ניהול זכויות מידע ב- Office

אם קיבלת הודעת שגיאה של הרשאת קובץ בעת ניסיון להציג מסמך או הודעת דואר אלקטרוני, הגורם לכך הוא הכלי ניהול זכויות מידע (IRM). באפשרותך להשתמש ב- IRM כדי להגביל את ההרשאה עבור תוכן במסמכים, חוברות עבודה ומצגות באמצעות Office. IRM מאפשר לאנשים להגדיר הרשאות גישה כדי לסייע במניעת הדפסה, העברה או העתקה של מידע רגיש על-ידי אנשים לא מורשים. כאשר ההרשאה עבור קובץ מוגבלת באמצעות IRM, הגבלות הגישה והשימוש נאכפות גם אם הקובץ מגיע לנמענים לא צפויים. הסיבה לכך היא שהרשאות הגישה מאוחסנות במסמך, בחוברת העבודה, במצגת או בהודעת הדואר האלקטרוני עצמם, ויש לאמת אותן מול שרת ה- IRM.

IRM גם מסייע לאנשים לאכוף את ההעדפות האישיות שלהם בנוגע להעברה של מידע אישי או פרטי. IRM מאפשר לארגונים לאכוף מדיניות ארגונית החלה על פיקוח והפצה של מידע סודי או קנייני.

שימוש ב- IRM ב- Office

בחר את הפלטפורמה שבה אתה משתמש מהכרטיסיות בדף זה.

באמצעות IRM ב- Office, תוכל לנהל קבצי XML Paper Specification (.xps)‎ ואת סוגי הקבצים הבאים:

קבצי Word

סוג הקובץ

סיומת

מסמך

‎.doc

מסמך

‎.docx

מסמך המותאם למאקרו

‎.docm

תבנית

‎.dot

תבנית

‎.dotx

תבנית המותאמת למאקרו

‎.dotm

קבצי Excel

סוג הקובץ

סיומת

חוברת עבודה

‎.xls

חוברת עבודה

‎.xlsx

חוברת עבודה המותאמת למאקרו

‎.xlsm

תבנית

‎.xlt

תבנית

‎.xltx

תבנית המותאמת למאקרו

‎.xltm

חוברת עבודה בינארית שאינה XML

‎.xlsb

תוספת המותאמת למאקרו

‎.xla

תוספת המותאמת למאקרו

‎.xlam

קבצי PowerPoint

סוג הקובץ

סיומת

ייצוג

‎.ppt

ייצוג

‎.pptx

מצגת המותאמת למאקרו

‎.pptm

תבנית

‎.pot

תבנית

‎.potx

תבנית המותאמת למאקרו

‎.potm

הצגה

‎.pps

הצגה

‎.ppsx

הצגה המותאמת למאקרו

‎.ppsm

ערכת נושא של Office

‎.thmx

הערות: 

 • כאשר סוגי קבצים אלה מצורפים להודעת דואר אלקטרוני עם ניהול זכויות ב- Outlook, גם עליהם מוחל ניהול זכויות באופן אוטומטי.

 • בעת צירוף קובץ הודעה (‎.msg) להודעת דואר אלקטרוני עם ניהול זכויות, לא מוחל ניהול זכויות על ההודעה המצורפת. IRM אינו מחיל ניהול זכויות על קבצים מסוג msg.

קביעת התצורה של המחשב לשימוש ב- IRM

כדי להשתמש ב- IRM ב- Office, התוכנה הדרושה המינימלית היא Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1)‎. מנהל המערכת של RMS יכול לקבוע את התצורה של פריטי מדיניות IRM ספציפיים לחברה המגדירים מי יכול לגשת למידע ואיזו רמת עריכה מותרת עבור הודעת דואר אלקטרוני. לדוגמה, מנהל מערכת בחברה יכול להגדיר תבנית זכויות שנקראת "מידע סודי של החברה", המציינת שרק משתמשים בתוך התחום של החברה יכולים לפתוח הודעת דואר אלקטרוני שמשתמשת במדיניות זו.

הורדת הרשאות

בפעם הראשונה שבה אתה מנסה לפתוח מסמך, חוברת עבודה או מצגת בעלי הרשאה מוגבלת, עליך להתחבר לשרת רישוי כדי לאמת את האישורים שלך וכדי להוריד רשיון שימוש. רשיון השימוש מגדיר את רמת הגישה שלך לקובץ. תהליך זה נדרש עבור כל קובץ בעל הרשאה מוגבלת. במילים אחרות, אין אפשרות לפתוח תוכן בעל הרשאה מוגבלת ללא רשיון שימוש. הורדת הרשאות דורשת ש- Office ישלח את האישורים שלך, כולל כתובת הדואר האלקטרוני, ומידע אודות זכויות ההרשאה שלך לשרת הרישוי. המידע הכלול במסמך, בחוברת העבודה או במצגת אינו נשלח לשרת הרישוי. לקבלת מידע נוסף, קרא את המאמר נקודות מרכזיות בהצהרת הפרטיות עבור Microsoft Office 2010.

