משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בלוח השנה ב- Outlook 2016 עם לוח המקשים ועם 'קורא הטקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. באפשרותך גם להשתמש בקורא המסך JAWS. תוכל ליצור אירועים חדשים בלוח השנה, לקרוא בקשות לפגישה ולהשיב להן, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך להגדיר את לוח השנה להציג כמה ימים שנבחרו, שבוע עבודה, שבוע מלא או חודש - בהתאם לדרך העבודה המועדפת עליך.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את שם התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "תצוגת שבוע עבודה".

 2. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לבחור את תצוגת לוח השנה:

  • הקש Alt + מקש המספר כדי להציג מספר ימים בין 1 ל- 10, החל מהיום. לדוגמה, הקש Alt+0 כדי להציג 10 ימים.

  • הקש Ctrl+Alt+2 כדי להציג את תצוגת שבוע העבודה.

  • הקש Ctrl+Alt+3 כדי להציג את תצוגת השבוע המלא.

  • הקש Ctrl+Alt+4 כדי להציג את תצוגת החודש.

קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את שם התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "Work week view", ואחריו את מספר האירועים בתצוגה.

 2. הקש Ctrl+נקודה (.) כדי לאתר את האירועים בתצוגה הנוכחית. עבור כל אירוע, תשמע את שמו, המועד והמארגן. הקש Ctrl+פסיק (,) כדי לעבר לאירוע הקודם.

 3. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בלוח השנה:

  • הקש Ctrl+מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור ליום הבא או הקודם.

  • הקש Alt+מקש חץ למעלה או למטה כדי לעבור לשבוע הבא או לשבוע הקודם.

  • הקש Alt+מקש Page down או מקש Page up כדי לעבור לחודש הבא או לחודש הקודם.

 4. אם ברצונך לערוך את האירוע שנבחר כעת, הקש Enter ולאחר מכן השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לשנות את הפרטים שלו:

  • הקש Alt+U כדי להעביר את המוקד אל השדה נושא, ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי לערוך את הטקסט.

  • הקש Alt+I כדי להעביר את המוקד אל השדה מיקום, ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי לערוך את הטקסט.

  • הקש Alt+T כדי להעביר את המוקד לשורה שעת התחלה. כדי לשנות את תאריך ההתחלה, הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את התאריך קדימה או אחורה ביום אחד. כדי לשנות את השעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Start time" ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את השעה קדימה או אחורה בחצי שעה.

  • הקש Alt+D כדי להעביר את המוקד לשורה שעת סיום. כדי לשנות את תאריך הסיום, הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את התאריך קדימה או אחורה ביום אחד. כדי לשנות את השעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "End time" ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את השעה קדימה או אחורה בחצי שעה.

 5. כדי לערוך את תיאור האירוע, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Message, editing", ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי לערוך את הטקסט. ב- JAWS, תשמע: "Notes, edit".

 6. כדי לשמור את השינויים, הקש Alt+H‏, A ולאחר מכן V. חלון האירוע ייסגר והמוקד יחזור אל לוח השנה.

קריאה ומענה לבקשות לפגישה

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+1 כדי לפתוח את תצוגת הדואר.

 2. ברשימת ההודעות, נווט אל הבקשה לפגישה.

 3. כדי לקרוא את הבקשה לפגישה, הקש F6. המוקד יעבור לחלונית הקריאה. הקש על Caps Lock+M כדי לשמוע את 'קורא טקסטים' מקריא את ההודעה. ב- JAWS, הקש Insert+מקש חץ למטה.

 4. כדי לקבל את הבקשה לפגישה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Accept button", ולאחר מכן הקש Enter. ב- JAWS, תשמע: "Toolbar, Accept button". באפשרותך לקבל את הבקשה ב- 3 דרכים שונות:

  • כדי לערוך את התגובה לפני שליחתה, הקש E. תשמע ""Message compatibility mode, editing". הקלד את התגובה ולאחר מכן הקש Alt+S כדי לשלוח.

  • כדי לשלוח את התשובה ללא עריכה, הקש S.

  • כדי לבחור שלא לשלוח תשובה, הקש D.

עצה: כדי לדחות את הבקשה לפגישה, לאחר שתשמע "Accept button", הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Decline button", ולאחר מכן הקש Enter. האפשרויות של אותה תגובה זמינות.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא ש- Skype for Business מותקן במחשב שלך, ושנכנסת באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את תצוגת לוח השנה.

 2. קורא המסך מכריז על התצוגה שנפתחת, כגון תצוגת שבוע עבודה או חודש, ועל מספר הפריטים בתצוגה זו. המוקד נמצא ביום הנוכחי.

  הערה: אין אפשרות לנווט באירועי לוח השנה של היום בתצוגת חודש, ולכן אם אתה נמצא בתצוגת חודש , עבור תחילה לתצוגה אחרת. לדוגמה, כדי לעבור לתצוגת שבוע עבודה, הקש Ctrl+Alt+2.

 3. כדי לנווט באירועי לוח השנה הקרובים המתרחשים היום, הקש על מקש Tab. כדי לנווט לפריטים שהתרחשו בעבר, הקש Shift+Tab.

 4. כשאתה שומע את הפגישה שברצונך להצטרף אליה, הקש Ctrl+O. פריט לוח השנה נפתח.

 5. כדי להצטרף לפגישה, הקש Alt+H, ‏Y. חלון הפגישה של Skype for Business ייפתח. כדי להצטרף עם חוויית וידאו ושמע מלאה, הקש Enter.

  עצות: 

  • כדי להשתיק את המיקרופון או לבטל את ההשתקה, הקש על מקש סמל Windows+‏F4.

  • כדי לנתק, הקש Ctrl+Enter.

קביעת מועד לפגישה

כאשר תיצור פגישה ב- Outlook, באפשרותך לבדוק אם האנשים שברצונך להזמין זמינים במועד שבחרת, כך שתדע אם עליך לבחור מועד אחר. באפשרותך גם ליצור פגישה חוזרת, לדוגמה, לקיים פגישת פרויקט מהירה מדי שבוע באותה שעה.

יצירת פגישה חדשה

 1. כדי ליצור הזמנה לפגישה ממקום כלשהו ב- Outlook, הקש Ctrl+Shift+Q. תשמע "Untitled, meeting, to, Editing" והמוקד יעבור אל השדה אל של ההזמנה החדשה. ב- JAWS, תשמע: "Untitled, dash, meeting, to edit".

 2. כדי להזמין אנשים לפגישה, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם. אם ברצונך להזמין יותר מאדם אחד, השתמש בנקודה-פסיק כדי להפריד בין הכתובות.

 3. כדי לבדוק אם האנשים שהזמנת זמינים, הקש Alt+H ולאחר מכן הקש U כדי את לפתוח מסייע התזמון. תשמע: "All attendees, list box". השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לאתר את המשתתפים ולשמוע את פרטי הזמינות שלהם, לדוגמה, "Free". כדי להחזיר את המוקד להזמנה לפגישה לאחר בדיקת הזמינות, הקש Alt+H‏, P, ולאחר מכן P.

  הערות: 

  • אם תשמע "No information" לאחר כתובת הדואר האלקטרוני של משתתף, המשמעות היא ש- Outlook לא יכול לאחזר את פרטי לוח השנה של אדם זה. מצב זה עשוי להתרחש אם האדם שייך לארגון אחר.

