משימות בסיסיות ב- Visio

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Visio מאפשר לך להמיר טקסט מורכב וטבלאות שקשה להבין לדיאגרמות Visio המתקשרות מידע במבט מהיר.

באפשרותך ליצור במהירות תרשימי זרימה, תוכניות קומה, צירי זמן, דיאגרמות רשת וסוגים רבים אחרים של ציורים. כל סוג ציור כולל תבניות, כל אחת עם ערכת משלו צורות שלא מוכנים לשימוש. פשוט גרור את הצורות אל דף הציור ולחבר אותם ליצירת דיאגרמות בעלי מראה מקצועי.

לאחר שתסיים, באפשרותך לשמור את הציור שלך רבות ושונות כדי להמחיש דוחות, השתמש כקובץ הפניה ב- PDF או כדף אינטרנט לעדכון.

דיאגרמות Visio המחוברות לנתונים

במקום תמונות סטטיות, באפשרותך ליצור דיאגרמות המחוברות לנתונים Visio להציג נתונים, קל הרענון, ולהגדיל באופן דרמטי את הפרודוקטיביות. באפשרותך להשתמש את מגוון רחב של תבניות דיאגרמה וסטנסילים ב- Visio כדי להבין, התבצע במחשב ולשתף מידע אודות מערכות ארגוניות, משאבים ותהליכים ברחבי הארגון.

Visio מאפשר לך לשלב את הנתונים לצורות מתוך מגוון של מקורות נתונים בזמן אמת, כולל Excel, Access, SQL, רשימות SharePoint, או כל OLEDB או ODBC מקור נתונים, בלחיצות ספורות באשף נתונים.

לרקע נוסף אודות אופן הפעולה של Visio, ראה מדריך למשתמש המתחיל ב- Visioותחילת העבודה עם Visio.

Visio 2016 ו- Visio 2013

באופן מיידי, בעת הפעלת Visio, תוכל לראות תבניות שבהן באפשרותך להשתמש כדי ליצור לדיאגרמה או לציור.

כדי ליצור דיאגרמה חדשה או ציור חדש

תבניות הן מהוות דרך קלה כדי לקבל את סטנסילים וצורות מתאים בסוג Visio שעבורה ברצונך ליצור.

 1. הפעל את Visio.

 2. לחץ פעמיים על תבנית כדי להתחיל להשתמש בה ולהתחיל להוסיף אליה צורות.

  ניתן גם לאתר תבניות נוספות על-ידי לחיצה על קטגוריות, וניתן להזין תנאים לחיפוש תבניות.

  גלריית תבניות

הוספת צורה

לצדו של דף הציור מופיע לוח, או חלון, הנקרא צורות. החלון צורות מכיל סטנסיל אחד או יותר, או קבוצות של צורות הנמצאות בשימוש רב בסוג הציור שאתה יוצר.

כדי להוסיף צורה לדיאגרמה או לציור

 1. בחלון צורות, לחץ והחזק את הצורה המבוקשת.

 2. גרור את הצורה לתוך דף הדיאגרמה.

  גרור צורה להוספה

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בצורות ובסטנסילים, ראה שימוש בחלון 'צורות' לסידור ולחיפוש של צורות.

חיבור צורות

בדיאגרמות מסוימים, כגון תרשימי זרימה, עליך להיות מחובר כך קל ביצוע הנתיב מצורה לצורה הצורות. הדרך המהירה ביותר כדי לחבר צורות היא באמצעות כלי חיבור אוטומטי.

'חיבור אוטומטי' זמין כברירת מחדל כאשר הציור מבוסס על תבנית מסוג המצריך בדרך כלל חיבורים, כגון תרשים זרימה. אם אינך רואה את החצים של הכלי 'חיבור אוטומטי' תמונת לחצן בעת הריחוף עם מצביע העכבר מעל צורה כלשהי, 'חיבור אוטומטי' אינו פעיל. כדי להפעיל את הכלי 'חיבור אוטומטי', לחץ על מחבר באזור כלים בכרטיסיה בית.

