משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש ב- Excel 2016 עם לוח המקשים ועם קורא מסך כגון JAWS או 'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows, כדי לבצע משימות בסיסיות ב- Excel 2016. הפעל את היישום וצור חוברת עבודה חדשה להוספת הנתונים שלך. צור נוסחאות פשוטות, מיין או סנן את הנתונים והוסף תרשימים כדי להציג את משמעות הנתונים שלך.

הערות: 

בנושא זה

הפעלת Excel

כדי להפעיל את Excel 2016, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקש על מקש סמל Windows, הקלד "Excel" ולאחר מכן הקש Enter.

 • במכשיר או באחסון הקבצים שבו אתה משתמש, נווט אל חוברת העבודה של Excel 2016 שברצונך לפתוח והקש Enter. חוברת העבודה תיפתח ב- Excel.

יצירת חוברת עבודה חדשה

הקבצים של Excel נקראים חוברות עבודה. כל חוברת עבודה מכילה גליונות, שנקראים בדרך כלל גליונות אלקטרוניים או גליונות עבודה. באפשרותך להוסיף כמה גליונות שתרצה לחוברת עבודה, או ליצור חוברות עבודה חדשות כדי לשמור על הפרדה בין הנתונים שלך.

 1. ב- Excel, כדי להתחיל ביצירת חוברת עבודה חדשה, הקש Alt+F, N.

 2. כדי לפתוח חוברת עבודה ריקה, הקש L.

הזן את הנתונים

כאשר תזין נתונים בגיליון, תעבוד עם שורות, עמודות ותאים. ההפניה לתאים מתבצעת על-פי מיקומם בשורה ובעמודה בגיליון, כך שתא A1 נמצא בשורה הראשונה של עמודה A. בגיליון חדש, תא A1 נבחר כברירת מחדל.

 1. כדי לבחור תא ריק במקום שבו ברצונך להתחיל להזין את הנתונים שלך, הקש על מקשי החצים. כאשר תעבור לתאים בחוברת העבודה, ב- JAWS, תשמע את ההפניה לתא ואת תוכן התא. כאשר תבחר תא ריק, תשמע, לדוגמה, "Blank, G4". בקורא הטקסטים, תשמע את ההפניה לתא, אך לא את תוכן התא.

 2. בתא, הקלד טקסט או מספר.

 3. כדי להזין את התוכן בתא ולעבור לתא הבא בעמודה, הקש Enter. כדי לעבור לתא הבא בשורה, הקש על מקש Tab. תוכל גם להשתמש במקשי החצים.

שימוש בסכום אוטומטי כדי לחבר את הנתונים

באפשרותך להשתמש בפונקציה 'סכום אוטומטי' כדי לחבר במהירות מספרים שהזנת בגיליון.

 1. בחר את התא שבו ברצונך למקם את הסכום הכולל. בדרך כלל תא זה יהיה משמאל או מתחת למספרים שאתה מחבר.

 2. כדי להזין את פונקציית הסכום האוטומטי בתא, הקש Alt+H, U, ולאחר מכן S.

  עצה: באפשרותך לשנות את בחירת התאים עבור פונקציית הסכום האוטומטי. כדי לבחור את טווח התאים שברצונך לחבר, החזק את מקש Shift לחוץ והקש על מקשי החצים.

 3. לאחר שווידאת שפונקציית הסכום האוטומטי יוצרת נוסחה עבור התאים הרצויים, הקש Enter. הפונקציה 'סכום אוטומטי' מחברת את המספרים בתאים שנבחרו, והסכום הכולל מוצג בתא שבחרת.

 4. כדי לשמוע את התוצאה של חישוב סכום אוטומטי, חזור לתא שמכיל את פונקציית הסכום האוטומטי. תשמע את המספר, את העובדה שזוהי תוצאה של נוסחה ואת ההפניה לתא, לדוגמה, "538, Has formula, G6."

יצירת נוסחה פשוטה

באפשרותך להזין נוסחאות פשוטות לחיבור, חיסור, כפל או חילוק של המספרים בגיליון שלך. תוכל ליצור נוסחה על-ידי שילוב הפניות לתאים (כמו B4 או D6) שמכילים את המספרים שברצונך לחשב עם האופרטור המתמטי. האופרטורים הם סימן חיבור (+) לחיבור, סימן חיסור (-) לחיסור, כוכבית (*) לכפל וקו נטוי (/) לחילוק.

 1. בחר את התא שבו ברצונך למקם את תוצאת הנוסחה. בדרך כלל תא זה יהיה משמאל או מתחת למספרים שאתה מחשב.

 2. הקלד את סימן השוויון (=). נוסחה של Excel תמיד מתחילה בסימן שוויון.

 3. כדי ליצור את הנוסחה, הקלד שילוב של הפניות לתאים (כמו B4 או D6) ואופרטורים מתמטיים. לדוגמה, ‎=B4+B5‏, ‎=B4-B5‏, ‎=B4*B5 או ‎=B4/B5.

  עצה: כדי לבצע חישובים מהירים, במקום הפניות לתאים, תוכל להזין מספרים בנוסחה שלך, לדוגמה, ‎=20+10‏, ‎=20-10‏, ‎=20*10 או ‎=20/10.

 4. הקש Enter. המספרים מחושבים והתוצאה מוצגת בתא שבחרת.

  עצה: אם ברצונך שהסמן יישאר בתא הפעיל, הקש Ctrl+Enter.