  • מסייע התזמון פועל רק עם קורא המסך 'קורא טקסטים'.

 4. הקש על מקש Tab כדי לעבור לשדה נושא, ולאחר מכן הקלד את נושא הפגישה.

 5. הקש על מקש Tab כדי לעבור לשדה מיקום, ולאחר מכן הקלד את המיקום.

 6. כדי לציין את משך הפגישה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Start date", הקלד את תאריך הפגישה, לדוגמה 15 ביוני 2017, ולאחר מכן הקש Enter.

  הערה: ייתכן שיידרש ל- Outlook זמן מה כדי להמיר את התאריך שכתבת לתבנית משלו. כאשר תשמע "Start time" תוכל להמשיך.

 7. הקלד את שעת ההתחלה של הפגישה, ולאחר מכן הקש Enter. כדי לדלג על האפשרות של תאריך הסיום (אשר, כברירת מחדל, זהה לתאריך ההתחלה של הפגישה), הקש על מקש Tab פעמיים. תשמע "End time".

 8. הקלד את שעת הסיום של הפגישה, ולאחר מכן הקש Enter.

 9. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Message, editing" ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי לכתוב את ההזמנה. ב- JAWS, תשמע: "Notes, edit".

 10. כדי להוסיף לפגישה קישור אל Skype for Business, הקש Alt+H‏, O ולאחר מכן M. הקישור יתווסף במיקום הנוכחי של הסמן.

  הערה: Skype for Businessחייב לפעול כדי שתוכל להוסיף קישור.

 11. כדי לשלוח את ההזמנה לפגישה, הקש Alt+S. החלון ייסגר והמוקד יחזור לתצוגה הקודמת.

הפיכת הפגישה לפגישה חוזרת

 1. כאשר הזמנה לפגישה פתוחה על המסך, הקש Alt+H‏, E כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח פעילות חוזרת. תשמע: "Appointment recurrence, start". תשמע גם את שעת ההתחלה של הפגישה.

 2. כדי להעביר את המוקד לאזור תבנית מופע חוזר בתיבת הדו-שיח פעילות חוזרת, הקש על מקש Tab שלוש פעמים. תשמע את שם התבנית שנבחרה, לדוגמה "Weekly".

 3. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לבחור את תבנית המופע החוזר:

  • כדי לבחור באפשרות יומי, הקש Alt+D. אם ברצונך שהפגישה תחזור בכל אחד מימות החול, הקש Alt+K.

  • כדי לבחור באפשרות שבועי, הקש Alt+W.

  • כדי לבחור באפשרות חודשי, הקש Alt+M.

  • כדי לבחור באפשרות שנתי, הקש Alt+Y.

 4. הקש Enter כדי לסגור את תיבת הדו-שיח פעילות חוזרת.

 5. כדי לשלוח את ההזמנה לפגישה, הקש Alt+S. החלון ייסגר והמוקד יחזור לתצוגה הקודמת.

תזמון פעילות

יצירת פגישה חדשה

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את שם התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "Work week view", ואחריו את מספר האירועים בתצוגה.

 2. הקש Alt+H, ולאחר מכן הקש על N כדי לפתוח חלון פעילות ריק. ב- JAWS, עליך להקיש 1 לאחר ההקשה על N. המוקד יימצא בשדה נושא.

 3. הקלד את נושא הפעילות, ולאחר מכן הקש על מקש Tab כדי להעביר את המוקד אל השדה מיקום.

 4. הקלד את מיקום הפעילות, ולאחר מכן הקש על מקש Tab כדי להעביר את המוקד אל השדה תאריך התחלה.

 5. כדי לשנות את תאריך ההתחלה, הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את התאריך קדימה או אחורה ביום אחד. כדי לשנות את השעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Start time" ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את השעה קדימה או אחורה בחצי שעה.

 6. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "End date". כדי לשנות את תאריך הסיום, הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את התאריך קדימה או אחורה ביום אחד. כדי לשנות את השעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "End time" ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה או למעלה כדי להזיז את השעה קדימה או אחורה בחצי שעה.

 7. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Message, editing" ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי להקליד את הפרטים הרצויים עבור הפעילות. ב- JAWS, תשמע "Notes, edit".

 8. כדי לשמור את הפעילות , הקש Alt+H‏, A ולאחר מכן V. חלון הפעילות ייסגר והמוקד יחזור אל לוח השנה.

מסירת מידע לגבי זמינותך לאנשים אחרים

באפשרותך להוסיף לפעילות מחוון מצב כדי לאפשר לאנשים אחרים לדעת מהי זמינותך. אם מישהו מנסה לקבוע איתך פגישה, הוא יידע אם אתה זמין או עסוק.

 1. כאשר יש לך פעילות פתוחה, הקש Alt+H‏, B כדי לפתוח את תפריט הצג כ.

 2. הקש על מקשי החצים למעלה או למטה כדי לאתר את אפשרויות הזמינות:

  • חינם

  • עובד במקום אחר

  • לא סופי

  • עסוק/ה

  • מחוץ למשרד

  הקש Enter כדי לבחור אפשרות ולסגור את תפריט הצג כ.

 3. כדי לשמור את השינויים, הקש Alt+H‏, הקש A ולאחר מכן הקש V. חלון הפעילות ייסגר והמוקד יחזור אל לוח השנה.

הדפסת אירוע

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את שם התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "Work week view", ואחריו את מספר האירועים בתצוגה.

 2. הקש Ctrl+נקודה (.) כדי לאתר את האירועים בתצוגה הנוכחית. עבור כל אירוע, תשמע את שמו, המועד והמארגן. הקש Ctrl+פסיק (,) כדי לעבר לאירוע הקודם.

 3. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בלוח השנה:

  • הקש Ctrl+מקש חץ שמאלה או ימינה כדי לעבור ליום הבא או הקודם.

  • הקש Alt+מקש חץ למעלה או למטה כדי לעבור לשבוע הבא או לשבוע הקודם.

  • הקש Alt+מקש Page down או מקש Page up כדי לעבור לחודש הבא או לחודש הקודם.

 4. כדי לפתוח את האירוע שנבחר כעת, הקש Enter.

 5. הקש Alt+F, ולאחר מכן הקש P. תפריט הדפסה ייפתח.

 6. כדי לבחור באיזו מדפסת ברצונך להשתמש, הקש I, אתר את המדפסת באמצעות מקשי החצים למעלה ולמטה ולאחר מכן הקש Enter.

 7. כדי להדפיס את האירוע, הקש Alt+P, ולאחר מכן הקש P.

 8. אם אתה מדפיס לקובץ, לדוגמה, כדי להמיר את האירוע לתבנית PDF, הקלד שם קובץ ולאחר מכן הקש Enter כדי ליצור את הקובץ.

  תפריט הדפסה ייסגר והמוקד יחזור לחלון האירוע.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף פעילות ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

קיצורי מקשים לניווט בלוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

השתמש בלוח השנה ב- Outlook 2016 עבור Mac עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. תוכל ליצור אירועים חדשים בלוח השנה, לקרוא בקשות לפגישה ולהשיב להן, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך להגדיר את לוח השנה להציג יום שנבחר, שבוע עבודה, שבוע מלא או חודש - בהתאם לדרך העבודה המועדפת עליך.

 1. ב- Outlook, הקש Command+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את מסגרת הזמן המוצגת.

 2. השתמש בקיצורי המקלדת הבאים כדי לבחור את תצוגת לוח השנה:

  • הקש Control+Command+1 כדי להציג את תצוגת היום.

