מספרי גירסאות וגירסאות Build של הפצות ערוצי עדכון

עדכון אחרון: 12 בדצמבר 2017

עבור כל מהדורה של ערוצי עדכון של Microsoft, יש גירסה ומספר גירסת Build שהוקצו לה. הטבלה הבאה מפרטת את הגירסה הנתמכת ואת מספר גירסת ה- Build העדכנית ביותר עבור כל ערוץ עדכון. גירסאות של ערוצי עדכונים שאינן מופיעות בטבלה אינן נתמכות עוד. לדוגמה, גירסה 1604 של ערוץ שוטף אינה נתמכת עוד.

ערוץ

גירסה

גירסת Build

תאריך הפצה

ערוץ חודשי

(לשעבר ערוץ שוטף)

1711

8730.2127

12 בדצמבר 2017

ערוץ חצי-שנתי (ייעודי)

(לשעבר הפצה ראשונה עבור ערוץ דחוי)

1708

8431.2131

12 בדצמבר 2017

נדחה1

1705

8201.2213

12 בדצמבר 2017

נדחה1,2

1701

7766.2130

12 בדצמבר 2017

1ערוץ דחוי ייקרא ערוץ חצי-שנתי החל מינואר 2018.

2 קיימות שתי גירסאות של ערוץ דחוי שיש בהן תמיכה. גירסה 1705 מכילה תכונות חדשות יותר ונתמכת עד יולי 2018. גירסה 1701 נתמכת רק עד ינואר 2018.

לקבלת רשימה מלאה של מהדורות ערוצי עדכון, עיין בטבלאות הבאות:

כדי לראות אילו תכונות, עדכוני אבטחה או עדכונים שאינם קשורים לאבטחה כלולים במהדורה ספציפית של ערוץ עדכון, ראה מהדורות ערוצי עדכון של לקוח Office 365.

גירסאות ומספרי גירסאות Build אלה חלים על לקוחות Office 365 הבאים:

 • Office 365 ProPlus

 • Office 365 Business

 • Visio Pro for Office 365

 • לקוח שולחן העבודה של Project Online

Office 365 Business היא הגירסה של Office הכוללת כמה תוכניות של Office 365, כגון Business Premium.

פרטי גירסאות וגירסאות Build של מהדורות ערוצי עדכון

לכל ערוץ עדכון ש- Microsoft מפיצה יש גירסה ומספר גירסת Build שהוקצו לו. בשתי הטבלאות הבאות מופיעה רשימה מלאה של מהדורות ערוצי עדכון, האחת לפי תאריך הפצה והשניה לפי גירסה.

פרטי גירסה וגירסת Build, לפי תאריך הפצה

הטבלה הבאה מספקת רשימה של מספרי גירסאות וגירסאות Build עבור כל מהדורת ערוץ עדכון. הטבלה מסודרת לפי תאריך הפצה, כאשר תאריך ההפצה העדכני ביותר מופיע בראש. כדי לראות מידע זה מסודר לפי מספר גירסה, עיין בטבלה שלאחר מכן. מספר הגירסה וגירסת ה- Build בטקסט מודגש מציין את מספר הגירסה וגירסת ה- Build העדכני ביותר עבור ערוץ מסוים זה.

לפי תאריך הפצה

תאריך הפצה

ערוץ חודשי

(לשעבר ערוץ שוטף)

ערוץ חצי-שנתי (ייעודי)

(לשעבר הפצה ראשונה עבור ערוץ דחוי)

ערוץ דחוי

12 בדצמבר 2017

גירסה 1711 (גירסת Build מס'‏ 8730.2127)

גירסה 1708 (גירסת Build מס'‏ 8431.2131)

 • גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2213)

 • גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2130)

6 בדצמבר 2017

גירסה 1711 (גירסת Build מס'‏ 8730.2122)

לא ישים

לא ישים

27 בנובמבר 2017

גירסה 1710 (גירסת Build‏ מס' 8625.2139)

לא ישים

לא ישים

24 בנובמבר 2017

לא ישים

לא ישים

גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2209)

20 בנובמבר 2017

גירסה 1710 (גירסת Build‏ מס' 8625.2132)

