ניהול טבלאות מקושרות

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

קישור אל מקורות נתונים חיצוניים ויצירת פתרונות המבוססים על ערכות נתונים שונות הוא חוזק של Office Access. מנהל הטבלאות המקושרות הוא מיקום מרכזי להצגה וניהול של כל מקורות הנתונים והטבלאות מקושרות במסד נתונים של Access. מתוך זמן לזמן ריצה, ייתכן שיהיה עליך לרענן, קישור מחדש, עריכה או מחיקה של טבלאות מקושרות עקב שינויים מיקום מקור נתונים, שם טבלה או סכימת טבלה. לדוגמה, אתה עובר מבדיקה לבסביבת ייצור, לכן עליך לשנות את המיקום של מקור הנתונים. אם לדרישות פתרון השתנו, באפשרותך גם להוסיף או למחוק טבלאות מקושרות.

תיבת הדו-שיח ' מנהל טבלאות מקושרות

לשמור על כל מקור נתונים ושלו טבלאות מקושרות עם מנהל הטבלאות המקושרות

מה ברצונך לעשות?
לפני שתתחיל
רענון מקור נתונים לבין טבלאות מקושרות שלו
קישור מחדש של מקור הנתונים או את הטבלה המקושרת
עריכת מקור נתונים
הוסף מקור נתונים ועל טבלאות מקושרות
למחוק מקור נתונים או טבלה מקושרת

לפני שתתחיל

קיימות מספר גישות אליהן באמצעות מנהל הטבלאות המקושרות, אך אנו ממליצים רצף הבא שלבים כשיטת עבודה מומלצת:

 1. רענן את מקור הנתונים כדי להבטיח קישורים מוצלחת וכדי לזהות בעיות.

 2. אם מתעוררת בעיה עם מקור הנתונים, הזן את המיקום הנכון כאשר תתבקש או לערוך את מקור הנתונים כדי לפתור בעיות.

 3. קישור מחדש של טבלאות בודדות בעלות מצב נכשל. Access ירענן באופן אוטומטי את המצב כדי לציין הצלחה או כישלון.

 4. חזור על שלבים 1 עד 3 עד לתיקון כל בעיות.

לראש הדף

רענון מקור נתונים לבין שלו טבלאות מקושרות

רענון מקור נתונים לבין שלו טבלאות מקושרות כדי להבטיח שכל מקור הנתונים נגישה הטבלאות המקושרות פועלים כראוי.

 1. בחר נתונים חיצוניים > מנהל הטבלאות המקושרות.

  עצה    כדי לרענן טבלה מקושרת ספציפי מחלונית הניווט, ללחוץ עליו לחיצה ימנית, ולאחר מכן בחר רענן קישור. באפשרותך גם לרחף מעל שם הטבלה המקושרת כדי לראות את מחרוזת החיבור ומידע נוסף.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל הטבלאות המקושרות, בחר מקור נתונים או טבלאות מקושרות בודדים.

  בחירת מקור נתונים של בחירת כל הטבלאות המקושרות שלו. הרחב (+) ערכי מקור נתונים כדי לבחור טבלאות מקושרות בודדים.

 3. בחר רענן.

 4. אם מתעוררת בעיה עם המיקום מקור נתונים, הזן את המיקום הנכון אם אתה מתבקש או לערוך את מקור הנתונים.

 5. ודא כי העמודה מצב גלוי (ייתכן שתצטרך לגלול הצידה), ולאחר מכן הכנס אותו כדי לראות את התוצאות:

  • הצלחה     הטבלאות המקושרות עברו רענון בהצלחה.

  • נכשל     אחת או יותר הטבלאות המקושרות יש בעיה. כלול הסיבות הנפוצות ביותר עבור מצב שנכשלה: האישורים חדשה, או שינוי שם הטבלה. כדי לפתור את הבעיה, קישור מחדש את מקור הנתונים או את הטבלה המקושרת.

 6. בחר רענן שוב עד קבועות כל טבלה מקושרת שנכשלה ומציג העמודה מצב "הצלחה ".

לראש הדף

קישור מחדש של מקור נתונים או טבלה מקושרת

קישור מחדש של מקור נתונים כדי לשנות את מיקומו ואת טבלה מקושרת כדי לשנות את שמו.

 1. בחר נתונים חיצוניים > מנהל הטבלאות המקושרות.

  עצה    בסרגל הניווט, באפשרותך לרחף מעל שם הטבלה המקושרת כדי לראות את מחרוזת החיבור ומידע נוסף.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל הטבלאות המקושרות, בחר מקור נתונים או טבלאות מקושרות בודדים.