החלת תבנית מספר

כדי להבחין בין סוגים שונים של מספרים, הוסף תבנית מספר, כמו מטבע, אחוז או תאריך.

 1. בחר את התאים שכוללים את המספרים שברצונך לעצב.

 2. כדי לפתוח את התיבה המשולבת של תבנית המספר, הקש Alt+H, N.

 3. כדי לדפדף בין תבניות המספר הזמינות, הקש על מקש החץ למטה או על מקש חץ למעלה.

  עצה: אם תבנית המספר הרצויה לא מופיעה ברשימה זו, למשל מיוחד או מותאם אישית, כדי לצאת מרשימת תבניות המספר, הקש Esc. כדי לפתוח את הכרטיסיה מספר בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, הקש Alt+H, O, ולאחר מכן E. כדי לדפדף ברשימה של תבניות המספר הזמינות, הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה.

 4. כדי להחיל תבנית המספר שנבחרה על התאים שנבחרו, הקש Enter.

סינון או מיון של נתונים בטבלה

בעת יצירת טבלה מהנתונים בגיליון, באפשרותך לנתח את הנתונים במגוון דרכים, כולל סינון או מיון מהירים.

 1. כדי לבחור את קבוצת הנתונים שברצונך לנתח כטבלה, בחר את התא הראשון. לאחר מכן, כדי לעבור לתא האחרון של הנתונים (בדרך כלל בפינה הנגדית של קבוצת התאים), החזק את מקש Shift לחוץ והקש על מקשי החצים. לאחר שתבחר את קבוצת התאים, תשמע את ההפניה לתא ואת התוכן של התא הראשון בטווח ולאחר מכן את ההפניה לתא ואת התוכן של התא האחרון בטווח. (בקורא הטקסטים, תשמע את ההפניה לתא, ואת התוכן של התא הראשון בטווח.)

 2. כדי לפתוח את הכלי 'ניתוח מהיר', הקש Ctrl+Q.

 3. כדי לעבור אל הכרטיסיה טבלאות הקש T.

 4. כדי לבחור את רשת הטבלה, הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקש Enter. הנתונים שבחרת מעוצבים כטבלה. נוספות כותרות עמודות והשורות מעוצבות בצבעים מתחלפים.

 5. סנן את הטבלה לפי התוכן של עמודה.

  1. עבור לכותרת העמודה שמכילה את הנתונים שלפיהם ברצונך לסנן.

  2. בחר את החץ בכותרת העמודה.

  3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Select All, Checked".

  4. כדי לנקות תיבת סימון זו, הקש על מקש הרווח.

  5. כדי לדפדף באפשרויות הסינון, הקש על מקש החץ למטה וכדי לבחור את תיבות הסימון שמכיל את הנתונים שלפיהם ברצונך לסנן, הקש על מקש רווח. הקש Enter.

  6. כדי להסיר את המסנן ולהציג שוב את כל הנתונים, חזור על שלבים א-ג. כדי לבחור בתיבת הסימון בחר הכל, הקש על מקש הרווח. הקש Enter.

 6. מיין את הטבלה.

  1. עבור אל כותרת העמודה שלפיה ברצונך למיין את הטבלה.

  2. בחר את החץ בכותרת העמודה.

  3. כדי לבחור מיין מהקטן ביותר לגדול ביותר (עבור מספרים) או מיין מ-א עד ת (עבור טקסט), הקש S. כדי לבחור מיין מהגדול ביותר לקטן ביותר או מיין מ-ת עד א, הקש O.

חישוב מספרים בטבלה

באמצעות כלי 'ניתוח מהיר', באפשרותך לחשב במהירות את המספרים שלך. בין אם מדובר בסכום, בממוצע או בספירה, Excel יציג את תוצאות החישוב מתחת או לצד המספרים שלך בטבלה כולה.

 1. כדי לבחור את קבוצת הנתונים שברצונך לחשב כטבלה, בחר את התא הראשון. לאחר מכן, כדי לעבור לתא האחרון של הנתונים (בדרך כלל בפינה הנגדית של קבוצת התאים), החזק את מקש Shift לחוץ והקש על מקשי החצים.

 2. כדי לפתוח את הכלי 'ניתוח מהיר', הקש Ctrl+Q.

 3. כדי לעבור לכרטיסיה סכומים כוללים, הקש O ולאחר מכן הקש על מקש Tab.

 4. כדי לדפדף בין אפשרויות החישוב, שכוללות את סכום, ממוצע, ספירה, % מהסכום, והפעלה, עבור הנתונים האופקיים או הנתונים האנכיים, הקש על מקש החץ שמאלה.

 5. בחר באפשרות החישוב ולאחר מכן הקש Enter. קבוצת הנתונים שנבחרה מחושבת כפי שצוין.

 6. כדי לשמוע את התוצאות, בחר את התאים שמכילים את נוסחאות בזה אחר זה. תשמע את תוצאת הנוסחה, העובדה שהתא מכיל נוסחה ואת ההפניה לתא.

עיצוב או סימון של הנתונים כטבלה

עיצוב מותנה או תרשימים זעירים יכולים להדגיש את הנתונים החשובים ביותר או להציג מגמות נתונים. באפשרותך להשתמש בכלי 'ניתוח מהיר' כדי להחיל במהירות את ההדגשות הללו.

