נגישות ב- Sway עבור iPad

חשוב: יישום Sway עבור iOS ייצא משימוש באמצע דצמבר 2018. אם יצרת פריטי Sway ביישום עבור iOS לפני תאריך זה, עדיין תוכל לפתוח ולערוך אותם בכתובת sway.office.com או ב- Sway עבור Windows 10.‏

Sway פועל עם תכונות הנגישות של iPad כדי שתוכל ליצור דוחות אינטראקטיביים, מצגות, סיפורים אישיים ועוד. אתה מספק את התוכן, ו- Sway עושה את כל השאר ומוודא שהפריסה הסופית תיראה יפה כמעט בכל מכשיר. תכונות הנגישות ב- Sway עוזרות לאנשים נוספים להשתמש ב- Sway כדי ליצור, ללא קשר ליכולת. הן גם עוזרות לוודא שאנשים נוספים יוכלו לקרוא את התוכן הסופי וליהנות ממנו.

כדי ללמוד דרכים אחרות להגדרת העדפות נגישות, עיין במאמר הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365.

בנושא זה

סיור בממשק המשתמש של Sway

בעת הפעלת יישום Sway, התצוגה My Sways מופיעה בחלק העליון. תצוגה זו מפרטת את כל פריטי ה- Sway המשויכים לחשבון שבו השתמשת כדי להיכנס.

כדי להתחיל Sway חדש, בחר את כפתור + (סימן החיבור) בשורת התפריטים.

בעת היצירה או העריכה של Sway, שני כפתורים מופיעים בחלק העליון של סרגל הניווט:

 • Edit. כדי להוסיף תוכן לכרטיס בעלילה שלך, השתמש בכפתור עריכה. מתחת לעלילה, מופיעים כפתורים להוספת תוכן, כגון מדיה, תמונות, טקסט וכותרות.

 • Preview. כדי לסקור את Sway שלך, השתמש בכפתור Preview. בתצוגה מקדימה, ניתן לערבב מחדש את העיצוב, לנסות סגנונות ניווט שונים ולשנות את ערכת הצבעים.

עצה:  כדי למחוק את Sway, השתמש בכפתור ... (עוד) בתצוגה My Sways, בפינה הימנית התחתונה של Sway.

שימוש ב- VoiceOver להתחלת העבודה ב- Sway

VoiceOver יכול לעזור לך לנווט ולעבוד ב- Sway באמצעות מחוות או באמצעות מקלדת חיצונית.

ההליכים בנושא זה מבוססים על ההנחה שתכונת הניווט המהיר (Quick Nav) אינה פעילה. כדי לכבות את תכונת הניווט המהיר, הקש בו-זמנית על מקש החץ ימינה ועל מקש החץ שמאלה.

הקיצור "VO" בנושא זה מתייחס למקשי VoiceOver, כגון מקש Control ומקש Option.

הנה עצות מפתח להתמצאות ב- Sway:

 • כאשר אתה מפעיל את Sway, הכותרת בחלק העליון של המסך היא My Sways, וכאשר אתה מחליק את האצבע ליד החלק העליון האמצעי של המסך, אתה שומע "My Sways, Heading". אם אתה שומע "My Sways, Button", הרי שהתצוגה Preview או Edit פעילה, וסמן VoiceOver נמצא בכפתור My Sways בפינה השמאלית העליונה.

 • בעת העריכה, החלק כלפי מעלה או מטה כדי למצוא את הפקודות הזמינות. אם אתה משתמש במקלדת, הקש VO+חץ למטה. VoiceOver מפרט את האפשרויות עבור ההקשר הנוכחי בהתאם לפריט שנבחר. כאשר תשמע את האפשרות הרצויה, הקש פעמיים.

כניסה

אם עדיין לא נכנסת למערכת, בעת הפעלת Sway, תשמע "Sign in to start". כדי להיכנס:

 1. כדי להפעיל את הכפתור Sign in to start, נווט בין מסכי הפתיחה שלGetting Started עד שתגיע למסך האחרון. החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Get started, button" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Sign In. סמן VoiceOver נמצא בכפתור Cancel בפינה השמאלית העליונה.

