נגישות ב- Microsoft Project

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Microsoft מחויבת ליצירת מוצרים ושירותים שלה לקלים יותר לשימוש עבור כולם. תכונות נגישות רבות מוכללות ישירות לתוך Project. תכונות אלה זמינות לכולם, ללא צורך נוספים עזרי נגישות.

בנושא זה

התאמה אישית של Project לצרכיך

עבודה יעילה יותר

מגבלות נגישות ב- Project

למד אודות נגישות נוספים מוצרים ושירותים של Microsoft

התאמה אישית של Project לצרכיך

להתאמה אישית של Project כך שיתאים יותר לצרכיך, שקול את האפשרויות הבאות.

 • שינוי ההגדלה והצבע של טקסט     באפשרותך לשנות את ההגדלה של פרוייקט כך שיהיה קל יותר לקריאה על המסך על-ידי שינוי קנה מידה של תצוגות ודוחות, שינוי ציר הזמן או שינוי גודל תצוגת המסך. באפשרותך גם להגדיל לחצנים ברצועת הכלים כך שיהיו קלים יותר לצפיה ולשימוש. אם אתה משתמש של Microsoft IntelliMouse הצבעה התקן, באפשרותך לגלול הגדלה ותנועה ישירות מתוך העכבר במקום ללחוץ על הלחצנים על-גבי המסך. באפשרותך גם ליצור לוח צבעים מותאם אישית כדי להשתמש בצבעים שאתה מגדיר בלבד.

 • שינוי המראה של תצוגות     באפשרותך לשנות את האופן שבו מייצגי, תיבות, קווי קישור וטקסט מופיעים בתצוגה. לדוגמה, באפשרותך להחיל עיצוב ישירות על כל בחירה כדי להפוך את תצוגת תרשים גנט להיראות בדיוק באופן הרצוי לך. באפשרותך לשנות את המראה של מייצג פעילות בתרשים גנט על-ידי פשוט לחיצה כפולה על שורת ולאחר מכן בחירת המראה הרצוי, כגון שינוי הגופן או להגדיל את גודל הטקסט במייצגי הפעילויות.

 • התאמה אישית של סרגלי כלים ותפריטים     אם אתה משתמש בקבוצה קטנה של לחצנים ופקודות בלבד, באפשרותך להוסיף לחצנים לסרגל הכלים לגישה מהירה הנמצא מעל לרצועת הכלים.

לראש הדף

עבודה יעילה יותר

Project מכיל תכונות המסייעות לך להפוך משימות חוזרות לאוטומטיות ולעבוד בצורה יעילה יותר.

 • השימוש בבודק האיות     ל- Project יש אפשרות לתקן שגיאות נפוצות של איות ושל הקלדה תוך כדי עבודה. בעת הקלדת מספר תווים מזהים, Project יכול להשלים באופן אוטומטי ערכים חוזרים בעמודה.

 • הפיכת פעילויות תכופות לאוטומטיות    באפשרותך להשתמש במאקרו כדי להפוך פעילויות מורכבות לאוטומטיות, פעולה המצמצמת את מספר השלבים הדרושים להשלמת פעילות שאתה מבצע לעיתים קרובות. באפשרותך להקצות מאקרו למקש קיצור ובכך להפוך את השימוש במאקרו לנוח כמו השימוש בכל פקודת Project רגילה.

  הערת אבטחה: היזהר בעת הפעלת קבצי הפעלה או קוד פקודות מאקרו או ביישומים. ניתן להשתמש קבצי הפעלה או קוד כדי לבצע פעולות ייתכן בסכנה את אבטחת המחשב והנתונים שלך.

לראש הדף

מגבלות נגישות ב- Project

Project תומך בנגישות למעט המקרים החריגים המצויינים בטבלה.

נושא

חריגים

נגישות לוח מקשים

הפונקציונליות המרכזית ב- Project היא לוח מקשים נגיש. קיימת גישה באמצעות לוח המקשים לפונקציות אחרות, מלבד החריגים הבאים:

 • לא ניתן לעצב טקסט בעיצוב עשיר (כגון הדגשה או הטיה) בתיבות הדו-שיח הערות לפעילות, הערות למשאב והערות להקצאה ללא שימוש בעכבר.

 • תיבות דו-שיח מסוימות ב- Project הן בעלות רשתות עם רשימות ארוכות של פריטים. כדי לגלול לפריט הנמצא בתוך הרשת, השתמש במקשים חץ למטה וחץ למעלה או לחלופין, השתמש במקשים PAGE DOWN ו- PAGE UP.

