ממדים ומידות זמינה בלהתקשר לוח מחוונים של איכות עבור צוותים Microsoft ו- Skype for Business Online

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לוח המחוונים איכות שיחה (CQD) עבור Microsoft Teams ו- Skype for Business Online מאפשר לך לקבל תובנות לתוך איכות שיחות שבוצעו באמצעות Microsoft Teams ו- Skype for Business שירותים. נושא זה מספק מידע מפורט אודות ממדים ומידות חושף CQD. כדי ללמוד עוד אודות CQD והאופן שבו ניתן להפוך אותה לזמינה, ראה הפעלת ושימוש להתקשר לוח מחוונים של איכות עבור צוותים Microsoft ו- Skype for Business Online.

הראשונה ושניה סיווג נקודת קצה

רבות ממדים ומידות בלוח מחוונים איכות שיחה (CQD) מסומנות הראשונה או השניה. הלוגיקה הבאות קובע אילו נקודת קצה מעורב בזרם או שיחה עם התווית הראשונה באופן:

 • תחילה יהיה תמיד נקודת קצה של שרת (AV MCU, שרת Mediation וכו ') אם שרת מעורב הזרם/בקריאה.

 • בשלב השני יהיה תמיד נקודת קצה של לקוח אלא אם הזרם נע בין שתי נקודות קצה של השרת.

 • אם שתי נקודות הקצה מאותו סוג, הסדר שבו הוא הראשון לעומת שנית מבוסס על הסדר הפנימי של הקטגוריה סוכן משתמש. פעולה זו מבטיחה שסדר הפריטים הוא עקבית.

לדוגמה, כל שורה מייצגת זוג סוכני משתמשים המעורבות לזרם:

קטגוריית סוכן משתמש המתקשר

קטגוריית סוכן משתמש הנקרא

הקצה הראשונה

הקצה השניה

תחילה הוא המתקשר

AV-MCU

OC (לקוח Skype for Business)

AV-MCU

OC (לקוח Skype for Business)

TRUE

OC (לקוח Skype for Business)

AV-MCU

AV-MCU

OC (לקוח Skype for Business)

FALSE

OC (לקוח Skype for Business)

OC (לקוח Skype for Business)

OC (לקוח Skype for Business)

OC (לקוח Skype for Business)

FALSE

AV-MCU

שרת mediation

שרת mediation

AV-MCU

שרת mediation

AV-MCU

שרת mediation

AV-MCU

TRUE

OC (לקוח Skype for Business)

טלפון OC (Skype for Business טלפון IP)

OC (לקוח Skype for Business)

טלפון OC (Skype for Business טלפון IP)

TRUE

טלפון OC (Skype for Business טלפון IP)

OC (לקוח Skype for Business)

OC (לקוח Skype for Business)

טלפון OC (Skype for Business טלפון IP)

FALSE

הערה: סיווג הראשונה והשניה שנדרשת מהכותרות אילו נקודת קצה הוא מתקשר או הנקרא. הממד מתקשר הראשון הוא שיכולים לשמש שיסייעו לך לזהות אילו נקודת קצה היה מתקשר או הנקרא.

ממדים

הטבלה הבאה מפרטת את הממדים זמינות בשלב זה ב- CQD:

שם ממד

סוג הנתונים / יחידות

תיאור

מה ערכים ריקים המציינים

ערכים לדוגמה

רשת הראשונה

מחרוזת

רשת משנה המשמשת עבור זרם מדיה הקצה הראשונה אם משנה קיים ברשת המשנה לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

10.0.1.12.0

שם הרשת הראשונה

מחרוזת

שם הרשת המשמשת עבור זרם מדיה הקצה הראשונה בהתבסס על משנה מיפוי דיירים נתונים בניין שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת קצה או לרשת אינו כולל שם הרשת מוגדר בנתונים מיפוי משנה.

ארצות הברית / WA / REDMOND

טווח רשת ראשון

מחרוזת

רשת קידומת/טווח משנה המשמשת עבור זרם מדיה הקצה הראשונה בהתבסס על משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת קצה או לרשת אינו כולל טווח הרשת המוגדרות על-ידי בנתונים מיפוי משנה.

24

שם הבניין הראשונה

מחרוזת

שם הבניין שבו היה ממוקם נקודת הקצה הראשונה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת בניית שם מוגדר בנתונים מיפוי משנה.

ראשי

סוג הבעלות הראשון

מחרוזת

סוג הבעלות של בניין שבו היה ממוקם נקודת הקצה הראשונה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת בעלות המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

דרך קונטוסו-IT

סוג בניין הראשונה

מחרוזת

סוג של בניין שבו היה ממוקם נקודת הקצה הראשונה בהתאם המשנה מיפוי דיירים נתונים בניין שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת בניית סוג מוגדר בנתונים מיפוי משנה.

Office פתוחה

סוג Office בניין הראשונה

מחרוזת

היכן נקודת הקצה הראשונה היה ממוקם סוג של בניין משרדים בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת בניית סוג office המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

Office

עיר הראשונה

מחרוזת

עיר שבו היה ממוקם נקודת הקצה הראשונה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת עיר המוגדרות על-ידי בנתונים מיפוי משנה.

Redmond

מיקוד הראשונה

מחרוזת

מיקוד שבו היה ממוקם נקודת הקצה הראשונה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת מיקוד המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

98052

מדינה הראשונה

מחרוזת

המדינה שבה נקודת הקצה הראשונה היה ממוקם בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת מדינה המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

ישראל

פרטי מצב

מחרוזת

למצב שבו היה ממוקם נקודת הקצה הראשונה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת מצב המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

חיפה

אזור הראשונה

מחרוזת

אזור שבו היה ממוקם נקודת הקצה הראשונה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת האזור המוגדר בנתונים מיפוי משנה.

North America

נתיב Express הראשונה

Boolean

True אם המשנה המשמשות עבור זרם מדיה הקצה הראשונה מופעלת עבור נתיב Express בהתבסס על מיפוי משנה כדי דיירים בניית נתונים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת דגל לנתב מפורשת ערכת משנה מיפוי נתונים.

true

רשת השניה

מחרוזת

רשת משנה המשמשת עבור זרם מדיה הקצה השניה אם משנה קיים ברשת המשנה לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

10.0.1.12.0

שם הרשת השניה

מחרוזת

שם הרשת המשמשת עבור זרם מדיה הקצה השניה בהתבסס על משנה מיפוי דיירים נתונים בניין שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת קצה או לרשת אינו כולל שם הרשת מוגדר בנתונים מיפוי משנה.

ארצות הברית / WA / REDMOND

טווח הרשת השני

מחרוזת

רשת קידומת/טווח משנה המשמשת עבור זרם מדיה הקצה השניה בהתבסס על משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת קצה או לרשת אינו כולל טווח הרשת המוגדרות על-ידי בנתונים מיפוי משנה.

24

שם הבניין השני

מחרוזת

שם הבניין שבו היה ממוקם נקודת הקצה השניה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת בניית שם מוגדר בנתונים מיפוי משנה.

ראשי

סוג הבעלות השניה

מחרוזת

סוג הבעלות של בניין שבו היה ממוקם נקודת הקצה השניה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת בעלות המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

דרך קונטוסו - IT

סוג בניין השני

מחרוזת

סוג של בניין שבו היה ממוקם נקודת הקצה השניה בהתאם המשנה מיפוי דיירים נתונים בניין שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת בניית סוג מוגדר בנתונים מיפוי משנה.

Office פתוחה

סוג בניין השני של Office

מחרוזת

היכן נקודת הקצה השניה היה ממוקם סוג של בניין משרדים בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת בניית סוג office המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

Office

עיר השני

מחרוזת

עיר שבו היה ממוקם נקודת הקצה השניה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת עיר המוגדרות על-ידי בנתונים מיפוי משנה.

Redmond

מיקוד השניה

מחרוזת

מיקוד שבו היה ממוקם נקודת הקצה השניה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת מיקוד המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

98052

מדינה השניה

מחרוזת

המדינה שבה נקודת הקצה השניה היה ממוקם בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת מדינה המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

ישראל

מצב השני

מחרוזת

למצב שבו היה ממוקם נקודת הקצה השניה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת מצב המוגדרות על-ידי מיפוי משנה נתונים.

חיפה

אזור השניים

מחרוזת

אזור שבו היה ממוקם נקודת הקצה השניה בהתאם משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת האזור המוגדר בנתונים מיפוי משנה.

North America

נתיב Express השניה

Boolean

True אם נעשה שימוש המשנה עבור מדיה זרם על-ידי נקודת הקצה השני נהפך לזמין עבור ניתוב Express בהתבסס על משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל.

ערכים ריקים מציינים נתוני רשת לא דווח על-ידי נקודת הקצה, הרשת אינה אליהן ברשת של החברה או שאין ברשת דגל לנתב מפורשת ערכת משנה מיפוי נתונים.

true

תחילה בתוך Corp

ספירה

מציין אם הקצה הראשונה היתה ממוקמת בכרטיסיה משנה בתוך לרשת החברה בהתבסס על משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל. כברירת מחדל, נקודת הקצה נחשב מחוץ.

ערכים אפשריים:

 • בתוך

 • מחוץ

-

בתוך

Corp הפנימי השניה

ספירה

מציין אם הקצה השניה היתה ממוקמת בכרטיסיה משנה בתוך לרשת החברה בהתבסס על משנה מיפוי לנתוני בניין דיירים שהועלו לפורטל. כברירת מחדל, נקודת הקצה נחשב מחוץ.

ערכים אפשריים:

 • בתוך

 • מחוץ

-

בתוך

מזהה דיירים ראשון

מחרוזת

מזהה דייר office 365 עבור נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים שמזהה דייר עבור נקודת הקצה הראשונה לא הצליחה. מצב זה עשוי להצביע על שנקודת הקצה נחתם לתוך בלתי Skype באופן מקומי עבור פריסה Business Server.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

מזהה דיירים שני

מחרוזת

מזהה דייר office 365 עבור נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים שמזהה דייר עבור נקודת הקצה השני לא הצליחה. מצב זה עשוי להצביע על שנקודת הקצה נחתם לתוך בלתי Skype באופן מקומי עבור פריסה Business Server.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

מאגר הראשונה

מחרוזת

Skype for Business Online מאגר FQDN להקצות נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים ש-skype for Business Online מאגר לא הצליחה עבור נקודת הקצה הראשונה. מצב זה עשוי להצביע על שנקודת הקצה נחתם לתוך בלתי Skype באופן מקומי עבור פריסה Business Server.

pool1.lync.com

מאגר השניה

מחרוזת

Skype for Business Online מאגר FQDN להקצות נקודת הקצה השני.

ערכים ריקים מציינים ש-skype for Business Online מאגר לא הצליחה עבור נקודת הקצה השני. מצב זה עשוי להצביע על שנקודת הקצה נחתם לתוך בלתי Skype באופן מקומי עבור פריסה Business Server.

pool1.lync.com

מאוחד

Boolean

True אם זרמי היו בין שתי דיירים מאוחדים, false אחרת.

ערכים ריקים מציינים שאותו לא היתה אפשרות לקבוע אם זה היה זרם מאוחד, או אם חלק מהנתונים איתות לא שנאספו.

False

הרשומה QoE זמינים

Boolean

True אם הדוח איכות החוויה אחד לפחות היה זמין עבור שיחות/הפעלה. ממדים ומידות רבים זמינים רק אם הרשומה QoE היה זמין. אם השיחה לא ליצור בהצלחה, רשומה QoE לא יהיו זמינים.

-

True

רשומה CDR זמינים

Boolean

True אם רשומות הפירוט להתקשר אחד לפחות היה זמין עבור שיחות/הפעלה.

-

True

תווית שורה מדיה

מספר שלם

תווית ב- SDP עבור הקו מדיה. השתמש בסוג מדיה כדי לקבוע אם נעשה שימוש בתווית עבור וידאו, שמע, שיתוף יישומים או שיתוף וידאו במסך בסיס.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

0

סוג המדיה

מחרוזת

סוג של מדיה (וידאו, שמע, שיתוף יישומים או שיתוף מסך בסיס וידאו).

-

שמע

תחילה הוא שרת

Boolean

True אם נקודת הקצה הראשונה נקודת קצה של שרת כגון שרת לוועידות (AVMCU, ASMCU) או בשרתים אחרים מדיה (Mediation Server), או נקודת קצה של הלקוח. ערכים אפשריים: לקוח, שרת.

-

לקוח

בשלב השני הוא שרת

Boolean

True אם נקודת הקצה השני הוא נקודת קצה של שרת כגון שרת לוועידות (AVMCU, ASMCU) או בשרתים אחרים מדיה (שרת Mediation), או נקודת קצה של הלקוח. ערכים אפשריים: לקוח, שרת.

-

לקוח

תחילה הוא המתקשר

Boolean

True אם נקודת הקצה הראשונה היה המתקשר (לאתחל את היצירה הפעלה).

