שיתוף ועריכה משותפת

מעקב אחר שינויים ב- Word

מעקב אחר שינויים ב- Word

על-ידי הפעלת מעקב אחר שינויים, אתה והעמיתים שלך מקבלים דרך לבצע שינויים שקל להבחין בהם. השינויים נראים כמו הצעות שבאפשרותך לסקור ולאחר מכן להסיר אותם או להפוך אותם לקבועים.

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

עצה: הסרטון לא בשפה שלך? נסה לבחור כתוביות סמויות לחצן כתוביות סמויות .

הפעל או בטל מעקב אחר שינויים על-ידי מעבר אל סקירה > עקוב אחר שינויים.

עקוב אחר שינויים
 • כאשר תכונה זו מופעלת, מחיקות מסומנות בקו חוצה ותוספות מסומנות בקו תחתון. השינויים של מחברים שונים מצוינים באמצעות צבעים שונים.

 • כאשר תכונה זו מבוטלת, Word מפסיק לסמן שינויים, אך הקווים החוצים והקווים התחתונים הצבעוניים עדיין מופיעים במסמך.

תרגול עם מעקב אחר שינויים ותכונות אחרות של שיתוף פעולה ב-Word על-ידי הורדת שיתוף פעולה זה במדריך הלמידה של Word.

הצגת השינויים המוצעים

כדי לסקור את השינויים במסמך שלך, עבור אל סקירה > מעקב > הצג לשם סקירה.

 • כדי לסקור את השינויים, אשר מצוינים באמצעות קו אדום בשוליים, בחר סימון פשוט.

 • לקבלת תצוגה מפורטת של השינויים, בחר כל הסימונים.

 • לקבלת תצוגה מקדימה של מראה המסמך אם תהפוך את כל השינויים המוצעים לקבועים, בחר ללא סימונים.

 • כדי להציג את המסמך המקורי כאילו כל השינויים המוצעים הוסרו, בחר מקור.

 • עבור אל סקירה_GT_ עקוב אחר שינויים. חזור על הפעולה כדי להפעיל או לבטל את השינויים.

  הקבוצה 'מעקב' שבה אפשרות המעקב אחר שינויים מופעלת

הערה: אם התכונה מעקב אחר שינויים אינה זמינה, ייתכן שעליך לבטל את הגנת המסמך. עבור אל סקירה > הגבלת העריכהולאחר מכן בחר הפסק הגנה. (ייתכן שעליך לדעת את סיסמת המסמך.)

כדי להוסיף מחוון מעקב אחר שינויים לשורת המצב, בחר באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המצב ובחר עקוב אחר שינויים.

כשמעקב אחר שינויים מבוטל, באפשרותך לתקן את המסמך מבלי לסמן את השינויים. עם זאת, ביטול התכונה אינו מביא להסרת השינויים שסומנו כבר.

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר בלחצן עקוב אחר שינויים.

  לחצן עקוב אחר שינויים אינו מסומן עוד, כפי שניתן לראות בתמונה הבאה.

  הקבוצה 'מעקב'

חשוב: כדי להסיר שינויים מסומנים, השתמש בפקודות קבל ודחה בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים.

הצגת כל השינויים בגוף הטקסט

ברירת המחדל ב- Word היא להציג מחיקות והערות בבלונים בשוליים של המסמך. עם זאת, באפשרותך לשנות את התצוגה כדי להציג הערות בגוף הטקסט ואת כל המחיקות עם קווים חוצים ולא בתוך בלונים.

 1. בכרטיסיה סקירה , בקבוצה מעקב , בחר הצג סימון.

  הפקודה 'הצג סימון'

 2. הצבע על בלוניםולאחר מכן בחר באפשרות ' הראה את כל התיקונים המוטבעים בתוך השורה ' כדי להראות מחיקות עם קווים חוצים והערות בתוך השורה.

הצגת הערות בתיאורי מסך במקום בבלונים

ברירת המחדל ב- Word היא להציג מחיקות והערות בבלונים בשוליים של המסמך. עם זאת, באפשרותך לשנות את התצוגה כדי להציג הערות בגוף הטקסט. ניתן לצפות בהערות בגוף הטקסט בעת הנחת המצביע על מחוון ההערה.

 1. בכרטיסיה סקירה , בקבוצה מעקב , בחר הצג סימון.

  הפקודה 'הצג סימון'

 2. הצבע על בלוניםולאחר מכן בחר באפשרות ' הראה את כל התיקונים המוטבעים בתוך השורה ' כדי להראות מחיקות עם קווים חוצים והערות בתוך השורה.