לא ישים

לא ישים

14 בנובמבר 2017

גירסה 1710 (גירסת Build‏ מס' 8625.2127)

גירסה 1708 (גירסת Build מס'‏ 8431.2110)

 • גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2207)

 • גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2122)

2 בנובמבר, 2017

גירסה 1710 (גירסת Build‏ מס' 8625.2121)

לא ישים

לא ישים

25 באוקטובר 2017

גירסה 1709 (גירסת Build‏ מס' 8528.2147)

לא ישים

לא ישים

16 באוקטובר 2017

גירסה 1709 (גירסת Build‏ מס' 8528.2139)

לא ישים

לא ישים

10 באוקטובר 2017

גירסה 1708 (גירסת Build מס'‏ 8431.2107)

גירסה 1708 (גירסת Build מס'‏ 8431.2107)

 • גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2200)

 • גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2119)

4 באוקטובר, 2017

גירסה 1708 (גירסת Build מס'‏ 8431.2094)

לא ישים

לא ישים

18 בספטמבר 2017

גירסה 1708 (גירסת Build מס'‏ 8431.2079)

לא ישים

לא ישים

12 בספטמבר 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2107)

גירסה 1708 (גירסת Build מס'‏ 8431.2079)

 • גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2193)

 • גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2116)

29 באוגוסט 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2096)

לא ישים

לא ישים

24 באוגוסט 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2087)

לא ישים

לא ישים

18 באוגוסט 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2076)

לא ישים

לא ישים

11 באוגוסט 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2073)

לא ישים

לא ישים

8 באוגוסט 2017

לא ישים

גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2171)

לא ישים

7 באוגוסט 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2070)

לא ישים

לא ישים

31 ביולי 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2062)

לא ישים

לא ישים

28 ביולי 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2059)

לא ישים

לא ישים

27 ביולי 2017

גירסה 1707 (גירסת Build מס'‏ 8326.2058)

גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2158)

 • גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2099)

 • גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2154)

19 ביולי 2017

גירסה 1706 (גירסת Build מס'‏ 8229.2103)

לא ישים

לא ישים

13 ביולי 2017

גירסה 1706 (גירסת Build מס'‏ 8229.2086)

גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2136)

 • גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2096)

 • גירסה 1609 (גירסת Build‏ 7369.2151)

28 ביוני 2017

גירסה 1706 (גירסת Build מס'‏ 8229.2073)

לא ישים

לא ישים

13 ביוני 2017

גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2102)

גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2102)

 • גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2092)

 • גירסה 1609 (גירסת Build‏ 7369.2139)

7 ביוני 2017

גירסה 1705 (גירסת Build מס'‏ 8201.2075)

לא ישים

לא ישים

1 ביוני 2017

גירסה 1704 (גירסת Build מס'‏ 8067.2157)

לא ישים

לא ישים

18 במאי 2017

גירסה 1704 (גירסת Build מס'‏ 8067.2115)

לא ישים

לא ישים

9 במאי 2017

גירסה 1703 (גירסת Build מס'‏ 7967.2161)

גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2084)

 • גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2130)

 • גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2150)

21 באפריל 2017

גירסה 1703 (גירסת Build מס'‏ 7967.2139)

לא ישים

לא ישים

11 באפריל 2017

גירסה 1702 (גירסת Build מס'‏ 7870.2038)

גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2076)

 • גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2127)

 • גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2145)

27 במרץ 2017

גירסה 1702 (גירסת Build מס'‏ 7870.2031)

לא ישים

לא ישים

14 במרץ 2017

גירסה 1702 (גירסת Build מס'‏ 7870.2024)

גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2071)

 • גירסה 1609 (גירסת Build‏ 7369.2120)

 • גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2140)

9 במרץ 2017

גירסה 1702 (גירסת Build מס'‏ 7870.2020)

לא ישים

לא ישים

23 בפברואר 2017

גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2060)

לא ישים

לא ישים

22 בפברואר 2017

לא ישים

גירסה 1701 (גירסת Build מס'‏ 7766.2060)

 • גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2118)

 • גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2136)

31 בינואר 2017

גירסה 1612 (גירסת Build מס'‏ 7668.2074)