-

True

פריט ראשון של חיבור רשת

מחרוזת

סוג הרשת המשמשות את נקודת הקצה הראשונה. ערכים אפשריים:

 • קווית

 • wifi

 • MobileBB

 • מנהרה

 • אחר

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

קווית

פירוט השניה של חיבור רשת

מחרוזת

סוג הרשת המשמשות את נקודת הקצה השניה. ערכים אפשריים:

 • קווית

 • wifi

 • MobileBB

 • מנהרה

 • אחר

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

קווית

כיוון זרם

מחרוזת

מציין את הכיוון של זרם בין נקודות הקצה. ערכים אפשריים:

 • פרטי-לשניות

 • השני הראשונה

ערכים ריקים מציינים שדיווח ללא נתונים כדי לציין את הכיוון של הזרם.

פרטי-לשניות

תיאור המנה

מחרוזת

שם codec האחרון בשימוש הזרם.

ערכים ריקים מציינים את שהנתונים ללא זמין.

SILKWide

שיחות שמע ווידאו

Boolean

True אם השיחה היה זרמי שמע ווידאו, false אחרת

ערכים ריקים מציינים שדיווח ללא נתונים כדי לציין את סוגי מדיה הזרם.

True

משך 5 שניות או פחות

Boolean

True אם זרם היו משך של 5 שניות או פחות, false אחרת.

-

true

משך 60 שניות או יותר

Boolean

True אם זרם היו משך 60 שניות יותר, false אחרת.

-

true

משך (שניות)

טווח (שניות)

משך הזמן של זרם בשניות. ערכים מקובצים לפי טווח.

-

062: [1-2)

משך זמן (דקות)

טווח (דקות)

משך זרם בדקות. ערכים מקובצים לפי טווח.

-

065: [3-4)

EndTime

תאריך שעה

זרם זמן הסתיימה. שים לב שממד זה יכולות להיות שורות רבות מדי שישמש כממד בדוח. ייתכן שיהיה בשימוש מסנן במקום זאת.

-

T00:00:01 2017-02-01

שנה

מספר שלם

שנת ההתחלה של הזרם.

-

2017

Month

מספר שלם

החודש להתחלת הזרם.

-

2

Day

מספר שלם

יום ההתחלה של הזרם.

-

1

שעה

מספר שלם

שעת ההתחלה של הזרם.

-

1

דקה

מספר שלם

הדקה להתחלת הזרם.

-

30

שניה

מספר שלם

השני ההתחלה של הזרם.

-

12

היום בשנה

מספר שלם

היום בשנה ההתחלה של הזרם.

-

32

יום בשבוע

מחרוזת

יום בשבוע ההתחלה של הזרם.

-

רביעי

מספר יום בשבוע

מספר שלם

מספר היום בשבוע ההתחלה של הזרם.

-

3

חודש בשנה

מחרוזת

החודש והשנה להתחלת הזרם.

-

2017-02

חודש מלא

תאריך שעה

חודש מלא ההתחלה של הזרם.

-

T00:00:00 2017-02-01

התחום הראשון

מחרוזת

התחום של המשתמש באמצעות נקודת הקצה הראשונה. אם נקודת הקצה הראשונה שרת ועידה, הוא התחום של מארגן הפגישה. ייתכן גם התחום של חשבונות שירות המשמשים בתרחיש.

-

contoso.com

תחום השניה

מחרוזת

התחום של המשתמש באמצעות נקודת הקצה השניה. אם שרת ועידה נקודת הקצה השני, הוא התחום של מארגן הפגישה. ייתכן גם התחום של חשבונות שירות המשמשים בתרחיש.

-

contoso.com

הקטגוריה הראשונה של סוכן משתמש

מחרוזת

קטגוריה של סוכן משתמש של נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים סוכן משתמש שאינו כולל כעת מיפוי כגון סוכן משתמש של צד שלישי.

OC

קטגוריה שניה של סוכן משתמש

מחרוזת

קטגוריה של סוכן משתמש של נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים סוכן משתמש שאינו כולל כעת מיפוי כגון סוכן משתמש של צד שלישי.

OC

סוכן משתמש הראשונה

מחרוזת

מחרוזת סוכן משתמש של נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים ללא סוכן משתמש דיווח על-ידי הקצה הראשונה.

OC/16.0.7766.2047 UCCAPI/16.0.7766.5281 (Skype for Business)

סוכן משתמש השניה

מחרוזת

מחרוזת סוכן משתמש של נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים ללא סוכן משתמש דיווח על-ידי הקצה השניה.

OC/16.0.7766.2047 UCCAPI/16.0.7766.5281 (Skype for Business)

סוג ועידה

מחרוזת

סוג ועידה URI. ערכים אפשריים:

 • conf:applicationsharing

 • conf:audio-וידאו

 • conf:focus

ערכים ריקים מציינים תרחיש שאינם ועידה.

conf:audio-וידאו

מזהה שיחת הוועידה

מחרוזת

המשויך זרמי מזהה שיחת הוועידה. שים לב שממד זה יכולות להיות שורות רבות מדי שישמש כממד בדוח. ייתכן שיהיה בשימוש מסנן במקום זאת.

ערכים ריקים מציינים תרחיש שאינם ועידה.

0001P6GK

הגירסה הראשונה של יישום לקוח

מחרוזת

הגירסה של היישום המשמש עבור נקודת הקצה הראשונה. נתונים מנותח מתוך מחרוזת סוכן משתמש.

ערכים ריקים מציינים לא היתה אפשרות לנתח את המחרוזת גירסה או הערך לא דווח.

16.0.7766.2047

גירסת היישום השני של הלקוח

מחרוזת

הגירסה של היישום המשמש עבור נקודת הקצה השני. נתונים מנותח מתוך מחרוזת סוכן משתמש.

ערכים ריקים מציינים לא היתה אפשרות לנתח את המחרוזת גירסה או הערך לא דווח.

16.0.7766.2047

תעבורה

מחרוזת

סוג תעבורה רשת המשמשות את זרם. ערכים אפשריים:

 • UDP

 • TCP

 • לא מזוהה

 • לא מזוהות לציין כי המערכת לא היתה אפשרות לקבוע אם סוג תעבורה היה TCP או UDP.

ערכים ריקים מציינים סוג תעבורה לא דווח או הנתיב מדיה לא נוצרו.

UDP

קרח קישוריות הראשונה

מחרוזת

סוג קישוריות קרח המשמשות את נקודת הקצה הראשונה. ערכים אפשריים:

 • נתיב הרשת ישיר - ישיר

 • ממסר - באמצעות ממסר

 • HTTP - דרך HTTP proxy

 • נכשל - קישוריות נכשל

ערכים ריקים מציינים סוג קישוריות לא דווח או הנתיב מדיה לא נוצרו.

ישיר

קרח קישוריות השניה

מחרוזת

סוג קישוריות קרח המשמשות את נקודת הקצה השניה. ערכים אפשריים:

 • נתיב הרשת ישיר - ישיר

 • ממסר - באמצעות ממסר

 • HTTP - דרך HTTP proxy

 • נכשל - קישוריות נכשל

ערכים ריקים מציינים סוג קישוריות לא דווח או הנתיב מדיה לא נוצרו.

ישיר

כתובת ה-IP הראשון

מחרוזת

כתובת IP של נקודת הקצה הראשונה. שים לב שממד זה יכולות להיות שורות רבות מדי שישמש כממד בדוח. הוא יכול לשמש כמסנן במקום זאת.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

10.0.0.10

כתובת ה-IP השניה

מחרוזת

כתובת IP של נקודת הקצה השניה.

הערה: ממד זה יכולות להיות שורות רבות מדי שישמש כממד בדוח. הוא יכול לשמש כמסנן במקום זאת.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

10.0.0.10

מהירות קישור הראשון

סיביות לשניה

קישור המהירות סיביות לשניה דיווח על-ידי מתאם הרשת המשמשות את נקודת הקצה הראשונה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

10000000

מהירות קישור השניה

סיביות לשניה

קישור המהירות סיביות לשניה דיווח על-ידי מתאם הרשת המשמשות את נקודת הקצה השניה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

10000000

יציאה הראשונה

מספר יציאה

רשת מספר היציאה המשמשת הקצה הראשונה עבור מדיה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

50018

יציאה השני

מספר יציאה

רשת מספר היציאה המשמשת הקצה השניה עבור מדיה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

50018

IP מקומית בקשרי הראשונה

מחרוזת

כתובת IP של נקודת הקצה הראשונה כפי שניתן לראות על-ידי שרת ממסר המדיה. זהו בדרך כלל האינטרנט הציבורי כתובת ה-IP המשויכת להודעה נקודת הקצה הראשונה עבור הזרם.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

104.43.195.251

IP מקומית בקשרי השניה

מחרוזת

כתובת IP של נקודת הקצה השניה כפי שניתן לראות על-ידי שרת ממסר המדיה. זהו בדרך כלל האינטרנט הציבורי כתובת ה-IP המשויכת לנקודת הקצה השני עבור הזרם.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

104.43.195.251

תחילה ממסר IP

מחרוזת

כתובת ה-IP של המדיה ממסר שרת שהוקצה על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

104.43.195.251

בשלב השני ממסר IP

מחרוזת

כתובת ה-IP של המדיה ממסר שרת שהוקצה על-ידי נקודת הקצה השניה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

104.43.195.251

יציאת ממסר הראשונה

מספר שלם

יציאת מדיה שהוקצה בשרת ממסר מדיה על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

3478

יציאת ממסר השני

מספר שלם

יציאת מדיה שהוקצה בשרת ממסר מדיה על-ידי נקודת הקצה השניה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

3478

רשת משנה ראשונה

מחרוזת

רשת משנה המשמשת עבור זרם מדיה הקצה הראשונה עם מקפים הפרדת כל שמיניה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

104.43.195.0

רשת משנה שניה

מחרוזת

רשת משנה המשמשת עבור זרם מדיה הקצה השניה עם מקפים הפרדת כל שמיניה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

104.43.195.0

VPN הראשונה

Boolean

True אם מתאם הרשת המשמשות את הקצה הראשונה מצוינת אותו היה חיבור VPN, false אחרת. VPN מסוימים לא כראוי לדווח נתונים אלה באופן תקין.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

True

VPN השניה

Boolean

True אם מתאם הרשת המשמשות את הקצה השני מצוינת אותו היה חיבור VPN, false אחרת. VPN מסוימים לא כראוי לדווח נתונים אלה באופן תקין.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

True

מקור רוחב הפס שהוחלו

מחרוזת

מזהה המקור של רוחב הפס שהוחלו על הזרם. ערכים אפשריים:

 • Max סטטי

 • API המודאליות

 • API Modality_All

 • Api SendSide BWLimit

 • ערך העדפה

 • הפעלה

 • הפעל ReceiveSide

 • API SDP המודאליות, RecvSide BWLimit מרחוק

 • API ServiceQuality

 • API SDP

 • קבלת SidePDP

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

StaticMax

רוחב פס משוער

טווח (סיביות לשניה)

הממוצע רוחב פס משוער הזמין בין נקודת הקצה הראשונה והשניה בסיביות לשניה.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

026: [260000-270000)

דגל עקיפת שרת mediation

Boolean

True אם זרם המדיה עקיפה של השרת Mediation ועברו ישירות בין הלקוח שער PSTN/PBX, false אחרת.

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

True

סוג קישוריות Cdr הראשון

מחרוזת

מזהה את נתיב קישוריות קרח שנבחרו על-ידי נקודת הקצה הראשונה לשימוש עבור זרם זה. ערכים אפשריים:

 • מערכת הפעלה

 • PeerDerived

 • Stun

 • הפעלה

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

מערכת הפעלה

סוג קישוריות Cdr שני

מחרוזת

מזהה את נתיב קישוריות קרח שנבחרו על-ידי נקודת הקצה השניה לשימוש עבור זרם זה. ערכים אפשריים:

 • מערכת הפעלה

 • PeerDerived

 • Stun

 • הפעלה

ריק ערכי מציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה או הנתיב מדיה לא נוצרו.

מערכת הפעלה

תחילה ללכוד הפיתוח

מחרוזת

שם ההתקן לכידת המשמשות את נקודת הקצה הראשונה. עבור:

 • זרמי שמע - התקן המשמש עבור המיקרופון

 • זרמי וידאו - התקן המשמש עבור המצלמה

 • וידאו-מבוססי-שיתוף מסך פסולת זרמי – מסך

 • זרמי - ריק של שיתוף היישום

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דיווח על-ידי נקודת הקצה, הנתיב מדיה לא נוצרו, או זרמי היה שיתוף מסך מבוסס-וידאו או שיתוף יישומים.

המיקרופון אוזניות (LX Microsoft LifeChat-6000)

תקן לכידת השניה

מחרוזת

שם ההתקן לכידת המשמשות את נקודת הקצה השניה. עבור:

 • זרמי שמע - התקן המשמש עבור המיקרופון

 • זרמי וידאו - התקן המשמש עבור המצלמה

 • וידאו-מבוססי-שיתוף מסך פסולת זרמי – מסך

 • זרמי - ריק של שיתוף היישום

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דיווח על-ידי נקודת הקצה, הנתיב מדיה לא נוצרו, או זרמי היה שיתוף מסך מבוסס-וידאו או שיתוף יישומים.

