ניהול הרשאות ותפקידים עבור ערכות מונחים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

נושא זה מסביר כיצד באפשרותך לתת הרשאות לאנשים כדי שהם יוכלו ליצור או לנהל מונחים בכלי ניהול מאגר המונחים.

לקבלת מבוא לתכונות מטה-נתונים מנוהלים ב- Microsoft SharePoint Server 2010 (כולל כמה מינוח מושגי המופיעים במאמר זה), ראה מבוא למנוהל מטה-נתונים ב- SharePoint Server 2010.

בנושא זה

תפקידי מטה-נתונים מנוהלים

הוספת מנהלי מאגרי מונחים

הוספת מנהלי קבוצות

הוספת משתתפים

תפקידי מטה-נתונים מנוהלים

אם ברצונך ליצור או לנהל את התנאים או ערכות המונחים על-ידי שימוש בכלי ניהול מאגר המונחים, עליך להקצות הרשאות מפורשות כך שיפעל עם מונחים מנוהלים. היקף משימות שניתן לבצע בכלי ניהול מאגר המונחים נקבע לפי התפקיד הספציפי שאליו הוקצית. מנהלי מאגרי מונחים כולל את ההרשאות הרחבה, בעוד למשתתפים (לא לבלבל אנשים שיש להם את רמת ההרשאה השתתפות עבור אתר) את הרשאות מוגבלות ביותר ולאחר מוגבלות לפעולות ברמת ערכת המונחים.

כלי ניהול מאגר המונחים כולל את התפקידים הבאים:

תפקיד

משימות שתפקיד זה יכול לבצע

מנהל חווה

 • יצירה של מאגר מונחים חדשה.

 • התחברות למאגר המונחים קיים.

 • הוספה או הסרה של מנהלי מאגרי מונחים.

מנהל מאגר מונחים

 • יצירה או מחיקה של קבוצות של ערכות מונחים.

 • הוספה או הסרה של מנהלי קבוצות או משתתפים.

 • שינוי שפות העבודה של מאגר המונחים.

 • ייבוא ערכות מונחים.

 • יצירה, שינוי שם, העתקה, שימוש חוזר, העברה ומחיקה של ערכות מונחים.

 • שינוי התיאור, הבעלים, איש הקשר, בעלי העניין ומדיניות השליחה של ערכת מונחים, וקביעה אם ערכת המונחים תהיה זמינה לתיוג.

 • יצירה, שינוי שם, העתקה, שימוש חוזר, מיזוג, ביטול, העברה ומחיקה של מונחים.

 • שינוי התיאור, התוויות ותווית ברירת המחדל של מונח, וקביעה אם המונח יהיה זמין לתיוג.

מנהל קבוצה

 • הוספה או הסרה של משתתפים.

 • ייבוא ערכות מונחים.

 • יצירה, שינוי שם, העתקה, שימוש חוזר, העברה ומחיקה של ערכות מונחים.

 • שינוי התיאור, הבעלים, איש הקשר, בעלי העניין ומדיניות השליחה של ערכת מונחים, וקביעה אם ערכת המונחים תהיה זמינה לתיוג.

 • יצירה, שינוי שם, העתקה, שימוש חוזר, מיזוג, ביטול, העברה ומחיקה של מונחים.

 • שינוי התיאור, התוויות ותווית ברירת המחדל של מונח, וקביעה אם המונח יהיה זמין לתיוג.

משתתף

 • יצירה, שינוי שם, העתקה, שימוש חוזר, העברה ומחיקה של ערכות מונחים.

 • שינוי התיאור, הבעלים, איש הקשר, בעלי העניין ומדיניות השליחה של ערכת מונחים, וקביעה אם ערכת המונחים תהיה זמינה לתיוג.

 • יצירה, שינוי שם, העתקה, שימוש חוזר, מיזוג, ביטול, העברה ומחיקה של מונחים.

 • שינוי התיאור, התוויות ותווית ברירת המחדל של מונח, וקביעה אם המונח יהיה זמין לתיוג.

לקבלת מידע מפורט אודות תפקידי אלה, עיין במאמר TechNet תפקידי מטה-נתונים מנוהלים.

הערה: אם תקבע את התצורה של ערכת מונחים, באפשרותך גם לייעד לקבוצה או אדם בעלים, איש קשר או בעלי עניין עבור ערכת המונחים. תוויות אלה שלוש מעניק קבוצות או משתמשים שתקצה תוויות אלה כל הרשאה ספציפית כדי לעבוד עם ערכת המונחים. מאפיינים אלה פשוט מספק דרך שימושיות למעקב אחר את שבעלי עסקים או בעלי עניין עבור ערכת מונחים.

בהתאם כיצד הפך החיבור ליישום שירות מטה-נתונים מנוהלים שתצורתו נקבעה, כללי שמשתמשים באתר, שיש להם לפחות הרשאות עבור התוכן באתר השתתפות, ייתכן שתוכל לעבוד עם מטה-נתונים מנוהלים בדרכים הבאות:

 • הם יוכלו לעדכן את הערכים בעמודות מטה-נתונים מנוהלים ברשימות ובספריות (אם תנאי ערכות המשויכות עמודות מטה-נתונים מנוהלים אלה מוגדרות להיות פתוחות ואם העמודה מטה-נתונים מנוהלים מאפשרת אפשרויות מילוי). משתמשי האתר יכולים גם להוסיף מונחים חדשים לערכת מונחים בעת עדכון הערך עבור עמודת מטה-נתונים מנוהלים).