לא ישים

לא ישים

25 בינואר 2017

גירסה 1612 (גירסת Build מס'‏ 7668.2066)

לא ישים

לא ישים

10 בינואר 2017

לא ישים

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2102)

 • גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2117)

 • גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2105)

4 בינואר 2017

גירסה 1611 (גירסת Build מס'‏ 7571.2109)

לא ישים

לא ישים

13 בדצמבר 2016

גירסה 1611 (גירסת Build מס'‏ 7571.2075)

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2095)

 • גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2115)

 • גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2098)

6 בדצמבר 2016

גירסה 1611 (גירסת Build מס'‏ 7571.2072)

לא ישים

לא ישים

10 בנובמבר 2016

גירסה 1610 (גירסת Build מס'‏ 7466.2038)

לא ישים

לא ישים

8 בנובמבר 2016

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2055)

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2055)

 • גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2105)

 • גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2088)

2 בנובמבר 2016

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2054)

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2054)

לא ישים

11 באוקטובר 2016

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2038)

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2038)

 • גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2092)

 • גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2081)

4 באוקטובר 2016

גירסה 1609 (גירסת Build מס'‏ 7369.2024)

לא ישים

לא ישים

26 בספטמבר 2016

גירסה 1608 (גירסת Build‏ מס' 7341.2035)

לא ישים

לא ישים

21 בספטמבר 2016

גירסה 1608 (גירסת Build‏ מס' 7341.2032)

לא ישים

לא ישים

13 בספטמבר 2016

גירסה 1607 (גירסת Build מס'‏ 7167.2060)

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2084)

 • גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2071)

 • גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1090)

6 בספטמבר 2016

גירסה 1607 (גירסת Build מס'‏ 7167.2055)

לא ישים

לא ישים

31 באוגוסט 2016

גירסה 1607 (גירסת Build מס'‏ 7167.2047)

לא ישים

לא ישים

16 באוגוסט 2016

גירסה 1607 (גירסת Build מס'‏ 7167.2040)

לא ישים

לא ישים

9 באוגוסט 2016

גירסה 1606 (גירסת Build מס'‏ 7070.2036)

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2076)

 • גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2063)

 • גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1087)

26 ביולי 2016

גירסה 1606 (גירסת Build מס'‏ 7070.2033)

לא ישים

לא ישים

21 ביולי 2016

לא ישים

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2069)

לא ישים

20 ביולי 2016

גירסה 1606 (גירסת Build מס'‏ 7070.2028)

לא ישים

לא ישים

12 ביולי 2016

גירסה 1606 (גירסת Build מס'‏ 7070.2026)

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2066)

 • גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2056)

 • גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1085)

5 ביולי 2016

גירסה 1606 (גירסת Build מס'‏ 7070.2022)

לא ישים

לא ישים

30 ביוני 2016

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2063)

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2063)

לא ישים

14 ביוני 2016

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2058)

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2058)

 • גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2048)

 • גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1082)

7 ביוני 2016

לא ישים

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2047)

לא ישים

6 ביוני 2016

גירסה 1605 (גירסת Build מס'‏ 6965.2053)

לא ישים

לא ישים

23 במאי 2016

גירסה 1604 (גירסת Build מס'‏ 6868.2067)

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2042)

לא ישים

10 במאי 2016

גירסה 1604 (גירסת Build מס'‏ 6868.2062)

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2037)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1078)

4 במאי 2016

גירסה 1604 (גירסת Build מס'‏ 6868.2060)

לא ישים

לא ישים

3 במאי 2016

לא ישים

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2033)

לא ישים

28 באפריל 2016

גירסה 1603 (גירסת Build מס'‏ 6769.2040)

לא ישים

לא ישים

12 באפריל 2016

גירסה 1603 (גירסת Build מס'‏ 6769.2017)

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2026)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1073)

4 באפריל 2016

גירסה 1603 (גירסת Build מס'‏ 6769.2015)

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2025)

לא ישים

24 במרץ 2016

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2021)

לא ישים

לא ישים

23 במרץ 2016

לא ישים

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2021)

לא ישים

17 במרץ 2016

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2017)

