ניהול הודעות דואר אלקטרוני באמצעות כללים

ניהול הודעות דואר אלקטרוני באמצעות כללים

כלל הוא פעולה ש- Outlook עבור Windows מבצעים באופן אוטומטי על הודעות נכנסות או יוצאות. אתה בוחר מה מפעיל את הכלל ואילו פעולות הכלל יבצע. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל להעברת כל ההודעות מהמנהל שלך לתיקיה מסוימת, או למחוק את כל ההודעות שמכילות את המילים ‎"Buy now!"‎ בנושא.

כיצד כללים עוזרים לך לנהל הודעות דואר אלקטרוני

באמצעות כללים, באפשרותך להקטין פעולות ידניות וחוזרות הדרושות לניהול הודעות הדואר האלקטרוני שלך. בעת הפעלת כללים, הם יפעלו ברציפות ובאופן אוטומטי.

כללים משתייכים באופן כללי לאחת משתי קטגוריות - ארגון או הודעה. באפשרותך להשתמש באשף הכללים כדי להגדיר בעזרתו את הכללים לניהול ההודעות שלך.

אשף הכללים כולל תבניות עבור רוב הכללים הנפוצים ביותר.

אשף הכללים של ‏Outlook

 • הישאר מאורגן   
  מעבר לכך שכללים אלה עוזרים בתיוק ההודעות, הם עוזרים גם בהמשך הטיפול בהודעות. באפשרותך ליצור כלל עבור הודעות משולח מסוים. באפשרותך להגדיר כלל, לדוגמה, יש לסמן בדגל את ההודעות שהתקבלו מהילה סילבר עם המילה "מכירות" בתיבה נושא, לסווג אותן לקטגוריה 'מכירות' ולהעביר אותן לתיקיה בשם 'מכירות של הילה'.

 • הישאר מעודכן   
  כללים אלה מיידעים אותך - בהתבסס על הבחירות שתבצע - כאשר מתקבלת הודעה מסוימת. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל ששולח באופן אוטומטי הודעה למכשיר הטלפון הנייד שלך בעת קבלת הודעה מבן משפחה.

 • התחל מכלל ריק   
  אלה הם הכללים שבאפשרותך ליצור ולהתאים אישית ללא תבנית כלל.


שלב 1: בחירת תבנית כללים של Outlook

 1. בחר כללים > נהל כללים והתראות ברצועת הכלים או בחר בכרטיסיה קובץ ולאחר מכן בחר נהל כללים והתראות.

 2. בתיבת הדו-שיח כללים והתראות, בכרטיסיה כללי דואר אלקטרוני, בחר כלל חדש.

 3. באשף הכללים, תחת שלב 1: בחר תבנית, בחר באחת מתבניות ברירת המחדל תחת הישאר מאורגן, הישאר מעודכן או התחל מכלל ריק.


שלב 2: עריכת תיאור הכלל

כל אחת מתבניות הכללים שבחרת בשלב 1 מציעה אפשרויות מעט שונות בשלב 2. כאשר האפשרויות מחייבות אותך לבצע בחירה, לדוגמה לציין שולח או לבחור תיקיה, האפשרות תופיע עם קו תחתון. בדוגמה זו, בחרנו באחד הכללים הנפוצים ביותר, להעברת הודעה מאדם מסוים לתיקיה.

 1. בחר משתמשים או קבוצה ציבורית בתיבה 'ערוך תיאור' כדי להציג את פנקס הכתובות שלך. בחר שם מפנקס הכתובות או הקלד את כתובת המשתמש בתיבה מאת ולאחר מכן בחר אישור.

 2. בחר צוין כדי להציג רשימה של התיקיות שלך. באפשרותך לבחור תיקיה קיימת או לבחור חדש כדי ליצור תיקיה חדשה. לאחר שבחרת את התיקיה המתאימה, בחר אישור.

אם אתה מעוניין לחקור אפשרויות מתקדמות עבור הכלל, בחר הבא ולאחר מכן דלג אל 'אפשרויות מתקדמות של כללים' למטה. אחרת, בחר סיום. פעולה זו תחזיר אותך לחלון כללים והתראות. מכאן, באפשרותך ליצור כלל אחר, או לבחור אישור כדי לשמור את השינויים.

 

• העבר הודעות ממישהו לתיקיה

 1. בחר בקישור משתמשים או תיקיה ציבורית.

 2. בתיבת הדו-שיח כתובת כלל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה חיפוש, הקלד שם.

   או

  • ברשימה פנקס כתובות, בחר מקור.

 3. כאשר הבחירה שלך מופיעה בתיבה מאת, בחר אישור.

 4. בחר בקישור התיקיה שצוינה, ובתיבת הדו-שיח כללים והתראות, בחר תיקיה ולאחר מכן בחר אישור.

 5. בחר הבא ועבור אל שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.

 

• העבר הודעות עם מילים ספציפיות בנושא לתיקיה

 1. בחר בקישור הנושא מילים ספציפיות.

 2. בתיבת הדו-שיח טקסט החיפוש, בתיבה ציין מילים או צירופי מילים לחיפוש בנושא, הקלד מילה או צירוף מילים שיש לחפש.

 3. בחר הוסף כדי להוסיף ערך לחלונית רשימת חיפוש ולאחר מכן בחר אישור.

 4. בחר בקישור התיקיה שצוינה, ובתיבת הדו-שיח כללים והתראות, בחר תיקיה ולאחר מכן בחר אישור.

 5. בחר הבא ועבור אל שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.

 

• העברת הודעות הנשלחות לקבוצה ציבורית לתיקיה

 1. בחר בקישור משתמשים או תיקיה ציבורית.

 2. בתיבת הדו-שיח כתובת כלל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה חיפוש, הקלד שם.

   או

  • ברשימה פנקס כתובות, בחר מקור.

