ניהול הגדרות אתר SharePoint שלך

ניהול הגדרות אתר SharePoint שלך

לאחר שיצרת אתר ב- SharePoint Online או ב- SharePoint Server, באפשרותך לבצע שינויים בהגדרות, במידע ובהרשאות של האתר. התיאורים כאן מבוססים על אתרי SharePoint שנבנו באמצעות רכיבי ממשק משתמש רגילים. אם בעלי האתר או המעצב שלך שינו את המראה הקיצוני של המראה, ייתכן שלא תראה את אותו הדבר המוצג כאן. לקבלת מידע נוסף, עיין במנהל המערכת של SharePoint.

הערות: 

כך ניתן לשנות את הסמל, הכותרת והגדרות אחרות עבור SharePoint Online teams או אתרי תקשורת. עבור החוויה הקלאסית של SharePoint Online, או SharePoint Server 2016, 2013 ו-2010, ראה הכרטיסיה 2016, 2013, 2010 . אם ממשק המשתמש כאן אינו מתאים לפריטים שאתה רואה, ראה פתרון בעיות בהגדרות.

חשוב: כדי לבצע שינויים בסמל, בכותרת, בתיאור ובהגדרות אחרות, דרושות לך הרשאות בעלים או מעצב באתר SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול הרשאות אתר.

שינוי הלוגו של צוות SharePoint או אתר תקשורת

אתרי צוות של SharePoint Online המחוברים לקבוצת Office 365 השתמש בסמל זהה לקבוצה של Office 365 שאליה הם מחוברים. כאשר אתה משנה את הלוגו של אתר הצוות המחובר לקבוצת SharePoint, הלוגו של קבוצת Office 365 המתאימה ישתנה גם כן. התהליך לשינוי הסמל עבור אתרי תקשורת של SharePoint Online או אתרי צוות של SharePoint Online שאינם מחוברים לקבוצת Office 365 זהה. במקרה זה, רק סמל האתר משתנה.

לאתרי צוות ואתרי תקשורת של SharePoint Server 2019 אין קבוצות המחוברות אליהם, אך הם משתמשים באותה שיטה כדי לשנות את סמל האתר.

אם ממשק המשתמש שלך אינו תואם לגירסה זו, ייתכן שאתה נמצא בחוויה הקלאסית של SharePoint או בגירסה קודמת. עיין בכרטיסיה 2016, 2013, 2010 לקבלת שלבים לשינוי הגדרות.

חשוב: כדי לשנות את הסמל, הכותרת, התיאור והגדרות אחרות, דרושות לך הרשאות בעלים או מעצב באתר SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול הרשאות אתר.

 1. עבור אל צוות SharePoint או אתר תקשורת.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות סמל 'הגדרות' ולאחר מכן לחץ על מידע אודות האתר.

  מידע אודות האתר

 3. תחת סמל האתר, לחץ על שנה.

  שינוי סמל אתר של צוות או תקשורת

 4. אתר ובחר את הסמל החדש, לחץ על פתח,

  בחירת סמל בסייר Windows

  ולאחר מכן לחץ על שמור.

  שמירת סמל שהשתנה

שינוי השם, התיאור, רמת הפרטיות וסיווג האתר

חשוב: כדי לשנות הגדרות אלה, דרושות לך הרשאות בעלים או מעצב באתר SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול הרשאות אתר.

הגדרות אלה נמצאות רק באתר צוות המחובר לקבוצה.

 1. עבור אל אתר הצוות שלך ב- SharePoint.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות סמל 'הגדרות' ולאחר מכן לחץ על מידע אודות האתר.

  מידע אודות האתר

 3. שנה את השדות הרצויים:

  • שם אתר הצוות (נדרש)

  • תיאור (אופציונלי)

  • הגדרות פרטיות (אופציונלי): Public פירושו שכל אדם בארגון שלך יכול לראות את התוכן ולהפוך לחבר. המשמעות הפרטית היא שהחברות מחייבת אישור של בעלי אתר, ורק חברים יכולים להציג את התוכן. פעולה זו אינה מופיעה באתר תקשורת.

  • מיון אתר צוות (אופציונלי): משמש לסיווג אתר באמצעות ערכים כגון פנימיים, סודיים, השפעה ברמה גבוהה, השפעה על העסק הנמוך וכדומה. ערכים אלה יכולים להתייחס לרגישות של מידע או למחזור החיים של מידע. הם נקבעו ונוצרו על-ידי מנהל המערכת שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול יצירת אתרים ב-SharePoint Online. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה באתר שלך.

  לוח פרטי אתר SharePoint

אלה הן ההגדרות הנפוצות ביותר עבור אתרים. כדי לשנות את ההגדרות והאפשרויות האחרות עבור האתר, לחץ על הצג את כל הגדרות האתר. פעולה זו מביאה את הדף 'הגדרות אתר ' הקלאסי SharePoint. 

החלת עיצוב אתר

בחר עיצוב אתר כדי להחיל קבוצה עקבית של פעולות או תצורות כגון הגדרת ערכת נושא, הוספת קישורים לניווט באתר או יצירת רשימה עם קבוצה ספציפית של עמודות והגדרות לאתר.