  • הקש Control+Command+2 כדי להציג את תצוגת שבוע העבודה.

  • הקש Control+Command+3 כדי להציג את תצוגת השבוע המלא.

  • הקש Control+Command+4 כדי להציג את תצוגת החודש.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. ב- Outlook, הקש Command+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את פרק הזמן, ואם מתוכננים אירועים.

 2. בהתאם לתצוגה שבה אתה נמצא, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לנוע בתוך לוח השנה:

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הבא, הקש על Command+מקש חץ שמאלה.

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הקודם, הקש על Command+מקש חץ ימינה.

 3. בתצוגה כלשהי, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab כדי לאתר אירועים בפרק הזמן המוצג. כאשר תעבור לאירוע כלשהו, VoiceOver יכריז על פרטי האירוע: "<date>, <hours>, <event subject>, <event location>".

 4. כדי לסקור את האירוע ביתר פירוט, הקש על מקש הרווח. האירוע ייפתח בחלון חדש. כדי לסגור את החלון, הקש Esc.

 5. כדי לפתוח האירוע ולערוך tu,u, הקש על Command+O. חלון האירוע ייפתח ותשמע: "Now in <event subject>, <Appointment/Meeting>".

 6. כדי לדפדף בפרטים ובאפשרויות של האירוע, הקש על מקש Tab.‏ VoiceOver יכריז על הפרטים והאפשרויות בזמן שתנווט ביניהם.

 7. בסיום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה עורך פגישה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Send Update button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • אם אתה עורך פעילות, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Save and close button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 8. האירוע ישתנה והמוקד יעבור אל לוח שנה.

קריאה ומענה לבקשות לפגישה

באפשרותך לקבל, לקבל באופן לא סופי או לדחות הזמנה בקלות, ישירות מתוך לוח שנה ב- Outlook 2016 עבור Mac.‏ VoiceOver מכריז על בקשות חדשות לפגישה כאשר הן מגיעות.

 1. אתר את הפגישה בהתאם להנחיות במאמר פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה, ולאחר מכן הקש על Command+O.

 2. כדי להגיב להזמנה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקבל, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Accept menu button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי לדחות, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Decline menu button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • אם אינך בטוח אם באפשרותך להשתתף, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Tentative menu button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 3. תיפתח רשימה של אפשרויות תגובה. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגיב עם הערות, הקש על מקש החץ למטה. תשמע: "Respond with comments". הקש על מקש הרווח כדי לבחור. ייפתח חלון תגובה כשהמוקד נמצא בשדה הטקסט של ההערה. הקלד את ההערות, ולאחר מכן הקש על Command+Enter. התגובה נשלחת.

  • כדי להגיב ללא הערות, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Respond without comments", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. התגובה נשלחת.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא שיישום Skype for Business עבור Mac מותקן ב- Mac שלך, ושנכנסת באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר.

 1. ב- Outlook, הקש Command+2 כדי לפתוח את תצוגת לוח השנה.

 2. קורא המסך מכריז על התצוגה שנפתחת ועל מספר הפריטים בתצוגה זו. כדי לנווט באירועים, הקש על מקש Tab. כשאתה מגיע לאירוע שברצונך לפתוח, הקש Command+O.

 3. הקש על מקש Tab כדי לנווט לתיבת הדו-שיח של האירוע. כשאתה מגיע לאזור הטקסט, VoiceOver מכריז: "Document, text" או "Message, edit text".

 4. הקישור להצטרפות לפגישה נמצא בתוך הטקסט. הקש Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה כדי לעבור לאזור הטקסט.

 5. הקש על מקש חץ למעלה או למטה כדי לנווט בטקסט. כשאתה שומע "Link, Join online meeting", הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור אותו.

 6. אם אתה שומע "You're currently on a text element", ייתכן שהדפדפן מבקש ממך רשות לפתוח את חלון הפגישה של Skype for Business. כדי לאפשר זאת, השתמש בבורר הפריטים כדי לנווט אל הכפתור 'אפשר'. כדי לפתוח את בורר הפריטים, הקש Control+Option+I. לאחר מכן, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Allow toggle button". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי להעביר את המוקד לכפתור. הקש Control‏+Option+מקש רווח שוב כדי ללחוץ על הכפתור.

 7. תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה נפתחת. כדי להצטרף עם חוויית וידאו ושמע מלאה, הקש Enter.

 8. תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה נסגרת, חלון הפגישה של Skype for Business נפתח, ואתה מחובר לפגישה.

  עצה: כדי להשתיק את המיקרופון או לבטל את ההשתקה, הקש Shift+Command+M. כדי לנתק, הקש Shift+Command+E.

תזמון פגישה או פעילות חדשה

אפשר לקורא המסך לסייע לך לתזמן פעילות או פגישה.

 1. ב- Outlook, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar, Apple". הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "File". הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את תפריט קובץ.

 2. כדי לפתוח את תפריט המשנה חדש, הקש על מקש החץ למטה ולאחר מכן Control+Option+מקש רווח.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור פעילות חדשה, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Appointment", ולאחר מכן הקש Enter. ייפתח חלון פעילות חדש כשהמוקד נמצא בשדה הטקסט נושא.

  • כדי ליצור פגישה חדשה, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Meeting", ולאחר מכן הקש Enter. ייפתח חלון פגישה חדש כשהמוקד נמצא בשדה הטקסט אל:.

 4. כדי לאתר את אפשרויות הפעילות או הפגישה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab.

  • אם אתה יוצר פגישה, הקלד את אנשי הקשר בשדה הטקסט אל:.

  • כדי להעניק שם לאירוע, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Subject, edit text", ולאחר מכן הקלד שם עבור האירוע.

  • כדי להגדיר מיקום עבור הפגישה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Location edit text", ולאחר מכן הקלד את המיקום הרצוי.

  • כדי להגדיר את השעה ואת תאריכי ההתחלה והסיום של האירוע, הקש על מקש Tab עד שתשמע את ערכי ברירת המחדל. כדי לשנות את הערכים, הקלד ערכים חדשים.

   עצה: כדי ליצור אירוע של יום שלם, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "All day event, unchecked checkbox", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי להגדיר את מועד התזכורת עבור האירוע, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Reminder pop-up button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי להוסיף פרטים נוספים על האירוע, לדוגמה, סדר יום של פגישה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Document text" ולאחר מכן הקלד את הפרטים הרצויים.

 5. כאשר תסיים להוסיף את פרטי האירוע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה יוצר פעילות, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Save and close button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • אם אתה יוצר פגישה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 6. חלון האירוע החדש ייסגר והמוקד יעבור אל התצוגה הקודמת של Outlook.

יצירת מופע חוזר

אם אתה מתזמן פגישה המתרחשת בקביעות, למשל פגישה שבועית, באפשרותך להפוך אותה בקלות לפגישה חוזרת. כך, לא תצטרך להוסיף פגישה עבור כל שבוע בנפרד.

 1. בחלון האירוע, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Recurrence button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. ייפתח חלון חדש, שבו תוכל לבחור את האפשרויות עבור האירוע החוזר, כשהמוקד נמצא על הכפתור המוקפץ חוזר.

