מעבר בין ממשקי המשתמש של Skype for Business ושל לקוח Lync

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עבור ארגוני Skype for Business Online, באפשרותך להשתמש ב- Powershell מרוחק ב- Office 365 כדי לאפשר למשתמשי Skype for Business להשתמש בממשק המשתמש של לקוח Skype for Business או Skype for Business (Lync)‎. לפי הגדרת ברירת המחדל, המשתמשים ישתמשו בממשק המשתמש של לקוח Skype for Business. אם אתה מעדיף להשתמש בחוויית לקוח Lync, באפשרותך לנהל את אופן הפעולה של לקוח ההפעלה הראשונה כדי להציג את ממשק המשתמש של Lync בהתאם לשלבים המפורטים בהמשך נושא זה.

הערה: חוויית לקוח Lync 2013 אינה אפשרית עבור גירסאות לקוח Skype for Business 2016. לפני שתנסה לקבוע את תצורת הלקוח שלך להשתמש בלקוח Lync 2013, בדוק את גירסת הלקוח כדי לוודא שאינה מתחילה במספר 16; לדוגמה: ‎16.x.x.x.‎

עצה: אם ברצונך להחליף בקלות את ממשק המשתמש ואינך מעוניין לבצע פעולות ידניות, עיין במרכז ההורדות של Microsoft עבור קובץ script של PowerShell כדי להקל עליך.

החלפת ממשק המשתמש של Skype for Business עבור המשתמשים

במודול Windows PowerShell עבור Skype for Business Online מאפשר לך ליצור הפעלה מרוחקת של Windows PowerShell המתחבר ל- Skype for Business Online. ניתן להוריד ממרכז ההורדות של Microsoft בחלק מודול Windows PowerShell עבור Skype for Business Onlineמודול זה, נתמך רק במחשבים של 64 סיביות. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת התצורה של המחשב שלך עבור Skype for Business Online ניהול.

חשוב: הגדרת מדיניות Global להחלפת ממשק המשתמש לא תחול על משתמש שכבר חלה עליו מדיניות מותאמת אישית. כדי שתוכל לשנות את ממשק המשתמש, יהיה עליך להריץ זאת עבור כל משתמש שחלה עליו מדיניות מותאמת אישית:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

זהירות: מדיניות ClientPolicyEnableSkypeUI תחליף את הגדרת המדיניות המותאמת אישית הקיימת עבור המשתמש.

כדי לאפשר לכל המשתמשים בארגון להשתמש בלקוח Skype for Business, פתח את Remote PowerShell והקלד:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

אם הגדרת את המדיניות נכון, תראה:

PowerShell:‏ SkypeUIEnabled

כדי לאפשר לכל המשתמשים בארגון להשתמש בלקוח Skype for Business (Lync)‎, פתח את Remote PowerShell והקלד:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

אם הגדרת את המדיניות נכון, תראה:

PowerShell: ‏SkypeUIDisabled

כדי לאפשר למשתמש יחיד בארגון להשתמש בלקוח Skype for Business, פתח את Remote PowerShell והקלד:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

אם הגדרת את המדיניות נכון, תראה:

Skype for Business Online - הפעלת ממשק משתמש

כדי לאפשר למשתמש יחיד בארגון להשתמש בלקוח Skype for Business (Lync)‎, פתח את Remote PowerShell והקלד:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

אם הגדרת את המדיניות נכון, תראה:

Skype for Business Online - ממשק משתמש לא זמין

כדי לאפשר למשתמשים מרובים בארגון להשתמש בלקוח Skype for Business, פתח את Remote PowerShell והקלד:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

כדי לאפשר למשתמשים מרובים בארגון להשתמש בלקוח Skype for Business (Lync)‎, פתח את Remote PowerShell והקלד:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

כדי לאפשר לקבוצת משתמשים בארגון להשתמש בלקוח Skype for Business, פתח את Remote PowerShell והקלד:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

כדי לאפשר לקבוצת משתמשים בארגון להשתמש בלקוח Skype for Business (Lync)‎, פתח את Remote PowerShell והקלד:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

הערות: שם המשתמש הוא שם חשבון המשתמש שאליו יש להקצות את המדיניות. ניתן להזין את שם חשבון המשתמש באחת התבניות הבאות:

 • כתובת SIP של המשתמש

 • השם הראשי של המשתמש (UPN) של המשתמש

 • תחום\שם משתמש של המשתמש

 • שם התצוגה של המשתמש ב- Active Directory

שימוש ב- Windows PowerShell לניהול Lync Online

הגדרות המדיניות של Skype for Business Online

טבלה זו מציגה את חוויית המשתמש כשהמדיניות חלה לראשונה על המשתמשים:

הגדרת מדיניות ניהול

ממשק המשתמש מוצג

המדיניות אינה מוגדרת.

