מעקב אחר שינויים ב- Word

כאשר ברצונך לראות מי ביצע שינויים במסמך, הפעל את התכונה 'מעקב אחר שינויים'.

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר עקוב אחר שינויים.

כאשר אתה מפעיל מעקב אחר שינויים, Word מסמן שינויים חדשים המבוצעים במסמך.

כאשר אתה מבטל מעקב אחר שינויים, Word מפסיק לסמן שינויים חדשים. כל השינויים שכבר סומנו נשארים מסומנים במסמך עד להסרתם.

'מעקב אחר שינויים' ברצועת הכלים של word

כשמעקב אחר שינויים פועל, Word מסמן ומציג את כל השינויים שכל אחד מבצע במסמך.

תמונה בולטת של תיקונים מוטבעים ב- Word

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, ברשימה סימון פשוט, בחר אפשרות תצוגה.

  • סימון פשוט היא אפשרות ברירת המחדל, המציינת שינויים באמצעות קו אדום בשוליים.

   השורה בשוליים שמציגה ששינוי מסומן נמצא במיקום זה

  • ללא סימונים מסתירה את הסימונים כדי להראות איך ייראו השינויים לאחר שישולבו במסמך.

   הערה: באפשרותך לראות את הסימונים שוב על-ידי בחירת סימונים פשוטים או כל הסימונים.

  • האפשרות כל הסימונים מציגה את כל פעולות העריכה באמצעות צבעים שונים של טקסט וקו חוצה.

  • מקור מראה את המסמך בצורתו המקורית.

 2. ברשימה הצג סימון, בחר את התיקונים שברצונך לראות – הערות, דיו, תוספות ומחיקות, עיצוב, בלונים, אנשים ספציפיים.

באפשרותך למנוע מאנשים אחרים לבטל מעקב אחר שינויים על-ידי הפעלת האפשרות 'נעל מעקב' והוספת סיסמה. כשהשינויים המסומנים נעולים, לא ניתן לבטל את התכונה, ולא ניתן לקבל או לדחות את השינויים.

 1. בכרטיסיה סקירה, ברשימה עקוב אחר שינויים, בחר נעל מעקב.

  הפקודה 'נעל שינויים' בתפריט 'עקוב אחר שינויים'

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הדו-שיח נעל מעקב, הזן סיסמה, הקלד אותה שוב בתיבה הזן מחדש לאישור ולאחר מכן בחר אישור.

   הערה: הוספת סיסמה היא צעד אופציונלי. לא מדובר בתכונת אבטחה. תכונה זו מיועדת, עם זאת, למנוע מאנשים אחרים לבטל מעקב אחר שינויים.

  • בתיבת הדו-שיח נעל מעקב, בחר ביטול.

ביטול התכונה 'נעל מעקב'

 1. ברשימה עקוב אחר שינויים, בחר נעל מעקב.

 2. אם הוספת סיסמה, הזן אותה כשתתבקש לעשות זאת ולאחר מכן בחר אישור.

  הערה: מעקב אחר שינויים עדיין פועל, אך באפשרותך לקבל ולדחות שינויים.

הדרך היחידה להסיר שינויים מסומנים במסמך היא לקבל או לדחות אותם. בחירה באפשרות ללא סימונים בתיבה הצג לשם סקירה מסייעת לך לראות כיצד ייראה המסמך הסופי, אך היא מסתירה שינויים מסומנים באופן זמני בלבד. השינויים אינם נמחקים, והם יוצגו שוב בפעם הבאה שבה משתמש כלשהו יפתח את המסמך. כדי למחוק את השינויים המסומנים לצמיתות, קבל או דחה אותם.

קבלה או מחיקה של שינוי מסומן יחיד

 1. פתח את המסמך.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, בחר הבא או הקודם.

 3. בחר קבל או דחה.

  הלחצנים 'קבל', 'דחה' ו'הבא'

קבלה או מחיקה של כל השינויים המסומנים

 1. פתח את המסמך.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ברשימה קבל, בחר קבל את כל השינויים.

   או

  • ברשימה דחה, בחר דחה את כל השינויים.