 2. כדי לבחור את תדירות הפגישה, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע את התדירות שבה ברצונך שהפעילות תחזור (יומית, שבועית, חודשית, שנתית). כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 3. כדי לאתר אפשרויות אחרות, הקש על מקש Tab או Shift+Tab. בסיום, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK default button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

הצגת זמינות

הצג לאחרים את הזמינות שלך בזמן אירוע.

 1. בחלון האירוע, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע את מצב הזמינות הנוכחי (לדוגמה, "Busy") ו- "Show as, pop-up button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 2. כדי לבחור את הזמינות, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע את הזמינות שברצונך להציג. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

הזמנת אחרים כדי להפוך פעילות לפגישה

הזמן אחרים להצטרף אליך והפוך פעילות לפגישה.

 1. בחלון הפעילות, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Invite button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי להפוך אותה לפגישה.

 2. המוקד יעבור אל שדה הטקסט אל החדש שנוצר, ותוכל להקליד את אנשי הקשר שברצונך להזמין לפגישה.

 3. בסיום, כדי לשלוח את ההזמנות, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

בדיקת הזמינות של מוזמן

לאחר שתזין שמות בהזמנה לפגישה, באפשרותך לבדוק מתי הם זמינים.

 1. בחלון הפגישה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Scheduling, unchecked checkbox", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את התצוגה תזמון.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Attendee status table, row 1 of (...), <organizer name>, <status>". כדי לאתר את המצב של האדם המוזמן, הקש על מקש החץ למטה. VoiceOver יכריז את שם המוזמן ואת זמינותו בזמן שתנווט בין המוזמנים.

 3. כדי לחזור לתצוגה פעילות, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Appointment, unchecked checkbox", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

יצירת פגישת Skype מפגישה

באפשרותך להפוך בקלות את הפגישה לפגישה מקוונת ב- Skype.

 1. בחלון הפגישה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Online meeting, menu button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 2. כדי ליצור קישור לפגישה ב- Skype, הקש Control+Option+מקש רווח.

 3. Outlook יוסיף את פרטי הפגישה המקוונת והקישור בשדה תיאור.

הדפסת לוח השנה

הדפס יום, שבוע או חודש קלנדרי שנבחרו ב- Outlook.

 1. ב- Outlook, הקש Command+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע את פרק הזמן המוצג, ואם מתוכננים אירועים.

 2. קבע את לוח השנה להצגת התצוגה שברצונך להדפיס (יום, שבוע עבודה, שבוע, או חודש). לאחר מכן נווט אל היום, השבוע או החודש שברצונך לכלול בהדפסה.

 3. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של ההדפסה, הקש Command+P. תיבת הדו-שיח תיפתח. תשמע את שם המדפסת המוגדרת כברירת מחדל.

 4. כדי לבחור מדפסת, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את שם המדפסת שבה ברצונך להשתמש. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 5. הקש על מקש Tab או Shift+Tab כדי לאתר אפשרויות הדפסה אחרות. בסיום, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print default button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. לוח השנה יודפס.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקלדת עבור Outlook עבור Mac

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

השתמש בלוח השנה ב- Outlook עבור iOS עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל של iOS, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. תוכל ליצור אירועים חדשים בלוח השנה, לקרוא בקשות לפגישה ולהשיב להן, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך לבחור בין שלוש אפשרויות להצגת לוח השנה: תצוגת סדר יום, יום או 3 ימים. אפשרות ברירת המחדל היא סדר יום.

 1. החלק במהירות ימינה או שמאלה שתשמע את התצוגה הנוכחית, לדוגמה, "Agenda view", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תיפתח רשימה של אפשרויות תצוגה. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. בתצוגה כלשהי, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האירוע הראשון ביום. כדי לנווט לאירועים אחרים בעתיד, החלק במהירות למעלה. VoiceOver יכריז על כותרת האירוע, התאריך והשעה, המיקום ומשך הזמן כאשר תנווט בין האירועים.

 2. כדי לסקור את האירוע ביתר פירוט, הקש פעמיים על המסך כאשר תהיה באירוע. האירוע ייפתח בחלון חדש.

 3. כדי לשמוע את פרטי אירוע, החלק במהירות ימינה או שמאלה או החלק במהירות עם אצבע אחת בכיוון מטה בחלון פרטי האירוע.

 4. כדי לערוך את האירוע, בחלון פרטי האירוע, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Edit" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלון עריכת אירוע ייפתח.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את פרטי האירוע שברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך ובצע את השינויים הרצויים.

 6. בסיום, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Done", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

קריאה ומענה לבקשות לפגישה

באפשרותך לקבל, לקבל באופן לא סופי או לדחות הזמנה בקלות, ישירות מתוך לוח שנה ב- Outlook עבור iOS.‏ VoiceOver מכריז על בקשות חדשות לפגישה כאשר הן מגיעות.

 1. פתח וקרא את האירוע בהתאם להנחיות במאמר פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה.

 2. כדי להגיב להזמנה, בחלון פרטי האירוע, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "RSVP button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תיפתח רשימה של אפשרויות תגובה.

 3. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לשנות את התגובה, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Edit RSVP button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות לאפשרות החדשה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא שיישום Skype for Business עבור iOS מותקן בטלפון שלך, שהיישום פועל ושנכנסת באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר. כדי להצטרף לפגישה ללא חשבון בעבודה או בבית ספר, ראה הצטרפות לפגישה כאורח.

 1. בלוח השנה של Outlook, החלק שמאלה עד שתשמע: "Agenda, today, <today's date>‎." אם יש לך אירוע אחד בלבד היום, פשוט הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את האירוע. אם יש לך יותר אירועים, תוכל לעיין בהם על-ידי החלקה למעלה או למטה. כשאתה מגיע לאירוע שברצונך לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Join, button" והקש פעמיים על המסך. Skype for Business נפתח. אתה שומע צליל צלצול ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי לעבור בין הכפתורים בחלון הפגישה, החלק שמאלה או ימינה. כדי ללחוץ על לחצן, הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה כאורח

באפשרותך להצטרף לפגישה של Skype for Business כאורח, כלומר, כלומר אינך נכנס ל- Skype for Business באמצעות אישורי חשבון בעבודה או בבית ספר, אך היישום Skype for Business עדיין צריך להיות מותקן בטלפון שלך.

 1. עבור אל לוח השנה של Outlook והחלק שמאלה עד שתשמע: "Agenda, today, <today's date>‎." אם יש לך אירוע אחד בלבד היום, פשוט הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את האירוע. אם יש לך יותר אירועים, תוכל לעיין בהם על-ידי החלקה למעלה או למטה. כשאתה מגיע לאירוע שברצונך לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Join, button" והקש פעמיים על המסך. Skype for Business נפתח.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Join Meeting, button" והקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש במקלדת שעל המסך כדי להקליד את שמך כפי שברצונך שיופיע בפגישה. כשתסיים, נווט אל הכפתור Return בפינה השמאלית התחתונה של המסך, והקש פעמיים על המסך. אתה שומע צליל צלצול ואתה מתחבר לפגישה.

תזמון פגישה או פעילות חדשה

אפשר לקורא המסך לסייע לך לתזמן פעילות או פגישה.

 1. החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Create an event button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלון אירוע חדש ייפתח, כשהמוקד נמצא בשדה הטקסט כותרת, והמקלדת שעל המסך נמצא בחלק התחתון של המסך.

 2. הקלד שם עבור האירוע.

