נגישות ב- Sway עבור iPhone

חשוב: יישום Sway עבור iOS ייצא משימוש באמצע דצמבר 2018. אם יצרת פריטי Sway ביישום עבור iOS לפני תאריך זה, עדיין תוכל לפתוח ולערוך אותם בכתובת sway.office.com או ב- Sway עבור Windows 10.‏

Sway פועל עם תכונות הנגישות של iPhone כדי שכולם יוכלו ליצור דוחות אינטראקטיביים, מצגות, סיפורים אישיים ועוד. אתה מספק את התוכן, ו- Sway עושה את כל השאר ומוודא שהפריסה הסופית תיראה יפה כמעט בכל מכשיר.

עצות: 

 • נושא זה משתמש בקיצור "VO" בצירופי מקשים לציון מקש Control ומקש Option במקלדת חיצונית בשימוש עם VoiceOver.

בנושא זה

סיור בממשק המשתמש של Sway

בעת הפעלת היישום Sway, התצוגה My Sways מופיעה בחלק העליון. תצוגה זו מפרטת את כל פריטי ה- Sway המשויכים לחשבון שבאמצעותו נכנסת. רשימה זו כוללת פריטי Sway שיצרת ופריטי Sway שאנשים אחרים שיתפו איתך.

כדי להתחיל Sway חדש, בחר את כפתור + (סימן החיבור) בשורת התפריטים.

בעת היצירה או העריכה של Sway, שני כפתורים מופיעים בחלק העליון של סרגל הניווט:

 • השתמש בכפתורEdit כדי להוסיף תוכן לכרטיס בעלילה שלך. בחלק התחתון של המסך, מופיעה שורה של כפתורים שמאפשרת להוסיף תוכן כגון מדיה, תמונות מהמצלמה, טקסט, כותרות ועוד.

 • השתמש בכפתור Preview לסקירת ה- Sway. כאן ניתן לערבב מחדש את העיצוב, לנסות סגנונות ניווט שונים ולשנות את ערכת הצבעים. ניתן גם למחוק את ה- Sway באמצעות הכפתור בפינה הימנית התחתונה.

  הערה: כדי למחוק את Sway, השתמש בכפתור ... (עוד) בתצוגה My Sways, בפינה הימנית התחתונה של Sway.

שימוש ב- VoiceOver להתחלת העבודה ב- Sway

‏VoiceOver יכול לעזור לך לנווט ולעבוד ב- Sway באמצעות מחוות או באמצעות מקלדת חיצונית. VoiceOver הוא קורא המסך המוכלל ב- iPhone. כדי להפעיל את VoiceOver, לחץ שלוש פעמים על כפתור הבית או השתמש ב- Siri ואמור "Hey Siri, start VoiceOver".

הנה שני תיאורי מקשים להתמצאות ב- Sway:

 • כאשר אתה מפעיל את Sway, הכותרת בחלק העליון של המסך היא My Sways, וכאשר אתה מחליק את האצבע ליד החלק העליון האמצעי של המסך, אתה שומע "My Sways, Heading". אם אתה שומע "My Sways, Back button", הרי שהתצוגה Preview או Edit פעילה, וסמן VoiceOver נמצא בכפתור My Sways.

 • בעת העריכה, כדי למצוא את הפקודות הזמינות, החלק כלפי מעלה או מטה. אם אתה משתמש במקלדת, הקש VO+חץ למטה. VoiceOver מפרט את האפשרויות עבור ההקשר הנוכחי בהתאם לפריט שנבחר. כשתשמע את האפשרות הרצויה, הקש פעמיים או הקש על VO+מקש רווח במקלדת.

היכנס

אם עדיין לא נכנסת למערכת, בעת הפעלת Sway, תשמע "Sign in to start". כדי להיכנס:

 1. כדי להפעיל את הכפתור Sign in to start, נווט בין מסכי Getting Started Welcome עד שתגיע למסך האחרון. החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Get started, button" ולאחר מכן הקש פעמיים במקום כלשהו במסך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Sign In. סמן VoiceOver נמצא בכפתור Cancel בפינה השמאלית העליונה.

 2. החלק ימינה או הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "What email address or phone number would you like to use to sign in to Sway?‎" ולאחר מכן "Type your email address or phone number, Text field, Required".