Wordמקבל את השינוי או מסיר אותו, ולאחר מכן עובר לשינוי הבא.

הצגת הערות

 • Word מציג בלון במקום שבו מישהו הוסיף הערה. כדי לראות הערה, בחר את בלון ההערה.

  סמל ההערה ב'סימון פשוט'

 • כדי לראות את השינויים, לחץ על הקו ליד השוליים. פעולה זו מעבירה את Word לתצוגת כל הסימונים.

  מעקב אחר שינויים המוצג בתצוגת 'כל הסימונים'

מחיקת הערה יחידה

 • בחר הערה ובכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, בחר מחק.

מחיקת כל ההערות

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, ברשימה מחק, בחר מחק את כל ההערות במסמך.

עצות: לפני שיתוף הגירסה המקורית של המסמך שלך, מומלץ להפעיל את 'מפקח המסמכים'. כלי זה מבצע בדיקה לאיתור שינויים מסומנים והערות, טקסט מוסתר, שמות פרטיים במאפיינים ומידע נוסף שייתכן שלא תרצה לשתף באופן נרחב.

 • בכרטיסיה קובץ, בחר מידע > בדוק אם יש בעיות > בדוק מסמך.

לקבלת מידע נוסף אודות הערות, ראה הוספה ומחיקה של הערות.

למידע נוסף

ביטול שינויים מסומנים

הסרת שינויים מסומנים והערות

מה ברצונך לעשות?

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר עקוב אחר שינויים.

  האפשרות עקוב אחר שינויים מסומנת, כפי שניתן לראות בתמונה הבאה.

  הקבוצה 'מעקב' שבה אפשרות המעקב אחר שינויים מופעלת

הערה: אם התכונה מעקב אחר שינויים אינה זמינה, ייתכן שעליך לבטל את הגנת המסמך. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה ולאחר מכן לחץ על הפסק הגנה בחלק התחתון של חלונית המשימות הגנת מסמך. (ייתכן שעליך לדעת את סיסמת המסמך.)

באפשרותך גם להוסיף מחוון מעקב אחר שינויים לשורת המצב.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המצב ובחר מעקב אחר שינויים.

  שורת מצב שבה ניתן לראות שמעקב אחר שינויים מופעל

  הערה: כעת באפשרותך להשתמש במחוון מעקב אחר שינויים בשורת המצב כדי להפעיל או לבטל מעקב אחר שינויים.

כשמעקב אחר שינויים מבוטל, באפשרותך לתקן את המסמך מבלי לסמן את השינויים. עם זאת, ביטול התכונה אינו מביא להסרת השינויים שסומנו כבר.

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר בלחצן עקוב אחר שינויים.

  לחצן עקוב אחר שינויים אינו מסומן עוד, כפי שניתן לראות בתמונה הבאה.

  הקבוצה 'מעקב'

חשוב: כדי להסיר שינויים מסומנים, השתמש בפקודות קבל ודחה בכרטיסיה סקירה שבקבוצה שינויים.

עיין בנושאים הבאים לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם הערות ושינויים מסומנים:

הצגה או הסתרה של הערות או של שינויים מסומנים

הוספה או מחיקה של הערה

סקירה, קבלה, דחייה והסתרה של שינויים מסומנים

מה ברצונך לעשות?

באפשרותך לבצע ולהציג בקלות שינויים מסומנים והערות במהלך העבודה במסמך. כברירת מחדל, Microsoft Office Word 2007 משתמש בבלונים כדי להציג מחיקות, הערות, שינויי עיצוב ותוכן שהועבר. אם ברצונך לראות את כל השינויים שלך בתוך השורה, באפשרותך לשנות הגדרות כך ששינויים מסומנים והערות יוצגו באופן הרצוי לך.

מעקב אחר שינויים באמצעות בלונים

בלונים (1) מציגים שינויי עיצוב, הערות ומחיקות.

הערה: כדי למנוע ממך להפיץ בטעות מסמכים המכילים שינויים מסומנים והערות, Word מציג שינויים מסומנים והערות כברירת מחדל. סימון מוצג סופי הוא אפשרות ברירת המחדל בתיבה הצג עבור סקירה.

