משתמשים Kaizala

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לפני שתוכל לשלוח הודעות מיידיות, תמונות, מסמכי התקנה והגדרה של תשאול חדש או סקר, יהיה עליך ליצור משתמשים Kaizala. באפשרותך להוסיף משתמשים בנפרד או בצובר. בנושא ניהול משתמשים בקבוצות, עיין Kaizala קבוצות.

הצגת כל המשתמשים בארגון

בפורטל ניהול Kaizala, מסרגל הניווט הימני, בחר באפשרות משתמשים. תראה רשימה של כל המשתמשים שיש להם גישה אפשריות לארגון שלך. רשימה זו מכילה את כל המשתמשים היו אחת מהפעולות הבאות:

 • שהועלו ישירות בתהליך להעלות המשתמש או על-ידי חבר בקבוצת קבוצות הארגון ממופה לארגון שלך.

באפשרותך גם לבחור עד 4 עמודות שניתן להציג עבור כל משתמש, על-ידי לחיצה על עוד > בחירת עמודות.

צילום מסך: הוספת מספר הטלפון של משתמש Kaizala

מנהלי מערכת של הארגון Kaizala באפשרותך להגדיר ולנהל תכונות משתמש עבור הארגון. באפשרותך להוסיף תכונות משתמשים מותאמת אישית (employee ID, מנהל וכדומה) בפורטל ניהול Kaizala שמקלה עבור מנהלי מערכת ומשתמשים אחרים כדי לזהות את המשתמש.

הגדרת תכונות עבור כל המשתמשים בארגון

 • לחץ או הקש על משתמשים > נוסף ולאחר מכן בחר באפשרות שנה תכונות מתוך הרשימה הנפתחת.

 • כדי להוסיף תכונה חדשה, לחץ על הוסף חדש ולאחר מכן לבחור מתוך מגוון של תכונות המוצע מוגדרות מראש או להוסיף תכונה חדשה.

  צילום מסך: שינוי תכונות על משתמשים Kaizala, כגון שם, טלפון מספר ותיאור התפקיד.
  • עבור פריט שנבחר מתוך תכונות מוצעים, באפשרותך לבחור אם ביטוי ייחוס הוא הכרחי או אופציונלי ממשתמשים להזין נתונים.

  • עבור תכונה מותאמת אישית, באפשרותך, הזן את השם של התכונה, בחר את סוג התכונה (מחרוזת, מספר, כן/לא ותאריך/שעה), ובחר אם התכונה הוא הכרחי או אופציונלי ממשתמשים להזין נתונים.

  • לאחר שביצעת שינויים התכונה, לחץ על + כדי להוסיף אותו לרשימה, או כדי להסיר אותו

  • באפשרותך להוסיף תכונות מרובות בבת אחת.

 • לאחר ההרשמה סופיות רשימת התכונות, לחץ על שמור כדי להוסיף את השינויים חדשים לרשימת התכונה של הארגון.

הוסף משתמשים בצובר לארגון שלך

אם ברצונך להוסיף מספר משתמשים ללא באמצעות הרשימה המופרדים באמצעות פסיקים, באפשרותך להוסיף משתמשים מרובים באמצעות להעלות בצובר.

 • לחץ על משתמשים > הוספת משתמשיםובבחירת משתמשים מרובים ייבוא.

 • בדף ייבוא משתמשים מרובים , הורד את תבנית CSV. אינך בטוח מהי תבנית CSV הוא?.

 • בצע את התבנית כדי להוסיף המשתמשים שלך לבין מספרי הטלפון שלהם Kaizala. שמור את הקובץ בתבנית. csv.

 • לחץ על בחירת קובץ, בחר את הקובץ ששמרת לעיל, ולחץ על העלה.