כדי לחבר צורות באמצעות 'חיבור אוטומטי'

 1. רחף עם מצביע העכבר מעל אחת מהצורות שברצונך לחבר.

 2. כאשר מופיעים החצים של הכלי 'חיבור אוטומטי', גרור אחד מהם למרכז של הצורה האחרת.

  מחבר מופיע בין שתי הצורות. כמו כן, בעת הוספת צורות, השתמש בחצים של 'חיבור אוטומטי' כדי לחבר ביניהן באופן מיידי.

 3. גרור את הצורה החדשה אל הציור שלך והחזק אותה מעל הצורה שאליה ברצונך לחבר אותה, עד להופעת החצים של 'חיבור אוטומטי'.

  שחרור צורה על חץ חיבור אוטומטי

 4. שחרר את הצורה החדשה מעל חץ החיבור האוטומטי בצד שבו אתה רוצה את הצורות כדי להתחבר.

  הצורה החדשה מופיעה בציור כשהיא מחוברת לצורה האחרת.

לקבלת מידע נוסף על הכלי 'חיבור אוטומטי', ראה חיבור צורות באמצעות הכלי 'חיבור אוטומטי' או 'מחבר'.

הוספת טקסט לצורות או לדף

Visio מקל עליך להוסיף טקסט בשני על צורות בציור שלך וכדי הדף עצמו.

כדי להוסיף טקסט לצורה

 1. בחר צורה.

 2. הקלד את הטקסט שלך. כאשר אתה מתחיל להקליד, בוררים Visio הצורה שנבחרה למצב עריכת טקסט.

  הוספת טקסט לצורה

  כדי להוסיף שורת טקסט נוספת, הקש Enter.

 3. לחץ על אזור ריק של הדף, או הקש Esc כשתסיים.

כדי להוסיף טקסט לדף

 1. לחץ על בית ולאחר מכן לחץ על הכלי טקסט טקסט .

 2. לחץ על אזור ריק בדף.

  מופיעה תיבת טקסט.

 3. הקלד את הטקסט שברצונך להוסיף לדף.

  הוספת טקסט לדף

 4. לחץ על בית ולאחר מכן לחץ על כלי מצביע כדי להפסיק להשתמש בכלי טקסט.

כעת תיבת הטקסט מכילה את המאפיינים של צורות אחרות. באפשרותך לבחור בה ולהקליד כדי לשנות את הטקסט, באפשרותך לגרור אותה לחלק אחר של הדף ובאפשרותך גם לעצב את הטקסט באמצעות הקבוצות גופן ופיסקה בכרטיסיה בית.

לקבלת פרטים נוספים על העבודה עם טקסט, ראה הוספה, עריכה, הזזה או סיבוב של טקסט בתוך צורות והוספת טקסט לדף.

ליטוש עיצוב הדיאגרמה

הענק לדיאגרמה שלך מראה מקצועי על-ידי הוספת רקע, כותרת וגבול דקורטיביים, צבעים ואפקטים.

כדי להוסיף רקע לציור

 1. לחץ על עיצוב ולאחר מכן לחץ על רקעים.

 2. לחץ על רקע.

  הדיאגרמה מקבלת דף רקע חדש, (המכונה VBackground-1‏ כברירת מחדל), שאותו תוכל לראות בלשוניות הדף בתחתית אזור יצירת הדיאגרמות.

  הכרטיסיה 'רקע' ב- Visio

כדי להחיל גבול או כותרת

 1. לחץ על עיצוב > גבולות וכותרות ולחץ על סגנון הכותרת הרצוי.

 2. לחץ על סגנון כותרת.

  הכותרת והגבול מופיעים בדף הרקע.

 3. בתחתית אזור יצירת הדיאגרמות, לחץ על הלשונית רקע Visio-‏1.

 4. לחץ על טקסט הכותרת.

