לראש הדף

ציון האופן שבו נתונים חדשים יתווספו לטווח נתונים חיצוני

באפשרותך לשלוט באופן הטיפול בערכת נתונים גדולה או קטנה יותר המוחזרת ל- Excel כאשר מתבצע רענון נתונים.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני טווח נתונים חיצוני, תחת אם מספר השורות בטווח הנתונים משתנה בעת הרענון, לחץ על אחד מהבאים:

  • הוסף תאים עבור נתונים חדשים, מחק תאים שאינם בשימוש

   הערות: 

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, התאים הנמצאים ישירות מתחת לטווח הנתונים החיצוני זז מטה, אך תאים שנמצאים משמאל לטווח הנתונים החיצוני אינם זזים.

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, התאים הנמצאים ישירות מתחת לטווח הנתונים החיצוני זז מטה, אך תאים שנמצאים משמאל לטווח הנתונים החיצוני אינם זזים.

  • הוסף שורות שלמות עבור נתונים חדשים, נקה תאים שאינם בשימוש

   הערות: 

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, תאים הנמצאים ישירות מתחת ומשמאל לטווח הנתונים החיצוני זזים מטה.

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, תאים הנמצאים ישירות מתחת ומשמאל לטווח הנתונים החיצוני זזים מטה.

  • הקלד נתונים חדשים בתאים קיימים, נקה תאים שאינם בשימוש

   הערות: 

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, התאים הנמצאים ישירות מתחת לטווח הנתונים החיצוני זז מטה, אך תאים שנמצאים משמאל לטווח הנתונים החיצוני אינם זזים.

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, תאים הנמצאים ישירות מתחת ומשמאל לטווח הנתונים החיצוני זזים מטה.

לראש הדף

ציון עיצוב ופריסת נתונים

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. תחת עיצוב ופריסת נתונים, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לכלול שמות שדות כשורה הראשונה, בחר בתיבת הסימון כלול שמות שדות.

   הערה: תיבת סימון זו זמינה עבור טווח נתונים חיצוני המומר מתוכנית של Microsoft Office 2003 בלבד, או לטווח נתונים חיצוני הנוצר באופן תכנותי.

  • להוספת עמודה של מספרי שורה, בחר בתיבת הסימון כלול מספרי שורות.

   הערה: תיבת סימון זו אינה זמינה עבור קובץ טקסט מיובא, קובץ XML או שאילתת אינטרנט.

  • כדי לשמר את עיצוב התאים שהחלת, בחר בתיבת הסימון שמר עיצוב תא.

   הערה: עבור שאילתת אינטרנט, אפשרות זו מנוקה באופן אוטומטי כאשר אתה בוחר באפשרות עיצוב HTML מלא בתיבת הדו-שיח אפשרויות. באפשרותך לגשת לתיבת הדו-שיח אפשרויות מתיבת הדו-שיח עריכת שאילתה.

  • כדי לשמר את רוחבי העמודה שהגדרת, בחר בתיבת הסימון התאם רוחב עמודה.

  • כדי לשמר את מיון, סינון ופריסת העמודות שהחלת, בחר בתיבת הסימון שמר מיון/סינון/פריסה של עמודות.

   הערה: תיבת סימון זו אינה זמינה עבור שאילתת אינטרנט.

  • כדי לשמר את סינון העמודות שהחלת, בחר בתיבת הסימון שמר מיון עמודות.

   הערה: תיבת סימון זו זמינה עבור שאילתת אינטרנט המבוססת על נתוני XML בלבד.

לראש הדף

העתקת נוסחאות בעת התרחבות טווח נתונים חיצוני

הערה: ההליך הבא חל רק על טווח נתונים חיצוני שהומר מתוך תוכנית Microsoft Office 2003, או על טווח נתונים חיצוני, שנוצר באופן תיכנותי. ב- Office Excel 2007, כל טווחי נתונים חיצוניים שנוצרו באמצעות ממשק המשתמש נוצרים טבלאות Excel. טבלאות אלה הרחב באופן אוטומטי כאשר שורות חדשות מתווספות ומלא למטה עמודות מחושבות.

 1. הזן נוסחה בתא הסמוך לשורת הנתונים הראשונה בטווח הנתונים החיצוני.

  הערה: שורת הנתונים הראשונה עשויה להיות השורה הראשונה או השניה בטווח הנתונים החיצוני, הדבר תלוי באם השורה הראשונה מכילה כותרות.

 2. בחר את התא ולחץ פעמיים על נקודת אחיזה למילוי כדי להעתיק את הנוסחה לכל השורות בטווח הנתונים החיצוני.

 3. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני.

 4. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 5. בתיבת הדו-שיח מאפיינים טווח נתונים חיצוני, בחר בתיבת הסימון מלא נוסחאות כלפי מטה בעמודות סמוכות לנתונים.

  הערה: אם טווח נתונים חיצוניים מתרחב כאשר אתה רענון, Excel מעתיק רק את הנוסחאות הסמוכות באופן מיידי או בטווח נתונים חיצוניים.

לראש הדף

הקפאת נתונים בטווח נתונים חיצוני

הקפאת טווח נתונים חיצוני שומר את הנתונים אך לא את שאילתת הבסיס שלהם, כך שאין אפשרות לרענן טווח נתונים חיצוני מוקפא.

ניהול נתונים בטבלת Excel

 1. לחץ על גליון העבודה שמכיל את טבלת Excel שממנה ברצונך להסיר את חיבור הנתונים.

