משימות בסיסיות ב- Excel 2016 עבור Mac עם קורא מסך

משימות בסיסיות ב- Excel 2016 עבור Mac עם קורא מסך

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

משימות בסיסיות, כגון הזנת נתונים והדפסה של העבודה שלך, ניתנות לביצוע בקלות באמצעות קורא מסך, כגון VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, ב- Excel 2016 עבור Mac.

לקבלת מידע נוסף לגבי הגדרות הנגישות ותכונות הנגישות שפועלות עם המכשיר שלך, ראה הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365. לקבלת עזרה עבור ביצוע משימות נפוצות ב- Excel 2016 עבור Mac, ראה תמיכה בנגישות עבור Excel.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • למידע על קיצורי מקלדת, עבור אל קיצורי מקלדת ב- Excel 2016 עבור Mac.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Mac OS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שהפעלת את הגישה למקלדת במסך מלא, ש- VoiceOver מופעל ושאתה מכיר את פקודת VO (כדי להשתמש בפקודת VO, הקש Control+Option).

 • מקלדות רבות מקצות פונקציות מיוחדות למקשים ייעודיים כברירת מחדל. כדי להשתמש במקש ייעודי למטרות אחרות, עליך להקיש Fn+המקש הייעודי. אם אינך מעוניין להקיש על מקש Fn בכל פעם שאתה משתמש במקש ייעודי, באפשרותך לשנות הגדרה זו בהעדפות המערכת של Apple. לקבלת מידע על שימוש בסרט ובפקודות אחרות או כדי ללמוד כיצד לשנות את העדפות המקשים הייעודיים, ראה הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365.

בנושא זה

יצירת חוברת עבודה חדשה

באפשרותך ליצור חוברת עבודה חדשה מתבנית או מההתחלה.

יצירת חוברת עבודה ריקה

ב- Excel, הקש Command+N. Excel פותח חוברת עבודה חדשה בחלון נפרד, כשהמוקד נמצא בתא הראשון בגיליון. תשמע "Excel ready."

יצירת חוברת עבודה חדשה מתבנית

 1. לחץ על Command+Shift+P. תשמע "New from template" ו- Excel יפתח גלריה של תבניות.

 2. כדי לחפש תבנית, הקש על מקש Tab. תשמע "Search all templates."

 3. הזן טקסט חיפוש שמציין את סוג התבנית שברצונך למצוא. Excel יבצע חיפוש כאשר תזין טקסט ולאחר מכן תשנה את הרשת כדי לפרט את התבניות שמתאימות לחיפוש.

 4. כדי לסקור את התבניות הזמינות, הקש על מקש Tab. תשמע "Grid, Zero items selected." השתמש במקשי החצים כדי לעבור בין תבניות. תשמע תיאור של כל תבנית.

 5. כדי להתחיל חוברת עבודה חדשה עם התבנית שנבחרה כעת, הקש Enter.

בעת שימוש בתבנית, Excel פותח את חוברת העבודה בחלון חדש כשהמוקד נמצא בתא הלוגי הראשון בחוברת העבודה.

הזן את הנתונים

 1. כדי לעבור בין תאים, הקש VO+חץ או VO+חץ למטה. כאשר תעבור בין התאים תשמע את שמותיהם. ההפניה לתאים מתבצעת על-פי מיקומם בשורה ובעמודה בגליון העבודה, כשתא A1 נמצא בשורה הראשונה של עמודה A. אם התא מכיל טקסט, קורא המסך יקריא טקסט זה.

 2. כדי להזין או להחליף טקסט בתא, הקלד את הטקסט, המספר או הנוסחה.

 3. כדי לעבור לתא הבא, הקש Enter או הקש על מקש Tab.

שימוש בסכום אוטומטי כדי לחבר את הנתונים

בעת הזנת מספרים בגיליון שלך, ייתכן שתרצה לחבר אותם. דרך מהירה לעשות זאת היא באמצעות סכום אוטומטי.

 1. עבור לתא שמימין או מתחת למספרים שברצונך לחבר.

 2. כדי להוסיף את נוסחת הסכום האוטומטי, הקש Command+Shift+T.

הנוסחה 'סכום אוטומטי' מחברת את המספרים ומציגה את התוצאה בתא שבחרת.

יצירת נוסחה פשוטה

Excel יכול לבצע הרבה פעולות מתמטיות אחרות, פרט לחיבור מספרים. הנה הוראות ליצירת נוסחאות פשוטות לחיבור, חיסור, כפל או חילוק של מספרים.

 1. עבור לתא ולאחר מכן הקלד סימן שוויון (=), שמציין ל- Excel שתא זה יכיל נוסחה.

 2. כדי ליצור את הנוסחה, הקלד צירוף של מספרים ואופרטורים לחישוב, כגון סימן חיבור (+) לביצוע פעולת חיבור, סימן חיסור (-) לביצוע פעולת חיסור, כוכבית (*) לביצוע פעולת כפל או קו נטוי (/) לביצוע פעולת חילוק. לדוגמה, הזן ‎=2+4‎,‏ ‎=4-2‎,‏ ‎=2*4‎ או ‎=4/2‎.

