משימות בסיסיות ב- Excel Online עם קורא מסך

משימות בסיסיות ב- Excel Online עם קורא מסך

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

קל לבצע ב- Excel Online משימות בסיסיות, כגון הזנת נתונים, סיכום נתונים ועיצוב נתונים, באמצעות קורא מסך, כגון 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office Online. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • למידע על קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Excel Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת השימוש ב- Excel Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Excel Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Excel Online.

בנושא זה

יצירת חוברת עבודה חדשה

באפשרותך ליצור חוברת עבודה חדשה מתבנית או מההתחלה.

יצירת חוברת עבודה בעת הפעלת Excel Online

כאשר מפעילים בפעם הראשונה את Excel Online, החלונית הימנית מכילה חוברות עבודה שהיו בשימוש לאחרונה, והחלונית השמאלית מכילה תבניות. הקש על Tab עד שתשמע את השם של חוברת עבודה שהייתה בשימוש לאחרונה. כדי לשמוע שמות של חוברות עבודה נוספות, המשך להקיש על מקש Tab. כדי להזין את חלון התבנית, הקש על מקש Tab. כאשר תנוע בחלונית התבניות באמצעות מקש Tab, קורא המסך יקריא את שמות התבניות הזמינות, לרבות חוברת עבודה ריקה חדשה.

כדי לבחור חוברת עבודה או כדי לבחור תבנית וליצור חוברת עבודה חדשה המבוססת עליה, הקש על מקש הרווח.

יצירת חוברת עבודה בעת עבודה ב- Excel Online

כדי ליצור חוברת עבודה חדשה, עליך להיות במצב עריכה. תוכל לדעת אם אתה עובד במצב עריכה לפי האפשרויות בתפריט 'קובץ'. הן זמינות במצב עריכה בלבד. באפשרותך לעבור למצב עריכה על-ידי בחירה באפשרות 'עריכה' בשורת הכרטיסיות ב- Excel.

 1. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח חיפוש, הקש Alt+Q. תשמע "Tell me what you want to do".

 2. הקלד חדש ולאחר מכן הקש Enter. רשימת התוצאות תופיע.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "New" (הפריט הראשון ברשימה), ולאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה. יופיע תפריט משנה.

  • כדי ליצור חוברת עבודה ריקה חדשה, הקש על מקש Tab. תשמע "Blank Workbook button." הקש Control+מקש רווח.

  • כדי ליצור חוברת עבודה חדשה מתבנית, המשך להקיש על מקש Tab. תשמע תיאורים של התבניות הזמינות. כדי לבחור תבנית עבור חוברת העבודה החדשה, הקש Control+מקש רווח.

הזן את הנתונים

עצה: אם הגיליון האלקטרוני נפתח בתצוגת קריאה של Excel Online, פקודות העריכה לא יעבדו. כדי לעבור לתצוגת עריכה, העבר את המוקד מחוץ לגליון העבודה על-ידי הקשה על F6 או Ctrl+F6. ב- Internet Explorer, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Toolbar" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. עבור באמצעות מקש Tab לרשימה ערוך חוברת עבודה. הקש על מקש הרווח, הקש על מקש חץ למטה ולאחר מכן בחר ערוך ב- Excel Online, הקש על מקש הרווח.

 1. כדי לעבור בין תאים, הקש על מקשי החצים. קורא המסך יקריא את שמות התאים כאשר תעבור ביניהם. ההפניה לתאים מתבצעת על-פי מיקומם בשורה ובעמודה בגליון העבודה, כך שתא A1 נמצא בשורה הראשונה של עמודה A. אם התא מכיל טקסט, קורא המסך יקריא את הטקסט.

 2. כדי להזין או להחליף טקסט בתא, הקלד את הטקסט, המספר או הנוסחה.

 3. כדי לעבור לתא הבא, הקש Enter או הקש על מקש Tab.

שימוש בסכום כדי לחבר את הנתונים

לאחר שהזנת מספרים בגיליון שלך, ייתכן שתרצה לחבר אותם.

 1. עבור לתא שמימין או מתחת למספרים שברצונך לחבר.

 2. הקלד‎=Sum (‎ ולאחר מכן, כדי לעבור לתא הראשון שמכיל מספר שברצונך לכלול בסכום הכולל, הקש על מקש החץ שמאלה או על מקש החץ למעלה.

 3. בחר את קבוצת התאים המלאה שברצונך לחבר. כדי לבחור תאים, הקש Shift+מקש חץ עד שתגיע לסוף קבוצת התאים. (לקבלת דרכים נוספות לבחירת תאים, ראה קיצורי מקשים ב- Excel Online.)

 4. כדי לבצע את החישוב, הקש Enter.

Excel Online מחבר את המספרים ומציג את התוצאה בתא שבחרת.

