ניהול טווחי נתונים חיצוניים והמאפיינים שלהם

באפשרותך לשנות את המאפיינים של טווח נתונים חיצוני כדי לשלוט בנתונים שיובאו לתוך גליון עבודה באמצעות חיבור למקור נתונים חיצוני, כגון מסד נתונים, שאילתת אינטרנט או קובץ טקסט.

טווח נתונים חיצוני (הנקרא גם טבלת שאילתה) הוא שם מוגדר או שם טבלה שמגדיר את מיקום הנתונים שהובאו לגליון עבודה. בעת התחברות לנתונים חיצוניים, Excel יוצר באופן אוטומטי טווח נתונים חיצוני. החריג היחיד לכך הוא דוח PivotTable המחובר למקור נתונים-דוח PivotTable אינו משתמש בטווח נתונים חיצוני. ב-Excel, באפשרותך לעצב ולפרוס טווח נתונים חיצוני או להשתמש בו בחישובים, בדומה לנתונים אחרים.

מאפייני טווח נתונים חיצוניים

טווח נתונים חיצוני כולל מאפיינים נוספים (שאינם מבולבלים עם מאפייני חיבור) שבהם ניתן להשתמש כדי לשלוט בנתונים, כגון שימור עיצוב תא ורוחב עמודה. באפשרותך לשנות מאפיינים אלה של טווח נתונים חיצוניים על-ידי לחיצה על מאפיינים בקבוצה חיבורים בכרטיסיה נתונים . לאחר מכן בצע את השינויים על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 • עבור טווחי נתונים חיצוניים שנוצרו מתוך Microsoft Query ואשף חיבורי הנתונים, השתמש בתיבת הדו מאפייני נתונים חיצוניים .

 • עבור טווחי נתונים חיצוניים שנוצרו מקובץ טקסט מיובא או משאילתת אינטרנט שמאחזרת נתוני HTML, השתמש בתיבת הדו מאפייני טווח נתונים חיצוניים .

 • עבור טווחי נתונים חיצוניים שנוצרו משאילתת אינטרנט שמאחזרת נתוני XML, השתמש בתיבת הדו מאפייני מפת xml .

שימוש בתבניות עם טווחי נתונים חיצוניים

אם ברצונך לשתף סיכום או דוח המבוססים על נתונים חיצוניים, באפשרותך להעניק למשתמשים אחרים חוברת עבודה המכילה טווח נתונים חיצוני, או ליצור תבנית דוח. תבנית דוח מאפשר לך לשמור את הסיכום או את הדוח מבלי לשמור את הנתונים החיצוניים כך שהקובץ יהיה קטן יותר. הנתונים החיצוניים מאוחזרים כאשר משתמש פותח את תבנית הדוח.

 1. בחר את גליון העבודה שבו ברצונך לחפש טווח נתונים חיצוני.

 2. בשורת הנוסחאות, לחץ על החץ לצד התיבה שםולאחר מכן לחץ על שם טווח הנתונים החיצוני הרצוי.

 1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בתיבת הדו מנהל השמות , לחץ על השם של טווח הנתונים החיצוני ולאחר מכן לחץ על ערוך. ניתן גם ללחוץ פעמיים על השם.

 3. בתיבת הדו עריכת שם , הקלד את השם החדש עבור ההפניה בתיבה שם .

הערה: לחצן ' סגור ' סוגר רק את תיבת הדו ' מנהל השמות '. אין צורך ללחוץ על סגור כדי לבצע שינויים שכבר ביצעת.

באפשרותך לשנות את השאילתה המשמשת כבסיס עבור טווח נתונים חיצוני שנוצר מ-Microsoft Query, קובץ טקסט מיובא, שאילתת אינטרנט או אשף חיבורי הנתונים.

 1. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני שעבורו ברצונך לשנות את השאילתה המשמשת כבסיס.

 2. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חיבורים , לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו מאפייני נתונים חיצוניים , לחץ על מאפייני חיבור תמונת לחצן .

 4. בתיבת הדו מאפייני חיבור , לחץ על הכרטיסיה הגדרה ולאחר מכן לחץ על ערוך שאילתה.

לקבלת מידע נוסף אודות בנייה ועריכה של שאילתות ב-Microsoft Query, ראה עזרה של Microsoft Query.