המיקרופון אוזניות (LX Microsoft LifeChat-6000)

תחילה מנהל לכידת הפיתוח

מחרוזת

שם של מנהל ההתקן לכידת המשמשות את נקודת הקצה הראשונה בצורת "היצרן: הגירסה". עבור:

 • זרמי שמע - מנהל ההתקנים המשמש עבור המיקרופון

 • זרמי וידאו - מנהל ההתקנים המשמש עבור המצלמה

 • וידאו-מבוססי-שיתוף מסך והיישום שיתוף זרמי - ריק

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דיווח על-ידי נקודת הקצה, הנתיב מדיה לא נוצרו, או זרמי היה שיתוף מסך מבוסס-וידאו או שיתוף יישומים.

Microsoft: 10.0.14393.0

בשלב השני מנהל לכידת הפיתוח

מחרוזת

שם של מנהל ההתקן לכידת המשמשות את נקודת הקצה השניה בצורת "היצרן: הגירסה". עבור:

 • זרמי שמע - מנהל ההתקנים המשמש עבור המיקרופון

 • זרמי וידאו - מנהל ההתקנים המשמש עבור המצלמה

 • וידאו-מבוססי-שיתוף מסך והיישום שיתוף זרמי - ריק

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דיווח על-ידי נקודת הקצה, הנתיב מדיה לא נוצרו, או זרמי היה שיתוף מסך מבוסס-וידאו או שיתוף יישומים.

Microsoft: 10.0.14393.0

תחילה לעבד הפיתוח

מחרוזת

שם התקן העיבוד המשמשות את נקודת הקצה הראשונה. עבור:

 • זרמי שמע - מנהל ההתקנים המשמש עבור המיקרופון

 • זרמי וידאו - מנהל ההתקנים המשמש עבור המצלמה

 • וידאו-מבוססי-שיתוף מסך והיישום שיתוף זרמי - ריק

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דיווח על-ידי נקודת הקצה, הנתיב מדיה לא נוצרו, או זרמי היה שיתוף מסך מבוסס-וידאו או שיתוף יישומים.

המיקרופון אוזניות (LX Microsoft LifeChat-6000)

תקן עיבוד השניה

מחרוזת

שם התקן העיבוד המשמשות את נקודת הקצה השניה. עבור:

 • זרמי שמע - מנהל ההתקנים המשמש עבור המיקרופון

 • זרמי וידאו - מנהל ההתקנים המשמש עבור המצלמה

 • וידאו-מבוססי-שיתוף מסך והיישום שיתוף זרמי - ריק

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דיווח על-ידי נקודת הקצה, הנתיב מדיה לא נוצרו, או זרמי היה שיתוף מסך מבוסס-וידאו או שיתוף יישומים.

המיקרופון אוזניות (LX Microsoft LifeChat-6000)

עיבוד תחילה מנהל הפיתוח

מחרוזת

שם של מנהל ההתקן עיבוד המשמשות את נקודת הקצה הראשונה. עבור:

 • זרמי שמע - מנהל ההתקנים המשמש עבור המיקרופון

 • זרמי וידאו - מנהל ההתקנים המשמש עבור המצלמה

 • וידאו-מבוססי-שיתוף מסך והיישום שיתוף זרמי - ריק

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דיווח על-ידי נקודת הקצה, הנתיב מדיה לא נוצרו, או זרמי היה שיתוף מסך מבוסס-וידאו או שיתוף יישומים.

Microsoft: 10.0.14393.0

שנית לעבד מנהל הפיתוח

מחרוזת

שם של מנהל ההתקן עיבוד המשמשות את נקודת הקצה השניה. עבור:

 • זרמי שמע - מנהל ההתקנים המשמש עבור המיקרופון

 • זרמי וידאו - מנהל ההתקנים המשמש עבור המצלמה

 • וידאו-מבוססי-שיתוף מסך והיישום שיתוף זרמי - ריק

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דיווח על-ידי נקודת הקצה, הנתיב מדיה לא נוצרו, או זרמי היה שיתוף מסך מבוסס-וידאו או שיתוף יישומים.

Microsoft: 10.0.14393.0

שם CPU הראשון

מחרוזת

שם ה-CPU המשמשות את נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

דרך קונטוסו CPU X11 @ 1.80 GHz

שם CPU השניה

מחרוזת

שם ה-CPU המשמשות את נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

דרך קונטוסו CPU X11 @ 1.80 GHz

מספר CPU הראשון של ליבות

מספר ליבות

מספר ליבות CPU זמינות ברצועת נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

8

המספר השני CPU של ליבות

מספר ליבות

מספר ליבות CPU זמינות ברצועת נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

8

מהירות מעבד CPU הראשון

מהירות CPU ב- MHz

המהירות MHz של ה-CPU המשמשות את נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

1800

מהירות מעבד CPU השניה

מהירות CPU ב- MHz

המהירות MHz של ה-CPU המשמשות את נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

1800

הקצה הראשונה

מחרוזת

שם מחשב דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה אם נקודת הקצה של שרת או לקוח שירות ענן.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

שם מחשב

הקצה השניה

מחרוזת

שם מחשב דיווח על-ידי נקודת הקצה השני אם נקודת הקצה של שרת או לקוח שירות ענן.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

שם מחשב

מערכת ההפעלה הראשונה

מחרוזת

מלא את ההפעלה מערכת וארכיטקטורה מחרוזת דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

SP Windows 10.0.14996: סוג 0.0: החבילה 1(Workstation): 256 ם: x64 WOW64: נכון

OS השניה

מחרוזת

מלא את ההפעלה מערכת וארכיטקטורה מחרוזת דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

SP Windows 10.0.14996: סוג 0.0: החבילה 1(Workstation): 256 ם: x64 WOW64: נכון

מערכת ההפעלה הראשונה מסונן

מחרוזת

הפעלה של גירסאות ראשיות ומשניות ושם המערכת דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ייתכנו מקרים שבו מחרוזת זו מכילה יותר מ- OS השם והגירסה.

ערכים ריקים מציינים את שנקודת הקצה אינו מדווח שמידע זה או את הדוח מקצה זו לא התקבלה.

Windows 10

OS השניה מסונן

מחרוזת

הפעלה של גירסאות ראשיות ומשניות ושם המערכת דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה. ייתכנו מקרים שבו מחרוזת זו מכילה יותר מ- OS השם והגירסה.

ערכים ריקים מציינים את שנקודת הקצה אינו מדווח שמידע זה או את הדוח מקצה זו לא התקבלה.

Windows 10

ארכיטקטורת מערכת ההפעלה הראשונה

מחרוזת

ארכיטקטורת חומרה דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים לציין נקודת הקצה אינו מדווח מידע זה, בדוח מתוך קצה זו לא התקבלה או התבנית של ארכיטקטורת לא זיהה.

x64

ארכיטקטורת OS השניה

מחרוזת

ארכיטקטורת חומרה דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים לציין נקודת הקצה אינו מדווח מידע זה, בדוח מתוך קצה זו לא התקבלה או התבנית של ארכיטקטורת לא זיהה.

x64

דגל הווירטואליזציה הראשונה

מחרוזת

דגל המציין את סוג סביבה הווירטואליזציה דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ערכים אפשריים:

 • "0x00 -" ללא "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen PC

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

0x00

דגל הווירטואליזציה השניה

מחרוזת

דגל המציין את סוג סביבה הווירטואליזציה דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה. ערכים אפשריים:

 • "0x00 -" ללא "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen PC

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

0x00

מנהל ההתקן של Wifi Microsoft הראשון

מחרוזת

שם מנהל Microsoft WiFi בשימוש דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ייתכן יהיו מתורגמים ערך בהתבסס על השפה המשמשת את נקודת קצה.

ערכים ריקים מציינים WiFi לא היה בשימוש על-ידי נקודת הקצה או מידע מנהל ההתקן לא דווח.

מתאם רשת מתארחת וירטואלי של Microsoft

מנהל התקן של Wifi Microsoft השניה

מחרוזת

שם מנהל Microsoft WiFi בשימוש דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה. ייתכן יהיו מתורגמים ערך בהתבסס על השפה המשמשת את נקודת קצה.

ערכים ריקים מציינים WiFi לא היה בשימוש על-ידי נקודת הקצה או מידע מנהל ההתקן לא דווח.

מתאם רשת מתארחת וירטואלי של Microsoft

מנהל ההתקן של ספק Wifi הראשון

מחרוזת

ספק והשם של מנהל WiFi דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים WiFi לא היה בשימוש על-ידי נקודת הקצה או מידע מנהל ההתקן לא דווח.

מנהל התקן של Wireless-AC פס כפול קונטוסו

מנהל התקן של ספק Wifi השניה

מחרוזת

ספק והשם של מנהל WiFi דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים WiFi לא היה בשימוש על-ידי נקודת הקצה או מידע מנהל ההתקן לא דווח.

מנהל התקן של Wireless-AC פס כפול קונטוסו

גירסת מנהל ההתקן של Wifi Microsoft הראשונה

מחרוזת

הגירסה של מנהל התקן Microsoft WiFi דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים WiFi לא היה בשימוש על-ידי נקודת הקצה או מידע מנהל ההתקן לא דווח.

Microsoft: 10.0.14393.0

גירסת מנהל ההתקן של Wifi Microsoft השניה

מחרוזת

הגירסה של מנהל התקן Microsoft WiFi דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים WiFi לא היה בשימוש על-ידי נקודת הקצה או מידע מנהל ההתקן לא דווח.

Microsoft: 10.0.14393.0

גירסת מנהל ההתקן של ספק Wifi הראשונה

מחרוזת

ספק וגירסה של מנהל התקן WiFi דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים WiFi לא היה בשימוש על-ידי נקודת הקצה או מידע מנהל ההתקן לא דווח.

Contoso:15.1.1.0

גירסת מנהל ההתקן של ספק Wifi השניה

מחרוזת

ספק וגירסה של מנהל התקן WiFi דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים WiFi לא היה בשימוש על-ידי נקודת הקצה או מידע מנהל ההתקן לא דווח.

Contoso:15.1.1.0

ערוץ Wifi הראשונה

מחרוזת

ערוץ WiFi המשמשות את נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים באופן לא נעשה שימוש WiFi או לא דווח על הערוץ.

10

ערוץ Wifi השני

מחרוזת

ערוץ WiFi המשמשות את נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים באופן לא נעשה שימוש WiFi או לא דווח על הערוץ.

10

סוג רדיו Wifi הראשון

מחרוזת

סוג רדיו WiFi המשמשות את נקודת הקצה הראשונה. HRDSSS שקולה 802.11 b.

ערכים ריקים מציינים באופן לא נעשה שימוש WiFi או לא דווח על סוג WiFi.

802.11ac

סוג רדיו Wifi השניה

מחרוזת

סוג רדיו WiFi המשמשות את נקודת הקצה השניה. HRDSSS שקולה 802.11 b.

ערכים ריקים מציינים באופן לא נעשה שימוש WiFi או לא דווח על סוג WiFi.

802.11ac

סיומת DNS הראשונה

מחרוזת

סיומת ה-DNS המשויכות מתאם הרשת דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה. הערה שייתכן שניתן לדווח עליו ערך זה עבור כל סוג של מתאם רשת.

ערכים ריקים לציין שערך זה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

corp.contoso.com

סיומת DNS השניה

מחרוזת

סיומת ה-DNS המשויכות מתאם הרשת דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה. הערה שייתכן שניתן לדווח עליו ערך זה עבור כל סוג של מתאם רשת.

ערכים ריקים לציין שערך זה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

corp.contoso.com

פס Wifi הראשונה

מחרוזת

פס WiFi בשימוש בעת דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים הערך מחושב לא על-ידי נקודת הקצה או לא לדווח עליו.

5.0 Ghz

פס Wifi השניה

מחרוזת

פס WiFi בשימוש בעת דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים הערך מחושב לא על-ידי נקודת הקצה או לא לדווח עליו.

5.0 Ghz

עוצמת Wifi האות הראשונה

מחרוזת

עוצמת אות WiFi באחוזים [0-99] דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים הערך מחושב לא על-ידי נקודת הקצה או לא לדווח עליו.

081: [90-100)

עוצמת אות Wifi השניה

מחרוזת

עוצמת אות WiFi באחוזים [0-99] דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה.

ערכים ריקים מציינים הערך מחושב לא על-ידי נקודת הקצה או לא לדווח עליו.

081: [90-100)

חיוב סוללה Wifi הראשונה

טווח (אחוזים)

משוער שנותר חיוב סוללה באחוזים [0-99] דיווח על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ערכים מקובצים לפי טווח. 0 מציין כי ההתקן היה מחובר.

ערכים ריקים מציינים באופן לא נעשה שימוש WiFi או לא דווח הערך חיוב.

081: [90-100)

חיוב סוללה Wifi השניה

טווח (אחוזים)

משוער שנותר חיוב סוללה באחוזים [0-99] דיווח על-ידי נקודת הקצה השניה. ערכים מקובצים לפי טווח. 0 מציין כי ההתקן היה מחובר.

ערכים ריקים מציינים באופן לא נעשה שימוש WiFi או לא דווח הערך חיוב.