המשתמש ימשיך להשתמש בממשק המשתמש של לקוח Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

המשתמש ימשיך להשתמש בממשק המשתמש של לקוח Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

המשתמש יתבקש לעבור לממשק המשתמש של לקוח Skype for Business (Lync)‎. הוא יכול לבצע את המעבר מאוחר יותר.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

המשתמש ישתמש בממשק המשתמש של לקוח Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

המשתמש יתבקש לעבור לממשק המשתמש של לקוח Skype for Business (Lync)‎. מנהל מערכת יוכל לשנות בעתיד את ההגדרה שתעביר אותו לממשק המשתמש של לקוח Skype for Business.

טבלה זו מציגה את חוויית המשתמש כשהמדיניות משתנה:

הגדרת מדיניות ניהול

ממשק המשתמש של Skype for Business (Lync)‎

ממשק המשתמש של Skype for Business

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

המשתמש יתבקש לעבור לממשק המשתמש של לקוח Skype for Business.

המשתמש ימשיך להשתמש בממשק המשתמש של לקוח Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

המשתמש ימשיך להשתמש בממשק Skype for Business (Lync)‎.

המשתמש יתבקש לעבור לממשק המשתמש של לקוח Skype for Business (Lync)‎.

המדיניות אינה מוגדרת.

המשתמשים לעולם לא יראו את ממשק המשתמש של לקוח Skype for Business (Lync)‎ אם המדיניות אינה מוגדרת. הם ישתמשו תמיד בממשק המשתמש של לקוח Skype for Business.

המשתמש ימשיך להשתמש בממשק המשתמש של לקוח Skype for Business.

טבלה זו מציגה את כל פריטי המדיניות המותאמים אישית הזמינים של Online. קיימים פריטי מדיניות מדיניות חדשים שנוצרו כדי לספק למנהלי מערכת את הגמישות בשימור המדיניות המותאמת אישית הישנה בעת המעבר בין דגלי EnableSkypeUI. השתמש ברכיבי ה- cmdlet לעיל כדי להעניק את אחד מפריטי המדיניות שלהלן למשתמשים שלך.

שם מדיניות

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

False

כדי להתחיל בעבודה עם Windows PowerShell, עיין נושאים אלה:

אופני פעולה של לקוח הפעלה ראשונה

כברירת מחדל, כאשר משתמשים מפעילים את Skype for Business בפעם הראשונה, הם יראו תמיד את ממשק המשתמש של Skype for Business - גם אם בחרת את חוויית לקוח Lync על-ידי הגדרת מדיניות הלקוח לחוויית לקוח Lync ( Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) כפי שתואר קודם לכן. לאחר מספר דקות, המשתמשים יתבקשו לעבור למצב Lync.

אם ברצונך להציג את ממשק המשתמש של Lync כאשר משתמשים מפעילים את לקוח Skype for Business בפעם הראשונה, בצע את השלבים הבאים לפני הפעלת הלקוח בפעם הראשונה לאחר העדכון:

 1. בצע את השלבים לעיל בנושא זה ואשר שמדיניות הלקוח מוגדרת כדי להפוך את ממשק המשתמש של Skype for Business ללא זמין.

 2. עדכן את רישום המערכת במחשב המשתמש. עליך לבצע פעולה זו לפני שהמשתמשים בפעם הראשונה מפעילים את לקוח Skype for Business, ועליך לעשות זאת פעם אחת בלבד. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן ליצור אובייקט מדיניות קבוצתית כדי לעדכן את הרישום במחשב מצורף לתחום, עיין בסעיף בהמשך הנושא.

  במפתח [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   , צור ערך בינארי חדש.

  שם הערך מוכרח להיות EnableSkypeUI   , ונתוני הערך מוכרחים להיות מוגדרים ל- 00 00 00 00   .

  המפתח אמור להיראות כך:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  ‎"CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  ‎"CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  ‎"CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  ‎"EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

ממשק המשתמש של Lync יוצג כעת כאשר משתמשים יפעילו את לקוח Skype for Business בפעם הראשונה.

ערכת הלימוד של שליטה בתצוגת מסך הפתיחה

כאשר משתמשים פותחים את לקוח Skype for Business, אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל הוא הצגת מסך פתיחה הכולל 7 עצות מהירות שרוב האנשים מבקשים. באפשרותך לבטל את תצוגת מסך הפתיחה אך עדיין לאפשר למשתמשים לגשת לערכת הלימוד על-ידי הוספת ערך הרישום הבא במחשב הלקוח:

במפתח [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   , צור DWORD (32-bit) Value    חדש. שם הערך    מוכרח להיות IsBasicTutorialSeenByUser   , ונתוני הערך    מוכרחים להיות מוגדרים ל- 1   .