 3. הנח את המצביע על הערה במסמך. ההערה מופיעה בתיאור מסך.

  הערה בגוף הטקסט

הצגת שינויים לפי סוג עריכה או לפי בודק

 1. בכרטיסיה סקירה , בקבוצה מעקב , בחר הצג סימון.

  הפקודה 'הצג סימון'

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר כדי לבחור את סוג השינוי שברצונך להציג.

   לדוגמה, בחר הערות או הוספות ומחיקות. סימן הביקורת לצד הפריט מציין שהפריט נבחר.

   רשימת האפשרויות 'הצג סימון'
    

   חשוב: גם אם הסתרת סוג סימון על-ידי ניקויו בתפריט הצג סימון, הסימון מופיע באופן אוטומטי בכל פעם שאתה או אחד מהבודקים פותחים את המסמך.

  • הצבע על בודקיםולאחר מכן בחר כדי לנקות את כל תיבות הסימון, למעט אלה שלצד שמות הבודקים שברצונך להראות את השינויים וההערות שלהם.

   הערה: כדי לבחור או לנקות את כל תיבות הסימון עבור כל הבודקים ברשימה, בחר את כל הבודקים.

הצגת שינויים והערות עבור בודקים ספציפיים

עורך או בודק רוצה בדרך כלל להציג מסמך כפי שהוא יופיע לאחר שהשינויים שלו ישולבו. הליך זה מעניק לעורך או לבודק את ההזדמנות לבחון כיצד המסמך ייראה עם השינויים.

 • בכרטיסיה סקירה , בקבוצה מעקב , בחר את החץ בתיבה הצג עבור סקירה ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה.

  תפריט האפשרויות 'הצג לשם סקירה'

  • סימון מוצג סופי    תצוגה זו מראה את המסמך הסופי, שבו כל השינויים המסומנים וההערות מוצגים. זוהי תצוגת ברירת המחדל עבור כל המסמכים שנפתחים ב- Word.

  • סופי    תצוגה זו מראה את המסמך כשכל השינויים משולבים בטקסט, מבלי להציג שינויים מסומנים. עם זאת, כל השינויים המסומנים או ההערות אשר לא התקבלו, נדחו או נמחקו נשארים במסמך.

  • סימון מוצג מקורי    תצוגה זו מראה את הטקסט המקורי עם שינויים מסומנים והערות.

  • מקור    תצוגה זו מראה את המסמך המקורי, מבלי להציג שינויים מסומנים והערות. עם זאת, כל השינויים המסומנים או ההערות במסמך אשר לא התקבלו, נדחו או נמחקו נשארים במסמך.

הערה: אם ברצונך לראות הערות ושינויים מסומנים בבלונים, עליך להיות בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט.

הסתרת שינויים מסומנים והערות בעת הדפסה

הסתרת שינויים אינה מסירה את השינויים מהמסמך. עליך להשתמש בפקודות קבל ודחה בקבוצה שינויים כדי להסיר את הסימונים מהמסמך.

 1. בחר את הכרטיסיה קובץ .

 2. בחר הדפס.

 3. תחת הגדרות, בחר את החץ לצד הדפסת כל העמודים.

 4. בחר הדפס סימונים כדי לנקות את סימן הביקורת.

  הדפסת סימונים ב- Word

סקירת סיכום של השינויים המסומנים

חלונית הסקירה היא כלי שימושי שמאפשר לך לוודא שכל השינויים המסומנים הוסרו מהמסמך ושהם לא יופיעו לאנשים אחרים שיציגו את המסמך. מקטע הסיכום בחלק העליון של חלונית הסקירה מציג את המספר המדויק של ההערות והשינויים המסומנים הגלויים שנותרו במסמך.

בנוסף, חלונית הסקירה מאפשרת לך לקרוא הערות ארוכות שאינן נכנסות לבועת הערה.

הערה: חלונית הסקירה, בניגוד למסמך או לבועות ההערות, אינה הכלי הטוב ביותר לביצוע שינויים במסמך. במקום למחוק טקסט או הערות או לבצע שינויים אחרים בחלונית הסקירה, בצע את כל שינויי העריכה במסמך עצמו. לאחר מכן, השינויים יופיעו בחלונית הסקירה.

הקבוצה 'מעקב'

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי להציג את הסיכום בצד של המסך, בחר חלונית סקירה.

  • כדי להציג את הסיכום בחלק התחתון של המסך, ברשימה חלונית סקירה, בחר חלונית סקירה אופקית.