 2. בשורת הנוסחאות, לחץ על החץ לצד תיבת שם ולאחר מכן לחץ על השם של טווח הנתונים החיצוני שממנו ברצונך להסיר את חיבור הנתונים. טווח הנתונים נבחר.

 3. בכרטיסיה כלים, בקבוצה נתונים מטבלה חיצונית, לחץ על בטל קישור. טווח הנתונים נשאר והוא עדיין בעל אותו שם, אך החיבור נמחק.

הקפאת נתונים בטווח

הערה: ההליך הבא חל רק על טווח נתונים חיצוני שהומר מתוך תוכנית Microsoft Office 2003, או על טווח נתונים חיצוני, שנוצר באופן תיכנותי. ב- Office Excel 2007, כל טווחי נתונים חיצוניים שנוצרו באמצעות ממשק המשתמש נוצרים טבלאות Excel. טבלאות אלה הרחב באופן אוטומטי כאשר שורות חדשות מתווספות ומלא למטה עמודות מחושבות.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. תחת הגדרת שאילתה, נקה את תיבת הסימון שמור הגדרת שאילתה.

הערה: כאשר אתה שומר את חוברת העבודה שלך, שאילתת הבסיס נמחקת מחוברת העבודה. עם זאת, קבצי שאילתת מסד הנתונים השמורה (קבצי ‎.dqy או ‎.odc) אינם נמחקים. אם שמרת את השאילתה כאשר יצרת אותה באשף השאילתה או ב- Microsoft Query, קובץ השאילתה נשמר במחשב שלך ובאפשרותך להשתמש בשאילתה שוב כדי לאחזר נתונים חיצוניים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Microsoft Query.

לראש הדף

התאמה אישית של שמות שדה בטווח נתונים חיצוני

הערה: ההליך הבא חל רק על טווח נתונים חיצוני, שנוצר באמצעות אשף חיבורי הנתונים או Microsoft Query (ולא של קובץ הטקסט המיובא או שאילתת אינטרנט), טווח נתונים חיצוני המרה מתוך תוכנית Microsoft Office 2003, או טווח נתונים חיצוני שנוצר באופן תיכנותי. ב- Office Excel 2007, כל טווחי נתונים חיצוניים שנוצרו באמצעות ממשק המשתמש נוצרים טבלאות Excel.

 1. הוסף שורה ריקה מעל טווח הנתונים החיצוני.

  כיצד להוסיף שורה ריקה

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הוספת תאים ריקים חדשים    בחר טווח של תאים שבו ברצונך להוסיף את התאים הריקים החדשים. בחר מספר זהה של תאים שברצונך להוסיף.

   • להוסיף שורה יחידה    לחץ על תא בשורה באופן מיידי תחת היכן ברצונך השורה החדשה. לדוגמה, כדי להוסיף שורה חדשה מעל שורה 5, לחץ על תא בשורה 5.

   • להוסיף שורות מרובות    בחר את השורות באופן מיידי תחת שבו אתה רוצה את השורות החדשות. בחר את אותו מספר שורות שברצונך להוסיף.

   • הוספת עמודה בודדת    לחץ על תא בעמודה מיד משמאל שבו ברצונך להוסיף את העמודה החדשה. לדוגמה, כדי להוסיף עמודה חדשה מימין לעמודה B, לחץ על תא בעמודה b.

   • הוספת עמודות מרובות    בחר עמודות מיד משמאל שבו ברצונך להוסיף את העמודות החדשות. בחר את אותו מספר עמודות שברצונך להוסיף.

  2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על החץ לצד הוסף ולאחר מכן לחץ על אחד מהבאים: הוסף תאים, הוסף שורות לגיליון או הוסף עמודות לגיליון.

   אם אתה מוסיף תאים ריקים, לחץ על הסט תאים לימין או הסט תאים למטה כדי להגדיר שבו ברצונך להעביר את תאים קיימים.

   אם קיים עיצוב, באפשרותך להשתמש על מברשת עיצוב תמונת לחצן בקבוצה לוח בכרטיסיה בית כדי לבחור כיצד להגדיר את עיצוב התאים הנוספים, שורות או עמודות.

 2. הקלד את התוויות המבוקשות בתאים בשורה הריקה.

 3. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני.

 4. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 5. בתיבת הדו-שיח מאפייני טווח נתונים חיצוני, תחת עיצוב ופריסת נתונים, נקה את תיבת הסימון כלול שמות שדה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. כדי להסיר את שמות שדות קיימים ולרענן את טווח הנתונים החיצוניים, לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני ולאחר מכן לחץ על רענן נתונים תמונת לחצן .

הערה: כאשר אתה מאחזר נתונים ממסד נתונים, כל שינוי שתבצע לשמות עמודות ב- Microsoft Query יישמר בטווח הנתונים החיצוני. לקבלת מידע אודות שינוי שמות עמודות בשאילתה, עיין בעזרה של Microsoft Query.

לראש הדף

חיפוש טווח נתונים חיצוני

 1. לחץ על גליון העבודה המכיל את טווח הנתונים החיצוני שברצונך למחוק.

 2. בשורת הנוסחאות, לחץ על החץ לצד תיבת שם ולאחר מכן לחץ על השם של טווח הנתונים החיצוני המבוקש.

  אם טווח הנתונים החיצוני הוא טבלת Excel, הקש CTRL+A כדי לבחור בטבלה כולה.

 3. כדי למחוק את טווח הנתונים החיצוני, הקש DELETE.

 4. למחיקת שאילתת הבסיס, לחץ כן כאשר תתבקש לעשות זאת על-ידי Excel.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×