 2. החלק ימינה או הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "What email address or phone number would you like to use to sign in to Sway?‎".

 3. הקש פעמיים כדי למקם את נקודת הכניסה בתוך תיבת הטקסט, הקלד את פרטי החשבון שלך ולאחר מכן הקש Return. תיבת הדו-שיח של הכניסה עבור החשבון שלך מוצגת.

 4. הקלד את פרטי הכניסה שלך לפי ההוראות המוצגות על המסך. כשתסיים, Sway ייפתח בתצוגהMy Sways.

פתיחת Sway קיים

 1. בתצוגה My Sways, החלק את האצבע ימינה או הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע את שמו של ה- Sway הרצוי.

 2. הקש פעמיים במקום כלשהו במסך. ה- Sway נפתח בחלון Edit, וסמן VoiceOver נמצא בכרטיס הראשון בתצוגה.

 3. כדי להציג Sway זה בתצוגה מקדימה, החלק במהירות ימינה או הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "Preview, Button", ולאחר מכן הקש פעמיים במקום כלשהו במסך.

התחלת Sway חדש

 1. בתצוגה My Sways, החלק את האצבע ימינה או הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "Add, button".

 2. הקש פעמיים במקום כלשהו במסך. בעלילה מופיע כרטיס כותרת ריק חדש, ואחריו שורה של כפתורים להוספת תוכן.

שימוש ב- VoiceOver להוספת תוכן ל- Sway חדש

 1. בתצוגה Edit, העבר את האצבע לכרטיס הראשון בעלילה. לחלופין, אם אתה משתמש במקלדת, הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "Title without background image".

 2. כדי להוסיף תמונה שתופיע מאחורי הכותרת, החלק במהירות כלפי מעלה שוב ושוב. לחלופין, הקש VO+חץ למטה עד שתשמע "Replace the image". לאחר מכן הקש פעמיים במקום כלשהו. נפתחת תיבת דו-שיח שבה ניתן לבחור From Library או Take Picture.

 3. כדי לעיין בתמונות, החלק שמאלה או ימינה, או הקש VO+חץ שמאלה או VO+חץ ימינה. כשתמצא את התמונה הרצויה, הקש פעמיים או הקש VO+מקש רווח. התמונה נוספת לכרטיס הכותרת כתמונת רקע.

 4. כדי להוסיף את הכותרת, ודא שכרטיס הכותרת נבחר ולאחר מכן הקש שלוש פעמים. נקודת הכניסה מופיעה באזור הטקסט. הקלד את טקסט הכותרת.

 5. כדי להוסיף תוכן נוסף, השתמש בכפתורים שמתחת לכרטיס הכותרת.

שימוש בתצוגת נגישות

בעת הצגת Sway בתצוגה מקדימה, באפשרותך להפעיל תצוגת נגישות. תצוגת נגישות מאפשרת לך לצפות בפריטי ה- Sway שלך עם אנימציה מופחתת, סגנון חדות גבוהה ופריסת מסך הממוטבים עבור VoiceOver. תצוגת נגישות חלה רק על Sway ביישום זה. היא אינה משפיעה על העיצוב והפריסה של פריטי Sway בעת הצגתם במכשירים או ביישומים אחרים.

הפעלת תצוגת נגישות

עצה: כשאתה מתחיל Sway עם VoiceOver פועל, תצוגת נגישות מופעלת כברירת מחדל.

בעת צפייה ב- Sway שלך בתצוגה מקדימה, באפשרותך להפעיל תצוגת נגישות, שמציגה את התוכן עם אנימציה מופחתת, סגנון חדות גבוהה ופריסה הממוטבים עבור VoiceOver.

כדי לצפות בפריטי ה- Sway שלך בתצוגה מקדימה בתצוגת נגישות:

 1. עבור אל תיבת הדו-שיח Options בתצוגה My Sways.

