ניהול אובייקטי מסד נתונים של Access בחלונית הניווט

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עצה:  הקש F11 כדי להציג או להסתיר את חלונית הניווט.

כל האובייקטים במסד נתונים שולחני של Access מפורטים בחלונית הניווט, תכונה תחילה שהוצגו באוסף Access 2007. חלון מסד הנתונים של גירסאות קודמות של Access אינה זמינה.

באפשרותך להתאים אישית את הקטגוריות והקבוצות של אובייקטים בחלונית הניווט. ניתן גם להסתיר אובייקטים, קבוצות ואפילו את חלונית הניווט כולה. Access מספק כמה קטגוריות שבהן תוכל להשתמש באופן מיידי, וכן מאפשר לך ליצור קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית.

הערה: חלונית הניווט אינה זמינה בעת שימוש ביישום web Access או מסד נתונים באינטרנט בדפדפן. למרות שניתן להשתמש בחלונית הניווט ב- Access web app נפתח ב- Access, הוא כולל תכונה מוגבלת שהוגדרה: תצוגה, מיון וחיפוש עבור אובייקטי מסד נתונים.

במאמר זה

מבט כולל

בחר קטגוריה בחלונית הניווט

הצגה ומיון של אובייקטים בחלונית הניווט

איתור אובייקטים במסד נתונים בחלונית הניווט

יצירה ושינוי של קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית בחלונית הניווט

הוספת אובייקטים לקבוצה מותאמת אישית בחלונית הניווט

הסרה ושחזור של קיצורי דרך בקבוצות מותאמות אישית בחלונית הניווט

הסתרה של אובייקטים וקבוצות בחלונית הניווט

ביטול הסתרה של אובייקטים וקבוצות בחלונית הניווט

מבט כולל

חלונית הניווט היא הכלי העיקרי שבאמצעותו יש לך אפשרות לעיין בכל אובייקטי מסד נתונים שלך ולגשת אליהם. בעת פתיחת מסד נתונים ב- Access , חלונית הניווט מופיעה כברירת מחדל מימין לסביבת העבודה.

התאמת חלונית הניווט

באפשרותך להתאים את מראה חלונית הניווט לצרכים שלך בדרכים הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

שינוי הרוחב של חלונית הניווט

מקם את המצביע מעל הקצה השמאלי של חלונית הניווט ולאחר מכן, כאשר הוא משתנה לחץ דו-צדדי, גרור את הקצה כדי להגדיל או להקטין את הרוחב.

פתיחה וסגירה של חלונית הניווט

לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של סרגל הסגירה לחצן פתיחה/סגירה של סרגל סגירה עבור חלונית הניווט ב- Access או הקש F11 כדי לפתוח ולסגור את חלונית הניווט.

חלונית הניווט, מוצגת סגורה ופתוחה

שימוש באובייקטי מסד נתונים בחלונית הניווט

באפשרותך להשתמש בכל אובייקט בחלונית הניווט על-ידי לחיצה כפולה עליו. אם תלחץ על אובייקט באמצעות לחצן העכבר הימני, תראה תפריט קיצור שיאפשר לך לבצע מגוון פעולות, כגון פתיחת האובייקט בתצוגת עיצוב.

קטגוריות וקבוצות בחלונית הניווט

באפשרותך לארגן את האובייקטים במסד נתונים בקבוצות וקטגוריות. קבוצות מאפשרות לך לסדר את האובייקטים בחלונית הניווט ולקשר ביניהם, וקטגוריות מאפשרות לך לקשר בין הקבוצות.

חלונית הניווט

לדוגמה, באיור הקודם, ניווט בין משימות הוא הקטגוריה, ומשימות, אנשי קשר ואובייקטים תומכים הם הקבוצות.

בעת בחירת קטגוריה, הפריטים מסודרים בקבוצות שהקטגוריה מכילה. למשל, אם בחרת בקטגוריה טבלאות ותצוגות קשורות, הפריטים מסודרים בקבוצה אחת לכל טבלה, כאשר כל קבוצה מכילה קיצורי דרך לכל האובייקטים המשתמשים בטבלה — שאילתות, טפסים, דוחות וכן הלאה. אם אובייקט מסוים משתמש ביותר מטבלה אחת, הוא מופיע בכל הקבוצות הרלוונטיות.