לא ישים

לא ישים

16 במרץ 2016

לא ישים

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2017)

לא ישים

14 במרץ 2016

לא ישים

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2015)

לא ישים

8 במרץ 2016

לא ישים

גירסה 1602 (גירסת Build מס'‏ 6741.2014)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1068)

4 במרץ 2016

גירסה 1601 (גירסת Build מס'‏ 6568.2036)

לא ישים

לא ישים

3 במרץ 2016

גירסה 1601 (גירסת Build מס'‏ 6568.2034)

לא ישים

לא ישים

16 בפברואר 2016

גירסה 1601 (גירסת Build מס'‏ 6568.2025)

לא ישים

לא ישים

9 בפברואר 2016

גירסה 1511 (גירסת Build מס'‏ 6366.2068)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1061)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1061)

25 בינואר 2016

גירסה 1511 (גירסת Build מס'‏ 6366.2062)

לא ישים

לא ישים

12 בינואר 2016

גירסה 1511 (גירסת Build מס'‏ 6366.2056)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1054)

לא ישים

11 בדצמבר 2015

גירסה 1511 (גירסת Build מס'‏ 6366.2036)

לא ישים

לא ישים

8 בדצמבר 2015

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1043)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1043)

לא ישים

10 בנובמבר 2015

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1038)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1038)

לא ישים

21 באוקטובר 2015

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1034)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 6001.1034)

לא ישים

5 באוקטובר 2015

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 4229.1029)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 4229.1029)

לא ישים

22 בספטמבר 2015

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 4229.1024)

גירסה 1509 (גירסת Build מס'‏ 4229.1024)

לא ישים

פרטי גירסה וגירסת Build, לפי גירסה

הטבלה הבאה מספקת רשימה של מספרי גירסאות וגירסאות Build עבור כל מהדורת ערוץ עדכון. הטבלה מסודרת לפי גירסה, כשהגירסה העדכנית ביותר מופיעה ראשונה. בתוך כל גירסה, גירסת ה- Build העדכנית ביותר מופיעה ראשונה. תאריך ההפצה מופיע בסוגריים. כדי לראות מידע זה מסודר לפי תאריך הפצה, עיין בטבלה הקודמת. מספר גירסת ה- Build בטקסט מודגש מציין את מספר גירסת ה- Build העדכני ביותר עבור ערוץ מסוים זה.

לפי גירסה

גירסה

ערוץ חודשי

(לשעבר ערוץ שוטף)

ערוץ חצי-שנתי (ייעודי)

(לשעבר הפצה ראשונה עבור ערוץ דחוי)

ערוץ דחוי

1711

 • 8730.2127 (12 בדצמבר 2017)

 • 8730.2122 (6 בדצמבר 2017)

לא ישים

לא ישים

1710

 • 8625.2139 ‏(27 בנובמבר 2017)

 • 8625.2132‎ ‏(‎20 בנובמבר 2017)

 • 8625.2127 (14 בנובמבר 2017)

 • 8625.2121 (2 בנובמבר, 2017)

לא ישים

לא ישים

1709

 • 8528.2147 (25 באוקטובר 2017)

 • 8528.2139 (16 באוקטובר 2017)

לא ישים

לא ישים

1708

 • 8431.2107 (10 באוקטובר 2017)

 • 8431.2094 (4 באוקטובר 2017)

 • 8431.2079 (18 בספטמבר 2017)

 • 8431.2131 (12 בדצמבר 2017)

 • 8431.2110 (14 בנובמבר 2017)

 • 8431.2107 (10 באוקטובר, 2017)

 • 8431.2079 (12 בספטמבר 2017)

מתוזמן ל- 9 בינואר 2018

1707

 • 8326.2107 (12 בספטמבר 2017)

 • 8326.2096 (29 באוגוסט 2017)

 • 8326.2087 (24 באוגוסט 2017)

 • 8326.2076 (18 באוגוסט 2017)

 • 8326.2073 (11 באוגוסט 2017)

 • 8326.2070 (7 באוגוסט 2017)

 • 8326.2062 (31 ביולי 2017)

 • 8326.2059 (28 ביולי 2017)