 • עבור אל אתר הצוות שלך ב- SharePoint.

 • בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות סמל 'הגדרות' > עיצוב אתרים.

 • בחר את העיצוב שברצונך להחיל ולחץ על החל על האתר.

  החלת עיצוב על אתר SharePoint

ניהול הרשאות אתר

רמות ההרשאה של האתר מבוססות על קבוצות הרשאה של SharePoint. לחברים בקבוצת הרשאות של SharePoint יש אפשרות לבקר באתר מבלי לערוך אותו (מבקרי אתר), לערוך את האתר (חברי אתר), או לקבל שליטה מלאה באתר (בעלי אתר).

חשוב: כדי לשנות הגדרות אלה, דרושות לך הרשאות בעלים באתר SharePoint.

 1. עבור אל אתר הצוות שלך ב- SharePoint.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות סמל 'הגדרות' .

 3. לחץ על הרשאות אתר.

  התיבה ' הרשאות אתר '

הזמנת אנשים לאתר הצוות שלך ב- SharePoint

כדי להעניק לאנשים גישה לאתר שלך, באפשרותך להוסיף חברים לקבוצה Office 365 המשויכת לאתר או לשתף את האתר עם אנשים אחרים מבלי להוסיף אותם לקבוצת Office 365. לקבלת מידע נוסף על הרשאות האתר, ראה הכרת רמות הרשאה ב-SharePoint.

ב- SharePoint Online, כדי להעניק לאנשים גישה לאתר שלך, לחץ על הזמן אנשים ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • הוסף חברים לקבוצה כדי להוסיף חברים לקבוצת Office 365 המשויכים לאתר שלך. זוהי השיטה המועדפת. לחץ על הוסף חברים, הזן שם או כתובת דואר אלקטרוני ולחץ על שמור. חברים שנוספו לקבוצה Office 365 מתווספים לקבוצת ההרשאות של חברי האתר SharePoint כברירת מחדל ויכולים לערוך את האתר. יש להם גם גישה מלאה למשאבי הקבוצה של Office 365, כגון שיחות קבוצתיות, לוח שנה וכדומה.

 • שתף אתר בלבד כדי לשתף את האתר עם אחרים מבלי להוסיף אותם לקבוצת Office 365 המשויכת לאתר. הזן שם או כתובת דואר אלקטרוני, לחץ על החץ למטה כדי לבחור את רמת ההרשאה של SharePoint ולאחר מכן לחץ על הוסף. שיתוף האתר מעניק למשתמשים גישה לאתר, אך לא תהיה לו גישה למשאבי הקבוצה של Office 365, כגון שיחות קבוצתיות, לוח שנה וכדומה.

  הזמנת אנשים לאתר SharePoint שלך

ב- SharePoint Server 2019, לחץ על שיתוף אתר. בלוח שיתוף אתר, הזן את שם המשתמשים או הקבוצות שאיתם באפשרותך לשתף את האתר.

החלונית ' שתף אתר ' ב-SharePoint 2019

שינוי הרשאות האתר

כדי לשנות את רמת ההרשאה עבור אדם או קבוצה, לחץ על החץ למטה לצד רמת ההרשאה של SharePoint עבור אדם או קבוצה אלה ובחר שליטה מלאה כדי להוסיף אותם לקבוצה בעלי אתר, או לקרוא כדי להוסיף אותם למבקרי האתר קבוצה.

הערה: כדי להציג את כל החברים בקבוצת Office 365 המשויכים לאתר שלך ולרמות ההרשאה של SharePoint, לחץ על חברים בפינה השמאלית העליונה של האתר.

הסרת הרשאות אתר

ב- SharePoint Online, כדי להסיר מישהו שאינו חבר בקבוצת Office 365 המשויכת לאתר שלך, לחץ על החץ למטה לצד רמת ההרשאה SharePoint עבור קבוצה זו ובחר הסר.

הערה: האפשרות הסר זמינה רק עבור אנשים או קבוצות שאינם מהווים חלק מקבוצת Office 365.

כדי להסיר מישהו מקבוצת Office 365 המשויך לאתר שלך, לחץ על חברים בפינה השמאלית העליונה של האתר, לחץ על החץ למטה לצד רמת ההרשאה עבור חבר זה ולחץ על הסר מהקבוצה.

הסרת הרשאת אתר

הגדרות הרשאה מתקדמות

אם אתה בעלים של אתר, תראה קישור להגדרות הרשאה מתקדמות שבהן באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות נוספות של הרשאות SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה הכרת רמות הרשאה ב- SharePoint.

הגדרות ומגבלות נוספות עבור אתר SharePoint Online שלך

פתרון בעיות הגדרות

 • הבעיה הנפוצה ביותר בניסיון לשנות הגדרות אינה מקיימת את ההרשאות הנכונות. אם אינך בטוח מהן ההרשאות שלך, בדוק עם מנהל SharePoint, network או Office 365 שלך.