  הגבול כולו נבחר, אך כאשר תתחיל להקליד, טקסט הכותרת ישתנה.

 5. הקלד את הכותרת.

 6. כדי לערוך טקסט נוסף בגבול, תחילה בחר את הגבול כולו ולאחר מכן לחץ על הטקסט שברצונך לשנות והתחל להקליד.

החלת ערכת צבעים אחידה ואפקטי עיצוב אחרים

לאחר הצבת הרכיבים הבסיסיים, תוכל לשנות את המראה הכללי ואת הצבעים במהירות על-ידי בחירת ערכת נושא.

כדי להחיל ערכת נושא על הדיאגרמה או הציור

 1. בכרטיסיה עיצוב, רחף עם מצביע העכבר מעל ערכות הנושא השונות.

  Visio מחיל באופן זמני לכל ערכת נושא בעת ריחוף עם מצביע העכבר מעליהם.

  גלריית ערכות הנושא ב- Visio

 2. כדי לראות את כל ערכות הנושא הזמינות, לחץ על עוד לחצן 'עוד' .

 3. לחץ על ערכת הנושא שברצונך להחיל על הדיאגרמה.

שמירת דיאגרמה

אם הדיאגרמה נשמרה כבר בעבר, פשוט לחץ על שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה.

שמירה ב'סרגל הכלים לגישה מהירה'

אם ברצונך לשמור את הדיאגרמה במקום אחר או בשם אחר, השתמש ב'שמירה בשם':

כדי לשמור את הדיאגרמה במיקום אחר

 1. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. תחת שמור בשם, לחץ במקום שבו ברצונך לשמור את הדיאגרמה.

  לדוגמה, במחשב שלך, באופן מקוון או ב- OneDrive. לאחר מכן, לחץ על התיקיה שבה שברצונך לשמור, או לחץ על עיון כדי לאתר את התיקיה הרצויה.

 3. אם תרצה, בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, תן לדיאגרמה שם אחר בתיבה שם הקובץ.

 4. לחץ על שמור.

כדי לשמור כקובץ תמונה, PDF או תבנית אחרת

 1. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. תחת שמור בשם, לחץ במקום שבו ברצונך לשמור את הדיאגרמה.

 3. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, פתח את הרשימה הנפתחת שמור כסוג.

 4. לחץ על התבנית הרצויה. להלן כמה תבניות לדוגמה:

  • קובץ תמונה סטנדרטי    כולל תבניות JPG,‏ PNG ו- BMP.

  • דף אינטרנט    בתבנית HTM. קבצי תמונות וקבצי משאבים אחרים נשמרים בתיקיית משנה של המיקום שבו נשמר קובץ ה- HTM.

  • קובץ PDF או XPS   

  • ציור AutoCAD    בתבנית DWG או DXF.

הדפסת הדיאגרמה או הציור

הדפסת הדיאגרמה שלך או הציור ב- Visio היא פעולה קלה כמו שאר תוכניות Office.

כדי להדפיס את הדיאגרמה או הציור

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. בסרגל הצידי, לחץ על הדפס.

 3. בחר את המדפסת והגדרות נוספות ולאחר מכן לחץ על הדפס.

מעבר לעקרונות הבסיס

לאחר העבודה עם משימות בסיסיות אלה, קח את הצעד הבא ובחן את הנושאים הבאים:

להלן כמה משימות בסיסיות שבאפשרותך לבצע כדי לסייע לך ללמוד כיצד להשתמש Microsoft Visio 2010.

Visio 2010

מעבר בסיסיות שיתוף באמצעות דואר אלקטרוני או דפי אינטרנט סטטי, Visio 2010 מעניק למשתמשים את היכולת לראות מושכים חזותיים, צורות ותהליכים באמצעות הדפדפן שלהם – גם אם אין להם Visio. באפשרותך לפרסם ציורי אינטרנט Visio Professional 2010 ו- Visio Premium 2010 באמצעות Visio Services, תכונה של SharePoint Server 2010 שבו מעבד אינטראקטיביים ודיאגרמות המחוברות לנתונים. שלך ציורי אינטרנט של Visio באפשרותך להציג נתונים ממגוון מקורות, לרבות ב- Excel, SQL, רשימות SharePoint, או כל מקור נתונים מסוג OLEDB או ODBC.