הגבלת הרשאה לתוכן בקבצים

מחברים יכולים להגביל הרשאה עבור מסמכים, חוברות עבודה ומצגות לפי משתמש, לפי קובץ או לפי קבוצה (הרשאות המבוססות על קבוצה דורשות שירות מדריך כתובות של Active Directory לצורך הרחבת קבוצה). מחברים משתמשים בתיבת הדו-שיח הרשאה כדי לתת למשתמשים גישת קריאה ושינוי, וכדי להגדיר תאריכי תפוגה עבור תוכן. לדוגמה, דניאל, המחבר, יכול לתת למיכל הרשאה לקרוא מסמך Word, אך לא לשנות אותו. דניאל יכול גם לתת לעידו הרשאה לשנות את המסמך ולאפשר לו לשמור את המסמך. בנוסף, דניאל עשוי להחליט להגביל את הגישה של מיכל ושל עידו למסמך זה למשך חמישה ימים לפני שתוקף ההרשאה עבור המסמך יפוג. לקבלת מידע אודות אופן ההגדרה של תאריך תפוגה עבור מסמך, חוברת עבודה או מצגת, ראה הגדרת תאריך תפוגה עבור קובץ.

הרשאה

 1. שמור את המסמך, חוברת העבודה או המצגת.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Word, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על המסמך, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  • ב- Excel, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על חוברת העבודה, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  • ב- PowerPoint, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על מצגת, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

 4. בתיבת הדו-שיח הרשאות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Word, בחר הגבל הרשאה עבור מסמך ולאחר מכן הקצה את רמות הגישה הרצויות עבור כל משתמש.

  • ב- Excel, בחר הגבל הרשאה עבור חוברת עבודה ולאחר מכן להקצות את רמות הגישה הרצויות עבור כל משתמש.

  • ב- PowerPoint, בחר הגבל הרשאה עבור מצגת ולאחר מכן הקצה את רמות הגישה הרצויות עבור כל משתמש.

   הבחירות שלך עשויות להיות מוגבלות אם מנהל המערכת הגדיר מדיניות הרשאה מותאמת אישית שאנשים אינם יכולים לשנות.

   רמות הרשאה

  • קריאה    משתמשים בעלי הרשאת קריאה יכולים לקרוא מסמך, חוברת עבודה או מצגת, אך אין להם הרשאה לערוך, להדפיס או להעתיק אותם.

  • שינוי    משתמשים בעלי הרשאת שינוי יכולים לקרוא ולערוך מסמך, חוברת עבודה או מצגת ולשמור בהם שינויים, אך אין להם הרשאה להדפיס אותם.

  • שליטה מלאה    למשתמשים בעלי הרשאת שליטה מלאה יש הרשאות עריכה מלאות, והם יכולים לבצע במסמך, בחוברת העבודה או במצגת כל פעולה שמחבר יכול לבצע, כגון הגדרת תאריכי תפוגה עבור תוכן, מניעת הדפסה ומתן הרשאות למשתמשים. לאחר שתוקף ההרשאה עבור מסמך, חוברת עבודה או מצגת פג עבור משתמשים מורשים, רק המחבר או משתמשים בעלי הרשאת שליטה מלאה עבור המסמך, חוברת העבודה או המצגת יכולים לפתוח את המסמך, חוברת העבודה או המצגת. למחברים יש תמיד הרשאת שליטה מלאה.

 5. כדי לתת למישהו הרשאת שליטה מלאה, בתיבת הדו-שיח הרשאות, לחץ על אפשרויות נוספות ולאחר מכן, בעמודה רמת גישה, לחץ על החץ ולחץ על שליטה מלאה ברשימה רמת גישה.

  תיבת הדו-שיח 'הרשאה'

 6. לאחר שתקצה רמות הרשאה, לחץ על אישור.

  מופיע סרגל ההודעות, המציין שהמסמך, חוברת העבודה או המצגת כוללים ניהול זכויות. אם עליך לבצע שינויים כלשהם בהרשאות גישה עבור המסמך, חוברת העבודה או המצגת, לחץ על שינוי הרשאה.

