משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Word עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבצע במהירות את כל המשימות הבסיסיות החיוניות.

הערות: 

בנושא זה

פתח את Word

תחילת העבודה במסמך Word חדש.

 1. הקש על מקש סמל Windows, הקלד "Word" ולאחר מכן הקש Enter. Word ייפתח.

פתיחת מסמך שהיה בשימוש לאחרונה

תוכל למצוא את כל המסמכים שעבדת עליהם לאחרונה במקום אחד.

 1. לאחר פתיחת Word, הקש Shift+Tab עד לשמיעת השם של אחד מהמסמכים האחרונים.

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את שם המסמך הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

יצירת מסמך חדש

 1. פתח את Word. המוקד נמצא על האפשרות ליצירת מסמך חדש וריק.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור מסמך ריק חדש, הקש Enter.

  • כדי ליצור מסמך חדש המבוסס על אחת מהתבניות בגלריה, הקש על מקשי החצים עד שתשמע את שם התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לחפש תבניות נוספות באינטרנט, הקש Alt+S‎ ולאחר מכן הקלד את סוג התבנית הרצוי (לדוגמה, דוח תלמיד או תקציב) והקש Enter. הקש על מקשי החצים עד שתשמע את שם התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

  תשמע את שם ברירת המחדל של המסמך, ואחריו "Editing". המוקד יעבור לאזור העריכה של גוף המסמך.

 3. הקלד טקסט במסמך. לקבלת הוראות לעיצוב טקסט במסמך, עבור אל השתמש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word.

שמירת מסמך

כדי לשמור את השינויים שביצעת במסמך, הקש Ctrl+S.

 1. כדי לשמור את המסמך בשם אחר, בתבנית אחרת או במיקום קובץ אחר, הקש Alt+ב, מ.

 2. כדי לבחור את מיקום השמירה, הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את המיקום הרצוי.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Enter file name here" ולאחר מכן הקלד את השם הרצוי.

 4. הקש על מקש Tab. תשמע: "Save as type Word document star dot docx".

 5. כדי לשנות את סוג הקובץ, הקש על מקש הרווח ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את סוג הקובץ הרצוי. כדי לבחור, הקש Enter.

 6. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש Enter.

קריאת מסמך

כדי להשתמש בפקודות לקריאת טקסט, המוקד חייב להיות באזור גוף המסמך.

 • כדי לקרוא את כל הטקסט ממיקום הסמן עד הסוף, הקש Caps Lock+M.

 • כדי לקרוא את הפיסקה הנוכחית, הקש Caps lock+Ctrl+I.

 • כדי לקרוא את השורה הבאה או הקודמת, הקש על מקש חץ למטה או למעלה.

 • כדי לקרוא את המילה הבאה או הקודמת, הקש Ctrl+מקש חץ שמאלה או ימינה.

 • כדי להפסיק את הקריאה, הקש Ctrl.

ניווט לפי כותרות

באפשרותך לעבור במהירות מכותרת לכותרת בעזרת חלונית הניווט.

 1. כדי להפעיל את חלונית הניווט, הקש Alt+ג, ‏נ. תשמע: "Search document, editing".

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Selected, headings tab item".

 3. הקש על מקש Tab או Shift+Tab כדי לנווט ברשימת הכותרות. 'קורא טקסטים' מכריז על הכותרות במהלך הניווט.

 4. כדי לעבור לכותרת, הקש Enter. המוקד עובר לתחילת שורת הכותרת בגוף המסמך.

חיפוש במסמך

השתמש בחיפוש כדי לאתר במהירות מילה מסוימת או רכיב ספציפי, כמו גרפיקה, במסמך.

חיפוש מילה

 1. הקש Ctrl+F. תשמע: "Navigation, Search a document".

 2. הקלד את מילות החיפוש. רשימת תוצאות החיפוש תתעדכן תוך כדי הקלדה.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Search results list" ולאחר מכן את התוצאה הראשונה.

 4. הקש על מקש חץ למטה כדי לעבור לאורך הרשימה. 'קורא טקסטים' יכריז על הממצאים.

חיפוש רכיב ספציפי

כדי לחפש רכיב ספציפי, לדוגמה, גרפיקה או הודעה מאדם מסוים.

 1. הקש Ctrl+F. תשמע: "Navigation, Search a document".

 2. הקש על Caps Lock + מקש חץ ימינה עד שתשמע "More options, collapsed, menu item," ולאחר מכן הקש Alt+מקש חץ למטה כדי להרחיב את התפריט.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את הרכיב הרצוי , לדוגמה, "Graphic", ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור.

  אם הרכיב כולל תפריט משנה, תשמע את הרכיב ולאחר מכן "Collapsed, menu item". הקש על מקש החץ שמאלה כדי להרחיב אותו.

 4. המוקד יעבור ללחצן התוצאה הבא. הקש Enter שוב ושוב כדי להתקדם לאורך התוצאות.

שימוש במעקב אחר שינויים

כאשר מעקב אחר שינויים פועל, Word מסמן ומציג את כל השינויים שכל אחד מבצע במסמך. ניתן להפעיל תכונה זו באמצעות קיצור מקשים ישיר או דרך רצועת הכלים.

כדי להפעיל מעקב אחר שינויים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להשתמש בקיצור הדרך הישיר, הקש על Ctrl+Shift+E בלוח המקשים.

 • כדי להשתמש ברצועת הכלים, הקש Alt+ל‏, עק בלוח המקשים. תשמע: "Track Changes, unchecked menu item." לאחר מכן, הקש ש.