אזהרה: גישה לשירותים אינה נתמכת עבור קישור נתונים בציורי אינטרנט של Visio.

בנוסף, על-ידי חיבור דיאגרמות אינטרנט בקובץ המקור לרענון, מציגי באפשרותך להציג נתונים בזמן אמת בתוך הצורות, הענקת תמונה מדויקת ועדכניים.

איתור והחלה של תבנית

Visio 2010 מאפשר לך להחיל תבניות מוכללות, כדי להחיל תבניות מותאמות אישית ולאחר מכן, כדי לחפש מתוך מגוון של תבניות זמינות ב- Office.com. Office.com מספק מבחר גדול של התבניות הנפוצות של Excel.

כדי לאתר ולהחיל תבנית ב- Visio, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה קובץ, לחץ על חדש.

 2. תחת בחר תבנית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש באחת מהתבניות מוכללת, תחת קטגוריות תבניות, לחץ על הקטגוריה הרצויה ולאחר מכן לחץ על התבנית הרצויה ולחץ על צור.

  • כדי לעשות שימוש חוזר בתבנית שבה השתמשת לאחרונה, תחת תבניות בשימוש לאחרונה, לחץ על התבנית הרצויה ולאחר מכן לחץ על צור.

  • כדי להשתמש בתבנית משלך שיצרת קודם לכן, תחת דרכים אחרות כדי להתחיל בעבודה, לחץ על חדש מתוך קיים, נווט אל הקובץ הרצוי ולאחר לחץ על צור חדש.

  • כדי לחפש תבנית ב- Office.com, תחת דרכים אחרות כדי להתחיל בעבודה, לחץ על תבניות Office.com, בחר את התבנית הרצויה ולאחר מכן לחץ על הורד כדי להוריד את התבנית מ- Office.com למחשב שלך.

הערה: באפשרותך גם לחפש תבניות ב- Office.com מתוך Visio. כדי לחפש תבניות ב- Office.com, תחת דרכים אחרות כדי להתחיל בעבודה, לחץ על תבניות Office.com. בתיבה חפש ב- Office.com עבור תבניות, הקלד מונחי חיפוש אחד או יותר ולאחר מכן לחץ על לחצן החץ לחיפוש.

יצירת דיאגרמה חדשה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ. פעולה זו פותחת את תצוגת Backstage.

  הערה: אתה נמצא בתצוגת Backstage כאשר תפתח תחילה את Visio. אם פתחת פשוט Visio, המשך לשלב הבא.

 2. לחץ על חדש.

 3. תחת בחר תבנית, להלן מספר דרכים אחרות כדי להתחיל בעבודה, לחץ על ציור ריק.

 4. לחץ על צור.

בעת פתיחת התבנית דיאגרמה, רוב השטח מתקבל מעמוד ריק יצירת הדיאגרמות. לאורך הצד הוא החלון צורות, אשר מכילה מספר סטנסילים מלאים בצורות.

הסטנסיל 'מחלקה' בחלון 'צורות'

הסטנסילים מזוהות על-ידי פסי הכותרת בחלק העליון של החלון ' צורות '; ייתכן שיהיה עליך לגלול חלונית פס הכותרת כדי לראות את כולן. בעת לחיצה על פס הכותרת של הסטנסיל, הצורות מופיעות בחלונית שלהלן.

פתיחת דיאגרמה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח פתיחה, לחץ על הכונן או התיקיה המכילה את הציור.

 3. בחלונית השמאלית של תיבת הדו-שיח פתיחה, פתח את התיקיה המכילה את הציור הרצוי.