 • 8326.2058 (27 ביולי 2017)

לא ישים

לא ישים

1706

 • 8229.2103 (19 ביולי 2017)

 • 8229.2086 (13 ביולי 2017)

 • 8229.2073 (28 ביוני 2017)

לא ישים

לא ישים

1705

 • 8201.2102 (13 ביוני 2017)

 • 8201.2075 (7 ביוני 2017)

 • 8201.2171 (8 באוגוסט 2017)

 • 8201.2158 (27 ביולי 2017)

 • 8201.2136 (13 ביולי 2017)

 • 8201.2102 (13 ביוני 2017)

 • 8201.2213 (12 בדצמבר 2017)

 • 8201.2209 (24 בנובמבר 2017)

 • 8201.2207 ‏(14 בנובמבר 2017)

 • 8201.2200 (10 באוקטובר, 2017)

 • 8201.2193 (12 בספטמבר 2017)

1704

 • 8067.2157 (1 ביוני 2017)

 • 8067.2115 (18 במאי 2017)

לא ישים

לא ישים

1703

 • 7967.2161 (9 במאי 2017)

 • 7967.2139 (21 באפריל 2017)

לא ישים

לא ישים

1702

 • 7870.2038 (11 באפריל 2017)

 • 7870.2031 (27 במרץ 2017)

 • 7870.2024 (14 במרץ 2017)

 • 7870.2020 (9 במרץ, 2017)

לא ישים

לא ישים

1701

 • 7766.2060 (23 בפברואר 2017)

 • 7766.2084 (9 במאי 2017)

 • 7766.2076 (11 באפריל 2017)

 • 7766.2071 (14 במרץ 2017)

 • 7766.2060 (22 בפברואר 2017)

 • 7766.2130 (12 בדצמבר 2017)

 • 7766.2122 (14 בנובמבר, 2017)

 • 7766.2119 (10 באוקטובר 2017)

 • 7766.2116 (12 בספטמבר 2017)

 • 7766.2099 (27 ביולי 2017)

 • 7766.2096 (13 ביולי 2017)

 • 7766.2092 (13 ביוני 2017)

1612

 • 7668.2074 (31 בינואר 2017)

 • 7668.2066 (25 בינואר 2017)

לא ישים

לא ישים

1611

 • 7571.2109 (4 בינואר, 2017)

 • 7571.2075 (13 בדצמבר 2016)

 • 7571.2072 (6 בדצמבר 2016)

לא ישים

לא ישים

1610

 • 7466.2038 (10 בנובמבר 2016)

לא ישים

לא ישים

1609

 • 7369.2055 (8 בנובמבר 2016)

 • 7369.2054 (2 בנובמבר 2016)

 • 7369.2038 (11 באוקטובר 2016)

 • 7369.2024 (4 באוקטובר 2016)

 • 7369.2102 (10 בינואר 2017)

 • 7369.2095 (13 בדצמבר 2016)

 • 7369.2055 (8 בנובמבר 2016)

 • 7369.2054 (2 בנובמבר 2016)

 • 7369.2038 (11 באוקטובר 2016)

 • 7369.2154 (27 ביולי 2017)

 • 7369.2151 (13 ביולי 2017)

 • 7369.2139 (13 ביוני 2017)

 • 7369.2130 (9 במאי 2017)

 • 7369.2127 (11 באפריל 2017)

 • 7369.2120 (14 במרץ 2017)

 • 7369.2118 (22 בפברואר 2017)

1608

 • 7341.2035 (26 בספטמבר 2016)

 • 7341.2032 (21 בספטמבר 2016)

לא ישים

לא ישים

1607

 • 7167.2060 (13 בספטמבר 2016)

 • 7167.2055 (6 בספטמבר 2016)

 • 7167.2047 (31 באוגוסט 2016)

 • 7167.2040 (16 באוגוסט 2016)

לא ישים

לא ישים

1606

 • 7070.2036 (9 באוגוסט 2016)

 • 7070.2033 (26 ביולי 2016)

 • 7070.2028 (20 ביולי 2016)

 • 7070.2026 (12 ביולי 2016)

 • 7070.2022 (5 ביולי 2016)

לא ישים

לא ישים

1605

 • 6965.2063 (30 ביוני 2016)