 1. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני שעבורו ברצונך לשנות את השאילתה המשמשת כבסיס.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה חיבורים, לחץ על חיבורים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו חיבורי חוברת עבודה , לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו מאפייני חיבור , לחץ על הכרטיסיה הגדרה ולאחר מכן לחץ על ערוך שאילתה.

 5. בתיבת הדו ייבוא קובץ טקסט , לחץ על יבא.

 6. בצע שינויים בקובץ הטקסט המיובא באשף ייבוא הטקסט ולאחר מכן לחץ על סיום.

  לקבלת מידע נוסף אודות ייבוא קבצי טקסט, ראה ייבוא או ייצוא של קבצי טקסט.

 1. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני שעבורו ברצונך לשנות את השאילתה המשמשת כבסיס.

 2. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חיבורים , לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו חיבורי חוברת עבודה , לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו מאפייני חיבור , לחץ על הכרטיסיה הגדרה ולאחר מכן לחץ על ערוך שאילתה.

 5. בצע שינויים בשאילתת האינטרנט בתיבת הדו עריכת שאילתת אינטרנט ולאחר מכן לחץ על סיום.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירה ועריכה של שאילתות אינטרנט, ראה התחברות לדף אינטרנט.

 1. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני שעבורו ברצונך לשנות את השאילתה המשמשת כבסיס.

 2. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חיבורים , לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו מאפייני נתונים חיצוניים , לחץ על מאפייני חיבור תמונת לחצן .

 4. בתיבת הדו מאפייני חיבור , לחץ על הכרטיסיה הגדרה .

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה סוג הפקודה , לחץ על טבלה ולאחר מכן, בתיבת הטקסט פקודה , שנה את הערך לשם של טבלה, תצוגה או שאילתה מתאימים.

  • בתיבה סוג הפקודה , לחץ על SQL או על ברירת מחדל ולאחר מכן, בתיבת הטקסט של הפקודה , ערוך את משפט ה-sql.

   הערה: בהתאם לאופן שבו הוגדרו החיבור, התיבה סוג הפקודה עשויה להיות לא זמינה (היא מעומעמת).

 1. בשורת הנוסחאות, לחץ על החץ לצד התיבה שםובחר את השם של טווח הנתונים החיצוני שברצונך להעתיק.

  עבור טבלת Excel, בחר את שם הטווח ולאחר מכן הקש CTRL + A כדי לבחור את כותרות הטבלה.

  אם ברצונך לכלול תוויות עמודה או נוסחאות שאינן מהוות חלק מטווח הנתונים החיצוני, בחר את התאים המכילים את תוויות העמודות או הנוסחאות שברצונך להעתיק. לחץ על החץ לצד התיבה שם בשורת הנוסחאות ולחץ על שם טווח הנתונים החיצוני שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. עבור לחוברת העבודה שבה ברצונך להדביק את טווח הנתונים החיצוניים.

 4. לחץ על התא הימני העליון של האזור הדבקה.

  כדי להבטיח שנתונים חיצוניים אינו מחליף נתונים קיימים, ודא שגליון העבודה אינו מכיל נתונים מתחת או משמאל לתא שעליו אתה לוחץ.

 5. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

הערה: אם אתה מעתיק רק חלק מטווח נתונים חיצוני, השאילתה המשמש כבסיס אינו מועתק ולא ניתן לרענן את הנתונים שהועתקו.

באפשרותך לקבוע כיצד לטפל בערכת נתונים קטנה או גדולה יותר המוחזרת ל-Excel בעת רענון הנתונים.

 1. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חיבורים , לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בתיבת הדו מאפייני טווח נתונים חיצוניים , תחת אם מספר השורות בטווח הנתונים משתנה בעת הרענון, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • הוספת תאים עבור נתונים חדשים, מחיקת תאים שאינם בשימוש

   הערות: 

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, התאים ישירות מתחת לטווח הנתונים החיצוני מתקדמים למטה, אך התאים משמאל לטווח הנתונים החיצוני אינם זזים.

   • כאשר שורה אחת או יותר נמחקות במקור הנתונים, התאים ישירות מתחת לטווח הנתונים החיצוניים מתקדמים, אך התאים משמאל לטווח הנתונים החיצוני אינם זזים.

  • הוספת שורות שלמות עבור נתונים חדשים, ניקוי תאים שאינם בשימוש

   הערות: 

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, התאים ישירות מתחת ומשמאל לטווח הנתונים החיצוני מתקדמים כלפי מטה.