 3. כדי להגדיר את השעה ואת תאריכי ההתחלה והסיום של האירוע, החלק במהירות ימינה עד שתשמע את ערכי ברירת המחדל. כדי לשנות את הערכים, הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע האפשרות שברצונך לשנות, ולאחר מכן החלק במהירות למעלה או למטה עד שתשמע את הערך הרצוי. כדי לאשר את הבחירה, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Done button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: כדי ליצור אירוע של יום שלם, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "All-day switch button, off", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי להגדיר מיקום עבור הפגישה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Location button", ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. התחל להקליד את המיקום. רשימת המיקומים המוצעים תתעדכן תוך כדי הקלדה. כדי לבחור מיקום, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את המיקום הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי להגדיר את זמן ההתראה עבור האירוע, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Alert, <current alert value>," ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי להוסיף עוד פרטים על האירוע, לדוגמה, סדר היום של פגישה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Description button", ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. המקלדת שעל המסך נמצאת בחלק התחתון של המסך. הקלד את הפרטים, ובסיום, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Done", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. כשתסיים להוסיף את פרטי האירוע, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Done button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הזמנת אחרים כדי להפוך פעילות לפגישה

הזמן אחרים להצטרף אליך והפוך פעילות לפגישה.

 1. כאשר תערוך או תיצור אירוע, בחלון עריכת אירוע או אירוע חדש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "People button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  חלון אנשים ייפתח, כשהמוקד נמצא בשדה הטקסט הניתן לעריכה, והמקלדת שעל המסך נמצאת בחלק התחתון של המסך.

 2. התחל להקליד שם של איש קשר. רשימת אנשי הקשר המוצעים תתעדכן תוך כדי הקלדה. כדי לבחור איש קשר, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את השם הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חזור על שלבים אלה עבור כל אנשי הקשר שברצונך להזמין.

 3. כשתסיים, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

יצירת פגישת Skype מפגישה

באפשרותך להפוך בקלות את הפגישה לפגישה מקוונת ב- Skype.

 1. כאשר תערוך או תיצור אירוע, בחלון עריכת אירוע או אירוע חדש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Skype call, switch button, off", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לשמור את השינויים, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  Outlook יוסיף את פרטי הפגישה המקוונת והקישור בשדה תיאור.

 3. כדי להצטרף לפגישה של Skype, פתח את האירוע, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Join button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

השתמש בלוח השנה ב- Outlook עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל של Android, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. תוכל ליצור אירועים חדשים בלוח השנה, לקרוא בקשות לפגישה ולהשיב להן, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך לבחור בין שלוש אפשרויות להצגת לוח השנה: תצוגת סדר יום, יום או 3 ימים. אפשרות ברירת המחדל היא סדר יום.

 1. החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Switch away from <current view>", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תיפתח רשימה של אפשרויות תצוגה. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. בכל תצוגה, החלק על המסך באצבע אחת עד שתשמע את כותרת האירוע שברצונך לפתוח, והקש פעמיים על המסך. האירוע ייפתח בחלון חדש שיציג את פרטי האירוע.

 2. כדי לשמוע את כותרת האירוע, היום, התאריך, השעה, המיקום ופרטים אחרים, החלק במהירות ימינה או שמאלה או החלק באצבע אחת כלפי מטה על חלון פרטי האירוע.

 3. כדי לערוך את האירוע, בחלון פרטי האירוע, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Edit" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלון עריכת אירוע ייפתח כשלוח המקשים פתוח על המסך.

  החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את פרטי האירוע שברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בצע את השינויים הרצויים. בסיום, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Save", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לסגור את חלון פרטי האירוע, בחלון פרטי האירוע, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Back button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

קריאה ומענה לבקשות לפגישה

באפשרותך לקבל, לקבל באופן לא סופי או לדחות הזמנה בקלות, ישירות מתוך לוח שנה ב- Outlook עבור Android. כאשר תגיע בקשה חדשה לפגישה, תשמע צליל.

 1. פתח וקרא את האירוע בהתאם להנחיות במאמר פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה.

 2. כדי להגיב להזמנה, בחלון פרטי האירוע, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "RSVP button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תיפתח רשימה של אפשרויות תגובה.

 3. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לשנות את התגובה, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Edit RSVP button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות לאפשרות החדשה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא שהאפליקציה Skype for Business עבור Android מותקנת בטלפון שלך, שהאפליקציה פועלת ושנכנסת ל- Skype for Business עבור Android באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר. כדי להצטרף לפגישה ללא חשבון בעבודה או בבית ספר, ראה הצטרפות לפגישה כאורח.

 1. עבור אל לוח השנה של Outlook. המוקד נמצא ביום הנוכחי, והאירועים של היום ממוקמים באמצע המסך. אם קיימים אירועים רבים, ניתן לאתר אותם על-ידי החלקה למעלה או למטה באמצעות שתי אצבעות. כדי לעבור לאירוע כלשהו, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה עד שתשמע את האירוע הרצוי, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תצוגת פרטי הפגישה נפתחת.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Join, button." הקש פעמיים על המסך.

 3. האפליקציה Skype for Business נפתחת ו- TalkBack מכריז: "Skype for Business", ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי לעבור בין הלחצנים בחלון הפגישה, החלק ימינה או שמאלה. כדי ללחוץ על לחצן, הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה כאורח

באפשרותך להצטרף לפגישה של Skype for Business כאורח, כלומר, כלומר אינך נכנס ל- Skype for Business באמצעות אישורי חשבון בעבודה או בבית ספר, אך האפליקציה Skype for Business עדיין צריכה להיות מותקנת בטלפון שלך.

 1. עבור אל לוח השנה של Outlook. המוקד נמצא ביום הנוכחי, והאירוע הנוכחי או הבא ממוקם באמצע המסך. כדי לעבור לאירוע, הנח את האצבע על המסך וגרור אותה עד שתשמע את הפגישה. אם יש לך פגישות רבות, החלק במהירות כלפי מעלה עם שתי אצבעות כדי לגלול ברשימת הפגישות כלפי מטה. כשאתה מגיע לפגישה שאליה ברצונך להצטרף, הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תצוגת פרטי הפגישה.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Join, button." הקש פעמיים על המסך.

 3. האפליקציה Skype for Business נפתחת. החלק שמאלה עד שתשמע "Join Meeting, button" והקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את שמך כפי שברצונך שיופיע בפגישה. כשתסיים, החלק שמאלה עד שתשמע: "Continue, button", והקש פעמיים על המסך. TalkBack מכריז "Skype for Business", ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי לעבור בין הלחצנים בחלון הפגישה של Skype for Business, החלק ימינה או שמאלה. כדי ללחוץ על לחצן, הקש פעמיים על המסך.

תזמון פגישה או פעילות חדשה

אפשר לקורא המסך לסייע לך לתזמן פעילות או פגישה.

 1. החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Add new event button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלון אירוע חדש ייפתח, כשהמוקד נמצא בשדה הטקסט כותרת, ולוח המקשים על המסך נמצא בחלק התחתון של המסך.

 2. הקלד שם עבור האירוע.