הוספת מספרי עמודים

 1. הקש Alt+N+N, U. תשמע: "Header and footer, Top of page". התפריט מספר עמוד ייפתח, והמוקד יעבור לאפשרות הראשונה.

 2. כדי לעיין בתפריט, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter. תיפתח רשימה של סגנונות מספר עמוד.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

 4. אם בחרת להוסיף את מספרי העמודים בחלק העליון או התחתון של העמוד, או בשולי העמוד, החלונית כותרת עליונה או כותרת תחתונה תיפתח. כדי לצאת מהחלונית ולחזור למצב עריכה של המסמך, הקש Esc.

הדפסת מסמכים

אם אתה זקוק לתדפיסים של מסמכי Word, תוכל להדפיס אותם בקלות.

 1. כדי להדפיס את המסמך, הקש Ctrl+P. תיבת הדו-שיח הדפסה נפתחת. כדי להדפיס באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש Enter.

 2. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה, הקש על מקש Tab כדי לעבור בין האפשרויות.

 3. כדי לפתוח רשימת אפשרויות, הקש על מקש הרווח. כדי לנווט ברשימת אפשרויות, הקש על מקשי החצים. כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

 4. כדי להדפיס באמצעות ההגדרות החדשות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Word

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word ב- Windows

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

Word 2016 עבור Mac פועל עם קיצורי מקלדת ועם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לעזור לך לבצע את כל המשימות הבסיסיות והחיוניות.

הערות: 

בנושא זה

פתח את Word

בעזרת VoiceOver ניתן להתחיל בקלות לעבוד על מסמך Word חדש.

 1. כדי להגיע לרשימה Applications ב- Finder, הקש Shift+Command+A.

 2. הקלד M כדי לעבור ישירות ליישומים ששמותיהם מתחילים ב- "M" ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Microsoft Word application".

 3. כדי לפתוח את Word 2016 עבור Mac, הקש Command+מקש חץ למטה.

פתיחת מסמך שהיה בשימוש לאחרונה

תוכל למצוא את כל המסמכים שעבדת עליהם לאחרונה במקום אחד.

 1. לאחר פתיחת Word, הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם החשבון שלך ואחריו "Account settings, menu button".

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Recent, radio button" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את הרשימה אחרונים.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם המסמך הראשון ברשימה ואחריו את פרטי מיקום הקובץ שלו. אם המסמך הראשון הוא לא המסמך הרצוי, הקש על מקש חץ למטה עד שתמצא את המסמך הנכון.

 4. הקש Enter כדי לפתוח את המסמך שנבחר.

יצירת מסמך חדש

 1. פתח את Word 2016 עבור Mac. המוקד נמצא על האפשרות ליצירת מסמך ריק חדש. הקש Enter כדי ליצור את המסמך.

  המסמך החדש נפתח, והמוקד עובר אליו. תצוגת פריסת הדפסה נבחרת כברירת מחדל.

 2. הקלד טקסט במסמך. לקבלת הוראות לעיצוב טקסט במסמך, עבור אל השתמש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word.

שמירת מסמך

כדי לשמור את השינויים שביצעת, הקש Command+S. כדי לשמור עותק של המסמך בשם אחר, הקש Shift+Command+S, הקלד שם חדש עבור המסמך ולאחר מכן הקש Enter כדי לשמור אותו.

קריאת מסמך

כדי להשתמש בפקודות לקריאת טקסט, המוקד חייב להיות באזור גוף המסמך.

 • כדי לקרוא את כל הטקסט ממיקום הסמן עד הסוף, הקש Control+Option+A.

 • כדי לקרוא את הפיסקה הנוכחית, הקש Control+Option+P.

 • כדי לקרוא את השורה הבאה או הקודמת, הקש על מקש חץ למטה או למעלה.

 • כדי לקרוא את המילה הבאה או הקודמת, הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה.

עצה: אם המסמך שאתה קורא מכיל הערות שוליים או הערות, השתמש בניווט באמצעות מקשי החצים של VoiceOver כדי למצוא אותן. הקש Control+Option+Shift+מקש חץ למטה כדי ליצור אינטראקציה עם אזור גוף המסמך ולאחר מכן נווט ממקום למקום במסמך על-ידי הקשה על Control+Option+מקש חץ בכיוון שאליו שברצונך לעבור.

ניווט לפי כותרות

באפשרותך לעבור במהירות מכותרת לכותרת בעזרת חלונית הניווט.

הפעלת חלונית הניווט

 1. הקש Command+F6 עד שתשמע את שם הכרטיסיה שבה אתה נמצא, לדוגמה, "Home‏, selected‏, tab".

 2. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "View, tab" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Navigation pane‏, unchecked‏, checkbox" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי להפעיל את החלונית.

שימוש בחלונית הניווט

 1. כדי להעביר את המוקד אל חלונית הניווט, הקש Command+F6 עד שתשמע: "Thumbnails pane‏, selected".

 2. הקש על מקש חץ שמאלה פעם אחת. תשמע: "Document map, tab". לאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח את מפת המסמך בחלונית הניווט.

 3. הקש Control+Option+מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Table" ולאחר מכן הקש Control+Option+Shift+מקש חץ למטה כדי לפתוח את הטבלה שבה מפורטות הכותרות.

 4. כדי לעבור בין כותרות, הקש על מקשי החץ למטה או למעלה, עד שתמצא את הכותרת הרצויה, ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש הרווח כדי לפתוח את המסמך.

חיפוש במסמך

השתמש בחיפוש כדי לאתר במהירות מילה מסוימת או רכיב ספציפי, כמו גרפיקה, במסמך.

חיפוש מילה

 1. הקש Shift+Command+H. תשמע: "Search, checked, combo box".