 1. פתח את המסמך שברצונך לתקן.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על לחצן עקוב אחר שינויים. לחצן עקוב אחר שינויים מסומן, כפי שניתן לראות בתמונה הבאה.

  לחצן 'עקוב אחר שינויים' מופעל

 3. אופציונלי. הוסף מחוון מעקב אחר שינויים לשורת המצב. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המצב ולחץ על מעקב אחר שינויים. לחץ על המחוון מעקב אחר שינויים בשורת המצב כדי להפעיל או לבטל מעקב אחר שינויים.

  מחוון מעקב אחר שינויים

 4. בצע את השינויים המבוקשים על-ידי הוספה, מחיקה, העברה או עיצוב של טקסט או גרפיקה. באפשרותך גם להוסיף הערות.

הערה: אם תשתמש במעקב אחר שינויים ולאחר מכן תשמור את המסמך כדף אינטרנט (‎.htm או ‎.html), שינויים מסומנים יופיעו בדף האינטרנט.

דע שקיימות דרכים שונות להסתרת שינויים מסומנים או הערות, אבל כל השינויים שבוצעו בזמן שהתכונה 'מעקב אחר שינויים' היתה מופעלת וכל ההערות שנוספו ממשיכים להוות חלק מהמסמך עד לקבלה או לדחייה שלהם (או, במקרה של הערות, עד למחיקתן).

הסתרת שינויים מסומנים – לדוגמה, תחת הצג סימון, ניקוי סימן הביקורת עבור תוספות ומחיקות – אינה מוחקת שינויים מסומנים קיימים או הערות קיימות מהמסמך. במקום זאת, הסתרת שינויים מסומנים מאפשרת לך להציג את המסמך מבלי לפלס דרך בין טקסט עם קווים חוצים, קווים תחתונים ובלונים.

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על לחצן עקוב אחר שינויים.

  לחצן עקוב אחר שינויים אינו מסומן עוד, כפי שניתן לראות בתמונה הבאה.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

אם התאמת אישית את שורת המצב כך שתכלול מחוון מעקב אחר שינויים, לחיצה על עקוב אחר שינויים בקבוצה מעקב תבטל גם את המחוון בשורת המצב.

הערה: ביטול מעקב אחר שינויים אינו מסיר את השינויים המסומנים במסמך. כדי לוודא שאין עוד שינויים מסומנים במסמך, ודא שכל השינויים מוצגים ולאחר מכן השתמש בפקודות קבל או דחה עבור כל שינוי במסמך.

קיימות כמה דרכים להסתרת שינויים מסומנים והערות, מה שעלול לגרום לך לחשוב שהם לא קיימים במסמך. לדוגמה:

 • התיבה הצג עבור סקירה    בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, התיבה הצג עבור סקירה מראה לך את מצב התצוגה שאתה נמצא בו. היא גם מספקת אפשרויות נוספות להצגת המסמך. אם תלחץ על סופי או על מקור, שינויים מסומנים והערות יוסתרו. כדי להציג אותם, בחר סימון מוצג סופי או סימון מוצג מקורי.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 • הצג סימון    בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, ניתן להשתמש ברשימה הצג סימון כדי להסתיר הערות ושינויים מסומנים. פריטים המסומנים בסימן ביקורת תחת הצג סימון מוצגים; פריטים ללא סימן ביקורת מוסתרים. כדי להציג פריט, כגון תוספות ומחיקות, לחץ עליו בתפריט הצג סימון.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

ברירת המחדל ב- Word היא להציג מחיקות והערות בבלונים בשוליים של המסמך. עם זאת, באפשרותך לשנות את התצוגה כדי להציג הערות בתוך השורה ואת כל המחיקות כטקסט עם קווים חוצים במקום בתוך בלונים.

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על בלונים.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. לחץ על הצג את כל תיקוני המהדורה בגוף הטקסט כדי להציג מחיקות כטקסט עם קווים חוצים והערות בתוך השורה.