  צילום מסך: הוספת משתמשים בצובר כדי Kaizala
 • בדף ' העלה היסטוריית משתמשים , באפשרותך לבדוק על מצב הקובץ שהועלה. לחץ על רענן כדי לקבל את המצב העדכנית ביותר. אם המצב הוא הושלם תוכל למצוא את הרשימה המשתמש המעודכן בדף משתמשים פעילים.

הערה: באפשרותך לעדכן את פרטי עבור משתמש קיים על-ידי העלאה מחדש את הקובץ עם נתונים מעודכנים עבור המשתמש.

איתור היסטוריה של כל הפעולות ההעלאה של המשתמש

 • לחץ על משתמשים > הוסף משתמשים, ולאחר מכן בחר הצג היסטוריית ייבוא מתוך הרשימה הנפתחת.

  צילום מסך: הדף history של ייבוא Kaizala
 • בדף ' הצגת היסטוריה של ייבוא , באפשרותך למצוא רשימה של כל פעולות ההעלאה של המשתמש. לכל פריט רשימה כוללת את המידע הבאים:

  • שם הקובץ

  • שהועלו על-ידי

  • תאריך - חותמת זמן כאשר הקובץ הועלה

  • מצב הקובץ שהועלה. הדבר עשוי להיות אחד מהערכים הבאים:

   • עיבוד - הקובץ נשלח לעיבוד ואת לא שהועלו.

   • הושלם - הקובץ לאי הועלה בהצלחה, או הועלה חלקית עקב שגיאות מסוימות.

   • לא נכשל - הקובץ לא הועלה בהצלחה. הורד את קובץ יומן רישום של שגיאות שההעלאה להוציא בעיות כלשהן.

  • הורד - לחיצה על הסמל יוריד את הקובץ שהועלה המקורי.

ייצוא הנתונים של משתמשים עבור הארגון שלך

 • לחץ על משתמשים > משתמשים לייצאולאחר מכן בחר יצירת בקשה חדשה.

  צילום מסך: יצירת בקשה חדשה כדי לייצא משתמשים Kaizala
 • בדף ' היסטוריית ייצוא , באפשרותך לבדוק על מצב הבקשה הייצוא. לחץ על רענן כדי לקבל את המצב העדכנית ביותר. אם השלמת את המצב באפשרותך להוריד את הקובץ המבוקש על-ידי לחיצה על סמל ההורדה לצד הבקשה ספציפי

איתור היסטוריה של כל המשתמשים ייצוא פעולה

 • לחץ על משתמשים > משתמשים ייצוא בחר הצג היסטוריית ייצוא.

 • בדף ' היסטוריית ייצוא , באפשרותך למצוא רשימה של כל פעולות ההעלאה של המשתמש. לכל פריט רשימה כוללת הבאים מידע

  צילום מסך: הדף history של ייצוא Kaizala
  • שם הקובץ

  • ייצוא על-ידי

  • תאריך - חותמת זמן כאשר הקובץ הועלה

  • מצב של הקובץ המיוצא. הדבר עשוי להיות אחד מהערכים הבאים:

   • בתור Queued - הבקשה.

   • הושלם - הקובץ לאי יוצא בהצלחה, או עבר ייצוא חלקית עקב שגיאות מסוימות.

   • ייצוא נכשל - הקובץ לא הצליח. הורד את קובץ יומן רישום של שגיאות שההעלאה להוציא בעיות כלשהן.

  • הורד - לחיצה על הסמל מוריד את קובץ הייצוא המבוקש.

איתור תצוגה מפורטת של פרופיל המשתמש בארגון

כדי למצוא תצוגה מפורטת של פרופיל משתמש:

 • לחץ על משתמשיםולאחר מכן בחר משתמש מהרשימה משתמש עבור הארגון שלך.

 • לחץ על מספר הטלפון של משתמש זה לראות תצוגה מפורטת.

הסר משתמש מקבוצה Kaizala

 • לחץ על משתמשיםולאחר מכן בחר משתמש מהרשימה משתמש עבור הארגון שלך.

 • לחץ על מספר הטלפון של משתמש זה לראות תצוגה מפורטת.