  סרגל ההודעות ב-Word

  אם מסמך, חוברת עבודה או מצגת בעלי הרשאה מוגבלת מועברים לאדם לא מורשה, מופיעה הודעה הכוללת את כתובת הדואר האלקטרוני או כתובת אתר האינטרנט של המחבר, כדי שאדם זה יוכל לבקש הרשאה עבור המסמך, חוברת העבודה או המצגת.

  תיבת דו-שיח ב- Word המראה שמסמך עם הרשאה מוגבלת הועבר לאדם לא מורשה

  אם המחבר בוחר לא לכלול כתובת דואר אלקטרוני, משתמשים לא מורשים מקבלים הודעת שגיאה.

הגדרת תאריך תפוגה עבור קובץ
 1. פתח את הקובץ.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Word, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על המסמך, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  • ב- Excel, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על חוברת העבודה, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  • ב- PowerPoint, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על מצגת, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

 4. בתיבת הדו-שיח הרשאות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Word, בחר את תיבת הסימון הגבל הרשאה עבור מסמך ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות.

  • ב- Excel, בחר את תיבת הסימון הגבל הרשאה עבור חוברת עבודה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות.

  • ב- PowerPoint, בחר את תיבת הסימון הגבל הרשאה עבור מצגת ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות.

 5. תחת הרשאות נוספות עבור משתמשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Word, בחר את תיבת הסימון תוקף מסמך זה פג ב ולאחר מכן הזן תאריך.

  • ב- Excel, בחר את תיבת הסימון תוקף חוברת עבודה זו פג ב ולאחר מכן הזן תאריך.

  • ב- PowerPoint, בחר את תיבת הסימון תוקף מצגת זו פג ב ולאחר מכן הזן תאריך.

 6. לחץ פעמיים על אישור.

שימוש בחשבון משתמש אחר של Windows כדי לנהל קבצים באמצעות זכויות

 1. פתח את המסמך, גליון העבודה או המצגת.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Word, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על המסמך, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על נהל אישורים.

  • ב- Excel, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על חוברת העבודה, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על נהל אישורים.

  • ב- PowerPoint, בכרטיסיה מידע, לחץ על הגן על מצגת, הצבע על הגבל הרשאה לפי אנשים ולאחר מכן לחץ על נהל אישורים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הדו-שיח בחירת משתמש, בחר את כתובת הדואר האלקטרוני של חשבון הדואר האלקטרוני שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • בתיבת הדו-שיח בחירת משתמש, לחץ על הוספה, הקלד את האישורים שלך עבור החשבון החדש ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים.

   תיבת הדו-שיח 'בחירת משתמש'

הצגת תוכן עם הרשאה מוגבלת

כדי להציג תוכן עם ניהול זכויות שיש לך הרשאות עבורו באמצעות Office, פתח את המסמך, חוברת העבודה או המצגת.

אם ברצונך להציג את ההרשאות שברשותך, לחץ על הצגת הרשאה בסרגל ההודעות או לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות בשורת המצב בחלק התחתון של המסך:

 • מסמך זה מכיל מדיניות הרשאות לחצן המראה שמסמך זה מכיל מדיניות הרשאות

 • חוברת עבודה זו מכילה מדיניות הרשאות לחצן המראה שמסמך זה מכיל מדיניות הרשאות

 • מצגת זו מכילה מדיניות הרשאות לחצן המראה שמסמך זה מכיל מדיניות הרשאות

הערה: כדי להגביל הרשאה לתוכן בקובץ, עליך להיות בעל Office for Mac Standard 2011.

IRM ב- Office for Mac 2011 ו- Office עבור Mac‏ 2016 מספק שלוש רמות הרשאה.

רמת הרשאה

מאפשרת

קריאה

קריאה

שינוי

קריאה, עריכה, העתקה, שמירת שינויים

שליטה מלאה

קריאה, עריכה, העתקה, שמירת שינויים, הדפסה, הגדרת תאריכי תפוגה עבור תוכן, הענקת הרשאות למשתמשים, גישה לתוכן באופן תוכניתי

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הגדרה ידנית של רמות הרשאה

 1. בכרטיסיה סקירה, תחת הגנה, לחץ על הרשאות ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- Word, הקבוצה 'הגנה'

 2. אם זו הפעם הראשונה שאתה ניגש לשרת הרישוי, הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת הרישוי, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון שמור סיסמה ב- Mac OS keychain.

  הערה:  אם לא תבחר את תיבת הסימון שמור סיסמה ב- Mac OS keychain, ייתכן שיהיה עליך להזין את שם המשתמש ואת הסיסמה פעמים רבות.