 3. הקש פעמיים כדי למקם את נקודת הכניסה בתוך תיבת הטקסט, ולאחר מכן הזן את פרטי החשבון שלך.

 4. כדי לעבור לשלב הבא:

  • במסך, החלק כלפי מטה עד שתשמע "Next button" והקש פעמיים.

  • באמצעות המקלדת, הקש VO+מקש רווח+חץ ימינה עד שתשמע "Next button" ולאחר מכן הקש VO+מקש רווח. בעקבות זאת נפתחת תיבת הדו-שיח של הכניסה עבור החשבון שלך.

 5. הקלד את פרטי הכניסה שלך לפי ההוראות המוצגות על המסך. כשתסיים, Sway ייפתח בתצוגה My Sways.

פתיחת Sway קיים

 1. בתצוגה My Sways, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שמו של ה- Sway הרצוי. במקלדת, הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב.

 2. הקש פעמיים במקום כלשהו במסך, או הקש VO+מקש רווח במקלדת. ה- Sway נפתח בחלון Preview, וסמן VoiceOver נמצא בכרטיס הראשון ב- Sway.

 3. כדי להציג Sway זה בתצוגה מקדימה, החלק את האצבע שמאלה או ימינה או הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "Preview, button", ולאחר מכן הקש פעמיים במקום כלשהו במסך.

התחלת Sway חדש

 1. בתצוגה My Sways, החלק את האצבע כלפי מטה או החלק את האצבע ימינה עד שתשמע "Add, button". במקלדת, הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב.

 2. הקש פעמיים במקום כלשהו במסך, או הקש VO+מקש רווח במקלדת. בעלילה מופיע כרטיס כותרת ריק חדש ואחריו שורה של כפתורים להוספת תוכן.

שימוש ב- VoiceOver להוספת תוכן ל- Sway חדש

 1. בתצוגה Edit, העבר את האצבע לכרטיס הראשון בעלילה. לחלופין, אם אתה משתמש במקלדת, הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "Title without background image".

 2. כדי להוסיף תמונה שתופיע מאחורי הכותרת, החלק כלפי מעלה שוב ושוב. אם אתה משתמש במקלדת חיצונית, הקש VO+חץ למטה עד שתשמע "Replace the image". לאחר מכן, הקש פעמיים במקום כלשהו. בעקבות זאת נפתחת תיבת דו-שיח שבה ניתן לבחור From Libraryאו Take Picture (ייתכן שתצטרך תחילה להעניק ל- Sway גישה לתמונות בהגדרות שלך).

 3. כדי להוסיף את הכותרת, ודא תחילה שכרטיס הכותרת נבחר (החלק את האצבע כלפי מטה על המסך), ולאחר מכן הקש פעמיים, או במקלדת הקש VO+מקש רווח. נקודת הכניסה נמצאת באזור הטקסט. הקלד את טקסט הכותרת.

 4. כדי להוסיף תוכן נוסף, השתמש בכפתורים שמתחת לכרטיס הכותרת.

שימוש בתצוגת נגישות

עצה: אפשרות תצוגת הנגישות מופעלת כברירת מחדל כאשר אתה פותח את היישום כש- VoiceOver פועל.

בעת הצגת Sway בתצוגה מקדימה, באפשרותך להפעיל תצוגת נגישות. תצוגת נגישות מציגה את היצירה שלך עם אנימציה מופחתת, סגנון חדות גבוהה המאפשר קריאה נוחה יותר, ופריסה הממוטבת עבור VoiceOver. היא משפיעה על התצוגה שלך רק ביישום זה. היא אינה משפיעה על העיצוב והפריסה של פריטי Sway בעת הצגתם במכשירים או ביישומים אחרים.

הפעלת תצוגת נגישות

כדי לצפות בכל פריטי ה- Sway שלך בתצוגה מקדימה בתצוגת נגישות:

 1. נווט אל תיבת הדו-שיח Options ב- My Sways.

 2. החלק ימינה עד שתשמע "Accessibility view" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לבחור.

 3. החלק ימינה שוב עד שתשמע "Accessibility view, switch button" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי להפעיל את ההגדרה.

