מעקב אחר שינויים בחוברת עבודה משותפת

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חשוב: מאמר זה מסביר שיטה ישנה יותר של מעקב אחר שינויים באמצעות "משותף חוברת עבודה." התכונה מחוברת עבודה משותפת המגבלות רבים ואת הוחלף על-ידי עריכה משותפת. עריכה משותפת אינה מספקת את היכולת מעקב אחר שינויים. עם זאת, אם אתה ואנשים אחרים לפתוח את קובץ בבת אחת, באפשרותך לראות לזה של בחירות ושינויים בזמן התרחשותם. כמו כן, אם הקובץ מאוחסן בהענן, הוא עשוי להציג גירסאות קודמות, כך שתוכל לראות את השינויים של כל אדם. למד עוד אודות עריכה משותפת.

 1. לוודא כי ברצונך להשתמש בשיטה זו לפני שתמשיך. חוברות עבודה משותפות יש מגבלות ולכן אנו ממליצים מאוד לבצע עריכה משותפת, שהוא החלופי עבור חוברות עבודה משותפות.

 2. לחץ על סקירה > שיתוף חוברת עבודה.

  שים לב כי גירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן שיתוף חוברת עבודה מוסתרים. כך תוכל לעשות זאת.

 3. בתיבת הדו-שיח שיתוף חוברת עבודה, בכרטיסיה עריכה, בחר בתיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד באותו הזמן.

 4. לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 5. תחת מעקב אחר שינויים, לחץ על שמור היסטוריית שינויים למשך ולאחר מכן, בתיבה ימים, הקלד את מספר הימים לשימור היסטוריית השינויים שברצונך לשמור. כברירת מחדל, Excel שומר את היסטוריית שינויים למשך 30 יום ולצמיתות מוחק היסטוריית שינויים המהווה שגילם עולה על מספר ימים זה. אל תשמור את היסטוריית השינויים עבור ארוך יותר מ- 30 יום, הזן מספר גדול מ- 30.

 6. לחץ על אישור ואם אתה מתבקש לשמור את חוברת העבודה, לחץ על אישור כדי לשמור את חוברת העבודה.

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים, ולאחר מכן לחץ על קבל או דחה את השינויים.

  שים לב כי גירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן עקוב אחר שינויים מוסתרים. כך תוכל לעשות זאת.

 2. אם תתבקש לשמור את חוברת העבודה, לחץ על אישור.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת שינויים לקבלה או לדחייה, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי לקבל או לדחות שינויים שבוצעו לאחר תאריך מסוים, בחר בתיבת הסימון מתי, לחץ על מאז תאריך ברשימה מתי ולאחר מכן הקלד את התאריך המוקדם ביותר שעבורו ברצונך לסקור את השינויים.

  • כדי לקבל או לדחות שינויים שבוצעו על-ידי משתמש אחר, בחר בתיבת הסימון מי ולאחר מכן, ברשימה מי, לחץ על שם המשתמש שאת השינויים שלו ברצונך לסקור.

  • כדי לקבל או לדחות שינויים שבוצעו על-ידי כל המשתמשים, נקה את תיבת הסימון מי.

  • כדי לקבל או לדחות שינויים שבוצעו באזור מסוים, בחר בתיבת הסימון היכן ולאחר מכן הקלד את ההפניה לתא של טווח גליון העבודה.

  • כדי לקבל או לדחות שינויים שבוצעו בחוברת העבודה כולה, נקה את תיבת הסימון היכן.

 4. לחץ על אישור ולאחר מכן סקור את המידע אודות כל שינוי בתיבת הדו-שיח קבלה או דחייה של שינויים.

 5. כדי לקבל או לדחות כל אחד מהשינויים, לחץ על קבל או על דחה.

 6. אם תתבקש לבחור ערך עבור תא, לחץ על הערך הרצוי ולאחר מכן לחץ על קבל.

הערות   

 • עליך לקבל או לדחות שינוי כדי שתוכל להתקדם לשינוי הבא.

 • באפשרותך לקבל או לדחות את כל השינויים הנותרים בבת אחת על-ידי לחיצה על קבל הכל או על דחה הכל.

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים, ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

  שים לב כי גירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן עקוב אחר שינויים מוסתרים. כך תוכל לעשות זאת.

 2. כדי לבחור את השינויים שברצונך לראות, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להציג את כל השינויים שסומנו, בחר בתיבת הסימון מתי, לחץ על הכל ברשימה מתי ולאחר מכן נקה את תיבות הסימון מי והיכן.

  • כדי להציג שינויים שבוצעו לאחר תאריך מסוים, בחר בתיבת הסימון מתי, לחץ על מאז תאריך ברשימה מתי ולאחר מכן הקלד את התאריך המוקדם ביותר שעבורו ברצונך להציג שינויים.