 2. בחר הצג סיכום מפורט כדי לראות את המספר של כל סוג שינוי.

  חלונית סיכום

סקירת כל שינוי מסומן וכל הערה ברצף

 1. בכרטיסיה סקירה , בקבוצה שינויים , בחר הבא או הקודם.

  רצועת הכלים של Office 2010

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בקבוצה שינויים, בחר קבל.

  • בקבוצה שינויים, בחר דחה.

  • בקבוצה הערות, בחר מחק.

 3. קבל או דחה את השינויים ומחק את ההערות עד שלא יישארו במסמך שינויים מסומנים או הערות. לאחר מכן, ודא שכל השינויים המסומנים התקבלו או נדחו ושכל ההערות נמחקו.

 4. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר חלונית סקירה.

  הערה: מקטע הסיכום בחלק העליון של חלונית הסקירה מציג את המספר המדויק של ההערות והשינויים המסומנים שנותרו במסמך.

סקירת שינויים לפי סוג עריכה או לפי בודק ספציפי

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הקבוצה 'מעקב'

  • ברשימה הצג סימון, נקה את כל תיבות הסימון למעט התיבות שמופיעות לצד סוגי השינויים שברצונך לסקור.

  • ברשימה הצג סימון, בחר בודקים ולאחר מכן נקה את כל תיבות הסימון, למעט התיבות שמופיעות לצד שמות הבודקים שאת השינויים שלהם ברצונך להציג.

  • ברשימה הצג סימון, בחר כל הבודקים כדי לבחור או לנקות את תיבות הסימון עבור כל הבודקים ברשימה.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, בחר הבא או הקודם.

  רצועת הכלים של Office 2010

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בקבוצה שינויים, בחר קבל.

  • בקבוצה שינויים, בחר דחה.

קבלת כל השינויים בבת אחת

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, בחר הבא או הקודם.

  רצועת הכלים של Office 2010

 2. ברשימה קבל, בחר קבל את כל השינויים במסמך.

דחיית כל השינויים בבת אחת

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, בחר הבא או הקודם.

  רצועת הכלים של Office 2010

 2. ברשימה דחה, בחר דחה את כל השינויים במסמך.

מחיקת הערות

 1. בחר את ההערה.

 2. בכרטיסיה סקירה , בקבוצה הערות , בחר מחק.

  כדי למחוק את כל ההערות בבת אחת, בחר את החץ תחת מחקולאחר מכן בחר מחק את כל ההערות במסמך.

הפעלת מעקב אחר שינויים

בכרטיסיה סקירה , הפעל את מעקב אחר שינויים.

האפשרות 'הפעל מעקב אחר שינויים' מסומנת

בכל פעם שמישהו משנה את המסמך, Word יראה לך היכן נמצאים השינויים על-ידי הצגת קו בשוליים. אם תעבור לתצוגת סימון מלא, תראה את השינויים בגוף הטקסט ובתוך בלונים.

סימון מסומן לצד השוליים

בכל פעם שמישהו מוסיף הערה, הוא יופיע בבלון.

הערה בשוליים מסומנת

הצגת שינויים בגוף הטקסט

Word מציג בדרך כלל שינויים בבלונים סמוך לשולי המסמך. אם ברצונך לראות שינויים בתוך השורה, בכרטיסיה סקירה , בחר אפשרויות סימון > בלונים _GT_ הצג את כל התיקונים בתוך השורה.

האפשרות 'הצג את כל תיקוני המהדורה בגוף הטקסט' מסומנת

השארת 'מעקב אחר שינויים' במצב פעיל

באפשרותך למנוע מאחרים לבטל את המעקב אחר שינויים על-ידי נעילת מעקב אחר שינויים באמצעות סיסמה.

חשוב: חשוב לזכור את הסיסמה כדי שתוכל לבטל את המעקב אחר שינויים כשתרצה לקבל או לדחות את השינויים.

נעילת המעקב אחר שינויים באמצעות סיסמה

 1. בתפריט כלים , בחר הגנת מסמך.

 2. תחת הגנה, סמן את האפשרות הגן על מסמך ובחרשינויים מסומנים

  המקטע 'הגנה' מסומן

 3. לצד password, הקלד סיסמה ובחר אישור.

 4. הזן מחדש את הסיסמה שלך ובחר אישור.

כאשר שינויים מסומנים נעולים, לא ניתן לבטל מעקב אחר שינויים, ולא ניתן לקבל או לדחות שינויים.

ביטול הנעילה של מעקב אחר שינויים

 1. כדי לבטל את הנעילה של שינויים מסומנים, בתפריט כלים , בחר הגן על מסמך.