 4. לחץ על הציור ולאחר מכן לחץ על פתח.

שמירת דיאגרמה

באפשרותך לשמור את הדיאגרמה כקובץ Visio standard שתוכל לשתף עם אנשים אחרים שיש להם Visio. בנוסף, קיימות תבניות שונות רבות, באפשרותך לשמור את הדיאגרמה בישירות מתוך תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמירה בשם ולאחר מכן בחר עיצוב מתוך הרשימה שמור כסוג.

התבניות השונות שימושיים דרכים שונות של משתמש או בשיתוף הדיאגרמה.

 • קובץ תמונה סטנדרטי    כולל תבניות JPG,‏ PNG ו- BMP.

 • דף אינטרנט    בתבנית HTM. קבצי תמונות וקבצי משאבים אחרים נשמרים בתיקיית משנה של המיקום שבו נשמר קובץ ה- HTM.

 • קובץ PDF או XPS   

 • ציור AutoCAD    בתבנית DWG או DXF.

הוספת צורה

 1. בחלון צורות, לחץ והחזק את הצורה הרצויה.

 2. גרור את הצורה לתוך דף הדיאגרמה.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההוספה של צורות, ראה שימוש החלון ' צורות ' כדי לארגן ולחפש צורותוחיפוש צורות וסטנסילים נוספים.

הוסף מחבר בין שתי צורות

כדי להוסיף צורה אל דף הציור כך שהוא באופן אוטומטי מחובר בעת הוספתם לדף, בצע את הפעולות הבאות:

 1. גרור צורת הראשונה אל דף הציור.

 2. החזק את המצביע מעל לצורה שנמצאת כבר בדף. שים לב החצים הקטנים כחול מופיעות ארבעת הצדדים של הצורה. אלה הן חצי חיבור אוטומטי שניתן לבצע כדי לחבר צורות.

  צורה עם חצי חיבור אוטומטי

  צורת בקשות שירות עם חצי חיבור אוטומטי שמוצג.

 3. הזז את המצביע כדי לכסות את אחד החצים.

  סרגל כלים מצומצם המכילה ארבע צורות מופיעה, והכרטיסיה צורה preview עשויה להופיע גם בדף. כאשר אתה מזיז את המצביע מעל הצורות שבסרגל הכלים המצומצם, מופיעות תצוגות מקדימות של הצורות. ארבע הצורות העליונות מהאזור צורות מהירות נמצאות הצורות בסרגל הכלים.

 4. לחץ על הצורות שבסרגל הכלים המצומצם כדי להוסיף אותו לעמוד אחד.

כדי לחבר שתי צורות באופן אוטומטי בעת גרירת הצורה השניה אל הדף, בצע את הפעולות הבאות:

 1. גרור צורה אחת אל דף הציור.

 2. גרור צורת שניה אל דף הציור והחזק אותה כך שהוא כולל הצורה הראשונה, אך לא שחרר אותו עדיין. שים לב מופיעות חצי חיבור אוטומטי.

  חיבור צורות על-ידי שחרור צורה אחת על חץ חיבור אוטומטי של צורה אחרת

  נתח לוחצים על חץ החיבור האוטומטי התחתון בצורה בקשת השירות.

 3. הזז הצורה השניה למטה מעל חץ החיבור האוטומטי שמצביע לכיוון כי אתה מעוניין ושחרר אותו מעל החץ.

  שתי צורות מחוברות

  מרווח הצורה נתח תקן מרחק מהצורה בקשת השירות, ומחוברת באופן אוטומטי.

כדי לחבר שתי צורות שכבר נמצאות בדף, בצע את הפעולות הבאות:

 1. החזק את המצביע מעל הצורה שברצונך לחבר.

 2. כאשר מופיע חצי החיבור האוטומטי, הזז את המצביע מעל חץ המצביע לעבר הצורה האחרת שברצונך לחבר.

