ניהול זכויות מידע ב- Microsoft Office system 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הערה: Office 2007 מגיע לסוף מחזור החיים של התמיכה שלו ב- 2017.

מאמר זה מסביר כיצד באפשרותך להגביל הרשאה לתוכן מסמכים, חוברות עבודה ומצגות באמצעות ניהול זכויות מידע (IRM), הזמין ב- Microsoft Office system 2007. לקבלת מידע אודות האופן שבו באפשרותך להגביל הרשאה לתוכן בהודעות דואר אלקטרוני, ראה הגבלת הרשאות למידע סודי בהודעות דואר אלקטרוני.

לקבלת מידע אודות אופן הגדרת סיסמה לפתיחה או שינוי של קובץ, ראה הגדרת סיסמה לפתיחה או שינוי של מסמך, חוברת עבודה או מצגת. קיימים מאמרים נוספים המתארים שימוש בסיסמאות כדי להגן על עיצוב במסמכים והגנה על רכיבי גליון עבודה או חוברת עבודה.

בנושא זה

המטרה של IRM והמגבלות שלו

ניהול סוגי קבצים ניתן זכויות ניהול זכויות מידע

קביעת התצורה של המחשב לשימוש ב- IRM

הורדת הרשאות

הגבל הרשאה לתוכן בקבצים

השתמש בחשבון משתמש Windows שונה כדי לנהל זכויות של קבצים

הצגת תוכן עם הרשאה מוגבלת

המטרה של IRM והמגבלות שלו

ניהול זכויות מידע (IRM) מאפשר לאנשים ולמנהלי מערכת לציין הרשאות גישה למסמכים, חוברות עבודה ומצגות. הרשאות אלה יסייעו למנוע הדפסה, העברה או העתקה של מידע רגיש על-ידי אנשים לא מורשים. לאחר שהרשאה לקובץ הוגבלה באמצעות IRM, הגבלות הגישה והשימוש יאכפו, ללא תלות במיקום שבו נמצא המידע, מאחר שההרשאה לקובץ מאוחסנת בקובץ המסמך עצמו.

IRM מסייע לאנשים לאכוף את ההעדפות האישיות שלהם בנוגע להעברה של מידע אישי או פרטי. IRM גם מסייע לארגונים לאכוף מדיניות ארגונית החלה על פיקוח והפצה של מידע סודי או קנייני.

IRM מסייע לבצע את הפעולות הבאות:

 • למנוע אפשרות שנמען לא מורשה של תוכן מוגבל יעביר, יעתיק, ישנה, ידפיס, יעביר בפקס, או ידביק את התוכן לשימוש לא מורשה

 • למנוע העתקה של תוכן מוגבל באמצעות התכונה Print Screen של Microsoft Windows

 • להגביל תוכן לכל מקום שבו הוא נשלח

 • לתמוך בתפוגת קבצים כך שלא תהיה עוד אפשרות להציג תוכן במסמכים לאחר פרק זמן שצוין

 • לאכוף מדיניות ארגונית המפקחת על השימוש בתוכן ועל הפצתו בתוך החברה

ל- IRM אין אפשרות למנוע:

 • מחיקה, גניבה או לכידה של תוכן והעברתו על-ידי תוכניות זדוניות, כגון סוסים טרויאניים, רושמי הקשות וסוגים מסוימים של תוכנות ריגול

 • אובדן תוכן או נזק לתוכן כתוצאה מפעולות של וירוסי מחשב

 • העתקה ידנית או הקלדה חוזרת של תוכן מוגבל על-ידי צפייה במסך של נמען

 • צילום תמונות דיגיטליות של התוכן המוגבל המוצג על המסך על-ידי נמען

 • העתקה של תוכן מוגבל באמצעות תוכניות לכידת מסך של צד שלישי

לראש הדף

סוגי קבצים שאת הזכויות שלהם ניתן לנהל באמצעות IRM

באמצעות IRM ב- מהדורה 2007 של Office, באפשרותך לנהל את הזכויות של קבצי ‏XML Paper Specification ‏(‎.xps) וכן של סוגי הקבצים הבאים:

קבצי Word

סוג הקובץ

שלוחה

מסמך

‎.doc

מסמך

‎.docx

מסמך מותאם מאקרו

‎.docm

תבנית

‎.dot

תבנית

‎.dotx

תבנית מותאמת מאקרו

‎.dotm

קבצי Excel

סוג הקובץ

שלוחה

חוברת עבודה

‎.xls

חוברת עבודה

‎.xlsx

חוברת עבודה מותאמת מאקרו

‎.xlsm

תבנית

‎.xlt

תבנית

‎.xltx

תבנית מותאמת מאקרו

‎.xltm

חוברת עבודה בינארית שאינה XML

‎.xlsb

תוספת מותאמת מאקרו

‎.xla

תוספת מותאמת מאקרו

‎.xlam

קבצי PowerPoint

סוג הקובץ

שלוחה

מצגת

‎.ppt

מצגת

‎.pptx

מצגת מותאמת מאקרו

‎.pptm

תבנית

‎.pot

תבנית

‎.potx

תבנית מותאמת מאקרו

‎.potm

הצג

‎.pps

הצג

‎.ppsx

תצוגה מותאמת מאקרו

‎.ppsm

ערכת נושא של Office

‎.thmx

הערות: 

 • כאשר סוגי קבצים אלה משויכים להודעת דואר אלקטרוני עם ניהול זכויות ב- Office Outlook 2007, ניהול זכויות יתבצע באופן אוטומטי גם עבורם.

 • בעת צירוף קובץ הודעה (‎.msg) להודעת דואר אלקטרוני עם ניהול זכויות, ההודעה המצורפת אינה עם ניהול זכויות. IRM אינו מנהל זכויות של קבצים מסוג msg.

לראש הדף

הגדרת המחשב לשימוש ב- IRM

כדי להשתמש ב- IRM ב- מהדורה 2007 של Office, גירסת התוכנה המינימלית הדרושה היא Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1)‎. אם אתה משתמש במחשב שבו פועל Windows Vista, לקוח Windows Rights Management Services (RMS)‎ כבר מותקן. אם אתה משתמש במחשב שבו פועל Windows XP‏, עליך או על מנהל RMS להתקין את Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1)‎. מנהל RMS יכול להגדיר מדיניות IRM ספציפית לחברה שמגדירה מי יכול לגשת למידע ואיזו רמת עריכה מותרת עבור הודעת דואר אלקטרוני. לדוגמה, מנהל חברה יכול להגדיר תבנית זכויות שנקראת "חומר סודי של החברה", המציינת כי הודעת דואר אלקטרוני המשתמשת במדיניות זו יכולה להיפתח רק על-ידי משתמשים בתוך התחום של החברה.

התקנת לקוח Windows Rights Management Services ‏(RMS)

 1. ב- Windows XP, לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות. בחלונית הימנית, לחץ על הוספת תוכניות חדשות. מרשימת התוכניות, לחץ על Windows Rights Management Services Client ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  הערה: בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות ולאחר מכן, בחלונית הימנית, לחץ על הוספת תוכניות חדשות. מרשימת התוכניות, לחץ על Windows Rights Management Services Client ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לחלופין, בעת ניסיון לפתוח קבצים שעברו מנוהל זכויות באמצעות IRM תחילה, מהדורה 2007 של Office יבקש ממך להוריד את לקוח שירותי ניהול זכויות של Windows אם אתה מפעיל את מחשב ללא בתוכנה זו.

לראש הדף

הורדת הרשאות

בפעם הראשונה שבה אתה מנסה לפתוח מסמך, חוברת עבודה או מצגת עם הרשאה מוגבלת, עליך להתחבר לשרת רישוי כדי לאמת את האישורים שלך וכדי להוריד רשיון שימוש. רשיון השימוש מגדיר את רמת הגישה שיש לך לקובץ. תהליך זה נדרש עבור כל קובץ עם הרשאה מוגבלת. במילים אחרות, אין אפשרות לפתוח תוכן עם הרשאה מוגבלת ללא רשיון שימוש. הורדת הרשאות מחייבת ש- Microsoft Office ישלח את האישורים (הכולל את כתובת הדואר האלקטרוני שלך) ומידע אודות זכויות ההרשאה שלך לשרת הרישוי. המידע הכלול במסמך אינו נשלח לשרת הרישוי. לקבלת מידע נוסף, קרא את הצהרת הפרטיות של Microsoft Office system 2007.

לראש הדף

הגבלת הרשאה לתוכן בקבצים

עורכים יכולים להגביל הרשאה עבור מסמכים, חוברות עבודה ומצגות לפי משתמש, לפי מסמך או לפי קבוצה (הרשאות מבוססות קבוצה דרוש משירות מדריך הכתובות של Microsoft Active Directory עבור הרחבת קבוצה). מחברים השתמש בתיבת הדו-שיח הרשאה כדי להעניק למשתמשים גישת קריאה ושינוי, וכן כדי לקבוע תאריכי תפוגה עבור תוכן. לדוגמה, רונן, העורך, יכול לתת לסיגל הרשאה לקרוא מסמך אך לא לערוך בו שינויים. רונן יכול גם לתת לעידן הרשאה לבצע שינויים במסמך כמו גם לאפשר לו לשמור את המסמך. רונן יכול גם להחליט להגביל הן הגישה של סיגל הגישה של עידן למסמך זה למשך חמישה ימים לפני הרשאה המסמך פג. לקבלת מידע אודות הגדרת תאריך תפוגה עבור מסמך, ראה הגדרת תאריך תפוגה עבור קובץ.