 2. הקלד את מילת החיפוש, רשימת תוצאות החיפוש תתעדכן תוך כדי הקלדה.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Matches, result" ולאחר מכן הקש Control+Option+חץ למטה כדי לעבור לרשימת התוצאות.

 4. כדי לנווט ברשימת תוצאות החיפוש, הקש על מקש חץ למטה.

 5. אם תשמע תוצאת חיפוש שתרצה לשנות במסמך, הקש על מקש Tab כדי לעבור אל גוף המסמך ולבצע את השינויים.

חיפוש רכיב ספציפי

 1. הקש Shift+Command+H. תשמע: "Search, checked, combo box".

 2. כדי לפתוח את התפריט חיפוש, הקש על מקש חץ למטה.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את הרכיב הרצוי , לדוגמה, "Graphic", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. הקש Enter כדי לעבור בין הממצאים.

שימוש במעקב אחר שינויים

האפשרות מעקב אחר שינויים מסמנת כל שינוי שתבצע במסמך, כך שמחברים אחרים יוכלו לראות במהירות מה השתנה.

 1. הקש Command+F6 עד שתשמע את שם הכרטיסיה הנוכחית. לדוגמה, "Home‏, selected‏, tab".

 2. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Review, tab" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לפתוח את הסרט.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Track changes, unchecked, check box" ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי להפעיל את האפשרות.

הוספת מספרי עמודים

 1. הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar, Apple".

 2. הקש על מקש החץ ימינה עד שתשמע "Insert" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Page numbers, ellipses" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תשמע: "Page numbers, dialog, position".

 4. כדי להגדיר את המיקום של מספר העמוד בדף, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את שמה של האפשרות הרצויה לך ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 5. כדי להגדיר את היישור של מספר העמוד, הקש על מקש Tab עד שתשמע את היישור הנוכחי, ואחריו "alignment". הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 6. הקש על מקש Tab. תשמע: "Unchecked, Show number on first page". אם ברצונך שמספר העמוד יופיע בעמוד הראשון של המסמך, הקש על מקש הרווח.

הדפסת מסמכים

כדי להדפיס את המסמך הנוכחי, הקש Command+P כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדפסה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print, button" ולאחר מכן הקש Enter כדי לשלוח את המסמך למדפסת ברירת המחדל.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Word

קיצורי מקלדת ב- Word עבור Mac

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי לבצע את כל המשימות הבסיסיות והחיוניות ב- Word עבור iOS, כגון פתיחה ושמירה של מסמך, קריאת מסמך, מעקב אחר שינויים או הדפסה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • עבור יכולות מגע ב- Word עבור iOS, עבור אל מדריך מגע עבור Word עבור iPhone

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

 • מומלץ לקרוא ולערוך מסמכים בתצוגת פריסת הדפסה. ייתכן ש- VoiceOver לא יפעל בצורה מהימנה במצבי תצוגה אחרים.

בנושא זה

פתיחת Word והתחלת מסמך חדש

בעזרת VoiceOver ניתן להתחיל בקלות לעבוד על מסמך Word חדש.

 1. ב- iPhone, החלק שמאלה או ימינה בשלוש אצבעות כדי להגיע למסך הבית שבו ממוקם היישום Word עבור iOS.

 2. החלק ימינה באצבע אחת עד ש- VoiceOver יכריז על שם היישום.

 3. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את היישום.

 4. Word נפתח. החלק שמאלה עד שתשמע "New button" והקש פעמיים על המסך. הכרטיסיה חדש נפתחת, כאשר התבנית "מסמך ריק" נבחרת בגלריית תבניות המסמכים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח מסמך ריק חדש, הקש פעמיים על המסך כאשר אתה שומע: "Blank document".

  • כדי לפתוח אחת מהתבניות האחרות בגלריה, החלק שמאלה עד שתשמע את שם התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחת מסמך שהיה בשימוש לאחרונה

תוכל למצוא את כל המסמכים שעבדת עליהם לאחרונה במקום אחד.

 1. לאחר פתיחת Word עבור iOS, החלק שמאלה עד שתשמע "Recent button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק ימינה עד שתשמע את שם המסמך הרצוי. במהלך הניווט, VoiceOver מכריז על המסמכים האחרונים: "<שם הקובץ>, <מיקום>".

 3. כדי לפתוח מסמך, הקש פעמיים על המסך כשתגיע למסמך.

יצירת מסמך חדש

 1. פתח את Word עבור iOS, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "New button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. חלון חדש ייפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Blank document" והקש פעמיים על המסך.

  המסמך הריק החדש נפתח בתצוגת פריסת הדפסה. המוקד נמצא בכותרת המסמך.

 3. החלק שמאלה עד ש- VoiceOver יכריז: "File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט קובץ ייפתח.

 4. כדי לבחור שם עבור המסמך, החלק שמאלה עד שתשמע "Name" והקש פעמיים על המסך. הקלד שם עבור המסמך באמצעות המקלדת שעל המסך. כדי לעבור למקלדת, החלק ימינה עד שתשמע: "Q".

 5. כשתסיים, החלק במהירות ימינה עד שתשמע: "Save". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 6. אם אתה מחובר, Word עבור iOS ישמור באופן אוטומטי את המסמך בתיקיה מסמכים ב- OneDrive בזמן העבודה.

שמירת מסמך

Word עבור iOS שומר את המסמך שלך באופן אוטומטי ב- OneDrive בזמן העבודה, כך שלא תצטרך לדאוג לגבי השמירה. אם תרצה, תוכל לשנות בקלות את שם המסמך.