 3. כדי להגדיר את השעה ואת תאריכי ההתחלה והסיום של האירוע, החלק במהירות ימינה עד שתשמע את ערכי ברירת המחדל. כדי לשנות את הערכים, הקש פעמיים על המסך, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. כדי לאשר את הבחירה, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "OK button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  עצה: כדי ליצור אירוע של יום שלם, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "All day event", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי להגדיר מיקום עבור הפגישה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Location", ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. כדי להקליד את שם המיקום שבו ברצונך להשתמש, הקש פעמיים על המסך והתחל להקליד. רשימת המיקומים המוצעים תתעדכן תוך כדי הקלדה. כדי לבחור מיקום, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את המיקום הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. אם אתה משתמש בלוחות שנה מרובים, תוכל לציין לאיזה לוח שנה ברצונך להוסיף את האירוע החדש. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Calendar, <the current calendar account>", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שמו של לוח השנה הרצוי, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי להגדיר את זמן ההתראה עבור האירוע, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Alert, <current alert value>," ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. כדי להוסיף עוד פרטים על האירוע, לדוגמה, סדר היום של פגישה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Description", ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. לוח המקשים על המסך מוצג בחלק התחתון של המסך. הקלד את הפרטים, ובסיום, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Done", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 8. כשתסיים להוסיף את פרטי האירוע, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Save", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הזמנת אחרים כדי להפוך פעילות לפגישה

הזמן אחרים להצטרף אליך והפוך פעילות לפגישה.

 1. כאשר תערוך או תיצור אירוע, בחלון עריכת אירוע או אירוע חדש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "People", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  חלון הוספת אנשים ייפתח, כשהמוקד נמצא בשדה הטקסט הניתן לעריכה, ולוח המקשים על המסך נמצא בחלק התחתון של המסך.

 2. התחל להקליד שם של איש קשר. רשימת אנשי הקשר המוצעים תתעדכן תוך כדי הקלדה. כדי לבחור איש קשר, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את השם הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חזור על שלבים אלה עבור כל אנשי הקשר שברצונך להזמין.

 3. כשתסיים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Done", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

יצירת פגישת Skype מפגישה

באפשרותך להפוך בקלות את הפגישה לפגישה מקוונת ב- Skype.

 1. כאשר תערוך או תיצור אירוע, בחלון עריכת אירוע או אירוע חדש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Skype",‏ "Skype meeting" או "Off switch", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לשמור שינויים, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Save", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  Outlook יוסיף את פרטי הפגישה המקוונת והקישור בשדה תיאור.

 3. כדי להצטרף לפגישה של Skype, פתח את האירוע ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התיאור ואחריו את כתובת ה- URL של הפגישה ב- Skype, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך להוספת תמונה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- לוח שנה של Outlook עם 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. תוכל ליצור אירועים חדשים בלוח השנה, לקרוא בקשות לפגישה ולהשיב להן, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון של Windows. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet או מחשב PC.

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך לבחור בין חמש אפשרויות להצגת לוח השנה: תצוגת סדר יום, יום, שבוע, חודש או שנה. אפשרות ברירת המחדל היא סדר יום.

 1. החלק במהירות על המסך באצבע אחת למעלה או למטה עד שתשמע "Items", החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "View button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תיפתח רשימה של אפשרויות תצוגה. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. בתצוגה סדר יום החלק במהירות על המסך כלפי מעלה או מטה באצבע אחת עד שתשמע "Items" ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את האירוע הראשון. כדי לנווט לאירועים אחרים בעתיד, החלק במהירות שמאלה. 'קורא טקסטים' יכריז על כותרת האירוע, התאריך והשעה, המיקום והמארגן כאשר תעבור בין האירועים.

 2. כדי לסקור את האירוע ביתר פירוט, הקש פעמיים על המסך כאשר תהיה באירוע. האירוע ייפתח בחלון חדש.

 3. כדי לשמוע את פרטי האירוע, החלק במהירות שמאלה או ימינה.

 4. כדי לערוך את האירוע, בחלון פרטי האירוע, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Edit button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות ימינה עד שתשמע את פרטי האירוע שברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך ובצע את השינויים הרצויים.

 5. בסיום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה עורך פגישה, החלק במהירות שמאלה שתשמע "Send Update button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • אם אתה עורך פעילות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save and close button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. האירוע ישתנה, חלון האירוע ייסגר והמוקד יעבור לתצוגה סדר יום.

קריאה ומענה לבקשות לפגישה

באפשרותך לקבל, לקבל באופן לא סופי או לדחות הזמנה בקלות, ישירות ב- לוח שנה של Outlook.

 1. פתח וקרא את האירוע בהתאם להנחיות במאמר פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה.

 2. כדי להגיב להזמנה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקבל, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Accept button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לדחות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Decline button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • אם אינך בטוח אם באפשרותך להשתתף, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Tentative button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לשלוח את התגובה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send the response now", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. התגובה תישלח, חלון האירוע ייסגר והמוקד יעבור לתצוגה סדר יום.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

הערה: כדי להצטרף לפגישה של Skype for Business כמתואר להלן, ודא שהאפליקציה Skype for Business מותקנת בטלפון שלך, שהאפליקציה פועלת ושנכנסת ל- Skype for Business באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר. כדי להצטרף לפגישה ללא חשבון בעבודה או בבית ספר, ראה הצטרפות לפגישה כאורח.

 1. עבור אל האפליקציה לוח שנה של Outlook בטלפון.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע את התאריך הנוכחי והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את אירוע הפגישה שברצונך לפתוח, והקש פעמיים על המסך.

 4. תצוגת פרטי האירוע נפתחת ואתה שומע: "Details tab, item selected." החלק שמאלה עד שתשמע "Join online, link" והקש פעמיים על המסך.

 5. האפליקציה Skype for Business נפתחת. אתה שומע "Skype for Business, transition frame pane" ולאחריו צלצול, ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי לעבור בין הלחצנים בחלון הפגישה, כגון השתקה, ביטול השתקה וסיום השיחה, החלק שמאלה. כדי ללחוץ על לחצן, הקש פעמיים על המסך.

הצטרפות לפגישה כאורח

באפשרותך להצטרף לפגישה של Skype for Business כאורח, כלומר, כלומר אינך נכנס ל- Skype for Business באמצעות אישורי חשבון בעבודה או בבית ספר, אך האפליקציה Skype for Business עדיין צריכה להיות מותקנת בטלפון שלך.

 1. פתח את האפליקציה לוח שנה של Outlook בטלפון.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע את התאריך הנוכחי והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את אירוע הפגישה שברצונך לפתוח, והקש פעמיים על המסך.

 4. תצוגת פרטי האירוע נפתחת ואתה שומע: "Details tab, item selected." החלק שמאלה עד שתשמע "Join online meeting" והקש פעמיים על המסך.

 5. האפליקציה Skype for Business נפתחת. תשמע: "Skype for Business, transition frame pane." החלק שמאלה עד שתשמע "Join as a guest, button" והקש פעמיים על המסך.

 6. החלק שמאלה עד שתשמע "Enter your name" והקש פעמיים על המסך. באמצעות לוח המקשים על המסך, הקלד את שמך כפי שברצונך שיופיע בפגישה.

 7. כשתסיים, נווט אל לחצן Enter בפינה השמאלית התחתונה של לוח המקשים, והקש פעמיים על המסך. אתה שומע "Transition frame" ולאחריו צלצול, ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי לעבור בין הלחצנים בחלון הפגישה, החלק ימינה או שמאלה. כדי ללחוץ על לחצן, הקש פעמיים על המסך.

תזמון פגישה או פעילות חדשה

אפשר לקורא המסך לסייע לך לתזמן פעילות או פגישה.