 1. כדי לבחור את קבוצת הנתונים שברצונך לסמן באמצעות עיצוב מותנה או תרשימים זעירים, בחר את התא הראשון. לאחר מכן, כדי לעבור לתא האחרון של הנתונים (בדרך כלל בפינה הנגדית של קבוצת התאים), החזק את מקש Shift לחוץ והקש על מקשי החצים.

 2. כדי לפתוח את הכלי 'ניתוח מהיר', הקש Ctrl+Q.

 3. כדי לעבור לכרטיסיה עיצוב הקש F. כדי לעבור לתפריט תרשימים זעירים, הקש S. כדי לעבור אל אפשרויות הכרטיסיה, הקש על מקש Tab.

 4. כדי לדפדף באפשרויות העיצוב או התרשימים הזעירים, הקש על מקש החץ ימינה או על מקש החץ שמאלה. אפשרויות העיצוב עבור מספרים כוללות סרגלי נתונים, צבע, ערכת סמלים ועוד. אפשרויות עיצוב הטקסט כוללות הטקסט מכיל, ערכים כפולים, ערכים ייחודיים, שווה ל ונקה עיצוב. אפשרויות של תרשימים זעירים כוללות קו, עמודה, ורווח/הפסד, והן זמינות רק כאשר נבחרו מספרים.

 5. בחר באפשרות עיצוב או תרשימים זעירים ולאחר מכן הקש Enter. קבוצת הנתונים שבחרת מעוצבת כפי שצוין.

הצגת הנתונים שלך בתרשים

הכלי 'ניתוח מהיר' ממליץ על תרשים ספציפי ויוצר במהירות הצגה חזותית של הנתונים שלך.

 1. כדי לבחור את קבוצת המספרים והתוויות שברצונך לייצג כתרשים, בחר את התא הראשון. לאחר מכן, כדי לעבור לתא האחרון של הנתונים (בדרך כלל בפינה הנגדית של קבוצת התאים), החזק את מקש Shift לחוץ והקש על מקשי החצים.

 2. כדי לפתוח את הכלי 'ניתוח מהיר', הקש Ctrl+Q.

 3. כדי לעבור אל הכרטיסיה תרשימים, הקש C ולאחר מכן הקש על מקש Tab.

 4. כדי לדפדף בין אפשרויות התרשים, הקש על מקש החץ ימינה או על מקש החץ שמאלה.

 5. בחר את סוג התרשים הרצוי והקש Enter. התרשים שמייצג את הקבוצה שבחרת נוסף לגליון העבודה כאובייקט מוטבע.

הערה: למד אודות דרכים אחרות ליצירת תרשים ב- Excel 2016 עבור Windows.

שמירת עבודתך

 1. הקש Ctrl+S. אם אתה שומר חוברת עבודה זו בפעם הראשונה, בתצוגת Backstage שמירה בשם שזה עתה נפתחה, בחר מיקום לאחסון והענק לה שם.

 2. כדי לעבור לבחירות המיקום של שמירה בשם, הקש על מקש Tab.

 3. כדי לבחור את מיקום האחסון עבור חוברת העבודה, כגון OneDrive או מחשב זה, הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה. לחלופין, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שמירה בשם, עבור אל עיון והקש Enter.

 4. כדי לעבור לתיקיה בתוך מיקום האחסון שבחרת, הקש על מקש Tab. כדי להעביר תיקיה למיקום גבוה יותר בהירארכיה, בחר רמה אחת למעלה. כדי לעבור לרשימת התיקיות, הקש שוב ושוב על מקש Tab. כדי לנוע לאורך הרשימה, הקש על מקש Tab או על מקשי החצים. כדי לבחור תיקיה, הקש Enter.

 5. עבור באמצעות מקש Tab לתיבה הזן את שם הקובץ כאן והקלד שם עבור חוברת העבודה.

 6. עבור באמצעות Tab אל לחצן שמור והקש Enter.

הדפסת העבודה

 1. כדי לפתוח את תצוגת Backstage הדפסה, הקש Ctrl+P.

 2. באמצעות מקש Tab עבור בין הגדרות ההדפסה, כולל מאפייני הדפסה, הדפסה חד-צדדית, כיוון לאורך, שוליים רגילים והגדרת עמוד. כדי לשנות הגדרה שנבחרה, הקש Enter. כדי לבחור הגדרה אחרת, הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה ולאחר מכן הקש Enter.

 3. כאשר תסיים לבחור את הגדרות ההדפסה כרצונך, כדי לבחור באפשרות הדפס, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Print". הקש Enter. המדפסת מדפיסה את חוברת העבודה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור חוברת עבודה ב- Excel

שימוש בקורא מסך כדי לחפש ולהחליף נתונים ב- Excel

קיצורי מקשים ומקשים ייעודיים ב- Excel עבור Windows

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

חשוב: העבודה על סעיף זה נמצאת בביצוע. ייתכן שחלק מהתוכן לא יהיה שלם או מדויק בשלב זה. בקר שוב בקרוב כדי לעיין במאמר השלם. תודה!

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש Excel עם TalkBack, קורא המסך Android מוכלל, כדי לבצע משימות בסיסיות, כגון יצירה, עריכה או הדפסת חוברת עבודה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • למידע על יכולות המגע ב- Excel עבור Android, עבור אל מדריך מגע ל- Excel עבור Android

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

פתיחת Excel עבור Android

 1. במסך הבית של מכשיר Android, גרור את האצבע אחד סביב המסך עד לשמוע "יישומים" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. הסמל ממוקם במרכז התחתון של המסך.