 1. בתצוגת עריכה של מסמך Word, החלק ימינה או שמאלה עד ש- VoiceOver מכריז: "File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט קובץ נפתח.

 2. כדי לבחור שם עבור המסמך, החלק שמאלה עד שתשמע: "Name". הקלד שם עבור המסמך באמצעות המקלדת שעל המסך. כדי לעבור למקלדת, החלק ימינה עד שתשמע: "Q".

  עצה: ניתן למצוא את המקלדת גם על-ידי סקירת הפריטים על המסך. כדי לסקור, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. VoiceOver מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה או ימינה כדי למצוא מיקום שבו ברצונך לשמור, למשל בטלפון או בתיקיה ב- OneDrive. ‏VoiceOver מקריא את המיקומים במהלך הניווט. כאשר תגיע למיקום שבו ברצונך לשמור, הקש פעמיים על המסך. אם קיימות תיקיות שצריך לפתוח, החלק שמאלה עד שתגיע לתיקיה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לפתוח.

 4. כדי לשמור את המסמך, החלק ימינה עד שתשמע: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. המסמך נשמר.

אם ברצונך לשמור עותק של המסמך במכשיר, קל לעשות זאת באמצעות קורא המסך.

 1. במסמך, פתח את תפריט קובץ. לאחר מכן, החלק שמאלה עד שתשמע "Save a copy button" והקש פעמיים על המסך.

 2. המוקד עובר לשדה הטקסט עבור שם קובץ חדש. אם ברצונך לבחור שם חדש עבור המסמך, הקלד שם באמצעות המקלדת שעל המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתמצא מיקום שבו ברצונך לשמור, כגון iPhone או תיקיה ב- OneDrive.

 4. כדי לשמור עותק של המסמך, החלק ימינה עד שתשמע: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. העותק נשמר.

קריאת מסמך

כדי להשתמש במחוות לקריאת טקסט בתצוגת עריכה, המוקד חייב להיות באזור גוף המסמך.

 • כדי לקרוא את כל הטקסט בעמוד, החלק שמאלה עד שתשמע: "Page <מספר עמוד> content". VoiceOver מתחיל להקריא את העמוד כולו.

 • כדי לקרוא שורות, הנח אצבע אחת על העמוד וגרור אותה כלפי מטה. VoiceOver מקריא שורה כאשר אתה מגיע אליה.

 • כדי להפסיק את הקריאה, הקש פעמיים על המסך בשתי אצבעות.

שימוש במעקב אחר שינויים

האפשרות מעקב אחר שינויים מסמנת כל שינוי שתבצע במסמך, כך שמחברים אחרים יוכלו לראות במהירות מה השתנה.

הערה: תכונה זו זמינה רק אם יש לך מנוי של Office 365.

 1. בתצוגת עריכה של מסמך Word, החלק ימינה או שמאלה עד ש- VoiceOver מכריז: "Show ribbon button". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "<שם הכרטיסיה בסרט> tab."

 2. הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע: "Review tab". כדי לבחור, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Track Changes Off button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Track Changes On".

 4. כדי לסגור את הסרט ולהעביר את המוקד למסמך, החלק ימינה עד שתשמע "Hide ribbon button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

חיפוש במסמך

העבר את המוקד ללחצן חיפוש בקצה הימני העליון של האפליקציה. הקש פעמיים על חיפוש והקלד מונח חיפוש. VoiceOver מקריא כל אות שאתה מקליד, מזהה את מספר המונחים התואמים המופיעים במסמך ומספק תיאור של מיקום הימצאם של המונחים התואמים במסמך.

כדי לחפש ולהחליף מונח, העבר את המוקד ללחצן אפשרויות החיפוש מימין לשדה החיפוש. הקש פעמיים כדי לפתוח את מסך אפשרויות ולאחר מכן החלק מטה כדי להעביר את המוקד לאחת מאפשרויות אלה: 'חיפוש', 'חיפוש והחלפה' 'התאם רישיות' או 'מילים שלמות'.

כדי לסגור את חלונית החיפוש ולהעביר את המוקד אל התוצאה שנמצאה, בצע מחוות Z בהחלקה מהירה באמצעות שתי אצבעות.

כדי להתעלם מחלונית החיפוש ולהעביר את המוקד לראש המסמך, הקש פעמיים על המסמך.

הדפסת מסמכים

הדפס מסמכי Word ישירות מה- iPhone למדפסת התומכת ב- AirPrint. לקבלת מידע נוסף על AirPrint ומדפסות נתמכות, עיין במאמר Use AirPrint to print from your iPhone, iPad, or iPod touch (שימוש ב- AirPrint להדפסה מ- iPhone, מ- iPad או מ- iPod touch).

לפני שתתחיל, ודא כי ה- iPhone והמדפסת מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

 1. בתצוגת עריכה במסמך,, החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע "File button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט קובץ נפתח.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה ואז תשמע: "AirPrint". הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Printer options, Cancel button".

 4. החלק עד שתשמע: "Printer. Select printer button". הקש פעמיים על המסך. רשימת מדפסות AirPrint הזמינות נפתחת.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע את המדפסת שברצונך לבחור ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי להדפיס באמצעות הגדרות ברירת המחדל, בתפריט אפשרויות מדפסת, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי לבצע את כל המשימות הבסיסיות והחיוניות ב- Word עבור Android, כגון פתיחה ושמירה של מסמך, קריאת מסמך, מעקב אחר שינויים או הדפסה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • עבור יכולות מגע ב- Word עבור Android, עבור אל מדריך מגע עבור Word עבור Android

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

פתיחת Word והתחלת מסמך חדש

בעזרת TalkBack ניתן להתחיל בקלות לעבוד על מסמך Word עבור Android חדש.

