ניהול אצוות העברה ב- Office 365

ניתן להשתמש בלוח המחוונים של העברה בOffice 365מרכז הניהול של Exchange (‏EAC) כדי לנהל העברה של תיבות דואר אל Office 365 באמצעות העברת Exchange בשלב אחד או בשלבים. ניתן להשתמש בלוח המחוונים של העברה גם כדי להעביר את התוכן של תיבות דואר של משתמשים משרת IMAP מקומי לתיבות דואר קיימות ב- Office 365. לוח המחוונים של העברה מציג סטטיסטיקה לגבי ההעברה הכוללת בנוסף לסטטיסטיקה לגבי אצוות העברה ספציפיות. ניתן ליצור, להפעיל, לעצור, להשהות ולערוך אצוות העברה.

תוכן   

לוח המחוונים של העברה

כדי לגשת אל לוח המחוונים של העברה ב- EAC, בחר נמענים > העברה. בצילום המסך הבא מוצגים האזורים השונים של לוח המחוונים של העברה שניתן להשתמש בהם כדי לקבל מידע על העברות ולנהל אצוות העברה.

לוח מחוונים של העברה

סטטיסטיקות העברה כוללות

לחץ על מצב עבור כל האצוות כדי להציג את הסטטיסטיקה הכוללת אודות כל אצוות ההעברה שנוצרו. השדות הבאים מציגים מידע מצטבר על כל אצוות ההעברה.

שדה

תיאור

סה"כ תיבות דואר

המספר הכולל של תיבות דואר מכל אצוות ההעברה הנוכחיות.

תיבות דואר מסונכרנות

מספר תיבות הדואר שהועברו בהצלחה מתוך כל אצוות ההעברה.

תיבות דואר שהושלמו

מספר תיבות הדואר שהושלמו מתוך כל אצוות ההעברה. גיבוש סופי (השלמה) מתרחש רק בעת שימוש בהעברות מרוחקות לצורך העברת תיבות דואר בין ארגון Exchange המקומי שלך לבין Office 365 בפריסה משולבת של Exchange. ניתן לגבש סופית את תיבות הדואר לאחר שהסינכרון הראשוני הושלם בהצלחה. לקבלת מידע נוסף אודות גיבוש סופי בהעברות מרוחקות, ראה Complete-MigrationBatch.

תיבות דואר שנכשלו

מספר תיבות הדואר שהעברתן נכשלה מתוך כל אצוות ההעברה.

אצוות העברה

אצוות העברה שנוצרות רשומות בתור של ההעברה. העמודות הבאות מציגות מידע אודות כל אצוות העברה.

עמודה

תיאור

שם

שם אצוות ההעברה שהוגדר בעת שהיא נוצרה.

מצב

המצב של אצוות ההעברה. להלן רשימה של המצבים השונים עבור אצוות העברה, וכן הסבר אודות הפעולות שניתן לבצע איתן בכל אחד מהמצבים:

 • הופסק:    אצוות ההעברה נוצרה, אך לא הופעלה. במצב זה, ניתן להפעיל, לערוך או למחוק אותה.

 • מבצע סינכרון:    אצוות ההעברה הופעלה ותיבות הדואר הכלולות בה נמצאות בתהליך העברה פעיל. כאשר אצוות העברה נמצאת במצב זה, ניתן להפסיק אותה.

 • מפסיק:    מיד לאחר הפעלת ה-cmdlet ‏Stop-MigrationBatch.

 • הופסק:    אצוות ההעברה מופסקת ואף תיבת דואר נוספת מתוכה אינה מועברת. כאשר אצוות העברה נמצאת במצב זה, ניתן להפעיל אותה מחדש.

 • מתחיל:    מיד לאחר הפעלת ה-cmdlet ‏Start-MigrationBatch.

 • משלים:    מיד לאחר הפעלת ה-cmdlet ‏Complete-MigrationBatch.

 • מסיר:    מיד לאחר הפעלת ה-cmdlet ‏Remove-MigrationBatch.

 • מסונכרן:    אצוות ההעברה הושלמה ואף תיבת דואר אינה מועברת כעת באופן פעיל. אצוות העברה במצב זה עשויה להכיל שגיאות אם תיבות דואר לא הועברו. עבור העברות Exchange בשלב אחד והעברות IMAP הנמצאות במצב זה, תיבות הדואר המקומיות ותיבות הדואר המקבילות ב- Office 365 מסונכרנות מדי 24 שעות במהלך סינכרון מצטבר.

 • הושלם:    אצוות ההעברה הושלמה.