 2. החלק ימינה עד לשמיעת "Excel" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

כאשר תתחיל Excel בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. לקבלת הוראות, עבור אל היכנס בכתובת לשימוש הראשון.

עצה: אם הפעלת זיהוי קול Google אישור ביישום Google, באפשרותך לומר "אישור Google, פתח Excel."

עצה: אם אתה לא לצאת Excel מהיישום הפעם האחרונה שהשתמשת בו, היישום ייפתח מבלי לבקש ממך להיכנס.

היכנס ל- Excel

באפשרותך להיכנס לזמן Excel הראשונה שתפתח את היישום או גירסה מאוחרת יותר. לאחר שתיכנס ל- Excel, החשבון שלך יהיה זמין ביישומי Office אחרים גם. באפשרותך להשתמש Excel מבלי להיכנס, מדי.

היכנס בכתובת לשימוש הראשון

 1. כאשר תפתח Excel בפעם הראשונה, ההגדרה הראשונית מתחיל היישום ולאחר מכן תוכל לשמוע: "בצע להיכנס לחשבון Microsoft".

 2. החלק ימינה עד לשמיעת "הזן את התיבה ערוך דואר אלקטרוני, טלפון או Skype," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 3. השתמש לוח המקשים על המסך כדי להקליד שם Skype, מספר טלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. כאשר תסיים, החלק שמאלה עד לשמיעת ", לחצן Go," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 4. החלק ימינה עד לשמיעת "סיסמה, תיבת עריכה," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 5. שימוש בלוח המקשים על המסך הקלד את הסיסמה שלך.

 6. לאחר שתסיים, החלק שמאלה עד לשמיעת ", לחצן Go," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

היכנס לאחר השימוש הראשון

כאשר אתה מחליט להפיק את המרב מ חוברות העבודה שלך, באפשרותך להיכנס ל- Excel גם לאחר השתמשת כבר את היישום ללא כניסה.

 1. פתח Excel.

 2. החלק ימינה עד לשמיעת "Sign in" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. אתה שומע: "לבצע פעילויות תוך כדי תנועה. היכנס."

 3. החלק ימינה עד לשמיעת "היכנס לחצן," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. פתיחת החלון להיכנס.

 4. החלק ימינה עד לשמיעת "הזן את התיבה ערוך דואר אלקטרוני, טלפון או Skype," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 5. השתמש לוח המקשים על המסך כדי להקליד שם Skype, מספר טלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. כאשר תסיים, החלק שמאלה עד לשמיעת ", לחצן Go," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 6. החלק ימינה עד לשמיעת "סיסמה, תיבת עריכה," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 7. שימוש בלוח המקשים על המסך הקלד את הסיסמה שלך.

 8. לאחר שתסיים, החלק שמאלה עד לשמיעת ", לחצן Go," ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

פתיחת חוברת עבודה

כאשר Excel נפתח, לפניך בדף Excel. היא מפרטת את חוברות העבודה העדכנית ביותר. באפשרותך לפתוח אחת אותם או חוברת עבודה ישנות יותר.

 • כדי לפתוח חוברת עבודה אחרונות, גרור אצבע אחת על המסך עד תשמע את הקובץ הרצוי, ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 • כדי לפתוח ישנים חוברת עבודה, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "בלחצן פתח" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. החלק ימינה עד תוכל לשמוע את המיקום של הקובץ והקש פעמיים המסך. נווט אל הקובץ והקש פעמיים המסך כדי לפתוח אותו.

הערה: אם אתה כבר עובד בחוברת עבודה וברצונך לפתיחת אחר אחד, החלק במהירות מטה אז-הימנית העליונה. לפניך בדף Excel. כדי לפתוח שבוצעה לאחרונה או חוברת עבודה ישנות יותר, בצע את השלבים שלעיל.

יצירת חוברת עבודה חדשה

קבצים Excel נקראים חוברות עבודה. כל חוברת העבודה מכילה גליונות, הנקרא בדרך כלל אלקטרוניים או גליונות עבודה. באפשרותך להוסיף כמה גליונות כפי שברצונך חוברת עבודה, או ליצור חוברות עבודה חדשות לשמירה לארגון הנתונים שלך.

 1. פתח Excel.

 2. החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "חדש" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. אתה שומע: "חדש, חוברת עבודה ריקה."

 3. כדי לפתוח חוברת עבודה ריקה, הקש פעמיים המסך. כדי להשתמש בתבנית אחרת, החלק שמאלה עד לשמוע את השם של תבנית חוברת העבודה שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

הערה: אם אתה כבר עובד בחוברת עבודה וברצונך ליצור החלק אחד, חדש של מטה-לאחר מכן-left. לפניך בדף Excel. כדי ליצור חוברת עבודה חדשה, בצע את השלבים 2-3 לעיל.

יצירת גליון עבודה חדש בחוברת העבודה

בחוברת עבודה, גרור את אצבעך באזור החלק הימני התחתון של המסך עד שתשמע 'Add sheet button' ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הזן את הנתונים

כאשר תזין נתונים בגיליון, תעבוד עם שורות, עמודות ותאים. ההפניה לתאים מתבצעת על-פי מיקומם בשורה ובעמודה בגיליון, כך שתא A1 נמצא בשורה הראשונה של עמודה A. בגיליון חדש, תא A1 נבחר כברירת מחדל.