 2. תחת הגנה, בטל את סימון האפשרות הגנה על מסמך עבורוהזן את הסיסמה שלך ובחר אישור.

לאחר מכן, המעקב אחר שינויים ימשיך לפעול, אך תוכל לקבל או לדחות שינויים.

ביטול מעקב אחר שינויים

בכרטיסיה סקירה, בטל את האפשרות עקוב אחר שינויים. Word מפסיק לסמן שינויים חדשים - אך כל השינויים שכבר סומנו ימשיכו להופיע במסמך. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת השינויים המסומנים וההערות.

הפעלה או ביטול של שינויים מסומנים

בעת הפעלת מעקב אחר שינויים, Word מסמן את כל השינויים המבוצעים על-ידי העורכים של המסמך. יכולת זו שימושית כאשר אתה משתף פעולה עם עורכים אחרים, מכיוון שכך באפשרותך לראות אילו עורכים ביצעו שינוי מסוים.

 1. פתח את המסמך שברצונך לערוך.

 2. בכרטיסיה סקירה , תחת מעקב, בחר את הבורר מעקב אחר שינויים כדי להפעיל מעקב אחר שינויים.

  הכרטיסיה 'סקירה', הקבוצה 'מעקב'

  עצות: 

  • השינויים של כל אחד מהבודקים מוצגים בצבעים שונים. אם יש יותר משמונה בודקים, נעשה שימוש חוזר בצבעים.

  • כדי להקצות צבע ספציפי לשינויים מסומנים משלך, בתפריט Word , בחר העדפותולאחר מכן, תחת פלט ושיתוף, בחר עקוב אחר שינויים  לחצן 'העדפות' ב'שינויים מסומנים' ב- Word . בתיבות הצבע, בחר את הצבע הרצוי.

  • שם הבודק, התאריך והשעה שבהם בוצע השינוי וסוג השינוי שבוצע (לדוגמה, נמחק) יופיעו אף הם ב- בלונים של הסימון עבור כל אחד מהשינויים. אם אינך מציג בלוני סימון, מידע זה מופיע בעת מעבר בריחוף מעל שינוי.

  • האפשרויות של סימון שינויים בתפריט כלים > מעקב אחר שינויים (סמן שינויים על המסך, סמן שינויים במסמך המודפס) והאפשרויות בתפריט המוקפץ בכרטיסיה סקירה (סופי: הצג סימון, סופי, מקורי: הצג סימון, מקור) אינן הגדרות שמורות. אם אינך מעוניין ששינויים מסומנים יוצגו בעת פתיחה מחדש של המסמך, עליך לקבל או לדחות את השינויים. אם אתה מעוניין לשמור תיעוד של התיקונים, שמור עותק של המסמך לפני קבלה או דחיה של שינויים.

הצגת שינויים מסומנים או הערות לפי סוג או לפי בודק

באפשרותך להציג או להסתיר הערות, עיצוב, הוספות ומחיקות שבוצעו במסמך, או להציג הערות שנוספו רק על-ידי הבודקים שאתה בוחר.

 • בכרטיסיה סקירה , תחת מעקב, בתפריט המוקפץ הצג סימון , בחר את האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'סקירה', הקבוצה 'מעקב'

  עצה: כדי להציג רקע מוצלל מאחורי האזור שבו מופיעים שינויים מסומנים או הערות בשוליים הימניים, בתפריט המוקפץ הצג סימון, בחר באפשרות סימון של אזור סימון. האזור המוצלל הזה גם מודפס עם המסמך שלך כדי להפריד בין טקסט המסמך לבין שינויים מסומנים או הערות.

ביטול שינויים מסומנים בבלונים

כברירת מחדל, הוספות, מחיקות, הערות, שם הבודק וחותמת זמן מוצגים בבלונים המופיעים בשולי המסמך. באפשרותך לשנות את ההגדרות כך ששינויים מסומנים יוצגו בגוף המסמך.

 1. בכרטיסיה סקירה , תחת מעקב, בתפריט המוקפץ הצג סימון , בחר העדפות.

  הכרטיסיה 'סקירה', הקבוצה 'מעקב'

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

הצגת שינויים מסומנים בגוף המסמך במקום בבלונים

נקה את תיבת הסימון השתמש בבלונים כדי להציג שינויים.

הסתרת שם הבודק וחותמת התאריך והשעה בבלונים

נקה את תיבת הסימון כלול בודק, חותמת זמן וכפתורי פעולה.