 1. בטלפון, החלק שמאלה או ימינה בשתי אצבעות כדי להגיע למסך הבית שבו ממוקמת אפליקציית Word עבור Android.

 2. החלק שמאלה באצבע אחת עד ש- TalkBack יכריז על שם האפליקציה.

 3. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את האפליקציה.

 4. Word עבור Android נפתח. החלק שמאלה עד שתשמע "New button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט חדש נפתח, כאשר התבנית "מסמך ריק" נבחרת בגלריית תבניות המסמכים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח מסמך ריק חדש, הקש פעמיים על המסך כאשר אתה שומע "Blank document".

  • כדי לפתוח אחת מהתבניות האחרות בגלריה, החלק שמאלה עד שתשמע את שם התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחת מסמך שהיה בשימוש לאחרונה

תוכל למצוא את כל המסמכים שעבדת עליהם לאחרונה במקום אחד.

 1. לאחר פתיחת Word עבור Android, מפורטים המסמכים שפתחת לאחרונה.

 2. החלק ימינה עד שתשמע את שם המסמך הרצוי. במהלך הניווט, TalkBack מכריז על המסמכים האחרונים: "<שם הקובץ>, located in <מיקום>".

 3. כדי לפתוח מסמך, הקש פעמיים על המסך כשתגיע למסמך.

שמירת מסמך

Word עבור Android שומר את המסמך שלך באופן אוטומטי ב- OneDrive בזמן העבודה, כך שלא תצטרך לדאוג לגבי השמירה. אם תרצה, תוכל לשנות בקלות את שם המסמך.

 1. בתצוגת עריכה של מסמך Word, החלק ימינה או שמאלה עד ש- TalkBack מכריז: "File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט קובץ נפתח.

 2. החלק שמאלה עד ש- TalkBack מכריז: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תשמע: "Save. File menu close".

 3. כדי לבחור שם עבור המסמך, החלק שמאלה עד שתשמע "Rename this file button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקלד שם עבור המסמך באמצעות לוח המקשים שעל המסך. כדי לשמור את השם החדש, גרור את אצבעך על לוח המקשים עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הרם אותה (והקש פעמיים המסך במקרה הצורך). שם הקובץ משתנה.

  עצה: ניתן למצוא את לוח המקשים על-ידי ניווט בין הפריטים על המסך. כדי לנווט, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. TalkBack מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, כשתגיע אליו, הרם את האצבע. בהתאם להגדרות המכשיר, ייתכן שתצטרך להקיש פעמיים על המסך כדי להוסיף את התו.

אם ברצונך לשמור עותק של המסמך במכשיר או במיקום אחר ב- OneDrive, קל לעשות זאת באמצעות קורא המסך.

 1. במסמך, פתח את תפריט קובץ. לאחר מכן, החלק שמאלה עד שתשמע "Save as button" והקש פעמיים על המסך. תפריט שמור בשם נפתח כאשר המוקד נמצא בתיבה עבור שם הקובץ.

 2. המוקד עובר לשדה הטקסט עבור שם קובץ חדש. אם ברצונך לבחור שם חדש עבור המסמך, הקלד שם באמצעות המקלדת שעל המסך.

 3. החלק שמאלה או ימינה עד שתמצא מיקום שבו ברצונך לשמור, כגון הטלפון או תיקיה ב- OneDrive.

 4. כדי לשמור עותק של המסמך, החלק שמאלה עד שתשמע: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. העותק נשמר.

קריאת מסמך

כדי להשתמש במחוות לקריאת טקסט בתצוגת עריכה, המוקד חייב להיות באזור גוף המסמך.

 • כדי לקרוא את כל התוכן בעמוד, החלק שמאלה כדי לעבור אל הפריט הראשון בעמוד מסוג תיבת טקסט, תמונה או קישור. TalkBack מתחיל להקריא את התוכן.

  כדי לקרוא את תיבת הטקסט, התמונה או הקישור הבאים, החלק שמאלה.

 • כדי להפסיק את הקריאה, הקש על המסך באצבע אחת.

שימוש במעקב אחר שינויים

האפשרות מעקב אחר שינויים מסמנת כל שינוי שתבצע במסמך, כך שמחברים אחרים יוכלו לראות במהירות מה השתנה.

הערה: תכונה זו זמינה רק אם יש לך מנוי של Office 365.

 1. בתצוגת עריכה של מסמך Word, כדי לעבור לרצועת הכלים, החלק ימינה או שמאלה עד ש- TalkBack מכריז: "Expand switch not checked". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע את השם של כרטיסיה ברצועת הכלים ואחריו "Tab menu <שם הכרטיסיה> selected".

 2. הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן החלק שמאלה או ימינה עד שתשמע: "Review tab". כדי לבחור, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Track changes switch not checked" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "On".

 4. כדי לסגור את רצועת הכלים, החלק שמאלה עד שתשמע "Expand switch checked" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הדפסת מסמכים

הדפס את המסמך ישירות מטלפון Android למדפסת Wi-Fi. לפני שתתחיל, ודא שהטלפון והמדפסת שלך מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

 1. בתצוגת עריכה של מסמך Word, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט קובץ נפתח.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Print button" והקש פעמיים על המסך.

  הערה: אם זו הפעם הראשונה שאתה מדפיס מסמך Word מהטלפון, נפתחת תיבת דו-שיח המבקשת ממך הרשאה להתחבר לשירות מקוון שמכין את הקובץ להדפסה. כדי להמשיך, החלק שמאלה עד שתשמע "Allow button" והקש פעמיים על המסך. תיבת הדו-שיח של המדפסת נפתחת ו- TalkBack מכריז: "Print dialog".