 1. בתצוגה כלשהי, החלק במהירות על המסך למעלה או למטה באצבע אחת עד שתשמע "Items", החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "New button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. חלון האירוע החדש ייפתח.

 2. כדי להעניק לאירוע שם, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Event name", הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן הקלד שם עבור האירוע באמצעות לוח המקשים על המסך.

  עצה: ניתן למצוא את לוח המקשים על-ידי ניווט בין הפריטים על המסך. כדי לנווט, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. 'קורא טקסטים' מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 3. כדי להגדיר מיקום עבור הפגישה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Location editable text", הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן הקלד את המיקום באמצעות לוח המקשים על המסך.

 4. כדי להגדיר את השעה ואת תאריכי ההתחלה והסיום של האירוע, החלק במהירות ימינה עד שתשמע את התאריך או השעה המוגדרים כברירת המחדל. כדי לשנות את הערכים, הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע את התאריך או השעה הרצויים, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ערך.

  עצה: כדי ליצור אירוע של יום שלם, החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע "Unchecked All-day checkbox", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי להוסיף עוד פרטים על האירוע, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Event description, editable text", ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. לאחר מכן הקלד את הפרטים הנוספים באמצעות המקלדת על המסך.

 6. אם אתה יוצר פגישה, כדי להזמין אנשים, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Invite someone, editable text" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. כדי להוסיף איש קשר, הקלד את איש הקשר באמצעות לוח המקשים על המסך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Enter" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. כדי להגדיר את שעת ההתראה עבור האירוע, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Reminder button", הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן החלק במהירות ימינה או שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 8. כאשר תסיים להוסיף את פרטי האירוע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה יוצר פעילות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save and close button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • אם אתה יוצר פגישה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 9. חלון האירוע החדש ייסגר והמוקד יחזור אל תצוגת לוח השנה.

יצירת מופע חוזר

אם אתה מתזמן פגישה המתרחשת בקביעות, למשל פגישה שבועית, באפשרותך להפוך אותה בקלות לפגישה חוזרת. כך, לא תצטרך להוסיף פגישה עבור כל שבוע בנפרד.

 1. בחלון האירוע, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "More options, button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Off, repeat button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תיפתח כרטיסיה חדשה, שבה תוכל לבחור אפשרויות עבור האירוע החוזר.

 2. כדי לבחור את תדירות הפגישה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע"Repeat pattern weekly". אם אתה מעוניין בתדירות שונה משבועית, הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את התדירות שבה ברצונך שהפגישה תתרחש. כדי לבחור, הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לאתר אפשרויות אחרות, החלק במהירות ימינה או שמאלה. קורא הטקסטים יכריז על האפשרויות בזמן שתנווט ביניהן.

הצגת זמינות

הצג לאחרים את הזמינות שלך בזמן אירוע.

 1. בחלון האירוע, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "More options button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Show as button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט הצג כ ייפתח.

 2. כדי לבחור את הזמינות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את הזמינות שברצונך להציג. כדי לבחור, הקש פעמיים על המסך.

הזמנת אחרים כדי להפוך פעילות לפגישה

הזמן אחרים להצטרף אליך והפוך פעילות לפגישה.

 1. כאשר אתה עורך או יוצר אירוע, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Invite someone, editable text" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי להוסיף איש קשר, הקלד את איש הקשר באמצעות לוח המקשים על המסך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Enter" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אם ברצונך להוסיף אנשי קשר נוספים, חזור על פעולות אלה עבור מוזמנים אחרים.

 3. כדי לשלוח את ההזמנה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

הדפסת לוח השנה

הדפס יום, שבוע או חודש קלנדרי שנבחרו ב- לוח שנה של Outlook.

 1. בתצוגת לוח שנה כלשהי, החלק במהירות על המסך למעלה או למטה באצבע אחת עד שתשמע "Items", החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "More options button collapsed" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תיבת הדו-שיח תצוגת הדפסה תיפתח כשהמוקד נמצא על האפשרות 'תצוגת הדפסה'. תשמע: "<current view selection>, read-only combobox".

 3. כדי לבחור את תצוגת הדפסה, הקש פעמיים על המסך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התצוגה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לבחור.

 4. כדי לבחור את התאריכים שבהם התצוגה מתחילה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "From" ואת תאריך ברירת המחדל, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את לוח השנה הנפתח. החלק במהירות שמאלה או ימינה כדי לנווט בתאריכים, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 5. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של ההדפסה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Preview" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות שמאלה כדי לאתר את אפשרויות ההדפסה. בסיום, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לוח השנה יודפס.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

השתמש בלוח השנה ב- Outlook Web App עם לוח המקשים ועם 'קורא הטקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. תוכל ליצור אירועים חדשים בלוח השנה, לקרוא בקשות לפגישה ולהשיב להן, להצטרף לפגישות מקוונות ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • לקבלת קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Outlook באינטרנט.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב- Outlook Web App, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook Web App פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על Outlook Web App.

בנושא זה

הגדרת תצוגת לוח השנה

באפשרותך להגדיר את לוח השנה להציג יום שנבחר, שבוע עבודה, שבוע מלא או חודש - בהתאם לדרך העבודה המועדפת עליך.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה. 'קורא טקסטים' יכריז: "Loaded <number of events> events in one selected calendar".

 2. השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לבחור את תצוגת לוח השנה:

  • הקש Shift+Alt+1 כדי להציג את תצוגת היום.

  • הקש Shift+Alt+2 כדי להציג את תצוגת שבוע העבודה.

  • הקש Shift+Alt+3 כדי להציג את תצוגת השבוע המלא.

  • הקש Shift+Alt+4 כדי להציג את תצוגת החודש.

פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה

כדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס שלך, באפשרותך לקרוא ולערוך במהירות פרטי אירוע.

הערה: תוכל לערוך רק אירועים שיצרת. לדוגמה, אין באפשרותך לערוך בקשות לפגישות שקיבלת ממישהו אחר.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע: "Loaded <number of events> events in one selected calendar".

 2. בהתאם לתצוגה שבה אתה נמצא, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לנוע בתוך לוח השנה:

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הבא, הקש על Ctrl+Shift+מקש חץ ימינה.

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הקודם, הקש על Ctrl+Shift+מקש חץ שמאלה.

 3. בתצוגה כלשהי, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab כדי לאתר אירועים בפרק הזמן המוצג. בזמן שתעבור בין האירועים, 'קורא טקסטים' יכריז על אירועים, למשל, "Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>".

 4. כדי לסקור את האירוע ביתר פירוט, או לפתוח את האירוע כדי לערוך אותו, הקש Enter. חלון פרטים של האירוע ייפתח. תשמע: "Add a title for the event".

 5. כדי לדפדף בפרטים ובאפשרויות של האירוע, הקש על מקש Tab. 'קורא טקסטים' יכריז על הפרטים והאפשרויות בזמן שתנווט בין האירועים.

 6. בסיום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה עורך פגישה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Send button" ולאחר מכן הקש על מקש Enter.

  • אם אתה עורך פעילות, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

   אם לא שינית דבר באירוע, כדי לסגור את חלון פרטים של האירוע, הקש Esc.

 7. האירוע ישתנה והמוקד יעבור אל לוח שנה.

קריאה ומענה לבקשות לפגישה

באפשרותך לקבל, לקבל באופן לא סופי או לדחות הזמנה בקלות, ישירות מתוך לוח שנה ב- Outlook Web App.