יצירת נוסחה פשוטה

Excel Online יכול לבצע הרבה פעולות מתמטיות אחרות, פרט לחיבור מספרים. הנה הוראות ליצירת נוסחאות פשוטות לחיבור, חיסור, כפל או חילוק של מספרים.

 1. עבור לתא שמימין או מתחת למספרים שברצונך לחשב.

 2. הקלד סימן שוויון (=). (JAWS יאמר, "Plus" במקום "equals"). הדבר יציין ל- Excel Online שתא זה יכיל נוסחה.

 3. כדי ליצור את הנוסחה, הקלד צירוף של מספרים ואופרטורים לחישוב, כגון סימן חיבור (+) לביצוע פעולת חיבור, סימן חיסור (-) לביצוע פעולת חיסור, כוכבית (*) לביצוע פעולת כפל או קו נטוי (/) לביצוע פעולת חילוק. לדוגמה, הזן ‎=2+4‎,‏ ‎=4-2‎,‏ ‎=2*4‎ או ‎=4/2‎.

 4. הקש Enter.

Excel Online מפעיל את החישוב ומציג את התוצאה בתא.

החלת תבנית מספר

באפשרותך להציג סוגים שונים של מספרים ב- Excel Online על-ידי החלת תבנית כמו מטבע, אחוז או תאריך.

 1. בחר את התא או התאים שברצונך לעצב. (כדי לבחור רצף של תאים, הקש Shift+חץ).

 2. כדי להעביר את המוקד מגליון העבודה אל הכרטיסיה בית ברצועת הכלים, הקש F6 או Ctrl+F6. ב- Internet Explorer, תשמע הקראה של כתובת ה-URL. לאחר מכן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Home tab". הקש על מקש הרווח.

 3. כדי לפתוח את תפריט עיצוב תאים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Number edit, Number format". הקש על מקש החץ למטה.

 4. כדי לבחור תבנית, הקש על מקש החץ למטה. קורא המסך יקריא את התבניות הזמינות, כגון מטבע או תאריך. כדי לבחור תבנית, הקש על מקש הרווח.

הכנסת הנתונים לטבלה

דרך פשוטה לנצל את העוצמה של Excel Online היא להזין את הנתונים בטבלה כך שתוכל לסנן או למיין את הנתונים שלך במהירות.

 1. ב- Excel Online, בחר את התאים שברצונך לכלול בטבלה. (כדי לבחור רצף של תאים, הקש Shift+חץ).

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח יצירת טבלה, הקש Ctrl+L .

 3. כדי לעבור אל תיבת הסימון לטבלה שלי יש כותרות, בתיבת הדו-שיח יצירת טבלה, הקש Shift+Tab.

 4. כדי לבחור או לנקות את תיבת הסימון (בחר בתיבה אם ברצונך שהשורה העליונה תשמש ככותרת טבלה), הקש על מקש הרווח.

  חשוב: כותרות טבלה נדרשות להפיכת טבלה לנגישה עבור קוראי מסך. קוראי מסך משתמשים במידע של הכותרת כדי להבין כיצד לאתר את תאי הטבלה.

 5. הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן אישור ולאחר מכן הקש Enter.

מיון וסינון של הטבלה

הערה: הליך זה פועל עם קורא המסך 'קורא טקסטים', אך אינו פועל כעת עם קורא המסך JAWS.

 1. כדי לפתוח את התפריט הנפתח של המסנן, הקש Alt+חץ למטה. כדי לעבור בין השדות ולבצע פעולת מיון או סינון, הקש על מקש החץ למטה.

  • כדי למיין נתונים, עבור בין האפשרויות עד שתשמע מיין בסדר עולה או מיין בסדר יורד ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי להחיל מסנן פשוט, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Filter" ולאחר מכן הקש Enter. תיבת הדו-שיח סינון תופיע. כדי לבחור פריטים שלפיהם ברצונך לסנן, הקש על החץ למטה ולאחר מכן, כדי לבחור פריט, הקש על מקש הרווח.

  • כדי לבצע סינון מורכב, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Text filters" ולאחר מכן הקש Enter. תפריט המסננים יופיע. כדי לשמוע את שמות המסננים, הקש על מקש החץ למטה. לאחר מכן, כדי לבחור מסנן, הקש Enter. מלא את תיבת הדו-שיח שמופיעה, עבור באמצעות מקש Tab אל לחצן אישור ולאחר מכן הקש Enter.

Excel Online יבצע את פעולת המיון או הסינון.

הצגת חישובים של המספרים שלך

הערה: הליך זה פועל עם קורא המסך 'קורא טקסטים', אך אינו פועל כעת עם קורא המסך JAWS.