 • ‏‏סונכרן עם שגיאות:    אצוות ההעברה הושלמה, אך ההעברה של חלק מתיבות הדואר נכשלה. תיבות דואר שהועברו בהצלחה באצוות העברה עם שגיאות עדיין מסונכרנות מדי 24 שעות במהלך סינכרון מצטבר.

סה"כ

מציין את מספר תיבות הדואר באצוות ההעברה.

מסונכרן

מציין את מספר תיבות הדואר שהועברו בהצלחה.

הושלמו

מספר תיבות הדואר שהושלמו מתוך אצוות ההעברה. גיבוש סופי (השלמה) מתבצע רק עבור אצוות העברה עבור העברות מרוחקות בפריסה משולבת של Exchange. לקבלת מידע נוסף אודות תהליך הגיבוש הסופי, ראה Complete-MigrationBatch.

נכשלו

מספר תיבות הדואר באצוות ההעברה שהעברתן נכשלה. ניתן לראות מידע אודות תיבות דואר ספציפיות עם שגיאות העברה. לקבלת מידע נוסף, ראה דוח מצב משתמשי העברה.

חשוב: אצוות העברה עם המצב מסונכרן    שאין בהן פעילות שיזם מנהל מערכת (לדוגמה, אף מנהל המערכת לא הפסיק והפעיל מחדש אצוות העברה או ערך אצוות העברה) במהלך 90 הימים האחרונים, יופסקו ולאחר 30 יום יימחקו אם לא תתבצע פעולה נוספת על-ידי מנהל המערכת.

לוח המחוונים של העברה מכיל סדרת פקודות שניתן להשתמש בהן לניהול אצוות העברה. לאחר יצירת אצוות העברה, ניתן לבחור אותה ולאחר מכן ללחוץ על אחת מהפקודות הבאות. אם אצוות העברה מסוימת נמצאת במצב שאינו נתמך על-ידי אחת מהפקודות, פקודה זו תוצג במעומעם או שלא תוצג כלל מכיוון שהיא אינה זמינה.

פקודה

תיאור

חדש סמל 'הוסף'

יצירת אצוות העברה חדשה. השתמש בפקודה זו כדי להעביר תיבות דואר מקומיות אל Office 365 (תהליך שנקרא גם צירוף) או כדי להעביר תיבות דואר של Office 365 בחזרה לארגון Exchange המקומי שלך בפריסה משולבת.

ערוך  סמל 'ערוך'

עריכת אצוות העברה קיימת. עבור העברות Exchange בשלבים והעברות IMAP, ניתן לשלוח קובץ CSV אחר. ניתן גם לשנות את נקודת הקצה של ההעברה המשמשת עבור אצוות ההעברה. רק אצוות העברה הנמצאת במצב נוצר    ניתנת לעריכה.

התחל סמל 'התחל'

הפעלת אצוות העברה שנוצרה. לאחר הפעלת האצווה, המצב משתנה למבצע סינכרון   .

חדש פעולה  סמל 'התחל'

המשך ההפעלה של אצוות העברה שהושהתה ונמצאת במצב הופסק   . אם קיימות שגיאות עבור אצוות העברה, ניתן להפעיל אותה מחדש באמצעות פקודה זו, ו- Office 365 ינסה להעביר את תיבות הדואר שהעברתן נכשלה.

השהה סמל עצור

הפסקת אצוות העברה הפועלת כעת או שהופעלה אך נמצאת במצב הוצב בתור   . ניתן גם להפסיק אצוות העברת Exchange בשלב אחד או אצוות העברה של IMAP אשר השלימו את שלב הסינכרון הראשוני ונמצאות במצב מסונכרן. פעולה זו תפסיק את פעולתם של סינכרונים מצטברים. תוכל להמשיך את הסינכרונים המצטברים על-ידי בחירת אצוות ההעברה ולחיצה על חדש פעולה.

מחק  סמל 'מחיקה'

מחיקת אצוות העברה לאחר שווידאת כי כל תיבות הדואר שהיא כוללת הועברו בהצלחה. בנוסף, אימות כי הדואר מנותב ישירות אל תיבות דואר מבוססות ענן לאחר שהגדרת את התצורה של רשומת MX להצביע אל Office 365. בעת מחיקת אצוות העברה, Office 365 מנקה רשומות הקשורות אליה ולאחר מכן מסיר אותה מהרשימה.

עוד סמל 'אפשרויות נוספות'

לחץ על פקודה זו ולאחר מכן לחץ על נקודות קצה של העברה כדי ליצור נקודות קצה חדשות של העברה או להציג ולערוך נקודות קצה קיימות של העברה.