 1. בגליון העבודה, גרור את האצבע על המסך כדי למצוא את התא שבו ברצונך לעבוד על.

 2. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש פעמיים המסך. אתה שומע: "גזירת לחצן".

 3. החלק ימינה עד לשמיעת "לחצן ' ערוך'" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. אתה שומע "המציג < שפת לוח המקשים >, למקלדת דוגמה" אנגלית ארה"ב."

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את מספרי או את הטקסט הרצוי.

 5. לאחר שתסיים, גרור את האצבע מסביב לפינה השמאלית העליונה של המסך עד לשמיעת "הזן לחצן", ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

החלת תבנית מספר

באפשרותך להציג סוגים שונים של מספרים על-ידי החלת תבנית על תא, למשל 'מטבע', 'אחוז' או 'תאריך'.

 1. בגליון העבודה, גרור את האצבע על המסך כדי למצוא את התא שבו ברצונך לעבוד על ולאחר מכן הקש פעמיים המסך כדי להפעיל את התא.

 2. כדי לסגור את התפריט תלוי ההקשר, החלק ימינה למטה-אז.

 3. החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת "לחצן אפשרויות נוספות" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. אתה שומע: "תפריט הכרטיסיה, < הכרטיסיה הנוכחית >, נבחרה."

 4. החלק ימינה עד לשמיעת "מספר תפריט עיצוב" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. אתה שומע: "תבנית מספר".

 5. החלק ימינה עד לשמיעת לתבנית שהרצויה לך, כגון מטבע, שעה או אחוזים.

 6. כדי לבחור תבנית, הקש פעמיים על המסך.

  עצה: לחלק מאפשרויות העיצוב יש גם תפריטי משנה. תשמע, לדוגמה: "Number menu." כדי לפתוח את תפריט המשנה, הקש פעמיים על המסך.

יצירת נוסחה פשוטה

ניתן ליצור נוסחאות פשוטות לחיבור, חיסור, כפל או חילוק של מספרים.

 1. בגליון העבודה, גרור את האצבע על המסך כדי למצוא את התא שבו ברצונך לעבוד על.

 2. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש פעמיים המסך. אתה שומע: "גזירת לחצן".

 3. החלק ימינה עד לשמיעת "לחצן ' ערוך'" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך.

 4. כדי ליצור נוסחה, הקלד צירוף של מספרים ואופרטורים לחישוב על-ידי גרירת באצבע מעל בלוח המקשים ולאחר מכן הרם את האצבע בחלק זה שעליך.

  הקלד את סימן החיבור (+) לחיבור, סימן חיסור (-) לחיסור, הכוכבית (*) לכפל או הנטוי (/) לחילוק. לדוגמה, הקלד = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4 או = 4/2.

 5. לאחר שתסיים, גרור את האצבע מסביב לפינה השמאלית העליונה של המסך עד לשמיעת "הזן לחצן", ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. Excel מפעילה את החישוב ומוסיף את התוצאה בתא.

שמירת עבודתך

Excel שומר את עבודתך באופן אוטומטי, אך באפשרותך לשנות את שם הקובץ ולבחור מיקום עבורו.

שמירת עותק של הקובץ

 1. בקובץ Excel, כדי לשנות את שם הקובץ, החלק שמאלה עד לשמוע "לחצן" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. אתה שומע: "לפתוח תפריט קובץ."

 2. החלק שמאלה עד שתשמע את פריט התפריט "Save as button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Enter file name."

 3. כדי לשנות את שם הקובץ, החלק שמאלה עד לשמוע "לחצן נקה" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך כדי לנקות את שם הקובץ הנוכחי.

 4. החלק ימינה עד לשמיעת "הזן את שם הקובץ, תיבת עריכת" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך.

 5. הקלד את שם הקובץ. לאחר שתסיים, החלק שמאלה עד לשמיעת "שמור לחצן", ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לשמור את הקובץ.

בחירת מיקום הקובץ

 1. בקובץ Excel, כדי לשנות את המיקום של הקובץ, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמוע "לחצן" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך כדי לפתוח את תפריט קובץ. אתה שומע: "לפתוח תפריט קובץ."

 2. החלק שמאלה עד שתשמע את פריט התפריט "Save as button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Enter file name."

 3. החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת המיקום היכן לשמור את הקובץ, כגון OneDrive או מכשיר זה. הקש פעמיים המסך כדי לבחור את המיקום.

 4. באפשרות המיקום שבחרת, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת התיקיה אפשריות או מיקום אחר משנה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש פעמיים כדי לשמור את הקובץ במיקום שבחרת.

  עצה: אם תנסה לשמור קובץ בשם שכבר קיים, תשמע: "Replace file?" החלק שמאלה עד שתשמע "Cancel button" או "Replace button", בהתאם למה שברצונך לעשות. הקש פעמיים על המסך כדי לאשר את הבחירה.

הדפסת העבודה

ודא שהמכשיר מחובר למדפסת.

 1. בקובץ Excel, החלק שמאלה עד לשמוע "לחצן" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך כדי לפתוח את תפריט קובץ. אתה שומע: "לפתוח תפריט קובץ."

 2. החלק ימינה עד לשמיעת "הדפס" ולאחר מכן הקש פעמיים המסך. אתה שומע: "תפריט קובץ סגורה, אפשרויות פריסה." בדף ' אפשרויות הדפסה ' נפתח.