 3. כאשר הבחירה שלך מופיעה בתיבה אל, בחר אישור.

 4. בחר בקישור התיקיה שצוינה, ובתיבת הדו-שיח כללים והתראות, בחר תיקיה ולאחר מכן בחר אישור.

 5. בחר הבא ועבור אל שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.

 

• סמן הודעות ממישהו להמשך טיפול

 1. בחר בקישור משתמשים או תיקיה ציבורית.

 2. בתיבת הדו-שיח כתובת כלל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה חיפוש, הקלד שם.

   או

  • ברשימה פנקס כתובות, בחר מקור.

 3. כאשר הבחירה שלך מופיעה בתיבה מאת, בחר אישור.

 4. בתיבת הדו-שיח סימון הודעה בדגל, בתיבה הוסף דגל עבור, קבל את הגדרת ברירת המחדל המשך טיפול, או בחר פריט אחר ברשימה.

 5. בתיבה עבור, קבל את הגדרת ברירת המחדל היום או בחר פריט אחר ברשימה.

 6. בחר אישור > הבא, ולאחר מכן עבור אל שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.

 

• העבר פריטי RSS מתוך הזנת RSS ספציפית לתיקיה

הערה: כדי להשתמש באפשרות זו, עליך להירשם כמנוי להזנת RSS. כאשר תבחר באפשרות זו, אין הנחיה להמשיך. אם תבחר לא, לא תוכל להמשיך, אך אם תבחר כן, תוכל להמשיך.

התבנית 'הישאר עדכני'

 

• הצג דואר ממישהו בחלון התראה על פריט חדש

 1. בחר בקישור משתמשים או תיקיה ציבורית.

 2. בתיבת הדו-שיח כתובת כלל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה חיפוש, הקלד שם.

   או

  • ברשימה פנקס כתובות, בחר מקור.

 3. כאשר הבחירה שלך מופיעה בתיבה מאת, בחר אישור.

 4. בחר הודעה ספציפית בקישור החלון 'התראה לגבי פריט חדש'.

 5. בתיבת הדו-שיח הודעת התראה, בתיבה ציין הודעת התראה , הקלד הודעה, ולאחר מכן בחר אישור.

 6. בחר אישור, ולאחר מכן עבור אל שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.

 

• השמע צליל כשאני מקבל הודעות ממישהו

 1. בחר בקישור משתמשים או תיקיה ציבורית.

 2. בתיבת הדו-שיח כתובת כלל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה חיפוש, הקלד שם.

   או

  • ברשימה פנקס כתובות, בחר מקור.

 3. כאשר הבחירה שלך מופיעה בתיבה מאת, בחר אישור.

 4. בחר בקישור השמע צליל, ובחלון בחירת צליל להשמעה, בחר קובץ (לדוגמה, קובץ ‎.wav) ולאחר מכן בחר פתח.

 5. בחר אישור, ולאחר מכן עבור אל שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.

 

• שלח התראה למכשיר הנייד שלי כשאני מקבל הודעות ממישהו

 1. בחר בקישור משתמשים או תיקיה ציבורית.

 2. בתיבת הדו-שיח כתובת כלל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה חיפוש, הקלד שם.

   או

  • ברשימה פנקס כתובות, בחר מקור.

 3. כאשר הבחירה שלך מופיעה בתיבה מאת, בחר אישור.

 4. בחר העברה למשתמשים או לקבוצה ציבורית.

 5. בתיבת הדו-שיח כתובת כלל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה חיפוש, הקלד שם.

   או

  • ברשימה פנקס כתובות, בחר מקור.

 6. כאשר הבחירה שלך מופיעה בתיבה אל, בחר אישור.

 7. בחר אישור, ולאחר מכן עבור אל שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.

התחל מתבנית כלל ריקה

 1. בחר אחת מהאפשרויות הבאות.

  • החל את הכלל על ההודעות שאני מקבל

   או

  • החל את הכלל על ההודעות שאני שולח

 2. בחר אישור, ולאחר מכן עבור אל שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.


שלב 3: הגדרת תנאים עבור כלל.

כעת יש לך הזדמנות להוסיף תנאים לאפשרויות שבחרת בשלב 2: עריכת תיאור הכלל. בהתאם לתנאים שתבחר, האפשרויות הזמינות לעריכת תיאור הכלל ישתנו.

הגדר את התנאים שקובעים מתי יש להחיל את הכללים באפשרות שנבחרה בתבנית 'שמור על הסדר' או בתבנית 'הישאר מעודכן' בעת הפעלת אשף הכללים

 1. תחת שלב 1: בחירת תנאים, בחר בתיבת הסימון עבור התנאי שברצונך להוסיף.

  הערה: באפשרותך לבחור בתיבות סימון מרובות.

 2. תחת שלב 2: ערוך את תיאור הכלל (לחץ על ערך המסומן בקו תחתון), בחר קישור, בצע את הפעולות הדרושות, ובסיום, בחר אישור.

 3. בחר את הקישור הבא, בצע את הפעולות הדרושות, ובסיום, בחר אישור.

 4. אם קישור אחר זמין, בחר אותו, בצע את הפעולות הדרושות, ובסיום, בחר אישור.

 5. כשתסיים, בחר סיום.

 1. בכרטיסיה קובץ, בחר נהל כללים והתראות.

 2. בתיבה כללים והתראות, בכרטיסיה כללי דואר אלקטרוני, בחר כלל חדש.

 3. תחת התחל מכלל ריק, בחר החל את הכלל על הודעות שאני מקבל או החל את הכלל על הודעות שאני שולח.

 4. בחר הבא ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  • תחת שלב 1: בחירת תנאים, בחר אילו תנאים (קריטריונים) ברצונך שההודעות יקיימו (יתאימו) כדי שהכלל יוחל.

