מעבר בין קבוצות שונות של ערכים באמצעות תרחישים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תרחיש הוא בקבוצת ערכים שמירה ב- Excel, באפשרותך להחליף באופן אוטומטי בגליון העבודה שלך. באפשרותך ליצור ולשמור קבוצות שונות של ערכים כתרחישים ולאחר מכן מעבר בין תרחישים אלה כדי להציג את תוצאות שונות.

אם לאנשים שונים יש מידע ספציפי שבו ברצונך להשתמש בתרחישים, באפשרותך לאסוף את המידע בחוברות עבודה שונות ולאחר מכן למזג את התרחישים מהחוברות השונות בחוברת עבודה אחת.

לאחר שאספת את כל התרחישים הדרושים, באפשרותך ליצור דוח סיכום תרחיש המשלב מידע מכל התרחישים.

תרחישים מנוהלות באמצעות אשף מנהל התרחישים מהקבוצה ' ניתוח מה-אם ' בכרטיסיה ' נתונים '.

קיימים שלושה סוגים של כלי ניתוח מה-אם הכלולים ב- Excel: תרחישים, טבלאות נתוניםוחתירה למטרה. תרחישים וטבלאות נתונים להימשך קבוצות של ערכי הקלט ו- project קדימה כדי לקבוע את התוצאות האפשריות. חתירה למטרה שונה תרחישים וטבלאות נתונים בכך שנדרש תוצאה ופרוייקטים לאחור כדי לקבוע את הערכים האפשריים קלט מפיקים תוצאה זו.

כל תרחיש יכולה להכיל עד 32 ערך משתנה. אם ברצונך לבדוק ערכים יותר מ- 32, הערכים לייצג במשתנה אחד או שניים בלבד, באפשרותך להשתמש טבלאות נתונים. למרות מוגבלת במשתנה אחד או שניים בלבד (אחת עבור תא הקלט שורה) ואחת עבור תא הקלט עמודה, טבלת נתונים באפשרותך לכלול כמה ערכים משתנה שונים ככל שתרצה. תרחיש יכולה להכיל עד 32 ערכים שונים, אך באפשרותך ליצור תרחישים רבות ככל שתרצה.

בנוסף שלושה כלים אלה, תוכל להתקין תוספות שעוזרות לך לבצע ניתוח מה-אם, כגון התוספת Solver. Solver add-in דומה חתירה למטרה, אך הוא יכול להכיל משתנים נוספים. באפשרותך גם ליצור תחזיות באמצעות נקודת האחיזה למילוי ופקודות שונים המובנות ב- Excel. עבור מודלים מתקדמת יותר, באפשרותך להשתמש את התוספת Analysis ToolPak.

נניח כי ברצונך ליצור תקציב, אך אינך בטוח ההכנסות שלך. באמצעות תרחישים, באפשרותך להגדיר ערכים אפשריים שונים עבור ההכנסה ולאחר מכן לעבור בין התרחישים כדי לבצע ניתוח מה-אם.

לדוגמה, נניח שהתרחיש הגרוע ביותר לתקציב הוא הכנסות ברוטו של 50,000$ ועלות מכר של 13,200$, כך שהרווח ברוטו הוא 36,800$. כדי להגדיר קבוצה זו של ערכים בתור תרחיש, יש להזין תחילה את הערכים בגליון עבודה, כמוצג באיור הבא:

תרחיש - הגדרת תרחיש עם שינוי ולהוביל תאים

תאים משתנים בעלי ערכים שאתה מקליד, בעוד בתא התוצאה מכיל נוסחה המבוססת על התאים שינוי (באיור זה שתא B4 כולל את הנוסחה = B2-B3).

לאחר מכן להשתמש תיבת הדו-שיח מנהל התרחישים לשמירת ערכים אלה תרחיש. מעבר אל הכרטיסיה נתונים > ניתוח מה-אם > מנהל התרחישים > הוסף.

קבלת למנהל תרחיש מנתונים > תחזית? ניתוח "מה-אם"

אשף מנהל התרחישים

בתיבת הדו-שיח שם תרחיש , תן שם התרחיש הגרוע ולהגדיר בתאים B2 ו- B3 הן הערכים לשנות בין תרחישים. אם תבחר תאים משתנים בגליון העבודה שלך לפני הוספת תרחיש, מנהל התרחישים יוסיף באופן אוטומטי את התאים עבורך, אם לא ניתן להקליד אותם באופן ידני, או השתמש בתיבת הדו-שיח בחירת תא משמאל תיבת הדו-שיח שינוי תאים.

הגדרת תרחיש המקרה הגרוע ביותר

הערה: למרות דוגמה זו כוללת שני תאים (B2 ו- B3), משתנים תרחיש יכולה להכיל עד 32 תאים.

הגנה – תוכל גם להגן תרחישי שלך, כך בהגנה מקטע בדוק את האפשרויות הרצויות, או בטל את הסימון אותן אם אינך מעוניין ההגנה.

  • בחר למנוע שינויים כדי למנוע עריכה התרחיש כאשר גליון העבודה מוגן.

  • בחר מוסתר כדי למנוע את הצגת התרחיש כאשר גליון העבודה מוגן.