081: [90-100)

Avg פגיעה שמע

טווח (משמען דעת קהל ציונים 0-5)

פגיעה רשת משמען דעת קהל תוצאת הממוצע עבור הזרם. מייצג את מידת הרשת אובדן ואת רטט מכיל מושפעים את איכות השמע שהתקבלה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים ללא פגיעה MOS רשת מדווח על-ידי קבלת הזרם נקודת קצה או אם הזרם אינה זרם שמע.

015: [0.01-0.02)

רטט

טווח (אלפיות שניה)

רטט הממוצע עבור זרם באלפיות שניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים ללא נתונים רטט דיווח על-ידי נקודת קצה שמקבל את הזרם.

065: [2-3)

רטט Max

טווח (אלפיות שניה)

רטט המרבי עבור זרם באלפיות שניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים ללא נתונים רטט דיווח על-ידי נקודת קצה שמקבל את הזרם.

065: [2-3)

תעריף אובדן מנות

טווח (אחוזים)

שיעור אובדן מנות הממוצע של הזרם. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים המציינים נתונים אובדן מנות דיווח על-ידי קבלת הזרם נקודת קצה.

050: [1.8-1.9)

Max קצב אובדן מנות

טווח (אחוזים)

שער אובדן מנות המרבי עבור הזרם. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים המציינים נתונים אובדן מנות דיווח על-ידי קבלת הזרם נקודת קצה.

041: [0.95-1)

רשת Avg הכולל MOS

טווח (MOS)

MOS רשת הממוצע עבור הזרם. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים ללא פגיעה MOS רשת מדווח על-ידי קבלת הזרם נקודת קצה או אם הזרם אינה זרם שמע.

076: [4.4-4.5)

יחס גובה-רוחב מוסתר Avg דוגמאות

טווח (יחס גובה-רוחב)

היחס שבין מספר מסגרות שמע עם דוגמאות שנוצרו על-ידי להסתרת אובדן מנות למספר הכולל של מסגרות שמע. ערכים מקובצים לפי טווח. 0.1 מציין דוגמאות 10% מסגרות הכלול מוסתר.

ערכים ריקים מציינים ערך זה לא דווח על-ידי המקבל הזרם או הזרם אינו זרם שמע.

015: [0.01-0.02)

יחס גובה-רוחב מתוחה Avg דוגמאות

טווח (יחס גובה-רוחב)

היחס שבין מספר מסגרות שמע עם דוגמאות שבה יש שאוחסן מתוחה כדי מעניקים פיצוי עבור רטט או אובדן למספר הכולל של מסגרות שמע. ערכים מקובצים לפי טווח. 0.1 מציין דוגמאות מתוחה הכלול מסגרות שמע 10%.

ערכים ריקים מציינים ערך זה לא דווח על-ידי המקבל הזרם או הזרם אינו זרם שמע.

017: [0.03-0.04)

הלוך

טווח (אלפיות שניה)

זמן מעבר הלוך ושוב ההפצה של רשת הממוצע שחושב כפי שמצוין ב- RFC3550 באלפיות שניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הערך מחושב לא על-ידי נקודת הקצה או לא לדווח עליו.

070: [15-20)

Max הלוך

טווח (אלפיות שניה)

זמן מעבר הלוך ושוב ההפצה של רשת המרבי שחושב כפי שמצוין ב- RFC3550 באלפיות שניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הערך מחושב לא על-ידי נקודת הקצה או לא לדווח עליו.

098: [350-375)

Avg ריצוד רשת

טווח (אלפיות שניה)

ממוצע של ריצוד רשת באלפיות שניה שחושב windows השניה יותר מ- 20 במהלך ההפעלה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם שמע או כי הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

066: [3-4)

פרסם וידאו FECPLR

טווח (יחס גובה-רוחב)

תעריף אובדן מנות לאחר החלת FEC עבור המצטבר על-פני כל זרמי הווידאו ורכיבי codec. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם וידאו או וידאו-מבוססי-שיתוף מסך או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

014: [0-0.01)

מסגרת הווידאו המקומי אובדן אחוז Avg

טווח (אחוזים)

אחוז הממוצע מסגרות וידאו לאיבוד כפי שהם מוצגים למשתמש. ערכים מקובצים לפי טווח. אפשרות זו כוללת מסגרות לשחזר מתוך הפסדים רשת.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם וידאו או וידאו-מבוססי-שיתוף מסך או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

160: [80-85)

קבל מסגרת קצב ממוצע

טווח (מסגרות לשניה)

מסגרות הממוצע לשניה שהתקבלו עבור כל זרמי הווידאו שחושב במהלך משך החיים של ההפעלה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם וידאו או וידאו-מבוססי-שיתוף מסך או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

101: [14.5-15)

אחוז שיחה קצב מסגרת נמוכה

טווח (אחוזים)

אחוז הזמן של השיחה כאשר הוא קצב קטן מ- 7.5 תמונות לשניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם וידאו או וידאו-מבוססי-שיתוף מסך או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

099: [13.5-14)

אחוז שיחה ברזולוציה נמוכה

טווח (אחוזים)

אחוז משך זמן השיחה כאשר הוא ברזולוציה נמוכה. ערכים מקובצים לפי טווח. סף הוא 120 פיקסלים עבור ממד קטן יותר.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם וידאו או וידאו-מבוססי-שיתוף מסך או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

תעריף אובדן מנות וידאו

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר הממוצע של מנות שאבדו, בשם שצוין ב- RFC3550, שחושב במהלך משך החיים של ההפעלה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם וידאו או וידאו-מבוססי-שיתוף מסך או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

037: [0.75-0.8)

Avg קצב מסגרת וידאו

טווח (מסגרות לשניה)

מסגרות הממוצע לשניה שהתקבלו עבור זרם וידאו, שחושב במהלך משך החיים של ההפעלה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם וידאו או וידאו-מבוססי-שיתוף מסך או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

135: [31.5-32)

אחוז יכולת דינאמיים

טווח (אחוזים)

אחוז הזמן שבו הלקוח פועל < 70% צפוי יכולת עיבוד הווידאו עבור סוג זה של CPU מקובצים לפי טווח

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם וידאו או וידאו-מבוססי-שיתוף מסך או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה מקבל את הזרם.

122: [25-25.5)

סכום כולל של אחוז אריח פגומים

טווח (אחוזים)

אחוז אריחים שנמחקים במקום שנשלח אל עמית מרוחק (לדוגמה, מ- MCU למציג). ערכים מקובצים לפי טווח. אריחים שנמחקו עלולה להיגרם על-ידי הגבלות רוחב הפס בין הלקוח לשרת.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם שיתוף יישומים או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה שליחת הזרם.

140: [34-34.5)

ממוצע חד-כיוונית יחסית AppSharing

טווח (אלפיות שניה)

Relative הממוצע חד-כיוונית השהיה בין נקודות הקצה באלפיות שניה עבור זרמי שיתוף יישומים. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם שיתוף יישומים או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה שליחת הזרם.

126: [27-27.5)

אריח AppSharing RDP עיבוד ממוצע השהיה

טווח (אלפיות שניה)

ההשהיה באלפיות שניה עיבוד האריחים ב הערימה RDP בשרת שיחות ועידה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם שיתוף יישומים בוועידה או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה שליחת הזרם.

103: [15.5-16)

שימוש FEC שמע

Boolean

True מציין כי תיקון שגיאות קדימה שמע (FEC) נעשה בנקודה מסוימת במהלך השיחה. False אחרת

ערכים ריקים מציינים הזרם לא נשלח זרם שמע, או הנתונים לא דווח על-ידי נקודת הקצה שליחת הזרם.

True

ClassifiedPoorCall

Boolean

True אם הזרם היה לסווג גרוע בהתבסס על מדדי מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ערכים ריקים מציינים שהזרם לא היה מדדי מספיקות דיווח ניתן לסווג טוב או ירודה.

True

וידאו גרוע עקב VideoPostFecplr

Boolean

True אם הזרם היה לסווג גרוע בהתבסס על הסף מטריות PLR FEC הצבה וידאו מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-וידאו.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לא דווח נתונים אלה או הזרם אינו זרם וידאו.

true

וידאו גרוע עקב מקומית וידאו מסגרת אובדן אחוז Avg

Boolean

True אם זרם הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על הווידאו המקומי מסגרת אובדן אחוז Avg סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-וידאו.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לא דווח נתונים אלה או הזרם אינו זרם וידאו.

true

וידאו גרוע עקב מסגרת קבל דירוג ממוצע

Boolean

True אם זרם הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על קבל מסגרת קצב ממוצע סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-וידאו.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לא דווח נתונים אלה או הזרם אינו זרם וידאו.

true

אחוז שיחות וידאו גרוע עקב קצב נמוכה

Boolean

True אם זרם הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על השיחה נמוכה קצב אחוז מטריות הסף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-וידאו.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לא דווח נתונים אלה או הזרם אינו זרם וידאו.

true

אחוז שיחות וידאו גרוע עקב ברזולוציה נמוכה

Boolean

True אם זרם הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על השיחה רזולוציה נמוכה אחוז מטריות הסף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-וידאו.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לא דווח נתונים אלה או הזרם אינו זרם וידאו.

true

וידאו גרוע עקב קצב אובדן מנות וידאו

Boolean

True אם זרם הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על שיעור אובדן מנות וידאו סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE? תהיה תמיד false עבור זרמי-וידאו.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לא דווח נתונים אלה או הזרם אינו זרם וידאו.

true

Avg לדרג גרוע וידאו עקב מסגרת וידאו

Boolean

True אם זרם הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על Avg קצב מסגרת הווידאו סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-וידאו.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לא דווח נתונים אלה או הזרם אינו זרם וידאו.

true

וידאו גרוע עקב אחוז יכולת דינאמיים

Boolean

True אם זרם הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על יכולת דינאמיים סף מטריות אחוז מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-וידאו.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לא דווח נתונים אלה או הזרם אינו זרם וידאו.

true

Plr Fec הצבה וידאו של היעד VBSS ירודה

Boolean

True אם זרם מבוססי-שיתוף מסך הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על Fec פרסם הווידאו סף מטריות plr מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי וידאו שאינם מבוססי-שיתוף מסך.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה סרטון וידאו במסך בסיס שיתוף הזרם.

true

גרוע VBSS עקב מקומית וידאו מסגרת אובדן אחוז Avg

Boolean

True אם זרם מבוססי-שיתוף מסך הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על הווידאו המקומי מסגרת אובדן אחוז Avg סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי וידאו שאינם מבוססי-שיתוף מסך.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה סרטון וידאו במסך בסיס שיתוף הזרם.

true

גרוע VBSS עקב מסגרת קבל דירוג ממוצע

Boolean

True אם זרם מבוססי-שיתוף מסך הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על קבל מסגרת קצב ממוצע סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי וידאו שאינם מבוססי-שיתוף מסך.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה סרטון וידאו במסך בסיס שיתוף הזרם.

true

אחוז להתקשר גרוע VBSS עקב קצב נמוכה

Boolean

True אם זרם מבוססי-שיתוף מסך הווידאו היה לסווג גרוע בהתבסס על השיחה נמוכה קצב אחוז מטריות הסף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי וידאו שאינם מבוססי-שיתוף מסך.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה סרטון וידאו במסך בסיס שיתוף הזרם.

true

גרוע VBSS עקב LowResolutionCallPercent

Boolean

True אם הזרם VBSS היה לסווג גרוע בהתבסס על השיחה רזולוציה נמוכה אחוז מטריות הסף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי וידאו שאינם מבוססי-שיתוף מסך.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה סרטון וידאו במסך בסיס שיתוף הזרם.

true

גרוע AppSharing עקב הכולל אחוז אריח פגומים

Boolean

True אם זרם של שיתוף יישומים היה לסווג גרוע בהתבסס על Spoiled אריח אחוז כולל סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור יישום שאינו זרמי השיתוף.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם אינו יישום שיתוף הזרם.

true

גרוע AppSharing עקב ממוצע חד-כיוונית יחסית

Boolean

True אם זרם של שיתוף יישומים היה לסווג גרוע בהתבסס על Wa אחד יחסית סף מטריות yAverage מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור יישום שאינו זרמי השיתוף.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם אינו יישום שיתוף הזרם.

true

גרוע AppSharing עקב אריח RDP עיבוד ממוצע השהיה

Boolean

True אם זרם של שיתוף יישומים היה לסווג גרוע בהתבסס על RDP אריח עיבוד השהיה ממוצעת סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור יישום שאינו זרמי השיתוף.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם אינו יישום שיתוף הזרם.

true

גרוע שמע עקב רטט

Boolean

True אם לזרם השמע היה לסווג גרוע בהתבסס על רטט סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-שמע.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה שמע שיתוף הזרם.

true

גרוע שמע עקב דו-כיוונית

Boolean

True אם לזרם השמע היה לסווג גרוע בהתבסס על הלוך סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-שמע.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה שמע שיתוף הזרם.

true

גרוע שמע עקב אובדן מנות

Boolean

True אם לזרם השמע היה לסווג גרוע בהתבסס על אובדן מנות סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-שמע.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה שמע שיתוף הזרם.

true

גרוע שמע עקב פגיעה

Boolean

True אם לזרם השמע היה לסווג גרוע בהתבסס על פגיעה סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-שמע.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה שמע שיתוף הזרם.

true

גרוע שמע עקב מוסתר יחס גובה-רוחב

Boolean

True אם לזרם השמע היה לסווג גרוע בהתבסס על היחס מוסתר סף מטריות מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?. תהיה תמיד false עבור זרמי-שמע.