 3. לחץ על ווהחזק חץ החיבור האוטומטי, ולאחר מכן גרור מחבר ממנו למרכז הצורה השניה.

  כאשר החץ נמצא מעל למרכז הצורה השניה, מופיע גבול אדום מסביב לצורה. שחרר את המחבר כדי לצרף אותו, או "הדבקתה", לצורה.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההתחברות צורות, ראה הוסף מחברים בין צורות ב- Visio.

הוספת טקסט לצורות או לדף

הוספת טקסט לצורה

 1. בחר את הצורה שברצונך להוסיף טקסט תיאור מסך.

 2. הקלד את הטקסט הרצוי.

  כשאתה מתחיל להקליד, Visio עובר למצב עריכת טקסט הצורה שנבחרה. כדי להוסיף שורת טקסט נוספת, הקש ENTER.

 3. לחץ על אזור ריק של הדף, או הקש ESC כשתסיים.

 4. בחר את הצורה שוב. נקודת אחיזה לבקרה הצהובה קטנה מופיעה באזור הטקסט. גרור את נקודת האחיזה לבקרה הצהובה כדי להזיז את הטקסט.

הוספת טקסט לדף

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על הכלי טקסט.

 2. לחץ על אזור ריק בדף. תיבת טקסט מופיעה.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

 4. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על הכלי מצביע כדי להפסיק להשתמש בכלי טקסט.

תיבת הטקסט כוללת כעת את המאפיינים של צורות אחרות. באפשרותך לבחור אותו והקלד כדי לשנות את הטקסט, באפשרותך לגרור אותו לחלק אחר של הדף, ובאפשרותך לעצב את הטקסט על-ידי שימוש בקבוצות גופן ופיסקה בכרטיסיה בית. בנוסף, כאשר תחזיק את המצביע מעל הטקסט, שיופיעו חצי חיבור אוטומטי כך שתוכל להתחבר הטקסט צורות אחרות.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הוספת בלוקי טקסט, ראה הוספה, עריכה, הזזה, או סיבוב של טקסט ובלוקי טקסט.

הוספת נתונים לצורה

כדי להזין נתונים לתוך המאפיין נתונים או שדה צורה שכבר קיימת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר צורה בדף הציור.

 2. לחץ פעמיים על הצורה ולחץ על נתוני צורה.

 3. בחלון נתוני צורה, בשורה המאפיין הרצוי, הזן את הנתונים הרצויים לך.

כדי להגדיר מאפיין נתונים חדש או שדה עבור צורה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר צורה בדף הציור.

 2. לחץ פעמיים על הצורה ולחץ על הגדרת נתוני צורה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת נתוני צורה, לחץ על חדש

 4. בתיבה תווית, מחק את טקסט ברירת המחדל ולאחר מכן הקלד שם עבור המאפיין.

 5. ברשימה סוג, בחר בסוג הנתונים שברצונך שניתן להזין מאפיין זה.

  עצה: אם אתה מעוניין המאפיין כדי לקבל את הטקסט (כגון השם של אדם) כסוג נתונים, בחר מחרוזת.

 6. בתיבה ערך, הקלד את הערך של הנתונים הרצוי לך.

 7. לחץ על אישור.

 8. לחץ שוב פעמיים על הצורה, הצבע על נתונים הפעם לחץ על נתוני צורה.

חלון נתוני צורה נפתח ומציג את כל הנתונים שהוגדרה עבור הצורה. אם כל הצורות יש מידע ספציפי, באפשרותך להשאיר את חלון נתוני צורה פתוח וללחוץ על הצורות שהמעניינת אותך לראות את הנתונים שהם מכילים.

התחברות למקורות נתונים לצורות

הוספת נתוני צורה באופן ידני באפשרותך להוסיף רב ערך לדיאגרמה, אך אם הנתונים שלך במסד נתונים או חוברת עבודה של Excel, שתוכל למשוך נתונים אלה באופן אוטומטי לדיאגרמה שלך ולהתחבר שורות הנתונים עם צורות ספציפיות.