   וכן

  • תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, בחר ערך המסומן בקו תחתון עבור כל תנאי שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 5. בחר הבא ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  • תחת שלב 1: בחירת פעולות, בחר את הפעולה בה ברצונך שהכלל ינקוט כשהתנאים שצוינו יתקיימו.

   וכן

  • תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון עבור כל פעולה שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 6. בחר הבא ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  • תחת שלב 1: בחירת חריגים, בחר את היוצאים מהכלל ולאחר מכן בחר הבא.

   וכן

  • תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, בחר ערך המסומן בקו תחתון עבור כל חריג שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 7. בחר הבא ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  • תחת שלב 1: ציון שם עבור כלל זה, הקלד שם.

   וכן

  • תחת שלב 2: הגדרת אפשרויות הכללים, בחר בתיבות הסימון של האפשרויות הרצויות.

   עצות: 

   • כדי להפעיל את הלל בהודעות הנמצאות כבר בתיבת הדואר הנכנס, בחר את תיבת הסימון הפעל כלל זה כעת על הודעות הנמצאות כבר בתוך "תיבת הדואר הנכנס".

   • כדי לכבות את הכלל שהופעל באופן אוטומטי, נקה את תיבת הסימון הפעל כלל זה.

   • כדי להחיל את הכלל על הגדרת כל חשבונות הדואר האלקטרוני ב- Outlook, בחר את תיבת הסימון צור כלל זה בכל החשבונות .

 8. בחר סיום.

באפשרותך ליצור כלל מכל הודעה. היתרון של שיטה זו הוא שכללים אלה מוצעים בהתבסס על שולח או נמען ההודעה. לדוגמה, כשאתה מתחיל עם הודעה, מוצע כלל אחד שמעביר את כל ההודעות משולח זה לתיקיה לפי בחירתך.

 1. בתיבת הדואר הנכנס, בחר את ההודעה שעבורה ברצונך ליצור כלל, ולאחר מכן בכרטיסיה בית, בקבוצה הזזה, בחר כללים.

  הערה: ברשימת הכללים, הכללים המוצעים מופיעים בהתבסס על הודעה השולח והנמענים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר כלל מוצע, בחר תיקיית יעד ולאחר מכן בחר אישור כדי להשלים את ההקצאה של כלל.

   או

  • בחר צור כלל ועבור אל השלב הבא.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת כלל, תחת כאשר אני מקבל דואר אלקטרוני בו מתקיימים כל התנאים הנבחרים, אל תבחר אף כלל או בחר באחת או יותר מתיבות הסימון הזמינות.

 4. תחת בצע את הפעולות הבאות, בחר בתיבות הסימון עבור הפעולה שברצונך שהכלל יבצע כאשר התנאים (קריטריונים) שצוינו מתקיימים.

 5. בחר בתיבת הסימון העבר את הפריט לתיקיה.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר באפשרות בחר תיקיה ובחר תיקיה קיימת.

   או

  • בחר חדש כדי ליצור תיקיה.

  הערות: 

  • כדי להוסיף תנאים, פעולות או חריגים נוספים לכלל, בחר אפשרויות מתקדמות, ולאחר מכן בצע את שאר ההוראות באשף הכללים.

  • לקבלת מידע נוסף, ראה עיצוב כלל מותאם אישית.

 7. בחר אישור.

 8. בתיבת ההודעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר אישור.

   או

  • בחר בתיבת הסימון הפעל כלל זה כעת על הודעות הנמצאות כבר בתיקיה הנוכחית ולאחר מכן בחר אישור.

ראה ייבוא או ייצוא של סדרת כללים כדי ללמוד כיצד לייבא או לייצא כללים כך שאחרים יוכלו להשתמש בהם.

באפשרותך למחוק כלל כאשר עוד בו עוד צורך.

 1. בכרטיסיה קובץ, בחר נהל כללים והתראות.

 2. בתיבת הדו-שיח כללים והתראות, בכרטיסיה כללי דואר אלקטרוני, בחר את הכלל שברצונך למחוק.

 3. בחר מחק סמל 'מחיקה' > אישור.

באפשרותך להפעיל כלל אחד או יותר באופן ידני.

 1. בכרטיסיה קובץ, בחר נהל כללים והתראות, ובכרטיסיה כללי דואר אלקטרוני, בחר הפעל כללים כעת.

 2. בתיבה הפעלת כללים כעת, תחת בחר כללים להפעלה, בחר בתיבת הסימון עבור כל כלל שאותו ברצונך להפעיל.

 3. בתיבה הפעל בתיקיה, אם ברצונך לבחור תיקיה אחרת, בחר עיון, בחר בתיקיה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בחר בתיבת הסימון כלול תיקיות משנה כדי לכלול את כל התיקיות שנמצאות תחת התיקיה שבחרת בשלב 3.

 4. ברשימה החל כללים על, קבל את הגדרת ברירת המחדל 'כל ההודעות', או שנה ל'הודעות שנקראו' או 'הודעות שלא נקראו'.

 5. בחר הפעל כעת.

קיימים שני סוגי כללים ב- Outlook - כללים מבוססי-שרת וכללי לקוח בלבד.

 • כללים מבוססי שרת   
  כאשר אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange Server, חלק מהכללים מבוססים על שרת. כללים אלה פועלים בתיבת הדואר שלך בשרת הדואר של Exchange גם כאשר Outlook אינו פועל.

  את הכללים המבוססים על שרת יש להחיל על הודעות בעת העברתן לתיבת הדואר הנכנס ויש לוודא שהכללים יוכלו לפעול עד להשלמתם בשרת. לדוגמה, כלל המציין שהודעה שאותה יש להדפיס לא תוכל לפעול עד להשלמתה בשרת. אם לא ניתן להחיל כלל בשרת, הכלל יוחל בעת הפעלת Outlook ולאחר מכן יהפוך לכלל לקוח בלבד.