ערכים ריקים מציינים נקודת הקצה לדווח עליו נתונים אלה לא או הזרם לא היה שמע שיתוף הזרם.

true

לא מסווגות

Boolean

0 אם הזרם מכיל מספיק נתונים ניתן לסווג טוב או נמוכה. 1; אחרת.

-

1

OnePercent PacketLoss

Boolean

1 אם אובדן מנות חריגה 1%, 0; אחרת.

-

1

סיבה ירודה

דגלים

רשימת דגלים לזהות מדוע הזרם סומנה כתוצאה ירודה. ייתכן שיש להגדיר מאחר ייתכנו מספר סיבות מדוע הזרם סומנה כהודעת ירודה דגלים מרובים. עיין מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE? לקבלת פרטים.

 • ערכים אפשריים:

 • יחס מוסתר

 • פגיעה

 • רטט

 • אובדן מנות

 • הלוך

 • אחוז יכולת דינאמיים

 • אחוז שיחה קצב מסגרת נמוכה

 • קבל מסגרת קצב ממוצע

 • Avg קצב מסגרת וידאו

 • מסגרת הווידאו המקומי אובדן אחוז Avg

 • תעריף אובדן מנות וידאו

 • Plr Fec הצבה וידאו

 • ממוצע השהיה עיבוד אריח RDP

 • ממוצע חד-כיוונית יחסית פגומים אריח אחוז סכום כולל

ערכים ריקים מציינים שהזרם לא היה לסווג ירודה כתוצאה.

ConcealedRatio | פגיעה

ירודה

Boolean

1 אם הזרם מכיל מספיק נתונים ניתן לסווג טוב או ירודה ולהזרים ממוין כ- 0 ירודה אחרת.

-

1

טוב

Boolean

1 אם הזרם מכיל מספיק נתונים ניתן לסווג טוב או ירודה ולהזרים סווגו טוב. 0; אחרת.

-

1

דירוג משוב הראשונה

דירוג משתמש (1-5)

דירוג השיחה המשויכים הזרם על-ידי נקודת הקצה הראשונה בסולם 1-5 (5 = מצוינת). 0 מציין המשתמש היה שמוצג הסקר דירוג השיחה אך לא לדרג את החוויה שלהם.

ערכים ריקים מציינים שסקר לא היה שמוצג על נקודת הקצה הראשונה.

5

דירוג משוב השניה

דירוג משתמש (1-5)

דירוג השיחה המשויכים הזרם על-ידי נקודת הקצה השניה בסולם 1-5 (5 = מצוינת). 0 מציין המשתמש היה שמוצג הסקר דירוג השיחה אך לא לדרג את החוויה שלהם.

ערכים ריקים מציינים שסקר לא היה שמוצג לנקודת הקצה השני.

5

אסימונים משוב הראשונה

מחרוזת

מחרוזת המכילה רשימת אסימונים משוב עם דגל בוליאני המציין אם אסימון הוגדרה על-ידי המשתמש מתן משוב מנקודת הקצה הראשונה.

ערכים ריקים מציינים שמשוב שסופקה על-ידי המשתמש של נקודת הקצה הראשונה.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; הד: 1;}

אסימונים משוב השניה

מחרוזת

מחרוזת המכילה רשימת אסימונים משוב עם דגל בוליאני המציין אם אסימון הוגדרה על-ידי המשתמש מתן משוב מנקודת הקצה השני.

ערכים ריקים מציינים שמשוב שסופקה על-ידי המשתמש של נקודת הקצה השניה.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; הד: 1;}

משוב הראשונה קיימת בעיה שמע

Boolean

True אם לציין אסימונים משוב מנקודת הקצה הראשונה זרם היה בעיה שמע, false אחרת.

-

False

משוב השניה קיימת בעיה שמע

Boolean

True אם לציין אסימונים משוב מנקודת הקצה השני זרם היה בעיה שמע, false אחרת.

-

False

משוב הראשונה קיימת בעיה וידאו

Boolean

True אם לציין אסימונים משוב מנקודת הקצה הראשונה זרם היה בעיית וידאו, false אחרת.

-

False

משוב השניה קיימת בעיה וידאו

Boolean

True אם לציין אסימונים משוב מנקודת הקצה השני זרם היה בעיית וידאו, false אחרת.

-

False

הגורמים הראשונה של אירוע הד

דגלים

דגלים המציינים את הסיבות ש-deviceechoevent הועלתה על נקודת הקצה הראשונה. ייתכן שיהיו דגלים מרובים עבור זרם יחיד. דגלים כוללות:

 • BAD_TIMESTAMP - לדוגמה שמע חותמות זמן מתוך ללכוד או לעבד התקן המשמש היו באיכות נמוכה

 • POSTAEC_ECHO - רמה גבוהה של הד נשארה לאחר ביטול הד

 • MIC_CLIPPING - רמת אות ממכשיר לכידה היה משמעותי המופעים של רמת אות מרבי

 • EVENT_ANLP - מדגמים לכידת שמע להכיל רעש גבוהה.

זרם-שמע לציין ערכים ריקים או ללא הגורמים אירוע דיווח על-ידי הקצה הראשונה.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

הגורמים השניה של אירוע הד

דגלים

דגלים המציינים את הסיבות ש-deviceechoevent הועלתה בנקודת הקצה השני. ייתכן שיהיו דגלים מרובים עבור זרם יחיד. דגלים כוללות:

 • BAD_TIMESTAMP - לדוגמה שמע חותמות זמן מתוך ללכוד או לעבד התקן המשמש היו באיכות נמוכה

 • POSTAEC_ECHO - רמה גבוהה של הד נשארה לאחר ביטול הד

 • MIC_CLIPPING - רמת אות ממכשיר לכידה היה משמעותי המופעים של רמת אות מרבי

 • EVENT_ANLP - מדגמים לכידת שמע להכיל רעש גבוהה.

זרם-שמע לציין ערכים ריקים או ללא הגורמים אירוע דיווח על-ידי הקצה הראשונה.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

הראשונה מיקרופון אחוז הד ב

טווח (אחוזים)

אחוז הזמן שבהם וזיהוי הד לשמע מההתקן לכידה או המיקרופון לפני ביטול הד על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

068: [5-10)

השניה מיקרופון אחוז הד ב

טווח (אחוזים)

אחוז הזמן שבהם וזיהוי הד לשמע מההתקן לכידה או המיקרופון לפני ביטול הד על-ידי נקודת הקצה השניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

068: [5-10)

שלח הראשונה אחוז הד

טווח (אחוזים)

אחוז הזמן כאשר ההד וזיהוי לשמע מההתקן לכידה או המיקרופון לאחר ביטול הד על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

068: [5-10)

שלח השניה אחוז הד

טווח (אחוזים)

אחוז הזמן כאשר ההד וזיהוי לשמע מההתקן לכידה או המיקרופון לאחר ביטול הד על-ידי נקודת הקצה השניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

068: [5-10)

שלח תחילה ברמת אות

טווח (dB decibels)

רמת אנרגיה הממוצע של שמע עבור שמע לסווג דיבור מונו, נשלח או ערוץ שמאלי דיבור סטריאו על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

055: [-15 --10)

שלח שנית ברמת אות

טווח (dB decibels)

רמת אנרגיה הממוצע של שמע עבור שמע לסווג דיבור מונו, נשלח או ערוץ שמאלי דיבור סטריאו על-ידי נקודת הקצה השניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

055: [-15 --10)

רמת קבל האות הראשונה

טווח (dB decibels)

רמת אנרגיה הממוצע של שמע התקבל עבור שמע לסווג דיבור מונו, או ערוץ שמאלי דיבור סטריאו על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

056: [-10 --5)

רמת אות קבל השניה

טווח (dB decibels)

רמת אנרגיה הממוצע של שמע התקבל עבור שמע לסווג דיבור מונו, או ערוץ שמאלי דיבור סטריאו על-ידי נקודת הקצה השניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

056: [-10 --5)

שלח תחילה רמת רעש

טווח (dB decibels)

רמת אנרגיה הממוצע של שמע עבור שמע לסווג נשלח רעש מונו או ערוץ השמאלי של רעש סטריאו על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

048: [-50 --45)

שלח שנית רמת רעש

טווח (dB decibels)

רמת אנרגיה הממוצע של שמע עבור שמע לסווג נשלח רעש מונו או ערוץ השמאלי של רעש סטריאו על-ידי נקודת הקצה השניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

048: [-50 --45)

רמת רעש קבל הראשונה

טווח (dB decibels)

רמת אנרגיה הממוצע של שמע התקבל עבור שמע לסווג רעש מונו או ערוץ השמאלי של רעש סטריאו על-ידי נקודת הקצה הראשונה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

048: [-50 --45)

רמת רעש קבל השניה

טווח (dB decibels)

רמת אנרגיה הממוצע של שמע התקבל עבור שמע לסווג רעש מונו או ערוץ השמאלי של רעש סטריאו על-ידי נקודת הקצה השניה. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

048: [-50 --45)

רשת הראשונה לשלוח יחס אירוע איכות

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה מזוהה הרשת גרם באיכות נמוכה השמע שנשלחו. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

015: [0.01-0.02)

השניה ברשת שלח איכות אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה מזוהה הרשת גרם באיכות נמוכה השמע שנשלחו. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

015: [0.01-0.02)

רשת הראשונה לקבל יחס אירוע איכות

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה מזוהה הרשת גרם באיכות נמוכה השמע שהתקבלו. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

015: [0.01-0.02)

רשת השניה לקבל יחס אירוע איכות

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה מזוהה הרשת גרם באיכות נמוכה השמע שהתקבלו. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

015: [0.01-0.02)

יחס אירוע עיכוב הראשונה של רשת

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה זיהה את ההשהיה רשת היה משמעותי מספיק להשפיע על היכולת לקיים תקשורת דו-צדדית בזמן אמת. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

יחס אירוע עיכוב השניה של הרשת

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה זיהה את ההשהיה רשת היה משמעותי מספיק להשפיע על היכולת לקיים תקשורת דו-צדדית בזמן אמת. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

יחס אירוע נמוכה רוחב הפס של הרשת הראשונה

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה נקודת הקצה הראשונה זיהה את רוחב הפס הזמין או מדיניות רוחב הפס היה נמוך מספיק כדי לגרום באיכות נמוכה השמע שנשלחו. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

יחס אירוע נמוכה רוחב הפס של הרשת השניה

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה נקודת הקצה השניה זיהה את רוחב הפס הזמין או מדיניות רוחב הפס היה נמוך מספיק כדי לגרום באיכות נמוכה השמע שנשלחו. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

יחס אירוע אין די CPU הראשון

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה מזוהה המשאבים CPU הזמינים היו אין די והנגרמות באיכות נמוכה השמע נשלח ומתקבל. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

השניה CPU אירוע אין די יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה מזוהה המשאבים CPU הזמינים היו אין די והנגרמות באיכות נמוכה השמע נשלח ומתקבל. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

הראשונה התקן חצי AEC דו-צדדית אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה נקודת הקצה הראשונה מזוהה בעיות וכי המופעל על canceller הד אקוסטי במצב חצי דופלקס, מושפעים היכולת לקיים תקשורת דו-צדדית בזמן אמת. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

השניה התקן חצי AEC דו-צדדית אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה נקודת הקצה השניה מזוהה בעיות וכי המופעל על canceller הד אקוסטי במצב חצי דופלקס, מושפעים היכולת לקיים תקשורת דו-צדדית בזמן אמת. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

התקן הראשונה לעבד יחס אירוע לא פועל

טווח (יחס גובה-רוחב)

היה שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה מזוהה התקן העיבוד אינו פועל כראוי. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

התקן שני לעבד יחס אירוע לא פועל

טווח (יחס גובה-רוחב)

היה שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה מזוהה התקן העיבוד אינו פועל כראוי. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

התקן הראשון ללכוד יחס אירוע לא פועל

טווח (יחס גובה-רוחב)

היה שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה זיהה את התקן לכידת אינו פועל כראוי. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

התקן שני ללכוד יחס אירוע לא פועל

טווח (יחס גובה-רוחב)

היה שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה זיהה את התקן לכידת אינו פועל כראוי. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

הראשונה התקן תקלות בשמע אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה נקודת הקצה הראשונה מזוהה תקלות בשמע או מרווחים לשמע המושמע או נלכדות אשר גרמה באיכות נמוכה השמע נשלחות או מתקבלות. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

השניה התקן תקלות בשמע אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה נקודת הקצה השניה מזוהה תקלות בשמע או מרווחים לשמע המושמע או נלכדות אשר גרמה באיכות נמוכה השמע נשלחות או מתקבלות. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

הראשונה התקן SNR נמוכה אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה מזוהה דיבור נמוכה לרמה רעש שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

