מנע הפרדת טקסט

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

לעתים קרובות באפשרותך לשפר את המראה של המסמך שלך על-ידי שמירת מילים ופיסקאות מסוימים יחד בעמוד או על-פני מעברי עמוד. כמו כן, באפשרותך להשתמש מיקוף לשיפור הקריאות הכולל.

Word מעברי באופן אוטומטי את הטקסט בחלק רווח או מקף בסוף שורה. כדי לשמור את שתי מילים או מילה ממוקף יחד בשורה אחת, באפשרותך להשתמש רווח קשיח או מקף קשיח במקום רווח רגיל או מקף.

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את רווח קשיח.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סימנים, לחץ על סימן.

  בכרטיסיה 'הוספה', לחץ על 'סימן'.
 3. בתיבה שנפתחת, לחץ על סימנים נוספים.

  בתיבה ‚סימן‘, לחץ על ‚סימנים נוספים‘.
 4. בתיבת הדו-שיח סימן, בכרטיסיה תווים מיוחדים, לחץ על השורה רווח קשיח כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  בכרטיסיה ‚תווים מיוחדים‘, לחץ על השורה ‚מקף קשיח‘ כדי לסמן אותה ולאחר מכן לחץ על ‚הוסף‘.
 5. לחץ על סגור.

  עצה: באפשרותך גם להשתמש בקיצור המקשים. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את רווח קשיח, והקש Ctrl + Shift + מקש רווח.

לעתים, אתה מעוניין מילה ממוקף שיישארו יחד בשורה אחת, מבלי אותו השבירה על-פני שורות.

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את מקף קשיח.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סימנים, לחץ על סימן.

  בכרטיסיה 'הוספה', לחץ על 'סימן'.
 3. בתיבה שנפתחת, לחץ על סימנים נוספים.

  בתיבה ‚סימן‘, לחץ על ‚סימנים נוספים‘.
 4. בתיבת הדו-שיח סימן, בכרטיסיה תווים מיוחדים, לחץ על השורה מקף קשיח כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  בכרטיסיה ‚תווים מיוחדים‘, לחץ על השורה ‚מקף קשיח‘ כדי לסמן אותה ולאחר מכן לחץ על ‚הוסף‘.
 5. לחץ על סגור.

  עצה: באפשרותך גם להשתמש בקיצור המקשים. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את מקף קשיח, והקש Ctrl + Shift + סימן חיסור.

Word באופן אוטומטי מעברי הפיסקאות בסוף דף כלשהו, כך פיסקה שהופעלה בעמוד אחד ממשיכה אל העמוד הבא. כדי להשאיר את הפיסקה כולה באותו עמוד, בצע שלבים אלה.

 1. לחץ לחיצה ימנית הפיסקה שברצונך להשאיר ביחד. בתיבה שנפתחת, בחר את הפיסקה.

  לחץ על האפשרות ‚פיסקה‘.
 2. בתיבת הדו-שיח פיסקה, לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. במקטע לעמודים, בחר את תיבת הסימון מנע הפרדת שורות, ולחץ על אישור.

אם שתי פיסקאות עוקבים או על כותרת משנית ופיסקה קשורות בצורה מדויקת, כדאי לך לשמור אותם באותו עמוד.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הפסקה או כותרת משנית שברצונך לשמור עם התוכן אחריו. בתיבה שנפתחת, בחר את הפיסקה.

  לחץ על האפשרות ‚פיסקה‘.
 2. בתיבת הדו-שיח פיסקה, לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. במקטע לעמודים, בחר את תיבת הסימון מנע הפרדת שורות, ולחץ על אישור.

  עצה: מומלץ לא להוסיף מעברי שורה נוסף בין הפיסקאות מכיוון Word מפרשת את כל מעבר שורה התחלת פיסקה חדשה, מעברי עמוד לא תתרחש כראוי. אם אתה מעוניין רווחים בין פיסקאות, השתמש בפקדי מרווח בין פיסקאות. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי המרווח בין פיסקאות.

אם יש פיסקה מעבר עמוד באמצע כך רק השורה האחרונה מופיעה בחלק העליון של הדף הבא, שורת lonely זו נקראת "שורות מיותמות". אם, מצד שני, כולל פיסקה מעבר עמוד באמצע כך רק השורה הראשונה מופיעה בחלק התחתון של עמוד בעת שאר הפיסקה מופיעה בעמוד הבא, שורת lonely זו נקראת "יתום."

אם ברצונך למנוע שורות מיותמות עליונות במסמך שלך, בצע שלבים אלה.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הפיסקה שבה ברצונך למנוע שורות מיותמות עליונות ותחתונות. בתיבה שנפתחת, בחר את הפיסקה.