הערה: אפשרויות אלה חלות רק על גליונות עבודה מוגנים. לקבלת מידע נוסף אודות גליונות עבודה מוגנים, ראה הגנה על גליון עבודה

כעת, נניח תרחיש התקציב שלך המקרה הטוב ביותר הוא ההכנסות ברוטו של $150,000 והן עלויות של סחורה שנמכרה $26,000, לצאת מ- $124,000 ברווח גולמי. כדי להגדיר זה בקבוצת ערכים כתרחיש, תיצור תרחיש אחר, תן לו שם מקרה מיטבי, לספק ערכים שונים עבור תא B2 (150,000) ולאחר תא B3 (26,000). מכיוון שרווח גולמי (תא B4) הוא נוסחה - ההבדל בין ההכנסות (B2) והן עלויות (B3) - לא תשנה בתא B4 עבור תרחיש המקרה הטוב ביותר.

מעבר בין תרחישים

לאחר שתשמור תרחיש, היא זמינה ברשימה של תרחישים שבהם באפשרותך להשתמש בניתוחי מה-אם שלך. בהינתן הערכים באיור הקודם, אם בחרת להציג את תרחיש המקרה הטוב ביותר, בדרך כלל לשנות הערכים בגליון העבודה באופן דומה האיור הבא:

תרחיש המקרה הטוב ביותר

ייתכנו מקרים כאשר יש לך את כל המידע גליון עבודה אחד או הדרושים ליצירת כל בתרחישים שברצונך לשקול בחוברת עבודה אחרת. עם זאת, ייתכן שתרצה לאסוף מידע תרחיש ממקורות אחרים. לדוגמה, נניח שאתה מנסה ליצור תקציב חברה. ייתכן לאיסוף תרחישים מתוך מחלקות שונות, כגון מכירות, משכורות, ייצור, שיווק ו- Legal, מכיוון שכל אחת מקורות אלה כוללת מידע שונה לשימוש ביצירת התקציב.

באפשרותך לאסוף תרחישים אלה בגליון עבודה אחד באמצעות הפקודה מזג. כל מקור יכול לספק כמה ערכי תא משתנים שתרצה. לדוגמה, אולי תרצה שכל מחלקה תספק תחזיות הוצאות, אך בפועל תזדקק לתחזיות מחלק מהן בלבד.

כאשר אתה בוחר למזג, יטען מנהל התרחישים של אשף מיזוג תרחיש, אשר יציג את כל גליונות העבודה חוברת העבודה הפעילה, כמו גם המפרט את כל חוברות העבודה אחרים שיהיו לך פתח בזמן. האשף תציין כמה תרחישים ברשותך בכל גליון עבודה מקור שתבחר.

תיבת דו-שיח של תרחישים מיזוג

בעת איסוף תרחישים שונים ממקורות שונים, יש להשתמש באותו מבנה תאים בכל חוברת עבודה. לדוגמה, 'הכנסות' תמיד יופיעו בתא B2 ו'הוצאות' תמיד יופיעו בתא B3. אם תשתמש במבנים שונים עבור התרחישים ממקורות שונים, ייתכן שתתקשה למזג את התוצאות.

עצה: שקול תחילה ליצור תרחיש בעצמך ולאחר מכן לשלוח לעמיתיך עותק של חוברת העבודה המכילה את התרחיש. פעולה זו תסייע להבטיח שכל התרחישים יהיו בנויים באותה צורה.

כדי להשוות בין מספר תרחישים, באפשרותך ליצור דוח מסכמת אותם באותו עמוד. הדוח יכול להציג את התרחישים זה לצד זה או להציג אותן ב- דוח PivotTable.

הדו-שיח סיכום תרחיש

דוח סיכום תרחיש המבוססים על תרחישים שני בדוגמה הקודמת בדרך כלל להיראות הפעולות הבאות:

תרחיש סיכום עם הפניות לתאים

תבחין באופן אוטומטי שנוסף רמות קיבוץ עבורך, אשר להרחיב ולכווץ את התצוגה בעת הלחיצה על בוררי שונים.

הערה מופיעה בקצה של דוח הסיכום המסבירה כי העמודה הערכים הנוכחיים מייצג את הערכים של שינוי תאים בזמן שדוח סיכום תרחיש נוצר ולאחר כי התאים שהשתנה עבור כל תרחיש מסומן באפור.

הערות: 

  • כברירת מחדל, דוח הסיכום לזיהוי הפניות לתאים תאים משתנים ותאים התוצאה. אם אתה יוצר טווחים בעלי שם עבור התאים לפני הפעלת דוח הסיכום, הדוח יכיל את השמות במקום בהפניות לתאים.

  • דוחות תרחישים אינם מחושבים מחדש באופן אוטומטי. אם תשנה את הערכים של תרחיש כלשהו, שינויים אלה לא יוצגו בדוח סיכום קיים. עם זאת, הם יופיעו אם תיצור דוח סיכום חדש.

  • אינך זקוק לתאי תוצאות כדי ליצור דוח סיכום תרחיש, אך אתה זקוק להם עבור דוח PivotTable של התרחיש.

תרחיש סיכום עם טווחים בעלי שם
תרחיש עם טווחים בעלי שם


דוח PivotTable תרחיש
דוח PivotTable תרחיש

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

טבלאות נתונים

חתירה למטרה

מבוא לניתוח "מה-אם"

הגדרה ופתרון של בעיה באמצעות Solver

השתמש Analysis ToolPak כדי לבצע ניתוח נתונים מורכבים

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

חיפוש ותיקון שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ב- Excel for Windows

קיצורי מקשים ב- Excel for Mac

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×