לראש הדף

בחר קטגוריה בחלונית הניווט

בעת יצירת מסד נתונים חדש, הקטגוריה המוצגת כברירת מחדל היא טבלאות ותצוגות קשורות, והקבוצה היא כל הטבלאות. לכל מסד נתונים יש גם קטגוריה בשם מותאם אישית שבה ניתן להשתמש כדי ליצור תצוגה מותאמת אישית של האובייקטים. בנוסף, Access מספק עוד שתי קטגוריות מוגדרות מראש שבהן ניתן לבחור בהתאם לאופן ההצגה הרצוי של האובייקטים:

קטגוריה

תיאור

סוג אובייקט

הצג את כל האובייקטים במסד הנתונים, כשהם ממוינים לפי סוג.

תאריך יצירה

וכן

תאריך שינוי

אתר אובייקטים שנוצרו או שונו בתאריך מסוים או בטווח תאריכים. באפשרותך לסנן לפי היום או כל התאריכים. קטגוריות אלה מציגות אובייקטים בסדר יורד מתאריך היצירה או מתאריך השינוי האחרון.

חלונית הניווט מציגה טבלאות בתוך קבוצות ואובייקטים הקשורים לכל טבלה

כל אחת מהקטגוריות המוגדרות מראש מכילה קבוצה כללית הכוללת את כל האובייקטים במסד הנתונים. באפשרותך לאתר בקלות את הקבוצה הכללית של הקטגוריה על-ידי חיפוש המילה כל בראש שם הקבוצה. לדוגמה, אם בחרת את הקטגוריה טבלאות ותצוגות קשורות, הקבוצה הכללית נקראת כל הטבלאות.

לראש הדף

הצגה ומיון של אובייקטים בחלונית הניווט

באפשרותך לבחור את האופן שבו אובייקטים במסד הנתונים מוצגים בחלונית הניווט. לדוגמה, באפשרותך לכלול את תאריכי היצירה או השינוי או להציג אובייקטים כסמלים או רשימות. כברירת מחדל, Access ממיין את האובייקטים שבחלונית הניווט לפי סוג האובייקט בסדר אלפביתי עולה, אבל ניתן גם לשנות את המיון בהתאם לצרכים שלך. כדי לקבוע את אופן ההצגה והמיון של אובייקטים, בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חלקה העליון של חלונית הניווט כדי להציג את תפריט הקיצור, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את האופן שבו אובייקטים מוצגים, הצבע על הצג לפי ולאחר מכן לחץ על פרטים, סמל או רשימה.

  • כדי להציג את כל הקבוצות במסד הנתונים, לחץ על הצג את כל הקבוצות.

  • כדי לשנות את סדר המיון בחלונית הניווט, הצבע על מיין לפי ולאחר מכן בחר אפשרות מיון.

  • כדי למיין באופן ידני ולהתאים אישית את סדר ההצגה, לחץ על מיין לפי ולאחר מכן לחץ על הסר מיונים אוטומטיים.

לראש הדף

איתור אובייקטים במסד נתונים בחלונית הניווט

כאשר אתה מקליד טקסט בתיבה חיפוש, Access מבצע חיפוש בתוך הקטגוריה אחר קבוצות המכילות אובייקט או קיצור דרך לאובייקט התואם למונח החיפוש שלך. קבוצות שאינן מכילות התאמה מכווצות.

הערה: ‏Access מחפש אובייקטים רק בקטגוריות ובקבוצות המוצגות כעת בחלונית הניווט.

עצה: כדי לבצע חיפוש בכל מסד הנתונים אחר אובייקט מסוים, בחר אחת מהקטגוריות המוגדרות מראש בחלונית הניווט, כגון טבלאות ותצוגות קשורות או סוג אובייקט. פעולה זו עוזרת להבטיח שכל הקבוצות יהיו גלויות בחלונית הניווט.

שימוש בתיבה 'חיפוש' לאיתור אובייקטים או קיצורי דרך של מסד נתונים

 1. אם התיבה חיפוש אינה גלויה בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת התפריטים בחלק העליון של החלונית ולאחר מכן לחץ על סרגל החיפוש.

 2. הקלד חלק משם או שם מלא של אובייקט או קיצור דרך בתיבה סרגל החיפוש.