 3. החלק ימינה עד לשמיעת "רשימה נפתחת רשימה. בחר מדפסת", ולאחר מכן הקש פעמיים המסך.

 4. החלק ימינה עד לשמיעת את שם המדפסת הרצויה ולחץ המסך כדי להפעיל הקש פעמיים.

 5. החלק ימינה עד לשמיעת "לחצן הדפס", אז והקש פעמיים המסך.

  הערה: ייתכן גם להאזין: "אפשר Excel לשימוש בשירות מקוון מ- Microsoft כדי להכין את הקבצים עבור printing?" החלק ימינה עד לשמיעת "אפשר לחצן" או "מנע לחצן," בהתאם למה שברצונך לעשות. הקש פעמיים המסך כדי לאשר את הבחירה שלך.

לקבלת הוראות כיצד לבצע משימות הדפסה מתקדמות יותר, עבור אל השתמש בקורא מסך כדי להדפיס חוברת עבודה של Excel.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף טבלה בגליון עבודה של Excel

שימוש בקורא מסך כדי להדפיס חוברת עבודה של Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

חשוב: העבודה על סעיף זה נמצאת בביצוע. ייתכן שחלק מהתוכן לא יהיה שלם או מדויק בשלב זה. בקר שוב בקרוב כדי לעיין במאמר השלם. תודה!

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש Excel Online עם לוח מקשים ושם Narrator, קורא המסך Windows מוכלל, כדי לבצע משימות בסיסיות, כגון יצירת חוברת עבודה חדשה, לערוך חוברת עבודה ולהדפיס את עבודתך.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office Online. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Office 365 מופצות למנויי Office 365 בהדרגה, כך שייתכן שהאפליקציה שלך עדיין אינה כוללת תכונות אלה. כדי ללמוד כיצד ניתן לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, ראה מתי אקבל את התכונות החדשות ביותר ב- Office 2016 עבור Office 365?.

 • למידע על קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Excel Online.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת השימוש ב- Excel Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Excel Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Excel Online.

בנושא זה

פתח Excel Online

 1. מעבר אל https://www.office.com.

 2. הקש מקש Tab עד לשמיעת "היכנס לחשבון שלך" ולאחר מכן הקש Enter. פתיחת החלון בחר חשבון.

 3. הקש על מקש Tab עד לשמיעת את שם המשתמש או חשבון שבה ברצונך להשתמש כדי להיכנס ולאחר מכן הקש Enter. אתה שומע: "הזן סיסמה, עריכת."

  אם אינך שומע את החשבון שהרצוי, הקש הכרטיסיה מפתח עד לשמיעת "השתמש בחשבון אחר, לחצן" ולאחר מכן הקש Enter. הקלד את הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון של תיק הלקוח ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש Enter. אתה שומע: "Microsoft Office, ביתי."

 5. כדי לפתוח Excel Online, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "מעבר אל Excel, קישור," ולאחר מכן הקש Enter. Excel Online נפתח.

פתיחת חוברת עבודה

באפשרותך לפתוח קובץ כי לאחר שהוא עובד עליהם לאחרונה או תעבור למאגר online המועדפת שלך כגון OneDrive ותפתח קובץ משם.

פתיחת חוברת עבודה בעת הפעלת Excel Online

 1. פתיחת וכניסה Excel Online. נפתח app והמוקד מונחת אפשרות חוברת עבודה ריקה חדשה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח קובץ חדש, הקש מקש Shift + Tab עד לשמיעת אחרונים הקובץ הרצוי, ולאחר מכן הקש Enter. הקובץ נפתח את תצוגת עריכה או תצוגת קריאה.

  • כדי לפתוח מסמך ממאגר מקוון, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "לפתוח ממאגר < online >" ולאחר מכן הקש Enter. נווט אל הקובץ שהרצוי ולאחר מכן הקש Enter. הקובץ נפתח בתצוגה ' תצוגת קריאה.

פתיחת חוברת עבודה בעת עבודה ב- Excel Online

הערה: כדי לפתוח חוברת עבודה כאשר כבר עובד Excel Online, עליך להיות בתצוגת עריכה. האפשרות אינה זמינה בתצוגה ' תצוגת קריאה. לקבלת הוראות כיצד להגיע אל בתצוגת עריכה, עבור אל מעבר לתצוגת עריכה.

 1. הקש על מקש סמל Alt + Windows. המוקד עובר לרצועת הכלים.

 2. כדי לפתוח את תפריט קובץ, הקש f. אתה שומע: "סגור תפריט, פריט התפריט". אם אינך שומע זאת, אינך נמצא בתצוגת עריכה.

 3. כדי לפתוח את תפריט פתח, הקש o.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על מקש Tab עד לשמיעת אחרונים המסמך הרצוי ולאחר מכן הקש Enter. הקובץ נפתח את תצוגת עריכה או תצוגת קריאה.

  • כדי לפתוח מסמך ממאגר מקוון, הקש על מקש Tab עד לשמוע "עוד ב- < המאגר online >", ולאחר מכן הקש Enter. נווט אל הקובץ שהרצוי ולאחר מכן הקש Enter. הקובץ נפתח בתצוגה ' תצוגת קריאה.

עבור לתצוגת עריכה

אם אתה פותח חוברת עבודה בתצוגה ' תצוגת קריאה וברצונך לערוך את הקובץ, עליך לעבור אל תצוגת עריכה.