 3. החלק ימינה עד שתשמע "Drop-down list, select a printer" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי להשתמש במדפסת ברירת המחדל, הקש פעמיים על המסך. המדפסת נבחרת, והמוקד עובר אל תיבת הדו-שיח 'הדפסה'.

 5. כדי להדפיס את המסמך, החלק שמאלה עד שתשמע "Print document" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המסמך מודפס, ואתה חוזר למסמך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות ודקדוק ב- Word

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבצע את כל המשימות הבסיסיות והחיוניות ב- Word Mobile, כגון פתיחה ושמירה של מסמך, קריאת מסמך, מעקב אחר שינויים או הדפסת המסמך.

הערות: 

בנושא זה

פתיחת Word והתחלת מסמך חדש

בעזרת 'קורא טקסטים' ניתן להתחיל בקלות לעבוד על מסמך Word Mobile חדש.

 1. בטלפון, ברשימה כל האפליקציות, החלק ימינה באצבע אחת עד ש'קורא טקסטים' מכריז על Word.

 2. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את האפליקציה.

 3. כדי ליצור מסמך חדש, החלק על המסך כלפי מעלה או מטה באצבע אחת עד שתשמע "Items" ולאחר מכן החלק שמאלה עד שתשמע "New button". הקש פעמיים על המסך. תפריט חדש נפתח, כאשר התבנית "מסמך ריק" נבחרת בגלריית תבניות המסמכים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח מסמך ריק חדש, הקש פעמיים על המסך כאשר אתה שומע: "Blank document".

  • כדי לפתוח אחת מהתבניות האחרות בגלריה, החלק שמאלה עד שתשמע את שם התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחת מסמך שהיה בשימוש לאחרונה

תוכל למצוא את כל המסמכים שעבדת עליהם לאחרונה במקום אחד.

 1. לאחר פתיחת Word Mobile, החלק שמאלה. במהלך הניווט, 'קורא טקסטים' מכריז על המסמכים האחרונים: "<שם הקובץ>, located in <מיקום>".

 2. כדי לפתוח, הקש פעמיים על המסך כשתגיע למסמך.

שמירת מסמך

Word Mobile שומר את המסמך שלך באופן אוטומטי ב- OneDrive בזמן העבודה, כך שלא תצטרך לדאוג לגבי השמירה. אם תרצה, תוכל לשנות בקלות את שם המסמך.

 1. בתצוגת עריכה של מסמך Word, החלק על המסך כלפי מעלה או מטה באצבע אחת עד שתשמע "Items" ולאחר מכן החלק שמאלה או ימינה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט קובץ נפתח.

 2. החלק שמאלה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Save button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט שמור נפתח.

 3. כדי לבחור שם עבור המסמך, החלק שמאלה עד שתשמע "Rename this file button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקלד שם עבור המסמך באמצעות לוח המקשים שעל המסך. כדי לשמור את השם החדש, כשתגיע ללוח המקשים, החלק שמאלה עד שתשמע "Enter" והקש פעמיים על המסך. שם הקובץ משתנה.

  עצה: ניתן למצוא את לוח המקשים על-ידי ניווט בין הפריטים על המסך. כדי לנווט, מקם אצבע על המסך וגרור אותה ברחבי המסך. 'קורא טקסטים' מכריז על הפריטים כשאתה מגיע אליהם. כדי לבחור פריט, כשתגיע אליו, הרם את האצבע והקש פעמיים על המסך.

אם ברצונך לשמור עותק של המסמך במכשיר או במיקום אחר ב- OneDrive, קל לעשות זאת באמצעות קורא המסך.

 1. במסמך, פתח את תפריט שמור. לאחר מכן, החלק שמאלה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "Save a copy of this file". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. החלון המוקפץ בחר אפליקציה נפתח.

 2. כדי לבחור מיקום שמירה, החלק שמאלה או ימינה כדי למצוא מיקום שבו ברצונך לשמור, למשל בטלפון ("This device, 1 of 2") או במיקום ב- OneDrive ‏("OneDrive, 2 of 2"). 'קורא טקסטים' מקריא את המיקומים במהלך הניווט. כאשר תגיע למיקום שבו ברצונך לשמור, הקש פעמיים על המסך. אם קיימות תיקיות שצריך לפתוח, החלק שמאלה עד שתגיע לתיקיה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לפתוח אותה.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע: "Next, app bar button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. כדי לשמור את הקובץ, החלק ימינה עד שתשמע "Save a copy, app bar button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקובץ נשמר, והמוקד עובר למסמך.

קריאת מסמך

כדי להשתמש במחוות לקריאת טקסט בתצוגת עריכה, המוקד חייב להיות באזור גוף המסמך.

 • כדי לקרוא תוכן עמוד, נווט אל העמוד שברצונך לקרוא ולאחר מכן הנח את האצבע על העמוד וגרור אותה כלפי מטה. 'קורא טקסטים' מקריא שורות, תמונות או קישורים כשאתה מגיע אליהם.

שימוש במעקב אחר שינויים

האפשרות מעקב אחר שינויים מסמנת כל שינוי שתבצע במסמך, כך שמחברים אחרים יוכלו לראות במהירות מה השתנה.

 1. בתצוגת עריכה של מסמך Word, החלק על המסך כלפי מעלה או מטה באצבע אחת עד שתשמע "Items" ולאחר מכן החלק שמאלה או ימינה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "More options". הקש פעמיים על המסך. רצועת הכלים נפתחת.