 3. כדי לשמור את הנוסחה ולהפעיל את החישוב, הקש Enter. לחלופין, כדי להפעיל את החישוב ולהשאיר את הסמן בתא הפעיל, הקש Ctrl+Enter.

Excel מפעיל את החישוב ומציג את התוצאה בתא.

החלת תבנית מספר

באפשרותך להציג סוגים שונים של מספרים ב- Excel על-ידי החלת תבנית כמו מטבע, אחוז או תאריך.

 1. בחר את התא או התאים שברצונך לעצב. (כדי לבחור רצף של תאים, הקש Shift+מקש חץ).

 2. כדי להציג את חלון עיצוב תאים, הקש על Command+1. תשמע "Format cells."

 3. כדי לעבור לאורך הרשימה, הקש על מקש Tab.

 4. כדי לעבור לאורך הרשימה ולבחור סוג עיצוב, הקש על מקש החץ למעלה או על מקש החץ למטה. תשמע את שם הקטגוריה, כגון מטבע או תאריך.

 5. קטגוריות מסוימות מציעות מגוון תבניות. לדוגמה, באפשרותך לבחור את תבנית התאריך הספציפית כגון 14/3/15 או 14-מרץ-15. כדי לשמוע את סוגי העיצוב עבור קטגוריה נתונה, הקש על מקש Tab. כדי לשמוע את אפשרויות העיצוב, הקש על מקש החץ למעלה או על מקש החץ למטה.

 6. כדי לבחור תבנית ספציפית ולהחיל אותה על התאים שנבחרו, הקש Enter.

שמירת עבודתך

 1. הקש Ctrl+S. אם כבר שמרת את עבודתך, סיימת.

 2. אם זו הפעם הראשונה שבה אתה שומר קובץ זה:

  1. המוקד נמצא בתיבת הטקסט שמירה בשם. הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור חוברת העבודה.

  2. כדי לשמור את הקובץ במחשב שלך, הקש על VO+חץ למטה עד שתשמע "Where". הקש על VO+מקש רווח ולאחר מכן השתמש ברשימה כדי לנווט אל המיקום שבו ברצונך לשמור את חוברת העבודה:

   • כדי לשמוע את שמות התיקיות, הקש על מקש החץ למעלה או על מקש החץ למטה.

   • כדי לבחור תיקיה, הקש VO+מקש הרווח.

  3. כדי לשמור את הקובץ באופן מקוון, הקש VO+חץ למטה עד שתשמע "Online Locations button". הקש על VO+מקש רווח.

   • כדי לעבור לאזורי רשימות, כגון רשימת המיקומים של OneDrive ושל SharePoint, הקש VO+חץ שמאלה.

   • כדי לנווט בין פריטים ברשימה, הקש על מקש חץ למעלה או על מקש חץ למטה. כדי להציג את הפריטים במיקום מקוון, הקש על מקש חץ שמאלה. כדי לבחור תיקיה או שם קובץ, השתמש במקש החץ למעלה או במקש החץ למטה.

  4. הקש Enter.

הדפסת העבודה

 1. הקש על Command+P.

 2. כדי לבחור מדפסת מתוך רשימת המדפסות, הקש VO+חץ שמאלה, ולאחר מכן, כדי לשמוע את שמות המדפסות ברשימה, הקש על מקש החץ למטה.

 3. כדי לבחור מדפסת, הקש Return.

 4. הקש VO+חץ שמאלה עד שתשמע "Print button".

 5. הקש על VO+מקש רווח.

מתן משוב על הנגישות ב- Excel עבור Mac

אנו עדיין פועלים כדי לספק תכונות מעולות של נגישות, ויש עוד עבודה לפנינו.

נשמח לשמוע על הדברים שאהבת ומה תרצה שנשפר. תוכל לשלוח לנו משוב באופן הבא, בקובץ Excel:

 1. כדי לעבור לכרטיסיות הסרט, הקש על VO+חץ ימינה, VO+חץ שמאלה או F6 עד שתשמע 'אתה נמצא כעת בכרטיסיה...בתוך קבוצת כרטיסיות'.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע Help improve Office.

 3. כדי לפתוח את התפריט, הקש VO+מקש רווח ולאחר מכן השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור את האפשרות 'ספר לנו מה אהבת' או 'ספר לנו מה ניתן לשפר'. כדי לבחור פריט, הקש Return.

 4. כדי להזין את המשוב שלך, השתמש בתיבת הדו-שיח. כדי לעבור בין פקדים, הקש על מקש Tab. קיימים שלושה שדות: שדה טקסט עבור המשוב שלך, פקד דו-מצבי המאפשר לכלול או לא לכלול צילום מסך (מוגדר ככלול כברירת מחדל) ושדה שבו תוכל לספק את כתובת הדוא"ל שלך (אופציונלי). המוקד נמצא באזור הטקסט שבו תוכל להקליד את התגובה שלך.

כדי שנוכל למצוא את המשוב שלך בקלות, ציין בו את המילה נגישות.

למידע נוסף

הפיכת הגליונות האלקטרוניים שלך ב- Excel לנגישים

קיצורי מקלדת ב- Excel 2016 עבור Mac

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×