 • אם יש לך הרשאות, הקפד על הגירסה של SharePoint שבה אתה משתמש. לקבלת מידע נוסף, ראה באיזו גירסה של SharePoint אני משתמש? אם יש לך אתר שנבנה עם גירסה ישנה יותר של SharePoint Online, ייתכן שהוא משתמש במראה הקלאסי. כדי לשנות את הסמל, התיאור או הגדרות אחרות, עיין בכרטיסיה 2016, 2013, 2010 . החוויה הקלאסית של SharePoint Online משתמשת באותו ממשק משתמש עבור הגדרות כגון SharePoint 2016.

כך ניתן לשנות את הסמל, הכותרת וההגדרות האחרות בשרתי SharePoint 2016, 2013 או 2010. עבור SharePoint Online teams או אתרי תקשורת, עיין בכרטיסיה Online, 2019 .

שינוי הכותרת, התיאור והלוגו עבור אתר SharePoint Server שלך

כבעלים או משתמש עם הרשאות שליטה מלאה, באפשרותך לשנות את הכותרת, התיאור והלוגו של אתר שרת SharePoint.

 1. עבור לאתר שלך.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות סמל 'הגדרות' , או בפינה הימנית העליונה, לחץ על פעולות האתר תמונת לחצן .

 3. לחץ על הגדרות האתר.

  האפשרות ' הגדרות אתר ' תחת לחצן ' הגדרות '
 4. תחת מראה ותחושה, לחץ על כותרת, תיאור וסמל. הגדרות אתר עם כותרת, תיאור, סמל נבחר

 5. עדכן את שדה הכותרת. הוסף או ערוך את התיאור האופציונלי עבור האתר.

  דף הגדרות כותרת, תיאור וסמל
 6. עבור SharePoint 2016 או 2013, תחת סמל ותיאור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לחץ על ממחשב, אתר תמונה ולחץ על פתח.

  לחץ על מ-SHAREPOINT, אתר את התמונה באתר SharePoint ולחץ על הוסף.

  עבור SharePoint 2010, תחת סמל ותיאור, הוסף כתובת URL לתמונה לשימוש כסמל.

  דף הגדרות כותרת, סמל ותיאור
 7. מילוי תיאור אופציונלי או טקסט חלופי. לחץ על אישור כדי לשמור

ניהול הרשאות אתר

רמות ההרשאה של האתר מבוססות על קבוצות הרשאה של SharePoint. חברים בקבוצת הרשאות יכולים לבקר באתר מבלי לערוך אותו (מבקרי אתר), לערוך את האתר (חברי אתר), או לקבל שליטה מלאה באתר (בעלי אתר).

כדי להעניק לאנשים גישה לאתר שלך, באפשרותך להוסיף חברים לקבוצה המשויכת לאתר (שיטה מועדפת) או לשתף את האתר עם אחרים מבלי להוסיף אותם לקבוצה.

כדי להזמין אנשים לאתר שלך, עליך להזמין אנשים באמצעות לחצן ' שיתוף אתרים '. לקבלת מידע נוסף, ראה שיתוף אתר.

כדי להוסיף אנשים בעלי קבוצה, באפשרותך ליצור קבוצה, או להשתמש בתמונה מוקדמת ולהוסיף חברים לקבוצה זו. קבוצות מספקות רמות שונות של הרשאות שכל האנשים בקבוצה מכילים, ולכן קל יותר לנהל מספר משתמשים ואיזו גישה יש להם. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה וניהול של קבוצות SharePoint.

שינוי הרשאות האתר

כדי לשנות את רמת ההרשאה עבור אדם או קבוצה, לחץ על החץ למטה לצד רמת ההרשאה של אותו אדם או קבוצה ובחר באפשרות שליטה מלאה כדי להוסיף אותם לקבוצה בעלי אתר, או לקרוא כדי להוסיף אותם לקבוצת מבקרי האתר.

הערה: כדי להציג את כל החברים בקבוצת Office 365 המשויכים לאתר שלך ולרמות ההרשאה שלהם, לחץ על חברים בפינה השמאלית העליונה של האתר שלך.

הסרת הרשאות אתר

כדי להסיר מישהו מקבוצה המשויכת לאתר שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. עבור לאתר שלך.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על הגדרות סמל 'הגדרות' , או בפינה הימנית העליונה, לחץ על פעולות האתר תמונת לחצן .

 3. לחץ על הגדרות האתר.

  האפשרות ' הגדרות אתר ' תחת לחצן ' הגדרות '
 4. תחת משתמשים והרשאות, לחץ על הרשאות אתר.

  פריט תפריט ' משתמשים והרשאות '
 5. בהרשאות האתר, לחץ על הקבוצה שממנה ברצונך להסיר חבר.

 6. בחר את המשתמש שברצונך להסיר.

 7. לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על הסרת משתמשים מקבוצה.

 8. לחץ על אישור.

הגדרות הרשאה מתקדמות

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו הרשאות פועלות וההגדרות שבהן באפשרותך להשתמש, ראה הכרת רמות הרשאה ב-SharePoint.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×