 • כללי לקוח בלבד   
  כללי לקוח בלבד הם כללים הפועלים במחשב שלך בלבד. כללים אלה פועלים ב- Outlook במקום בשרת Exchange. כללי לקוח בלבד יכולים לפעול רק כאשר Outlook פועל.

עצה: אם רשימת הכללים שלך כוללת את שני סוגי הכללים, הכללים מבוססי השרת מוחלים תחילה ולאחר מכן כללי הלקוח בלבד.

אישורי מסירה, תגובות להצבעה ותשובות אוטומטיות

בעת החלת כללים, אישורי מסירה, אישורי קריאה, תגובות להצבעה ותשובות אוטומטיות (הודעות 'מחוץ למשרד') מטופלים כהודעות. לדוגמה, כלל שמעביר פריטים עם המילה "פגישה" בתיבה נושא לתיקיה מסוימת, מעביר גם את כל אישורי המסירה, התגובות להצבעה או תשובות אוטומטיות לאותה תיקיה.

הערה: כאשר כלל מעביר תגובות להצבעה מתיבת הדואר הנכנס לתיקיה אחרת, המעקב אחר ההצבעה מושפע מכך. כאשר משתמש פותח הודעה שנשלחה הכוללת לחצן הצבעה, פרטי המעקב לא יכללו חישוב של תגובות שכלל מסוים העביר. העברה או מחיקה ידנית של תגובה אינן משפיעות על המעקב.

בקשות לפגישות, בקשות למשימות ומסמכים

בקשות לפגישות, בקשות למשימות ומסמכים נחשבים להודעות. אם אתה יוצר כלל שמעביר פריט לתיקיה ספציפית בהתבסס על תנאים מסוימים (קריטריונים) שמתקיימים (מתאימים), כל בקשה לפגישה ולמשימה שתואמת לתנאים תועבר גם היא. עם זאת, שים לב להגבלות הבאות בעת יצירת כללים שמשפיעים על סוגי פריטים אלה:

 • אם פריט מועבר לתיקיה שאינה תיקיית דואר, ייתכן שהפריט לא יפעל כצפוי לאחר העברתו. לדוגמה, אם הודעה מועברת לתיקיה לוח שנה, לא נוצרת פעילות חדשה.

 • אם תגובה לפגישה או למשימה מועברת באמצעות כלל לתיקיה פריטים שנמחקו, אין מעקב אחרי התגובה באמצעות הפריט המקורי.

 • אם בקשה לפגישה מועברת באופן אוטומטי לתיקיה פריטים שנמחקו, הפגישה לא תצורף ללוח השנה.

 • כללים אשר משפיעים על הודעות שאתה שולח אינם חלים על בקשות למשימות ועל בקשות לפגישות.

קבוצות אנשי קשר

אופן הפעולה של כלל הכולל קבוצת אנשי קשר עשוי להיות שונה מזה של כללים אחרים, בהתאם לאופן יצירתו.

 • העברת הודעות הנשלחות לקבוצה ציבורית לתיקיה    
  כלל זה זמין רק אם אתה משתמש בחשבון Exchange Server. רק הודעות הנשלחות לקבוצת אנשי הקשר מועברות לתיקיה שצוינה. הודעות מאנשים החברים בקבוצת אנשי הקשר אינן מועברות לתיקיה שצוינה.

חשבונות Exchange Server (החל מ- Exchange Server 2010) יכולים להשתמש בכללים כדי להעביר הודעות לכתובות דואר אלקטרוני מחוץ לארגון שלך. עם זאת, מנהל Exchange יכול למנוע העברה אוטומטית של הודעות לנמענים בתחומים ספציפיים.

לקבלת מידע נוסף, ראה זיהוי גירסת Microsoft Exchange Server שאליה מתחבר החשבון.

כיצד כללים עוזרים לך לנהל הודעות דואר אלקטרוני

כלל הוא פעולה ש- Microsoft Outlook מבצע באופן אוטומטי על הודעה נכנסת או נשלחת העונה על התנאים שציינת בכלל. באפשרותך לבחור פעולות ותנאים רבים באמצעות אשף הכללים.

כללים מסווגים לאחת משתי קטגוריות - ארגון ודיווח. כללים אינם פועלים בהודעות שנקראו, רק על הודעות שלא נקראו.

תבניות כללים באשף הכללים

אשף הכללים כולל תבניות עבור הכללים הנמצאים בשימוש התדיר ביותר, והן כוללות את הבאים:

 • הישאר מאורגן    כללים אלה מסייעים לך לתייק הודעות ולעקוב אחריהן. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל עבור הודעות משולח ספציפי, כגון רון לשם, עם המילה "מכירות" בשורת הנושא, אשר יסומנו בדגל למעקב, יסווגו כ"מכירות" ויועברו לתיקיה בשם '"המכירות של רון".

 • הישאר מעודכן    כללים אלה מיידעים אותך בדרך כלשהי בעת קבלת הודעה מסוימת. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל ששולח באופן אוטומטי התראה למכשיר הנייד שלך בעת קבלת הודעה מבן משפחה.

 • התחל מכלל ריק     כללים אלה נוצרים על-ידך ללא עזרה של תבנית כללים ובאפשרותך להתאים אותם אישית באופן מלא.

יצירת כלל

Outlook כולל תבניות כלל עבור תרחישים נפוצים. השתמש בתבניות כללים אלה, או עצב כללים מותאמים אישית משלך.

שימוש בתבניות הכללים של Outlook

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על ניהול כללים והתראות.

 3. בתיבת הדו-שיח כללים והתראות, בכרטיסיה כללי דואר אלקטרוני, לחץ על כלל חדש.

 4. תחת שלב 1: בחר תבנית, בחר את התבנית הרצויה מאוסף התבניות שמור על הסדר או הישאר מעודכן.