אם אפשרות תצוגת הנגישות אינה מופעלת בתיבת הדו-שיח Options, באפשרותך עדיין להציג בתצוגה מקדימה פריטי Sway ספציפיים בתצוגת נגישות. ב- Preview, הקישור לתצוגת נגישות הוא אזור ציון דרך מוסתר.

כדי להציג את הקישור:

 • בעת השימוש במקלדת חיצונית, הקש VO+חץ שמאלה או VO+חץ ימינה עד שתשמע "Accessibility link", ולאחר מכן הקש VO+מקש רווח. ה- Sway נפתח בתצוגת נגישות בחלון דפדפן חדש.

 • בעת השימוש במחוות, העבר את המוקד ל- Sway. אתה שומע את הכותרת של ה- Sway. החלק שמאלה או ימינה שוב ושוב עד לשמיעת "Accessibility view". הקש פעמיים. ה- Sway נפתח בתצוגת נגישות בחלון דפדפן חדש.

עצות לעבודה בתצוגת נגישות

הנה כמה עצות לשימוש בתצוגת נגישות:

 • כדי לנווט בין האפשרויות לבחירה, במקלדת, הקש VO+חץ שמאלה או VO+חץ ימינה שוב ושוב כדי להגיע לאפשרות הרצויה. לחלופין, ניתן להחליק במהירות שמאלה או ימינה.

 • כדי לשנות את גודל התצוגה של התמונה שנבחרה ב- Sway הנוכחי, הקש על מקש הרווח במקלדת.

 • כדי לסגור את התמונה ולחזור ל- Sway, הקש על מקש Esc.

יציאה מתצוגת נגישות

 1. החלק את האצבע שמאלה או הקש VO+חץ ימינה או VO+חץ שמאלה שוב ושוב עד שתשמע "More options", ולאחר מכן הקש פעמיים.

 2. עבור אל Exit Accessibility view ולאחר מכן הקש פעמיים או הקש VO+מקש רווח.

 3. כדי לחזור לעריכה, חזור ליישום Sway:‏

  • הקש פעמיים על הכפתור Home כדי להשתמש בבורר היישומים.

  • החלק במהירות את האצבע, או הקש VO+חץ שמאלה או VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "Back to Sway" ולאחר מכן הקש פעמיים. לחלופין, במקלדת, הקש על VO+מקש רווח.

הפיכת תמונות וסרטוני וידאו לנגישים באמצעות טקסט חלופי

כדי להפוך תמונות וסרטוני וידאו לנגישים לאנשים המשתמשים בקוראי מסך, ניתן להוסיף טקסט חלופי.

 1. בתצוגה Edit של Sway, פתח את כרטיס התמונה או סרטון הווידאו, והקש על השדה Alternative Text.

 2. הוסף טקסט תיאורי.

הפיכת קישורים לקריאים עבור אנשים

כדי להפוך קישורים לנגישים לכל המשתמשים, ניתן להוסיף טקסט תצוגה.

 1. בתצוגה Edit של Sway, פתח את הכרטיס המכיל קישור והקש על כפתור הקישור מעל המקלדת (הכפתור משמאל).

 2. הוסף טקסט תיאורי בשדה Display text.

שלח לנו משוב

Sway הולך ומתפתח, והצוות של Sway מחויב ליצירת חוויה נהדרת ונגישה. ספר לנו אילו תכונות נגישות הכי חשובות לך. כדי לשלוח משוב, בקר ב- User Voice עבור Sway.

לחלופין, בצע שלבים אלה כדי לשלוח לנו דוא"ל:

 1. בתצוגה My Sways, החלק שמאלה עד שתשמע "Options, Button" ולאחר מכן הקש פעמיים.

 2. החלק את האצבע כלפי מטה או הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "Send feedback, Button". הקש פעמיים.

 3. בתיבת הדו-שיח Help us improve, החלק עד שתשמע "OK Button" או הקש VO+חץ שמאלה או VO+חץ ימינה. לאחר מכן הקש פעמיים, או הקש VO+מקש רווח במקלדת. הודעת דוא"ל נפתחת כשהיא ממוענת לצוות Sway ב- Microsoft.

 4. הקלד את ההודעה ושלח. כלול את המילה 'נגישות' במשוב שלך.

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×