 • 6965.2058 (14 ביוני 2016)

 • 6965.2053 (6 ביוני 2016)

 • 6965.2084 (13 בספטמבר 2016)

 • 6965.2076 (9 באוגוסט 2016)

 • 6965.2069 (21 ביולי 2016)

 • 6965.2066 (12 ביולי 2016)

 • 6965.2063 (30 ביוני 2016)

 • 6965.2058 (14 ביוני 2016)

 • 6965.2150 (9 במאי 2017)

 • 6965.2145 (11 באפריל 2017)

 • 6965.2140 (14 במרץ 2017)

 • 6965.2136 (22 בפברואר 2017)

 • 6965.2117 (10 בינואר 2017)

 • 6965.2115 (13 בדצמבר 2016)

 • 6965.2105 (8 בנובמבר 2016)

 • 6965.2092 (11 באוקטובר 2016)

1604

 • 6868.2067 (23 במאי 2016)

 • 6868.2062 (10 במאי 2016)

 • 6868.2060 (4 במאי 2016)

לא ישים

לא ישים

1603

 • 6769.2040 (28 באפריל 2016)

 • 6769.2017 (12 באפריל 2016)

 • 6769.2015 (4 באפריל 2016)

לא ישים

לא ישים

1602

 • 6741.2021 (24 במרץ 2016)

 • 6741.2017 (17 במרץ 2016)

 • 6741.2047 (7 ביוני 2016)

 • 6741.2042 (23 במאי 2016)

 • 6741.2037 (10 במאי 2016)

 • 6741.2033 (3 במאי 2016)

 • 6741.2026 (12 באפריל 2016)

 • 6741.2025 (4 באפריל 2016)

 • 6741.2021 (23 במרץ 2016)

 • 6741.2017 (16 במרץ 2016)

 • 6741.2015 (14 במרץ 2016)

 • 6741.2014 (8 במרץ 2016)

 • 6741.2105 (10 בינואר 2017)

 • 6741.2098 (13 בדצמבר 2016)

 • 6741.2088 (8 בנובמבר 2016)

 • 6741.2081 (11 באוקטובר 2016)

 • 6741.2071 (13 בספטמבר 2016)

 • 6741.2063 (9 באוגוסט 2016)

 • 6741.2056 (12 ביולי 2016)

 • 6741.2048 (14 ביוני 2016)

1601

 • 6568.2036 (4 במרץ 2016)

 • 6568.2034 (3 במרץ 2016)

 • 6568.2025 (16 בפברואר 2016)

לא ישים

לא ישים

1511

 • 6366.2068 (9 בפברואר 2016)

 • 6366.2062 (25 בינואר 2016)

 • 6366.2056 (12 בינואר 2016)

 • 6366.2036 (11 בדצמבר 2015)

לא ישים

לא ישים

1509

 • 6001.1043 (8 בדצמבר 2015)

 • 6001.1038 (10 בנובמבר 2015)

 • 6001.1034 (21 באוקטובר 2015)

 • 4229.1029 (5 באוקטובר 2015)

 • 4229.1024 (22 בספטמבר 2015)

 • 6001.1061 (9 בפברואר 2016)

 • 6001.1054 (12 בינואר 2016)

 • 6001.1043 (8 בדצמבר 2015)

 • 6001.1038 (10 בנובמבר 2015)

 • 6001.1034 (21 באוקטובר 2015)

 • 4229.1029 (5 באוקטובר 2015)

 • 4229.1024 (22 בספטמבר 2015)

 • 6001.1090 (13 בספטמבר 2016)

 • 6001.1087 (9 באוגוסט 2016)

 • 6001.1085 (12 ביולי 2016)

 • 6001.1082 (14 ביוני 2016)

 • 6001.1078 (10 במאי 2016)

 • 6001.1073 (12 באפריל 2016)

 • 6001.1068 (8 במרץ 2016)

 • 6001.1061 (9 בפברואר 2016)

למידע נוסף

חומר עזר: אפשרויות תצורה עבור כלי הפריסה של Office 2016

גודלי הורדה (בקירוב) עבור עדכוני ערוץ של Office 365 ProPlus

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×