השניה התקן SNR נמוכה אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה מזוהה דיבור נמוכה לרמה רעש שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

הראשונה התקן דיבור נמוכה אירוע ברמת יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה מזוהה ברמה נמוכה דיבור שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

השניה התקן דיבור נמוכה אירוע ברמת יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה מזוהה ברמה נמוכה דיבור שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

הראשונה התקן גזירת אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה אשר גזירת נקודת קצה מזוהה הראשונה לשמע הלכודה שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

השניה התקן גזירת אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה אשר גזירת נקודת קצה מזוהה השניה לשמע הלכודה שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

הראשונה התקן הד אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה אשר ההד נקודת קצה מזוהה הראשונה שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

השניה התקן הד אירוע יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה אשר ההד נקודת קצה מזוהה השניה שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

התקן הראשונה ליד הקצה יחס אירוע יחס הד

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה הראשונה מזוהה יחס רמת אות הקצה הקרוב לרמה הד שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

התקן שני ליד הקצה יחס אירוע יחס הד

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי נקודת הקצה השניה מזוהה יחס רמת אות הקצה הקרוב לרמה הד שגרמו באיכות נמוכה השמע שנשלח. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

התקן הראשונה לעבד אפס יחס אירוע עוצמת הקול

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה כי הראשונה עוצמת העיבוד של נקודת קצה מזוהה התקן מוגדר כ- 0. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

התקן שני לעבד אפס יחס אירוע עוצמת הקול

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה אשר השניה של נקודת קצה זיהה עוצמת עיבוד התקן מוגדר כ- 0. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

התקן הראשונה לעבד אירוע השתק יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה זה הקצה הראשונה מזוהה עיבוד התקן מושתק. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

השניה התקן עיבוד אירוע השתק יחס גובה-רוחב

טווח (יחס גובה-רוחב)

שבר השיחה אשר השניה של נקודת קצה זיהה עיבוד התקן מושתק. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

ספירת אירועים נקודות קצה מרובים כהתקן הראשון

טווח (יחס גובה-רוחב)

מספר הפעמים במהלך השיחה נקודת הקצה הראשונה מזוהה נקודות קצה מרובות באותה סביבת חדר או אקוסטיות. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

ספירה אירוע נקודות קצה מרובות של התקן שניה

טווח (יחס גובה-רוחב)

מספר הפעמים במהלך השיחה נקודת הקצה השניה מזוהה נקודות קצה מרובות באותה סביבת חדר או אקוסטיות. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

אירוע ספירת התקן הראשונה Howling

טווח (יחס גובה-רוחב)

מספר הפעמים במהלך השיחה נקודת הקצה הראשונה מזוהה נקודות קצה של שניים או יותר בסביבת באותו החדר או אקוסטיות שגרמו שמע באיכות נמוכה בצורת howling או screeching שמע. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה הראשונה.

016: [0.02-0.03)

אירוע ספירת התקן השניה Howling

טווח (יחס גובה-רוחב)

מספר הפעמים במהלך השיחה נקודת הקצה השניה מזוהה נקודות קצה של שניים או יותר בסביבת באותו החדר או אקוסטיות שגרמו שמע באיכות נמוכה בצורת howling או screeching שמע. ערכים מקובצים לפי טווח.

ערכים ריקים מציינים זרם-שמע או נתונים שאינו מדווח על-ידי הקצה השניה.

016: [0.02-0.03)

שולח דוח שגיאה

מחרוזת

מציין אילו נקודת קצה לשלוח דוח השגיאה שיחה עבור הזרם. דוח זה מכיל מדידת השימוש נוספים, עשויים להעיד על שיחה הגדרה או שיחה שחרור בעיה עם השיחה.

ערכים ריקים מציינים שנשלחה דוח שגיאה שיחה.

ראשון

שגיאת מדיה

מחרוזת

ציון אם דוח השגיאה שיחה עבור הזרם היה שגיאת ברמת מדיה או לא. דוח זה מכיל מדידת השימוש נוספים, עשויים להעיד על שיחה הגדרה או שיחה שחרור בעיה עם השיחה.

ערכים ריקים מציינים שנשלחה דוח שגיאה שיחה.

True

סוג כשל מדיה

מחרוזת

סוג כשל מדיה המשויך הזרם. הערכים האפשריים הם:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure.

ערכים ריקים מציינים שנשלחה דוח שגיאה שיחה.

Midcall

Rtp Rtcp Mux

Boolean

True מציין כי RTP ו- RTCP היו (multiplexed) את היציאות אותו. False אחרת.

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

True

Stun גירסה

מספר שלם

הגירסה של פרוטוקול STUN אשר משמש ליצירת את השיחה.

ערכים ריקים המציינים נתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

2

ממסר מדיה

מחרוזת

כתובת IP של relay(s) מדיה משמש עבור ההפעלה. ייתכן לדווח על זוג ממסר כשהם מופרדים באמצעות '+ -' if הזרם.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודות הקצה.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

התקשר סיבה לכשל של תוכנית ההתקנה

ספירה

סיווג מדוע מדיה לא היתה אפשרות ליצור חיבור עבור שיחה. ערכים אפשריים:

 • FW עמוקה מנה הבדיקה פטור כלל חסר - מציין כי ציוד רשת לאורך הנתיב להניח מנע את הנתיב מדיה נוצר עקב כללים הבדיקה מנות. ייתכן שהדבר נובע proxy או של כללי חומת אש שלא כהלכה הוגדרה.

 • כלל פטור של בלוק FW IP חסר - מציין כי ציוד רשת לאורך הנתיב להניח מנע את הנתיב מדיה נוצר לרשת Office 365. ייתכן שהדבר נובע כללים proxy או חומת אש שלא כהלכה הוגדרה כדי לאפשר גישה כתובות IP ויציאות משמש Skype עבור תעבורה Business.

 • השני – מציין את הנתיב מדיה לא היתה אפשרות ליצור את השיחה אך לא ניתן לסווג את סיבת בסיס.

 • כשל מדיה לא - מציין אין בעיה זוהה עם היצירה של הנתיב מדיה.

ערכים ריקים מציינים הגדרת שיחה שלא נכשלה עקב בעיה ידועה מדיה.

כלל פטור של בלוק ה-IP FW חסר

הוא אנונימי הצטרף להפעלה

Boolean

True אם המשתמש הצטרפות אליה היה אנונימי, False, אחרת.

ערכים ריקים המציינים נתונים כדי לקבוע אם המשתמש היה לקבוצת באופן אנונימי או לא.

True

מכיל מדיה Blob האבחון (diag)

Boolean

True אם ההפעלה היתה לך נתוני אבחון מדיה, False אחרת.

ערכים ריקים המציינים שנתונים מסוימים איתות לא שנאספו עבור זרם זה.

True

מטמון פתרון Dns שהיו בשימוש

Boolean

True אם נקודת הקצה המשמשת מטמון DNS לפתרון כתובת ממסר מדיה, False אחרת.

ערכים ריקים המציינים שנתונים אלה לא דווח על-ידי נקודת הקצה.

False

זוג הפירוט של חיבור רשת

זוג ספורים

זוג הפירוט חיבור רשת עבור נקודת הקצה הראשונה והשניה. ערכים אפשריים:

 • wifi: wifi

 • wifi: קווית

 • קווית: wifi

 • קווית: קווית

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: אחרים

 • MobileBB: מנהרה

 • MobileBB: wifi

 • MobileBB: קווית

 • אחרים: אחרים

 • אחרים: wifi

 • אחרים: קווית

 • מנהרה: מנהרה

 • מנהרה: wifi

 • מנהרה: קווית

 • : MobileBB

 • : אחרים

 • : מנהרה

 • : wifi

 • : קווית

 • :

ערכים ריקים בספירה לציין את סוג קישוריות רשת של נקודת קצה היה לא ידוע. פעולה זו עשויה להתרחש אם לא היתה אפשרות ליצור את השיחה.

קווית: קווית

זוג קטגוריה סוכן משתמש

זוג ספורים

זוג קטגוריה סוכן משתמש עבור נקודת הקצה הראשונה והשניה.

ערכים ריקים בספירה מציינים סוכן משתמש קצה לא היה מסוג ידוע.

AV-MCU: OC

הוא זוג שרתים

זוג ספורים

זוג הזיהוי של נקודות קצה הראשונה והשניה בשם השרת או הלקוח. הערכים האפשריים הם: לקוח: לקוח, לקוח: השרת, שרת: השרת.

ללא ערכים ריקים

שרת לקוח:

זוג קרח קישוריות

זוג ספורים

זוג מסוג קישוריות קרח בשימוש בכל נקודת קצה. ערכים אפשריים:

 • ישיר: ישיר

 • ישיר: נכשל

 • ישיר: HTTP

 • נכשלה: נכשל

 • נכשלה: ממסר

 • HTTP: ממסר

 • :

 • : ישיר

 • : נכשלה

 • : HTTP

 • : ממסר

ערכים ריקים בספירה מציינים קישוריות קרח המשמשות את נקודת הקצה לא היה ידועות או לדווח עליו.

ישיר: ממסר

זוג OS

זוג ספורים

זוג OS השם והגירסה עבור נקודת הקצה הראשונה והשניה.

ערכים ריקים בספירה מציינים שם מערכת הפעלה לא היתה אפשרות לנתח או לא דווח על-ידי נקודת קצה.

Windows 10: Windows 10

זוג מזהה דיירים

זוג ספורים

זוג המזהים דייר עבור נקודת הקצה הראשונה והשניה.

ערכים ריקים בספירה מציינים שמזהה דייר לא הצליחה. פעולה זו עשויה להתרחש אם נקודת קצה מחובר בלתי Skype באופן מקומי עבור פריסה Business Server.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

זוג שם בניין

זוג ספורים

זוג שם בניין עבור נקודת הקצה הראשונה והשניה.

ערכים ריקים בספירה מציינים שהשם בניין עבור נקודת קצה לא הצליחה. ייתכן שהסיבה לכך נקודת הקצה ממוקם מחוץ לרשת הארגונית, או ניגש הרשת מאתר ללא מיפוי משנה.

בניין ראשיות: בניית אתר ענף

זוג Corp פנימיים

זוג ספורים

זוג המציג אם נקודות הקצה אותרו או מחוץ לרשת החברה בהתבסס על המיפוי משנה. ערכים אפשריים:

 • בתוך: בתוך

 • בתוך: חיצוני

 • מחוץ: חיצוני

-

בתוך: בתוך

זוג תרחיש

זוג ספורים

זוג המציג אם נקודות הקצה אותרו או מחוץ לרשת החברה בהתבסס על המיפוי משנה ופרטים חיבור רשת.

הערה: הזוגות המצורפים מופרדים על-ידי '-'.

ערכים ריקים בספירה מציינים שסוג קישוריות רשת היה לא ידוע עבור נקודות קצה או את שניהם.

לקוח-הפנימי-לקוח-הפנימי-wifi

IsTeams

Boolean

True מציין כי סוכני משתמשים הראשונה והשניה עבור הזרם הם נקודות קצה של צוות Microsoft.

False מציינת סוכני משתמשים Skype עבור נקודות קצה של העסק.

True

הערות אודות יחידות ממד של סוג נתונים:

טווח

ממדים, המסופקות כטווח או קבוצת ערכים מוצגים בתבנית הבאה:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

לדוגמה, הממד משך (דקות) מייצג את משך הקריאה בשניות עם הערך לדווח עליו כטווח של ערכים.

משך זמן (דקות)

כיצד לפרש

062: [0-0)

הזרם משך = 0 דקות

064: [1-2)

דקה < = משך זרם < 2 דקות

065: [2-3)

2 דקות < = משך זרם < 3 דקות

066: [3-4)

3 דקות < = משך זרם < 4 דקות

< המחרוזת סדר מיון > משמש לקביעת סדר המיון בעת הצגה של הנתונים ויכולה לשמש לצורך סינון. לדוגמה, מסנן על משך הזמן (דקות) < "065", בדרך כלל להציג זרמי עם משך פחות משתי דקות (ה-'0' המוביל נחוצה עבור המסנן לפעול כמצופה).

הערה: הערך הממשי של המחרוזת סדר מיון אינו משמעותי.

זוג ספירה

ממדים, המסופקות בתור זוג ספירה מוצגים בתבנית הבאה:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

סידור הערכים ספירה עקביים אך אינה משקפת סידור של נקודות הקצה הראשונה או השניה.

לדוגמה, זוג הפירוט של חיבור הרשת מציגה את ערכי פירוט חיבור רשת עבור שתי נקודות הקצה:

זוג הפירוט של חיבור רשת

כיצד לפרש

קווית: קווית

חיבורים ethernet קוויים הראשונה והשניה נקודות הקצה שני שנמצאות בשימוש.

קווית: wifi

הקצה הראשונה בשימוש קווית חיבור ethernet וחיבור השניה נקודת קצה בשימוש Wi-Fi, או נקודת הקצה השני להשתמש בחיבור קווי ethernet ומשמשות הקצה הראשונה חיבור Wi-Fi.

: wifi

הקצה הראשונה בשימוש חיבור WiFi חיבור הרשת המשמשות את הקצה השני אינו ידוע, או נקודת הקצה השני משמש חיבור WiFi ומסמכים חיבור הרשת המשמשות את נקודת הקצה הראשונה אינה ידועה.