 1. בתצוגה ' תצוגת קריאה, הקש Ctrl + F6 עד תשמע את השם או את שם המשתמש שלך.

 2. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "ערוך חוברת עבודה, לחצן מכווצת." הקש Enter כדי להרחיב את התפריט.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת "ערוך בדפדפן" ולאחר מכן הקש Enter. הקובץ נפתח בתצוגה ' עריכה '.

יצירת חוברת עבודה חדשה

באפשרותך ליצור חוברת עבודה חדשה מתבנית או מההתחלה.

יצירת חוברת עבודה בעת הפעלת Excel Online

 1. פתיחת וכניסה Excel Online. נפתח app והמוקד מונחת אפשרות חוברת עבודה ריקה חדשה. אפשרות זו של חוברת העבודה אינה מכילה כל עיצוב מוגדרות מראש.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לפתוח חוברת עבודה ריקה חדשה ולהתחיל לעבוד בו, הקש Enter.

  • כדי לעיין ברשימת התבניות הזמינות, הקש על מקש Tab עד לשמיעת את התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

  פתיחת חוברת העבודה החדשה ולאחר מתמקד התא הראשון בגיליון.

יצירת חוברת עבודה בעת עבודה ב- Excel Online

הערה: כדי ליצור חוברת עבודה חדשה כאשר כבר עובד Excel Online, עליך להיות בתצוגת עריכה. האפשרות אינה זמינה בתצוגה ' תצוגת קריאה. לקבלת הוראות כיצד להגיע אל בתצוגת עריכה, עבור אל מעבר לתצוגת עריכה.

 1. אם אתה כבר עובד בחוברת עבודה וברצונך ליצור חדש אחד, הקש על מקש סמל Alt + Windows. המוקד עובר לרצועת הכלים.

 2. כדי לפתוח את תפריט קובץ, הקש f. אתה שומע: "סגור תפריט, פריט התפריט". אם אינך שומע זאת, אינך נמצא בתצוגת עריכה.

 3. כדי לפתוח את תפריט חדש, הקש n

 4. הקש על מקש Tab עד לשמיעת האפשרות התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

עריכת חוברת העבודה שלך

כדי לערוך את חוברת העבודה שלך, עליך להיות בתצוגת עריכה. לקבלת הוראות כיצד להגיע אל בתצוגת עריכה, עבור אל מעבר לתצוגת עריכה.

הזן את הנתונים

 1. כדי לעבור בין תאים, הקש על מקשי החצים. קורא המסך מכריז על התאים בעת הזזת על-פי מיקומם בשורה ובעמודה בגליון העבודה. התא A1 הוא בשורה הראשונה של עמודה a. אם התא מכיל טקסט בתוכה, קורא המסך יקרא את הטקסט.

 2. כדי להזין או להחליף טקסט בתא, הקלד את הטקסט, המספר או הנוסחה.

 3. כדי לעבור לתא הבא, הקש Enter או הקש על מקש Tab.

שימוש בסכום אוטומטי כדי לסכם את המספרים שלך

הוסף את המספרים בגיליון.

 1. מעבר לתא משמאל או מתחת את המספרים שברצונך לסכם.

 2. הקש על מקש סמל Alt + Windows, ג, U, s. כדי לבצע את החישוב, הקש Enter.

  Excel Online מחבר את המספרים וממקם את התוצאה בתא שבחרת.

יצירת נוסחה פשוטה

ניתן ליצור נוסחאות פשוטות לחיבור, חיסור, כפל או חילוק של מספרים.

 1. עבור לתא שמימין או מתחת למספרים שברצונך לחשב.

 2. הקלד סימן שוויון (=). אתה שומע: "עריכה, סימן השוויון."

 3. כדי ליצור את הנוסחה, הקלד צירוף של מספרים ואופרטורים לחישוב, כגון סימן החיבור (+) לחיבור, סימן חיסור (-) לחיסור, הכוכבית (*) לכפל או הנטוי (/) לחילוק. לדוגמה, הקלד את אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מספרים, הקלד = 2 + 4.

  • כדי להחסיר מספרים, הקלד = 4-2.

  • כדי להכפיל מספרים, הקלד = 2 * 4.

  • כדי לחלק מספרים, הקלד = 4/2.

 4. כדי לבצע את החישוב, הקש Enter.

Excel Online מפעילה את החישוב ומציג את התוצאה בתא.

החלת תבנית מספר

באפשרותך להציג סוגים שונים של מספרים ב- Excel Online על-ידי החלת תבנית, כגון מטבע, אחוזים או תאריך.

 1. בחר את התא או התאים שברצונך לעצב. כדי לבחור מספר תאים סמוכים, הקש Shift + חץ מפתחות.

 2. כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר, הקש Shift + F10. אתה שומע "גזירה, פריט התפריט."

 3. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת "תבנית מספר" ולאחר מכן הקש Enter. אתה שומע: "בתיבת הדו-שיח, תבנית המספר."

 4. כדי לבחור את התבנית, הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת הרצוי כגון "מטבע" או "תאריך" ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור את התבנית.

יצירת טבלה מהנתונים שלך

באפשרותך ליצור טבלה מהנתונים שלך כך שתוכל, לדוגמה, במהירות לסינון או למיון הנתונים.