 3. בתיבות קריאה, שינוי או שליטה מלאה, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני או שם של אדם או קבוצה של אנשים שברצונך להקצות להם רמת גישה.

 4. אם ברצונך לחפש את כתובת הדואר האלקטרוני או השם בפנקס הכתובות, לחץ על לחצן אנשי קשר .

 5. אם ברצונך להקצות רמת גישה לכל האנשים בפנקס הכתובות שלך, לחץ על הוסף את כולם הוסף את כולם .

 6. לאחר שתקצה רמות הרשאה, לחץ על אישור.

  סרגל ההודעות מופיע ומציג הודעה שהמסמך כולל ניהול זכויות.

שימוש בתבנית כדי להגביל הרשאה

מנהל מערכת יכול להגדיר פריטי מדיניות IRM ספציפיים לחברה, אשר מגדירים מי יכול לגשת לרמות הרשאה למידע עבור אנשים. היבטים אלה של ניהול זכויות מוגדרים באמצעות תבניות השרת Active Directory Rights Management Services ‏ (AD RMS). לדוגמה, מנהל חברה יכול להגדיר תבנית זכויות שנקראת "חומר סודי של החברה", המציינת כי מסמכים המשתמשים במדיניות זו יכולים להיפתח רק על-ידי משתמשים בתוך התחום של החברה.

 • בכרטיסיה סקירה, תחת הגנה, לחץ על הרשאות, ולאחר מכן לחץ על תבנית הזכויות הרצויה.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- Word, הקבוצה 'הגנה'

שינוי או הסרה של רמות הרשאה שהגדרת

אם החלת תבנית כדי להגביל הרשאה, לא תוכל לשנות או להסיר רמות הרשאה; שלבים אלה פועלים רק אם הגדרת רמות הרשאה באופן ידני.

 1. בסרגל ההודעות, לחץ על שנה הרשאות.

 2. בתיבה קריאה, שינוי ושליטה מלאה, הזן כתובת דואר אלקטרוני חדשה או שם של אדם או קבוצה של אנשים שברצונך להקצות להם רמת גישה.

 3. כדי להסיר אדם או קבוצה של אנשים מרמת גישה, לחץ על כתובת הדואר האלקטרוני ולאחר מכן הקש DELETE.

 4. כדי להסיר את כולם מרמת הרשאה, לחץ על הוסף את כולם הוסף את כולם .

הגדרת תאריך תפוגה עבור קובץ מוגבל

מחברים יכולים להשתמש בתיבת הדו-שיח 'הגדרת הרשאות' כדי להגדיר תאריכי תפוגה עבור תוכן. לדוגמה, מיכל יכולה גם להחליט להגביל הן את הגישה של סיגל והן את הגישה של עידן למסמך זה עד ל- 25 במאי, ולאחר מכן ההרשאה למסמך תפוג.

 1. בכרטיסיה סקירה, תחת הגנה, לחץ על הרשאות ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- Word, הקבוצה 'הגנה'

 2. לחץ על אפשרויות נוספות, בחר את תיבת הסימון תוקף מסמך זה פג ב: ולאחר מכן הזן את התאריך.

  לאחר שפג תוקפה של הרשאת מסמך המוענקת לאנשים מורשים, רק המחבר או אנשים בעלי הרשאת שליטה מלאה יכולים לפתוח את המסמך.

אפשר לאנשים בעלי הרשאת שינוי או קריאה להדפיס תוכן

כברירת מחדל, לאנשים בעלי הרשאת שינוי או קריאה אין אפשרות להדפיס.

 1. בכרטיסיה סקירה, תחת הגנה, לחץ על הרשאות ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- Word, הקבוצה 'הגנה'

 2. לחץ על אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון אפשר לאנשים בעלי הרשאת שינוי או קריאה להדפיס תוכן.

אפשר לאנשים בעלי הרשאת קריאה להעתיק תוכן

כברירת מחדל, לאנשים בעלי הרשאת קריאה אין אפשרות להעתיק תוכן.

 1. בכרטיסיה סקירה, תחת הגנה, לחץ על הרשאות ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- Word, הקבוצה 'הגנה'

 2. לחץ על אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון אפשר לאנשים בעלי הרשאת קריאה להעתיק תוכן.

אפשר לקבצי Script לפעול בקובץ מוגבל

מחברים יכולים לשנות הגדרות כדי לאפשר הפעלה של פקודות מאקרו של Visual Basic בעת פתיחת מסמך וכדי לאפשר לקבצי Script של AppleScript לגשת למידע במסמך מוגבל.