המפתח אמור להיראות כך:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

ביטול ערכת הלימוד של הלקוח

אם אינך מעוניין שהמשתמשים שלך יוכלו לגשת לערכת הלימוד, באפשרותך לבטל את ערכת הלימוד של הלקוח באמצעות ערך הרישום הבא:

במפתח [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   , צור DWORD (32-bit) Value    חדש. שם הערך    מוכרח להיות TutorialFeatureEnabled   , ונתוני הערך    מוכרחים להיות מוגדרים ל- 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

באפשרותך להפעיל שוב את ערכת הלימוד על-ידי הגדרת ערך הנתונים    ל- 1   .

יצירת אובייקט מדיניות קבוצתית כדי לשנות את הרישום במחשב המצורף לתחום

עדכון הרישום להצגת חוויית לקוח Lync בפעם הראשונה שמשתמש מפעיל את לקוח Skype for Business צריך להתבצע פעם אחת בלבד. אם אתה משתמש באובייקט מדיניות קבוצתית (GPO) כדי לעדכן את הרישום, עליך להגדיר את האובייקט כדי ליצור ערך חדש במקום לעדכן את נתוני הערך. כאשר GPO מוחל, אם הערך החדש אינו קיים, GPO ייצור אותו ויגדיר את ערך הנתונים ל- 0.

ההליך הבא מתאר כיצד לשנות את הרישום כך שחוויית לקוח Lync תוצג בפעם הראשונה שמשתמש יפעיל את Skype for Business. באפשרותך גם להשתמש בהליך זה כדי לעדכן את הרישום כדי להפוך את ערכת הלימוד של מסך הפתיחה ללא זמינה כפי שתואר קודם לכן.

כדי ליצור את המדיניות הקבוצתית

 1. הפעל את מסוף ניהול מדיניות קבוצתית.

  לקבלת מידע אודות אופן השימוש את מסוף הניהול של מדיניות קבוצתית, ראה מסוף ניהול המדיניות הקבוצתית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקטי מדיניות קבוצתית ובחר חדש בתפריט.

 3. בתיבת הדו-שיח GPO חדש, הזן שם עבור ה- GPO, לדוגמה, MakeLyncDefaultUI, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ה- GPO החדש שיצרת זה עתה ובחר ערוך מהתפריט.

 5. בעורך ניהול מדיניות קבוצתית, הרחב אתתצורת משתמש, הרחב את העדפות, הרחב את הגדרות Windowsולאחר מכן בחר את הצומת רישום.

 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצומת רישום ולאחר מכן בחר חדש > פריט רישום.

 7. בתיבת הדו-שיח מאפייני רישום חדש, עדכן את האפשרויות הבאות:

  שדה

  ערך לבחירה או הזנה

  פעולה

  יצירה

  Hive

  HKEY_CURRENT_USER

  נתיב המפתח

  Software\Microsoft\Office\Lync

  שם ערך

  EnableSkypeUI

  סוג ערך

  REG_BINARY

  נתוני ערך

  00000000

 8. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים ולאחר מכן סגור את GPO.

לאחר מכן, יהיה עליך לקשר את ה- GPO שיצרת לקבוצת המשתמשים שברצונך להקצות להם את המדיניות, כגון OU.

כדי להשתמש המדיניות הקבוצתית כדי להקצות את מדיניות

 1. במסוף ניהול המדיניות הקבוצתית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ה- OU שברצונך להקצות לו את המדיניות ולאחר מכן בחר קשר ל- GPO קיים.

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת GPO, בחר את ה- GPO שיצרת ולאחר מכן בחר אישור.

 3. במחשב המשתמש של היעד, פתח שורת פקודה והקלד את הפקודה הבאה:

  gpupdate /target:user   

  ההודעה "עדכון מדיניות ..." מוצגת בעת החלת ה- GPO. לאחר שהתהליך הושלם, ההודעה "עדכון מדיניות המשתמש הושלם בהצלחה" מוצגת.

 4. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה:

  gpresult /r   

  אתה אמור לראות את ההודעה "אובייקטי מדיניות קבוצתית מוקצים" עם שם ה- GPO שיצרת מוצגת להלן.

באפשרותך גם לוודא שה- GPO עדכן בהצלחה את הרישום במחשב משתמש על-ידי בחינת הרישום. פתח את עורך הרישום ונווט אל המפתח [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . אם ה- GPO עדכן בהצלחה את הרישום, תראה ערך בשם EnableSkypeUI בעל ערך של 0.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×