מניעת דואר אלקטרוני כדואר זבל (spam) ב- EOP וב -Office 365

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Exchange Online או מנהלי מערכת של Exchange Online Protection (EOP) עם האישורים המתאימים לגישה באפשרותך להשתמש בשלבים אלה כדי להבטיח כי הודעת דואר אלקטרוני בנסיעות באמצעות השירות אינו המסומן כדואר זבל.

זה עלול להיות מתסכל שהדואר האלקטרוני חוקיות, טוב להסגר או חסומים כפי דואר זבל, ולא יעד בתיקיה הסגר. באפשרותך להשתמש רשימת השולחים הבטוחים או כלל זרימת דואר כדי לעקוף בסינון הודעות הזבל ולמנוע הודעות דואר אלקטרוני טובה תחילת המסומן כדואר זבל. כאשר הודעה באופן שגוי המסומן כדואר זבל על-ידי מסנן דואר הזבל, נקרא של תוצאה חיובית מוטעית. מסנן דואר הזבל של Office 365 וגם מספקת אפשרויות מסוימות משתמשי קצה באפשרותך להתאים אישית כדי לסייע במניעת הודעות זבל תוצאות false חיוביות.

אם אתה מחפש עזרה עם שהודעות דואר, כלומר, הודעה דואר זבל שמקבל דרך כאשר לא אמור, להוציא העצות בחסימת דואר זבל באמצעות מסנן דואר הזבל Office 365 כדי מוטעה.

לקוחות EOP בלבד: שימוש בסינכרון מדריכי כתובות

EOP הוא מבוסס ענן דואר אלקטרוני של סינון שירות עוזר בהגנה מפני דואר זבל ותוכנות זדוניות הארגון שלך. אם יש לך תיבות דואר ב- Office 365, הם באופן אוטומטי מוגנים על-ידי EOP מכיוון שהיא מהווה חלק השירות.

אם אתה לקוח של EOP בלבד, כלומר, נרשמת כמנוי שירות ה-EOP לשימוש עם שרת Exchange מקומי, עליך לסנכרן את הגדרות משתמש בשירות באמצעות סינכרון מדריכי כתובות. פעולה זו מבטיחה רשימות הן התחשבות על-ידי EOP רשימת השולחים הבטוחים שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה "שימוש בסינכרון מדריכי כתובות כדי לנהל משתמשים דואר" ב- ניהול משתמשים דואר ב- EOP.

מניעת דואר אלקטרוני באמצעות החיבור היתרי IP של מסנן רשימה

אם תגלה כי הדואר האלקטרוני של השולח תמיד מועבר לתיקיות זבל בארגון שלך, באפשרותך להוסיף כתובת ה-IP של השולח דואר אלקטרוני IP של מסנן חיבורים שלך לרשימת ההיתרים. בדרך כלל, פעולה זו מונעת תגובות חיוביות false של שולח זה עבור כל הנמענים בתוך הארגון שלך. החריגה היא כאשר משתמש מאפשר את האפשרות "Safe רשימות בלבד: רק דואר מאנשים או תחומים השולחים הבטוחים או הנמענים הבטוחים שלך יועבר לתיבת הדואר הנכנס" ב- Outlook מבלי להוסיף השולח לרשימת השולחים הבטוחים. לקבלת מידע אודות עקיפת אפשרות זו, ראה פתרון בעיות: הודעה מסתיים בתיקיה דואר זבל למרות EOP סימן את ההודעה כהודעה שאינה דואר זבל.

כדי להוסיף כתובת IP לחיבור שלך היתרי IP של מסנן רשימה

  1. השג את הכותרת הודעה הנשלחת על-ידי השולח שברצונך לאפשר. באפשרותך לעשות זאת מלקוח הדואר שלך, כגון Outlook או ב- Outlook באינטרנט, כפי שמתואר מנתח כותרת עליונה של הודעה.

  2. חפש כתובת ה-IP התג CIP בכותרת X-Forefront-Antispam-Report או על-ידי באמצעות הכרטיסיה הודעה מנתחהמנתח המרוחק של קישוריותבאופן ידני.

  3. הוספת ה-IP של כתובת ה-ip לאפשר רשימה על-ידי ביצוע השלבים ב'שימוש ב- EAC לעריכת מדיניות מסנן החיבורים המהווה ברירת מחדל"ב- קביעת תצורה של מדיניות מסנן החיבורים המהווה.

מניעת דואר אלקטרוני על-ידי הגדרת מדיניות סינון דואר זבל

באפשרותך להוסיף לרשימה אפשר תחומים או כתובות דואר אלקטרוני בודדים על-ידי ביצוע השלבים המתוארים קביעת תצורה של פריטי מדיניות מסנן דואר הזבל.