 1. בתוך התא שבו ברצונך שהסכום הכולל יופיע, הקלד סימן שוויון (=).

 2. התחל להקליד את הנוסחה או הפונקציה שבה ברצונך להשתמש. המוקד עובר לשורת הנוסחאות.

  • כדי להשתמש בפונקציה, הקלד את האות הראשונה של פונקציה זו, למשל "S" עבור SUM או "A" עבור AVERAGE. ייפתח תפריט של פונקציות ותשמע את השם של הפונקציה הראשונה. כדי לשמוע את השמות של פונקציות אחרות, הקש על מקש החץ למטה. כדי לבחור פונקציה, הקש Tab.

  Excel Online פותח שדה טקסט שכולל באופן אוטומטי את טווח התאים הצפוי (התאים שסביר להניח שתנסה לכלול).

 3. כדי להשלים את הפונקציה, הקלד טווחי תאים כלשהם או מספרים נדרשים אחרים, ולאחר מכן הקש Enter.

המוקד יעבור אל התא בגיליון שמכיל את הפונקציה שהוספת זה עתה.

שמירת עבודתך

Excel Online שומר את עבודתך באופן אוטומטי, אך תוכל לשנות את המיקום או את שם הקובץ ותוכל להוריד עותק של הקובץ.

 1. כדי להעביר את המוקד מגליון העבודה אל רצועת הכלים קובץ, הקש F6 או Ctrl+F6. ב- Internet Explorer, תשמע הקראה של כתובת ה-URL. הקש על מקש Tab עד שתשמע "File tab" ולאחר מכן הקש Enter. תפריט קובץ נפתח.

 2. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Save As tab selected" ולאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה. המוקד עובר לתפריט שמירה בשם.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע את האפשרות Save הרצויה, ולאחר מכן הקש Enter:

  • האפשרות שמור עותק במצב מקוון מאפשרת לך לשמור את הקובץ במיקום אחר, ואם תרצה בכך, בשם אחר. מופיעה תיבת דו-שיח. כדי לעבור בין השדות בתיבת הדו-שיח ומלא אותם, השתמש במקש Tab והקש Shift+Tab. לאחר מכן, עבור באמצעות מקש Tab אל לחצן שמור והקש Enter.

  • האפשרות שנה את השם של חוברת עבודה זו מאפשרת לך לשנות את שם הקובץ ולשמור אותו באותו מיקום. כאשר תבחר באפשרות זו, תופיע תיבת דו-שיח. כדי לעבור בין השדות בתיבת הדו-שיח ומלא אותם, השתמש במקש Tab והקש Shift+Tab. לאחר מכן, עבור באמצעות מקש Tab אל לחצן שמור והקש Enter.

  • באמצעות האפשרות הורד עותק תוכל לשמור עותק של הקובץ במחשב המקומי. הקובץ יורד לתיקיה הורדות במחשב שלך, וסרגל ההודעות ייפתח בדפדפן שלך. כדי לעבור אל סרגל ההודעות, הקש F6, ולאחר מכן, כדי לעבור בין הלחצנים (פתח, שמור, ביטול, או סגור), הקש על מקש Tab או Shift+Tab. כדי לבחור לחצן, הקש Enter.

הדפסת העבודה

 1. כדי להעביר את המוקד מגליון העבודה אל רצועת הכלים קובץ, הקש F6 או Ctrl+F6. ב- Internet Explorer, תשמע הקראה של כתובת ה-URL. הקש על מקש Tab עד שתשמע "File tab" ולאחר מכן הקש Enter. תפריט קובץ נפתח.

 2. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Print tab selected" ולאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה. תשמע "Print, Show a print-friendly view" והמוקד יעבר אל לחצן הדפס.

 3. הקש Enter. תיבת הדו-שיח אפשרויות הדפסה תיפתח כשהמוקד על לחצן הדפס.

 4. כברירת מחדל, Excel Online ידפיס את הגיליון כולו. אם בחרת להדפיס חלק מהגיליון, כדי לעבור אל אפשרויות ההדפסה, הקש Shift+Tab, ולאחר מכן הקש על מקש חץ למעלה כדי לבחור הקטע הנבחר הנוכחי. עבור באמצעות מקש Tab ללחצן הדפס ולאחר מכן הקש Enter.

 5. חלון חדש נפתח להדפסה. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש Enter. תיבת הדו-שיח הדפסה הרגילה תיפתח.

 6. כדי לסיים את ההדפסה, השתמש בתיבת הדו-שיח כדי לשנות את ההגדרות הדרושות, ולאחר מכן עבור באמצעות מקש Tab אל לחצן הדפס והקש Enter.

למידע נוסף

הפיכת הגליונות האלקטרוניים שלך ב- Excel לנגישים

קיצורי מקשים ב- Excel Online

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×