קיימות כמה אפשרויות זמינות לשינוי אופן ההצגה של שינויים מסומנים.

 • באפשרותך לשנות את הצבע ועיצוב אחר שבו Word משתמש כדי לסמן טקסט וגרפיקה שהשתנו על-ידי לחיצה על החץ לצד עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחיצה על אפשרויות מעקב אחר שינויים.

  הערה: לא ניתן אמנם להקצות צבעים ספציפיים עבור שינויים שבוצעו על-ידי בודקים שונים, אך השינויים של כל בודק מופיעים בצבע שונה במסמך כדי שתוכל לעקוב אחר בודקים מרובים.

 • באפשרותך להציג את כל השינויים, כולל מחיקות, בתוך השורה במקום בתוך בלונים המופיעים בשולי המסמך. כדי להציג שינויים בתוך השורה, בקבוצה מעקב, לחץ על בלונים ולאחר מכן לחץ על הצג את כל תיקוני המהדורה בגוף הטקסט.

  בעת לחיצה על הצג את כל תיקוני המהדורה בגוף הטקסט, כל התיקונים וההערות במסמך מופיעים בתוך השורה.

 • כדי להדגיש את אזור השוליים שבו כל הבלונים מופיעים, תחת הצג סימון, לחץ על הדגש אזור סימון.

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על החץ ליד הצג סימון.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את סוג השינוי שברצונך להציג.

   הערה: גם אם הסתרת סוג סימון על-ידי ניקויו בתפריט הצג סימון, הסימון מופיע באופן אוטומטי בכל פעם שאתה או אחד מהבודקים פותחים את המסמך.

  • הצבע על בודקים ולאחר מכן נקה את כל תיבות הסימון, למעט התיבות שליד השמות של הבודקים שברצונך להציג את השינויים שלהם.

   הערה: כדי לבחור או לנקות את כל תיבות הסימון עבור כל הבודקים ברשימה, לחץ על כל הבודקים.

באפשרותך להשתמש ברשימה הצג לשם סקירה, בקבוצה מעקב, כדי להציג מסמך בשלבים שונים של תהליך העריכה. כל אחת מארבע האפשרויות ברשימה מספקת תצוגה שונה של המסמך. סימון מוצג סופי היא ברירת המחדל בעת פתיחת מסמך כלשהו.

תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 • סימון מוצג סופי    תצוגה זו מראה את המסמך הסופי, שבו כל השינויים המסומנים וההערות מוצגים. זוהי תצוגת ברירת המחדל עבור כל המסמכים שנפתחים ב- Word.

 • סופי    תצוגה זו מראה את המסמך כשכל השינויים משולבים בטקסט, מבלי להציג שינויים מסומנים. עם זאת, כל השינויים המסומנים או ההערות אשר לא התקבלו, נדחו או נמחקו נשארים במסמך.

 • סימון מוצג מקורי    תצוגה זו מראה את הטקסט המקורי עם שינויים מסומנים והערות.

 • מקור    תצוגה זו מראה את המסמך המקורי, מבלי להציג שינויים מסומנים והערות. עם זאת, כל השינויים המסומנים או ההערות במסמך אשר לא התקבלו, נדחו או נמחקו נשארים במסמך.

עורך או בודק רוצה בדרך כלל להציג מסמך כפי שהוא יופיע לאחר שהשינויים שלו ישולבו. הליך זה מעניק לעורך או לבודק את ההזדמנות לבחון כיצד המסמך ייראה עם השינויים.

 • בכרטיסיה סקירה, בתיבה הצג לשם סקירה שבקבוצה מעקב, לחץ על סימון מוצג סופי.

הערה: אם ברצונך לראות הערות ושינויים מסומנים בבלונים, עליך להיות בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט.

ברירת המחדל ב- Word היא להציג מחיקות והערות בבלונים בשוליים של המסמך. עם זאת, באפשרותך לשנות את התצוגה כדי להציג הערות בתוך השורה. ניתן לצפות בהערות בתוך השורה בעת הנחת המצביע על מחוון ההערה.