 1. בחר את התאים שברצונך לכלול בטבלה. כדי לבחור מספר תאים סמוכים, הקש Shift + חץ מפתחות.

 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עיצוב כטבלה, הקש על מקש סמל Alt + Windows, ג, T, l. אתה שומע: "בתיבת הדו-שיח, עצב כטבלה."

 3. הקש על מקש Shift + Tab. אתה שומע "לטבלה שלי יש כותרות," אם תיבת הסימון מסומנת או לא. כדי לשנות את הבחירה, הקש על מקש הרווח.

  הערה: השתמש בכותרות הטבלה כדי להפוך את הטבלה שלך לנגיש יותר עבור המשתמשים בקוראי מסך. קוראי מסך יכולים להשתמש במידע כותרת כדי להבין כיצד לאתר תאים בטבלה.

 4. כדי ליצור את הטבלה, הקש Enter.

מיון או סינון הנתונים בטבלה

 1. בטבלה שבה ברצונך למיין או לסנן, מעבר לתא עם תפריט נפתח מיון וסינון. אתה שומע את פרטי תא, ואחריו "יש תפריט נפתח למיין ולסנן".

 2. כדי לפתוח את התפריט הנפתח, הקש Alt + חץ למטה מקש חץ.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין את הנתונים, הקש על מקש החץ למטה עד לשמוע "מיון בסדר עולה" או "מיין בסדר יורד", ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי להחיל מסנן פשוט, הקש על מקש החץ למטה עד לשמוע "סינון" ולאחר מכן הקש Enter. פתיחת תיבת הדו-שיח Filter. הקש על מקש חץ למטה עד לשמיעת האפשרויות הרצויה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור או ביטול בחירה של האפשרויות. כדי להחיל את הסינון, הקש Enter.

  • כדי להחיל מסנן מורכבים, הקש על מקש החץ למטה עד לשמוע "מסנני טקסט", ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה. פתיחת התפריט של מסננים. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת באפשרות הרצויה ולאחר מכן, הקש Enter. פתיחת תיבת דו-שיח. הקלד את הערכים הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לנקות מסנן, הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת "נקה מסנן מ-," ואחריו שם התא מסוננת ולאחר מכן הקש Enter.

הצגת חישובים של המספרים שלך

 1. בתוך התא שבו ברצונך שהסכום הכולל יופיע, הקלד סימן שוויון (=).

 2. הקלד את השם של נוסחה או פונקציה שבה ברצונך להשתמש, כגון sum או average. רשימה של פונקציות נפתח והופך מעודכן בעת ההקלדה. אתה שומע בפונקציה הראשון ברשימה.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד לשמיעת בפונקציה הרצוי, ולאחר מכן הקש על מקש Tab כדי לבחור אותו.

 4. הקלד את טווח התאים או מספרים אחרים שעליה ברצונך להחיל את הפונקציה, ולאחריו תו סוגריים סוגר, ולאחר מכן הקש Enter.

שמירת עבודתך

Excel Online שומר באופן אוטומטי את עבודתך, אך באפשרותך לשנות את המיקום או את שם הקובץ ואת באפשרותך להוריד עותק של הקובץ.

שמור עותק באופן מקוון

 1. בתצוגה ' בתצוגת עריכה, הקש על מקש סמל Alt + Windows, F, A, a. פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

 2. הקלד שם חדש עבור הקובץ שלך.

 3. הקש על מקש Tab. אתה שומע "להחליף קובץ קיים, תיבת הסימון" ואם תיבת הסימון נבחרה או לא. כדי לשנות את הבחירה, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי לשמור עותק שלך באינטרנט, הקש Enter.

שינוי שם של חוברת עבודה

 1. בתצוגה ' בתצוגת עריכה, הקש על מקש סמל Alt + Windows, F, A, r. פתיחת תיבת הדו-שיח שינוי שם.

 2. הקלד שם חדש עבור הקובץ שלך.

 3. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "לחצן אישור, לחצן" ולאחר מכן הקש Enter.

שמור עותק למחשב מקומי

 1. בתצוגה ' בתצוגת עריכה, הקש על מקש סמל Alt + Windows, F, A, c. המוקד עובר לכרטיסיה הפעיל חוברת העבודה.

 2. הקש Ctrl + F6 עד לשמיעת "נבחרת," ואחריו את שם הכרטיסיה הנוכחית.

 3. הקש על Caps Lock + חץ ימינה או על מקש חץ שמאלה עד לשמיעת: "טקסט הודעה, מה ברצונך לעשות עם < שם הקובץ >."

 4. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "לחצן ' שמור'" ולאחר מכן הקש Enter. הורדת הקובץ לתיקיה להוריד במחשב שלך.

הדפסת העבודה

 1. בתצוגה ' בתצוגת עריכה, הקש על מקש סמל Alt + Windows, F, P, p. פתיחת תיבת הדו-שיח ' הגדרות הדפסה.

 2. כדי להדפיס באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "לחצן הדפס" ולאחר מכן הקש Enter.

לקבלת הוראות כיצד לבצע משימות הדפסה מתקדמות יותר, עבור אל השתמש בקורא מסך כדי להדפיס חוברת עבודה של Excel.

למידע נוסף

הוספת הערות לגליון עבודה של Excel Online באמצעות קורא מסך

שימוש בקורא מסך כדי להדפיס חוברת עבודה של Excel

קיצורי מקשים ב- Excel Online

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×