 • הם יכולים ליצור מילות מפתח ארגוניות חדשות בעת עדכון העמודה של מילות מפתח ארגוניות עבור רשימה או ספריה.

 • הם יכולים להשתמש בניווט במטה-נתונים ברשימות או בספריות כדי לסנן את תצוגת הפריטים.

 • הם יכולים להשתמש במונחים מנוהלים או במילות מפתח ארגוניות בשאילתות חיפוש, ולאחר מכן למקד את תוצאות החיפוש בהתבסס על מונחים אלה.

משתמשי האתר שיש להם הרשאות לשינוי רשימות, ספריות או סוגי תוכן (לדוגמה, חברים בקבוצת בעלי אתר) באפשרותך ליצור עמודות חדשות של מטה-נתונים מנוהלים עבור רשימות, ספריות או סוגי תוכן. כאשר הם יוצרים עמודות אלה, שהם יכולים ליצור ערכות מונחים חדשה המקומיים לאוסף האתרים והם יוכלו לנהל את תנאי בתוך ערכות מונחים אלה.

שוב, אילו משתמשים יכולים תלוי כיצד הוגדר שהחיבור אל יישום השירות של המטה-נתונים מנוהלים אילו הרשאות השירות מעניק לחשבון מאגר היישומים עבור יישום האינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה הענקת הרשאה לגשת לשירות מטה-נתונים מנוהלים.

לראש הדף

הוספת מנהלי מאגר מונחים

עליך להיות מנהל חווה או מנהל מאגר מונחים כדי להקצות מנהלי מאגר מונחים. לאחר אנשים שהוגדרו כמנהלי מאגרי מונחים, הם תהיה היכולת להקצות אחרים מנהלי מאגר מונחים. לקבלת מידע אודות הוספה או הסרה של מונחים לאחסן מנהלים בתוך הניהול המרכזי, ראה הוספה והסרה של מונחים לאחסן מנהלי.

 1. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת ניהול האתר, לחץ על ניהול מאגר מונחים.

 3. בחלונית מאפיינים, בחר את יישום השירות מטה-נתונים מנוהלים שעבורו ברצונך להגדיר מנהל מאגר מונחים.

 4. בחלונית תצוגת העץ מימין, בחר את יישום השירות של המטה-נתונים מנוהלים, אם היא אינה מסומנת עדיין.

 5. בחלונית מאפיינים, בתיבה מנהלי מאגרי מונחים, הקלד את שמות האנשים שברצונך להוסיף. באפשרותך גם ללחוץ על לחצן עיון כדי למצוא ולהוסיף משתתפים.

 6. לאחר שתסיים להוסיף את האנשים שברצונך להפוך למנהלי מאגר מונחים, לחץ על שמור.

לראש הדף

הוספת מנהלי קבוצות

עליך להיות מנהל מאגר מונחים כדי להוסיף מנהלי קבוצות חדשים.

 1. עבור לאתר שבו ברצונך להוסיף מנהל קבוצה עבור כלי ניהול מאגר המונחים (אם אתה מעדכן קבוצה מקומית).

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת ניהול האתר, לחץ על ניהול מאגר מונחים.

 4. בחלונית מאפיינים, בחר את יישום השירות מטה-נתונים מנוהלים שעבורו ברצונך להגדיר מנהל קבוצה.

 5. בחלונית תצוגת העץ מימין, בחר את הקבוצה שעבורה ברצונך להוסיף מנהל קבוצה.

 6. בחלונית מאפיינים, בתיבה מנהלי קבוצות, הקלד את שמות האנשים שברצונך להוסיף. באפשרותך גם ללחוץ על לחצן עיון כדי למצוא ולהוסיף משתתפים.

 7. לאחר שתסיים להוסיף את האנשים שברצונך להפוך למנהלי קבוצות, לחץ על שמור.

לראש הדף

הוספת משתתפים

עליך להיות מנהל מאגר מונחים או מנהל קבוצה של קבוצה ספציפית כדי להוסיף משתתפים לקבוצה זו.

 1. עבור לאתר שבו ברצונך להוסיף משתתף (אם אתה מעדכן קבוצה מקומית).

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

 3. תחת ניהול האתר, לחץ על ניהול מאגר מונחים.

 4. בחלונית מאפיינים, בחר את יישום השירות מטה-נתונים מנוהלים שעבורו ברצונך להגדיר משתתף עבור קבוצה.

 5. בחלונית תצוגת העץ מימין, בחר את הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף משתתפים.

 6. בחלונית מאפיינים, בתיבה משתתפים, הקלד את שמות האנשים שברצונך להוסיף. באפשרותך גם ללחוץ על לחצן עיון כדי למצוא ולהוסיף משתתפים.

 7. לאחר שתסיים להוסיף את האנשים שברצונך להפוך למשתתפים, לחץ על שמור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×