 5. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון. לדוגמה, אם אתה לוחץ על הקישור משתמשים או קבוצה ציבורית, פנקס הכתובות נפתח.

 6. לחץ על הבא.

 7. תחת שלב 1: בחירת תנאים, בחר את התנאים שבהם ברצונך שההודעות יעמדו כדי שהכלל יוחל.

 8. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון עבור כל תנאי שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 9. לחץ על הבא.

 10. תחת שלב 1: בחירת פעולות, בחר את הפעולה בה ברצונך שהכלל ינקוט כשהתנאים שצוינו יתקיימו.

 11. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון עבור כל פעולה שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 12. לחץ על הבא.

 13. תחת שלב 1: בחירת חריגים, בחר את היוצאים מהכלל ולאחר מכן לחץ על הבא.

 14. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון עבור כל יוצא מהכלל שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 15. לחץ על הבא.

 16. תחת שלב 1: ציון שם עבור כלל זה, הזן שם.

 17. תחת שלב 2: הגדרת אפשרויות הכללים, בחר בתיבות הסימון של האפשרויות הרצויות.

  • אם ברצונך להפעיל כלל זה בהודעות הנמצאות כבר בתיבת הדואר הנכנס, בחר את תיבת הסימון הפעל כלל זה כעת על הודעות הנמצאות כבר בתוך "תיבת הדואר הנכנס".

  • כברירת מחדל, הכלל החדש מופעל. כדי לבטל את הכלל, נקה את תיבת הסימון הפעל כלל זה.

  • כדי להחיל כלל זה על כל חשבונות הדואר האלקטרוני המוגדרים ב- Outlook, בחר בתיבת הסימון צור כלל זה בכל החשבונות.

 18. לחץ על סיום.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על ניהול כללים והתראות.

 3. בתיבת הדו-שיח כללים והתראות, בכרטיסיה כללי דואר אלקטרוני, לחץ על כלל חדש.

 4. תחת התחל מכלל ריק, לחץ על בדוק הודעות בעת הגעתן או בדוק הודעות לאחר השליחה.

 5. לחץ על הבא.

 6. תחת שלב 1: בחירת תנאים, בחר את התנאים שבהם ברצונך שההודעות יעמדו כדי שהכלל יוחל.

 7. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון עבור כל תנאי שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 8. לחץ על הבא.

 9. תחת שלב 1: בחירת פעולות, בחר את הפעולה בה ברצונך שהכלל ינקוט כשהתנאים שצוינו יתקיימו.

 10. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון עבור כל פעולה שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 11. לחץ על הבא.

 12. תחת שלב 1: בחירת חריגים, בחר את היוצאים מהכלל ולאחר מכן לחץ על הבא.

 13. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון עבור כל יוצא מהכלל שהוספת ולאחר מכן ציין את הערך.

 14. לחץ על הבא.

 15. תחת שלב 1: ציון שם עבור כלל זה, הזן שם.

 16. תחת שלב 2: הגדרת אפשרויות הכללים, בחר בתיבות הסימון של האפשרויות הרצויות.

  • אם ברצונך להפעיל כלל זה בהודעות הנמצאות כבר בתיבת הדואר הנכנס, בחר את תיבת הסימון הפעל כלל זה כעת על הודעות הנמצאות כבר בתוך "תיבת הדואר הנכנס".

  • כברירת מחדל, הכלל החדש מופעל. כדי לבטל את הכלל, נקה את תיבת הסימון הפעל כלל זה.

  • כדי להחיל כלל זה על כל חשבונות הדואר האלקטרוני המוגדרים ב- Outlook, בחר בתיבת הסימון צור כלל זה בכל החשבונות.

 17. לחץ על סיום.

ניתן ליצור כלל במהירות מכל הודעה. היתרון ביצירת כלל באופן זה הוא שכללים מוצעים על בסיס שולח ההודעה או הנמענים שלה. לדוגמה, כאשר אתה מתחיל עם הודעה, כלל אחד שמוצע מעביר את כל ההודעות מאותו שולח לתיקיה שתבחר.

 1. לחץ על ההודעה שעבורה ברצונך ליצור כלל ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה הזזה, לחץ על כללים.

  הכללים המוצעים מופיעים בהתבסס על השולח והנמענים של ההודעה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על אחד הכללים המוצעים, לחץ על תיקיית יעד ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • לקבלת אפשרויות כללים נוספות המתבססות על השולח, הנמענים או נושא ההודעה, לחץ על יצירת כלל.

אם אתה בוחר ביצירת כלל בשלב 2, תיבת הדו-שיח יצירת כלל מופיעה. המשך עם השלבים הבאים.

 1. תחת כאשר אני מקבל דואר אלקטרוני בו מתקיימים כל התנאים הנבחרים, בחר בתיבות הסימון עבור התנאים הרצויים לך.

 2. תחת בצע את הפעולות הבאות, בחר בתיבות הסימון עבור הפעולה שברצונך שהכלל יבצע כאשר התנאים המצוינים מתקיימים.

 3. בחר בתיבת הסימון העבר את הפריט לתיקיה.

 4. לחץ על תיקיה קיימת או לחץ על חדש כדי ליצור תיקיה לאחסון ההודעות.

  כדי להוסיף לכלל תנאים, פעולות או חריגים נוספים, לחץ על אפשרויות מתקדמות ולאחר מכן מלא את שאר ההוראות המפורטות באשף הכללים. אשף זה זהה לאשף שמופיע כאשר אתה לוחץ על ניהול כללים והתראות בתצוגת Backstage (על-ידי לחיצה על הכרטיסיה קובץ). ראה עיצוב כלל מותאם אישית לקבלת מידע נוסף.

 5. לחץ על אישור.

ראה ייבוא או ייצוא של סדרת כללים כדי ללמוד כיצד לייבא או לייצא כללים כך שאחרים יוכלו להשתמש בהם.