 2. כדי לעבור לכרטיסיה סקירה , הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן החלק ימינה עד שתשמע את השם של כרטיסיה ברצועת הכלים. הקש פעמיים על המסך והחלק עד שתשמע: "Review tab, 4 of 5". כדי לבחור, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Off, Track Changes" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "On, Track Changes button".

 4. כדי לסגור את רצועת הכלים ולהעביר את המוקד למסמך, החלק ימינה עד שתשמע "More options, button expanded" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הדפסת מסמכים

הדפס את המסמך ישירות מטלפון של Windows למדפסת Wi-Fi. כדי לבדוק אם המדפסת שלך נתמכת, עיין ברשימה המופיעה במאמר זה: מדפסות נתמכות עבור Windows 10 Mobile. כמו כן, ודא שהטלפון והמדפסת שלך מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

 1. בתצוגת עריכה של מסמך Word, החלק על המסך כלפי מעלה או מטה באצבע אחת עד שתשמע "Items" ולאחר מכן החלק שמאלה או ימינה עד ש'קורא טקסטים' מכריז: "File button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט קובץ נפתח.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Print button". הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדפסה.

 3. כדי לוודא שבחרת את המדפסת הנכונה, החלק שמאלה עד שתשמע "Printer, combo box". הקש פעמיים על המסך. 'קורא טקסטים' מקריא את שם המדפסת שנבחרה ומודיע לך כמה אפשרויות עומדות לרשותך (לדוגמה, "1 of 5"). כדי לבחור מדפסת, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את שם המדפסת הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי להדפיס את המסמך, החלק שמאלה עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לשלוח את המסמך למדפסת.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק איות במסמך ב- Word

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

השתמש ב- Word Online עם לוח מקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבצע במהירות את כל המשימות הבסיסיות החיוניות.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office Online. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • כדי למצוא קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Word Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב- Word Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Word Online פועל בדפדפן האינטרנט, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט, אך לא על Word Online.

בנושא זה

פתיחת Word Online והתחלת מסמך חדש

היכנס אל Word Online וקח איתך את המסמכים שלך לכל מקום.

 1. בדפדפן, עבור אל Office Online.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Word, link" ולאחר מכן הקש Enter.

 3. כדי להיכנס באמצעות חשבון Microsoft שלך, הקש Alt+A. כדי להיכנס באמצעות חשבון בעבודה או בבית ספר, הקש Alt+N.

 4. הקש Enter. הקלד את אישורי הכניסה שלך והקש Enter.

 5. Word Online נפתח. תשמע: "Microsoft Word Online". המוקד נמצא בכרטיסיה קובץ, כאשר התבנית "מסמך ריק" נבחרת בגלריית תבניות המסמכים.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח מסמך ריק חדש, הקש Enter.

  • כדי לפתוח אחת מהתבניות האחרות בגלריה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע את שם התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לאתר תבניות נוספות באינטרנט, הקש על מקש Tab עד שתשמע "See more templates, link" ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Templates for Word". הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם קטגוריית התבניות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter. הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

פתיחת מסמך שהיה בשימוש לאחרונה

תוכל למצוא את כל המסמכים שעבדת עליהם לאחרונה במקום אחד.

 1. לאחר פתיחת Word Online, הקש Shift+Tab עד לשמיעת השם של אחד מהמסמכים האחרונים.

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את שם המסמך הרצוי ולאחר מכן הקש Enter. המסמך נפתח בתצוגת קריאה.

 3. כדי לערוך את המסמך, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Edit document, button collapsed" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. הקש על מקש חץ למטה. תשמע: "Edit in browser".

 5. הקש Enter. המסמך נפתח בתצוגת עריכה.

פתיחת מסמך בגירסה המלאה של Word

אם יש לך את גירסת שולחן העבודה המלאה של Word, היא מספקת אפשרויות רבות נוספות לעבודה עם קבצים. קל לפתוח את הגירסה המלאה מ- Word Online.

 1. במסמך Word Online, הקש Alt+מקש סמל Windows+‏O. המסמך נפתח בגירסת שולחן העבודה.

 2. נווט בחזרה אל Word Online, ולאחר מכן הקש Ctrl+W כדי לסגור את הכרטיסיה בדפדפן.

מעבר לתצוגת עריכה לצורך ביצוע שינויים

בתצוגת עריכה, יש לך גישה לרצועת הכלים, שמציע אפשרויות רבות לביצוע שינויים במסמך.

 1. כדי להעביר את המוקד לחלון הדפדפן, הקש F6.

 2. עבור באמצעות מקש Tab ללחצן ערוך מסמך, הקש Enter ולאחר מכן בחר ערוך ב- Word Online. המסמך נפתח בתצוגת עריכה.

הערה: כדי להשתמש ברצועת הכלים, הקש Ctrl+F6 עד שתגיע לכרטיסיות. כדי לעבור בין כרטיסיות רצועת הכלים, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab. כדי לבחור כרטיסיה, הקש Enter. נפתחת רצועת הכלים הספציפית לכרטיסיה, שבה תוכל לבחור פקודות.

לקבלת פרטים על שימוש בצירופי מקשים, ראה קיצורי מקשים ב- Word Online.

שינוי שם של מסמך

Word Online שומר את המסמך שלך באופן אוטומטי ב- OneDrive בזמן העבודה, כך שלא תצטרך לדאוג לגבי השמירה. אם תרצה, תוכל לשנות בקלות את שם המסמך.

 1. בתצוגת עריכה, הקש Alt+סמל Windows+מקש F, לאחר מכן A‏, r. תשמע: "Dialog, Rename." המוקד נמצא בשדה הטקסט של שם הקובץ.

