מעבר בין קבוצות שונות של ערכים באמצעות תרחישים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

תרחיש הוא בקבוצת ערכים שמירה ב- Excel, באפשרותך להחליף באופן אוטומטי בגליון העבודה שלך. באפשרותך ליצור ולשמור קבוצות שונות של ערכים כתרחישים ולאחר מכן מעבר בין תרחישים אלה כדי להציג את תוצאות שונות.

אם מספר אנשים יש מידע ספציפי שברצונך להשתמש בתרחישים, באפשרותך איסוף המידע בחוברות עבודה נפרד, ולאחר מכן למזג בתרחישים מחוברות שונים אחת.

לאחר שהוספת את כל בתרחישים שהדרוש לך, באפשרותך ליצור דוח סיכום תרחיש המשלב מידע מתוך כל התרחישים.

תרחישים מנוהלות באמצעות אשף מנהל התרחישים מהקבוצה ' ניתוח מה-אם ' בכרטיסיה ' נתונים '.

קיימים שלושה סוגים של כלי ניתוח מה-אם הכלולים ב- Excel: תרחישים, טבלאות נתוניםוחתירה למטרה. תרחישים וטבלאות נתונים להימשך קבוצות של ערכי הקלט ו- project קדימה כדי לקבוע את התוצאות האפשריות. חתירה למטרה שונה תרחישים וטבלאות נתונים בכך שנדרש תוצאה ופרוייקטים לאחור כדי לקבוע את הערכים האפשריים קלט מפיקים תוצאה זו.

כל תרחיש יכולה להכיל עד 32 ערך משתנה. אם ברצונך לבדוק ערכים יותר מ- 32, הערכים לייצג במשתנה אחד או שניים בלבד, באפשרותך להשתמש טבלאות נתונים. למרות מוגבלת במשתנה אחד או שניים בלבד (אחת עבור תא הקלט שורה) ואחת עבור תא הקלט עמודה, טבלת נתונים באפשרותך לכלול כמה ערכים משתנה שונים ככל שתרצה. תרחיש יכולה להכיל עד 32 ערכים שונים, אך באפשרותך ליצור תרחישים רבים ככל שתרצה.

בנוסף שלושה כלים אלה, תוכל להתקין תוספות שעוזרות לך לבצע ניתוח מה-אם, כגון התוספת Solver. Solver add-in דומה חתירה למטרה, אך הוא יכול להכיל משתנים נוספים. באפשרותך גם ליצור תחזיות באמצעות נקודת האחיזה למילוי ופקודות שונים המובנות ב- Excel. עבור מודלים מתקדמת יותר, באפשרותך להשתמש את התוספת Analysis ToolPak.

נניח שאתה רוצה ליצור תקציב אך אינך בטוח ההכנסות שלך. באמצעות תרחישים, באפשרותך להגדיר ערכים אפשריים שונים עבור ההכנסה ולאחר מכן לעבור בין התרחישים כדי לבצע ניתוח מה-אם.

לדוגמה, נניח לתרחיש תקציב המקרה הגרוע ביותר הוא ההכנסות ברוטו של $50,000 והן עלויות של סחורה שנמכרה $13,200, לצאת מ- $36,800 ברווח גולמי. כדי להגדיר זה בקבוצת ערכים כתרחיש, תחילה תזין את הערכים בגליון עבודה, כפי שמוצג באיור הבא:

תרחיש - הגדרת תרחיש עם שינוי ולהוביל תאים

תאים משתנים הן בעלות ערכים שאתה מקליד, בעוד בתא התוצאה מכיל נוסחה המבוססת על תאים משתנים (באיור זה שתא B4 כולל את הנוסחה = B2-B3).

לאחר מכן להשתמש תיבת הדו-שיח מנהל התרחישים לשמירת ערכים אלה תרחיש. מעבר אל > ניתוח מה-אם > הוסף מנהל התרחישים > הכרטיסיה ' נתונים '.

קבל למנהל תרחיש מתחזית > נתונים? ניתוח "מה-אם"

אשף מנהל התרחישים

בתיבת הדו-שיח שם תרחיש , תן שם התרחיש הגרוע ולהגדיר בתאים B2 ו- B3 הן הערכים לשנות בין תרחישים. אם תבחר תאים משתנים בגליון העבודה שלך לפני הוספת תרחיש, מנהל התרחישים יוסיף באופן אוטומטי את התאים עבורך, אם לא ניתן להקליד אותם באופן ידני, או השתמש בתיבת הדו-שיח בחירת תא משמאל תיבת הדו-שיח שינוי תאים.

הגדרת תרחיש המקרה הגרוע ביותר

הערה: למרות דוגמה זו כוללת שני תאים (B2 ו- B3), משתנים תרחיש יכולה להכיל עד 32 תאים.

הגנה – תוכל גם להגן תרחישי שלך, כך בהגנה מקטע בדוק את האפשרויות הרצויות, או בטל את הסימון אותן אם אינך מעוניין ההגנה.

  • בחר למנוע שינויים כדי למנוע עריכה התרחיש כאשר גליון העבודה מוגן.

  • בחר מוסתר כדי למנוע את הצגת התרחיש כאשר גליון העבודה מוגן.