   • כאשר שורה אחת או יותר נמחקות במקור הנתונים, התאים ישירות מתחת ומשמאל לטווח הנתונים החיצוני אינם זזים.

  • החלפת תאים קיימים בנתונים חדשים, ניקוי תאים שאינם בשימוש

   הערות: 

   • כאשר שורה אחת או יותר מתווספות למקור הנתונים, התאים ישירות מתחת לטווח הנתונים החיצוניים מוחלפים, אך התאים משמאל לטווח הנתונים החיצוני אינם זזים.

   • כאשר שורה אחת או יותר נמחקות במקור הנתונים, התאים ישירות מתחת ומשמאל לטווח הנתונים החיצוני אינם זזים.

 1. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חיבורים , לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. תחת עיצוב נתונים ופריסה, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לכלול שמות שדות כשורה הראשונה, בחר בתיבת הסימון כלול שמות שדות .

   הערה: תיבת סימון זו זמינה רק עבור טווח נתונים חיצוני שהומר מתוכנית Microsoft Office 2003 או אל טווח נתונים חיצוני שנוצר באופן תוכניתי.

  • כדי להוסיף עמודה של מספרי שורות, בחר את תיבת הסימון כלול מספרי שורות .

   הערה: תיבת סימון זו אינה זמינה עבור קובץ טקסט מיובא, קובץ XML או שאילתת אינטרנט.

  • כדי לשמר את עיצוב התא שאתה מחיל, בחר את תיבת הסימון שמר עיצוב תא .

   הערה: עבור שאילתת אינטרנט, אפשרות זו מנוקה באופן אוטומטי בעת בחירת עיצוב HTML מלא בתיבת הדו אפשרויות . אתה ניגש לתיבת הדו אפשרויות מתיבת הדו עריכת שאילתה .

  • כדי לשמר את רוחב העמודות שאתה מגדיר, בחר את תיבת הסימון התאם רוחב עמודה .

  • כדי לשמר את מיון העמודות, הסינון והפריסה שאתה מחיל, בחר את תיבת הסימון שמר מיון עמודות/סינון/פריסה .

   הערה: תיבת סימון זו אינה זמינה עבור שאילתת אינטרנט.

  • כדי לשמר את סינון העמודות שאתה מחיל, בחר את תיבת הסימון שמר מסנן עמודות .

   הערה: תיבת סימון זו זמינה רק עבור שאילתת אינטרנט המבוססת על נתוני XML.

הערה: ההליך הבא חל רק על טווח נתונים חיצוני שהומר מתוכנית Microsoft Office 2003 או אל טווח נתונים חיצוני שנוצר באופן תוכניתי. כל טווחי הנתונים החיצוניים שנוצרו באמצעות ממשק המשתמש נוצרים כטבלאות Excel. טבלאות אלה מתרחבות באופן אוטומטי כאשר שורות חדשות נוספות וממלאות עמודות מחושבות.

 1. הזן נוסחה בתא הסמוך לשורה הראשונה של הנתונים בטווח הנתונים החיצוני.

  הערה: השורה הראשונה של הנתונים עשויה להיות השורה הראשונה או השניה בטווח הנתונים החיצוניים, בהתאם לשאלה אם השורה הראשונה מכילה כותרות.

 2. בחר את התא ולחץ פעמיים על הנקודת אחיזה למילוי כדי להעתיק את הנוסחה לכל השורות בטווח הנתונים החיצוני.

 3. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני.

 4. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חיבורים , לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 5. בתיבת הדו מאפייני טווח נתונים חיצוניים , בחר את תיבת הסימון מלא נוסחאות בעמודות סמוכות לנתונים .

  הערה: אם טווח הנתונים החיצוני מתרחב כאשר אתה מרענון, Excel מעתיק רק את הנוסחאות שסמוכות לטווח הנתונים החיצוני או ממנו.

הקפאת טווח נתונים חיצוני שומרת את הנתונים אך לא את שאילתת הבסיס שלו, ולכן לא ניתן לרענן טווח נתונים חיצוני קפוא.

 1. לחץ על גליון העבודה המכיל את טבלת Excel שממנה ברצונך להסיר את חיבור הנתונים.