 1. אתר את הפגישה בהתאם להנחיות במאמר פתיחה, קריאה ועריכה של אירועי לוח שנה, ולאחר מכן הקש Enter. חלון פרטים של הפגישה ייפתח.

 2. כדי להגיב להזמנה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקבל, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Accept button collapsed" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Send the response now" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי לדחות, הקש Shift+Tab ולאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Decline button collapsed". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. לאחר מכן הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Send the response now" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • אם אינך בטוח שאתה יכול להשתתף, הקש Shift+Tab ולאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה. תשמע: "Tentative button collapsed". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Send the response now", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי לשלוח תגובה מפורטת יותר, הקש Shift+Tab ולאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Reply button collapsed". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. ייפתח חלון תגובה חדש כשהמוקד נמצא בשדה הטקסט של ההודעה. הקלד את ההודעה שברצונך לשלוח, ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע "Send button" והקש על מקש הרווח.

 3. התגובה תישלח והמוקד יחזור אל לוח שנה.

הצטרפות לפגישה של Skype for Business מלוח שנה של Outlook

 1. ב- Outlook באינטרנט, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה.

 2. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע את האירוע שברצונך להצטרף אליו, והקש Enter כדי לפתוח את האירוע.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Join online meeting, link" והקש Enter.

 4. תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה נפתחת.

  כדי להצטרף עם חוויית וידאו ושמע מלאה, הקש Enter. תיבת הדו-שיח הצטרפות לשמע פגישה נסגרת ואתה מתחבר לפגישה.

  עצה: כדי להשתיק את המיקרופון או לבטל את ההשתקה במהלך הפגישה, הקש על מקש סמל Windows+‏F4. כדי לנתק, הקש Ctrl+Enter.

תזמון פגישה או פעילות חדשה

אפשר לקורא המסך לסייע לך לתזמן פעילות או פגישה.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה. תשמע "Loaded <number of events> events in one selected calendar".

 2. כדי ליצור אירוע חדש, הקש Ctrl+N. חלון פרטים של אירוע חדש ייפתח כשהמוקד יהיה בשדה טקסט הכותרת של האירוע. תשמע: "Add a title for the event".

 3. כדי לדפדף לאפשרויות האירוע, הקש על מקש Tab או Shift+Tab.

  • כדי להעניק שם לאירוע, הקלד שם בשדה הטקסט של כותרת האירוע.

  • אם אתה יוצר פגישה, הקש על מקש Tab. תשמע: "Add people, editing". כדי להוסיף איש קשר, הקלד את איש הקשר והקש Enter.

  • כדי להגדיר מיקום עבור הפגישה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Editing", ולאחר מכן הקלד את המיקום הרצוי.

  • כדי להגדיר את השעה ואת תאריכי ההתחלה והסיום של האירוע, הקש על מקש Tab עד שתשמע את ערכי ברירת המחדל. כדי לשנות את התאריך, כאשר תהיה בשדה תאריך ההתחלה או תאריך הסיום, הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את לוח השנה הנפתח, לאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לנווט בלוח השנה הנפתח, וכדי לבחור הקש Enter. כדי לשנות את השעות, הקלד את הערכים החדשים.

  • כדי להוסיף פרטים נוספים על האירוע, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Event body, editing" ולאחר מכן הקלד את הפרטים הרצויים.

 4. בסיום, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Send button" (עבור פגישה) או "Save button" (עבור פעילות) ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 5. חלון האירוע החדש ייסגר והמוקד יעבור אל לוח שנה.

הזמנת אחרים לפגישה

הזמן אחרים להצטרף אליך והפוך פעילות לפגישה.

 1. בחלון פרטים של הפעילות, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע: "Add people, editing".

 2. כדי להוסיף איש קשר, הקלד או הדבק את כתובת הדואר האלקטרוני של משתתף ולאחר מכן הקש Enter. חזור על התהליך עבור משתתפים אחרים.

בדיקת הזמינות של מוזמן

לאחר שתזין שמות בהזמנה לפגישה, Outlook יכול לסייע לך לבחור מועד שבו כל המוזמנים זמינים.

 1. בחלון פרטים של הפגישה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע הצעה למועד פגישה. 'קורא טקסטים' יכריז: "Suggested meeting time on <event date>, from <hours>".

 2. כדי לאתר הצעות למועדים נוספים, הקש על מקשי החצים למעלה או למטה עד שתשמע הצעה למשבצת זמן שמתאימה לך. 'קורא טקסטים' יכריז על המועדים המוצעים בזמן שתנווט ביניהם. כדי לבחור מועד, הקש על מקש הרווח.

 3. אם אינך מצליח למצוא מועד פנוי עבור יום מסוים זה, באפשרותך לבדוק את זמינות המוזמנים ביום אחר. כדי לאתר ימים אחרים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Open month picker, button collapsed" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. הקש Shift+Tab עד שתשמע את היום הנבחר כעת, ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לנווט בימים. כדי לבחור יום, הקש Enter.

יצירת פגישת Skype מפגישה

באפשרותך להפוך בקלות את הפגישה לפגישה מקוונת ב- Skype.

 1. בחלון פרטים של הפגישה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Send button".

 2. הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Add Skype meeting button". כדי ליצור פגישת Skype, הקש על מקש הרווח.

 3. Outlook יוסיף את פרטי הפגישה המקוונת ואת הקישור בגוף האירוע לאחר שההזמנה נשלחה.

הגדרת אפשרויות עבור לוח השנה

בהגדרות לוח השנה, ניתן לשנות את המראה של לוח השנה או לבחור לקבל הודעות. כמו כן, ניתן לשנות את הודעות 'מחוץ למשרד' ואת האופן שבו ברצונך לשלוח אותן.

 1. ב- Outlook, כדי לפתוח את חלונית הגדרות, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Use the Down arrow to use the Settings pane" ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה.

 2. כדי לנווט בין ההגדרות הזמינות בחלונית, הקש על מקש Tab או Shift+Tab. 'קורא טקסטים' יכריז על ההגדרות בזמן שתנווט בחלונית.

 3. כדי לבחור הגדרה או לפתוח אפשרויות נוספות מתוך הגדרה, הקש Enter. כדי לעבור בין הגדרות, הקש על מקש Tab או Shift+Tab.

 4. בסיום, כדי לצאת מחלונית הגדרות, הקש Esc.

הדפסת לוח השנה

הדפס יום, שבוע או חודש קלנדרי שנבחרו ב- Outlook.

 1. ב- Outlook, הקש Ctrl+Shift+2 כדי לפתוח את לוח השנה.

 2. בחר את תצוגת לוח השנה שברצונך להדפיס.

 3. בחלון הראשי של לוח שנה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע: "New button collapsed". לאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע "Print button" והקש על מקש הרווח. תיפתח תצוגת לפני הדפסה, ותשמע: "Print".

 4. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח להדפסה, הקש על מקש הרווח. תיבת הדו-שיח תיפתח כשהמוקד נמצא על התיבה המשולבת מדפסת.

 5. כדי לבחור מדפסת, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את שם המדפסת שבה ברצונך להשתמש. כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 6. הקש על מקש Tab או Shift+Tab כדי לאתר אפשרויות הדפסה אחרות. בסיום, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print button", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. לוח השנה יודפס.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לבדיקת איות ודקדוק ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים ב- Outlook באינטרנט

למד כיצד לנווט ב- Outlook באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×