  • כדי להציג שינויים שבוצעו על-ידי משתמש ספציפי, בחר בתיבת הסימון מי ולאחר מכן, ברשימה מי, לחץ על שם המשתמש שאת השינויים שלו ברצונך להציג.

  • כדי להציג שינויים שבוצעו בטווח תאים ספציפי, בחר בתיבת הסימון היכן ולאחר מכן הקלד את ההפניה לתא של טווח גליון העבודה.

 3. כדי לציין את האופן שבו ברצונך להציג את השינויים, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי לסמן שינויים בגליון העבודה, בחר בתיבת הסימון סמן שינויים על המסך.

  • כדי ליצור רשימת שינויים בגליון עבודה נפרד, בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגליון חדש כדי להציג את גליון העבודה של ההיסטוריה.

   הערה    תיבת סימון זו תהפוך לזמינה רק לאחר שתפעיל מעקב אחר שינויים ותשמור את הקובץ עם שינוי אחד לפחות הניתן למעקב.

ביטול מעקב אחר שינויים מוביל למחיקה של היסטוריית השינויים. כדי לשמור עותק של מידע זה, בצע את הפעולות הבאות כדי להדפיס את גליון העבודה של ההיסטוריה או להעתיק אותו לחוברת עבודה אחרת:

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים > סמן שינויים.

  שים לב כי גירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן עקוב אחר שינויים מוסתרים. כך תוכל לעשות זאת.

 2. תחת אילו שינויים לסמן, בחר בתיבת הסימון מתי ולאחר מכן ברשימה מתי, לחץ על הכל.

 3. נקה את תיבת הסימון מי ואת תיבת הסימון היכן.

 4. בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש.

 5. לחץ על אישור.

 6. כעת באפשרותך להדפיס, או להעתיק את ההיסטוריה לחוברת עבודה אחרת.

כאשר אתה מסמן שינויים במהלך העבודה, Excel מסמן את כל תיקוני העריכה (כגון שינויים, הוספות ומחיקות) בצבע סימון.

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים, ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

  שים לב כי גירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן עקוב אחר שינויים מוסתרים. כך תוכל לעשות זאת.

 2. בתיבת הדו-שיח סימון שינויים, בחר את תיבת הסימון עקוב אחר שינויים בעת עריכה. בחירה בתיבת סימון זו הופכת את חוברת העבודה למשותפת ומסמנת שינויים שאתה או משתמשים אחרים מבצעים.

 3. תחת אילו שינויים לסמן, בחר בתיבת הסימון מתי ולאחר מכן, ברשימה מתי, לחץ על האפשרות הרצויה לך.

 4. כדי לציין את המשתמשים שעבורם ברצונך לסמן שינויים, בחר בתיבת הסימון מי ולאחר מכן, ברשימה מי, לחץ על האפשרות הרצויה.

 5. כדי לציין את האזור בגליון העבודה שבו ברצונך לסמן שינויים, בחר בתיבת הסימון היכן ולאחר מכן, בתיבה היכן, הקלד את ההפניה לתא של טווח גליון העבודה.

 6. ודא שתיבת הסימון סמן שינויים על המסך נבחרה.

 7. לחץ על אישור. אם תתבקש, שמור את חוברת העבודה.

 8. בגליון העבודה, בצע את השינויים הרצויים לך. שים לב כי לא מתבצע מעקב אחר שינויים מסוימים, כגון עיצוב, וכי ולכן הם אינם מסומנים בצבע סימון.

כאשר אינך מעוניין עוד שהשינויים יהיו מסומנים, באפשרותך לבטל את סימון השינויים.

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים, ולאחר מכן לחץ על סימון שינויים.

  שים לב כי גירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן עקוב אחר שינויים מוסתרים. כך תוכל לעשות זאת.

 2. בתיבת הדו-שיח סימון שינויים, נקה את תיבת הסימון עקוב אחר שינויים בעת עריכה.

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים > סמן שינויים.

  שים לב כי גירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן עקוב אחר שינויים מוסתרים. כך תוכל לעשות זאת.

 2. תחת אילו שינויים לסמן, בחר בתיבת הסימון מתי ולאחר מכן, ברשימה מתי, לחץ על הכל.

 3. נקה את תיבת הסימון מי ואת תיבת הסימון היכן.

 4. בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש.

 5. לחץ על אישור.

 6. בגליון העבודה של ההיסטוריה, לחץ על חיצי הסינון לצד תוויות העמודות כדי לגלות את המידע הרצוי.

הערה    שמירת חוברת העבודה מסתירה את גליון העבודה של ההיסטוריה. כדי להציג את גליון העבודה של ההיסטוריה לאחר השמירה, עליך להציג אותו שוב על-ידי בחירה בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש בתיבת הדו-שיח סימון שינויים.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×