ערכים ריקים

הטבלה לעיל מפרטת סיבות אפשריות מדוע ממד עשויים להיות ריקים. ממדים ומידות רבים יהיה ריק אם הממד QoE רשומה זמין שווה false. מצב זה מתרחש בדרך כלל כאשר לא נוצרו בהצלחה השיחה.

מידות

הטבלה הבאה מפרטת את המידות זמין כעת בלוח מחוונים איכות שיחה (CQD):

שם מידה

יחידות

תיאור

ספירת זרם הכולל

מספר זרמי

מספר זרמי מדיה ללא קשר לסוג של מדיה.

ספירת לזרם השמע

מספר זרמי

מספר זרמי שמע.

ספירת זרם AppSharing

מספר זרמי

מספר RDP מבוססת זרמי שיתוף יישומים.

ספירת זרם הווידאו

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו.

ספירת להזרים VBSS

מספר זרמי

מספר זרמי שיתוף וידאו מבוססי-מסך.

ספירת זרם שמע ירודה

מספר זרמי

מספר זרמי שמע לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת זרם טובה שמע

מספר זרמי

מספר זרמי שמע לסווג טוב בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת זרם לא מסווגות שמע

מספר זרמי

מספר זרמי שמע לא מותקן מספיק נתונים ניתן לסווג טוב או גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

אחוז שמע ירודה

אחוזים

אחוז כל זרמי שמע שלא היו לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת PacketLoss OnePercent שמע

מספר זרמי

מספר זרמי שמע עם אובדן מנות גדול מ- 1%.

אחוז PacketLoss OnePercent שמע

אחוזים

אחוז כל זרמי שמע עם אובדן מנות גדול מ- 1%.

גרוע שמע עקב ספירת רטט

מספר זרמי

מספר זרמי שמע שבו מדד רטט חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

גרוע שמע עקב ספירת PacketLoss

מספר זרמי

מספר זרמי שמע שבו מדד אובדן מנות חורג ערכי סף מופיע כאן:מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

גרוע שמע עקב ספירת ירידה

מספר זרמי

מספר זרמי שמע שבו מדד פגיעה חורג ערכי סף מופיע כאן https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

גרוע שמע עקב ספירת דו-כיוונית

מספר זרמי

מספר זרמי שמע שבו הלוך ושוב חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

גרוע שמע עקב ספירת ConcealedRatio

מספר זרמי

מספר זרמי שמע שבו היחס מוסתר חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

גרוע AppSharing עקב ספירת SpoiledTilePercentTotal

מספר זרמי

מספר שיתוף זרמי שבו האריח פגומים מדד הכולל אחוז חורג ערכי סף יישומים מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

גרוע AppSharing עקב ספירת RelativeOneWayAverage

מספר זרמי

מספר שיתוף זרמי שבו האריח פגומים מדד הכולל אחוז חורג ערכי סף יישומים מופיע כאן: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

גרוע AppSharing עקב ספירת RDPTileProcessingLatencyAverage

מספר זרמי

מספר שיתוף זרמי שבו האריח RDP עיבוד ממוצע השהיה חורג ערכי סף יישומים מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

וידאו גרוע עקב ספירת VideoPostFecplr

מספר זרמי

מספר זרמי הווידאו שבו plr Fec הצבה וידאו חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

וידאו גרוע עקב ספירת VideoLocalFrameLossPercentageAvg

מספר זרמי

מספר זרמי הווידאו שבו הווידאו המקומי מסגרת אובדן אחוז Avg חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

וידאו גרוע עקב ספירת RecvFrameRateAverage

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו שבו קבל מסגרת קצב ממוצע עולה על ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

וידאו גרוע עקב ספירת LowFrameRateCallPercent

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו שבו אחוז נמוך קצב שיחה חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

וידאו גרוע עקב ספירת LowResolutionCallPercent

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו שבו אחוז שיחה רזולוציה נמוכה חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

וידאו גרוע עקב ספירת VideoPacketLossRate

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו שבו שיעור אובדן מנות וידאו חורג ערכי סף מופיע כאן https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

וידאו גרוע עקב ספירת VideoFrameRateAvg

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו שבו Avg תעריף מסגרת הווידאו חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

וידאו גרוע עקב ספירת DynamicCapabilityPercent

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו שבו אחוז יכולת דינאמיים חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

גרוע VBSS עקב ספירת VideoPostFecplr

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו-מבוססי-שיתוף מסך שבו plr Fec הצבה וידאו חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

גרוע VBSS עקב ספירת VideoLocalFrameLossPercentageAvg

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו-מבוססי-שיתוף מסך שבו הווידאו המקומי מסגרת אובדן אחוז Avg חורג ערכי סף מופיע כאן: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

גרוע VBSS עקב ספירת RecvFrameRateAverage

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו-מבוססי-שיתוף מסך שבו קבל מסגרת קצב ממוצע עולה על ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

גרוע VBSS עקב ספירת LowFrameRateCallPercent

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו-מבוססי-שיתוף מסך שבו אחוז נמוך קצב שיחה חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE? .

גרוע VBSS עקב ספירת LowResolutionCallPercent

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו-מבוססי-שיתוף מסך שבו אחוז שיחה רזולוציה נמוכה חורג ערכי סף מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE? .

ספירת זרם וידאו ירודה

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

ספירת זרם טובה הווידאו

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו לסווג טוב בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת זרם לא מסווגות הווידאו

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו לא מותקן מספיק נתונים ניתן לסווג טוב או גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

אחוז וידאו ירודה

אחוזים

אחוז הכולל זרמי וידאו שלא היו לסווג כפי רשת ירודה בהתבסס על מדדי מופיע כאן https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

ספירת זרם ירודה AppSharing

מספר זרמי

מספר זרמי לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת ושיתוף יישומים מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת זרם טובה AppSharing

מספר זרמי

מספר זרמי לסווג טוב בהתבסס על מדדי רשת ושיתוף יישומים מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת להזרים AppSharing לא מסווגות

מספר זרמי

מספר שיתוף זרמי לא מותקן מספיק נתונים ניתן לסווג טוב או ירודה יישומים בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

אחוז ירודה AppSharing

אחוזים

אחוז יישום הכולל שיתוף זרמי שלא היו לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת להזרים VBSS גרוע

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו-מבוססי-שיתוף מסך לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

טוב VBSS להזרים Count

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו-מבוססי-שיתוף מסך לסווג טוב בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת להזרים VBSS לא מסווגות

מספר זרמי

מספר זרמי וידאו-מבוססי-שיתוף מסך לא מותקן מספיק נתונים ניתן לסווג טוב או גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

אחוז ירודה VBSS

אחוזים

אחוז הכולל מבוססי-מסך-לשיתוף וידאו מזרים אשר לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

משך הקריאה Avg

שניות

משך ממוצע של זרמי בשניות.

Avg דירוג משוב הראשונה

דירוג משתמש (1-5)

הדירוג הממוצע של זרמי דיווח על-ידי המשתמש באמצעות נקודת הקצה הראשונה. שיחות מדורגות מ- 1-5 ואת הדירוג מוחל על כל זרמי השיחה.

Avg דירוג משוב השניה

דירוג משתמש (1-5)

הדירוג הממוצע של זרמי דיווח על-ידי המשתמש באמצעות נקודת הקצה השניה. שיחות מדורגות מ- 1-5 ואת הדירוג מוחל על כל זרמי השיחה.

ספירה דירוג משוב ראשונה

מספר זרמי מדורגות

מספר זרמי בדירוג על-ידי המשתמש באמצעות נקודת הקצה הראשונה. שיחות מדורגות מ- 1-5 ואת הדירוג מוחל על כל זרמי השיחה.

ספירה דירוג משוב שניה

מספר זרמי מדורגות

מספר זרמי בדירוג על-ידי המשתמש באמצעות נקודת הקצה השניה. שיחות מדורגות מ- 1-5 ואת הדירוג מוחל על כל זרמי השיחה.

ספירה ירודה דירוג משוב ראשונה

מספר זרמי מדורגות

מספר זרמי בדירוג על-ידי המשתמש באמצעות נקודת הקצה הראשונה כ- 1 או 2. שיחות מדורגות מ- 1-5 ואת הדירוג מוחל על כל זרמי השיחה.

ספירה ירודה דירוג משוב שניה

מספר זרמי מדורגות

מספר זרמי בדירוג על-ידי המשתמש באמצעות נקודת הקצה השני כ- 1 או 2. שיחות מדורגות מ- 1-5 ואת הדירוג מוחל על כל זרמי השיחה.

אחוז ירודה דירוג משוב הראשונה

מספר זרמי מדורגות

אחוז כל זרמי דירוג היו דירוג על-ידי המשתמש באמצעות נקודת הקצה הראשונה כ- 1 או 2. שיחות מדורגות מ- 1-5 ואת הדירוג מוחל על כל זרמי השיחה.

אחוז ירודה דירוג משוב השניה

מספר זרמי מדורגות

אחוז כל זרמי דירוג היו דירוג על-ידי המשתמש באמצעות נקודת הקצה השני כ- 1 או 2. שיחות מדורגות מ- 1-5 ואת הדירוג מוחל על כל זרמי השיחה.

משוב אסימון שמע בעיה ספירה ראשונה

מספר הדירוג של זרמי

מספר זרמי שבו משתמש באמצעות נקודת הקצה הראשונה מצוינת בעיה עם שמע.

משוב אסימון שמע בעיה ספירה שניה

מספר הדירוג של זרמי

מספר זרמי שבו משתמש באמצעות נקודת הקצה השניה מצוינת בעיה עם שמע.

משוב אסימון וידאו בעיה ספירה ראשונה

מספר זרמי מדורגות

מספר זרמי שבו משתמש באמצעות נקודת הקצה הראשונה מצוינת בבעיה בוידאו.

משוב אסימון וידאו בעיה ספירה שניה

מספר זרמי מדורגות

מספר זרמי שבו משתמש באמצעות נקודת הקצה השניה מצוינת בבעיה בוידאו.

ספירת שיחה טובה SLA שמע

מספר שיחות

מספר שיחות שמע בטווח של Skype for Business קול איכות SLA (רישוי רב משתמשים עבור מוצרי Microsoft ושירותים מקוונים) לסווג ליעדי ביצועי הרשת.

ספירת שיחה ירודה SLA שמע

מספר שיחות

מספר שיחות שמע בטווח של Skype for Business קול איכות SLA (רישוי רב משתמשים עבור מוצרי Microsoft ושירותים מקוונים) לסווג ליעדי את הרשת ביצועים.

ספירת שיחה SLA שמע

מספר שיחות

מספר שיחות שמע בטווח של Skype for Business קול איכות SLA (רישוי רב משתמשים עבור מוצרי Microsoft ושירותים מקוונים).

אחוז שיחה טובה SLA שמע

אחוזים

אחוז שיחות שמע בטווח של Skype for Business קול איכות SLA (רישוי רב משתמשים עבור מוצרי Microsoft ושירותים מקוונים) שלא היו לסווג ליעדי ביצועי הרשת.

ספירת זרם טובה שיחת שמע

מספר זרמי

מספר זרמי שמע שבו הן זרמי שמע בקריאה (שיחה-רגל) הם לא סווגו גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת זרם שיחת שמע ירודה

מספר זרמי

מספר זרמי שמע שבו זרם שמע אחד לפחות בקריאה (שיחה-רגל) היה לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

ספירת זרם לא מסווגות שיחת שמע

מספר זרמי

מספר זרמי שמע שבו הן זרמי שמע בקריאה (שיחה-רגל) היתה לא ניתן לסווג עקב חסר מדדי רשת.

אחוז שיחת שמע ירודה

אחוזים

אחוז כל זרמי שמע שבו זרם שמע אחד לפחות בקריאה (שיחה-רגל) היה לסווג גרוע בהתבסס על מדדי רשת מופיע כאן: מהו לבסיס לסיווג שיחה בשם גרוע ב- Lync 2013 QoE?.

מיקרופון אחוז הד הראשונה Avg ב

אחוזים

אחוז הזמן במהלך הזרם נקודות הקצה הראשונה מזוהה הד לשמע מההתקן לכידה או המיקרופון לפני ביטול הד הממוצע.

מיקרופון אחוז הד השני Avg ב

אחוזים

אחוז הזמן במהלך הזרם נקודות הקצה השני מזוהה הד לשמע מההתקן לכידה או המיקרופון לפני ביטול הד הממוצע.

שלח הראשונה Avg אחוז הד

אחוזים

אחוז הזמן במהלך הזרם שנקודות הקצה הראשונה מזוהה הד לשמע מההתקן לכידה או המיקרופון לאחר ביטול הד הממוצע.

שלח השני Avg אחוז הד

אחוזים

אחוז הזמן במהלך הזרם שנקודות הקצה השני מזוהה הד לשמע מההתקן לכידה או המיקרופון לאחר ביטול הד הממוצע.