אם ברצונך להפעיל באופן ידני כלל נוסף אחד או יותר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על ניהול כללים והתראות.

 3. לחץ על הפעלת כללים כעת.

 4. בתיבת הדו-שיח הפעלת כללים כעת, תחת בחר כללים להפעלה, בחר בתיבת הסימון לצד כל כלל שאותו ברצונך להפעיל.

 5. בתיבה הפעל בתיקיה, אם ברצונך לבחור בתיקיה אחרת, לחץ על עיון, לחץ על התיקיה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בחר בתיבת הסימון כלול תיקיות משנה כדי לכלול את כל התיקיות שנמצאות תחת התיקיה שצוינה בשלב 5.

 6. ברשימה החל כללים על, ברירת המחדל היא כל ההודעות. ניתן לשנות זאת להודעות שנקראו או שלא נקראו.

 7. לחץ על הפעל כעת.

קיימים שני סוגי כללים ב- Outlook - כללים מבוססי-שרת וכללים מסוג לקוח בלבד.

 • כללים המבוססים על שרת    אם אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange Server, חלק מהכללים שאתה יוצר הם כללים מבוססי שרת. כללים אלה פועלים בתיבת הדואר שלך בשרת הדואר של Exchange, גם כאשר Outlook אינו מותקן במחשב שלך. כללים מבוססי שרת חייבים לחול על הודעות כאשר הן נשלחות לראשונה אל תיבת הדואר שלך, והכללים צריכים להיות מסוגלים לפעול עד להשלמתם בשרת. לדוגמה, כלל המציין שיש להדפיס הודעה אינו יכול לפעול עד להשלמתו בשרת. אם לא ניתן להחיל כלל בשרת, הוא מוחל בעת הפעלת Outlook והופך להיות כלל מסוג לקוח בלבד.

 • כללים מסוג לקוח בלבד    כללי לקוח בלבד הם כללים הפועלים במחשב שלך בלבד. כללים אלה אינם יכולים לפעול עד להשלמתם בשרת, כגון קביעה שיש להדפיס הודעות מסוימות. כללי לקוח בלבד יכולים לפעול רק כאשר Outlook פועל.

אם רשימת הכללים שלך כוללת את שני סוגי הכללים, הכללים מבוססי השרת מוחלים תחילה ולאחר מכן כללי הלקוח בלבד.

החלת כללים על פריטים אחרים של Outlook‏

בעת החלת כללים, אישורי מסירה, אישורי קריאה, תגובות להצבעה ותשובות אוטומטיות (הודעות 'מחוץ למשרד') מטופלים כהודעות. למשל, כלל שמעביר פריטים עם המילה "פגישה" בשורת הנושא לתיקיה מסוימת, מעביר גם את כל אישורי המסירה, התגובות להצבעה או התשובות האוטומטיות שהמילה "פגישה" מופיעה בשורת הנושא שלהם.

הערה: כאשר כלל מעביר תגובות להצבעה מתוך תיבת הדואר לתיקיה אחרת, המעקב אחר ההצבעה מושפע. כאשר אתה פותח הודעה שנשלחה אשר כללה לחצן הצבעה, פרטי המעקב לא יכללו חישוב לתגובות שכלל העביר. העברה או מחיקה ידנית של תגובה אינה משפיעה על המעקב.

בעת החלת כללים, בקשות לפגישות, בקשות למשימה ומסמכים מטופלים כהודעות. לדוגמה, בעת יצירת כלל שמעביר פריטים עם המילה "פגישה" בתיבת הנושא לתיקיה ספציפית, כל בקשה למשימה או בקשה לפגישה העונה על תנאי זה מועברת גם כן. עם זאת, הכר את המגבלות הבאות בעת יצירת כללים המשפיעים על סוגים אלה של פריטים:

 • ייתכן שפריט שהועבר לתיקיה שאינה תיקיית דואר לא יפעל כצפוי לאחר העברתו. לדוגמה, אם הודעה מועברת לתיקיה לוח שנה, לא נוצרת פגישה חדשה.

 • אם תגובה לפגישה או למשימה מועברת לתיקיה 'פריטים שנמחקו' באמצעות כלל, לא יבוצע מעקב אחר התגובה על-ידי הפריט המקורי.

 • אם בקשה לפגישה מועברת באופן אוטומטי לתיקיה פריטים שנמחקו, הפגישה לא תצורף ללוח השנה.

 • כללים אשר משפיעים על הודעות שאתה שולח אינם חלים על בקשות למשימות ועל בקשות לפגישות.

קבוצות אנשי קשר

אופן הפעולה של כלל הכולל קבוצת אנשי קשר עשוי להיות שונה, בהתאם לאופן יצירתו.

 • העברת הודעות שנשלחו לתיקיה של קבוצת אנשי קשר     כלל זה זמין רק אם אתה משתמש בחשבון Exchange Server. רק הודעות הנשלחות לקבוצת אנשי הקשר מועברות לתיקיה שצוינה. הודעות מאנשים החברים בקבוצת אנשי הקשר אינן מועברות לתיקיה שצוינה.

אם אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange Server 2010, כברירת מחדל, לא ניתן להשתמש בכללים כדי להעביר הודעות לכתובות דואר אלקטרוני מחוץ לארגון שלך. הגדרה זו מסייעת במניעת גילוי של מידע ארגוני סודי ופרטי. ניתן לשנות הגדרה זו רק על-ידי מנהל Exchange.

לקבלת מידע נוסף, ראה זיהוי גירסת Microsoft Exchange Server שאליה מתחבר החשבון.

כיצד כללים עוזרים לך לנהל הודעות

כלל הוא פעולה ש- Microsoft Outlook מבצע באופן אוטומטי על הודעה נכנסת או נשלחת העונה על התנאים שציינת בכלל. באפשרותך לבחור פעולות ותנאים רבים באמצעות אשף הכללים וההתראות. כללים אינם חלים על הודעות שנקראו, אלא על הודעות שלא נקראו.