השתמש באשף בורר הנתונים כדי לייבא את הנתונים לתוך חלון נתונים חיצוניים.

הנתונים שמופיעים בחלון נתונים חיצוניים הוא תמונה של מקור הנתונים בזמן הייבוא. באפשרותך לעדכן את הנתונים בציור שלך כך שיתאימו לשינויים במקור הנתונים על-ידי לחיצה על רענן הכל בכרטיסיה נתונים.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה נתונים חיצוניים, לחץ על קישור נתונים לצורות.

 2. בעמוד הראשון של אשף בורר הנתונים, בחר איזה מבין הסוגים הבאים של מקורות נתונים להכיל נתונים שאתה משתמש:

  • חוברת עבודה של Microsoft Office Excel

  • מסד נתונים של Microsoft Office Access

  • רשימה של Microsoft Windows SharePoint Services

  • מסד נתונים של Microsoft SQL Server

  • מקור נתונים אחר מסוג OLEDB או ODBC

 3. השלם את שאר האשף.

לאחר שתלחץ על סיום בעמוד האחרון של אשף חיבורי הנתונים, מופיע חלון נתונים חיצוניים עם הנתונים המיובאים מוצגים ברשת. גרירת שורת נתונים אל צורה כדי להוסיף את הנתונים באופן אוטומטי נתוני צורה עבור צורה זו. לחלופין, בחלון צורות, בחירת צורה שעליה ברצונך להכיל את הנתונים, ולאחר מכן גרור שורת נתונים ושחרר אותו על אזור ריק של הדף. הצורה שנבחרה מתווספת לעמוד, מחובר לנתונים.

עצב את הדיאגרמה

כדי להחיל רקע לציור שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. בקבוצה רקע, לחץ על רקעים.

 3. לחץ על הרקע הרצוי. עמוד רקע חדש מתווספת לדיאגרמה, שבו תוכל לראות ב- כרטיסיות העמודים לאורך החלק התחתון של אזור יצירת הדיאגרמות.

כדי להחיל גבול או כותרת לציור שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על גבולות וכותרות.

 2. לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכותרת והגבול נוסף דף הרקע (הנקראות VBackground-1 כברירת מחדל). כדי לשנות את הכותרת והטקסט אחרים, עליך לבצע את השינויים בדף הרקע; לא ניתן לשנות את הכותרת בעמודים אחרים.

 3. בתחתית אזור יצירת הדיאגרמות, לחץ על הלשונית רקע Visio-‏1.

  לשוניות דפים עם הדף 'רקע Visio'

 4. לחץ על טקסט הכותרת. הגבול כולו נבחרה, אך אם אתה מתחיל להקליד שיהפוך את טקסט הכותרת ברירת המחדל.

 5. הזן את הכותרת הרצויה.

 6. כדי לערוך טקסט נוסף בגבול, תחילה בחר את הגבול כולו ולאחר מכן לחץ על הטקסט שברצונך לשנות והתחל להקליד.

כדי להחיל ערכת צבעים אחידה ואפקטי עיצוב אחרים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה ערכות נושא, החזק את המצביע מעל ערכות הנושא שונות. תצוגה מקדימה של ערכת הנושא מופיעה בדף.

  כדי לראות את כל ערכות הנושא הזמינות, לחץ על עוד לחצן 'עוד' .

 2. לחץ על ערכת הנושא שברצונך להחיל על הדיאגרמה.

הדפסת הדיאגרמה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. כדי להדפיס את הדיאגרמה, לחץ על הדפס.

 3. בתיבת הדו-שיח הדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

  • בתיבה שם, בחר את המדפסת הרצויה לך (אם היא אינה מסומנת עדיין).

  • תחת טווח עמודים, ציין את הדפים בציור שברצונך להדפיס.

  • תחת עותקים, ציין את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

 4. כאשר אתה מוכן להדפיס, לחץ על אישור.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×