  סרגל החיפוש בחלונית הניווט

  כאשר אתה מקליד תווים, Access מחפש ופוסל כל כותרת קבוצה שלא מכילה התאמה.

 3. כדי לבצע חיפוש נוסף, לחץ על נקה את מחרוזת החיפוש לחצן 'נקה את מחרוזת החיפוש' או הקש BACKSPACE כדי למחוק תווים, ולאחר מכן הקלד את הטקסט החדש שברצונך לחפש.

  הערה: בעת ניקוי התיבה סרגל החיפוש, חלונית הניווט מציגה שוב את כל האובייקטים הזמינים.

לראש הדף

יצירה ושינוי של קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית בחלונית הניווט

הערה: סעיף זה אינו חל ב- Access web app.

בעת יצירת מסד נתונים חדש מבלי להשתמש בתבנית, כברירת מחדל מסד הנתונים מכיל קטגוריית מותאם אישית, המציגה קבוצה אחת המכילה את כל האובייקטים שהוגדרו במסד הנתונים. באפשרותך לשנות את שם הקטגוריה המותאמת אישית, ליצור קבוצות מותאמות אישית נוספות בתוכה ולהקצות אובייקטים לקבוצות אלה. אפשרות המיון המוגדרת כברירת מחדל עבור קבוצות היא כל הטבלאות.

בעת הצגת קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית מתוך חלונית הניווט, תראה תמיד את קיצורי הדרך לאובייקטים. ניתן לזהות קיצורי דרך לפי חץ קטן ליד הפינה הימנית התחתונה של סמל האובייקט.

קיצורי דרך בתצוגת קטגוריה מותאמת אישית

כאשר אתה פותח קיצור דרך, אתה פותח את האובייקט שהוא מצביע עליו. עם זאת, אם אתה מוחק קיצור דרך, Access לא מוחק את האובייקט במסד הנתונים שקיצור הדרך מצביע עליו. כמו כן, באפשרותך להסתיר קיצורי דרך ולשנות את שמם מבלי לשנות את הנתונים שקיצורי הדרך מצביעים עליהם במסד הנתונים.

דרך אחת להתאים אישית את האובייקטים במסד הנתונים היא על-ידי יצירה של קטגוריות מותאמות אישית. לדוגמה, באפשרותך ליצור קטגוריה מותאמת אישית כאשר ברצונך ליצור טופס עם סוגים מסוימים של לחצנים או קישורים לשימוש לניווט במסד הנתונים. בעת יצירת קטגוריה מותאמת אישית, היא חלה על מסד הנתונים הנוכחי בלבד. לא ניתן להעביר קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית למסדי נתונים אחרים. באפשרותך ליצור קטגוריה מותאמת אישית על-ידי שינוי שם הקטגוריה מותאם אישית המוגדרת כברירת מחדל ש- Access מספק, או על-ידי יצירה של קטגוריה מותאמת אישית חדשה. הגבלה של מספר הקטגוריות והקבוצות המותאמות אישית במסד הנתונים שלך יכולה להקל על איתור נתונים.

הערה: ניתן אמנם להסיר אובייקטים מקטגוריה או מקבוצה מותאמות אישית, אך לא ניתן להסיר אובייקטים מקטגוריה או מקבוצה מוגדרות מראש.

השתמש בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט כדי ליצור ולנהל קטגוריות וקבוצות מותאמות אישית. תיבת הדו-שיח מציגה רשימה של כל הקטגוריות שהוגדרו במסד הנתונים, ומציגה קבוצות עבור הקטגוריה שנבחרה.

יצירת קטגוריה מותאמת אישית

בעת יצירת קטגוריה מותאמת אישית חדשה, קבוצות בשם אובייקטים שלא הוקצו וקבוצה מותאמת אישית 1 נוצרות עבור קטגוריה זו. כברירת מחדל, Access לא מציב אובייקטים כלשהם בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו. במקום זאת, כל האובייקטים בקטגוריה שאינם חלק מקבוצה מוצגים בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו בחלונית הניווט.

 1. כדי ליצור קטגוריה חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלקה העליון של חלונית הניווט, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. תחת קטגוריות, לחץ על הוסף פריט.