  ייתכן שתצטרך ההרחבה (+) ערכים בעמודה מקור נתונים.

 3. בחר מחדש.

 4. ובין אם לאו Access מאתרת את מקור הנתונים, Access יבקש ממך לבחור מיקום מקור נתונים חדש. לאחר שתיכנס המיקום הנכון, באפשרותך להשאיר ללא שינוי שמות טבלה מקושרת קיימת או לבחור שמות טבלאות חדשות.

 5. ודא כי העמודה מצב גלוי (ייתכן שתצטרך לגלול הצידה), ולאחר מכן הכנס אותו כדי לראות את התוצאות:

  • הצלחה     הטבלאות המקושרות שקושרו בוצעה בהצלחה.

  • נכשל     אחת או יותר הטבלאות המקושרות יש בעיה.

 6. תתבקש לספק שם טבלה חדש. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לבחור טבלה חדשה מתוך רשימה של טבלאות. אם תתבקש לספק מחרוזת חיבור, הזן את המחרוזת בתיבה מחרוזת חיבור. Access ירענן באופן אוטומטי את המצב כדי לציין הצלחה או כישלון.

 7. בחר מחדש שוב עד קבועות כל טבלה מקושרת שנכשלה ומציג העמודה מצב "הצלחה ".

לראש הדף

עריכת מקור נתונים

בהתאם למקור הנתונים, באפשרותך לשנות את שם התצוגה, נתיב מקור הנתונים, שם הקובץ, סיסמה או מחרוזת החיבור.

 1. בחר נתונים חיצוניים > מנהל הטבלאות המקושרות.

  עצה    בסרגל הניווט, באפשרותך לרחף מעל שם הטבלה המקושרת כדי לראות את מחרוזת החיבור ומידע נוסף.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל הטבלאות המקושרות, בחר את מקור הנתונים, רחף מעל מקור הנתונים, ולאחר מכן בחר ערוך.

 3. שנה את המידע בתיבת הדו-שיח עריכת קישור.

  עריכת קישור בתיבת הדו-שיח של מקור נתונים של Excel

  עריכת מידע אודות מקור נתונים של Excel

 4. בחר סיום.

לראש הדף

הוספת מקור נתונים לבין טבלאות מקושרות

באפשרותך להוסיף את הסוגים הבאים של מקורות נתונים: Access, SQL (שרת ו- Azure), Excel או מותאם אישית (טקסט, Microsoft Dynamics, ShaePoint רשימה, ODBC).

עצה    עבור מפתחים Access מי הזן מחרוזות חיבור בקוד VBA, שקול הוספה ועריכה של מחרוזת החיבור מתיבת הדו-שיח מנהל הטבלאות המקושרות במקום לשנות את קוד ישירות או כתיבת קוד מורכבות שמשתנה באופן אוטומטי מחרוזות חיבור.

 1. בחר נתונים חיצוניים > מנהל הטבלאות המקושרות.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל הטבלאות המקושרות, בחר באפשרות הוסף.

 3. כדי לשפר את יכולת הגילוי והמשמעות, הזן שם בתיבה שם תצוגה. שם תצוגת ברירת המחדל הוא סוג מקור נתונים.

  שם זה מוצג בעמודה מקור נתונים, באפשרותך למיין עמודה זו, ובאפשרותך להשתמש בשם כדי לסווג מקורות נתונים, שהוא שימושי במיוחד כאשר ברשותך מקורות נתונים רבים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

 5. בחר סגור.

לראש הדף

מחיקת מקור נתונים או טבלה מקושרת

ייתכן שתרצה למחוק מקור נתונים או טבלה מקושרת מאחר הן אינן נדרשות עוד וכדי הפחתת העומס של תיבת הדו-שיח מנהל הטבלאות קישור.

 1. בחר נתונים חיצוניים > מנהל הטבלאות המקושרות.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל הטבלאות המקושרות, בחר אחת או יותר מקורות נתונים או טבלאות מקושרות.

  ייתכן שתצטרך ההרחבה (+) ערכים בעמודה מקור נתונים.

 3. בחר מחק.

 4. כאשר תתבקש לאשר, בחר באפשרות כן.

  מחיקת טבלה מקושרת מסירה רק את המידע משמש כדי לפתוח את הטבלה במקור הנתונים לא הטבלה עצמה.

לראש הדף

למידע נוסף

ייצוא מידע של מקור נתונים מקושר ל- Excel

מבוא לייבוא, קישור וייצוא של נתונים ב- Access

ניהול מקורות נתונים של ODBC

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×