הערה: אפשרויות אלה חלות רק על גליונות עבודה מוגנים. לקבלת מידע נוסף אודות גליונות עבודה מוגנים, ראה הגנה על גליון עבודה

כעת, נניח תרחיש התקציב שלך המקרה הטוב ביותר הוא ההכנסות ברוטו של $150,000 והן עלויות של סחורה שנמכרה $26,000, לצאת מ- $124,000 ברווח גולמי. כדי להגדיר זה בקבוצת ערכים כתרחיש, תיצור תרחיש אחר, תן לו שם מקרה מיטבי, לספק ערכים שונים עבור תא B2 (150,000) ולאחר תא B3 (26,000). מכיוון שרווח גולמי (תא B4) הוא נוסחה - ההבדל בין ההכנסות (B2) והן עלויות (B3) - לא תשנה בתא B4 עבור תרחיש המקרה הטוב ביותר.

מעבר בין תרחישים

לאחר שתשמור תרחיש, היא זמינה ברשימה של תרחישים שבהם באפשרותך להשתמש בניתוחי מה-אם שלך. בהינתן הערכים באיור הקודם, אם בחרת להציג את תרחיש המקרה הטוב ביותר, בדרך כלל לשנות הערכים בגליון העבודה באופן דומה האיור הבא:

תרחיש המקרה הטוב ביותר

ייתכנו מקרים כאשר יש לך את כל המידע גליון עבודה אחד או הדרושים ליצירת כל בתרחישים שברצונך לשקול בחוברת עבודה אחרת. עם זאת, ייתכן שתרצה לאסוף מידע תרחיש ממקורות אחרים. לדוגמה, נניח שאתה מנסה ליצור תקציב החברה. ייתכן לאיסוף תרחישים מתוך מחלקות שונות, כגון מכירות, משכורות, ייצור, שיווק ו- Legal, מאחר כל אחד ממקורות אלה מכיל מידע שונה לשימוש ביצירת התקציב.

באפשרותך לאסוף תרחישים אלה לתוך גליון עבודה אחד באמצעות הפקודה ' מיזוג '. כל מקור באפשרותך לספק ערכי תאים משתנים רבים או מעטים כרצונך. לדוגמה, ייתכן שתרצה כל מחלקה כדי לספק תחזיות הוצאות, אך עליך רק תחזיות הכנסה מתוך כמה.

כאשר אתה בוחר למזג, יטען מנהל התרחישים של אשף מיזוג תרחיש, אשר יציג את כל גליונות העבודה חוברת העבודה הפעילה, כמו גם המפרט את כל חוברות העבודה אחרים שיהיו לך פתח בזמן. האשף תציין כמה תרחישים ברשותך בכל גליון עבודה מקור שתבחר.

תיבת דו-שיח של תרחישים מיזוג

כאשר אתה אוסף תרחישים שונים ממקורות שונים, עליך להשתמש באותו מבנה התא בכל חוברות העבודה. לדוגמה, ייתכן הכנסה תמיד לעבור בתא B2 ועבור הוצאות ייתכן תמיד בתא B3. אם אתה משתמש מבנים שונים עבור התרחישים ממקורות שונים, ייתכן שיהיה קשה למזג את התוצאות.

עצה: שקול יצירת תרחיש בעצמך ולאחר מכן שליחת עמיתיך עותק של חוברת העבודה המכילה את תרחיש זה. פעולה זו מקלה לוודא כי כל נמצאים בתרחישים מובנה באותו האופן.

כדי להשוות בין מספר תרחישים, באפשרותך ליצור דוח שמסכם אותם באותו עמוד. הדוח יכול להציג את התרחישים זה לצד זה או להציג אותן ב- דוח PivotTable.

הדו-שיח סיכום תרחיש

דוח סיכום תרחיש המבוססים על התרחישים לדוגמה שתי הקודמת בדרך כלל להיראות הפעולות הבאות:

תרחיש סיכום עם הפניות לתאים

תבחין באופן אוטומטי שנוסף רמות קיבוץ עבורך, אשר להרחיב ולכווץ את התצוגה בעת הלחיצה על בוררי שונים.

הערה מופיעה בקצה של דוח הסיכום המסבירה כי העמודה הערכים הנוכחיים מייצג את הערכים של שינוי תאים בזמן שדוח סיכום תרחיש נוצר ולאחר כי התאים שהשתנה עבור כל תרחיש מסומן באפור.

הערות: 

  • כברירת מחדל, דוח הסיכום לזיהוי הפניות לתאים תאים משתנים ותאים התוצאה. אם אתה יוצר טווחים בעלי שם עבור התאים לפני הפעלת דוח הסיכום, הדוח יכיל את השמות במקום בהפניות לתאים.

  • דוחות תרחיש לא מחושבות מחדש באופן אוטומטי. אם תשנה את הערכים של תרחיש, שינויים אלה לא יופיעו בדוח סיכום קיים, אך יופיעו אם תיצור דוח סיכום חדשה.

  • אינך זקוק לתאי תוצאות כדי ליצור דוח סיכום תרחיש, אך אתה זקוק להם עבור דוח PivotTable של תרחיש.

תרחיש סיכום עם טווחים בעלי שם
תרחיש עם טווחים בעלי שם

דוח PivotTable תרחיש

דוח PivotTable תרחיש

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- קהילת Tech Community עבור Excel, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- User Voice עבור Excel.

למידע נוסף

טבלאות נתונים

חתירה למטרה

מבוא לניתוח 'מה-אם'

הגדרה ופתרון של בעיה באמצעות Solver

שימוש ב- Analysis ToolPak כדי לבצע ניתוח נתונים מורכבים

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

חיפוש ותיקון שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ב- Excel עבור Windows

קיצורי מקלדת ב- Excel עבור Mac

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×