 2. בשורת הנוסחאות, לחץ על החץ לצד התיבה שםולאחר מכן לחץ על שם טווח הנתונים החיצוני שממנו ברצונך להסיר את חיבור הנתונים. לאחר מכן, טווח הנתונים נבחר.

 3. בכרטיסיה כלים , בקבוצה נתונים של טבלה חיצונית , לחץ על בטל קישור. טווח הנתונים נשאר ועדיין נושא אותו שם, אך החיבור נמחק.

הערה: ההליך הבא חל רק על טווח נתונים חיצוני שהומר מתוכנית Microsoft Office 2003 או אל טווח נתונים חיצוני שנוצר באופן תוכניתי. כל טווחי הנתונים החיצוניים שנוצרו באמצעות ממשק המשתמש נוצרים כטבלאות Excel. טבלאות אלה מתרחבות באופן אוטומטי כאשר שורות חדשות נוספות וממלאות עמודות מחושבות.

 1. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חיבורים , לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. תחת הגדרת שאילתה, נקה את תיבת הסימון שמור הגדרת שאילתה .

הערה:  בעת שמירת חוברת העבודה, השאילתה המשמשת כבסיס נמחקת מחוברת העבודה. עם זאת, קבצי שאילתת מסד הנתונים שנשמרו (קבצי. dqy או. odc) אינם נמחקים. אם שמרת את השאילתה כאשר יצרת אותה באשף השאילתות או ב-Microsoft Query, קובץ השאילתה נשמר במחשב שלך, ובאפשרותך להשתמש שוב בשאילתה כדי לאחזר נתונים חיצוניים. לקבלת מידע נוסף, ראה עזרה של Microsoft Query.

הערה: ההליך הבא חל רק על טווח נתונים חיצוני שנוצר באמצעות אשף חיבורי הנתונים או שאילתת Microsoft (ולא לקובץ טקסט מיובא או שאילתת אינטרנט), טווח נתונים חיצוני שהומר מתוכנית Microsoft Office 2003 או חיצוני טווח נתונים שנוצר באופן תוכניתי. כל טווחי הנתונים החיצוניים שנוצרו באמצעות ממשק המשתמש נוצרים כטבלאות Excel.

 1. הוסף שורה ריקה מעל טווח הנתונים החיצוני על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר תא שמעלו ברצונך להוסיף את השורה החדשה. לאחר מכן, בכרטיסיה בית , בקבוצה תאים , לחץ על החץ לצד הוספהולאחר מכן לחץ על הוסף שורות לגיליון. מאחר שבחרת תא אחד, שורה חדשה נוספת מעל השורה הנוכחית.

  • לחץ על בורר השורות של השורה שמעליה ברצונך להוסיף שורה חדשה. לאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים , לחץ על הוסף . מאחר שבחרת שורה שלמה אחת, שורה חדשה נוספת מעל השורה שנבחרה.

 2. הקלד את התוויות הרצויות בתאים בשורה הריקה.

 3. לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני.

 4. בכרטיסיה נתונים , בקבוצה חיבורים , לחץ על מאפיינים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 5. בתיבת הדו מאפייני טווח נתונים חיצוניים , תחת עיצוב נתונים ופריסה, נקה את תיבת הסימון כלול שמות שדות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. כדי להסיר את שמות השדות הקיימים ולרענן את טווח הנתונים החיצוני, לחץ על תא בטווח הנתונים החיצוני ולאחר מכן לחץ על רענן נתונים תמונת לחצן .

הערה: כאשר אתה מאחזר נתונים ממסד נתונים, כל השינויים בשמות העמודות ב-Microsoft Query נשמרים בטווח הנתונים החיצוני. לקבלת מידע אודות שינוי שמות העמודות בשאילתה, ראה עזרה של Microsoft Query.

 1. לחץ על גליון העבודה המכיל את טווח הנתונים החיצוני שברצונך למחוק.

 2. בשורת הנוסחאות, לחץ על החץ לצד התיבה שםולאחר מכן לחץ על שם טווח הנתונים החיצוני שברצונך למחוק.

  אם טווח הנתונים החיצוני הוא טבלת Excel, הקש CTRL + A כדי לבחור את הטבלה כולה.

 3. כדי למחוק את טווח הנתונים החיצוני, הקש DELETE.

 4. כדי למחוק את השאילתה המשמשת כבסיס, לחץ על כן כאשר Excel יבקש ממך.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×