  קטגוריה חדשה מופיעה תחת קטגוריות בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

 3. הקלד שם עבור הקטגוריה החדשה ולאחר מכן הקש ENTER.

שינוי שם של קטגוריה מותאמת אישית בחלונית הניווט

אם יש קטגוריה מותאמת אישית שלא נמצאת בשימוש, באפשרותך לשנות את שמה במקום להוסיף קטגוריה מותאמת אישית חדשה.

 1. כדי לשנות שם של קטגוריה מותאמת אישית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלק העליון של חלונית הניווט, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. תחת קטגוריות, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על שנה את שם הפריט.

 3. הקלד שם חדש עבור הקטגוריה ולאחר מכן הקש ENTER.

לאחר שיצרת קטגוריה מותאמת אישית או שינית את שמה, עליך ליצור קבוצות מותאמות אישית תחת כל קטגוריה מותאמת אישית.

Access יוצר באופן אוטומטי קבוצה מותאמת אישית 1 וקבוצת אובייקטים שלא הוקצו תחת כל קטגוריה חדשה. אובייקטים שלא הוקצו לקבוצות מוצבים באופן אוטומטי בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו. באפשרותך ליצור קבוצה מותאמת אישית חדשה או לשנות את שם הקבוצה קבוצה מותאמת אישית 1 לשם שתבחר.

יצירת קבוצה מותאמת אישית בחלונית הניווט

 1. כדי ליצור קבוצה מותאמת אישית חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלקה העליון של חלונית הניווט, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. תחת קבוצות עבור שם קטגוריה, לחץ על הוסף קבוצה.

 3. הקלד שם עבור הקבוצה החדשה ולאחר מכן הקש ENTER.

שינוי שם של קבוצה מותאמת אישית בחלונית הניווט

 1. כדי לשנות שם של קבוצה מותאמת אישית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התפריט בחלקה העליון של חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. תחת קבוצות עבור שם קטגוריה, לחץ על הקבוצה המותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על שנה שם קבוצה.

 3. הקלד שם חדש עבור הקבוצה ולאחר מכן הקש ENTER.

לאחר שיצרת קבוצה מותאמת אישית בקטגוריה מותאמת אישית, אתה מוסיף או מעביר אובייקטים, כגון טבלאות, לתוך הקבוצה המותאמת אישית.

לראש הדף

הוספת אובייקטים לקבוצה מותאמת אישית בחלונית הניווט

הערה: סעיף זה אינו חל ב- Access web app.

באפשרותך להוסיף אובייקטים לקבוצה מותאמת אישית בכמה דרכים שונות, כגון גרירת אובייקט ליצירת קיצור דרך, העתקה והדבקה וייבוא אובייקטים ממקורות חיצוניים. עם זאת, אם תבחר לגזור אובייקט מקבוצה, זכור כי פעולה זו עלולה לגרום לבעיות. לא מומלץ לגזור אובייקטים משום שמסד נתונים הוא קבוצה של רכיבים שפועלים יחד, ואם אובייקט כלשהו נמחק מקבוצת רכיבים זו, הדבר עלול לפגוע בחלק מהפונקציונליות של מסד הנתונים או בכולה.

 • כדי להוסיף או להעביר אובייקטים במסד הנתונים לקבוצה מותאמת אישית, לחץ על החץ הנפתח בחלקה העליון של חלונית הניווט, ולאחר מכן לחץ על הקבוצה המותאמת אישית שיצרת.

 • תחת אובייקטים שלא הוקצו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שברצונך להוסיף או להעביר.

 • לחץ על הוסף לקבוצה בתפריט הקיצור, ולאחר מכן לחץ על הקבוצה המותאמת אישית שאליה ברצונך להוסיף את האובייקט.

העתקה והדבקה של אובייקטים

 • בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט שאותו ברצונך להעתיק ולאחר מכן לחץ על העתק.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה בחלונית הניווט שבה ברצונך להדביק את האובייקט ולאחר מכן לחץ על הדבק. תוכל להדביק את האובייקט גם בחלונית ניווט של מסד נתונים אחר של Access הפתוח אצלך.