 • ניתן לכווץ פעילויות מקובצות בתצוגת תרשים רשת באמצעות לוח המקשים, אך ניתן להרחיב קבוצות מכווצות באמצעות העכבר בלבד.

התכונות 'חדות גבוהה' ו'תצוגה'

Project תומך בהגדרות הנגישות של מערכת ההפעלה המארחת למעט מקרים חריגים.

אזורים מסוימים של המוצר אינם מוצגים כראוי, או אינם מוצגים כלל, במצב חדות גבוהה.

 • בעת הפעלת סימון שינויים במצב חדות גבוהה, ניראות הטקסט מופחתת בצורה משמעותית בתאים המסומנים.

 • במצב חדות גבוהה, לחצני עיצוב טקסט עשיר בתיבות הדו-שיח הערות לפעילות, הערות למשאב והערות להקצאה אינם מוצגים היטב.

 • סמלי מחוונים אינם מוצגים היטב במצב חדות גבוהה. כדי לגשת למידע הנמסר באמצעות המחוונים, לחץ פעמיים על המחוון כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח או כדי להציג את המיקום שבו הנתונים לכודים.

 • גרפים המציגים זמינות והקצאת משאבים אינם קריאים במצב חדות גבוהה. לקבלת מידע זה, השתמש בטבלאות בתצוגת שימוש במשאבים.

 • רכיבי ממשק משתמש אינם מוצגים כהלכה בעת הפעלת אשף הנגישות ב- Windows XP או ב- Windows Vista. כדי לטפל בעניין זה, הפעל מצב חדות גבוהה בלוח הבקרה (אפשרויות נגישות ב- Windows XP או מרכז נוחות הגישה ב- Windows Vista).

בתיבות דו-שיח מסוימות ב- Project, הטקסט נחתך אם אתה משתמש בגופן גדול מאוד.

חשיפת מידע

Project משתמש ב- Microsoft Active Accessibility‎‏ (MSAA) כדי לחשוף מידע, למעט המקרים החריגים הבאים:

 • תיבות הדו-שיח הבאות אינן חושפות מידע בהתאם לקווים המנחים של MSAA: שינוי זמני עבודה‏‏,‏ דוחות,‏ תוספות COM,‏‏‏ סידור מחדש של פקודות‏,‏‏ הוספת היפר-קישור ואפשרויות שירות.

 • מספר פקדים בתיבת הדו-שיח קווי התקדמות אינם חושפים את שמותיהם בשימוש במאפיין MSAA Name.

 • תוספות של Component Object Model (COM)‎ לא חושפות מידע לפי הנחיות MSAA.

 • שורת המצב, המוצגת בחלק התחתון של חלון Project, אינה חושפת מידע לפי הנחיות MSAA.

 • בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בעת החלפת כרטיסיות, אובייקטי הצאצא אינם נחשפים כראוי על-ידי שימוש בהירארכיית האובייקטים של MSAA. עם זאת, באמצעות קוראי מסך ניתן להשתמש בשיטות חלופיות כדי להגיע לאובייקטים אלה.

 • MSAA אינו נתמך בתצוגות גרפיות, כגון חלק התרשים של תצוגת תרשים גנט. עם זאת, כל המידע בתצוגות הגרפיות זמין גם בתבנית של טבלה (כגון הצד הימני של תצוגת תרשים גנט), אשר תומכת ב- MSAA.

 • שיטת MSAA לבחירה (accSelect) אינה פועלת בתיבות משולבות. כמו כן, תיבות משולבות חושפות את הערך השגוי עבור המאפיין MSAA Role.

 • סרגל התצוגות אינו חושף את שמו כראוי על-ידי שימוש במאפיין MSAA Name.

 • חלקים של בודק האיות אינם חושפים מידע בהתאם להנחיות MSAA.

 • פריטים אינם מתומללים בתיבות רשימה המכילות תיבות סימון מימין לכל פריט רשימה.

 • באשף החלפת המשאבים, בחירה בפריטים מסוימים גורמת למוקד לעבור באופן אוטומטי לפקד אחר בתיבת הדו-שיח.

הנפשה

Project משתמש בהנפשה כאשר המסייע המונפש של Office מופעל. ניתן לבטל הנפשה בהתאם לשיקול דעתך וכל המידע זמין במידה זהה במצב ללא הנפשה.