סקור את פריטי מדיניות מסנן דואר הזבל מתקדמות

אם יש לך הגבלות מיוחדת ב- מדיניות סינון דואר הזבל, לדוגמה, אם שנחסם תחום שלם, עליך לסקור ממנו לבדוק אם הם עלול לגרום תוצאות false חיוביות. ראה קביעת תצורה של פריטי מדיניות מסנן דואר הזבלולבטל נוספים אפשרויות סינון מתקדמות דואר זבל שעלול לגרום הודעות שתסומן כדואר זבל.

עזרה משתמשי הקצה שלך ליצור רשימת השולחים הבטוחים כדי למנוע טובה דואר אלקטרוני כדואר זבל (spam)

הורה למשתמשים שלך כדי להוסיף כתובות משולחים שהם לתת אמון לרשימת השולחים הבטוחים שלו ב- Outlook או ב- Outlook באינטרנט. כדי להתחיל בעבודה ב- Outlook באינטרנט, בחר הגדרות ConfigureAPowerBIAnalysisServicesConnector_settingsIcon > אפשרויות > חסום או אפשר. הדיאגרמה הבאה מציגה דוגמה של הוספת משהו לרשימת השולחים הבטוחים.

הוספת שולח בטוח ב- Outlook Web App

לכבד EOP של המשתמשים שלך שולחים בטוחים הנמענים, אך לא בטוחים תחומים. זהו true ללא קשר אם התחום הוא להוסיף דרך Outlook באינטרנט, או הוספת ב- Outlook והוא מסונכרן באמצעות סינכרון מדריכי כתובות.

פתרון בעיות: הודעה מסתיים בתיקיה דואר זבל למרות EOP סימן את ההודעה כהודעה שאינה דואר זבל

אם למשתמשים שלך יש האפשרות ב- Outlook לזמין עבור "Safe מפרטת רק: רק דואר מאנשים או תחומים השולחים הבטוחים או הנמענים הבטוחים שלך יועבר לתיבת הדואר הנכנס", ולאחר מכן כל הדואר האלקטרוני יועברו אל התיקיה דואר זבל עבור שולח אלא אם השולח נמצא על סימון רשימת השולחים הבטוחים של pient. פעולה זו יקרה ללא קשר אם EOP סימון הודעה כהודעה שאינה דואר זבל, או אם הגדרת כלל ב- EOP כדי לסמן הודעה כהודעה שאינה דואר זבל.

באפשרותך לבטל את האפשרות רשימות בטוחות בלבד עבור משתמשי Outlook שלך על-ידי ביצוע ההוראות בסעיף Outlook: הגדרת מדיניות כדי לבטל את ממשק המשתמש של דואר זבל וסינון מנגנון.

אם תציג את ההודעה ב- Outlook באינטרנט, יהיו עצה בטיחות צהוב המציינת כי ההודעה בתיקיה דואר זבל מאחר השולח אינה ברשימת השולחים הבטוחים של הנמען.

אם תביט כותרת הודעה, עשויים לכלול את SFV:SKN חותמת (לאפשר IP או לאפשר ETR) או SFV:NSPM (שאינה דואר זבל), אך ההודעה עדיין ממוקמת בתיקיית דואר זבל של המשתמש. אין מה בכותרת ההודעה המציינת שלמשתמש יש "רשימות בטוחות בלבד" לזמינה. דבר זה קורה מאחר "רשימות בטוחות בלבד" האפשרות שנקבעו על-ידי משתמשים ב- Outlook תעקוף את ההגדרה של EOP.

כדי לאמת מדוע הודעה משולח בטוחים מסומנת כהודעה שאינה דואר זבל כותרת ההודעה, אך עדיין מסתיימת בתיקיה דואר זבל של המשתמש

  1. כדי ללמוד כיצד להתחבר ל- Exchange Online PowerShell, ראה התחברות ל- Exchange Online PowerShell.

  2. הפעל את הפקודה הבאה כדי להציג הגדרות תצורה של דואר זבל של המשתמש:

    Get-MailboxJunkEmailConfiguration example@contoso.com | fl TrustedListsOnly,ContactsTrusted,TrustedSendersAndDomains

    אם TrustedListsOnly מוגדר כ- True, משמעות הדבר היא הגדרה זו מופעלת. אם ContactsTrusted מוגדר כ- True, משמעות הדבר היא כי המשתמש נותן אמון אנשי קשר והן שולחים בטוחים. TrustedSendersAndDomains מפרט את התוכן של רשימת שולחים בטוחים של המשתמש.

עדיין זקוק לעזרה?

קבל עזרה בפורומי הקהילה של Office 365 מנהלי מערכת: היכנס וצור בקשת שירות מנהלי מערכת: התקשר למחלקת התמיכה

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

מבט כולל על ' מסנן דואר זבל '

בלוק או התרה (הגדרות דואר זבל)

חסימת דואר זבל באמצעות מסנן דואר הזבל Office 365 כדי מוטעה

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×