 2. מחק את שם המסמך הישן ולאחר מכן הקלד את השם החדש. בסיום, הקש Enter.

שמירת עותק מקומי של המסמך

אם ברצונך לשמור עותק של המסמך במכשיר, תוכל לבצע זאת בקלות באמצעות קורא המסך וקיצורי מקשים. ניתן להוריד את המסמך כקובץ Word בתבנית DOCX‏, PDF או ODT.

 1. בתצוגת עריכה, הקש Alt+סמל Windows+מקש F, לאחר מכן A‏, r.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוריד את העותק בתבנית DOCX, הקש C.

  • כדי להוריד את העותק בתבנית PDF, הקש P.

  • כדי להוריד את העותק בתבנית ODT, הקש T.

  תשמע: "Dialog, Microsoft Word Online." המוקד נמצא על לחצן הורד.

 3. הקש Caps Lock+מקש חץ ימינה או שמאלה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן, הקש Enter. הקובץ הורד למכשיר שלך.

קריאת מסמך

כדי להשתמש בפקודות לקריאת טקסט בתצוגת עריכה, המוקד חייב להיות באזור גוף המסמך.

 • כדי לקרוא את כל הטקסט ממיקום הסמן עד הסוף, הקש Caps Lock+M.

 • כדי לקרוא את הפיסקה הנוכחית, הקש Caps Lock+Ctrl+I.

 • כדי לקרוא את השורה הבאה או הקודמת, הקש Ctrl+מקש חץ למטה או למעלה.

 • כדי לקרוא את המילה הבאה או הקודמת, הקש Ctrl+מקש חץ שמאלה או ימינה.

 • כדי להפסיק את הקריאה, הקש Ctrl.

ניווט לפי כותרות

באפשרותך לעבור במהירות מכותרת לכותרת בעזרת חלונית הניווט.

 1. כדי להפעיל את חלונית הניווט, בתצוגת עריכה, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע את שמה של הכרטיסיה הנוכחית ולאחר מכן הקש ג, נ. תשמע: "Search document for, editing".

 2. הקש על מקש Tab או Shift+Tab כדי לנווט ברשימת הכותרות. 'קורא טקסטים' מכריז על הכותרות במהלך הניווט.

 3. כדי לעבור לכותרת, הקש Enter. המוקד עובר לתחילת שורת הכותרת בגוף המסמך.

חיפוש והחלפה של טקסט

הקש Ctrl+F (חיפוש) בתצוגת קריאה או בתצוגת עריכה כדי לחפש את כל המופעים של מילה או צירוף מילים ספציפיים במסמך. התוצאות מופיעות בחלונית החיפוש. השתמש במקשי החצים כדי לעיין בתוצאות החיפוש ולעבור אל המיקום הרצוי במסמך.

הערה: ב- JAWS, קיצור המקשים Ctrl+F נשמר עבור פקודת החיפוש של JAWS. כדי לחפש ולהחליף טקסט בתצוגת עריכה ב- JAWS, הקש Ctrl+H.

בתצוגת עריכה ב- JAWS, כדי לחפש טקסט באופן אוטומטי ולהחליף אותו בטקסט חדש:

חיפוש והחלפה של טקסט באמצעות JAWS

 1. הקש Ctrl+H או, בכרטיסיה בית, בחר החלפה. חלונית חיפוש והחלפה נפתחת ותשמע "Search the document for... edit". המוקד עובר לתיבה חפש את.

 2. הקלד את הטקסט שברצונך למצוא.

 3. הקש על Tab עד שתשמע "Replace with... edit". המוקד נמצא בתיבה החלף ב.

 4. הקלד את הטקסט שבו ברצונך להשתמש כתחליף ולאחר מכן הקש Enter. Word Online מוצא את המופע הראשון של הטקסט בתיבה חפש את.

 5. כדי להחליף את הטקסט, הקש על Tab עד שתשמע "Replace button" ולאחר מכן הקש Enter. לחלופין, כדי להחליף את כל המופעים של הטקסט שנמצא, הקש שוב על מקש Tab כדי לעבור אל לחצן החלף הכל ולאחר מכן הקש Enter.

חיפוש במסמך

 1. הקש Alt + מקש סמל Windows‏+H‏, F‏, D.

 2. הקלד את מילות החיפוש.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע את תוצאת החיפוש הראשונה.

הוספת מספרי עמודים

 1. במסמך, הקש Alt+מקש סמל Windows‏+N‏, N‏, U. תפריט הוספה לכותרת עליונה או לכותרת תחתונה ייפתח.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע את אפשרות סגנון מספר העמוד הרצויה, ולאחר מכן הקש Enter.

 3. ייפתח אזור לעריכת הכותרת העליונה והכותרת התחתונה. כדי לחזור לעריכת המסמך, הקש Esc.

הדפסת מסמכים

אם אתה זקוק לתדפיסים של מסמכי Word, תוכל להדפיס אותם בקלות.

 1. כדי להדפיס את המסמך, בתצוגת עריכה, הקש Ctrl+P. תיבת הדו-שיח הדפסה נפתחת. כדי להדפיס באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה, הקש על מקש Tab כדי לעבור בין האפשרויות.

 3. כדי לפתוח רשימת אפשרויות, הקש על מקש הרווח. כדי לנווט ברשימת אפשרויות, הקש על מקשי החצים. כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

 4. כדי להדפיס באמצעות ההגדרות החדשות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף ולשנות טקסט ב- Word

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תמונה ב- Word

קיצורי מקשים ב- Word Online

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×