לראש הדף

קבלת מידע אודות מוצרי ושירותי נגישות נוספים של Microsoft

במקטעים הבאים מסופק מידע אודות התכונות, המוצרים והשירותים ההופכים את Microsoft Windows לנגיש יותר עבור אנשים בעלי מגבלות:

 • תכונות נגישות של Windows

 • תיעוד בתבניות חלופיות

 • שירות לקוחות עבור אנשים בעלי ליקויי שמיעה

הערה: מידע זה עשוי לחול על משתמשים בעלי רשיון למוצרי Microsoft בארצות הברית בלבד. אם רכשת מוצר זה מחוץ לארצות הברית, באפשרותך להשתמש הכרטיס מידע חברה-בת שהגיע עם חבילת התוכנה שלך או בקר באתר האינטרנט של נגישות של Microsoft לקבלת רשימה של מספרי טלפון של שירותי התמיכה של Microsoft וכתובות. באפשרותך לפנות הסניף שלך כדי לברר אם סוג המוצרים והשירותים המתוארים בסעיף זה זמינים באזור שלך. מידע אודות נגישות זמין בשפות אחרות, כולל יפנית וצרפתית.

תכונות נגישות של Windows

מערכת ההפעלה Windows כוללת תכונות נגישות מוכללות רבות שימושיות עבור אנשים בעלי קושי בהקלדה או משתמש בעכבר, עיוורים או בעלי לקויות ראיה או מי אתה חירש או כבד שמיעה. התכונות אלה מותקנות במהלך ההתקנה. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, עיין בעזרה של Windows ואת אתר האינטרנט של נגישות של Microsoft.

 • ערכות לימוד של שלב אחר שלב ללא תשלום     Microsoft מציעה סדרה של ערכות לימוד של שלב אחר שלב המספקות הליכים מפורטים לכוונון אפשרויות הנגישות במחשב שלך. מידע זה מוצג בתבנית של זה לצד זה, כך שיהיה באפשרותך ללמוד כיצד להשתמש בעכבר, בלוח המקשים ובשילוב של השניים.

  לאיתור ערכות לימוד מפורטות עבור מוצרי Microsoft, ראה את אתר האינטרנט של נגישות של Microsoft.

 • מוצרי טכנולוגיה מסייעת עבור Windows     קיים מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה מסייעת זמינים להפוך מחשבים לקלים יותר לשימוש עבור אנשים בעלי מגבלות. באפשרותך לחפש קטלוג של מוצרי טכנולוגיה מסייעת הפועלות עם Windows בחלק אתר האינטרנט של נגישות של Microsoft.

  אם אתה משתמש בטכנולוגיה מסייעת, פנה אל ספק הטכנולוגיה המסייעת שלך לפני שתשדרג את התוכנה או החומרה שלך כדי לבדוק אם ייתכנו בעיות תאימות.

תיעוד בתבניות חלופיות

אם יש לך קשיי קריאה או טיפול חומרים מודפסים, באפשרותך להשיג בתיעוד של מוצרים רבים של Microsoft בתבניות נגישות יותר. באפשרותך להציג אתר האינטרנט של נגישות של Microsoftאינדקס של תיעוד המוצר נגיש.

בנוסף, באפשרותך להשיג פרסומי Microsoft נוספים מ- Recording for the Blind & Dyslexic, Inc (RFB&D)‎.‏ RFB&D מפיצה מסמכים אלה לחברים רשומים וזכאים של שירות ההפצה שלה. לקבלת מידע אודות הזמינות של תיעוד מוצרי Microsoft וספרים מאת Microsoft Press, פנה ל:

Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540

מספר טלפון בתוך ארצות הברית: ‎(800) 221-4792
מספר טלפון מחוץ לארצות הברית וקנדה: ‎(609) 452-0606
פקס: ‎(609) 987-8116

שירות לקוחות עבור כבדי שמיעה

אם אתה חרש או כבד-שמיעה, קיימת גישה מלאה למוצרים ולשירות הלקוחות של Microsoft הזמינה באמצעות שירות טלפון טקסט (TTY/TDD):

 • לקבלת שירות לקוחות, פנה אל Microsoft Sales Information Center בטלפון (800) 892-5234 בין 06:30 ל- 17:30 לפי שעון החוף המערבי, בימים שני עד שישי, פרט לחגים.

 • לקבלת סיוע טכני בארצות הברית, צור קשר עם שירותי התמיכה במוצר של Microsoft בטלפון ‎(800) 892-5234 בין 6:00 בבוקר ל- 6:00 אחר הצהריים שעון החוף המערבי, בימים שני עד שישי, לא כולל חגים. בקנדה, חייג ‎(905) 568-9641 בין 8:00 בבוקר ל- 8:00; בערב שעון החוף המזרחי, בימים שני עד שישי, לא כולל חגים.

שירותי התמיכה של Microsoft כפופים למחירים ולתנאים החלים באותו זמן על השימוש בשירות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×