 1. בכרטיסיה סקירה, תחת הגנה, לחץ על הרשאות ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- Word, הקבוצה 'הגנה'

 2. לחץ על אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון בצע גישה לתוכן באופן תוכניתי.

דרישת חיבור כדי לאמת הרשאות

כברירת מחדל, אנשים צריכים לבצע אימות על-ידי התחברות לשרת AD RMS בפעם הראשונה שבה הם פותחים מסמך מוגבל. עם זאת, באפשרותך לשנות זאת ולדרוש מהם לבצע אימות בכל פעם שהם פותחים מסמך מוגבל.

 1. בכרטיסיה סקירה, תחת הגנה, לחץ על הרשאות ולאחר מכן לחץ על גישה מוגבלת.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- Word, הקבוצה 'הגנה'

 2. לחץ על אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון דרוש חיבור כדי לאמת הרשאות.

הסרת הגבלות

 1. בכרטיסיה סקירה, תחת הגנה, לחץ על הרשאות ולאחר מכן לחץ על ללא הגבלות.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- Word, הקבוצה 'הגנה'

 2. בתיבת הדו-שיח, לחץ על הסר הגבלות.

נושאים קשורים

הגבלת הרשאה לתוכן בקובץ
פתיחת קובץ הכולל הרשאות מוגבלות
הוספת אישורים כדי לפתוח קובץ או הודעה עם ניהול זכויות
תבניות קובץ שפועלות עם ניהול זכויות מידע (IRM)

בגירסאות iOS של Office, כל הקבצים המוגנים באמצעות IRM שתקבל ייפתחו אם תיכנס באמצעות חשבון בעל הרשאות לקובץ. בעת פתיחת קובץ המוגן באמצעות IRM, תראה סרגל מידע בחלק העליון שמציע לאפשר לך להציג את ההרשאות שהוקצו לקובץ זה.

אם אתה מנוי של Office 365 עם Azure Rights Management ומחלקת ה- IT הגדירה כמה תבניות IRM לשימושך, באפשרותך להקצות תבניות אלה לקבצים ב- Office ב- iOS.

כדי להגן על קובץ, הקש על כפתור העריכה סמל 'ערוך' ביישום, עבור לכרטיסיה סקירה והקש על כפתור הגבל הרשאות. תראה רשימה של פריטי מדיניות IRM זמינים; בחר את הפריט הרצוי והקש על סיום כדי להחיל.

הערה: אם לחצן הגבל הרשאות אינו מופעל באפליקציה שלך, פתח כל מסמך קיים כלשהו שמוגן באמצעות IRM כדי לאתחל אותו.

למרות שבשלב זה אין אפשרות להקצות הרשאות IRM בגירסאות Android של Office, כל הקבצים המוגנים באמצעות IRM שתקבל ייפתחו אם תיכנס באמצעות חשבון בעל הרשאות לקובץ. בעת פתיחת קובץ המוגן באמצעות IRM, תראה סרגל מידע בחלק העליון שמציע לאפשר לך להציג את ההרשאות שהוקצו לקובץ זה.

בעת פתיחת קובץ המוגנים באמצעות IRM ב- Office עבור Android, באפשרותך להציג את ההרשאות שהוקצו לך.

ניהול זכויות מידע (IRM) עוזר לבצע את הפעולות הבאות:

 • למנוע אפשרות שנמען לא מורשה של תוכן מוגבל יעביר, יעתיק, ישנה, ידפיס, יעביר בפקס, או ידביק את התוכן לשימוש לא מורשה

 • להגביל תוכן לכל יעד שאליו הוא נשלח

 • לספק תפוגת קבצים כך שלא תהיה עוד אפשרות להציג תוכן במסמכים לאחר פרק זמן שצוין

 • לאכוף מדיניות ארגונית המפקחת על השימוש בתוכן ועל הפצתו בתוך החברה

IRM אינו יכול למנוע מתוכן מוגבל:

 • מחיקה, גניבה או לכידה והעברה על-ידי תוכניות זדוניות, כגון סוסים טרויאניים, רושמי הקשות וסוגים מסוימים של תוכנות ריגול

 • אובדן או השחתה בשל הפעולות של וירוסי מחשבים

 • העתקה ידנית או הקלדה מחדש מתוך תצוגה במסך של נמען

 • צילום דיגיטלי (כאשר הוא מוצג על המסך) על-ידי נמען

 • העתקה באמצעות תוכניות לכידת מסך של ספקים חיצוניים

הערה: לקבלת מידע אודות האופן שבו באפשרותך להגביל הרשאה לתוכן בהודעות דואר אלקטרוני, ראה יצירת הודעה עם הרשאה מוגבלת.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×