כללים משתייכים לאחת משתי קטגוריות כלליות: ארגון והודעה. אשף הכללים וההתראות מכיל תבניות עבור הכללים הנפוצים ביותר.

 • הישאר מאורגן    כללים המסייעים לך לתייק הודעות ולהמשיך לטפל בהן. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל עבור הודעות משולח ספציפי, כגון ירון מישה, עם המילה "מכירות" בשורת הנושא, אשר יסומנו בדגל להמשך טיפול, יסווגו כ"מכירות" ויועברו לתיקיה בשם "המכירות של ירון".

 • הישאר מעודכן    כללים המיידעים אותך בדרך כלשהי בעת קבלת הודעה מסוימת. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל ששולח באופן אוטומטי התראה לטלפון הנייד שלך בעת קבלת הודעה מבן משפחה.

 • התחל מכלל ריק    כללים שאתה יוצר מאפס.

  תבניות כללים
  איור 1: אשף הכללים וההתראות מכיל כמה כללים מוגדרים מראש, הנקראים תבניות.

חריגים

באפשרותך להוסיף חריגים לכללים שלך עבור נסיבות מיוחדות, כגון מצב שבו הודעה מסומנת בדגל לפעולת המשך טיפול או מסומנת כבעלת חשיבות גבוהה. כלל אינו מוחל על הודעה אם אפילו אחד מהחריגים שציינת מתקיים.

 1. בחלונית הניווט, לחץ על דואר.

 2. בתפריט כלים, לחץ על כללים והתראות.

 3. אם יש לך יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, ברשימה החל את השינויים על תיקיה זו, בחר בתיבת הדואר הנכנס הרצויה.

 4. לחץ על כלל חדש.

 5. תחת שלב 1: בחר תבנית, בחר את התבנית הרצויה מאוסף התבניות שמור על הסדר או הישאר מעודכן.

 6. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון. לדוגמה, אם אתה לוחץ על הקישור משתמשים או רשימת תפוצה, פנקס הכתובות נפתח.

 7. תחת שלב 1: בחירת תנאים, בחר את התנאים שבהם ברצונך שההודעות יעמדו כדי שהכלל יוחל.

 8. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון אם לא עשית זאת כבר ולאחר מכן לחץ על הבא.

 9. תחת שלב 1: בחירת פעולות, בחר את הפעולה שבה ברצונך שהכלל ינקוט כשהתנאים שצוינו יתקיימו.

 10. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון אם לא עשית זאת כבר ולאחר מכן לחץ על הבא.

 11. תחת שלב 1: בחירת חריגים, בחר את החריגים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 12. כדי לסיים את יצירת הכלל, הזן שם עבור הכלל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות האחרות.

  • אם ברצונך להפעיל כלל זה בהודעות הנמצאות כבר באחת מהתיקיות שלך, בחר את תיבת הסימון הפעל כלל זה כעת על הודעות הנמצאות כבר בתוך "תיקיה".

  • כדי להחיל כלל זה על כל חשבונות הדואר האלקטרוני שלך ועל תיבת הדואר הנכנס המשויכת לכל חשבון, בחר את תיבת הסימון צור כלל זה בכל החשבונות.

 13. לחץ על סיום.

כדי ליצור כלל על-ידי בחירת תנאים, פעולות וחריגים משלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלונית הניווט, לחץ על דואר.

 2. בתפריט כלים, לחץ על כללים והתראות.

 3. אם יש לך יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, ברשימה החל את השינויים על תיקיה זו, בחר בתיבת הדואר הנכנס הרצויה.

 4. לחץ על כלל חדש.

 5. תחת התחל מכלל ריק, בחר בדוק הודעות בעת הגעתן או בדוק הודעות לאחר השליחה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. תחת שלב 1: בחירת תנאים, בחר את התנאים שבהם ברצונך שההודעות יעמדו כדי שהכלל יוחל.

 7. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון אם לא עשית זאת כבר ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. תחת שלב 1: בחירת פעולות, בחר את הפעולה שבה ברצונך שהכלל ינקוט כשהתנאים שצוינו יתקיימו.

 9. תחת שלב 2: עריכת תיאור הכלל, לחץ על ערך המסומן בקו תחתון אם לא עשית זאת כבר ולאחר מכן לחץ על הבא.

 10. תחת שלב 1: בחירת חריגים, בחר את החריגים ולאחר מכן לחץ על הבא.

 11. כדי לסיים את יצירת הכלל, הזן שם עבור הכלל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות האחרות.

  • אם ברצונך להפעיל כלל זה בהודעות הנמצאות כבר באחת מהתיקיות שלך, בחר את תיבת הסימון הפעל כלל זה כעת על הודעות הנמצאות כבר בתוך "תיקיה".

  • כדי להחיל כלל זה על כל חשבונות הדואר האלקטרוני שלך ועל תיבת הדואר הנכנס המשויכת לכל חשבון, בחר את תיבת הסימון צור כלל זה בכל החשבונות.

 12. לחץ על סיום.

באפשרותך ליצור כלל ישירות מתוך הודעה. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל להעברת הודעות מאדם מסוים לתיקיה ספציפית.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההודעה שעליה ברצונך לבסס את הכלל ולאחר מכן לחץ על יצירת כלל בתפריט הקיצור.

  בתיבת הדו-שיח יצירת כלל, בחר את תיבות הסימון עבור האפשרויות שמולאו כבר במידע מההודעה שבחרת.‏

 2. בחר את תיבת הסימון העבר את הפריט לתיקיה.

 3. לחץ על תיקיה קיימת או לחץ על חדש כדי ליצור תיקיה חדשה לאחסון ההודעות.