 • בדף פרטי עבור המשתמש, לחץ על מחק. לחיצה על מחק תסיר המשתמש הארגון. לאחר מחיקת משתמש, הם מוסרים מכל קבוצות ארגוניות על Kaizala. כל הנתונים, כולל הודעות, פעולות Kaizala וקבצים מצורפים עבור קבוצות אלה יימחקו מההתקן שלך.

תפקידי משתמשים Kaizala

קיימים 3 תפקידי משתמש אחר ב- Kaizala. להלן תפקידי זמין ומה אנשים המוקצים להן שניתן לבצע.

תפקיד

הפעולות שהוא יוכל לבצע ב- Office 365

מנהל המערכת של הארגון Kaizala

ניהול הארגון Kaizala הוא משתמש שיכול לנהל Kaizala עבור הארגון שלך. התפקיד Office 365 מוכלל, המנהל הכללי הוא המקבילה Kaizala הארגון מנהל המערכת. מנהלי מערכת כלליים של office 365 יקבל גישה ואת היכולת ניהול ארגון כל הקבוצות גם כאשר הן אינן חברים ישירה או מנהלי מערכת של הקבוצה.

מנהל קבוצה Kaizala

מנהל קבוצה Kaizala הוא חבר בקבוצת Kaizala עם הרשאות מיוחדות. בניגוד מערכת של הארגון, הם נדרשים להיות מנהל מערכת של הקבוצה שהם טיפול. מנהלי קבוצות יכולים לבצע את כל הפעולות שמנהל הארגון יכול, אך רק על הקבוצות במפורש ביצועם מנהל מערכת של.

חבר

Kaizala משתמש בעל הרשאות ללא מיוחד. הן יכולות לקבל רק חלק 1:1 ואת תקשורת קבוצת תכונות תצוגה של קבוצות ושיחות משלהם. הם לא ניתן להוסיף או להסיר חברים אחרים מהקבוצה.

מה לעשות תפקידי משתמש Kaizala?

גישה לתכונות

ניהול ארגוני Kaizala

ניהול קבוצה

חבר

הוספה או הסרה של משתמשים

ניהול כל המשתמשים של הארגון

ניהול משתמשים עבור קבוצות עם הרשאות מנהלי קבוצות ישיר

לא זמין

הצגת קבוצות

כל הקבוצות הארגון

קבוצות של הארגון שלך עם תפקיד מנהל

קבוצות של הארגון שלך עם תפקיד חבר

הצגת קבוצות

כל הקבוצות ארגוני בהירארכיה

כל הקבוצות ארגוני בהירארכיה

כל הקבוצות ארגוני בהירארכיה

הוסף או הסר משתמשים מקבוצה

כל הקבוצות הארגון

הבעלים של קבוצות עם הרשאות מנהלי קבוצות ישיר

לא זמין

הצג מחברים

עצמית שנוצר או כל connecters בארגוני

עצמית שנוצר או כל connecters בארגוני

עצמית שנוצר או כל connecters בארגוני

פרסום או ביטול פרסום של מחברים

לכל קבוצות הארגון

הארגון שלך לקבוצות עם תפקיד מנהל

לא זמין

הצג פעולות

עצמית שנוצר או כל הפעולות בארגוני

עצמית שנוצר או כל הפעולות בארגוני

עצמית שנוצר או כל הפעולות בארגוני

פרסום או ביטול פרסום של פעולות

לכל קבוצות הארגון

הארגון שלך לקבוצות עם תפקיד מנהל

לא זמין

הצגת דוחות

דוחות עבור כל הקבוצות הארגון

דוחות עבור כל הקבוצות הארגון באמצעות הרשאות מנהל מערכת ישיר

לא זמין

ניהול קבוצות מיפוי הארגון (בדף ' הגדרות ')

כל הקבוצות הארגון

כל הקבוצות עם הרשאות ניהול ישיר

לא זמין

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×