ייבוא של טבלאות ממסדי נתונים אחרים או נתונים מתוכניות אחרות (כגון קבצי טקסט וחוברות עבודה של Microsoft Office Excel) הוא דרך נוספת להוסיף אובייקטים למסד הנתונים. לקבלת מידע נוסף אודות ייבוא של נתונים חיצוניים, עיין בקישורים שבסעיף למידע נוסף במאמר זה.

לראש הדף

הסרה ושחזור של קיצורי דרך בקבוצות מותאמות אישית בחלונית הניווט

הערה: סעיף זה אינו חל ב- Access web app.

בעת הצגת אובייקטים מותאמים אישית בחלונית הניווט, אתה למעשה מתבונן בקיצורי הדרך לאובייקטים אלה. סמל של אובייקט עם חץ קטן ליד הפינה השמאלית התחתונה שלו מציין כי זהו קיצור דרך או מצביע עבור האובייקט עצמו.

קיצורי דרך בתצוגת קטגוריה מותאמת אישית

אם אתה מסיר או מוחק קיצור דרך מחלונית הניווט, אתה רק מסיר את הקיצור המצביע על אובייקט זה ולא מסיר את האובייקט ממסד הנתונים. בעת הסרת קיצור דרך לאובייקט מקבוצה מותאמת אישית בחלונית הניווט, מתבצעת הסרה של ההפניה לאובייקט מהקבוצה המותאמת אישית והאובייקט מופיע בקבוצה אובייקטים שלא הוקצו בחלונית הניווט.

 • כדי להסיר קיצור דרך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על הסר.

 • כדי לשחזר את קיצור הדרך עבור האובייקט, גרור את האובייקט מהקבוצה אובייקטים שלא הוקצו בחלונית הניווט אל הקבוצה המותאמת אישית.

חשוב: ניתן אמנם למחוק (כלומר, להסיר לצמיתות) קבוצות מוגדרות מראש וקבוצות מותאמות אישית, אך לא מומלץ לעשות זאת מכיוון שהדבר עלול לגרום לבעיות במסד הנתונים. מסדי נתונים הם קבוצות של רכיבים שפועלים יחד, ואם אובייקט כלשהו נמחק מקבוצת רכיבים זו, הדבר עלול לפגוע בחלק מהפונקציונליות של מסד הנתונים או בכולה.

לראש הדף

הסתרה של אובייקטים וקבוצות בחלונית הניווט

הערה: סעיף זה אינו חל ב- Access web app.

הסתרה של אובייקט או קבוצה עשויה להיות אפשרות טובה יותר מאשר מחיקתם כאשר האובייקט או הקבוצה לא נמצאים בשימוש או כאשר ברצונך להגביל את הגישה אליהם. הסתרה של אובייקט לא משנה את מסד הנתונים, בעוד שמחיקה של אובייקט או קבוצה (גם אם נראה שהם מופיעים פעמיים) עלולה לפגוע בחלק מהפונקציונליות של מסד הנתונים או בכולה.

כדי להסתיר אובייקט או קבוצה בחלונית הניווט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להסתיר אובייקט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ולאחר מכן לחץ על הסתר בקבוצה זו.

 • כדי להסתיר קבוצה שלמה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה ולאחר מכן לחץ על הסתר.

כדי להסתיר אובייקט או קבוצה שנראים מעומעמים בחלונית הניווט, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת התפריטים שבחלקה העליון של חלונית הניווט, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט, נקה את תיבת הסימון הצג אובייקטים מוסתרים ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

ביטול הסתרה של אובייקטים וקבוצות בחלונית הניווט

הערה: סעיף זה אינו חל ב- Access web app.

כדי להציג אובייקטים או קבוצות מוסתרים מבלי לספק גישה אליהם, בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת התפריטים שבחלקה העליון של חלונית הניווט, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ניווט.

 • בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט, בחר את תיבת הסימון הצג אובייקטים מוסתרים ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם האובייקטים והקבוצות המוסתרים נראים מעומעמים בחלונית הניווט, הם לא זמינים. כדי להפוך אובייקטים או קבוצות מעומעמים אלה לזמינים מחלונית הניווט, בצע את הפעולות הבאות:

 • כדי להפוך אובייקט לזמין, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרה בקבוצה זו.

 • כדי לבטל הסתרה של קבוצה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה ולאחר מכן לחץ על בטל הסתרה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×