הרשאה

 1. שמור את המסמך, חוברת העבודה או המצגת.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על הכן, הצבע על הגבל הרשאה ולאחר מכן לחץ על לא להפצה.

 3. בחר בתיבת הסימון הגבל הרשאה למסמך זה ולאחר מכן הקצה את רמות הגישה הרצויות לך עבור כל משתמש.

  ייתכן שהאפשרויות העומדות לרשותך יהיו מוגבלות אם מנהל מערכת הגדיר מדיניות הרשאה מותאמת אישית שאינה ניתנת לשינוי על-ידי אנשים.

  רמות הרשאה

  • קריאה     משתמשים בעלי הרשאת קריאה יכולים לקרוא מסמך, חוברת עבודה או מצגת, אך אין להם הרשאה לערוך, להדפיס או להעתיק אותם.

  • שינוי     משתמשים בעלי הרשאת שינוי יכולים לקרוא, לערוך ולשמור שינויים במסמך, בחוברת עבודה או במצגת, אך אין להם הרשאה להדפיס אותם.

  • שליטה מלאה     משתמשים בעלי הרשאת שליטה מלאה נהנים מהרשאות עריכה מלאות ויכולים לבצע כל פעולה במסמך, בחוברת העבודה או במצגת הניתנת לביצוע על-ידי עורך, כגון הגדרת תאריכי תפוגה עבור תוכן, מניעת הדפסה והענקת הרשאות למשתמשים. לאחר שפג תוקפה של הרשאת מסמך המוענקת למשתמשים מרשים, רק עורך המסמך או משתמשים בעלי הרשאת שליטה מלאה יכולים לפתוח את המסמך. לעורכים יש תמיד הרשאת שליטה מלאה.

 4. כדי להעניק למישהו הרשאת שליטה מלאה, לחץ על אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על העמודה רמת גישה, לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על בקרת גישה ברשימה שינוי.

  אפשרויות נוספות בתיבת הדו-שיח 'הרשאות'

 5. לאחר שתקצה רמות הרשאה, לחץ על אישור.

  סרגל ההודעות מופיע ומציין שהמסמך כולל ניהול זכויות. אם תרצה לבצע שינויים בהרשאת הגישה במסמך, לחץ על שינוי הרשאה.

  סרגל ההודעות

  אם מסמך בעל הרשאה מוגבלת מועבר לאדם לא מורשה, מופיעה הודעה עם כתובת הדואר האלקטרוני של העורך או עם כתובת אתר אינטרנט, כך שהאדם יוכל לבקש הרשאה עבור המסמך.

  תמונת תיבת דו-שיח

  אם עורך בוחר לא לכלול הודעת דואר אלקטרוני, למשתמשים לא מורשים תוצג הודעת שגיאה.

הגדרת תאריך תפוגה עבור קובץ

 1. פתח את הקובץ.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על הכן, הצבע על הגבל הרשאה ולאחר מכן לחץ על לא להפצה.

 3. בחר בתיבת הסימון הגבל גישה למסמך זה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות.

 4. תחת הרשאות נוספות עבור משתמשים, בחר בתיבת הסימון התוקף של מסמך זה פג ב ולאחר מכן הזן תאריך.

 5. לחץ על אישור פעמיים.

לראש הדף

שימוש בחשבון משתמש אחר של Windows לניהול זכויות של קבצים

 1. פתח את המסמך, חוברת העבודה או המצגת.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על הכן, הצבע על הגבל הרשאה ולאחר מכן לחץ על ניהול אישורים.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הדו-שיח בחירת משתמש, בחר את כתובת הדואר האלקטרוני של החשבון שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • בתיבת הדו-שיח בחירת משתמש, לחץ על הוסף, הקלד את האישורים של החשבון החדש ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.

   תיבת הדו-שיח 'בחירת משתמש'

לראש הדף

הצגת תוכן בעל הרשאה מוגבלת

כדי להציג תוכן עם ניהול זכויות שעבורו יש לך הרשאות באמצעות מהדורה 2007 של Office, פתח את המסמך, חוברת העבודה או המצגת.

אם ברצונך להציג את ההרשאות המוגדרות עבורך, לחץ על הצג הרשאה בסרגל ההודעות או לחץ על הלחצן בשורת המצב בתחתית המסך.

תמונת לחצן

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×