 2. לחץ על הכרטיסיה מעברי עמוד ושורה.

 3. במקטע לעמודים, בחר בתיבת הסימון בקרת שורות מיותמות.

 4. לחץ על אישור.

אם מילה ארוכה מכדי להתאים בסוף קו, Microsoft Office Word 2007 מעביר את המילה לתחילת השורה הבאה במקום מיקוף אותו. עם זאת, באפשרותך להשתמש בתכונה מיקוף באופן אוטומטי או ידני מיקוף הטקסט, להוסיף מקפים אופציונליים או קשיחים, וכן להגדיר את גודל הרווח המותר בין מילה לבין השוליים השמאליים ללא מיקוף המילה המרבי.

עם מיקוף אוטומטי, Office Word 2007 מוסיף באופן אוטומטי מקפים שבהם הם נדרשים. אם תערוך את המסמך במועד מאוחר יותר ותשנה מעברי שורה, Office Word 2007 מקף מחדש את המסמך.

 1. ודא שלא נבחר טקסט.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מיקוף ולאחר מכן לחץ על אוטומטי.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

מקף אופציונלי הוא מקף הנמצא בשימוש כדי לקבוע היכן מילה או צירוף מילים מעברי אם הוא מופיע בסוף שורה. לדוגמה, באפשרותך לציין כי המילה "שאינם מודפסים" מעברי כתוצאה "שאינם מודפסים" במקום "לא מודפסים-עולה." בעת הוספת מקף אופציונלי במילה שאינה בסוף שורה, המקף יהיה גלוי רק אם תפעיל את הצג/הסתר.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על הצג/הסתר.

  רצועת הכלים ב-Word

 2. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את המקף אופציונלי במילה.

 3. הקש CTRL + מקף.

כדי מקף באופן אוטומטי חלק ממסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הטקסט שברצונך למקף.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מיקוף ולאחר מכן לחץ על אוטומטי.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

בעת מיקוף ידני של טקסט, Office Word 2007 מחפש טקסט מיקוף. לאחר שאתה מציין שבו ברצונך לבצע מיקוף הטקסט, Word מוסיף מקף אופציונלי. אם תערוך את המסמך במועד מאוחר יותר ותשנה מעברי שורה, Office Word 2007 מציג והדפסת רק על מקפים אופציונליים שנמצאים עדיין בסוף שורות. Word אינו מקף מחדש את המסמך.

 1. בחר את הטקסט שברצונך מיקוף.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מיקוף ולאחר מכן לחץ על ידני.

 3. אם Office Word מזהה מילה או צירוף מילים כדי מיקוף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מקף אופציונלי במיקום המוצע על-ידי Office Word, לחץ על כן.

  • כדי להוסיף מקף אופציונלי בחלק אחר של המילה, הזזת נקודת הכניסה למיקום זה ולאחר מכן לחץ על כן.

מקפים קשיח למנוע מילים עם מיקוף, מספרים או צירופי מילים השבירה אם הן נמצאות בסוף שורת טקסט. לדוגמה, באפשרותך למנוע 555-0123 פורצת דרך; במקום זאת, הפריט כולו תעבור לתחילת השורה הבאה.

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף מקף קשיח.

 2. הקש CTRL + SHIFT + מקף.

אזור מיקוף הוא הכמות המרבית של שטח ש-office Word 2007 מאפשר בין מילה לבין השוליים השמאליים מיקוף המילה. באפשרותך לשנות את האזור מיקוף כדי להפוך אותו או להצר. כדי לצמצם את מספר מקפים, צור אזור מיקוף רחב. כדי לצמצם את שינון השוליים השמאליים, הפוך את אזור מיקוף צר יותר.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מיקוף ולאחר מכן לחץ על אפשרויות מיקוף.

 2. בתיבה אזור מיקוף, הקלד את גודל הרווח שהרצוי.

באפשרותך להסיר כל מיקוף אוטומטי וכל מופע של מיקוף ידני, כגון מקפים אופציונליים או קשיחים.

 • להסרת מיקוף אוטומטי, בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מיקוף ולאחר מכן לחץ על לא.

תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 1. כדי להסיר מיקוף ידני, בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החלף.

 2. אם אינך רואה את הלחצן מיוחד, לחץ על עוד.

 3. לחץ על מיוחד ולאחר מכן לחץ על מקף אופציונלי כדי להסיר מקפים ידניים, או מקף קשיח כדי להסיר מקפים קשיחים.

 4. השאר את התיבה החלף ריק.

 5. לחץ על הבא תיקון, החלפה או החלף הכל.

למידע נוסף

שורה ומעברי עמוד

הוספת מעבר עמוד

שינוי המרווח בין פיסקאות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×