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על בלונים.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. לחץ על הצג את כל תיקוני המהדורה בגוף הטקסט כדי להציג מחיקות כטקסט עם קווים חוצים והערות בתוך השורה.

 3. הנח את המצביע על הערה במסמך. ההערה מופיעה בתיאור מסך.

  הערה בגוף הטקסט

לקבלת מידע נוסף אודות הערות, ראה הוספה ומחיקה של הערות.

Office Word 2007 מספק תכונה הנקראת 'מפקח המסמכים' המאפשרת לך לבדוק כל מסמך בחיפוש אחר שינויים מסומנים, הערות, טקסט מוסתר ומידע אישי אחר. כדי לבדוק מסמך:

 1. פתח את המסמך שברצונך לבדוק אם קיימים בו שינויים מסומנים והערות.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על הכןולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך.

 3. בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים, לחץ על בדוק.

 4. עיין בתוצאות הבדיקה. אם מפקח המסמכים מוצא הערות ושינויים מסומנים, אתה מתבקש ללחוץ על הסר הכל ליד הערות, מהדורות, גירסאות וביאורים.

 5. לחץ על בדוק מחדש או סגור.

לפני הדפסת המסמך, עבור לתצוגת פריסת הדפסה והצג את השינויים המסומנים וההערות כפי שברצונך שיופיעו במסמך המודפס. יש לך כמה אפשרויות.

 • הדפס תוך הצגת כל הסימונים    בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על הצג סימון.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

  הערה: לחיצה על הצג סימון מציגה או מסתירה את כל הסימונים במסמך עבור הבודקים שנבחרו. בעת הצגת כל הסימונים, כל סוגי הסימונים נבחרים בתפריט הצג סימון.

 • הדפס תוך הצגת שינויים והערות לפי סוג או בודק    בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על הצג סימון ולאחר מכן בחר את סוג השינוי שברצונך להציג.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 • הדפס שינויים והערות עבור עורך או בודק אחר    בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בתיבה הצג לשם סקירה, לחץ על סימון מוצג סופי.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

כשהסימונים מופיעים באופן הרצוי, אתה מוכן להדפיס את המסמך.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, בתיבה הדפס את, לחץ על מסמך המציג סימונים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות: 

  • כברירת מחדל, Microsoft Word בוחר את רמת גודל התצוגה וכיוון העמוד המציגים בצורה הטובה ביותר את השינויים המסומנים במסמך המודפס.

  • אם בלונים פועלים, המסמך יתכווץ בהתאם לבלונים בעמוד המודפס. כדי להפוך את העמוד המודפס לקריא, באפשרותך לבטל בלונים על-ידי לחיצה על בלונים בקבוצה מעקב ולאחר מכן לחיצה על הצג את כל תיקוני המהדורה בגוף הטקסט. באפשרותך גם להגדיר את פריסת העמוד כפריסה לרוחב כדי להדפיס את הבלונים והטקסט בתבנית קריאה יותר. בכרטיסיה פריסת עמוד, תחת ‏הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לרוחב.

שינוי הפריסה לצורך הדפסת שינויים מסומנים

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על החץ לצד עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות מעקב אחר שינויים.

 2. תחת בלונים, ברשימה כיוון הנייר בהדפסה, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אוטומטי     כאשר תבחר באפשרות זו, Word יחליט מהו הכיוון שיספק את הפריסה הטובה ביותר עבור המסמך שלך.

  • שמר     כאשר תבחר באפשרות זו, Word ידפיס את המסמך בכיוון שצוין בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

  • כפה לרוחב     בעת בחירה באפשרות זו, הכיוון הוא לרוחב ומוקצה לבלונים המקום הרב ביותר.

הדפסת רשימה של שינויים שבוצעו במסמך

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בתיבה הדפס את, לחץ על רשימת סימונים.

הסתרת שינויים אינה מסירה את השינויים מהמסמך. עליך להשתמש בפקודות קבל ודחה בקבוצה שינויים כדי להסיר את הסימונים מהמסמך.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בתיבה הדפס את, לחץ על מסמך (במקום מסמך המציג סימונים).

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×