רענן סמל רענון

רענון לוח המחוונים של העברה כדי לעדכן את המידע המוצג עבור סטטיסטיקת ההעברה הכוללת, עבור רשימת אצוות ההעברה ועבור הסטטיסטיקה של אצוות ההעברה שנבחרה.

סטטיסטיקות אצוות העברה

חלונית הפרטים בלוח המחוונים של העברה מציגה את המידע הבא אודות אצוות ההעברה הנבחרת.

שדה

תיאור

סוג

מציין את סוג ההעברה של אצוות ההעברה הנבחרת. הערך של שדה זה מציין גם את סוג נקודת הקצה של העברה המשויכת לאצוות ההעברה.

 • Exchange Outlook בכל מקום:    אצוות ההעברה היא העברת Exchange בשלב אחד או העברת Exchange בשלבים.

 • IMAP:    אצוות ההעברה היא העברת IMAP.

 • העברה מרוחקת:    אצוות ההעברה היא העברה מרוחקת בצירוף או בהסרה בפריסה משולבת של Exchange.

כיוון

מציין אם תיבות הדואר מועברות ל- Office 365 או לארגון Exchange המקומי.

 • הסוג צירוף    מציין כי תיבות הדואר מועברות ל- Office 365. סוגי העברות צירוף הם העברות בשלבים, העברות בשלב אחד, העברות IMAP והעברות מרוחקות מסוג צירוף.

 • הסוג הסרה    מציין שתיבות הדואר של Office 365 מועברות לארגון Exchange המקומי שלך. העברות מרוחקות מסוג הסרה הן הסוג היחיד של העברה בהסרה.

מצב

המצב הנוכחי של אצוות ההעברה הנבחרת.

 • הופסק

 • מבצע סינכרון

 • הופסק

 • מסונכרן

 • ‏‏סונכרן עם שגיאות

עיין בתיאור הקודם של כל אחד ממצבים אלה.

מבוקש

מספר תיבות הדואר שיש להעביר באצוות ההעברה. מספר זה תואם למספר השורות בקובץ ה- CSV של העברה עבור העברות IMAP, העברות בשלבים או העברות מרוחקות, או למספר תיבות הדואר המקומיות בהעברת Exchange בשלב אחד.

תיבות דואר מסונכרנות

מספר תיבות הדואר מתוך המספר הכולל באצוות ההעברה, אשר הסינכרון הראשוני שלהן הושלם בהצלחה. שדה זה מתעדכן במהלך ההעברה.

הושלמו

מספר תיבות הדואר מתוך המספר הכולל באצוות ההעברה, אשר הגיבוש הסופי שלהן בוצע בהצלחה. גיבוש סופי מתרחש רק בהעברות מרוחקות מסוג צירוף והסרה.

תיבות דואר שנכשלו

מספר תיבות הדואר שהסינכרון הראשוני שלהן נכשל.

הצג פרטים

לחץ על הצג פרטים כדי להציג פרטי מצב עבור כל תיבת דואר באצוות ההעברה. לקבלת מידע נוסף, ראה דוח מצב משתמשי העברה.

נוצר על-ידי

כתובת הדואר האלקטרוני של מנהל המערכת של Office 365 אשר יצר את אצוות ההעברה.

מועד יצירה

התאריך והשעה שבהם נוצרה אצוות ההעברה.

מועד התחלה

התאריך והשעה שבהם הופעלה אצוות ההעברה.

שעת סינכרון ראשוני

התאריך והשעה שבהם אצוות ההעברה השלימה את הסינכרון הראשוני.

משך סינכרון ראשוני

משך הזמן שארכה השלמת הסינכרון הראשוני של כל תיבות הדואר באצוות ההעברה.

שעת סינכרון אחרון

הפעם האחרונה שבה אצוות ההעברה הופעלה מחדש או הפעם האחרונה שבה בוצע סינכרון מצטבר עבור האצווה. כפי שצוין קודם לכן, סינכרון מצטבר מתרחש מדי 24 שעות עבור העברות IMAP והעברות Exchange בשלב אחד.

נקודת קצה משויכת

שם נקודת הקצה של העברה הנמצאת בשימוש על-ידי אצוות ההעברה. תוכל ללחוץ על הצג פרטים כדי לראות את הגדרות נקודת הקצה של ההעברה. תוכל גם לערוך את ההגדרות, אם אף אחת מאצוות ההעברה המשתמשות בנקודת הקצה אינה פועלת כעת.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×