 2. החלק ימינה עד לשמיעת "Accessibility view" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לבחור.

 3. החלק ימינה שוב עד לשמיעת "Accessibility view, switch button" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי להפעיל את ההגדרה.

אם תצוגת נגישות אינה פועלת, ניתן עדיין להציג תצוגה מקדימה של פריטי Sway ספציפיים בתצוגת נגישות. בתצוגה Preview, הקישור לתצוגת הנגישות הוא אזור ציון דרך מוסתר.

כדי להציג את הקישור לתצוגת נגישות:

 • באמצעות מקלדת חיצונית, הקש VO+חץ שמאלה עד שתשמע "Accessibility link" ולאחר מכן הקש VO+מקש רווח. ה- Sway נפתח בחלון דפדפן חדש בתצוגת נגישות.

 • אם אתה משתמש במחוות, הקש על ה- Sway. אתה שומע את הכותרת של ה- Sway. החלק שמאלה שוב ושוב עד לשמיעת "Accessibility view". הקש פעמיים. ה- Sway נפתח בחלון דפדפן חדש בתצוגת נגישות.

עצות לעבודה בתצוגת נגישות

הנה כמה עצות לעבודה בתצוגת נגישות:

 • כדי לנווט בין אפשרויות לבחירה, במקלדת, הקש VO+חץ שמאלה או VO+חץ ימינה שוב ושוב עד לשמיעת האפשרות הרצויה.

 • כדי לשנות את גודל התצוגה של התמונה שנבחרה ב- Sway הנוכחי, הקש על מקש הרווח במקלדת.

 • כדי לסגור את התמונה ולחזור ל- Sway, הקש על מקש Esc.

יציאה מתצוגת נגישות

 1. החלק שמאלה או הקש VO+חץ ימינה או VO+חץ שמאלה שוב ושוב עד שתשמע "More options", ולאחר מכן הקש פעמיים.

 2. עבור אל Exit Accessibility view ולאחר מכן הקש פעמיים או הקש VO+מקש רווח.

 3. כדי לחזור לעריכה, חזור ליישום Sway. לחץ פעמיים על הכפתור Home כדי לפתוח את בורר היישומים או הקש Command+Tab.

הפיכת תמונות וסרטוני וידאו לנגישים באמצעות טקסט חלופי

כדי להפוך תמונות וסרטוני וידאו לנגישים לאנשים המשתמשים בקוראי מסך, ניתן להוסיף טקסט חלופי.

 1. בתצוגה Edit של Sway, פתח את כרטיס התמונה או סרטון הווידאו.

 2. הקש על שדה הטקסט Alternative Text ולאחר מכן הקלד טקסט תיאורי.

הפיכת קישורים לקלים לקריאה

כדי להפוך קישורים לנגישים לכל המשתמשים, ניתן להוסיף טקסט תצוגה.

 1. בתצוגה Edit של Sway, פתח את הכרטיס המכיל קישור.

 2. הקש על הכפתור Link מעל למקלדת ולאחר מכן, בשדה Display text, הקלד טקסט תיאורי.

שלח לנו משוב

Sway הולך ומתפתח, והצוות של Sway מחויב ליצירת חוויה נהדרת ונגישה.

ספר לנו אילו תכונות נגישות הכי חשובות לך. כדי לשלוח משוב, בקר באתר האינטרנט של UserVoice עבור Sway. או בצע את השלבים הבאים כדי לשלוח לנו דוא"ל:

 1. בתצוגה My Sways, החלק שמאלה עד שתשמע "Options, Button", ולאחר מכן הקש פעמיים.

 2. החלק ימינה או הקש VO+חץ ימינה שוב ושוב עד שתשמע "Send feedback, Button". הקש פעמיים.

 3. בתיבת הדו-שיח Help us improve, בחר OK. הודעת דוא"ל נפתחת כשהיא ממוענת לצוות Sway ב- Microsoft.

 4. הקלד ושלח את ההודעה. כדי שנוכל למצוא את המשוב שלך בקלות, הוסף לו את המילה נגישות.

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×