רמת אות שלח שמע הראשונה Avg

Decibels

רמת אנרגיה הממוצע של שמע עבור שמע לסווג דיבור מונו, נשלח או ערוץ שמאלי דיבור סטריאו שנשלחו על-ידי נקודות קצה הראשון.

רמת אות שלח שמע השני Avg

Decibels

רמת אנרגיה הממוצע של שמע עבור שמע לסווג דיבור מונו, נשלח או ערוץ שמאלי דיבור סטריאו שנשלחו על-ידי נקודות הקצה השני.

רמת אות קבל שמע הראשונה Avg

Decibels

רמת אנרגיה הממוצע של שמע התקבל עבור שמע לסווג דיבור מונו, או ערוץ שמאלי דיבור סטריאו על-ידי נקודות הקצה הראשונה.

רמת אות קבל שמע השני Avg

Decibels

רמת אנרגיה הממוצע של שמע התקבל עבור שמע לסווג דיבור מונו, או ערוץ שמאלי דיבור סטריאו על-ידי נקודות הקצה השני.

רמת רעש שלח שמע הראשונה Avg

Decibels

רמת אנרגיה הממוצע של שמע עבור שמע לסווג נשלח רעש מונו או ערוץ השמאלי של רעש סטריאו על-ידי נקודות הקצה הראשונה.

רמת רעש שלח שמע השני Avg

Decibels

רמת אנרגיה הממוצע של שמע עבור שמע לסווג נשלח רעש מונו או ערוץ השמאלי של רעש סטריאו על-ידי נקודות הקצה השני.

רמת רעש קבל שמע הראשונה Avg

Decibels

רמת אנרגיה הממוצע של שמע התקבל עבור שמע לסווג רעש מונו או ערוץ השמאלי של רעש סטריאו על-ידי נקודות הקצה הראשונה.

רמת רעש קבל שמע השני Avg

Decibels

רמת אנרגיה הממוצע של שמע התקבל עבור שמע לסווג רעש מונו או ערוץ השמאלי של רעש סטריאו על-ידי נקודות הקצה השני.

ספירה BAD_TIMESTAMP הד שמע ראשונה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו ההד הגורם לכך היה חותמות זמן התקן פגום מנקודות הקצה הראשון כך שלח ביטול הד מוגבל לשמע.

ספירה POSTAEC_ECHO הד שמע ראשונה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו ההד גבוהה זוהה לאחר ביטול הד עבור שמע שנשלחו על-ידי נקודות הקצה הראשונה.

ספירה EVENT_ANLP הד שמע ראשונה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נקודות הקצה הראשונה זוהה רעש הלכודה שמע אשר מוגבלת ביטול הד לשמע שנשלחו.

ספירה EVENT_DNLP הד שמע ראשונה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נקודות הקצה הראשונה זוהה רעש הלכודה שמע אשר מוגבלת ביטול הד לשמע שנשלחו.

ספירה MIC_CLIPPING הד שמע ראשונה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נקודות הקצה הראשונה זוהה גזירת הלכודה שמע אשר מוגבלת ביטול הד לשמע שנשלחו.

ספירה BAD_STATE הד שמע ראשונה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נקודות הקצה הראשונה מזוהה בעיות עם פנימית מצב שבו מוגבלת ביטול הד לשמע שנשלחו.

ספירה BAD_TIMESTAMP הד שמע שניה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו ההד הגורם לכך היה חותמות זמן התקן פגום מנקודות הקצה השני כך שלח ביטול הד מוגבל לשמע.

ספירה POSTAEC_ECHO הד שמע שניה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו ההד גבוהה זוהה לאחר ביטול הד עבור שמע שנשלחו על-ידי נקודות הקצה השני.

ספירה EVENT_ANLP הד שמע שניה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נקודות הקצה השני זוהה רעש הלכודה שמע אשר מוגבלת ביטול הד לשמע שנשלחו.

ספירה EVENT_DNLP הד שמע שניה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נקודות הקצה השני זוהה רעש הלכודה שמע אשר מוגבלת ביטול הד לשמע שנשלחו.

ספירה MIC_CLIPPING הד שמע שניה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נקודות הקצה השני זוהה גזירת הלכודה שמע אשר מוגבלת ביטול הד לשמע שנשלחו.

ספירה BAD_STATE הד שמע שניה

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נקודות הקצה השני מזוהה בעיות עם פנימית מצב שבו מוגבלת ביטול הד לשמע שנשלחו.

שיחה הכולל תוכנית ההתקנה נכשלה ספירת זרם

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נתיב מדיה לא הצליחה בין נקודות הקצה בתחילת השיחה.

ספירת זרם ששוחררו שיחה הכולל

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נתיב מדיה מסתיימת באופן רגיל.

מדיה הכולל נכשלה ספירת זרם

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נתיב מדיה אחד לא הצליחה או לא תסתיים כרגיל.

ספירת זרם הצליח מדיה הכולל

מספר זרמי

מספר זרמי כאשר נתיב מדיה ליצור והיה הסתיימה באופן תקין.

הגדרת שיחות הכולל הצליח ספירת זרם

מספר זרמי

מספר זרמי שבו נתיב מדיה הצליחה בין נקודות הקצה בתחילת השיחה.

אחוז כשל ההתקנה הכולל שיחה

אחוזים

אחוז כל זרמי שבו נתיב מדיה לא הצליחה בין נקודות הקצה בתחילת השיחה.

שיחה הכולל ששוחררו אחוז כשל

אחוזים

אחוז כל זרמי שבו נתיב מדיה מסתיימת באופן רגיל.

יחס השתלטות תשובות הכולל

יחס גובה-רוחב

היחס שבין שיחות עם משך שניות פחות מ- 5 מעל המספר הכולל של שיחות.

האחוז הכולל שיחה קצר

אחוזים

אחוז מסכום שיחות ארוך דקות פחות מ- 1.

אחוז כשל מדיה הכולל

אחוזים

אחוז כל זרמי שבו נתיב מדיה אחד לא הצליחה או לא תסתיים כרגיל.

פגיעה Avg שמע

תוצאת דעת קהל משמען (0-5)

פגיעה רשת משמען דעת קהל תוצאת הממוצע עבור זרמי. מייצג את מידת הרשת אובדן ואת רטט מכיל מושפעים את איכות השמע שהתקבלה.

רטט Avg

אלפיות שניה

ריצוד רשת הממוצע עבור זרמי באלפיות שניה.

Max רטט Avg

אלפיות שניה

ריצוד רשת המרבי עבור זרמי באלפיות שניה.

תעריף אובדן מנות Avg

אחוזים

ממוצע של אחוז הממוצע מנות שאבדו שחושב באמצעות מרווח השניה 5 עבור זרמי.

Max קצב אובדן מנות Avg

אחוזים

ממוצע של האחוז המרבי של מנות שאבדו במהלך מרווח השניה 5 עבור זרמי.

MOS רשת Avg הכוללים Avg

תוצאת דעת קהל משמען (0-5)

חישוב ממוצע או לחשב את הממוצע של רשת משמען תוצאת דעת קהל עבור זרמי. מייצג את הממוצע החזוי איכות factoring שמע שהתקבלה ב אובדן רשת, רטט ו- codec.

דוגמאות מוסתר Avg יחס גובה-רוחב

יחס גובה-רוחב

ממוצע של ממוצע היחס בין מספר מסגרות שמע עם דוגמאות שנוצרו על-ידי להסתרת אובדן מנות אל המספר הכולל של מסגרות שמע עבור זרמי. 0.1 מציין דוגמאות 10% מסגרות הכלול מוסתר.

דוגמאות מתוחה Avg יחס גובה-רוחב

יחס גובה-רוחב

ממוצע של ממוצע היחס בין מספר מסגרות שמע עם דוגמאות שבה יש שאוחסן מתוחה כדי מעניקים פיצוי עבור רטט או אובדן אל המספר הכולל של מסגרות שמע עבור זרמי. 0.1 מציין דוגמאות מתוחה הכלול מסגרות שמע 10%.

Avg הלוך

אלפיות שניה

ממוצע של זמן ההעברה הלוך ושוב ההפצה של רשת הממוצע שחושב כפי שמצוין ב- RFC3550 באלפיות שניה עבור זרמי.

Max נסיעת Avg Round

אלפיות שניה

ממוצע של זמן ההעברה הלוך ושוב ההפצה של רשת המרבי שחושב כפי שמצוין ב- RFC3550 באלפיות שניה עבור זרמי.

ריצוד רשת Avg

אלפיות שניה

ממוצע של ריצוד רשת הממוצע באלפיות שחושב windows השניה יותר מ- 20 במהלך ההפעלה עבור זרמי.

פרסם וידאו Avg FECPLR

יחס גובה-רוחב

ממוצע של קצב אובדן מנות לאחר החלת FEC עבור המצטבר על-פני כל זרמי הווידאו ורכיבי codec עבור זרמי.

אחוז אובדן המקומי מסגרת וידאו Avg

אחוזים

אחוז הממוצע מסגרות וידאו לאיבוד כפי שהם מוצגים למשתמש עבור זרמי. אפשרות זו כוללת מסגרות לשחזר מתוך הפסדים רשת.

ממוצע של קצב קבל מסגרת וידאו Avg

מסגרות לשניה

ממוצע של תמונות הממוצע לשניה שהתקבלו עבור כל זרמי הווידאו שחושב במהלך משך החיים של ההפעלה עבור זרמי.

וידאו Avg מסגרת נמוכה קצב שיחה אחוזים

אחוזים

ממוצע של אחוז הזמן של השיחה כאשר הוא קצב קטן מ- 7.5 תמונות לשניה עבור זרמי.

אחוז שיחה ברזולוציה נמוכה של וידאו Avg

אחוזים

אחוז משך זמן השיחה כאשר הוא ברזולוציה נמוכה עבור זרמי הממוצע. סף הוא 120 פיקסלים עבור ממד קטן יותר.

תעריף אובדן מנות Avg וידאו

יחס גובה-רוחב

ממוצע של שבר הממוצע של מנות שאבדו, בשם שצוין ב- RFC3550, שחושב במהלך משך החיים של ההפעלה עבור זרמי.

קצב Avg וידאו

מסגרות לשניה

מסגרות הממוצע לשניה שהתקבלו עבור זרם וידאו, שחושב במהלך משך החיים של ההפעלה. ערכים מקובצים לפי טווח.

אחוז יכולת דינאמיים Avg וידאו

אלפיות שניה

ממוצע של אחוז הזמן שבו הלקוח פועל < 70% צפוי יכולת עיבוד הווידאו עבור סוג זה של CPU עבור זרמי.

Avg AppSharing פגומים אריח אחוז סכום כולל

אלפיות שניה

ממוצע של אחוז אריחים שנמחקים במקום שנשלח אל עמית מרוחק (לדוגמה, מ- MCU למציג) עבור זרמי. אריחים שנמחקו עלולה להיגרם על-ידי הגבלות רוחב הפס בין הלקוח לשרת.

Avg AppSharing חד-כיוונית יחסית

אלפיות שניה

ממוצע של ממוצע השהיה חד-כיוונית יחסי בין נקודות הקצה באלפיות שניה עבור זרמי שיתוף יישומים.

השהיית עיבוד אריח RDP Avg AppSharing

אלפיות שניה

ממוצע של ההשהיה באלפיות שניה עיבוד האריחים ב הערימה RDP בשרת שיחות ועידה עבור זרמי.

מדיה נכשל עקב חומת האש IP חסומים ספירת זרם

מספר זרמי

מספר זרמי שנכשלו ויחסי עקב ציוד הרשת חסם את הגישה ל- Skype עבור שרתים Business. כשלים אלה מצביעים proxy, בדרך כלל, חומת האש או התקן אבטחה אחרים רשת אינה מוגדרת כהלכה כדי לגשת את כתובת ה-IP ויציאות המשמשות Skype for Business ב- Office 365.

חומת אש IP חסומים אחוז כשל מדיה

אחוזים

אחוז זרמי שנכשלו ויחסי עקב ציוד הרשת חסם את הגישה ל- Skype עבור שרתים Business. כשלים אלה מצביעים proxy, בדרך כלל, חומת האש או התקן אבטחה אחרים רשת אינה מוגדרת כהלכה כדי לגשת את כתובת ה-IP ויציאות המשמשות Skype for Business ב- Office 365.

מדיה נכשל עקב ספירת זרם חומת האש DPI

מספר זרמי

מספר זרמי שנכשלו ויחסי עקב ציוד רשת חסימת גישה עקב אי-מתן Skype לתעבורה Business בדיקה מעמיקה של מנות. כשלים אלה מציין בדרך כלל proxy, חומת האש או התקן אבטחה אחרים רשת אינה מוגדרת כהלכה כדי לגשת את כתובת ה-IP ויציאות המשמשות Skype for Business ב- Office 365.

אחוז כשל מדיה של חומת האש DPI

אחוזים

אחוז זרמי שנכשלו ויחסי עקב ציוד רשת חסימת גישה עקב אי-מתן Skype לתעבורה Business בדיקה מעמיקה של מנות. כשלים אלה מציין בדרך כלל proxy, חומת האש או התקן אבטחה אחרים רשת אינה מוגדרת כהלכה כדי לגשת את כתובת ה-IP ויציאות המשמשות Skype for Business ב- Office 365.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×