הערה: כאשר הבלונים מבוטלים, טקסט שנוספו עבורו הערות מוקף בסוגריים מרובעים ומסומן בצבע, בציון ראשי התיבות של שם הבודק. ההערות מופיעות בחלון מוקפץ קטן בעת הנחת המצביע מעל טקסט שנוספו עבורו הערות, למעט כאשר המסמך מוצג בתצוגה של פריסת פרסום.

שינוי העיצוב של שינויים מסומנים

באפשרותך להתאים אישית את המראה ואת אופן הפעולה של סימון תיקון מהדורה ב- Word.

 1. בכרטיסיה סקירה , תחת מעקב, בתפריט המוקפץ הצג סימון , בחר העדפות.

  הכרטיסיה 'סקירה', הקבוצה 'מעקב'

 2. בחר את האפשרויות הרצויות. הטבלה הבאה מפרטת כמה אפשרויות עיצוב הנפוצות בשימוש.

לשם

בצע פעולה זו

שינוי הצבע ועיצובים אחרים שבהם Word משתמש לציון שינויים

תחת סימון, בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות להופעה בתפריטים המוקפצים.

ציון מחיקות בלי להציג את הטקסט שנמחק

תחת סימון, בתפריט המוקפץ מחיקות , בחר או^.

טקסט שנמחק יוחלף בתו # או ^.

שינוי המראה של קווי שינויים

תחת סימון, בתפריטים המוקפצים שורות שהשתנו וצבעים, בחר את האפשרויות הרצויות.

מעקב אחר העברות של טקסט

תחת מהלכים, בחר עקוב אחרהעברות ולאחר מכן, בתפריטים המוקפצים מועברים, מועברים אלוצבע , בחר את האפשרויות הרצויות.

שינוי הצבע שבו Word משתמש כדי לסמן שינויים המבוצעים בתאי טבלה

תחת סימון תא בטבלה, בתפריטים המוקפצים תאים שנוספו, תאים שנמחקו, תאים שמוזגו ופיצול תאים, בחר את האפשרויות הרצויות.

סקירת שינויים מסומנים והערות

באפשרותך לסקור ולקבל או לדחות כל שינוי מסומן בזה אחר זה, לקבל או לדחות את כל השינויים בבת אחת, למחוק את כל ההערות בבת אחת או לסקור את הפריטים שנוצרו על-ידי בודק מסוים.

 1. אם סימוני מהדורה אינם מופיעים במסמך, בתפריט כלים , הצבע על עקוב אחר שינויים, בחר סמן שינוייםולאחר מכן בחר את תיבת הסימון סמן שינויים על המסך .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בכרטיסיה 'סקירה', בצע פעולה זו

לאחר מכן בצע פעולה זו

סקירת השינוי הבא

תחת שינויים, בחר הבא

בחר קבל או דחה.

סקירת השינוי הקודם

תחת שינויים, בחר הקודם

בחר קבל או דחה.

קבלת כל השינויים בבת אחת

תחת שינויים, בחר את החץ לצד קבל

בחר קבל את כל השינויים במסמך.

דחיית כל השינויים בבת אחת

תחת שינויים, בחר את החץ לצד דחה

בחר דחה את כל השינויים במסמך.

מחיקת כל ההערות בבת אחת

תחת הערות, בחר את החץ לצד מחק

בחר מחק את כל ההערות במסמך.

סקירת פריטים שנוצרו על-ידי בודק מסוים

תחת מעקב, בחר באפשרות הציגו סימון

הצבע על בודקים ולאחר מכן נקה את כל סימני הביקורת, למעט זה שליד שם הבודק שברצונך לסקור את השינויים שלו.

כדי לבחור או לנקות את תיבות הסימון עבור כל הבודקים ברשימה, בחר את כל הבודקים.

הערה: בעת הנחת המצביע על שינוי מסומן, מופיע תיאור מסך שמציג את שם המחבר, התאריך והשעה שבהם בוצע השינוי וסוג השינוי שבוצע.

הדפסת שינויים מסומנים

כלילת שינויים מסומנים בגירסה מודפסת של המסמך יכולה להיות שימושית.

 1. פתח את המסמך המכיל את השינויים המסומנים שברצונך להדפיס.

 2. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 3. בתפריט המוקפץ עותקים _AMP_ Pages , בחר Microsoft Word.

  עצה: אם אינך רואה את התפריט המוקפץ ' עותקים ' & ', בחר את החץ הכחול הפונה כלפי מטה משמאל לתפריט המוקפץ של המדפסת .

 4. בתפריט המוקפץ הדפס את, בחר מסמך המציג סימונים.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×