 4. כדי להוסיף תנאים, פעולות או חריגים נוספים לכלל, לחץ על אפשרויות מתקדמות, ולאחר מכן בצע את שאר ההוראות באשף הכללים וההתראות.

  עצה    כדי להפעיל את הכלל מיד לאחר יצירתו, בחר את תיבת הסימון הפעל כלל זה כעת על הודעות הנמצאות כבר בתוך תיקיה בעמוד האחרון של אשף הכללים וההתראות.

  כל ההודעות בתיבת הדואר הנכנס שלך, או בכל תיקיה שאתה בוחר, העונות על התנאים והחריגים המשויכים לכלל, מועברות לתיקיה שצוינה. כדי לבדוק את הכלל החדש, פתח את התיקיה החדשה. האם ההודעות הנכונות הועברו?

אם ברצונך להפעיל כלל מעת לעת, אך לא כל הזמן, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט כלים, לחץ על כללים והתראות.

 2. בתיבת הדו-שיח כללים והתראות, בטל את הכלל על-ידי ניקוי תיבת הסימון שליד הכלל.

 3. לחץ על הפעלת כללים כעת.

 4. בתיבת הדו-שיח הפעלת כללים כעת, תחת בחר כללים להפעלה, בחר את תיבת הסימון לצד הכלל שאותו ברצונך להפעיל.

 5. בחר את התיקיה שברצונך להחיל עליה את הכלל.

 6. בחר את קטגוריית ההודעות שברצונך להחיל עליה את הכלל.

  לדוגמה, באפשרותך להחיל את הכלל רק על הודעות שלא נקראו בתיקיה.

 7. לחץ על הפעל כעת.

כללים מבוססי שרת    אם יש לך חשבון Microsoft Exchange, השרת יכול להחיל כללים על ההודעות שלך גם אם Outlook אינו פועל. כללים אלה נקראים כללים מבוססי שרת. יש להגדיר את הכללים כך שיחולו על הודעות בעת מסירתן לתיבת הדואר הנכנס שלך בשרת, ולכללים חייבת להיות אפשרות לפעול במלואם בשרת. לדוגמה, אין אפשרות להפעיל כלל באופן מלא בשרת אם הפעולה מציינת שיש להדפיס הודעה. אם לא ניתן להחיל כלל בשרת, הוא יוחל כשתפעיל את Outlook.

כללי לקוח בלבד    "לקוח" הוא תוכנית הדואר האלקטרוני הפועלת במחשב של משתמש פרטי. כלל שלשרת אין אפשרות להחיל אותו הוא "כלל לקוח בלבד" משום שהוא פועל רק במחשב של המשתמש. אם רשימת הכללים שלך מכילה כללים שניתן להפעיל אותם בשרת וכן כללים שלא ניתן להפעיל אותם בשרת, הכללים מבוססי השרת מוחלים תחילה, ולאחר מכן מוחלים כללי הלקוח בלבד.

אישורי מסירה, אישורי קריאה, תגובות להצבעה והודעות "מחוץ למשרד" מטופלות כהודעות. לדוגמה, בעת יצירת כלל המעביר פריטים שכוללים את המילה "פגישה" בתיבת הנושא לתיקיה ספציפית, כל אישורי המסירה, התגובות להצבעה וההודעות "מחוץ למשרד" העונים על תנאי זה מועברים גם כן.

הערה: אם תגובה להצבעה מועברת מהתיקיה תיבת דואר נכנס, לא מתבצע מעקב אוטומטי אחרי התגובה בהודעה המקורית.

בקשות לפגישות, בקשות למשימה ומסמכים מטופלים כהודעות. לדוגמה, בעת יצירת כלל המעביר פריטים שכוללים את המילה "פגישה" בתיבת הנושא לתיקיה ספציפית, כל בקשה למשימה או בקשה לפגישה העונה על תנאי זה מועברת גם כן. עם זאת, זכור את המגבלות הבאות בעת יצירת כללים המשפיעים על סוגים אלה של פריטים:

 • ייתכן שפריט שהועבר לתיקיה שאינה תיקיית דואר לא יפעל כצפוי לאחר העברתו. לדוגמה, אם הודעה מועברת לתיקיה לוח שנה, לא נוצרת פעילות חדשה.

 • אם תגובה לפגישה או למשימה מועברת באמצעות כלל לתיקיה פריטים שנמחקו, לא מתבצע מעקב אחרי התגובה באמצעות הפריט המקורי.

 • אם בקשה לפגישה מועברת באופן אוטומטי לתיקיה פריטים שנמחקו, הפגישה אינה מתווספת ללוח השנה.

 • כללים אשר משפיעים על הודעות שאתה שולח אינם חלים על בקשות למשימות ועל בקשות לפגישות.

כלל חדש עבור רשימת תפוצה יפעל בצורה שונה בהתאם לאופן יצירת הכלל:

 • העבר לתיקיה הודעות שנשלחו לרשימת תפוצה    אם תבחר בתבנית כלל זו, רק הודעות שיישלחו לרשימת התפוצה יועברו לתיקיה שצוינה. הודעות מאנשים בודדים השייכים לרשימת התפוצה לא יועברו לתיקיה שצוינה.

  הערה: כלל זה פועל רק עבור חשבונות Exchange.

 • העבר לתיקיה הודעות ממשתמש מסוים    אם תבחר בתבנית כלל זו, הודעות מאנשים החברים ברשימת התפוצה שתציין יועברו גם הן לתיקיה שצוינה.

‏אם אתה עובד בארגון שמשתמש ב- Exchange, כברירת מחדל, הודעות שאתה מעביר לכתובות דואר אלקטרוני חיצוניות מחוץ לארגון שלך באמצעות כלל לא יישלחו. הגדרה זו נועדה לעזור למנוע חשיפה של נתוני חברה סודיים, והיא נשלטת על-ידי מנהל המערכת של Exchange בחברה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×